ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
TEHECCD BAHSİ
         Bu blmde toplam 12 Hadisi Şerif var.
Konu: Gece Namazı (tehecct);hz. Peygamber'in Duları;teheccd
Başlık: Reslullh Salla'llhu Aleyhi Ve Sellem'in Teheccde Kalktıklarında Okudukları Du Hakkında İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

(İsnd-ı sahh) ile şyle rivyet edilmiştir: Abdullh İbn-i Abbs demiştir ki: Reslullh sallallh aleyhi ve sellem, gecenin bir kısmında teheccd iin kalkdıklarında (şyle) du buyururdu: Y Rab! Her hamd Sen'in iindir. Sen, gklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyin dim mdebbirisin. Yine her hamd Sen'in iindir. Sen, gklerin ve her yerin ve bunlardaki her şeyih nrusun, (bunları aydınlatırsın). Yine her hamd Sen'in iindir. Sen gklerin ve her yerin ve bunlarda bulunan her şeyin shibisin. Yine her hamd Sen'in iindir. Sen haksın, Sen'in va'din de haktır. (hirette) Sen'i grmek de haktır. Szn haktır. Cennet'in de haktır. Cehennem'in de haktır. Peygamberlerin de haktır. Muhammed (sallllh aleyhi ve sellem) de haktır. Kıymet gn de haktır. Y Rb! Ancak Sana itat ettim, Sana inandım, Sana gvendim, Sana yneldim, yalnız Sen'in (brhanların)a dayanarak (dşmanlarla) mcdele ettim. Aramızda yalnız Sen'i hakem kıldım. Y Rb! nce işlediğim ve sonra işlerim sandığım, gizli yaptığım ve şikre işlediğim (btn) gnahlarımı bağışla!.. (hiret haytında beni) takdm eden, (Dny trihinde nbvvetimi) te'hr eden ancak Sen'sin. (Allhım!) İbdete lyık tanrı yoktur, yalnız Sen varsın, yhud Sen'den başka ibdete lyık tanrı yoktur. Hakmne tasarruf da, tam kuvvet de Allah ile kimdir.

Hadis No: 575

Konu: Gece Namazı (tehecct);ry;teheccd
Başlık: Teheccd Namazının Fazleti Hakkında Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

İbn-i mer demiştir ki: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in sağlığında (Ashb'dan) birisi bir dş grdğ zaman onu Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e hikye ederdi. Ben de bir dş grmek ve onu Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e arzetmek isterdim. (O sırada) ben, (erken) tze bir gendim. Ve Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem zamnının deti zere mescidde uyurdum. Bir kere ben de r'yamda grdm ki: Gy beni iki melek yakalayıp benimle Cehennem'e gittiler. Cehennem, kuyu duvarı gibi (taşla) rlmş olarak grnd. Onun iki boynuz (gibi iki cenh)ı vardı. Burada (Kureyş'ten) kendilerini iyice tanıdığım kimseler bulunuyordu. Şimdi ben: Cehennem'den Allh'a sığınırım, demeğe başladım. (Bundan sonra) İbn-i mer demiştir ki: (Bu sırada) bize, başka bir melek mlk oldu. Ve bana korkma, dedi. Bu r'ymı (hemşrem mm'l-m'minn Hafsa'ya anlattım. Hafsa da Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e arzetti. Resl-i Ekrem: Abdullh ne iyi adamdır. Fakat gecenin bir kısmında (kalkıp da) namaz kılmağı det edinseydi, buyurmuş. Bundan sonra ben gecenin az bir kısmı mstesn olmak zere geceleri uyumadım.

Hadis No: 576

Konu: Gece Namazı (tehecct);teheccd (8)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Hastalık Sebebiyle Bir Veyhud İki Gece Teheccde Kalkmadıklarına Dir Cndeb İbn-i Abdullh Hadsi
Ravi: Cndb B. Abdullh (6)
Hadis:

Nebi salla'llhu aleyhi ve sellem bir ara keyifsizlendi de bir gece, yhut iki gece (namaza) kalkmadı dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 577

Konu: -
Başlık: Gece Namazına Teşvk Ve Tergbi İhtiv Eden Al İbn-i Eb Tlib Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Al B. Eb Tlib (18)
Hadis:

Bir gece Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in kendisine ve Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in kızı Ftıma'ya (Ziyret iin) geldiği ve siz namaz kılmaz mısınız? (diyerek teheccd namazına teşvik) buyurduğu rivyet edilmiştir. (Aliyy-i Murtaz rivyetine devmla demiştir ki:) Ben, y Resla'llh! Haytımız Allhın yed-i kudretindedir, bizi uyandırmak dilerse uyandırır, dedim. Biz byle cevab verince Reslullh geri dnd. Ve bana hi cevab vermedi. Yalnız yzn bizden evirirken Reslullh'ın (mbrek elini) dizine vurarak: (Ummiyetle insanlar, ne de ok cidalci oluyor) buyurduğunu işittim.

Hadis No: 578

Konu: Duha Namazı (kuşluk Namazı);kuşluk Namazı (3)
Başlık: Farz Kılınır Dşncesiyle Resl-i Ekrem'in Bzı Nevfili Terkettiklerine Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in, halk, onunla amel eder de zerlerine farz kılınır korkusu ile işlemesini sevdiği bir kısım hayırlı işi (işlemeyip) bırakmak mtdı idi. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem asl duh namazı da kılmamıştı. Duh namazını ancak ben kılardım.

Hadis No: 579

Konu: Allh'a Kulluk Vazifesi;gece Namazı (tehecct);teheccd
Başlık: Teheccdde Kadem-i Sadet-i Şiştiği Hakkında Mugre İbn-i Şu'be Hadsi
Ravi: Muğre B. Şu'be (7)
Hadis:

Mugre demiştir ki: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem (gece) namaz kılmak iin iki ayağı, yhut iki baldırı şişene kadar ayakta dururdu. Kendisine (Hazret-i işe tarafından: Y Resla'llh! Allah, senin işlenmiş ve işlenmesi farzedilmiş gnahlarını mağfiret etmiştir. İbdet hussunda niin bu kadar meşakkat ihtiyar ediyorsunuz?) denilirdi de, Resl-i Ekrem: (Ben, bu gufrn-ı ilhye karşı gece namazı ile) şkreder bir kul olmıyayım mı? diye cevb verir idi.

Hadis No: 580

Konu: Savm-ı Dvud
Başlık: Dvud Aleyhi's-selm'ın Teheccd Namazına Dir Abdullh İbn-i Amr İbn-i s Rivyeti
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

Abdullh İbn-i Amr'e, Neb salla'llhu aleyhi ve sellem demiştir ki: Allhu Tel'ya en sevimli olan namaz, Dvud (aleyhi's-selm)'ın namazıdır. Yine Allhu Tel'ya en sevimli olan oru, Dvud (Peygamberin) orucudur. Dvud, gecenin yarısında uyurdu. Ve gecenin te birisinde namaz kılardı. Gecenin sdsnde yine uyurdu. Dvud, bir gn oruc tutardı, bir gn de iftar ederdi.

Hadis No: 581

Konu: Gece Namazı (tehecct);hz. Peygamber'in Gece İbdeti;teheccd
Başlık: Resl-i Ekrem'in Teheccd Zamnı Hakkında Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Resl-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in en ziyde hoşlandığı ibdet, devamlı olandı. işe'ye: Reslullh gece namazına ne zaman kalkardı? diye sorulmuş, o da: Horoz sesini işitince kalkardı, diye cevab vermiştir. Bir rivayette de işe: Resl-i Ekrem, horoz sesi işitince kalktı, mtekıben namaz kıldı, demiştir.

Hadis No: 582

Konu: Hz. Peygamber'in Gece İbdeti (2)
Başlık: Teheccdden Sonra Resl-i Ekrem'in Uyuduklarına Dir Hazret-i işe'nin Diğer Bir Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Sehar vakti onu, benim yanımda muhakkak uyur bulunurdu. Hazret-i işe (onu zamr-i gibiyle), Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'i kasdetmiştir.

Hadis No: 583

Konu: Hz. Peygamber'in Gece İbdeti (2)
Başlık: Res-i Ekrem'in Gece Namazında Tatvil-i Kırat Buyurduğuna Dair Abdullah İbn-i Mes'd Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

İbn-i Mes'd demiştir ki: Bir gece ben, Neb salla'llhu aleyhi ve sellem ile berber namaz kıldım. Resl-i Ekrem mtemdiyen kim idi. (Bir derecede ki) en sonu ben, fen bir iş işlemeyi kurdum. Ne dşndm? diye İbn-i Mes'd'a soruldu. İbn-i Mes'd: İstedim ki, ben oturayım da, Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'i (ayakta yalnız) bırakayım.

Hadis No: 584

Konu: Gece Namazı (tehecct);teheccd (8)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Gece Namazını On Rek'at Kılmak İ'tiydında Olduklarına Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in namazı on rek'at idi dediği rivyet edilmiştir. İbn-i Abbs (Bu namaz ile) gece namazı kasdetmiştir.

Hadis No: 585

Konu: Gece Namazı (tehecct);teheccd;vitir Namazı (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Gece Namazını Vitir Namaziyle Sabah Namazının Snneti De Dhil Olduğu Halde On Rek'at Namaz Kıldığına Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Hazret-i işe demiştir ki: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem gecenin (Bir kısmında) on rek'at namaz kılardı. Vitir namazı ile sabah namazının iki rek'at (Snnet) i de bu sayıdan ma'dd idi.

Hadis No: 586

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 181 misafir olmak zere toplam 181 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181,
Reklamlar:

Faruki.net