ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
BBU BED'İ'L-EZN
         Bu blmde toplam 120 Hadisi Şerif var.
Konu: Ezan (3)
Başlık: Eznın Meşriyyeti Hakkında İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle der idi: Mslmanlar (Muhcir olarak) Medne'ye geldikleri zaman bir araya toplanıp namaz (vaktin)i gzetlerlerdi. Namaz iin nid edilmezdi. Bir gn bu husus hakkında konuşuldu. Bzıları Nasrnın anı gibi an kullanılsın, diğer bzıları da an olmasın da Yahdilerin nefri gibi boru olsun dediler. mer (radiya'llhu anh): yle amma namaza (halkı) ağırmak iin niye bir adam gndermiyorsunuz? dedi. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem, bunun zerine: Bill, (haydi) kalk, namaz iin nid et (yni ezn oku) buyurdu.

Hadis No: 358

Konu: Ezan;kamet
Başlık: Eznın Elfzı
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Bill'e (elfz-ı) eznı ikişer ikişer, (elfz-ı) ikmeti de birer birer sylemesi emr olundu. Yalnız kad kmeti's-salt (lfzı) mstesn (ki onu iki def'a sylemekle me'mr oldu).

Hadis No: 359

Konu: -
Başlık: Şeytanın Ezandan rkp Kaması Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Namaza nid edildiği vakit şeytan eznı işitmemek iin (yhud ezan sesini duymıyacak yere kadar, yhud duymıyayım diye) yz-geri edip (keml-i telş ile) yellene yellene kaar. Nid bitince yine (vesvese etmek zere dner) gelir. Namaz iin tesvb (yni ikmet) edilince yine (evvelki gibi) yz-geri edip kaar. Tesvb de bitince yine (vesvese iin) gelip insan ile nefsi arasına sokulur. Falan şeyi hatırla, falan şeyi hatırla diyerek (namazdan evvel insanın) hi de aklında olmayan şeyleri ydettirir (durur). T (insan) ka rek'at kıldığını bilmez oluncaya kadar (kendisiyle uğraşır)

Hadis No: 360

Konu: Mezzinlerin Fazleti;namazda Şeytan Vesvesesi
Başlık: Ezn Okumanın Fazleti Hakkında Eb Sad-i Hudr Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyuruyordu ki: Mezzin sesinin yetiştiği yere kadar ins, cin, (hatt) hibir şey yoktur ki (eznı) duymuş olsun da kıymet gnnde mezzin iin (hsn-i) şahdette bulunmasın.

Hadis No: 361

Konu: Ezan (3)
Başlık: Eznın, İslm Dni'nin Şirı Olduğuna Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem bir kavmin zerine bizi gazya gtrdğ vakitlerde sabah olmadıkca bize hcm ettirmezdi. (Sabah olunca) beklerdi: Ezan (sesi) işitirse (harpten) vazgeerdi. Ezan (sesi) işitmezse kendilerine baskın ederdi.

Hadis No: 362

Konu: Mezzinin Sylediklerini Tekrar (3)
Başlık: Ezan Sesini Duyan Kimselerin Ne Şekilde Hareket Edeceklerine Dir Rivyetler (2)
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Mezzinin) nidsını işittiğinizde, (siz de) onun dediği gibi deyiniz.

Hadis No: 363

Konu: Mezzinin Sylediklerini Tekrar (3)
Başlık: Ezan Sesini Duyan Kimselerin Ne Şekilde Hareket Edeceklerine Dir Rivyetler (2)
Ravi: Muviye B. Eb Sfyn (7)
Hadis:

Mşrn-ileyhin (birgn ezan okunurken) mezzinin dediklerini ... ye kadar tekrr etmiş, (mezzin) ... dediği vakit ... demiş, (ondan sonra da): Peygamberiniz salla'llhu aleyhi ve sellem'in işte byle sylediğini işittim. dediği (sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor.

Hadis No: 364

Konu: Ezan Sonunda Okunacak Du;hz. Peygamber'in Şefati
Başlık: Ezn İşitildiği Zaman Yapılacak Du Ve Peygamberimizin Şefati Hakkında Cbir Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim eznı işittiği zaman ... derse kıymet gnnde benim şefatim ona rygn olur.

Hadis No: 365

Konu: Cematle Kılınan Namazın Fazleti;ilk Safta Bulunmanın Fazleti;mezzinlerin Fazleti
Başlık: Ezn Okumanın, İlk Safda, Namazların İlk Vaktindeki Cematlerde Ve Yatsı İle Sabah Cematlerinde Bulunmanın Fazleti Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ns, ezan (okumak) da ve saff-ı evvelde (bulunmakta) ne (bereketler, hayır)lar olduğunu bilseler de (onlara nil olmak iin) kur'a atmaktan başka re bulamasalar kur'a atarlar. (Her namazın) ilk vaktinde (ki cemaatler) de olan (fazlet)i bilseler (onlara yetişmek iin) yarış ederler. Yatsı ile sabah (cematlerin) deki Eltf-ı İlhiyyeyi bilseler emekliye emekliye, (yhud srtne srtne) de olsa onlara gider (terketmez)ler.

Hadis No: 366

Konu: Shur Yemeği (4)
Başlık: Bill'in Sahr Vakti Sonunda Ezn Okuduğuna Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bill, eznını gece okuyor. İbn-i mmi Mektm ezn okuyuncaya kadar yiyip iiniz. (İbn-i mer radiya'llhu anhm, yhud aradaki rvleriden biri) der ki: İbn-i mmi Mektm a'm bir kimse idi. Kendisine: Sabah oluyor. denmedikce ezan okumazdı.

Hadis No: 367

Konu: Sabah Namazının Snneti (3)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Fecr-i Sdıkın Hullnden (fecir Aydınlığı İyice Belirdikten Sonra Ezn İle İkmet Arasında İki Rek'at Namaz Kıldığına Dir Hafsa (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn Hafsa Bint-i mer B. El-hattb
Hadis:

Şyle demiştir: Mezzin sabah vaktini bekleyip sabah belir(diğini gr)nce Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (farz) namaz ikme olunmazdan evvel (hemen) hafif iki rek'at (namaz) kılardı.

Hadis No: 368

Konu: Namaza Uyandırmak;shur Yemeği
Başlık: Fecirden Evvel Ezn Okunabileceğine Dir İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bill'in eznı hi birinizi sahrundan alıkoymasın. nk o, (henz) gece (iken) ezn okur. T ki (namazda) kim olanınızı (kıymından artık sabah yaklaşıyor diye) vaz geirsin. Uykuda olanınızı da uyandırsın. Fecir byle değildir. T byle olmayınca (fecir olmaz). (Rv) der ki: (Aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz Hazretleri byle değildir derken mbrek) parmaklarını yukarıya kaldırıp baş aşağı dikti. (T byle olmayınca derken de) sebbbelerini (yni şahdet ve orta parmaklarını st ste bindirip sağa sola uzatmak sretiyle işret buyurdu.

Hadis No: 369

Konu: -
Başlık: her İki Ezn (ezn Ve İkmet) Arasında (kılmak) İsteyen İin Bir Namaz Vardır. Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mugaffel-i Mzen (2)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem kere: Her iki ezn (yni her ezn ile ikmet) arasında (kılmak) isteyen iin bir namaz vardır. buyurdu. (Yine Abdullh b. Mugaffel'den gelen) diğer rivyette de: Her iki ezn arasında bir namaz vardır, her iki ezn arasında bir namaz vardır. buyurduktan sonra ncsnde: İsteyen iin. (szn ilve) buyurdular.

Hadis No: 370

Konu: Ezan;imamlık
Başlık: Hazar Ve Seferde Vakit Girdiğinde Ezn Okumağa, İkmet Etmeğe Ve En Yaşlı Kimsenin İmmetine Dir Mlik İbn-i Huveyris Hadsleri (2)
Ravi: Mlik B. El-huveyris (3)
Hadis:

Şyle demiştir: Kavmimden ben on kişi ile berber Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in yanına gelmiştim. Nezd(-i ller) inde yirmi gn kaldık. (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem m'minlere) rahm idi. Rıfk ile mecbl idi. Ehl ıylimizi zlediğimizi grnce bize: Haydin (kendi ehlinizin yanına) dnnz. Yanlarında bulununuz. Onlara (dni) ğretiniz. (Beni nasıl namaz kılar grdnzse ylece) namaz kılınız. Namaz (vakti) geldiğinde iinizden biri size ezan okusun. En yaşlınız da size imam olsun. buyurdu.

Hadis No: 371

Konu: Ezan;imamlık;kamet
Başlık: Hazar Ve Seferde Vakit Girdiğinde Ezn Okumağa, İkmet Etmeğe Ve En Yaşlı Kimsenin İmmetine Dir Mlik İbn-i Huveyris Hadsleri (2)
Ravi: Mlik B. El-huveyris (3)
Hadis:

İki kimse seferi niyet ederek Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in nezdine (veda) geldiler. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem: Buradan ıktığınızda (her namaz vakti geldike) ezn okuyunuz. Sonra ikmet ediniz. Sonra en yaşlınız imm olsun. buyurdu.

Hadis No: 372

Konu: Ezan (3)
Başlık: Soğuk Ve Yağmurlu Zamanlarda, Bulunulan Yerde Namaz Kılınabileceğine Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem seferde iken soğuk, yhud yağmurlu gecede mezzine ezn okumasını ve ardından da: Haberiniz olsun, namazlarınızı olduğunuz yerlerde kılınız. diye nid etmesini emrederdi.

Hadis No: 373

Konu: Namaza Giderken Seknet zere Olmak (2)
Başlık: Cemate Yetişmek İin Acele Etmiyip Seknet Ve Vakr İle Gitmeğe Dir Eb Katde Hadsi
Ravi: Eb Katde Hris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) biz Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte namazda iken bir ok kimselerin koşuşma (ve haykırışma) seslerini duydu. Namazı kıldırdıktan sonra: Ne oluyorsunuz? diye sordu. Namaz(a yetişmek) iin acele ettik dediler. Buyurdu ki: (Hayır,) yle yapmayınız. Namaza geldiğinizde (vakar ve) seknetden ayrılmayınız. (Ağır ağır yrynz). Namazın yetiştiğiniz kadarını (imam ile berber) kılar, fevt ettiğinizi de sonra yalnız) itmm edersiniz.

Hadis No: 374

Konu: Namaza Giderken Seknet zere Olmak (2)
Başlık: İkmet Edilip İmam Ayağa Kalkmadan Cematin Ayağa Kalkmamasına Dir Eb Katde Hadsi
Ravi: Eb Katde Hris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Namaz ikme edildiği vakit beni (hcremden ıkmış) grmedike ayağa kalkmayınız. (Seknet zere olunuz) buyurdu.

Hadis No: 375

Konu: -
Başlık: Bu Hususta Diğer Rivyetler (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a yatsı) namaz(ı) ikme edilirken Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem mescidin bir tarafında biri ile yavaş yavaş konuşuyordu. Cemat(in bir takımı) uyuklayıncaya kadar (sz uzattı ve) namaza durmadı.

Hadis No: 376

Konu: -
Başlık: Ezn Okunup Da Cemati Bırakıp Namaza Gelmeyenler Hakkında Peygamberimizin Tehddi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

(Senedi muttasıl ile) ravi, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğunu rivyet etmiştir: Nefsim yed-i kudretinde olan Allh'a kasem olsun, iimden yle geiyor ki, (bir ok) odun yığdırayım. Sonra namaz iin ezan okunmasını emredeyim de birine cemate imam olsun diyeyim. Sonra o cemati bırakıp (namaza gelmeyen) kimselerin zerlerine gidip evlerini (kendileri ierde iken) yakıvereyim. Nefsim yed-i kudretinde olan Allh'a kasem ederim ki, (cematten) bu (geri kala)nların her hangisi (burada) semiz etli bir kemip parası, yhud iki tne a'l paa bulacağını aklı kesse (hemen) yatsıya gelir.

Hadis No: 377

Konu: Cematle Kılınan Namazın Fazleti (4)
Başlık: Cematle Kılınan Namazın Fazleti Hakkındaki Rivyetler (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Cematle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece efdaldir.

Hadis No: 378

Konu: Cematle Kılınan Namazın Fazleti (4)
Başlık: Cematle Kılınan Namazın Fazleti Hakkındaki Rivyetler (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyuruyordu ki: Cematle kılınan namaz, birinizin yalnız başına kıldığı namazdan yirmi beş derece efdaldir. Gece melikesi ile gndz melikesi de salt-ı fecirde buluşurlar.

Hadis No: 379

Konu: -
Başlık: Uzak Yerden Cematea Gitmenin Ve Namaza Muntazır Olmanın Fazletine Dir Eb Ms El-eş'ar Hadsi
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, namazdan dolayı nsın en byk ecre mstahak olanı (mescid-i cemata) derece derece uzaktan yry(p gel)enleridir. İmm ile berber kılayım diye namaza muntazır olan kimse de (hemen) kılıp yatıverenden daha byk ecre nil olur.

Hadis No: 380

Konu: Şehitler (5)
Başlık: Yol zerinde İnsanlara Eziyet Veren Bir Şeyi Kaldırmanın Fazletine Ve Şhedya Dir Eb Hreyre Hadsi;şehdin Lgav Ve Şer' Ma'nları
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Vaktiyle) biri yolda giderken gzerghının stnde bir diken dalı buldu. Onu alıp (yoldan dışarıya) attı. Allhu Tel bu (ameli) ni hsn-i kabl buyurup gnahlarını mağfiret etti. Sonra (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: Şhed beştir: Tndan len, karın illetinden veft eden, suda boğulan, yıkık altında kalıp len, bir de Allah yolunda şehd olan, yni katlolunan. Hadsin bakıyesi (yukarıda) gemişti.

Hadis No: 381

Konu: Cematle Kılınan Namazın Fazleti (4)
Başlık: Namaz İin Atılacak Ziyde Adımların Ecrine Dir Enes Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: (Ensrdan) Ben Selime (Mescid-i Şerf-i Nebev'ye uzak dşen) menzillerinden gp Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakın gelmek istedilerdi. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Medne'yi (koruyan bu menzillerini) ıssız bırakmalarını arzu etmediler. Ve onlar: srınızı (yni attığınız adımların ecrini) hesba katmaz mısınız? buyurdular.

Hadis No: 382

Konu: Mnfığın Almetleri
Başlık: Sabah İle Yatsı Namazlarını Cematle Kılmanın Fazletine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mnfıklara sabah ile yatsı (cemat) namazlarından daha ağır hi bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cematin)de olan (ecir ve fazlet)i bilseler emekliye, emekliye (srtne, srtne) de olsa onlara gel(ip hzır ol)urlardı.

Hadis No: 383

Konu: dil Devlet Başkanı;allah İin Sevmek;allah Korkusu İle Ağlamak;cemate Devamın Fazleti;genlikte İbdet;iffeti Korumak;sadakayı Gizli Vermek
Başlık: Kıymet Gn Allh'ın Zılli Altında Barınacak Yedi Sınıf İnsan
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) ravi, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şyle buyurduklarını rivyet etmiştir: Yedi kimseyi Allhu Tel kendi zıllinden başka zıl olmayan (Kıymet) gnnde kendi zılli altında barındıracaktır: (Birincisi) imm-ı dil, (ikincisi) Rabbine (tat ve) ibdet iinde perverde olmuş gen, (ncs) gnl mescidlere merbut olan kimse, (drdncs) Allah yolunda sevişip buluşmaları da, ayrılmaları da buna mstenid olan iki kimsenin her biri, (beşincisi) mansıb ve ceml shibi bir kadının matlbu olduğu halde Ben Allah'dan korkarım diyerek harmı irtikb etme)yen erkek, (altıncısı) infk ettiğinden solundaki haberdr olmayacak kadar ahf olarak sadaka veren adam, (yedincisi de) tenhda (lisnen, yhud kalben) Allhu Tel'yı zikredip de gz (dolup) taşan kişi.

Hadis No: 384

Konu: Cemate Devamın Fazleti
Başlık: Namaz İin Mescide Gidip Gelmenin Fazleti Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Her kim (namaz iin) mescide gidip gelirse her gidip geldikce Allh(u Tel ve Tekaddes Hazretleri) ona Cennetteki konağını tehiyye ve ihzr eder. buyurdukları (sened-i muttasıl ile) rivyet olunmuştur.

Hadis No: 385

Konu: Namazların Rekt Sayısı
Başlık: Sabah Namazı İkme Olunurken Namaz Kılan Bir Kimseyi (peygamber (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Tevbhine Dir Abdullah İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mlik (2)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (bir sabah) namaz ikme edilmiş iken birinin iki rek'at (snnet) kıldığını grd. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem namazdan ıkınca oradakiler etrfını sardılar. -Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (tevbh olarak) ona: Sabahı (da) mı drt kılıyorsun? Sabahı (da) mı drt kılıyorsun? buyurdu.

Hadis No: 386

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Hasta Oldukları Halde Cematle Namaza İcbet Buyurmaları Hakkında işe (radiya'llhu Anh) Hadsi (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem, veftiyle netcelenen hastalığa tutulduğu zaman (bir kere) namaz vakti gelmiş, ezan da okunmuştu. Eb Bekr'e syleyin de nsa kıldırsın. buyurdu. (Y Resl'llh) Eb Bekr pek yufka yreklidir. Senin makmında durup da halka namaz kıldıramaz denildi. (Evvelki emrini) tekrar buyurdu. Yine kendisine byle sylendi. nc def'a yine o emrini tekrarlayıp: Şphesiz ki siz Ysuf (aleyhi's-selm)'ın savhibisiniz. (Yni onun gnndeki kadınlar gibisiniz). Eb Bekr'e syleyin (diyorum) nsa namazı o kıldırsın buyurdu. Bunun zerine Eb Bekr (es-Sıddk radiya'llhu anh mihrba) geip namazı kıldırdı. (Bu namazlardan biri esnsında) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (vcd-i mbrekinde) hafiflik his buyurup iki kimseye dayanarak (namaza) ıktı. Tkatsızlığından dolayı (yrrken) mbrek ayaklarını yerlerde srdğ hl gzmn nndedir. Eb Bekr geriye ekilmek istedi. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem: Yerinde dur diye işret buyurdu. Sonra (ileriye) gtrle gtrle Eb Bekr'in t yanına oturtuldu. -(Rv A'meş'e: (Nasıl?) namazı Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem kıldırıyordu da Eb Bekr onun namazına, cemat de Eb Bekr'in namazına tebean (mı?) namaz kılıyorlardı (diye sordular -A'meş, başı ile evet dedi). - Bir rivyette de: (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem) Eb Bekr'in soluna oturdu. Eb Bekr de ayakta namaz kılıyordu denilmiştir.

Hadis No: 387

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Hasta Oldukları Halde Cematle Namaza İcbet Buyurmaları Hakkında işe (radiya'llhu Anh) Hadsi (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem'in hastalığı ağırlaşıp da ağrısı iştidd ettiği zaman benim evimde bakılmak zere zevct(-ı thirt)ından izin istedi. Onlar da izin verdiler. Hadsin bakıyyesi demincek geti idi.

Hadis No: 388

Konu: Cuma Namazı Ve Hutbesi (4)
Başlık: İbn-i Abbs'ın Resl-i Ekrem'e Tebaan amurlu Bir Gnde Nsa Cum'ayı Evlerde Kılmalarını Mezzine Nid Ettirmesi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) amurlu bir gnde nsa (Cum'a) hutbe(sini) rd edeceği sırada mezzine Namaz evlerde kılınacak! diye nid etmesini emretmiş. (Bunun zerine) ns (bu szden) hoşlanmamış gibi biribirlerine bakışmışlar. (İbn-i Abbs radiya'llhu anh) demiş ki: (Ne o?) Glib bunu siz beğenmediniz. (Halbuki) bunu -Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'i kastederek- benden (ok) hayırlı olan bir zat yapmıştır. Bu (yni Cum'a namazı) mtehattim ve vcib (bir şey) dir. Ben ise sizi (olduğunuz yerlerden) ıkarmak istemedim.

Hadis No: 389

Konu: Duha Namazı (kuşluk Namazı);kuşluk Namazı (3)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem)in Duh Namazı Kıldıklarına Dir Enes (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Ensrdan biri: (Y Resla'llh) Ben seninle namaz kılmağa gelemiyorum. dedi. O zt şişman bir kimse idi. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem iin tam pişirip hnesine da'vet etti. Bir hasır yayıp kenarına su serpti. (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem de o hasırın) zerinde iki rek'at namaz kıldırdı. l-i Crud'dan (bunu işiden) biri Enes radiya'llhu anh'e: Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem duh namazı kılar mı idi? diye sordu. O da: O gnden başka kıldığını grmedim. dedi.

Hadis No: 390

Konu: Akşam Namazını İftardan Sonraya Bırakmak
Başlık: Akşam Yemeği Hazır Olduğunda, Namazdan nce Yemeğin Yenilmesine Dir Enes (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Akşam yemeğiniz nnze konduğu vakit, akşam namazını kılmadan yemeğe başlayınız. Acele edip de yemeğinizi bırakmayınız.

Hadis No: 391

Konu: Ev İşlerini Grmek
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem)in, Hne-i Sadetlerinde Ehl-i Beytlernin Hizmetinde Bulundukları Ve Namaz Vakti Gelince De Namaza ıktıkları Hakkında işe (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Mşrn-ileyhya Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in Hne-i Sadetlerinde ne işle meşgl olduklarını sordular. Kendi ehl-i beytlerinin hizmetinde bulunurlardı. Namaz vakti gelince namaza ıkarlardı cevbını vermiş.

Hadis No: 392

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Nasıl Namaz Kıldıklarına Dir Mlik İbn-i Huveyris Rivyeti
Ravi: Mlik B. El-huveyris (3)
Hadis:

Şyle demiştir: (Asıl) arzum namaz kılmak olmadığı halde size namaz kıldıracağım. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'i nasıl namaz kılar grdmse yle kıldıracağım.

Hadis No: 393

Konu: Hz. Peygamber'in Hastalığında Ebbekr'in İmam Oluşu (3)
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn, Hastalığında İmmete Eb Bekr (radiya'llhu Anh) İ Tevkl Etmesi Hakında Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Merv hadsi ki (yukarıda 387 nci olarak) gemişti. Bu rivyete gre de (mm'l-M'minn Hazretleri) şyle diyor: (Y Resla'llh) Eb Bekr, Senin makmında (yni namaz kıldırdığın mihrabda) durursa ağlamaktan (kıreti) nsa işittiremez. mer'e ferman buyur da nsa o kıldırsın dedim. işe radiya'llhu anh der ki: Hafsa (radiya'llhu anh) ya da: Eb Bekr senin makmında durursa ağlamaktan (kıreti) nsa işittiremez. mer'e ferman buyur da nsa o kıldırsın de. dedim. Hafsa (dediğimi) yaptı. Onun zerine Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Yeter, (sus,) Ysuf (aleyhi's-salt ve's-selm)ın savhibi şphesiz ki sizlersiniz. Eb Bekr'e syleyin (diyorum) halka namazı o kıldırsın buyurdu. Bunun zerine Hafsa radiya'llhu anh, işe radiya'llhu anh'ya: (Zten) senden bana hayır gelecek değildi. di(ye canının sıkıldığını izhr et)di.

Hadis No: 394

Konu: Hz. Peygamber'in Hastalığında Ebbekr'in İmam Oluşu (3)
Başlık: Nebiyy-i Muhterem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Vefatları İle Netcelenen Hastalıklarında Son Bir Defa Ayakta Odalarının Perdesini Kaldırarak Mescid'de Ashbının Namaz Kılmalarına Bakarak Tebessm Buyurduklarına Dir Enes (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor ki, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in hbeye Mescid-i Şerf-i Nebev'de) Eb Bekr (radiya'llhu anh) namaz kıldırıyordu. (Enes der ki:) Nihyet pazartesi gn olunca saf saf (sabah) namaz(ın)a durduğumuz esnda Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem hcrelerinin perdesini kaldırıp bizi temşya başladı. Ayakda duruyor ve ddr-ı tb-drı varaka-i Mushaf gibi (parıl parıl) parlıyordu. Sonra tebessm buyurarak gld. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'i grmekle (o kadar sevindik ki) sevincimizden az kalsın namazı bozuyorduk. Eb Bekr (radiya'llhu anh) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem namaza ıkıyor zanniyle (ilk) saffa girmek iin geri geri gelmeğe başladı. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem bize namazınızı tamamlayınız, diye işret buyurup perdeyi rtt. İşte o gn rh-i mbrekleri A'l-yı İlliyyne pervaz buyurdu. (Salla'llhu aleyhi ve sellem teslmen kesren dimen ebed.)

Hadis No: 395

Konu: Alkış;namazda İmmı kaz İin Tesbih
Başlık: Namazda İken Erkekler İin (bir Şey rız Olduğunda) El ırpmanın Menh Olduğuna; Byle Bir Durumda Tesbh Edilmesine, El ırpmanın Kadınlara Mahss Olduğuna Dir Sehl İbn-i Sa'd Hadsi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (bir kere) ıslh-ı beyn iin Ben Amr b. Avf (yurdun)a teşrf etmişti. Namaz vakti geldi. Mezzin (Bill radiya'llhu anh) Eb Bekr (radiya'llhu anh)'e gelip: Nsa namaz kıldırır mısın, ikme(-i salt) edeyim mi? diye sordu. O da: Evet dedi. Ve namaza başladı. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem, ns namazda iken teşrf etti. (Safları yara yara birinci) saffa vardı. (Onu gren) cemat el ırptılar. Eb Bekr (radiyallhu anh) namazı kılarken başını evir (ip hibir tarafa bak) mazdı. (Arkasındaki) cemat el ırpmayı oğaltınca başını evir(ip bak)dı. Ve Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'i grd. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Yerinde dur! diye kendisine işret buyurdu. Eb Bekr (radiya'llhu anh) ellerini kaldırıp Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in kenidsine olan bu emrinden dolayı Allh'a hamd sen etti. Sonra Eb Bekr (radiya'llhu anh birinci) saffa girinceye kadar geri geri gitti. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem de ieriye geip namazı kıldırdı. Namazdan ıkınca: Y Eb Bekr, sana emrettiğim vakit yerinde kalmaktan seni meneden ne idi? diye sordu. Eb Bekr de: İbn-i Eb Kuhfe iin Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in nnde (durup) namaz kılmak lyık olmaz. dedi. (Ondan sonra) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (cemate dnp): Size ne oluyordu? El ırpmayı neden bu kadar oğalttınız? Namazda iken her kim bir şey rız olduğunu grrse tesbh etsin. Tesbh ettiği vakti (elbette) kendisine (imam tarafından) iltifat ve dikkat olunur. El ırpmak kadınlara mahsustur. buyurdu.

Hadis No: 396

Konu: Hz. Peygamber'in Hastalığında Ebbekr'in İmam Oluşu (3)
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Son Hastalığı Gnlerinde Cemate Namaz Kıldırmak İin Davranması, Bayılıp Buna Muktedir Olamayınca Namazı Eb Bekr'in Kıldırmasını Emir Buyurmaları Hakkında Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ağırlaştığı zaman: Ns namazı kıldılar mı? diye sordu. Hayır, y Resl'llh, Sana intizr ediyorlar. dedik. (yle ise) benim iin liğene su koyunuz diye emretti. Su koyduk. İğtisl buyurdu. Kalkmaya davranırken bayıldı. Sonra ayıldı. (Yine): Ns namazı kıldılar mı? diye sordu. Hayır, y Resl'llh, Sana intizr ediyorlar. dedik. (Yine): Benim iin Liğene su koyunuz. buyurdu. Oturup iğtisl etti. Sonra kalkmağa davranırken (yine) bayıldı. Sonra ayıldı. (Yine): Ns namazı kıldılar mı? diye sordu. Hayır, y Resl'llh, Sana intizr ediyorlar. dedik. (Yine): Benim iin Liğene su koyunuz. buyurdu. (Yine) oturup iğtisl etti, sonra kalkmağa davrandı. (Yine) bayıldı. Sonra ayıldı. (Yine): Ns namazı kıldılar mı? diye sordu. Hayır, y Resl'llh, Sana intizr ediyorlar. dedik. (O sırada) ns mescidde Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'i yatsı namazına bekleyip duruyorlardı. Bunun zerine Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem nsa namaz kıldırması iin Eb Bekr'e (haber) gnderdi. Haberci Eb Bekr'e gidip: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem nsa namaz kıldırmanı sana emrediyor dedi. Eb Bekr -ki yreği yufka bir zt idi- (mer'e): Y mer, nsa sen kıldır. dedi. mer, ona: Sen buna ehaksın cevbını verdi. (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in hasta olduğu) o gnlerde namazı Eb Bekr kıldırdı. Hadsin mba'di yukarıda gemişti.

Hadis No: 397

Konu: İmma Uymak;imamlık
Başlık: Nebiyy-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) Efendimiz'in Hastalığı Esnsında Oturduğu Halde Cemate İmmetine Ve Cemate Namazlarını Nasıl Kılmaları Gerektiğini zh Buyurduklarına Dir işe (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem hasta olduğu halde Hne-i Sadette (bir def'a) namaz kıldırdı idi. (Bu) namazı (kendisi) oturarak, birtakım kimseler de arkasında ayakda kıldılar. Onlara: Oturunuz. diye işret buyurdu. Namazdan ıktığında buyurdu ki: İmam, kendisine uyulsun diye imam edilir. yle olunca o, rka vardığı vakit rka varınız. (Başını) kaldırdığı vakit de siz (başınızı) kaldırınız. (Semia'llhu limen hamideh) dediği vakit (Rabben leke'l-hamd) deyiniz. Oturduğu halde kıldığı vakit hep oturarak kılınız.

Hadis No: 398

Konu: İmma Uymak (2)
Başlık: Namazda İmama Mtbeat Hakkında Ber' İbn-i zib Hadsi
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (Semia'llhu limen hamideh) dediğinde Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem secdeye varmadıka hibirimiz (secdeye varmak iin) belimizi bkmezdik. Biz Ondan sonra (ve Ona tebean) scda varırdık.

Hadis No: 399

Konu: İmma Uymak;namazda İmamdan nce Hareket
Başlık: İmamdan Evvel Başı Secdeden Kaldırmanın Kerhetine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İmamdan evvel başını (secdeden) kaldıran her hanginiz, acab şundan korkmaz mı ki, Allhu Tel, başını eşek başına -yhud sretini, eşek sretine- evirsin?

Hadis No: 400

Konu: Ul'l-emre İtat (5)
Başlık: zerinize Başı Kuru (kara) zm Tnesi Gibi Olan Bir (abd-i) Habeş De mil Nasbedilmiş Olsa, Onu Dinleyiniz Ve İtat Ediniz Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: zerinize başı kuru (kara) zm tnesi gibi olan bir (abd-i) Habeş de mil nasbedilmiş olsa, onu dinleyiniz ve itat ediniz buyurdukları (sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor.

Hadis No: 401

Konu: Ul'l-emre İtat (5)
Başlık: (imamlar) Sizin İin Namaz Kılarlar. Eğer İsbet Ederlerse Hem Sizlere, Hem Onlara (namaz Sevbı Var) Dır. Eğer Hat Ederlerse Sizler İin Sevab, Onlar İin Ikb Vardır. Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, (imamlar) sizin iin namaz kılarlar. Eğer isbet ederlerse hem sizlere, hem onlara (namaz sevbı var)dır. Eğer hat ederler (, ısbet etmezler)se sizler iin sevb, onlar iin ıkb vardır.

Hadis No: 402

Konu: -
Başlık: Namazda Me'mnun İmamın Neresinde Duracağına Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Teyzesi (mm'l-M'minn Meymne binti'l-Hris el-Hilliyye radiya'llhu anh)nın hnesinde gecelemesine dir hadsi ki, evvelce gemişti. Bu rivyette ise (İbn-i Abbs radiya'llhu anhm): Sonra (uykuya mahsus) teneffsleri duyulacak kadar uyudu. Zten uyuyunca seslice teneffs etmek mu'td-ı şerifleri idi. Sonra mezzin (Bill gelip) kendilerine (namaz vaktini) haber verdi. Bunun zerine ıkıp namaz kıldılar. Ve abdest almadılar diyor.

Hadis No: 403

Konu: Cematle Kılınan Namazı Uzatmamak (4)
Başlık: Farz Namaz Kılan Kimsenin Nfile Kılana İktidsı Hakkında Cbir İbn-i Abdillh Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: Muz b. Cebel radiya'llhu anh (her def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in arkasında (yatsı) namazını kıldıktan sonra dnp kavmine (yni Ben Selime'ye o namaz iin) immet ederdi. (Bir def'asında) yatsıyı kıldırdı. Ve Sre-i Bakare'den (başlayıp) okumağa kalktı. (Cematinden) biri ayrıl(ıp namazı yalnız kıl)dı. Muz (radiya'llhu anh) onun hakkında fen sz syler gibi oldu. Keyfiyyet Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e bliğ olunca Muz'a kere: Fettansın, fettansın, fettansın, yhud: Ftin oldun, ftin oldun, ftin oldun buyurdu. Ve mufassalın evsatından iki sre ile (kıldırılmasını) emretti.

Hadis No: 404

Konu: Cematle Kılınan Namazı Uzatmamak (4)
Başlık: Cemati Tenfr Edecek Şekilde Namazı Uzatmanın Doğru Olmadığına Dir İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Eb Mes'd Ukbe İbn-i Amr (7)
Hadis:

Şyle demiştir: (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e bir def'a) biri gelip: Y Resl'llh, filnca bize (namaz kıldırırken) o kadar uzatıyor ki, vallhi sabah namazına gitmekten (det) geri kalıyorum. dedi. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'i hibir mev'ızada o gnk kadar gazablı grmedim. Sonra buyurdu ki: (Ey ns,) iinizden bzı kimselerde cemati tenfr (hasleti) vardır. Her hanginiz namaz kıldıracak olursa hafif tutsun. nk (cematin) iinde zaf olanı var, yaşlı olanı, iş-g shibi olanı var.

Hadis No: 405

Konu: -
Başlık: Bu Bbda Vrid Olan Diğer Rivyetler (4)
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Yine Cbir radiya'llhu anh'in Muz (b. Cebel) hakkındaki hadsi ki (buradaki rivyete nazaran) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Muz'a: ... sreler (i gibiler)ini okumalı değil miydin? buyurmuşlardır.

Hadis No: 406

Konu: Cematle Kılınan Namazı Uzatmamak (4)
Başlık: Bu Bbda Vrid Olan Diğer Rivyetler (4)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem namazı (hem) cz, (hem) de ikml sretiyle kıldırdı. dediği (sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor.

Hadis No: 407

Konu: Cematle Kılınan Namazı Uzatmamak (4)
Başlık: Bu Bbda Vrid Olan Diğer Rivyetler (4)
Ravi: Eb Katde Hris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (ok kere) ben namaza (kıreti) uzatmak niyyetiyle dururum da (geriden) bir ocuğun ağladığını duyunca anasına meşakkat (ve zahmet) getirmeyeyim diye namazımı kısa keserim.

Hadis No: 408

Konu: Namazda Safları Sık Ve Dzgn Tutmak (3)
Başlık: Namazda Safların Dzgn Ve Sıkı Olması Hakkında Nu'mn İbn-i Beşr Ve Enes İbn-i Mlik (radiya'llhu Anhm) Hadsleri
Ravi: Nu'mn B. Beşr (7)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem: Ya saflarınızı dzeltiniz, ya Allhu Tel'nın yzlerinizi ayrı ayrı taraflara evireceğini muhakkak bilesiniz. buyurdu.

Hadis No: 409

Konu: Namazda Safları Sık Ve Dzgn Tutmak (3)
Başlık: Bu Hususta Diğer Rivyetler (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem: Namaz saflarınızı doğrultunuz ve sımsıkı birbirinize yapış(ıp aranızda boşluk bırakma)yınız. Zr ben sizi arkamdan (da) gryorum. buyurdu.

Hadis No: 410

Konu: Gece Namazı (tehecct);teheccd (8)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Gece Namazı Hakkında işe (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem gece vakti olunca hcre(-i şerfe)sinde namaz kılardı. Hcrenin duvarı alacık olduğu gibi ns Nebiyyu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (namaz kılarken) şahs-ı mbrekini (yni karaltısını) grdler. Birtakım kimseler namaza durup kendisine iktid ettiler. Sabah olunca bu (yaptıkları)nı arzettiler. Ertesi gece (yine gece namazına) kalktı. (Yine) birtakım kimseler kendisine iktiden namaza durdular. Bu işi iki, yhud gece (tekrr) ettiler. Ondan sonra (ki gece) olunca Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (evinde) oturdu. Ve ortaya ıkmadı. Sabah olunca bzı kimseler (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e sebebini anlamak iin) bunu da arzettiler. (Cevben): Gece namazı size farz olacak diye korktum. buyurdu.

Hadis No: 411

Konu: Cematle Kılınan Namazın Fazleti;evlerde Kılınan Nfile Namazın Fazleti;gece Namazı (tehecct);teheccd
Başlık: Nfile Namazların Evlerde Kılınmasının Fazili Hakkında Zeyd İbn-i Sbit Hadsi
Ravi: Zeyd B. Sbit (7)
Hadis:

Rivyetinden vrid olan yine bu hadsde (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in) Yaptığınızı grdğm şu işi beğendim. (Lakin yine) ey ns, (bu nevfili) evlerinizde kılınız. Zr namazın efdali insanın kendi evinde kıldığı namazdır. Meğer farz ola (ki onu mescidde cematla kılmak efdaldir) buyurdu ziydesi vardır.

Hadis No: 412

Konu: İmma Uymak;rk' Ve Scd Tekbirleri
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem)in, Namazda İftitah Tekbri İle Rk' Ve Scduna Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem namaza başladığında (mbrek) ellerini omuzlarının hizsına kadar kaldır(ıp tekbri yle al)ırdı. Rk' iin tekbr aldığında ve rk'dan (mbrek) başını kaldırdığında yine (ellerini) ylece kaldırır ... buyururdu. Scd (a vardığın) da (ise) bunu yapmazdı.

Hadis No: 413

Konu: Namazda El Bağlamak
Başlık: Namazda Kıyamda İken Ellerin Nasıl Konulacağına Dir Sehl İbn-i Sa'd Hadsi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Şyle demiştir: (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in gnnde) nsa, namaz kılarken sağ ellerinizi sol bileklerinizin zerine koyunuz, diye emrolundu.

Hadis No: 414

Konu: Namazda Ftiha Okumak (2)
Başlık: Namaza Ftiha İle Başlandığına Dir Enes (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile Eb Bekr ve mer radiya'llhu anhm namaza (hep) El-hamd li'llhi Rabbi'l-lemn ile başlarlardı.

Hadis No: 415

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Tekbr İle Kıret Arasında Okudukları Du Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (namaz başlangılarında iftitah) tekbr (i) ile kıret arasında (azıcık) skt buyururdu. Dedim ki: Y Resla'llh, anam, babam sana kurbn olsun, tekbr ile kıret arasındaki şu sktun (nedir? Orada) ne dersin? Buyurdu ki: ... derim.

Hadis No: 416

Konu: Gneş Tutulması Ve Namazı;nfile Namazı Uzatmak
Başlık: Peygamber Efendimiz'in Ksf Namazı Ve Namazın Sonunda Halka, Kendisine Cennet Ve Cehennem'in Yaklaştırıldığını Beyan Burumaları Hakkında Esm' (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: Esm' B. Eb Bekr (13)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Efendimiz ksuf namazını kıldırdı idi. (Şyle ki:) Kıyma durup kıymı ok uzattı. Sonra rka varıp rku (ok) uzattı. Sonra başına kaldırıp kavmeyi (ok) uzattı. Sonra (yine) rka varıp rku (ok) uzattı. Sonra başını kaldırdı. Sonra secdeye varıp scdu (ok) uzattı. Sonra başını kaldırdı. Sonra (yine) secdeye varıp scdu (ok) uzattı. Sonra ayağa kalkıp kıymı uzattı. Sonra rka varıp rku (ok) uzattı. Sonra başını kaldırıp kavmeyi (ok) uzattı. Sonra (yine) rka varıp rku (ok) uzattı. Sonra başını kaldırdı. Sonra secdeye varıp scdu (ok) uzattı. Sonra başını kaldırdı. Sonra (yine) secdeye varıp scdu (ok) uzattı. Sonra namazdan ıktı. -(Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: (İyi biliniz,) Cennet bana yaklaştı, (yaklaştı,) o kadar ki, eğer cr'et edeydim salkımlarından bir tnesini (alıp) size getirebilecektim. Cehennem de bana o kadar yaklaştı ki Ey Rabbim, ben de onlarla berber miyim de(meğe başla)dım. (Orada bir de ne greyim?) bir kadını bir kedi tırmalayıp duruyor. Buna ne oluyor? diye sordum. (Bu kadın) bu kediyi lnceye kadar haps etti. Ne yiyeceğini verdi, ne de yeryzndeki haşerattan nafakalansın diye salıverdi. dediler.

Hadis No: 417

Konu: Namazda İstine (başka Şeyle Meşgul Olmak) (13)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn ğlen Ve İkindi Namazlarında Kur'n Okuduğuna Dir Habbb Hadsi
Ravi: Habbb B. El-erett (5)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunduğuna gre ravi'ye Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ğlen ile ikindi namazlarında (Kur'n) okur muydu? diye sorulmuş. Evet demiş. Ya bunu nereden anlardınız? diye sorulunca da: Lihye(-i mbreke) sinin oynamasından cevbını vermiş.

Hadis No: 418

Konu: Namazda Gzn, Başını evirmek (2)
Başlık: Namazda Gzleri Semya evirmenin Nehyine Dir Enes (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (bir def'a namaz kıldırıp mbrek yzn Ashb-ı Kirmına dndrdkten sonra): Bzı kimselere ne oluyor ki, namaz kılarlarken gzlerini semya dikiyorlar? buyurdu. Bu husstaki (nashat-miz) szlerini o kadar şiddetlendirdi ki, nihyet: Bunlar ya (yaptıklarından) vazgeerler, ya gzler(inin nr)u (alınıp) kr olur(lar) buyurdu.

Hadis No: 419

Konu: Namazda Gzn, Başını evirmek (2)
Başlık: Namazda Başı Sağa, Sola evirmenin Nehyine Dir işe (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e namazda iltift(ın, yni başını sağa, sola evirmenin hkmn) sordum. Kulun namazından şeytanın kapıp katığı bir şeydir buyurdu.

Hadis No: 420

Konu: -
Başlık: Hazret-i mer'in, Sa'd'i Kfe Vliliğinden Azline Ve Bu Azlin Sebeblerine Dir Cbir İbn-i Semre Rivyeti
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bzı) Kfe ahlsi mer radiya'llhu anh nezdinde Sa'd'i şikyet ettiler de (mer radiya'llhu anh) i zerlerine mil nasbetti. (Kfeliler) şikyeti o kadar ileri gtrmşlerdi ki, namaz kılmasını bile bilmiyor, demişlerdi. Ona adam gnder(ip celbet)di. Ve: Y Eb İshak, bu adamlar sen namaz kılmayı bilmiyorsun diye iddi ediyorlar. (Sen ne yapıyordun ki?) diye sordu. (Sa'd): Vallhi ben onlara Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in namazın(a benzer namaz)ı kıldırıp ondan sonra hibir şey eksiltmezdim. Yatsı namazını -yhud ğlen ile ikindiyi- kıldırır(ken) ilk iki rek'atlarda (ok) dururum, son iki rek'atta hafif tutarım dedi. (mer radiya'llhu anh): Senin hakkındaki zannımız da (zten) bu idi dedikten sonra (tahkk-ı mes'ele iin) birini -yhud birka kimseyi- kendisiyle birlikte Kfe'ye gnderdi. (Gnderilen zt) Kfe ahlsinden (Sa'd'in hlini) sordu. Hibir mescid bırakmadı ki, oradan (Sa'd'in hlini) sormasın. Onlar da hep hayırlı senlarda bulundular. Nihyet Ben Abs'e it bir mescide gir(ip herkesi bildiğini Allh iin sylemeğe and vererek da'vet et)di. Eb Sa'de knyesiyle anılan sme b. Katde isminde biri ayağa kalktı. Ve: Mdem ki bize and verdin, (syliyelim.) Sa'd, askerin başına geip harbetmez. (Mal) taksm ederken msvt gzetmez. Hkm (ve kazsın) da adlet etmez dedi. (Bunun zerine) Sa'd dedi ki: (Mdem ki byle syledin,) ben de vallhi (senin aleyhine) du edeceğim, (dinle): İlh, Sen'in bu kulun yalancı ise, (bu sz) riy ve sm'a olsun diye ayağa kalk(ıp syle)diyse mrn uzat, fukarlığını oğalt, fitnelere uğrat dedi. sonraları o adam (hlinden) sul edildiği vakit: Kocamış, fitneye uğramış (zavallı) bir pr-i fnyim. Sa'd'in dusı bana isbet etti. derdi. Cbir (radiya'llhu anh) den (bu hadsi) rivyet eden (Abd'l-Melik b. Umeyr) de der ki: Sonraları onu ben de grdm. Yaşlılıkdan kaşları gzlerinin zerine sarkmış olduğu halde yolda (rast geldiği) kızlara sataşır, onları imdiklerdi.

Hadis No: 421

Konu: Namazda Ftiha Okumak (2)
Başlık: Ubde İbni's-smit (radiya'llhu Anh) Den Rivyet Olunan (namazda) Ftihat'l-kitb'ı Okumayanın Hi Namazı Yok Hadsi
Ravi: Ubde B. Es-smit (8)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in: (Namazda) Ftihat'l-Kitb'ı okumayanın hi namazı yok buyurdukları (sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor.

Hadis No: 422

Konu: Namazda İstine (başka Şeyle Meşgul Olmak) (13)
Başlık: Namazını dbınca Kılamayan Bir Bedevye, Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namazı Ta'rf Buyurmasına Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Mescid(-i Şerf)e girdi. (Derken) biri de girip namaz kıldı. Sonra Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem(in huzrun)a (gelip) selm verdi. (Aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz) redd-i selm buyurduktan sonra: Dn (de yeni baştan) kıl. nk sen (namaz) kılmış olmadın. buyurdu. O kimse dnp (evvelce) kıldığı gibi (namazı tekrar) kıldı. Sonra gelip Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e selm verdi. Yine: Dn (de yeni baştan) kıl. nk sen (namaz) kılmış olmadın buyurdu. Bu da kere oldu. (Nihyet) o kimse: Seni hak ile ba's buyuran (Zt-ı Ecell- A'l'y)a kasem olsun ki, bunun başka (trl)sn bilmiyorum. Bana (doğrusunu) ta'lim buyur dedi. Bunun zerine buyurdu ki, namaza durduğun vakitte (ihram) tekbr(ini) al. Sonra ne kadar kolayına gelirse o kadar Kur'n oku. Sonra rka var(ıp) t mutmain (yni a'z-yı bedenin yatışmış) oluncaya kadar (dur.) Sonra başını kaldır(ıp) ayakda (bsbtn) doğruluncaya kadar dur. Sonra secdeye var(ıp)t mutmain oluncaya kadar (kal). Sonra başını kaldır(ıp) t mutmain oluncaya kadar otur. Bunu namazının btnnde (de bylece) yap.

Hadis No: 423

Konu: Namazda Ftiha Okumak;namazda Kıreti İlk Rektta Uzatmak
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn ğle, İkindi Ve Sabah Namazlarındaki Kıretine Dir Eb Katde Hadsi
Ravi: Eb Katde Hris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) ğlen namazının ilk iki rek'atında Ftihat'l-Kitb ile birer sre tilvet buyurur, (şu kadar ki,) ilk rek'atta uzun (sre), ikincisinde kısa (sre) okur, sırran okuduğu yeti de ahynen bize duyururdu. İkindi (namazın) da (ilk iki rek'atta) Ftiha ile birer sre tilvet buyurur ve birincisinde uzun (sre), ikincisinde kısa (sre) okurdu. Sabah namazınının (ise) ilk rek'atında (kıreti) uzatır, ikincisinde kısaltırdı.

Hadis No: 424

Konu: Namazda İstine (başka Şeyle Meşgul Olmak) (13)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Akşam Namazlarında Okuduğu Sreler Dir Abdullh İbn-i Abbs, Zeyd İbn-i Sbit Ve Cbeyr İbn-i Mut'im Hadsleri (3)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a vlidem) mm'l-Fazl ... (sresini) okuduğumu işitti. Bana dedi ki: Yavrucuğum, bu sreyi okumakla billhi (derdimi) aklıma getir(ip depreştirir) din. Bu sre, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in akşam namazında okuduğunu en son işittiğim (sre) dir.

Hadis No: 425

Konu: Namazda İstine (başka Şeyle Meşgul Olmak) (13)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Akşam Namazlarında Okuduğu Sreler Dir Abdullh İbn-i Abbs, Zeyd İbn-i Sbit Ve Cbeyr İbn-i Mut'im Hadsleri (3)
Ravi: Zeyd B. Sbit (7)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'i dinledim. Akşam namazında en uzun iki srenin uzununu okuyordu.

Hadis No: 426

Konu: Namazda İstine (başka Şeyle Meşgul Olmak) (13)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Akşam Namazlarında Okuduğu Sreler Dir Abdullh İbn-i Abbs, Zeyd İbn-i Sbit Ve Cbeyr İbn-i Mut'im Hadsleri (3)
Ravi: Cbeyr B. Mut'im (11)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in akşam namazında ... (sresini) okuduğunu işittim.

Hadis No: 427

Konu: Namazda İstine (başka Şeyle Meşgul Olmak) (13)
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Yatsı Namazında Okuduğu Srelere Dir Eb Hreyre Ve Ber' (radiya'llhu Anhm) Hadsleri (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Eb'l-Ksım (Muhammed Mustaf) salla'llhu aleyhi ve sellem'in (bir def'a) arkasında yatsı namazı kıldı idim. ... (sre-i şerfesin) i okuyup (secde yerinde) secde buyurdu. Ben (de lem-i ukbba) O'na mlk oluncaya kadar bu sre (nin kıreti esnsın) da hep secde edip duracağım.

Hadis No: 428

Konu: Namazda İstine (başka Şeyle Meşgul Olmak) (13)
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Yatsı Namazında Okuduğu Srelere Dir Eb Hreyre Ve Ber' (radiya'llhu Anhm) Hadsleri (2)
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem seferde idi. Yatsı namazında iki rek'atın birinde ... (sresini) okudu. Diğer rivyette de (Ber' radiya'llhu anh): Ondan gzel sesli, yhud kıretli hibir kimseyi dinlemiş, değilim. diyor.

Hadis No: 429

Konu: Namazda İstine (başka Şeyle Meşgul Olmak) (13)
Başlık: Namazda Kıratin Vcbuna Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Her namazda (Kur'n) okunur. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in bize duyurduklarını biz de sizlere duyuyoruz. Bizden gizlice okuduklarını biz de sizlerden gizli okuyoruz. mm'l-Kur'n'dan (yni Ftiha'dan) başka (bir şey) okumazsan (sana) yeter. Daha ziyde (sini kıret) edersen (hakkında) daha hayırlı olur.

Hadis No: 430

Konu: Cin Sresinin İnişi;cinlerin Kur'n-ı Kerm Dinlemesi
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem)in Salt-i Fecirde Kur'n'ı Cehren Kıret Ettiğine Ve Kıretini Şeytnin İşittiklerine Dir Abdullh İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Ashb (-ı Kirm'ın) dan bir ka zt ile birlikte Sk-ı Ukz'a doğru yryorlardı ki, o trihde şeytin, semdan haber almaktan men' edilmiş, (haber almağa ıktıkca) zerlerine şhub (-i skıbe) atılmağa başlamış bulunuyordu. (Semya doğru ıkıp koğulan) şeytn, kavimleri nezdine dndklerinde kendilerine: Ne oluyorsunuz? (Neden hibir haber getiremiyorsunuz?) dediler. Onlar da: Ne yapalım? Semdan haber almaktan men' edildik. zerimize şhub (-i skıbe) havle edildi dediler. (Bunun zerine) onlara: Sizin haber almanıza hil olan her halde yeni hdis olmuş bir şeydir. Arzın şarklarını, garblarını dolaşın (da) semdan haber almanıza hil olan (bu yeni şey) ne imiş (ğreniniz) denildi. (İşte) bunların iinden Tihme cihetine ynelmiş olan takım da Sk-ı kz'a gitmek zere Nahle'de bulunan Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yere varmış oldular ki, o sırada (Resl-i Hd aleyhi efdal't-tehy Efendimiz) orada Ashb-ı Kirmına salt-ı fecri kıldırıyordu. (Namazda okuduğu) Kur'n'ı işidince bunlar kulak verdiler ve (biribirine): Semdan haber almaktan sizi men' eden vallhi işte budur dediler. İşte o zaman bu haberciler kendi kavimleri nezdine dndklerinde: ... dediler. Allhu Tel ve Tekaddes Hazretleri de Peygamberi salla'llhu aleyhi ve sellem'e ... sresini inzl buyurdu. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahyolunan işte cinnin bu szleridir.

Hadis No: 431

Konu: Hz. Peygamber En Gzel rnektir;hz. Peygamber'in Allh'ın Emirlerine Uygun Hareket Ettiği
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn M'minler İin En Gzel Nmne Olduğuna Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Namazda) emrolunduğu yerde okudu. (Kezlik) emrolunduğu yerde skt buyurdu. Senin Rabb'in unutkan değildir. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem de sizin iin (Bi'llhi en) gzel nmnedir. (Yaptığı gibi yapınız).

Hadis No: 432

Konu: -
Başlık: İki Yhut Daha Ziyde Srenin Birer Rek'atta Cem'i Hakkında İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) mervdir ki: (Bir gn Abdullh) b. Mes'd radiya'llhu anh'e biri gelip: Bu gece ben btn mufassalı bir rek'atta okudum dedi. İbn-i Mes'd (radiya'llhu anh) cevben: Şiir okur gibi acele acele mi? Vallhi ben Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in nazirden hangilerini bir araya getirdiklerini biliyorum deyip her rek'atta ikişer (okunmuş) sre(ler) olmak zere mufassaldan yirmi sre saydı.

Hadis No: 433

Konu: İmma Uymak;namazda Ftiha Okumak;namazda Kıreti İlk Rektta Uzatmak
Başlık: Hazret-i Peygamber'in ğle Ve İkindi Namazlarında Sirran Kırette Bulunduğu; İlk İki Rek'atte Ftiha'dan Zamm-ı Sre Okuduğu Ve İlk Rek'atte Daha Uzun Okuduğuna Dir Katde Hadsi
Ravi: Eb Katde Hris B. Rıb'ıyy (13)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) ğle namazının ilk rek'atında mm'l-Kitb (yni Ftiha) ile birer sre, son iki rek'atında da (yalnız) mm'l-Kitb okurdu. (Ahynen) bize (sırran okuduğu) yeti (de) duyururdu. İlk rek'atta ikinci rek'attan ziyde (kıreti) uzatırdı. İkindi namazında da, sabah namazında da byle (yapardı).

Hadis No: 434

Konu: Namazda Ftihadan Sonra min Demek (2)
Başlık: Eb Hreyre'den Rivyet Olunan, imam 'mn' Dedi Mi, Siz De 'mn' Deyiniz..., sizlerden Biri 'mn' Dese, Melike De Semda 'mn' Deseler De Her İkisi Yekdiğerine Muvfık Dşerse, O Kimsenin Gemiş Gnahları Mağfr Olur Hadsleri (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: İmam (Ftiha'dan sonra) mn dedimi (arkasında) siz de mn deyiniz. Zr her kimin mn demesi meleklerin mn demesine uyarsa, gemiş gnahları mağfr olur. (Rv İbn-i Şihb-ı Zhr, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem de mn derdi diyor).

Hadis No: 435

Konu: Namazda Ftihadan Sonra min Demek (2)
Başlık: Eb Hreyre'den Rivyet Olunan, imam 'mn' Dedi Mi, Siz De 'mn' Deyiniz..., sizlerden Biri 'mn' Dese, Melike De Semda 'mn' Deseler De Her İkisi Yekdiğerine Muvfık Dşerse, O Kimsenin Gemiş Gnahları Mağfr Olur Hadsleri (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizlerden biri (Ftiha'dan sonra) mn dese, Melike de semda mn deseler de her ikisi yekdiğere muvfık dşerse o kimsenin gemiş gnahları mağfr olur.

Hadis No: 436

Konu: Cematten Ayrı Namaza Durmak;namaza Yetişmek
Başlık: Saf Dışında Namaz Kılmanın, Cemate Yetişmek İin Nefes Nefese Koşmanın Nehyine Dair Eb Bekre Hadisi
Ravi: Eb Bekre Nufey' B. Hris (18)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunmuştur ki, Eb-Bekre (Nfey' b. el-Hris b. Kelede) radiya'llhu anh (bir def'a koşa koşa) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (in Mescid-i Şerf'in)e vardı. (Aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz) rk'da idi. O da saffa (kadar) vsıl ol(ub iine gir)meden (hemen olduğu yerde) rka varıverdi. (Sonra) Bu keyfiyeti Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e haber verdi. O da: Allah hırsını arttırsın. Lkin bir daha (bunu) yapma buyurdu.

Hadis No: 437

Konu: Namaz Tekbirleri;namazda Tekbir (2)
Başlık: Resl-i Ekrem (sallah'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namazı Ta'rif Ederken Her Kalkıp İğildike allhu Ekber Dediğine Dair İmran İbn-i Husayn Hadisi
Ravi: İmrn İbn-i Husayn (10)
Hadis:

(Sened-i Muttasıl ile) mervdir ki, (vak'a-i Cemel'den sonra bir def'a), İmrn b. Husayn(-ı Huzl) radiya'llhu anh, Basra'da Al (b. Eb Tlib) radiya'llhu anh'in ardında namaz kılmış. (Namazdan sonra rv Mutarrif b. Abdullh'a:) Vallhi bu zt Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte kıldığımız (o gzelim) namaz(lar)ı bize hatırlattı deyip (namazı ta'rf ederken) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in her kalkıp her eğildike Allhu Ekber dediğini zikretmiştir.

Hadis No: 438

Konu: Namaz Tekbirleri;namazda Tekbir (2)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namazda Nerelerde Tekbr Aldığına Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem namaza kalktığında ayakda iken (ihram) tekbr(ini) alırdı. Sonra rka varırken tekbr alırdı. Sonra rk'dan belini doğrulttuğunda ... sonra ayakta iken ... derdi. Sonra (secdeye) inerken tekbr alır; sonra secdeden başını kaldırırken tekbr alır; sonra (ikinci) secdeye varırken tekbr alır; sonra (bir daha) başını kaldırırken tekbr alır; sonra tamm edinceye kadar btn namazda byle yapardı. İkinci rek'atı bitirip oturduktan sonra ayağa kalkarken de tekbr alırdı

Hadis No: 439

Konu: Rkda Elleri Dizler zerine Koymak
Başlık: Rk'da İki Avucu Tatbk Edip (birbirine Yapıştırıp) Uyluk Arasına Koymanın Nehyine Dir Sa'd İbn-i Eb Vakks Hadsi
Ravi: Sa'd B. Eb Vakks (17)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) mervdir ki, (bir def'a) oğlu (Eb Zrre) Mus'ab (b. Sa'd), yanında namaz kılmış. (Mus'ab) der ki: (Rk' esnsında) iki avucumu tatbk ettikten sonra (ellerimi) iki uyluğumun arasına koydum. Babam beni (bundan) nehyedip: Biz bunu (vkı) evvellerini yapardık. (Lkin sonra bundan nehyolunduk. Ve ellerimizi dizlerimizin zerine koymakla emrolunduk dedi.

Hadis No: 440

Konu: -
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) Efendimiz'in Rku, Scdu, İki Secde Arasındaki Clsu, Rk'dan Baş Kaldırıp Durması, Takrben Birbirine Msv Olduğuna Dir Ber' İbn-i zib Hadsi
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslulll salla'llhu aleyhi ve sellem'in -(Kıret iin olan) kıym ile ka'de mstesn olmak zere- rku, scdu, iki secde ara(sındaki cl)su, rk'dan baş kaldır(ıp dur)ması biribirine takrben msv idi.

Hadis No: 441

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Rk' Ve Scdunda Yaptığı Duya it işe (radiya'llhu Anh) Ve Eb Hreyre (radiya'llhu Anh) Hadsleri (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem rkunda ve scnda: ... derdi.

Hadis No: 442

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Rk' Ve Scdunda Yaptığı Duya it işe (radiya'llhu Anh) Ve Eb Hreyre (radiya'llhu Anh) Hadsleri (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

(Diğer tarkden merv bu) hadsde: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (bunu demekle) Kur'n'a imtisl ediyordu dediği haber veriliyor.

Hadis No: 443

Konu: İmma Uymak (2)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Rk' Ve Scdunda Yaptığı Duya it işe (radiya'llhu Anh) Ve Eb Hreyre (radiya'llhu Anh) Hadsleri (3)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İmam: ... dedimi siz: ... deyiniz. Zr her kimin (byle) demesi melikenin (byle) demesine muvfık dşerse, gemiş gnahları mağfr olur.

Hadis No: 444

Konu: -
Başlık: Kunut Hakkında Eb Hreyre Ve Enes (radiya'llhu Anhm) Hadsleri (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyet olunuyor ki, mşrn-ileyh: (Size) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz'in) namazına yakın namaz kıldıracağım de(yip namaz kıldır)dı. -(Eb Hreyre radiya'llhu anh) ğlen, yatsı ve sabah namazlarının son rek'atlarında ... dedikten sonra kunt okur, (bu kunutunda) m'minlere du ve kffra l'net ederdi.

Hadis No: 445

Konu: Kunut
Başlık: Kunut Hakkında Eb Hreyre Ve Enes (radiya'llhu Anhm) Hadsleri (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Vaktiyle) kunut akşam ile sabah namazlarında (okunur) idi dediği (sened-i muttasıl ile) rivyet olunmuştur.

Hadis No: 446

Konu: Namazda Hamdin Fazleti
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Tesm' Ve Tahmdi Hakkında Rifa İbn-i Rfi' (radiya'llhu Anhm) Hadsi
Ravi: Rifa B. Rfi' (ensriyyi'z-zrakıyy)
Hadis:

Şyle demiştir: Bir gn Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kılıyorduk. Rk'dan (mbrek) başını kaldırdığında: ... buyurdu. (Ardında namaz kılan) biri: ... dedi. (Aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz) namazdan ıkınca: (Demin şu kelm ile) mtekkelim olan kim idi? diye sul buyurdu. O da: (Y Reslllh,) benim dedi. (Bunun zerine): Vallhi otuz bu kadar melek grdm ki, (bu sz) bakalım hangimiz evvel yazıp Huzr-ı Hakk'a ıkacak diye yarış ediyorlardı buyurdu.

Hadis No: 447

Konu: -
Başlık: Enes İbn-i Mlik'in, Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namazını Ta'rfine Dir Sbit İbn-i Eslem Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile Sbit b. Eslem-i Bnh) Enes (b. Mlik) radiya'llhu anh'den (bahs ile) demiştir ki: (Enes radiya'llhu anh) bize Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in namazını ta'rf ederdi. Namaz kılardı da başını rk'dan kaldırdığı vakitte secdeye varmayı (glib) unuttu diyecek kadar ayakta kalırdı.

Hadis No: 448

Konu: İmma Uymak;namaz Tekbirleri
Başlık: Nebiyy-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namazda Tesm', Tahmd Ve Tekbirlerine; Rk'dan Doğrulduğunda Da M'min Ve Mşrikler İin Yaptığı Dusına Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor ki, Eb Hreyre radiya'llhu anh farz olsun, olmasın; (kez) Ramazan'da olsun olmasın, her namazda tekbr alırdı. (Şyle ki, namaza başlayıp) durduğu vakit tekbr alırdı. Sonra rka varırken tekbr alırdı. Sonra ... der, daha sonra secdeye varmazdan evvel ... derdi. Sonra secdeye indiği vakit ... der, daha sonra başını secdeden kaldırırken tekbr alırdı. Sonra (ikinci) secde(yi) ederken tekbr alırdı. Sonra secdeden başını kaldırırken tekbr alırdı. Sonra ikinci rek'attaki clsdan (yni ka'de-i ldan) ayağa kalktığı zaman tekbr alırdı. Namazı bitirinceye kadar her rek'atta da bunu yapardı. Sonra namazdan kalktığı zaman: Nefsim yed(-i kudret)inde olan (Allhu z'l-Cell)'e kasem olsun ki, iinizde Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in namazına en ok benzeyen namazı kıldıran benim: (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in) dnydan mfrekat buyuruncaya kadar namazı vallhi işte byle idi derdi. -Yine (rv Eb Bekr b. Abd'r-Rahmn ile Eb Seleme b. Abd'r-Rahmn) Eb Hreyre radiya'llhu anh'den rivyeten derlerdi ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (mbrek) başını rk'dan kaldırırken ... der, isimlerini syliyerek bir takım kimseler iin du buyurur ve: İlh Veld b. el-Veld'i, Seleme b. Hişm'ı, Ayyş b. Eb Reba'yı (kffr elinde bunalıp) zaf (ve ciz) grlen (diğer) m'minleri kurtar. İlh, Mudar'ı daha bedter iğne. (İlh, iinde bulundukları) bu yılları Ysuf (aleyhi's-selm) ın (o şiddetli) yıllarına benzet derdi. -(Eb Hreyre radiya'llhu anh) der ki: O sıralarda Mudar'ın ehl-i maşrık olanları Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e henz muhlif idiler.

Hadis No: 449

Konu: Cehennem Azbı;haşr;r'yetullah;sırat
Başlık: Kıymet Gnnde M'minlerin Allh'ı R'yetine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) teki, beriki: Y Reslllh, Kıymet gnnde biz Rabbimizi grecek miyiz? diye sordular. (Aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz Hazretleri de mukbeleten): Ayın on drdnc gecesi r'yete mni' hibir bulut yokken Kamer(i grmek hussun)da şek ve ihtilf eder misiniz? diye sul buyurdu. Hayır, y Reslllh (bunda ihtilf etmeyiz) denince tekrar: Ya, r'yete mni' hibir bulut yokken Gneş (i grebileceğiniz) de şek ve ihtilf eder misiniz? diye sul buyurdu. (Yine): Hayır, y Reslllh. (Bunda da ihtilf etmeyiz) denince buyurdu ki: İşte O'nu siz byle (aık) greceksiniz. Kıymet gnnde ns haşrolunacak (yni bir araya toplanacak. Rabbimiz Tela ve Tekaddes Hazretleri): Her kim her neye tapıyor idiyse onun ardına dşsn buyuracak. (Yhud Hakk'ın emriyle bu sz diyen diyecek.) Artık kimi Şems'in, kimi Kamer'in, kimi tğutların ardına dş(p gid)ecek. Yalnız bu mmet, ilerinde mnfıkları da olduğu halde (yerinde durup) kalacak. Allah (Tebreke ve Tel Hazretleri) onlara (evvelce tanıdıklarından başka bir srette) gelip: Ben sizin Rabbinizim buyuracak. Onlar (Rabb-i Mteallerini o tecell ile tanımıyacakları iin: Sen'den Allh'a sığınırız.) Rabbimiz bize gelinceye kadar bizim yerimiz burasıdır. (Yerimizden ayrılmayız). Rabbimiz bize geldiğinde biz O'nu tanırız diyecekler. Allhu Azze ve Celle (Hazretleri) onlara (Bu def'a tanıdıkları srette) gelip: Ben Rabbinizim buyuracak. Onlar da: (El-Hak) Sen bizim Rabbimizsin diyecekler. Ve Allhu Tel(nın) onları da'vet buyur(ması zerine ona tbi' ola)cak(lar). Cehennem'in de (tam) ortasına Sırt (yni kpr) kurulur. mmetini (onun stnden) en evvel geirecek ben olacağım. O gn Rsl(-i Kirm) dan başka hibir kimse (hevl ve dehşet dolayısiyle) tekellm edemez. Rsl(-i Kirm)ın da o gnk kelmı İlh, selmet ver, selmet ver (den ibret) olacaktır. Cehennem'de sa'dn dikenlerine benzer engeller vardır. Sa'dn dikenlerini (hi) grmşlnz var mı? -Evet (vardır.)- İşte bu engeller sa'dn dikenlerine benzer. Ancak şu var ki, ne kadar byk olduklarını yalnız Allhu Tel bilir. İşte bunlar nsı (kt) amellerinden dolayı kapıp alırlar. Kimi (kt) ameli dolayısiyle helk olur. Kimi hardal gibi ezim ezim ezildikten sonra necat bulur. Nihyet Allhu Tel ehl-i nrdan her kimlere rahmet buyurmayı dilemişse (onları ıkaracak. Dnyda iken) Allh'a ibdet etmiş olanları ıkarmalarını meleklere emredecek, onlar da onları ıkaracaktır. (Melekler) onları sr-ı scddan (yni secde a'zlarındaki izlerden) tanıyacaklardır. Ve (işte onlar ylece) ıkarılacaklardır. Allhu Tel eser-i scdu ye(yip mahvet)meyi nr(-ı Cahm)e harm kılmıştır. Binenaleyh dem-oğlunun btnn (Cehennem) ateş(i) yer de yalnız eser-i scdu yiyemez. Bunlar ateşten kavrulup kapkara olarak ıkarılacaklar. zerlerine b-ı hayt dklecek de seyl uğrağında biten yabn reyhan tohumları nasıl (abuk) biterse (yeniden) ylece biteceklerdir. Sonra Allh(u Tel ve Tekaddes Hazretleri) kulları arasında (hkm ve) kazyı hitma erdirir. (Ancak) Cennet ile Cehennem arasında yz ateşe dnk bir kimse kalır ki, o, Cennet'e girecek ehl-i nrın sonuncusu olacaktır. (O kimse): Y Rab, yzm (şu) ateşden dndr.

Hadis No: 450

Konu: Secde (2)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Yedi A'z zerine Secde Etmekle Emrolunduğuna Ve Namazda Elbse İle, Sala Meşgl Olmaktan Nehyolunduğuna Dir İbn-i Abbs Hadsi (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Biri) alın -(mbrek alnını gsterirken mbrek eliyle) burnuna da işret etti-, (ikis) eller, (diğer ikisi) dizler, bir de (ikisi) ayak uları olmak zere yedi kemik (yni a'z) zerine secde etmekle emrolundum. (Namaz kılarken) elbisemizle saımızı (durumu bozulmasın, yhud tozlanmasın diye) toplamaktan da nehyolundum.

Hadis No: 451

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Yedi A'z zerine Secde Etmekle Emrolunduğuna Ve Namazda Elbse İle, Sala Meşgl Olmaktan Nehyolunduğuna Dir İbn-i Abbs Hadsi (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem bize nasıl namaz kıldırdı ise size de ylece namaz kıldırmaktan vazgemiyeceğim... dediği rivyet olunmaktadır. Hadsin alt tarafı (yukarıda) gemişti.

Hadis No: 452

Konu: Secde (2)
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn: secdede İ'tidl zere Bulununuz. Hibiriniz De Kolunu (secde Esnsında) Canavar Kolunu Yayar Gibi Yaymasın Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Secdede i'tidl zere bulununuz. Hi biriniz de kolunu (secde esnsında) canavar kolunu yayar gibi yaymasın buyurduğunu rivyet etmiştir.

Hadis No: 453

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namazın Tek Rek'atlerinde Celse-i İstirahat Buyurduklarına Dir Mlik İbni'l-huveyris Hadsi
Ravi: Mlik B. El-hveyris
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'i namaz kılarken grdm. Namazının tek rek'atlarında ol(ub da rek'atı tamamla)dığı zamanlarda (bir mddet) oturmadıka (sonraki rek'at iin) ayağa kalkmazdı dediği (sened-i muttasıl ile) rivyet olunmuştur.

Hadis No: 454

Konu: Namaz Tekbirleri
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Secdeye Varırken, Birinci Secdeden Doğrulurken Ve İkinci Secdeden Kalkarken Tekbirleri Cehren Aldığına Dir Eb Sad-i Hudr Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) mervdir ki (bir def'a) namaz kıldırmış ve (bu namazda) secdeden başını kaldırırken, (ikinci) secdeye varırken, (bu) secdeden başını kaldırırken, ikinci rek'attan (yhud ikinci secdeden) kalkarken tekbr(ler)i cehren almış ve: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'i (namazı) byle (kılar) grdm demiştir.

Hadis No: 455

Konu: Namazda Oturma Şekli (2)
Başlık: Namazlarda Sağ Ayağı Dikip Sol Ayağı Bkmenin Snnet Olduğuna Dir Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunmuştur ki, Abdullh b. mer radiya'llhu anhm namazda iken (teşehhd-i ahr iin) oturduğunda bağdaş kurardı. (Bir gn) oğlunun (da) byle yaptığını grd de kendisini bu (oturuşu)ndan nehyetti. Ve: Namazdaki snnet ancak sağ ayağını dikip sol ayağını bkmektir dedi. (Oğlu): Sen bunu yapıp duruyorsun deyince: (Evet, yapıyorum. nk) ayaklarım beni taşıyamıyor cevbını verdi.

Hadis No: 456

Konu: Namazda Oturma Şekli (2)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn İftitah Tekbrinde, Rk'dan Doğruluşunda, Secdesinde Ve Teşehhd İin Oturduğunda A'zlarının Durumuna Dir Eb Hmeyd Hadsi
Ravi: Eb Humeyd Ensr-i Sid (8)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in namazını en iyi belleyeniniz ben idim. Grrdm ki (iftitah) tekbr(ini) aldığında ellerini omuzları hizsına getirir, rka vardığında da elleriyle dizlerini tutardı. Sonra belini (kanburlaşdırmadan) bker, başını kaldırdığında omurga kemiklerinden her biri yerli yerine gelinceye kadar doğrulur, secde ettiğinde kollarını yere yaymaksızın ve birbirine yanaştırmaksızın (yere) koyup ayaklarının parmaklarını kıbleye karşı getirir, (ilk) iki rek'at başında (teşehhd iin) oturduğunda sol ayağının zerine oturup sağ ayağını diker, son rek'atta oturduğunda (ise) sol ayağını ile alıp ve diğerini dikip mak'adesi stne oturur idi.

Hadis No: 457

Konu: Namazda Yanılmak;sehiv Secdesi (2)
Başlık: Peygamber Efendimiz'in Secde-i Sehvine Dir Abdullh İbn-i Buhaynea Hadsi
Ravi: Abdullh İbn-i Buhayne
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) Ravi'nin -ki Ashb-ı Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'den idi -şunu naklettiği rivyet edilmiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem kendilerine (bir def'a) ğlen namazı kıldırmış. Bu namazda ilk iki rek'attan sonra (teşehhde) oturmaksızın (secdeden nc rek'ata) kalkmış, ns da (iktiden) birlikte ayağa kalmışlar ve namazı bitirip de -halk, selm vermesine intizr eyledikleri sırada- oturduğu yerden tekbr alıp selm vermeden (sehv iin) iki kere secde buyurmuş ve sonra selm vermiş.

Hadis No: 458

Konu: Namazda Tahiyyt;namazda ıkış
Başlık: Teşehhd Hakkında Abdullh İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz)in ardında namaz kıldığımız vakitlerde: ... derdik. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem bize dnp buyurdu ki: Selm, Allh(u Tebreke ve Tel Hazretlerin)in kendisidir. Her hanginiz namaz kıldırdığında ... desin. Zr siz bu (İbd'llhi's-slihn)i dediğinizde gkte olan ve yer (yzn) de olan her slih kula rci' olmuş olur. (Sonradan da) : ... (deyiniz).

Hadis No: 459

Konu: Namaz Sonunda Du (3)
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namazın Sonundaki Dusına Dir Hazret-i işe Ve Abdullh İbn-i Amr İbni'l-s Ve İbn-i Mes'd (radiya'llhu Anhm) Hadsleri (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in zevce(-i pkize)si işe(-i Sıddka) radiya'llhu anh'dan sened-i muttasıl ile rivyet olunuyor ki, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem namaz(ın sonun)da: ... diye du buyururdu. Biri kendisine: Mağremden (yni bortan) ne de ok istize ediyorsun! dedi. Bunun zerinde: İnsan borlandığı vakit sz syler de yalan uydurur, sz verir de sznde duramaz buyurdu.

Hadis No: 460

Konu: Namaz Sonunda Du (3)
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namazın Sonundaki Dusına Dir Hazret-i işe Ve Abdullh İbn-i Amr İbni'l-s Ve İbn-i Mes'd (radiya'llhu Anhm) Hadsleri (3)
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile Abdullh b. Amr b. el-s radiya'llhu anhm'nın) Eb Bekri's-Sıddk radiya'llhu anh'den rivyetine nazaran (Mşrn-ileyh Hazretleri bir def'a) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e: (Y Resla'llh,) bana bir du ğret de namazım(ın sonun)da okuyayım di(ye niyazda bulun)muş. (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem de): ... de cevbını vermişlerdir.

Hadis No: 461

Konu: -
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namazın Sonundaki Dusına Dir Hazret-i işe Ve Abdullh İbn-i Amr İbni'l-s Ve İbn-i Mes'd (radiya'llhu Anhm) Hadsleri (3)
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

İbn-i Mes'd (radiya'llhu anh) hadsi ki, biraz evvel gemişti. Bu rivyete gre (İbn-i Mes'd radiya'llhu anh) ... demesini mtekıb: Sonra en ziyde beğendiği duyı intihb edip onunla niyazda bulunsun demiştir.

Hadis No: 462

Konu: Namazda Selm (2)
Başlık: Nebiyy-i Muhtarem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namazda, Selmını Verdikten Sonra Kalkmadan nce Azıcık Beklediğine Dir mm Seleme (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn mm Seleme (8)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (namazdan) selm verdiğinde selmını itmm eder etmez kadınlar (hemen) kalkar. (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem de) ayağa kalkmazdan evvel azıcık bekler dururdu.

Hadis No: 463

Konu: Namazda Selm (2)
Başlık: İmama Uyan Kimsenin, İmamın Selmını Mtekip Selm Vermesine Dir Itbn Hadsi (2)
Ravi: Itbn (b. Mlik-i Ensr)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte (bir def'a) namaz kıldıktı. Selm verdikleri vakit (biz de) selm verdik.

Hadis No: 464

Konu: -
Başlık: İmama Uyan Kimsenin, İmamın Selmını Mtekip Selm Vermesine Dir Itbn Hadsi (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle demiştir: Halk farz namazdan ıkınca yksek sesle zikretmek (t) Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in zamnında var idi. (Aynı sened ile) İbn-i Abbs radiya'llhu anhm: Ben bu sesi işitir işitmez bununla (yni zikir seslerinin ykselmesiyle) namazdan ıktıklarını anlardım der.

Hadis No: 465

Konu: Namazdan Sonra Tesbih
Başlık: Her Namazdan Sonra Otuz Kere Tesbh, Tahmd Ve Tekbr Almanın Fazletine Dir Eb Hreyre Hadsi (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'e (Muhcirn) fukar(sı) gelip dediler ki: (Y Reslllh,) servet ve smn shibleri en yksek dereceleri (kazanıp ve) nam-i mukm (devletine ermek fazlet ve sadetin)i alıp gittiler: (Hem) bizim kıldığımız gibi (onlar da) namaz kılıyor, bizim oru tuttuğumuz gibi (onlar da) oru tutuyorlar. (Hem de) onların artık malları var da onunla haccediyor, umre yapıyor, cihad ediyor, sadaka veriyorlar. (Aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz) buyurdu ki: Size bir şey haber vereyim mi ki, siz onu yaptığınız takdirde hem (bu husslarda) sizi gemiş olanlara yetişesiniz, hem de sizden sonraya kalanlardan hibir kimse size yetişemesin? Ve ilerinde bulunduğunuz cemat iinde en hayırlı (mmet) siz olasınız? Meğer ki, (onların iinde size tavsiye ettiğim amelin) mislini yapan biri buluna: Her (farz) namazdan sonra otuz er kere tesbh ve tahmd eder, tekbr alırsınız. -Rv der ki: Aramızda ihtilf ıktı. İimizden biri: Otuz kere tesbh, otuz kere tahmd eder, otuz drt kere tekbr alırız deyince (sormak iin) yanına dndm. Her biri otuz er oluncaya kadar tesbh ve tahmd eder, tekbr alırsınız dedi.

Hadis No: 466

Konu: Namaz Sonunda Du (3)
Başlık: Her Namazdan Sonra Otuz Kere Tesbh, Tahmd Ve Tekbr Almanın Fazletine Dir Eb Hreyre Hadsi (2)
Ravi: Muğre B. Şu'be (7)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) her farz namazdan sonra: ... buyururlardı.

Hadis No: 467

Konu: Namaz Bitince İmmın Cemate Dnmesi (2)
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namazdan Sonra Yzn Cemate evirdiği Hakkında Semre İbn-i Cndeb (radiya'llhu Anh) Hadsi
Ravi: Semre B. Cndeb (6)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (Efendimiz) bir namaz kıldımı (selm verdikten sonra mbrek) yzn bize doğru dndrrd.

Hadis No: 468

Konu: Namaz Bitince İmmın Cemate Dnmesi;yağmuru Allah Yağdırır
Başlık: Yağmurun Falan Yıldızın Batıp Doğması İle Yağdığına İnanan Kimsenin Allh'a mn Etmeyip O Yıldıza mn Etmiş Olacağına Dir Zeyd İbn-i Hlid-i Chen Hadsi
Ravi: Zeyd B. Hlid-i Chen (4)
Hadis:

Şyle demiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de geceleyin yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kılırdı. Namazdan ıkınca (mbrek) yzn cemate dndrp: Bilir misiniz, Rabb'ınız Azze ve Celle (Hazretleri) ne buyurdu? diye sul etti. Allah ve Resl a'lemdir dediler. Dedi ki (Allhu Tel ve Tekaddes Hazretleri): Kullarımdan kimi bana m'min, kimi kfir (olarak) sabahı etti. Her kim Allh'ın fazl u rahmeti ile zerimize yağmur yağdı dedi ise, işte o bana mn etmiş, yıldıza etmemiştir. Her kim de falan ve falan (yıldız)ın nev'i (yni batıp doğması) ile zerimize yağmur yağdı dediyse, işte o, bana mn etmemiş, yıldıza etmiştir buyurdu.

Hadis No: 469

Konu: Sadaka Vermek;tasadduk (5)
Başlık: Namazda İken M'mini Dnyya it Hibir Şeyin Meşgl Etmemesine Dir Ukbe İbni'l-hris Hadsi
Ravi: Ukbe B. El-hris (4)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir def'a) Medne (-i Thire)'de Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in arkasında ikindi namazını kılmıştım. (Aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz) selm verdi. Sonra kalkıp acele acele ve cematin omuzları stnden aşarak zevct-ı thirtına mahss hcrelerin birini teşrf etti. Halk (bu) sr'atinden rktler. (Biraz sonra) cematin yanına ıktı. Ve sr'atinden rktler. (Biraz sonra) cematin yanına ıktı. Ve sr'atinden şaşakaldıklarını grnce: (Namazda iken bizde) biraz altun (olduğunu) der-htır ettim. Beni alıkoymasını istemedim de dağıtılmasını emret (meye git)tim buyurdu.

Hadis No: 470

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Namazdan ıkınca Sol Tarafa Dndğne Dir Abdullh İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Şyle demiştir: Herhangi biriniz (namazdan ıkarken) behemahl sağ tarafına dn(p işine git)mek zerine vcibdir zannederek şeytana (sakın bir) hisse ayırma(ya kalkışma)sın. Vallhi ben, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in sol tarafa dndğn ok kereler grmşmdr.

Hadis No: 471

Konu: Soğan Sarmısak Yiyenlerin Mescide Gelmemesi (2)
Başlık: Nebiyy-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn, Sarmısak Yiyerek Mescidlere Ve İnsanların Yanına Gelmekten Nehiy Buyurduklarına Dir Cbir İbn-i Abdillh Hadsleri
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem sarmısağı murd ederek: Her kim bu yeşillikten yerse mescidlerimize, yanımıza gelmesin buyurdu. -Rv (At' b. Eb Rebh) der ki: Cbir'e (yhud Abd'l-Melik b. Creyc der ki: At' 'ya): Acab hangi sarmısağı kasd buyuruyor? dedim. Zannıma gre (sarmısağın) ancak iğini, bir rivyete gre kokusunu murad buyuruyordu cevbını verdi.

Hadis No: 472

Konu: Soğan Sarmısak Yiyenlerin Mescide Gelmemesi (2)
Başlık: Bu Bbda Vrid Olan Diğer Rivyetler (4)
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor ki, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem: Her kim sarmısak, soğan yemiş bulunursa bizden -yhud mescidimizden- uzak durup evinde otursun buyurdu. (Yine aynı sened ile) rivyet olunur ki: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in (bir kere) huzr(-ı şerifler)ine, iinde tze sebze bulunan bir tencere getiril(ip takdm edil)di. (Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem) onda nhoş bir koku duydu. (Ne olduğunu) sul buyurunca iinde olan sebzelerin ne olduğu kendisine haber verildi. Bunun zerine Ashb(-ı Kirm'ın)dan nezdinde bulunan birine (işret buyurarak: Ona) gtrnz buyurdu. (O Sahb de aleyhi's-salt ve's-selm Efendimiz'in) byle yaptığını grnce yemek istemedi. Bunun zerine: Sen (bundan) ye. Zr ben senin mnct etmediklerinle mnct ederim buyurdu.

Hadis No: 473

Konu: -
Başlık: Reslullh (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Kabir zerine Namaz Kıldıklarına Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in (bir def'a) kenarda kalmış bir kabre -yhud da bir lakt, yni tıfl-ı metrk kabrine- yolu uğradığı ve (onu grnce) kendilerine imam ol(ub meytin zerine namaz kıl)dığı ve (kendileri de ardında) saf bağladıkları (sened-i muttasıl ile) rivyet olunmuştur.

Hadis No: 474

Konu: Cuma Gn Yıkanmak
Başlık: cum'a Gnnn Gusl, Her Bliğ Olan Kimseye Vcib (gibi)dir Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Cum'a gnnn gusl her bliğ olan kimseye vcib (gibi)dir buyurdukları (sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor.

Hadis No: 475

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem (salla'llhu Aleyhi Ve Sellem) İn Bayram Namazına Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

(Sened-i muttasıl ile) rivyet olunuyor ki, birinin ravi'ye: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte (bayram namazghına) ıkışta (hi) bulundun mu? demesi zerine (mşrn-ileyh) şu cevbı vermiştir: Evet, (bulundum.) Ona olan yakınlığım da olmasaydı orada bulunamıyacaktım. -Rv der ki: Yaşımın kklğnden dolayı (bulunmıyacaktım) demek istedi. -(Yine İbn-i Abbs radiya'llhu anhm der ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem) Kseyyir b. es-Salt (b. Ma'd Kerb-i Kind) hnesinin hizsındaki stnun yanına geldi. Sonra (orada) hutbe rd buyurdu. Sonra kadınlar(ın bulunduğu taraf)a gelip onlara va'z ve tezkrde bulundu. Ve sadaka vermelerini fermn buyurdu. Bunun zerine kadınlar(ın her biri) elini zerindeki (yzk ve sire gibi) halklara (yhud da boyuna) uzatıp (znetini) Bill (radiya'llhu anh)in eteğine atmaya başladı. Sonra Bill ile birlikte Hne-i Sadetlerine teşrf ettiler.

Hadis No: 476

Konu: Kadınlara Mescid İzni
Başlık: kadınlarınız Sizden Geceleyin Mescide (gidip İbdet İin) İzin İstediklerinde, Kendilerine İzin Veriniz. Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Kadınlarınız sizden geceleyin mescide (gidip ibdet iin) izin istediklerinde, kendilerine izin veriniz buyurduğunu (sened-i muttasıl ile) rivyet ediyor.

Hadis No: 477

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 162 misafir olmak zere toplam 162 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162,
Reklamlar:

Faruki.net