ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
KİTB'L-İLİM
         Bu blmde toplam 56 Hadisi Şerif var.
Konu: Emneti Ehline Vermek;ilim Meclisi;kıymet Almetleri;konuşanın Szn Kesmemek
Başlık: İşin Ehli Olmayana Verilmesinin Kıymet Almetlerinden Olduğuna Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Meclisin birinde Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem huzrundakilere sz sylerken ngehn bir a'rb gelip Kıymet ne zamandır? diye sordu. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (szn kesmeyip) devam buyurdu. Oradakilerin kimi (kendi kendine): (A'rbnin) ne dediğini işitti, amma sulinden hoşlanmadı.; kimi de: Belki işitmedi. diye hkmetti. Nihyet (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem) szn bitirince glib O Kıymeti soran nerede? diye (yni bunu gibi bir lfz ile) sul buyurdu. (A'rb): İşte ben, y Resl'llh. dedi. (Bunun zerine) Emnet zyi' edildi mi, Kıymete intizr et. buyurdu. Yine (a'rb): Emneti zyi' etmek nasıl olur? diye (tekrar) sorunca: İş, n ehle tevch edildi mi, Kıymet'e intizr et. buyurdu.

Hadis No: 54

Konu: Abdesti Gzel Almak;hataları Sylemek
Başlık: Abdesti Eksik Olanlara Peygamber (s.a. Ve S.) İn İnzrı
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

Şyle demiştir: Ettiğimiz yolculukların birinde Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem geride kalmıştı da bize (sonradan) yetişmiş idi. (O sırada) namaz vakti girmiş idi. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı mesh (eder gibi az su ile yıkamağa) başladık. (Bu hli grnce) en dik sesi ile iki veya kere: Cehennem'de yanacak kelere yazık! diye nid buyurdu.

Hadis No: 55

Konu: Hurma Ağacı;kmil M'min (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Yaprağını Dkmeyen Hurma Ağacını Mslim (-i Kmil)e Teşbhi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ağaların iinden bir nev'i vardır ki yaprağı dşmez. O ağa, mslim (-i kmil)in benzeridir. Nedir o? Syleyin. oradakiler kırlardaki ağaları saymağa daldılar. -Abdu'llh (İbn-i mer) der ki bunun hurma ağacı olduğu hatırıma geldiyse de (sylemeğe) utandım. Ondan sonra: Y Resl'llh, bize syle nedir? diye sordular. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem): Hurma ağacıdır. cevbını verdi.

Hadis No: 56

Konu: Bilmediğini Sormak;hz. Peygamber'in Tebliğleri;namaz Kılmak;oru;zekt
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.)in Dımm İbn-i Sa'lebe'ye, Rislet, Namaz, Oru Ve Sadaka Hakkında Sorduğu Sorulara Verdiği Cevaplar
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: (bir kere) Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte oturduğumuz sırada deve stnde biri gelip devesini mescid(in kapısınd)e kerttikten sonra bağladı. Ondan sonra Hanginiz Muhammed'dir? diye sordu. Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Ashbı) arasında dayanmış oturuyordu. İşte dayanmış olan şu beyaz kimsedir. dedik. Adamcağız: Ey Abd'l-Muttalib'in oğlu! diye hitb etti. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Seni dinliyorum. buyurdu. Ben sana bzı şeyler soracağım. Amma soracaklarım (pek) ağırdır. Gnln benden incinmesin. dedi. Nebiyy-i Efham salla'llhu aleyhi ve sellem Aklına geleni sor. buyurdu. Senin ve senden evvelkilerin Rabbi aşkına (syle) btn halka seni Allh mı gnderdi? dedi. Evet. buyurdu. Allh aşkına (syle) bir gn bir gece iinde beş vakit namaz kılmayı sana Allh mı emretti? dedi. Evet. buyurdu. Allh aşkına (syle) senenin şu (ma'lm) ayında oru tutmayı sana Allh mı emretti? dedi, Evet. buyurdu. (yine): Allh aşkına şu (ma'lm olan) sadakayı zenginlerimizden alıp fukarmıza dağıtmayı sana Allh mı emretti? dedi. Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem (buna da) Evet. buyurunca adamcağız: Sen ne getirdin ise ben ona mn ettim. Kavmimin geride kalanlarına da eli benim. Ben, Sa'd b. Bekr kablesinden Dımm b. Sa'lebe'yim. dedi.

Hadis No: 57

Konu: Hz. Peygamber'in Mektupları
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.)in Kisr'ya Gnderdiği Mektup
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem bir adama bir nme verip Bahreyn ulusuna teslim etmesini emretti. Bahreyn ulusu, mektubu Kisr'ya sl etti. Kisr onu okuyunca yırttı. (Arada rv olan Muhammed b. Şihb-ı Zhr) der ki: (Zannederim ki Sad b. el-Mseyyeb'den işittim) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (Kisr ile kavmine) para para olsunlar diye du buyurdu.

Hadis No: 58

Konu: Hz. Peygamber'in Mektupları;hz. Peygamber'in Mhr
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Gmşten Bir Mhr Edindiğine Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem bir mektup yazdırdı, yhud yazdırmak istedi. Dediler ki: (Y Resl'llh) onlar (yni Rum'dan ve Acem'den muhtab olanlar) bir mektbu mhrl olmadıka okumazlar. Bunun zerine gmşten bir mhr edindi ki nakşı ... idi. Bu mhrn Yed-i Şerf-i Rislet-Penh'deki beyazlığı hl gzmn nndedir.

Hadis No: 59

Konu: Allh'a Sığınmak;hay;hz. Peygamber'den Yz evirmek;ilim Meclisi;mecliste Boş Yere Oturmak;selmlaşmak
Başlık: Allh'ı Zikretmeği İhmlin, Allh'ın İlmlini Mcip Olacağına Dir Eb Vkıd Hadsi
Ravi: Eb Vkıd-ı Leys
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir gn) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem huzrunda Ashb'ı olduğu halde Mescidinde otururken karşıdan kişi geldi. İkisi Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e doğru tevecch etti, birisi de gitti. -Rv der ki: Bu iki kimse huzr-ı Rislet-Penh'de dur(up selm ver)du. Ve bir tnesi (bilhare) halkada bir aralık bularak oracıkta oturdu. Diğeri ise hzırnun arkasında oturdu. ncye gelince arkasını dnp savuştu. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (meşgl olduğu kelmdan) friğ olunca buyurdu ki: İsterseniz bu kişinin hlini size haber vereyim. İlerinden biri Allh'a sığındı, Allh da onu barındırdı. Diğeri (sıkıntı vermekten) utandı, Allh da ondan hay etti. teki ise (bu meclisten) yz evirdi, Allh da ondan yz evirdi.

Hadis No: 60

Konu: İlim Tebliği;m'minin Irzı Haramdır;m'minin Kanı Haramdır;m'minin Malı Haramdır
Başlık: Ved' Haccında Peygamber (s.a. Ve S.) İn Bzı Nashatlarına Dir Eb Bekre Hadsi
Ravi: Eb Bekre Nufey' B. Hris (18)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (Haccet'l-Ved'da) devesi zerinde oturdu. Devenin dizginini bir adam tutuyordu. Bu gn hangi gndr? diye sual etti. skt ettik, o derecede ki başka bir isim ile tesmiye edecek zannetdik. Kurban gn değil mi? buyurdu. Evet. dedik. Sonra: Bu ay hangi aydır? diye sordu. Yine skt ettik, o derecede ki isminden başka bir isim ile tesmiye edecek zannettik. Zilhicce değil mi? buyurdu. Evet. dedik. (Sonra): Bu hangi şehirdir? diye sordu. Yine sustuk, o derecede ki isminden başka bir isim ile tesmiye edecek zannettik. Mekke değil mi? buyurdu. Evet. dedik. (Bunun zerine) buyurdu ki Kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız bu şehir iinde, bu ayda bu gnn hrmeti kadar yekdiğerinize haramdır. Hzır olanlarınız, gib olanlarınıza (bunu) teblğ etsin. Olabilir ki hzır olan kimse, bunu daha iyi anlar bir kimseye teblğ etmiş bulunur.

Hadis No: 61

Konu: Bıktırmamak;ved Haccı Hutbesi
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) İn Fsılalı Olarak Va'zettiğine Dir İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem va'z (ve nashat) hussunda bize bıkkınlık gelmesin diye hlimize bakıp (ona gre) gn ve (saat) kollardı.

Hadis No: 62

Konu: Kolaylık Gstermek (4)
Başlık: Dinde, Bıkkınlık Ve Usan Verecek Derecede İleri Gitmenin Doğru Olmadığına Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Kolaylık yolunu gsterin, glğe gitmeyin. Tebşr edin, tenfr etmeyin. buyurduğu rivyet olunuyor.

Hadis No: 63

Konu: -
Başlık: Allh Kime İyilik Murd Ederse, Onu Dinde Bilgi Shibi Yapar (2)
Ravi: Muviye B. Eb Sfyn (7)
Hadis:

Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyuruyordu ki: Allh (u Tel) her kimin hayrını murd ederse ona din hussunda (byk bir) anlayış verir. Ben (verici değil) yalnız taksm ediciyim. Veren ise Allhu Azze ve Cell'dir. Bir de bu mmet, Allh'ın emri (ve kazsı) zuhr edi(p kıymet kopu)nceye kadar emr-i İlh(ye mtbeat) zere hep sbit-kadem olup duracak ve kendilerine muhlefet edenlerden zarar gelmiyecektir.

Hadis No: 64

Konu: Hurma Ağacı;kmil M'min (2)
Başlık: Allh Kime İyilik Murd Ederse, Onu Dinde Bilgi Shibi Yapar (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in yanında idik. Bir hurma gbeği getirdiler. Buyurdu ki: Ağaların iinden bir nev'i vardır ki.... il-hirih. -Abdu'llh b. mer radiya'llhu anh'den olan bu rivyetde: Bir de baktım ki oradakilerin en kğ benim. Onun iin sustum. ziydesi vardır.

Hadis No: 65

Konu: Allah Yolunda Harcamak (infak);ilim ğretmek;ilmiyle mil Olmak;infak;kaz-kader
Başlık: İki Haslet Shibinden Başkasına Hased Edilemiyeceğine Dir Abdullh İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İki (haslet shibin)den başkasına hased olmaz. Bunlar da Allah tarafından kendisine mal ihsn olunub da hak (yolun)da onu ihlke taslt edilen kimse ile kendisine hikmet ihsn olunup onunla hkmeden ve anı ta'lm eden kimsedir.

Hadis No: 66

Konu: İlim ğrenmek (2)
Başlık: Reslullh (s.a. Ve S.) İn İbn-i Abbs'a Dusı
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem beni kucaklayıp: İlh ona (ilm-i) Kitb'ı ğret. diye du buyurdu.

Hadis No: 67

Konu: Namazda Safları Sık Ve Dzgn Tutmak (3)
Başlık: Blğ ağına Varmıyan ocuğun Mkellef Olmadığına Dir İbn-i Abbs Rivayeti
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem Min'da stresiz olarak namaz kıldırdığı sırada dişi bir merkebe rkiben karşıdan geldim. O zaman sinn-i blğa yaklaşmıştım. Saflardan birinin nnden getim. Merkebi otlasın diye salıverdim. Ondan sonra saffa girdim. Bu (yaptığıma) kimse ses ıkarmadı.

Hadis No: 68

Konu: Ltfe;şaka (2)
Başlık: İlmin Fazleti Hakkında Hadsler (5)
Ravi: Mahmd B. Er-reb' (2)
Hadis:

Beş yaşımda iken Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in bir kere bir kova (daki su) dan (ağzına alıp) yzme pskrdğn derhtır ederim. demiştir.

Hadis No: 69

Konu: İnsanların Kısımları
Başlık: İlmin Fazleti Hakkında Hadsler (5)
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llah aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allh'ın benim (vsıtam) le gnderdiği hidyet ve ilim boy yağmura benzer. (Bu yağmur, kh yle) bir toprağa dşer ki onun bir kısmı suyu kabl eder de ayır ile bol ot yetiştirir. Bir kısmı da kurak olur, suyu (stnde) tutar da Allh (u Tel) halkı onunla faydalandırır. Ondan (hem kendileri) ierler, (hem hayvanlarını) suvarırlar, ekin ekerler (Bu yağmur) diğer (bir nevi') toprağa daha isbet eder ki dz ve kaypaktır. Ne suyu (stnde) tutar, ne ayır bitirir. Allh'ın dnini anlayıb da Allh'ın benim (vsıtam) le gnderdiği (hidyet ve ilimden) faydamend olan ve bunu bilip (başkasına) bildiren kimse ile (bunu duyduğu vakit kibrinden) başını (bile) kaldırmayan ve Allh'ın benimle irsl olunan hidyetini kabl etmeyen kimse byledir.

Hadis No: 70

Konu: İki;kıymet Almetleri;zin
Başlık: İlmin Fazleti Hakkında Hadsler (5)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Resl'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İlmin ref' olunması, cehlin kkleşmesi, şarabın iilmesi, zinnın oğalması Kıymet almetlerindendir.

Hadis No: 71

Konu: Kadınların oğalıp Erkeklerin Azalması;kıymet Almetleri;zin
Başlık: İlmin Fazleti Hakkında Hadsler (5)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Size yle bir sz syliyeceğim ki, benden sonra hi kimse onu size sylemeyecektir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyuruyordu ki: Kıymet almetlerinden olmak zere ilim azalacaktır, cehil yayılacaktır, zin şyi' olacaktır. Kadınlar(ın mikdrı) kesret, erkekler(inki) kıllet bulacaktır. Bir derecede ki, elli kadının yalnız bir bakanı olacaktır.

Hadis No: 72

Konu: Ry (10)
Başlık: İlmin Fazleti Hakkında Hadsler (5)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, Uykuda iken bana bir kadeh st getirdiler. O kadar itim ki kanıklık (srının) t tırnaklarımdan sızdığını (hl) duyuyorum. (İtikten sonra) artığımı mer b. el-Hattb'a verdim. buyuruyordu. Y Resl'llh! Bunu ne ile te'vl ettin? diye sordular. İlm ile. cevbını verdi.

Hadis No: 73

Konu: Bilmeden Yapılan Hatalar;cemrelere Taş Atma (şeytan Taşlama);hac Mensikı;şeytan Taşlama;ved Haccı Hutbesi
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.) İn Ved' Haccında Hacc Mensiki İle İlgili Beyanlarına Dir Abdullh İbn-i Amr Hadsi
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

Şyle demiş: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem Haccet'l-Ved'da halk sor(ub ğren)sun diye Min'da durdu. Yanına biri gelip Bilemedimde (Kurban) kesmeden tıraş oldum. dedi. Kurbanını kes, gnhı yok. buyurdu. Diğeri gelip Bilemedimde Remiy'den evvel (kurban) kestim. dedi Remyet, gnhı yok. buyurdu. Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e (o gn Remy, nahr, halk, tavf gibi yevm-i Iyd a'mlinden) takdm veya te'hr edilmiş hibir şey sorulmadı ki (cevbında) Yap, gnhı yok. buyurmasın.

Hadis No: 74

Konu: Adam ldrmek;kıymet Almetleri
Başlık: İlmin Kabzolunacağına, Katil Ve Fitnelerin Zuhr Edeceğine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem (bir kere): İlim, kabzolunacak (yni kaldırılacak), cehil ve fiten zuhr edecek ve herc oğalacaktır. buyurdu. Y Resl'llh, herc nedir? diye sordular. Murd-ı lsi katl imiş gibi elini mnharifen indirerek: İşte byle! buyurdu.

Hadis No: 75

Konu: Gneş Tutulması Ve Namazı (3)
Başlık: Kabirde Geirilecek İmtihan Hakkında Esm' Hadsi
Ravi: Esm' B. Eb Bekr (13)
Hadis:

Şyle demiştir: (Ksf zamnında) işe radiya'llhu anh namaz kılarken nezdine gittim. (Bu) Halka ne oluyor? (neden korkuyorlar?) dedim. (Ksf vuka geldiğini anlatmak iin) gk yzne doğru (başı ile) işret etti. Meğer hep namaza durmuşlarmış. işe radiya'llhu anh: Sbhna'llh! dedi. Bu bir yet (-i azb veya tekarrb-i Kıymet) mi? diye sordum. Başiyle Evet. diye işret etti. Bunun zerine ben de (namaza) durdum. zerime baygınlık gelinceye kadar (durdum). (Yanımdaki kırbadan) başıma su dkmeğe başladım. (Namazdan sonra) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Allh'a (Hamd ) sen edip buyurdu ki Cennet ve Cehennem'e kadar (evvelce) bana gsterilmemiş hibir şey kalmadı ki, bu makamda grmş olmayayım. Bana vahyolundu ki, siz kabirlerinizde Mesh-i Deccl (yznden ekilecek) imtihanlara benzer, yhud ona karb bir imtihn geireceksiniz. (Kabre girmiş kimseye) 'Bu adam (Yni Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem) hakkındaki ilmin nedir?, diye sorulacak. M'min, yhud shib-i yakn olan kimse: 'O (Zt-ı Şerf) Muhammed'dir. O (Zt-ı Şerf) Allh'ın Resldr. Bize (yt-ı) beyyint ile hidyet getirdi. Biz de da'vetine icbet ve (isrine) mtbeat ettik. O (Zt-ı Şerf) Muhammed (salla'llhu aleyhi ve sellem)dir., diyecek. (Ve bu sz) kere (tekrr olunacak). Ondan sonra (o kimseye): '(yle ise) yat da rahtına bak. O (Zt-ı Şerf'in nbvvetine) yaknin olduğunda şphe kalmadı., denilecek. (Yok eğer) mnfık ise veyhud kalbinde şek varsa (o sule karşı): 'Ben ne bileyim? işittim, teki beriki bir şeyler sylyorlardı. Ben de syledim., cevbını verecek.

Hadis No: 76

Konu: St Kardeşliği (4)
Başlık: St Kardeşliğin Evlenmeğe Mni' Olduğuna Dir Ukbe Hadsi
Ravi: Ukbe B. El-hris (4)
Hadis:

Ravi, İhb b. Azz'in kızını tezevvc etti. Derken yanına bir kadın gelip Ukbe'yi de, tezevvc ettiği kadını da ben emzirdim. dedi. Ukbe, ona: Ne senin beni emzirdiğinden haberim var, ne de evvelce bunu bana sylediğinden. cevbını verdi. (Hayvanına) binip Medne'ye (Huzr-ı) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e gitti. (Hkm-i şer'yi) sordu. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Nasıl olur ya? Bir kere (bu sz) sylenmiş bulundu. buyurdu. Bunun zerine Ukbe o kadından mfrekat etti. O da başka bir kocaya vardı.

Hadis No: 77

Konu: İlim ğrenmek (2)
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.) İn Bir Ay Zevceleriyle Grşmemeğe Yemn Etmesi
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Şyle demiştir: Ensrdan bir komşum ile berber Ben meyye b. Zeyd yurdunda (oturuyor) idim. Bu (yurd) Medne'nin Avl denilen semtindedir. (Bir şey ğrenmek mdiyle) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in nezdine nbetleşe inerdik. Bir gn o iner, bir gn ben inerdim. Ben indiğim zaman o gn vahiy ve sireye dir (ne duyarsam) haberini (komşuma) getirirdim. O da indiği zaman byle yapardı. Ensr arkadaşım (bir def'a) nbetinin gnnde indi. (Dnşnde) kapımı pek şiddetli alarak: Burada mı? diye sordu. (Fen halde) rkdm. Yanına ıktım. Byk bir şey hdis oldu. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem zevctını tatlk etti.) dedi. (mer radiya'llhu anh der ki: Ben zten byle bir şey olacağını zannedip duruyordum. Sabah namazını kılınca giyinip kuşandım. Sonra Medne'ye inip) Hafsa'nın yanına girdim. Baktım ki ağlıyor. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem, sizleri (yni Zevct-ı Thirtı) tatlk mi etti? diye sordum. Bilmiyorum. dedi. Ondan sonra Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in yanına girdim. Ayak st durduğum yerden: (Y Resl'llh,) Zevcelerini tatlk mi ettin? dedim. Hayır. buyurdu. Bunun zerine ben de Allhu Ekber. demişim.

Hadis No: 78

Konu: Bıktırmamak;cematle Kılınan Namazı Uzatmamak;kolaylık Gstermek
Başlık: Namazdan Bıktırmamak zerine Eb Mes'd-i Hadisi
Ravi: Eb Mes'd Ukbe İbn-i Amr (7)
Hadis:

Şyle demiştir: (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e) biri gelip: Y Resl'llh, filnca bize (namaz kıldırırken) o kadar uzatıyor ki det namazı terkedecek gibi oluyorum. dedi. Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem'i hibir mev'ızada o gnk kadar gazablı grmedim. Buyurdu ki Ey ns, sizde tenfr hasleti vardır. (İinizden) halka namaz kıldıran olursa hafif tutsun. nk (cematin) iinde hastası var, zafi var, iş-g shibi olanı var.

Hadis No: 79

Konu: Lukata;yitik Mal (lukata) (3)
Başlık: Yitik Malın Hkm Hakkında Zeyd İbn-i Hlid Hadsi
Ravi: Zeyd B. Hlid-i Chen (4)
Hadis:

Şyle demiştir: Biri, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'den lukatayı, (yni yitik malı) sordu. Buyurdu ki: Bağını, yhud kabını, kılıfını belle sonra (tekine, berikine) bir sene ta'rf et. Ondan sonra onu kullan. (Ondan sonra da) shibi ıkarsa (yine) ona ver. O adam: Yitik deve de (byle mi?) diye sordu. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem) o kadar gazab etti ki mbrek yanakları, yhud yz kızardı. Ve: Ondan sana ne? (Su) tulumunu, (ayağındaki) markubunu o berber taşır, (muhtc oldukca) su başlarını bulur, ağa (yapraklarından) otlar. Onu shibi buluncaya kadar kendi hline bırak. buyurdu. Ya, yitik davara ne buyurursun? dedi, O ya senindir, ya kardeşinindir, ya kurdundur. buyurdu.

Hadis No: 80

Konu: Bilmediğini Sormak;hz. Peygamber'e Eza;soru Sormak;tevbe-istiğfar
Başlık: Yersiz Ve Hoşlanılmayan Sorular Sormanın Menh Olduğuna Dir Eb Ms Hadsi
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir kere) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'den hoşlanmadığı bzı şeyler soruldu. (Bu gibi) suller oğalınca gazab etti. Ondan sonra Bana istediğinizi sorunuz. diye buyurdu. Birisi (kalkıp) Benim babam kimdir? dedi. Baban Huzfe'dir. buyurdu. Bir diğeri kalkıp Y Resl'llh, ya benim babam kimdir? dedi. Şeybe'nin ztlısı Slim'dir. buyurdu. mer (b. el-Hattb radiya'llhu anh) vech-i Rislet-Penh'deki (sr-ı) gazabı grnce Y Resl'llh, Azz ve Cell olan Allh (u Tel'y)a tevbe ediyoruz. dedi.

Hadis No: 81

Konu: Hz. Peygamber'in Konuşması;selmlaşmak;sz Tekrar Etmek
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Szlerini Ve Selmını Kere Tekrarlaması
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem bir sz sylediği zaman iyice anlaşılsın iin kere tekrr ederdi. (Kezlik) bir kavmin yanına gelip selm verdiği zaman da kere selm verirdi.

Hadis No: 82

Konu: Eğitim;ehl-i Kitap;rıfk;terbiye (eğitim)
Başlık: Sınıf İnsanın İkişer Ecre Ship Olduğuna Dir Eb Ms Hadsi
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: kişinin ikişer ecri vardır. Onlardan biri Ehl-i Kitb'dan olup da hem kendi Peygamberine, hem de Muhammed salla'llhu aleyhi ve sellem'e mn eden kimsedir. Diğeri abd-i memlkdur ki, hem Allhu Tel'nın, hem de efendilerinin hakkını ed ettiğinde (o da iki ecre nil olur.) ncs yle bir kimsedir ki nezdinde tasarruf ede (bile)ceği bir criy bulunur da onu te'db, amm (unf ve şiddetden zde olarak gzel gzel) te'db eder, ta'lm (lkin yine rıfk ile gzel gzel) ta'lm eder, bundan sonra da onu zd edip tezevvc eder. (İşte) bylesinin de iki ecri vardır.

Hadis No: 83

Konu: Eğitim;ilim ğrenmek;kle;terbiye (eğitim);va'z
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.)in Kadınlara Sadaka Vermelerini Tergb Buyurması
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Mescid-i Şerf'de va'z ettikten sonra) kadınlara duyuramadım zanniyle yanında Bill olduğu halde (erkek saflarından) ıktı. Kadınlara va'z ederek onlara sadaka vermeği emretti. (Szleri o kadar te'sr etti ki,) kadınların kimi (kulaklarındaki) kpeyi, kimi (parmağındaki) yzğ (ıkarıp) atmağa başladılar. Bill de onları eteği iine topluyordu.

Hadis No: 84

Konu: Hz. Peygamber'in Şefati;imanda İhls
Başlık: Kalbinden (yhud İinden) Kelime-i Tevhd'i Syleyen Kimsenin Kıymet Gnnde Şefate En Ziyde Mazhar Olacağı
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir kere) Y Resl'llh, Kıymet gnnde Sen'in şefatin en ziyde kime ryegn olacak? diye sordum. Buyurdu ki: Y Eb Hreyre, hads (bellenmek) iin sende grdğm hırsa gre bu hadsi senden evvel kimsenin bana sormayacağını (zten) tahmn ediyordum. Kıymet gnnde halk iinde şefatime en ziyde mazhar olacak kimse kalbinden (yhud iinden) hlis olarak L ilhe ill'llh diyendir.

Hadis No: 85

Konu: -
Başlık: Ehl-i İlmin Fazleti Hakkında Abdullh İbn-i Amr Hadsi
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

Şyle demiştir: (Haccet'l-Ved'da) Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdu ki: Allhu Tel ilmi kullar(ının sudr) ından nez' etmek (yni silmek) sretiyle değil, (ervh-ı) ulemyı kabzetmek sretiyle kabzedecektir. Nihyet hibir lim kalmayınca halk kendilerine chil bir takım kimseleri reis edinirler. Bunlara (te-beri) sorulur. Onlar da ilimleri olmadığı halde fetv verirler de hem kendileri dallete dşerler, hem (halkı) idll ederler.

Hadis No: 86

Konu: ocuğu Kendinden nce lenler;va'z
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.)in Kadınlara Va'z Etmek İin Bir Gn Tahssi (2)
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) kadınlar Y Resl'llh, (szlerini dinlemek iin) erkeklerden bize meydan kalmıyor. Kendiliğinden bize bir gn tahss et. dediler. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem) onlara (md olarak) bir gn ta'yn etti. Kadınlar yevm-i muayyende Huzr-ı Rislet-Penh'ye geldiler. O da kendilerine va'z etti, (bzı şeyler) emretti. Buyurduğu szler meynında: İinizden hibir kadın yoktur ki evldından tnesini (hirete kendinden) evvel yollasın da, Cehennem'e karşı onun iin bir siper peyd olmasın. sz vardı. İlerinden biri: İki tnesi de (yle değil mi?) dedi. (Cevben): İki tnesi de yledir. buyurdu. Eb Hreyre radiya'llhu anh'den vrid olan diğer rivyetde (mukayyed olarak) Sinn-i blğa varmamış evld. denilmiştir.

Hadis No: 87

Konu: Kıymet Gn Hesap
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.)in Kadınlara Va'z Etmek İin Bir Gn Tahssi (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem: Kim hesba ekilirse azb edilmiş olur. buyurdu. -işe der ki Allhu Tel ... buyurmuyor mu? dedim de Bu senin dediğin arzdır, yoksa her kim ince hesba ekilirse helk olur. buyurdu.

Hadis No: 88

Konu: Harem-i Şerf'in Hrmeti;ilim ğretmek
Başlık: Mekke Hareminde Kan Dkmenin, Av Hayvanlarına Ve Bitkilerine Mdhalenin Memniyeti Hakkında Eb Şreyh Hadsi
Ravi: Eb Şreyh (2)
Hadis:

Şyle demiştir: Feth (-i Mekke'nin ertesi) gn Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den bir sz işittim ki, onu sylerken (şu) kulaklarım duydu, kalbim belledi, (syliyeni de) gzlerim (o anda) grd. Allh'a hamd sen ettikden sonra buyurdu ki: Mekke'yi (t evvelden-beri) harm eden Allhu Tel'dır. Onu harm eden insanlar değildir. Bundan dolayı Allh'a ve yevm-i hirete mn eden kimse iin Mekke'de ne kan dkmek, ne de bir ağaca balta vurmak olmaz. Şyed Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem (burada) muktele etti diye ruhsat tarafına kaan biri bulunursa ona: Allh (u Tel yalnız) Reslne izin vermiştir. Size izin vermemiştir. deyiniz. Bana da (yalnız) bir gnn bir sati iinde izin verdi. Ondan sonra bu gnk hrmeti dnk hrmeti derecesine dnd. (Bu dediklerimi burada) hzır olanlar, gib olanlara teblğ etsin.

Hadis No: 89

Konu: Hz. Peygamber'e Yalan İsnadı (2)
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.)in Ağzından Yalan Uyduranların Hli (2)
Ravi: Al B. Eb Tlib (18)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işitdim, buyurdu ki benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan sylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın. Buhr'ye gre: Rib'ıyy b. Hırş, Al (b. Eb Tlib) radiya'llhu anh'den Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan sylerse Cehennem'e girsin. buyurduğunu işittiğini kendisinden duymuş.

Hadis No: 90

Konu: Hz. Peygamber'e Yalan İsnadı (2)
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.)in Ağzından Yalan Uyduranların Hli (2)
Ravi: Seleme İbn-i Ekva' (14)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyurdu ki: Benim sylediklerimi her kim bana isnd ederse Cehennem'deki yerine hazırlansın.

Hadis No: 91

Konu: Hz. Peygamber'e Yalan İsnadı;hz. Peygamber'i Ryda Grmek;hz. Peygamber'in İsimlerini Almak
Başlık: Peygamber (s.a. Ve S.)in Knyesinin Ad Olarak Konulamıyacağına Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Benim adımı (kendinize, yhud birbirinize) takınız. Knyemi de (yni Eb'l-Ksım knyesini) de takınmayınız. (Şu da ma'lm olsun ki,) her kim beni r'yda grrse hakkatte beni grmş olur. Zr şeytan benim sretime temessl edemez. Bir de, her kim benim ağzımdan bilerek yalan uydurursa Cehennem'deki yerine hazırlansın.

Hadis No: 92

Konu: Harem-i Şerf'in Hrmeti
Başlık: Mekke'nin Kimseye Hall Olmadığına Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allh ( Tel, Ashb-ı) Fl'i, yhud (beliyye-i) katli Mekke ('ye girmek)den habs (yni men') etmiştir. Yalnız Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem ile m'minler (o da bir kere Mekke) ahlsine taslt edilmişlerdir. Haberiniz olsun, (Mekke) benden evvel hibir kimse iin hell olmadığı gibi, benden sonra da hibir kimse iin hell olmayacaktır. Biliniz ki o (yalnız) bir gnn bir satinde (yalnız) benim iin hell olmuştur. Ma'lmunuz olsun ki işte bu satde benim iin bile harmdır. (Mekke'nin) dikeni (bile) kesilmez. Ağacına balta değdirilemez. Yitiğini kimse (elini uzatıp) alamaz. Meğer ki (shibini) aramak iin ola. O halde her kim (in bir kimsesi) katlolunursa iki şeyden hangisi (hakkında) hayırlı ise onu isteyebilir (yni iki şey beyninde muhayyerdir.): ya (kendisine) diyet verilir, ya maktln ehli kıss ettirir. -Bunun zerine Yemen ahlsinden biri gelip: Y Resl'llh, (Şu buyurduklarını) benim iin yaz. dedi. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem de): Eb fln iin yazınız. buyurdu. Derken Kureyş'den bir zt: Y Resl'llh, izhırdan başka. Zr biz onu evlerimiz(in inşsın) de, kabirlerimiz(in binsın) de kullanıyoruz. dedi. Nebiyy-i Ekrem salla'llh aleyhi ve sellem de: İzhırdan başka. buyurdu.

Hadis No: 93

Konu: Hz. Peygamber'in Vasiyetnme Yazdırmak İstemesi;niz (anlaşmazlık)
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Son Hastalığında Bir Vasıyyetnme Yazdırmak İstemesi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in (son hastalığında) ağrısı iştidd edince: Yazı yazacak şey getiriniz. Size yle bir kitb (vasiyyetnme) yazdırayım ki ondan sonra hi dallette kalmayasınız. buyurdu. mer radiya'llhu anh: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in hastalığı ağırlaştı. Elimizde ise Allhu Tel'nın Kitb'ı vardır. O bize yeter. dedi. Bunun zerine (oradaki Sahbe beyninde) ihtilf ıktı. Szleri birbirine karıştı. (Reslu'lll salla'llhu aleyhi ve sellem de): Yanımdan savulun. Benim yanımda niz' olmaz. buyurdu.

Hadis No: 94

Konu: Kadınlar (2)
Başlık: Reslullh (s.a. Ve S.)in, mmetinin İleride Fitne Ve Musbetlere Giriftr, Hem De Sonsuz Ni'met Ve Rahmet Haznelerine Nil Olacaklarını Haber Vermesi
Ravi: mm'l-m'minn mm Seleme (8)
Hadis:

Şyle demiştir: Bir gece Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem uyandı da: Sbhnallh, bu gece ne fitneler nzil oldu! Ne hzineler de aıldı! Hcre shiblerini (yni ezvc-ı thirtı) uyandırınız. Dnyda nice giyinik kadınlar vardır ki hiretde ıplakdırlar. buyurdu.

Hadis No: 95

Konu: Her Şey Fnidir (2)
Başlık: Yz Sene Sonra Yeryznde Olanlardan Kimse Kalmıyacağı Hakkında Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem hir haytında bir kere bize Yatsı'yı kıldırdı. Selm verince ayağa kalktı ve: Bu geceyi gryorsunuz ya, işte bu geceden i'tibren yz sene başında (bu gn) yer yznde olanlardan hibir kimse kalmıyacaktır. buyurdu.

Hadis No: 96

Konu: -
Başlık: Peygamber Aleyhi's-selm'ın Gece Kıldığı Namaz
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Bir gece Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem'in zevct-ı thirtdan teyzem Meymne binti'l-Hris (radiya'llhu anh'nın) evinde kaldım. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem o gece (nbeti dolayısiyle) nezdinde idi. Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Mescidde) Yatsı'yı kıldırdıktan sonra menzil (-i sadet)ini teşrf etti. Drt rek'at namaz kıldıktan sonra uyudu. Sonra kalktı: ocuk uyudu mu? dedi. Yhud buna benzer bir sz syledi. Sonra (namaza) durdu. Ben de sol tarafına durdum. Beni sağ tarafına geirip beş rek'at kıldı. Ondan sonra da iki rek'at kıldı. Ondan sonra uyudu. O kadar ki horultusunu duydum. Ondan sonra namaz (kıldırmak zere mescid)a ıktı.

Hadis No: 97

Konu: Eb Hureyre'nin ok Hads Rivyet Etmesi (3)
Başlık: Eb Hreyre (r.a.)'in ok Hads Rivyetinin Sebeb-i Hikmeti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Halk: Eb Hreyre ok (hads rivyet) ediyor. deyip duruyorlar. Halbuki Kitbu'llh'da (şu) iki yet olmasaydı hibir hads nakletmezdim. -(Eb Hreyre bu szden) sonra ... yet-i Kerme'lerini okuyup derdi ki: Muhcirn kardeşlerimiz arşılarda alış-verişle, Ensr kardeşlerimiz de malları (ve toprakları) iin alışmakla meşgl olurken Eb Hreyre boğazı tokluğuna Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e mlzemet eder ve onların hazır bulunamadıkları meclislerde hazır bulunur, onların belleyemedikleri szleri bellerdi.

Hadis No: 98

Konu: Eb Hureyre'nin ok Hads Rivyet Etmesi (3)
Başlık: Eb Hreyre (r.a.)'in Hi Bir Şeyi Unutmamasının Hikmeti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Y Resl'llh, Sen'den bir ok hads işitiyorum da unutuyorum. dedim. Ridnı (futanı) yay. buyurdu. Yaydım. Elleriyle (bir şey) avulayıp (ridnın) iine at(ıyor gibi yap)tı. Sonra: Topla. diye emretti. Ridmı topladım. İşte ondan sonra (artık) hibir şey unutmadım.

Hadis No: 99

Konu: Eb Hureyre'nin ok Hads Rivyet Etmesi (3)
Başlık: Eb Hryere (r.a.)'in Peygamber (s.a. Ve S.) Den İki Kap (dolusu) İlim Bellediğine Dir Rivyeti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'den iki kap (dolusu) ilim belledim. Bunlardan birini (size) nisr ettim. Diğerine gelince onu meydana ıkaracak olsam benim şu boğazım kesilir.

Hadis No: 100

Konu: Dinlemek;kfre Dnmemek
Başlık: Peygamber Aleyhi's-selm'ın Ved' Haccında Mslmanlara Bir Nashati
Ravi: Cerr B. Abdullh El-becel (7)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem Haccet'l-Ved'da: Halkı sustur da dinlesinler. diye emretti. (Halk skt ettikten sonra): Benden sonra birbirinin boynunu vuran kfirlere dnmeyiniz. buyurdu.

Hadis No: 101

Konu: Hz.ms;hızır;ms (a.s.);ved Haccı Hutbesi
Başlık: Hazret-i Ms-hızır Aleyhi's-selm Kıssası
Ravi: bey İbn-i K'b (4)
Hadis:

Şyle demiştir: Resl-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ms Peygamber (salla'llhu aleyhi ve sellem bir kere) Ben İsrl iinde hutbeye kalkmıştı. Kendisine: En ok lim olan kimdir? diye soruldu. En lim benim. diye cevab verdi. (Bu hususdaki) ilmi (Allhu a'lem diyerek) Allah'a havle etmediğinden dolayı Allh (u Azm'ş-Şn) ona ıtb etti. Allh (u Tel): İki denizin bitiştiği yerde kullarımdan biri var. O senden daha limdir. diye ona vahyetti. Y Rab, ona nasıl yol bulayım? dedi. Ona: Bir zenbil iinde bir balık taşı. Onu nerede kaybedersen (o kulum) oradadır. denildi. (Ms aleyhi's-selm) gitti. Hdimi Yşa' b. Nn (alehi's-selm) ı da (birlikte) gtrd. Bir zenbil iine de bir balık koyup yklendiler. (İki denizin bitiştiği yerdeki) kayanın yanına varınca başlarını (yere) koyup uyudular. (derken tuzlanmış l) balık zenbilden sıyrı(lıp kurtu)ldı. Ve deniz iinde kendine su kng gibi (bir boşluk bırakarak) yol atı. (Deniz iinde byle bir yolun aılması) Ms ile hdimince (aleyhime's-selm) şyn-ı teaccb bir şey olmuştu. (Uyandıktan sonra o gecenin bakiyyesi ile btn gn gittiler. Sabah olunca Ms (aleyhi's-selm) Hdimine: Kuşluk yemeğimizi ver. Bu seferimizden yorgunluk duy(mağa başla)duk. dedi. (Halbuki) Ms (aleyhi's-selm) emrolunduğu o yerin tesine gemedike yorgunluk duymamıştı. Hdimi: Bak hele, taşın dibinde barındığımız zaman balı (ğın gittiğini haber verme) ğı unutmuşum. dedi Ms (aleyhi's-selm): Zten istediğimiz de bu idi. dedi. Bunun zerine kendi izlerine baka baka geriye dndler. Taşın yanına varınca bir de baktılar ki esvbına brnmş bir zt (duruyor) Ms (aleyhi's-selm) selm verdi. Hızır (aleyhi's-selm): Acyib! Bu (senin bulunduğun yerde) selm ne gezer? dedi. Ben Ms'yım. dedi. O: Ben İsril Ms'sı mı? diye sordu. Evet. dedi. Ms (aleyhi's-selm sonra yine sze başlayıp): Sana ta'lm olunan rşd (ve hidyet) den bana (bir şey) ta'lm etmek zere sana tebaiyyet edeyim mi? dedi. Hızır (aleyhi's-selm): Sen, benimle hi mi hi edemezsin y Ms! Bende Allh'ın kendi ilminden bana verdiği yle bir ilim vardır ki sen onu bilemezsin. Sende de Allh'ın verdiği yle bir ilim vardır ki onu da ben bilemem. cevbını verdi. (Ms aleyhi's-selm): Beni inş-Allah sabırlı bulursun. Sana hibir işinde de karşı gelmiyeceğim. dedi. Gemileri olmadığı iin deniz kıyısında syleştiler. Hızır (aleyhi's-selm)ı (gemiciler) tanıdılar. Ve onları navulsuz (gemiye) aldılar. (O sırada) bir sere, geminin kenarına konup denizden bir iki yudum (su) aldı. Hızır (aleyhi's-selm): Y Ms, benim ilmimle senin ilmin, İlmu'llhı bu serenin denizden aldığı bir yudum kadar bile eksiltmez. dedi. Ve (ondan sonra) gemi tahtalarından birine el atıp skt. Ms (aleyhi's-selm). Adamcağızlar bizi (gemilerine) navulsuz almışlarken sen, gemilerine kasdedip iindekileri batırmak iin mi deliyorsun. dedi Hızır aleyhi's-selm: Sen, benimle hi edemezsin demedim mi? dedi. (Ms aleyhi's-selm): (Şu) dalgınlığımdan dolayı beni muheze edip de bana glk gsterme. cevbını verdi. (vkı da) Ms (aleyhi's-selm'ın) bu ilk muhlefeti dalgınlık (eseri) idi. Yine gittiler. Bir de baktılar ki bir ocuk (diğer) ocuklarla oynuyor.

Hadis No: 102

Konu: -
Başlık: Allah Yolunda Savaşmanın Fazletine Dir Eb Ms Hadsi
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem'e biri gelip: Y Resl'llh, Allh yolunda kıtl ne demektir? Kimimiz gazabına kapılarak, kimimiz rından dolayı kıtl ediyor. (Buna ne dersin?) diye sordu. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem başını kaldırıp): Her kim Kelimetu'llh (yni Kelime-i Tevhd) daha l olsun diye kıtl ederse onunkisi Allh yolundadır. buyurdu.

Hadis No: 103

Konu: Ruh
Başlık: Yehdlerin Peygamber Aleyhi's-selm'a, Ruh Nedir? Diye Sormaları
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte (bir gn) Medne harbelerinde yryorduk. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem) hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. Derken bir ka yahdye tesdf etti. Bir takımı diğer takımına: Ona rhu sorun. dedi. Bir takımı da: Ona (bir şey) sormayın (belki) bunun hakkında hoşlanmayacağınız bir şey syler. Bzıları ise: Herhalde soracağız. dedi. Derken biri kalkıp: Y ebe'l-Ksım, rh nedir? diye sordu. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem) skt buyurdu. (Kendi kendime): Ona şphesiz vahiy geliyor. diyerek (yanından) kalktım.

Hadis No: 104

Konu: Hz. Peygamber'e İtat;imanda İhls
Başlık: Kelime-i Şehdet'i Kalben Tasdk Eden Kişiye Cehennem Ateşinin Harm Olduğuna Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Muz (b. Cebel) deve stnde Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in terkisinde idi. Y Muz! diye nid buyurdu. (Muz): Lebbeyk y Resl'llh dedi. (Ve bu) kere (vkı' oldu. ncsnde): Hi kimse yoktur ki kalbinden tasdk ederek Allah'dan başka İlh olmadığına ve Muhammed'in Reslu'llh olduğuna şahdet etsin de, Allh (u Tel) onu (Cehennem) ateşine harm etmesin. buyurdu. (Muz): Y Resl'llh, bunu halka haber vereyim de sevinsinler mi? dedi. Hayır, syleme. nk (sonra buna) gvenirler. buyurdu. Bunu Muz (b.Cebel) veftına yakın gnahdan sıyrılmak iin haber verdi.

Hadis No: 105

Konu: Hay;ihtilm Olmak;ilimde Ayıp Olmaz;kadınlar
Başlık: Dni İşlerde Utanmanın Sul Sormağa Mni' Olmaması
Ravi: mm'l-m'minn mm Seleme (8)
Hadis:

Şyle demiştir: mm Sleym radiya'llhu anh, Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem'in yanına gelip: Y Reslllh, Allh (u Tel) hak (kı beyn etmek) dan hay etmez. Bir kadın ihtilm olursa gusl etmesi cb eder mi? diye sordu. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem: Suyu grdğnde (evet.) cevbını verdi. mm Seleme (hicbından) yzn rterek: Y Resl'llh, kadın da ihtilm olur mu? dedi. (Bunun zerine Reslu'llah salla'llhu aleyhi ve sellem): Evet, Allh ceznı kaldırsın, (bu olmasa) ocuğu kendisine nasıl benzeyebilir? buyurdu.

Hadis No: 106

Konu: -
Başlık: Meznin Abdesti Bozduğuna Dir Hazret-i Al Hadsi
Ravi: Al B. Eb Tlib (18)
Hadis:

Şyle demiştir: Mez ile mptel bir kimse idim. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e sorsun diye Mıkdd (b. el-Esved)e syledim. Sordu. Abdesti cb eder. buyurdu.

Hadis No: 107

Konu: Hac Mensikı;mikat
Başlık: Mkat Yerleri Hakkında Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Biri mescidde ayağa kalkıp: Y Resla'llh nereden ihll edelim (yni ihrma girip Telbiyeye başlayalım?) diye sordu. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Medne ahlsi Z'l-huleyfe'den, Şam ahlsi Cuhfe'den, Necid ahlisi Karn'dan (i'tibren) ihll etsinler. buyurdu. -(Abdu'llh) b. mer der ki Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Yemen ahlsi Yelemlem'den (i'itbren) ihlh etsinler. buyurduğu da syleniyor.- İbn-i mer: Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in byle bir şey sylediğini bilmiyorum. derdi.

Hadis No: 108

Konu: Hac Mensikı;ihram
Başlık: İhrma Giren Kimsenin Dikişli Bir Şey Giyemiyeceğine Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Biri Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'den: İhrma giren (kimse) ne giyer? diye sordu. Buyurdu ki, ne gmlek, ne don, ne burnus, ne cehri veya zağfern ile boyanmış bir kumaş giyer. Ne de sarık sarar na'leyn bulamadığı takdrde mest giysin. (Mest giydiği vakitde de) onları topuklara varıncaya kadar kessin.

Hadis No: 109

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 146 misafir olmak zere toplam 146 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146,
Reklamlar:

Faruki.net