ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
KİTB'Z-ZEKT
         Bu blmde toplam 63 Hadisi Şerif var.
Konu: Namaz Kılmak;tevhde Dvet;zektın Farziyeti
Başlık: Zektın Vcbu Hakkında İbn-i Abbs'ın Rivyet Ettiği Muaz İbn-i Cebel Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem Muz (İbn-i Cebel) i Yemen'e (vli ve kadı) gnderirken şyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Ey Muz! Yemenlileri (ibtid) Allah'tan başka ibdete lyık bir Tanrı olmadığını ve benim de Allh'ın Peygamberi olduğumu bilmeğe ve tanımağa da'vet et! Eğer bu iki şehdeti kabl ederlerse bu defa onlara her gece ve gndz zerlerine beş vakıt namaz farz kılındığını ğret. Eğer namazın vcbunu (namaz kılarak) i'tirf ederlerse, bu defa da onlara bildir ki, Allah, kendilerine mallarında zekt farz kılmıştır. Bu zekt, zenginlerinden alınır ve onların fakirlerine verilir.

Hadis No: 686

Konu: Allh'a Şirk Koşmamak;bilmediğini Sormak;namaz Kılmak;sıla-i Rahm;zekt
Başlık: Zektın Vcbuna Dir Eb Eyyb-ı Ensr Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Eb Eyyb-i Ensr (4)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Bir kimse Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e: Y Resla'llh! (Kendisi ile amel edince) beni Cennet'e koyacak mteber bir ibdet haber verseniz, diye bir niyaz ve temennde bulunmuştu. Mecliste bulunanlardan birisi: - Buna ne oluyor ki, ne dileği var ki? diye istifsr etmesi zerine Neb salla'llhu aleyhi ve sellem: - Bu bir gn hcet shibidir, nesi olacak, buyurup sile karşı: - Allh'ı tevhd edersin ve Allh'a ibdette hi bir şeyi şerik kılmazsın, namaz kılar, zekt verir, sıla-i rahm edersin, diye cevab verdi.

Hadis No: 687

Konu: Allh'a İbdet;allh'a Şirk Koşmamak;nfile İbdet;namaz Kılmak;oru
Başlık: Bu Babta Eb Hreyre'den Rivyet Olunan A'rab Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

(Bir gn) Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e bir A'rb geldi. Ve: - Y Resla'llh, beni bir ibdete dellet buyursanız ki, ben onu işleyince Cennet'e girebileyim, demişti. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: - Allh'a ibdet edersin, ve Allh'a hi bir şeyi şerik kılmazsın, farz olan namazı kılar, farz olan zektı verir ve Ramazan orucunu tutarsın! buyurdu. A'rb (keml-i safvetle): - Haytım yed-i kudretinde olan Allh'a yemn ederim ki ben, sizden işittiğim bu ibdetler zerine hi bir ibdet ziyde etmem, deyip de mtekıben dnp gidince, Neb salla'llhu aleyhi ve sellem: - Kim ki, ehl-i Cennet'ten bir nsıye grp mesrr olmak isterse, şu temiz smya baksın!, buyurdu.

Hadis No: 688

Konu: Allah Dşmanları İle Savaş;dvete Katılmak (icbet);irtidat Edenler
Başlık: Ehl-i İrtiddın Katli Hakkında Eb Bekr Radiya'llhu Anh'in Hkm Ve Hazret-i mer'in İ'tirzı
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in veftı zerine Eb Bekr (-i Sıddk halfe) olup (kabil-i) Arabdan irtidd edenler kfr(-i sbıklarına avdet) ettiklerinde (ordu sevkine teşebbs etmişti.) mer: - Ey Halfe-i mslimn! Bunlara karşı nasıl harb aarsınız? Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Biz mslmanlar, L ilhe illa'llh diyene kadar ehl-i şirk ile mukteleye me'mruz, kim ki bu şehdet kelimesini sylerse hakk-ı şer'sine tevfkan benden malını ve canını muhfaza etmiş olur (gizli) kfr ve ma'sıyetin hesbı Allh'a iddir demişti. Hazret-i Halfe cevben: - Va'llhi her kim namazla zektı tefrk ederse, bu grh ile harb ederim. nk zekt ml bir haktır (namaz beden bir vazfe olduğu gibi). Allh'a yemn ederim ki, bunlar, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e verdikleri bir dişi oğlağı benden esirgerlerse bundan dolayı muhakkak onların boynunu vururum, buyurdu. Bunun zerine mer: - Vallhi bildim ki mrteclerin katli hakkındaki Halfenin bu hkm, Cenb-ı Hakk'ın Eb Bekr'in gnlnde yarattığı genişliğin eseridir. Bu syede muktelenin hak olduğunu ğrendim, diye Hazret-i Sıddk'ı tasdk eyledi.

Hadis No: 689

Konu: Zektı Verilmeyen Mallar (2)
Başlık: Hazret-i Sıddk'ın Yksek İrdesi Ve Nfz-ı Nazarı;zekt'tan İmtin' Edenler Hakkında Tahzrt-i Şedde
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem şyle buyurdu dediği rivyet edilmiştir: Shibi tarafından zekt hakkı verilmiyen deve, (Kıymet gnnde) besili ve en gl kuvvetli hli ile gelerek shibine musallat olup tabanlariyle onu iğner. Zektı verilmiyen davar da gyet semiz ve kuvvetli hli ile gelerek shibine musallat olup tırnaklariyle onu iğner, boynuzlariyle de vurur. Resl-i Ekrem (devam edip) buyurdu ki: bu hayvanların haklarından birisi de su başında (stlerinin) sağılması, (fakir ve ebn-i seble tasadduk edilmesi)dir. Resli Ekrem (yine devam edip) buyurdu ki: Sakın sizden hi biriniz kıymet gnnde omuzuna zektını vermediği koyununu yklenip avaz avaz bağırtarak ve: Y Muhammed! diye (istimdd ede) rek (bana) gelmesin! Ben ona: Hkm ilhden senin iin bir zerresini tahffe mlik ve muktedir değilim. Sana (dnyda) hkm-i ilhyi tebliğ ettim, diye cevab veririm. Yine sizden hi biriniz omuzunda zektını vermediği devesi ykl bağıra, bağıra ve Y Muhammed! diye (istimdd ede) rek (bana) gelmesin!. Ben buna da: Hkm-i ilhden bir zerresini senin iin tahffe me'zun değilim. Sana (dnyda) hkm-i ilhyi teblğ ettim, diye cevab veririm.

Hadis No: 690

Konu: Zektı Verilmeyen Mallar (2)
Başlık: Zekttan İmtin Edenlerin Zemmi Ve Sret-i Ta'zbi Hakkında Eb Hreyre Hadsi Ve İzhı
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurdu dediği rivyet edilmiştir: Kim ki, Allah kendisine mal verir de o malın zektını vermezse, kıymet gnnde zektı verilmiyen mal, shibi iin gyetle semnk erkek bir yılan sretine konulur. Bunun iki gz stnde (nişne-i vahşet olarak) iki nokta vardır. Bu azgın yılan kıymet gnnde mal shibinin boynuna gerdanlık yapılır. Sonra yılan (ağzı ile) shibinin enesini iki tarafından yakarlar. Sonra: ben senin (dnyda ok sevdiğin) malınım, ben senin haznenim! der. (yine Eb Hreyre demiştir ki:) Bundan sonra Resl-i Ekrem, şu meldeki yet-i kermeyi okudu: (Sevgili habbim! Allah hazne-i kereminden kendilerine ihsan buyurulan servetle dşknlere muvenetten kaan bahiller zannetmesinler ki, bu hareketleri kendileri iin hayırdır. Belki en byk bir şerdir, (bir vebaldır). Yarın mahşerde bunların bu servetleri boyunlarına lle gibi takılarak teşhr edilirler).

Hadis No: 691

Konu: Nisab
Başlık: Nisb-ı Zekt Hakkında Eb Sad-i Hudr Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: Beş okıyye (yni iki yz dirhem) den az miktar (daki gmş) de zekt yoktur. En aşağı er yaşında beş deveden aşağısında da zekt yoktur. Beş vesak miktrının mdnunda (ki hurma, zm ve hubbatta) dahi zekt vcib değildir.

Hadis No: 692

Konu: Sadaka Hell Maldan Verilir;sadaka Vermek;tasadduk
Başlık: Hall Kazantan Verilen Sadakanın İnd-i İlhde Şyn-ı Kabl Olduğuna Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: Kim ki, hall kazancından bir hurma değerinde bir şey tasadduk ederse -ki, Allah hall maldan verilen sadakadan başka hi bir sadakayı kabl etmez- işte bu hall sadakayı sağ eliyle kabl eder. Sonra o tek hurma kadar sadakayı, dağ gibi oluncaya kadar, sizin biriniz erkek kheyln tayını byttğ gibi shib-i sadaka iin (ithimam ile) bytr.

Hadis No: 693

Konu: Sadaka Vermek;tasadduk (5)
Başlık: Zekt Vermeğe Msreat Edilmesine Dir Hrise İbn-i Vehb Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Hrise İbn-i Vehb (3)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğunu işittim, dediği rivyet edilmiştir: mmetim sadaka ver (meğe msraat edi)iniz!. Zr size bir zaman gelir ki, kişi o sırada sadakasiyle (sokak sokak) dolaşır da onu kabl edecek bir kimse bulamaz. (Sadaka verilmek istenilen) herkes: Dn bu sadaka ile gelseydin (ihtiycım vardı) muhakkak ben onu kabl ederdim. Fakat bu gn benim iin bu sadakaya ihtiya yoktur der.

Hadis No: 694

Konu: Kıymet Almetleri;malın oğalması
Başlık: Zekta Msreat Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: İinizde mal oğalarak (kşe bucak) dolup taşmadıka kıymet kopmaz. Hatt o sırada mal shibi, sadakasını kim kabl eder ki, diye tasalanır. Hatt arzettiği kimse, mala benim ihtiycım yoktur, der.

Hadis No: 695

Konu: Allah Huzruna ıkış;gzel Sz Sadakadır;kıymet Almetleri;malın oğalması;sadaka Vermek;tasadduk;yol Kesmek
Başlık: Zekta Msreat Hakkında Adiy İbn-i Htim Hadisi
Ravi: Adiyy İbn-i Htim (4)
Hadis:

Şu haber rivyet edilmiştir: (Bir kere) ben, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in yanında iken Huzru Sadet'e iki kişi geldi. Bunun birisi (ortalığın) fakr- ihtiycından yana, yakıla bahsediyordu. brs de yol kesildiğinden (emniyet ve syiş bulunmadığından) şikyet etmişti. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (bunlara cevb verip) buyurdu ki: Amma kat'-ı tark mes'elesi: (ok srmez), az sonra sana bir zaman gelir ki, o vakit ticret kervanı kimsenin himye ve kefletine muhtc olmıyarak t Mekke'ye kadar ıkar, (gider). Ortalığın mzyakasına gelince: sizin biriniz (elinde) sadakasiyle (kapı kapı) dolaşıp da kendisinden bu sadakayı kabl edecek bir kimse bulamayacak bir halde mreffeh gnler gelmedike kıymet kopmaz. Sonra sizden biriniz (hirette) Allhu Tel'nın Dvn-ı Sbhnsinden muhakkak durur. Hem de Allah ile kendi arasında ne bir hicab, ne de Allah kelmını terceme edecek bir terceman bulunmıyarak duracaktır. Sonra Cenb-ı Mevl o kula: - Sana ben mal vermedim mi? diye her halde sorar. O kul da: - Evet, (verirdin Allh'ım) diye muhakkak cevab verir. Sonra Hak Tel: - Sana ben Peygamber gndermedim mi? diye elbette sorar. O kul da: - Evet, (gnderdin Rabbim) diye şphesiz cevb verir. Bu halde o kimse sağına bakar, Cehennem ateşinden başka bir şey gremez. Sonra soluna bakar, Cehennem ateşinden başka bir şey gremez. Ashbım! Şimdi sizin her biriniz tek bir hurmanın yarısı ile, bunu da bulamazsa gzel szle olsun kendisini Cehennem ateşinden korusun!

Hadis No: 696

Konu: Kadınların oğalıp Erkeklerin Azalması;malın oğalması
Başlık: hir Zamanda Harb okluğundan Erkek Azalıp Kadın oğalacağına Hatt Bir Erkeğin Kırk Kadının Vekl-i Umru Olacağına Dir Eb Mse'l-eş'r Hadsi
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'den nakl ederek şyle rivyet edilmiştir: Resl-i Ekrem buyurmuştur ki: halk iin elbette bir zaman gelecektir ki, o sırada bir adam altın sadakasiyle (taraf taraf) dolaşacak da sonra elinden sadakasını alacak bir fakr bulamıyacak. Yine o sırada (masib-i harbiye ile) erkeklerin azlığından ve kadınların okluğundan nş (hmsiz) kırk kadının (dşmandan korkarak) bir erkeğin himyesine sığındıkları grlecektir.

Hadis No: 697

Konu: Sadaka Vermek;tasadduk (5)
Başlık: Asr-ı Sadet'teki Maşet Darlığını Ve Ftht-i İslmiyye zerine Refah Ve Sadet Devri Aıldığını Bildiren Eb Mes'd Hadsi
Ravi: Eb Mes'd Ukbe İbn-i Amr (7)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Eb Mes'd demiştir ki. (sadaka yeti nzil olup da) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem bize sadaka ile emrettiği sıralarda (sadaka vermeğe kudreti olmıyan) her hangi birimiz, arşıya gider; ve arkasında (cretle) yk ekerek iki avu (hurma) kazanırdı. (Ve bu kazancından sadaka verirdi) bu gn ise bunlardan bzılarının yz binler (le servet)i vardır.

Hadis No: 698

Konu: Kız ocukları;sadaka Vermek;tasadduk
Başlık: Hazret-i işe'nin Bir Hurma Sadaka Buyurmaları. işe Hazretleri Bir Kerede Kendisine Hazreti Muviye Tarafından Hediye Edilen İki Kese Altını Bir Gnde Fukraya Dağıtmış, Akşam Vakti Zeytin Ekmekle İftar Etmiştir
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: (Bir kere) kendisinin iki kız ocuğu ile yanıma tese'l ederek bir kadın girmişti. O sırada yanımda bir hurmadan başka bir şey bulunmuyordu. O bir hurmayı ona verdim. Kadın hurmayı iki ocuğu arasında taksm etti. Ve kendisi ondan bir şey yemedi. Sonra kalkıp ıktı, (gitti). Mtekıben yanıma Neb salla'llhu aleyhi ve sellem girdi. Bu vkıayı kendilerine bildirdim. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Kadın, erkek her hangi bir m'min şu kız ocukları yznden bir sretle sıkıntı ekerse (hayır bilsin! nk) kız ocukları, kendisi iin Cehennem ateşinden koruyan birer perde olurlar.

Hadis No: 699

Konu: Sadaka Vermek;tasadduk (5)
Başlık: Sahih Ve Son Derece Bahil Olup Da Sadaka Verir De Fakir Olurum Korkusu Gnlnde Hkim Olduğu Halde Verilen Sadaka, Sadakaların Efdali Olduğuna Dair Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: (Bir kere) Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in huzruna bir kimse, (Eb Zer radiya'llhu anh) geldi. Ve: - Y Resla'llh! Ecir ve sevb cihetiyle hangi sadaka daha byktr? (ki, ben onu vereyim) diye sormuştu. Resl-i Ekrem: - (Sevbı byk sadaka,) senin sahh, son derece bahl olduğun, fukarlıktan korkar, zenginlikten hoşlanır bulunduğun halde verdiğin sadakadır. Can boğaza gelip, bu malım filn iindir, şu malım da falan iindir, diyene; ve bu (slsten fazlası) da veresenin olana kadar (sadakanı) te'hr etme!

Hadis No: 700

Konu: Cmertlik;sadaka Vermek;tasadduk (2)
Başlık: Sadaka Vermek
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: (Bir kere) Neb aleyhi's-selm'ın bzı kadınları: - Hangimiz (evvel lp de) en abuk sana kavuşacaktır? diye Resl-i Ekrem'e sormuşlardı. O da cevben: - Eli uzun olanınız, buyurmuştu. Bu def'a Peygamber'in kadınları bir kamıp endze alıp kollarını lmeğe başladılar. İlerinden en uzun kollu kadın Sevde (Bint-i Zem'a) idi. Fakat Reslullh'ın veftından sonra ğrendik ki, kolu uzun alan kadın, sadakası bol, (eli aık) kadın demek imiş. Ve hakkaten iimizde Sevde, aleyhi's-salt ve's-selm'a ilk iltihak eden kadın oldu. Ve Sevde sadaka vermeği ok severdi.

Hadis No: 701

Konu: Ben İsrl'in İbretli Kıssaları (2)
Başlık: Hayır Kasdiyle Verilen Sadakadan Msab Olunur, Bu Babta Rivyet Olunan Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir. (Ben İsril'den) bir kimse her halde (bu gece) bir sadaka vereceğim, diye nezr ederek sadakasiyle (evinden) ıkmış ve sadakasını (tesdf) bir hırsızın eline sunmuştu. Sabah olunca halk: - (Tuhaf şey?) Hırsıza sadaka veriliyor. (Bu ciz mi?) diye sylenirler. Sadakayı veren (bu yanlış işten mteessir olmıyarak): - Y Rab! Yalnız Sana hamd edilir. (Sadaka verdiğim iin hamd ederim,) dedi. Ve elbette sadaka veririm, diye yemm etti, ve (gece evinden) sadakasiyle ıktığında (bu def'a da) bilmiyerek sadakayı bir zniyenin eline sıkıştırdı. Sabahleyin halk: - (Bu ne hal?) Bu gece de rosbuya sadaka verilmiş, diye sylenirler. Sadaka veren kimse hi aldırmayarak: - Y Rab! Fhişeye (Sen'in irdenle) sadaka verdiğim iin Sana hamd ederim, dedi. Ve her halde sadaka vereceğim, diye azmetti. Ve sadakasiyle ıktığında bu def'a da bir zenginin eline koymuştu. Sabahleyin halk: - Zengine sadaka verilmiş, (olur şey değil?) diye dedikodu ederler. Sadaka veren zt: - Allh'ım! Hırsıza, rosbuya, zengine sadaka verdiğim iin Sana hamd ederim. (Bunlara sadakamı Sen'in irdenle verdim.) diyordu. Sonra bu kimse, r'yasında şyle mjdelendi: - Hani o hırsıza verdiğin sadaka yok mu? (Kabl olunmuştur) umulur ki, o sadaka sebebiyle hırsız, sirkatten vaz geerek temiz bir hayta kavuşur. Fhişeye verdiğin sadakaya gelince, (bu da kabl edilmiştir.) Me'muldr ki, bu kadın da irkef hayattan kurtulup da kesb-i iffet eder. Hani o zengin! (Buna verilen sadaka da kabl edilmiştir). Umulur ki, bu zengin de aldığı sadakadan mtenebbih olarak Allh'ın kendisine verdiği servetten fukarya vermeğe başlar.

Hadis No: 702

Konu: Sadaka Vermek;tasadduk (5)
Başlık: Zektın Fazlet-i Ahlka Hizmeti Hakkında Man'n İbn-i Yezd İbn-i Ahnes Hadsi
Ravi: Ma'n İbn-i Yezd
Hadis:

(Resl-i Ekrem'e hussiyetini ifde ederek) şyle dediği rivyet edilmiştir: Ben, babam, byk babam Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e bat ettik. Resl-i Ekrem beni nişanladı ve evlendirdi. Ve Resl-i Ekrem'e da'v arz ettim. (Bana hak verdi. Bir kere) babam Yezd, tasadduk etmek iin bir mikdar altın ayırıp mescidde kendi nmına tasadduk edivermesi iin birisine bırakmıştı. Sonra ben geldim, o adamdan bu altınları alıp babamın yanına altınlarla geldim. Babam: - Va'llhi bu parayı sana verilsin diye bırakmadım, diye altınları almak istedi. Ben de Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e keyfiyeti arz ettim. Resl-i Ekrem (babama hitb ederek): - Ey Yezd! Niyet ettiğin sadaka savbı sana idtir. (Bana karşı da:) Ey Ma'n! Aldığın sadaka parası da senindir, buyurdu.

Hadis No: 703

Konu: Ev Kadının Ecri
Başlık: Zevcin Malından Kadının Tasdduku
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: Ev kadını, evinin tamından isrf etmiyerek (rf dete gre ilesine, msfirlerine) infk ve ikrm ettiğnde, bu infk ile me'cr ve msb olur. Bu malı kazandığı cihetle de zevci, muhfaza ettiği iin hizmetisi bir o kadar sevab kazanır. Bunlardan bzısının ecr- sevbı, birlerinin sevbından hi bir şey eksiltmez.

Hadis No: 704

Konu: Dilencilik;sadaka Vermek;tasadduk;veren El - Alan El
Başlık: Yed-i Uly, Yed-i Sfldan Hayırlı Olduğuna Dir Hakm İbn-i Hizm Hadsi (2)
Ravi: Hakm İbn-i Hizm (5)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'den naklen şyle rivyet edilmiştir: Resl-i Ekrem buyurmuştur ki: (Veren) yed-i uly, (alan) yed-i sfldan hayırlıdır. Tasadduka, nafakası zerine vcib olanlara ihsn ile başla!. Sadaka-i kmile, bol maldan verilendir. Tese'lden sakınmak istiyenleri Allah aff kılar. (Halkdan) mstağn olmak isteyenleri de Allah gan kılar.

Hadis No: 705

Konu: Dilencilik;veren El - Alan El
Başlık: Yed-i Uly, Yed-i Sfldan Hayırlı Olduğuna Dir Hakm İbn-i Hizm Hadsi (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Bir def'a Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem minber zerinde sadakaya, fakirleri de tese'lden tahzr ile aff olmağa teşvk ederek) demişti ki: Yed-i uly, yed-i sfldan hayırlıdır. nki yed-i uly mnfikadır, (verir, ykselir). Yed-i sfl ise siledir, (alır, alalır).

Hadis No: 706

Konu: Hayra Dellet
Başlık: Hayra Dellet Hussunda Eb Mse'l-eş'ar Hadsi
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e bir sil geldiğinde, yhud kendilerinden bir hcet istenildiğinde o Hazret bize: Siz de (bu işin husli iin bana) dallet ediniz, me'cr olursunuz. Geri Cenb-ı Hak Peygamberinin niyz ve şefati zerine ne dilerse onu infz edecektir buyururdu.

Hadis No: 707

Konu: Cmertlik;sadaka Vermek;tasadduk (2)
Başlık: Esm' Bint-i Eb Bekr'e Resl-i Ekrem: Kesenin Ağzını Boğma, İnfk Et!. Sonra Allah Da Sana Nasbini İmsk Eder, Buyurmuştur (3)
Ravi: Esm' B. Eb Bekr (13)
Hadis:

Bana Neb salla'llhu aleyhi ve sellem şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: (Ey Esm'!) Kesenin ağzını boğma!, Allah da sana nasbini imsk eder. Bir rivyette: Malını sayıp zaptetme!, Allah da sana nmetlerini sayıp esirger. Bir rivyette de: Sakın mlekte para saklama! Sonra Allah da senden imsk eder. (Ey Esm'!) Gcn yettiği kadar az olsa da sadaka ver!.

Hadis No: 708

Konu: Chilyede İşlenen Hayırlar;kle zad Etmek;sadaka Vermek;sıla-i Rahm;tasadduk
Başlık: Esm' Bint-i Eb Bekr'e Resl-i Ekrem: Kesenin Ağzını Boğma, İnfk Et!. Sonra Allah Da Sana Nasbini İmsk Eder, Buyurmuştur (3)
Ravi: Hakm İbn-i Hizm (5)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Ben bir kere: - Y Resla'llh! Bana bzı şeylerin hkmnden haber verir misin? Ben chiliyyet devrinde sadaka, ıtk-ı rakabe, sıla-i rahm nev'inden birtakım ibdetler işlerdim. Bu ibdetlerde benim iin ecir ve sevb var mıdır, demiştim. Resl-i Ekrem: - Ey Hakm! Sen, mzdeki hayrtının hasentını iktisb ederek mslman oldun,buyurdu.

Hadis No: 709

Konu: Vekilhar
Başlık: Esm' Bint-i Eb Bekr'e Resl-i Ekrem: Kesenin Ağzını Boğma, İnfk Et!. Sonra Allah Da Sana Nasbini İmsk Eder, Buyurmuştur (3)
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: Efendisinin emrini tammen, derhal gnl hoşluğiyle infz eden ve me'mrnbih sadakayı, emr olunan kimseye veren mslim, hr bir kesedar, sadaka veren iki hayır shibinin birisidir.

Hadis No: 710

Konu: Cimrilik;cmertlik;infak-imsak
Başlık: Mnfika Halef Ve Bedelinin, Mmsike De Malının Telefi Sretinde Meleklerin Duası Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: İbd (u'llh)ın, kendisinde sabaha erdiği hi bir gn yoktur ki, o gnde iki Melek nzil olmasın. Bunların birisi: Y Rab! Malını infk edene bedelini ver! diye du eder. birisi de: Y Rab! İmsk edene (malının) telefini ver, diye bed-du eyler.

Hadis No: 711

Konu: Cimrilik;cmertlik
Başlık: Bahl İle Sahnin Hlini Musavvir Eb Hreyre Rivyeti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğunu işittiği rivyet edildilmiştir: Bahl ile infk eden cmerdin rneği, (şu) iki kimsenin meseli gibidir ki, bunların eynlerinde, iki gğslerinden kprck kemiklerine kadar (vcudlarını kaplayan) demirden cbbeleri vardır. (Bunlardan) mnfik ve cmerd olan, sadaka verir vermez o demir zırh, onun bedeni zerinde genişler, aşağı doğru uzar veya vcdunu tammiyle kaplar. Hatt (ayağının) parmaklarını rter. Zırh (ın zeyli) de (yerde srnp) sadaka veren kimsenin ayak izlerini siler, giderir. Bahle gelince: o, hi sadaka vermek istemez, derhal o zırhın btn halkaları, vcdun kendilerine muhz olan noktalarını (şiddetle) sıkar. Bahl de bu sıkan zırhı genişletmeğe alışır. Fakat muktedir olamaz.

Hadis No: 712

Konu: Mazlma Yardım;sadaka Vermek;tasadduk
Başlık: Her Ferd-i Mslimin Kendi Haline Ve Derece-i Maişetine Gre Bir Sadakası Vardır
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Resl-i Ekrem (bir kere): - Her mslman zerine sadaka vermek vcibdir, buyurmuştu. Ashb-ı Kirm: - Y Resla'llh! Ya sadaka edecek bir şey bulamayan (ne yapsın?) diye sordular. Resl-i Ekrem: - Eliyle kazanır. Hem kendi nefsine faydalı olur, hem de tasadduk eder, buyurdu. Ashb-ı Kirm: - Ya bir kazan yolu bulamazsa? diye sordular. Resl-i Ekrem: - İhtiyac shibine, mazlma yardım eder, buyurdu. Ashb-ı Kirm: - Byle bir yardım yolu da bulamazsa, (gc yetmezse) dediler: Resl-i Ekrem: - Hayır işlesin, şerden de nefsini esirgesin. Bu da o kimse iin sadakadır, buyurdu.

Hadis No: 713

Konu: Zektı Lyık Olana Vermek
Başlık: Bir Zektlık Koyunun Taksimi Caiz Midir?
Ravi: mm Atıyye (9)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Ensr Nseybe'ye, (yni bana sadaka malından) bir koyun gnderilmişti. Nseybe de bu koyunun etinden (bir para) işe'ye gndermişti. Bu sırada Neb salla'llhu aleyhi ve sellem (gelip): - Yanınızda (yiyecek) bir şey var mı? diye sordu. (Hazret-i işe diyor ki,) bende bir şey yoktur. Yalnız Nseybe'nin şu sadaka koyunundan (bana) gnderdiği bir para et vardır, dedim. Aleyhi's-salt ve's-selm da: - Haydi getir! Zekt yerine ulaşmıştır, buyurdu.

Hadis No: 714

Konu: Zekt Miktarı (6)
Başlık: Zektın Aynen Veyhud Bedelen Verilmesinin Cevazı
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Eb Bekr-i Sıddk radiya'llhu anh: Enes İbn-i Mlik'e (zekt mili ta'yn ettiğinde) Allh'ın, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e (alınmasını) emrettiği (mikdrı mbeyyin) bir mektub vermişti (ki, ahkm-ı tiye bu muharrerat cmlesindendir): Kimin zektı ki, bir yaşını doldurmuş bir dişi deveye bliğ olursa ve shib-i malın yanında bu sıfatta deve bulunmaz da yanında iki yaşında bir dişi deve bulunursa, mal shibinden zekt olarak bu hayvan kabl edilir de s, (yaş farkını telf iin) mal shibine ya yirmi dirhem, yhud iki koyun verir. Shib-i mal indinde bir yaşında bir dişi deve bulunmaz da iki yaşında erkek deve bulunursa, bu da o kimseden zekt olarak kabl edilir. Fakat fark olarak bir şey verilmez.

Hadis No: 715

Konu: Zekt Miktarı (6)
Başlık: Zektta Mteferrik Mal Cem' Edilmez, Mctemi'de Tefrik Olunmaz, Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadisi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Eb Bekr radiya'llhu anh Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in takdir buyurduğu zekt mikdrına dir Enes İbn-i Mlik'e yazdığı bir mektbunda: zekt (artar veya eksilir) korkusiyle mteferrik (zekt malı) bir araya toplanmaz, mctemi' bulunanların arası da tefrik edilmez.

Hadis No: 716

Konu: Zekt Miktarı (6)
Başlık: İki Şerikten Birisi Mşterek Malın Zektını Verirse Ahar Şerke Hakk-ı Mrcaatı Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Eb Bekr radiya'llhu anh, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in takdir buyurduğu zekt mikdrına dir Enes'e (şunu da) yazmıştır: her hangi iki haltadan mteşekkil mşterek bir srnn zektı hussunda bu halta, (şirket) shibleri aralarında ber-mcib-i adlet yekdiğerine mrcaat ederler.

Hadis No: 717

Konu: alışmak;medne'ye Hicret
Başlık: Deve Zekatı Hakkında Eb Sid-i Hudr Rivayeti
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

(Bedev) bir A'rb Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e hicretten sordu, - (Medne'ye hicret edeyim mi? dedi). Resl-i Ekrem cevben: - Sakın h! Hicrete kalkışma! Hicret ok etin iştir, buyurdu. Ve: - Senin deve nev'inden zektı verilmiş malın var mıdır? diye sordu. Bedev: - Evet vardır, diye cevab verdi. Resl-i Ekrem: - yle ise (beis yok) sen, Medne'ye uzak olan kynde alış!. Allah senin (hayırlı) işi (nin sevbı) ndan bir şey eksik bırakmaz, (kynde de sana verir) buyurdu.

Hadis No: 718

Konu: Zekt Miktarı (6)
Başlık: Hazret-i Eb Bekr'in Enes İbn-i Mlik'i Bahreyn'e Zekt mili Gnderirken Ahkm-ı Zekta Dir Verdiği Meşhur Mektbunun Deve Ve Koyun Zektına Dir Ahkmı (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Allhu Tel'nın Resline salla'llhu aleyhi ve sellem, emrettiği farza-i sadaka (mikdrı) hakkında Eb Bekr radiya'llhu anh'in Enes İbn-i Mlik'e yazdığı mektba (muhteviytından tdeki hkmler), şyle rivyet edilmiştir: Kim ki, mlik olduğu deve adedi, bir cez zekt (nisbına) bliğ olur da develeri arasında cezea bulunmayıp hıkka bulunuyorsa (zekt mili tarafından) o kimseden hikka kabl edilir. Shib-i mal bu hikka ile birlikte (zekt me'mruna noksanı telf iin) ya iki koyun verir. Eğer iki koyun vermek mal shibi iin kolay olursa. Yhud da on dirhem (gmş) verir. Bir kimsenin mlik olduğu devesi bir hikka zekt (nisbına) bliğ olur da, develeri arasında hikka bulunmaz da cezea bulunursa (zekt me'mru tarafından) o kimseden cezea kabl edilir. Ve zekt me'mru bu cezea ile birlikte (mal shibine) yirmi dirhem, yhud iki koyun verir. Kim ki, mlik olduğu devesi bir hikka zekt (nisbına) bliğ olur da onun yanında yalnız bint-i lebn bulunursa, (zekt mili tarafından) o kimseden bint-i lebn kabl edilir. Ve shib-i mal ya iki koyun, yhud yirmi dirhem verir. Yine bir kimsenin devesi, bir bint-i lebn zekt (nisbına) bliğ olur da, develeri iinde hikka bulunursa, zekt me'mru tarafından shib-i mal hisbına bu hikka kabl edilir. Ve memur tarafından ya yirmi dirhem, yhud da iki koyun verilir. Bir kimsenin de devesi, bir bint-i lebn zekt (nisbına) bliğ olur da develeri arasında bint-i lebn bulunmayıp bint-i mahad bulunursa, o kimseden zekt olarak bint-i mahad kabl edilir. Ve shib-i mal bint-i mahad ile berber ya yirmi dirhem, yhud iki koyun verir.

Hadis No: 719

Konu: Zekt Miktarı (6)
Başlık: Hazret-i Eb Bekr'in Enes İbn-i Mlik'i Bahreyn'e Zekt mili Gnderirken Ahkm-ı Zekta Dir Verdiği Meşhur Mektbunun Deve Ve Koyun Zektına Dir Ahkmı (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Eb Bekr radiya'llhu anh'in, kendisini Bahreyn'e (zekt mili olarak) gnderirken şu mektbu verdiği rivyet edilmiştir: Sana verilen şu mektub, Allh'ın, Reslne emrettiği ve Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in mslmanlar zerine takdr ve ta'yn buyurduğu farza-i zekt (ahkmını muhtev bir nsha) dır. Her hangi bir mslmandan bu kitabda bildirilen mikdrı vechile zekt taleb edilirse, o mslman bu zektını taleb edilirse, o mslman bu zektını versin! Bundan fazla istenilirse (ziydeyi) vermesin! Deveden yirmi drt (tnesi) nde ve bundan aşağısında koyun olarak (vcib olan zekt,) her beş devede bir koyundur. Deve sayısı 25 şe irişince 35 şe kadar dişi bir bint-i mahad, 36 ya irişince 45 şe kadar dişi bir bint-i lebun, 46 ya irişince 60 şa kadar dişi boğur basacak bir hıkka, 61 re irişince 75 şe kadar dişi bir cezea, 76 ya irişince 90 na kadar dişi iki bint-i lebun, 91 re irişince 120 ye kadar dişi bogur basacak iki hıkka zekt vermek vcib olur. Deve sayısı yz yirmiden fazla olunca, her kırk devede bir bint-i lebn, ve her elli devede bir hikka zekt vardır. Kim ki, drt deveden fazla hayvana mlik değildir, bu mikdarda sadaka yoktur. Meğer ki, deve shibi (tetevvuan) vere. Deve sayısı beşe bliğ olunca da bir koyun zekt vcib olur. Senin bir ok gnleri yaylakta gdlen koyunun zektı, kırk olunca, yz yirmiye kadar bir koyundur. Yz yirmiden ziyde de iki yze kadar iki koyundur. Koyun iki yz geerse yze kadar, koyundur, yz geince her yz koyunda bir koyun vcib olur. Bir kimsenin de yayılır koyunu, kırktan bir koyun noksan olursa, bu noksan koyunda zekt yoktur. Meğer ki, koyun shibi (nfile olarak) vermek dileye. (İki yz dirhem) gmşte de rub'u şr (mikdrı) zekt vcibtir. Gmş mikdrı yz doksan dirhem olursa, bundan da zekt yoktur. Meğer ki, gmş shibi (tetavvuan) vermek isteye.

Hadis No: 720

Konu: Zekt Miktarı (6)
Başlık: Zektta Ne Malın Yaşlısı Ve Ayıblısı, Ne De Ko Gibi Dl Hayvanı Alınmaması
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Eb Bekr radiya'llhu anh'in, Allh'ın, Peygamberi salla'llhu aleyhi ve sellem'e (takdrini) emrettiği zekt mikdrına dir mektub yazdığı (ve şu hkmleri ihtiv ettiği) rivyet edilmiştir: Zektta (ne) malın yaşlısı ve ayıblısı, (ne de ko veya teke gibi) dl hayvanı alınmaz. Meğer ki, zekt me'mru bunlardan almak dileye.

Hadis No: 721

Konu: Ehl-i Kitap;kiymetli Malları Zekt Almamak
Başlık: Resl-i Ekrem Muz İbn-i Cebel'i Yemen'e Gnderirken Evmiri Cmlesinden Birisi De: Halkın, Shibi Nazarında En Kıymetli Malını Zekt Olarak Almaması İdi. Bu Hususta İbn-i Abbs'ın Bir Rivyeti
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in Muz (İbn-i Cebel)i Yemen'e vli gnderdiğine dir hads. Buradaki rivyette de İbn-i Abbs, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Ey Muz! Sen ehl-i kitb olan bir kavmin zerine vli gidiyorsun, buyurduğunu rivyet ve hadsin mba'dini zikr ettikten sonra hirinde Resl-i Ekrem'in: Ey Muz! Halkın, shibi nazarında en kıymetli mallarını almaktan da hazer et! buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 722

Konu: Malın Kıymetlisini İnfak (birr)
Başlık: Sevilen Maldan Sadaka Vermek
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Eb Talha, Medne'de hurmalık mal cihetiyle Ensr'ın en zengini idi. Kendisince emvlinin en sevimlisi de Beyruh (denilen bostanı) idi. Beyruh, Mescid-i Nebev karşısında idi. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem de Beyruh'ya girer, ve onun iindeki gzel sudan ierdi. Enes radiya'llhu anh demiştir ki: (Ey m'minler! Malınızın sevdiğiniz kısmından tasadduk etmedike hayr-ı mahza, rız-yi Br'ye nil olamazsınız!) melindeki yet-i kerme nzil olunca, Eb Talha doğrudan Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e gelip demiştir ki: - Y Resla'llh! Allah Tebreke ve Tel: (Ey m'minler! Malınızın size sevimli kısmından tasadduk etmedike rız-yi Br'ye nil olamazsınız!) buyuruyor. Malımın bana en sevimli olanı Beyruhdır. Beyruh' Allah iin sadakadır. Bu sadakanın hayrını ve Allhu Tel indinde onun zuhr-i hiret olmasını umarım. Y Resla'llh! Bu bostan mı Allhu Tel'nın sana gsterdiği mnsib cihete (ltfen) sarf eyle!. (Enes İbn-i Mlik demiştir ki): Bunun zerine Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: - Tuhaf şey Beyruh' (hirette) shibine kazan veren bir maldır. Beyruh' (dnyda) verimli bir radtır. Senin ve ne demek istediğini de işittim, (biliyorum). Ben, bu bostanı akrabna tasadduk ve tahss etmeni muvfık bulunuyorum, buyurdu. Bunun zerine Eb Talha: - Y Resla'llh! Ben de arzunuz vechile yaparım, dedi. Ve Eb Talha Beyruh'yı akribi ve am-zdeleri arasında taksm eyledi.

Hadis No: 723

Konu: Malın Kıymetlisini İnfak (birr);sadakayı Yakınlarına Vermek
Başlık: Akrabya Verilen Sadaka Hakkında Eb Sad-i Hudr Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (bir bayram gn) musallya ıktığı hakkındaki Eb Sad-i Hudr radiya'llhu anh hadsinin rivyeti yukarıda gemişti. Bu rivyette de Eb Sad-i Hudr demiştir ki: Reslullh mescidden dnp menziline geldiğinde, İbn-i Mes'd'un zevcesi Zeyneb gelmiş, Huzru Sadet'e girmek iin izin istemişti. (Bill tarafından): - Y Resla'llh! Şu izin isteyen kadın Zeyneb'dir, diye arz edildi. Resl-i Ekrem: - Zeyneb'lerin hangisidir? diye sordu. - İbn-i Mes'd'un kadınıdır, diye cevb verildi. Resl-i Ekrem: - Evet, ona izin veriniz! buyurdu. Ve Zeyneb'e izin verildi. Zeyneb: - Y Nebiyya'llh! Siz bu gn (Mescid'de) sadaka ile emrettiniz. Benim yanımda kendime id ziynetlerim vardı. Bunları tasadduk etmek istedim. Fakat İbn-i Mes'd, kendisinin ve oğlunun, sadaka vereceğim kimselerden daha ziyde sadakaya mstehak olduklarını iddi etti. (Ne buyurursunuz?) dedi. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem cevben: - İbn-i Mes'd doğru sylemiştir. Zevcin ve oğlun, tasadduk edeceğin kimselerden daha ziyde sadakaya lyıktır, buyurdu.

Hadis No: 724

Konu: Zekt Nisabına Girmeyen Mallar
Başlık: Mslim'in Atında Ve Klesinde Zekt Olmadığına Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in: Mslman zerine atı iin ve klesi iin zekt vermek vcib değildir, buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 725

Konu: Dnya Hyatının Czibesi
Başlık: Resl-i Ekrem Salla'llhu Aleyhi Ve Sellem'in Bir Hutbesinde Dny Mal Ve İhtirsının mmetini Dallete Sevk Etmesinden Endşelendiğine Dir Eb Sad-i Hudr Hadsi, Bu Endşelerini İki Vechile Belğ Bir Srette Temsil Buyurmaları
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Gnn birisinde Neb salla'llhu aleyhi ve sellem minber zerinde oturmuştu. Biz de kendisinin etrfında oturmuştuk. Bu halde aleyhi's-salt ve's-selm buyurdu ki: Ben (ebediyyete gittik) den sonra dny ieğinden, dny hsn behcetinden nnze nice aılacak ni'met sofraları, hayat sahneleri (yok mu? Bu), sizin iin korktuğum muhakkak olan şeylerdendir. Bunun zerine (Ashab'tan) bir zt: - Y Resla'llh! Hi hayr ni'met, şerr mefsedet celb eder mi? (ki, korkuyorsunuz!) diye sordu. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem (vahye intizr ederek bir mddet) skt etti. O sile Ashb tarafından: - Sen kim oluyorsun ki, Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e sual soruyorsun? (Bak) sana cevab bile vermiyor, denildi. O sırada biz, Resl-i Ekrem'e vahy geliyor olduğunu anladık. Rv Eb Sad diyor ki: Resl-i Ekrem dkmekte bulunduğu bol bir teri nsıyesinden sildi. Ve sual soran kimseyi ver bir ed ile: - Sil nerededir? diye sordu. Ve sonra buyurdu ki: - Hakkaten hayr ni'met, şerr mefsedet getirmez, (fakat sebeb olur. Bakınız!) Baharın bitirdiği otlardan (zehirli) bir kısmı vardır ki, o, (yiyeni) ldrr, yhud lme yaklaştırır. Lkin yeşil ot byle değildir. Onu otlayan hayvan, lm tehlikesinden masundur. Bu hayvan, o yeşil otu yer, iki bğrn şişirince bahar gneşini karşılar. Kolayca tersler, işer, genişler. (Yine) bol bol yer. İşte bu dny malı da yeşil ot gibi czibtir, tatlıdır. Bu ni'metten miskne, yetme, vatancd yolculara tasadduk eden zengin mslman, ne hayırlı kişidir. (Rv şek ederek diyor ki:) yhud Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in: haksız haram mal toplayan, hars de dim yiyen, bir trl doymayan obur gibidir. Kıymet gnnde bu mal, kendi shibinin buhlne şahdet edecektir buyurduğu gibi.

Hadis No: 726

Konu: Sadakayı Yakınlarına Vermek (2)
Başlık: Zevcenin Zevcine Ve Kardeş Yetimlerine Tasaddukunun İki Ecri Vardır: Ecr-i Sıla, Ecr-i Sadaka (2)
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Zeyneb demiştir ki: (Bayram gn) Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e gittim. Kapıda Ensar'dan bir kadını (bekler) buldum. Onun hceti de, benim hcetim gibi idi. Bill yanımıza geldi. Biz Bill'e: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e sor!: Bizim, zevcimize ve himyemizde bulunan yetimlerimize sadaka vermemiz kifyet eder mi? (Sadaka vermiş olur muyuz?) dedik. Bill Reslullh'a arz etti. Reslullh da: - Evet bunlardan her birinin sadakası iin iki ecir vardır: biri karbet ve sıla-i rahm ecri, br de sadaka ecr sevbı, buyurmuş.

Hadis No: 727

Konu: Sadakayı Yakınlarına Vermek (2)
Başlık: Zevcenin Zevcine Ve Kardeş Yetimlerine Tasaddukunun İki Ecri Vardır: Ecr-i Sıla, Ecr-i Sadaka (2)
Ravi: mm'l-m'minn mm Seleme (8)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: (Bir kerre) ben: - Y Resla'llh! (len zevcim) Eb Seleme'nin ocuklarını infk ettiğimden dolayı bana ecr sevab var mıdır? Onlar, benim de ocuklarımdır, diye sordum. Aleyhi's-salt ve's-selm cevben: - Bu ocukları infk et!. Bunlara verdiğin sadakanın ecr sevbı vardır, buyurdu.

Hadis No: 728

Konu: Zekt (2)
Başlık: İbn-i Ceml'in Zekttan İmtinı Ve Resl-i Ekrem'in Itbı;hlid İbn-i Veld'in Harb Levzımının Zekttan İstisnsı
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem zekt ile emr ettiğinde İbn-i Ceml'in, Hlid İbn-i Veld'in, Abbs İbn-i Abdi'l-Muttalib'in zekt vermedikleri (Hazret-i mer tarafından) Resl-i Ekrem'e haber verilmişti. Bunun zerine Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: - İbn-i Ceml zekttan nasıl imtin edebilir ki, o fakr iken Allah ile Peygamber'i onu iğn etmiştir. Hlid'e gelince, siz Hlid'den (zekt istemekle) ona zulm ediyorsunuz. Hlid zırhlarını vakfetmiştir. Ve bu harb levzımını Allah yolunda (cihad iin) hazırlanmıştır. Abbs İbn-i Abdi'l-Muttalib ise Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in amucasıdır, (babasının soyundandır). Zekt, ona vcibtir. Abbs'ın zektı (mdından evvel keremen) bir misli ile berber (verilmiş) tir.

Hadis No: 729

Konu: Dilencilik;sabretmek
Başlık: Eb Sad-i Hudr Hazretlerinden Rivyet Olunan İsti'ff Ve İstiğn Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir. Ensr'dan bzı kimseler, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'den (sadaka) istemişlerdi. Reslallh da bunlara vermişti. Sonra bunlar yine istediler. Reslullh yine verdi. Sonra (nc) bir daha istediler. Reslullh (bu def'a) da verdi. Hatt yanındaki mal tkendi. Sonra Reslullh buyurdu ki: Sadaka malından yanımda bulunanı (verdim. Başkalarına vermek iin) sizden kat'iyyen bir şey saklamadım. Kim ki, tese'lden sakınmak isterse, Allah, o kimseyi aff kılar. Kim ki, haktan istiğn ederse, onu da Allah gan kılar. Kim ki, sabretmek isterse, Cenb-ı Hak ona da sabr ihsn eder. Sabırdan daha hayırlı, sabırdan daha vsi' bir nmet kimseye verilmemiştir.

Hadis No: 730

Konu: Dilencilik (2)
Başlık: Tese'lden Tenfr Ve Alın Teriyle Kazanmağa Terğbe Dair Eb Hreyre'nin Rivyet Ettiği İttihab Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: Haytım yed-i kudretinde olan Cenb-ı Hakk'a yemn ederim ki, sizden birinizin urganını alarak arkasına (dağdan) odun topla(yıp ykleyerek satıp gein)mesi, bir kimseye gelip de ondan sadaka istemesinden elbette daha hayırlıdır. (Kim bilir) o da ya verir, (minneti altına girersin!) yhud da vermez. (Zilletini ekersin!).

Hadis No: 731

Konu: Dilencilik (2)
Başlık: Bu Babta Abdullh İbn-i mer'in Ve Zbeyr İbn-i Avvm Radiya'llhu Anhm'n Rivyetleri
Ravi: Zbeyr B. Avvm (2)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'den şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: (Sizden birinizin urganını alıp) arkasına odun demeti ykleyip getirerek odunu satması, ve (alın teriyle) bu kazancından dolayı Allh'ın, onun yz (suyu) nu (nmerd nne dklmekten) esirgemesi, elbette bu (aff) kimse iin halktan istemekten ok şereflidir. (Kim bilir?) Onlar (da) ya verirler, (minnet altına girer), yhud vermezler, (zilletini eker).

Hadis No: 732

Konu: Hırs;veren El - Alan El
Başlık: Ferğat-i Nefs İle Kazan Mbrektir. Hırs İle Kazanta Meymenet Yoktur. Bu Babta Hakm İbn-i Hizm'ın Ulvv Tab'ını Bildiren Bir Rivyeti
Ravi: Hakm İbn-i Hizm (5)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'den (bir kere dnylık) istedim. Bana verdi. Sonra kendisinden (bir daha) istedim. (Yine) bana verdi. Sonra (nc bir daha) istedim. (Bu defa da) bana verdi. Bundan sonra buyurdu ki: - Ey Hakm, şu mal (yok mu? Sanki o, manzarası) yeşil, (zevkı) tatlı gn-gn mevvadır. Her kim bu malı, fergat-i nefs ile (hırssız) alırsa, o mal, kendisi iin bereketli ve meymenetli olur. Bir kimse de bunu hırs ile alırsa, bu mal, alan iin şerefli ve bereketli olmaz. O muhteris kimse (d'l-kelebe tutulmuş) bir obur gibidir. Dim yer, bir trl doymaz. (Veren) yed-i uly, (alan) yed-i sfldan hayırlıdır. Hakm, (İbn-i Hizm) demiştir ki, ben: - Y Resla'llh! Seni Hak Peygamber gnderen Allhu Tel'ya yemn ederim ki: ben şu dnydan ayrılana kadar senden başka hi bir kimseye, hi bir şey iin elimi uzatmam (benim elim, senden sonra Arab neslinin elleri altında bulunamaz) dedim. (Hakkaten) Eb Bekr radiya'llhu anh (hilfet-i zamnında), beyt'l-mldeki hakkını vermek iin Hakm'i da'vet etmiş, fakat Eb Bekr'in bu ihsnını kabl etmekten imtin eylemiştir. Sonra mer radiya'llhu anh de hakkını vermek iin da'vet etmiş, ondan da almaktan imtin eylemiştir. Bundan sonra Hazret-i mer (Mahzar-i Sahbe'de): - Ey cemat-i mslimn: Hakm hakkında sizi işhd ederim ki: ben, harac ve ganmet malından muayyen olan hakkını kendisine arz ediyorum. O, almaktan imtin ediyor, dedi. Ve (hakkaten) Hakm, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'den sonra t veft edene kadar, kimseden bir şey almamıştır.

Hadis No: 733

Konu: -
Başlık: Talebsiz, Hırssız Gelen Hediyyenin Kabln mir mer İbn-i Hattb'ın Bir Rivyeti
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Şyle dediğ rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem bana arada sırada Beyt'l-mlden gzlik bahşışı verirdi. Ben de: - Y Resla'llh! Bunu benden daha ziyde muhtac olan bir fakre veriniz!derdim. Reslullh da cevben: - Sen bunu al!. Sana bu sretle bir mal geldiğinde -sen hars bir kimse olmadığın, tlib de bulunmadığın iin- sen o malı al!. Byle kendi gelmiyen ve nefsin kendisine temyl eden bir malın peşinde de nefsini koşturma! buyurdu.

Hadis No: 734

Konu: Dilencilik;yzszlk
Başlık: Tese'l San'at İttihz Etmekten Men'a Dir Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem şyle buyurdu, dediği rivyet edilmiştir: Bzı hars, yzsz kimse, hi durup dinlenmeden dima halktan ister. En sonu kıymet gnnde bu yzsz adam, yznde bir et parası olmaksızın (Arasat meydanına) gelir. Yine Reslullh buyurmuştur ki: Kıymet gnnde gneş (insanlara) o kadar yaklaşır ki, hatt (harretin te'sriyle) dklen ter, insanın (boyunca) kulak ortasına erişir. İşte insanlar bu elm vaziyette bulundukları sırada (evvel) dem, sonra Ms, sonra Muhammed salla'llhu aleyhi ve sellem'den şefat dilerler.

Hadis No: 735

Konu: Dilencilik;gerek Fakir
Başlık: Miskin, Kapılarda Dolaşan, Halktan, Bir İki Lokma Ekmek, Bir İki Hurma Alan Kimse Değil, Hakk Miskin Hi Bir Şey'e Mlik Olmayıp Halka İzhr-ı Hl Etmiyen Ashb-ı İffettir
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: Hani o (sadaka iin) halkı, (kapı kapı) dolaşıp halkın kendisine bir iki lokma, bir iki hurma verdiği dilenci maklesi (yok mu? Bunlar) miskn değildir. Belki (hakk) miskn, kendini geindirecek gınya mlik olmıyan ve kendisine sadaka vermek iin (halkca) zarreti bilinemiyen, kendisi de kalkıp halktan (sadaka) istemiyen aff, nezh kimsedir.

Hadis No: 736

Konu: Ensrın Fazleti (8)
Başlık: Tebk Seferine Dir Eb Hmeyd-i Sidi Hadsi
Ravi: Eb Humeyd Ensr-i Sid (8)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Tebk gazvesinde biz de Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte gaz etmiştik. Resl-i Ekrem Vdi'l-Kur'ya vardığında kendi bahesinde alışan bir kadına tesdf edildi. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem Ashbına: - Şu (bahedeki) hurmayı tahmn ediniz! buyurdu. (Biz tahmn ettik). Reslullh da on vesk tahmin buyurdu. Ve bahe shibi kadına: - (Hurma toplarken) buradan ne kadar (kile) ıktığını say! buyurdu. Tebk'e geldiğimizde Reslullh (bize): - Bu gece muhakkak şiddetli bir rzgr esecektir. Sakın kimse bulunduğu yerden ayağa kalkmasın!. Devesi olanlar da devesini (sıkı) bağlasın! buyurdu. Biz de develerimizi (sıkıca) bağladık. Ve (hakkaten o gece) şiddetli bir rzgr esti. O sırada birisi ayağa kalkmıştı. Rzgr onu Tay dağına srkleyip attı. (Bu sefer de) Eyle Melki Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e (Dldl adlı) beyaz bir katır hediye etmiş ve bir brd(-i yemn) giydirmişti. Reslullh da Melke shil-i bahirdeki beldeleri halkı iin bir emannme yazdırmıştı. (Avdetde) Reslullh Vdi'l-Kur'ya gelince, hurmalık shibi kadına: - Bahenden ne kadar hurma geldi? diye sordu. O da: - Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in tahmni vechile on vesk geldi, diye cevb verdi. (Hey'et-i seferiyye Medne'ye yaklaşınca) Reslullh: - Ben Medne'ye (yetişmek iin) acele ediyorum. Sizden kim bir an evvel benimle Medne'ye varmak isterse, acele etsin! buyurdu. Medne'ye yaklaşıp uzaktan grnnce de (eliyle işret ederek): - İşte Tbe, (Medne) buyurdu. Uhud grnce: - İşte dağcağız! Uhud bizi sever, biz de onu, buyurdu. (Sonra mahiyetindekilere): - Dikkat eder misiniz? Size Ensar mahallelerinin en hayırlısını haber vereyim!, buyrud. Ashb-ı Kirm: - Evet, haber ver! dediler. Reslullh: - (Evvel) Ben Neccar mahallesi, sonra Ben Abdi'l-Eşhel mahallesi, sonra Ben Side mahallesi, yhud Ben Hris İbn-i Hazrec mahallesi, buyurdu. Hulsa: btn Ensr mahaller(i halkı)nda hayır, necbet vardır, demek istemişti.

Hadis No: 737

Konu: şr
Başlık: Yağmurla, Nehir Suyu İle Sulanan Yerin Mahsl şre; Dolapla, lt-i Sınıye İle Sulanan Yerin Mahsl Nısıf şre Tbi'dir
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'den şyle buyurulduğunu rivyet eden Abdullh İbn-i mer radiya'llhu anhm'dan nakledilmiştir: Yağmurun ve pınar (ırmak gibi akar sular) ın ya kkn; yhud urkunu suladığı eşr ve mezratta (vcib olan) şrdr. Dolapla sulananlarda da nısıf şrdr.

Hadis No: 738

Konu: Peygamber Soyu Sadaka Mal Yemez
Başlık: Resl-i Ekrem'in, Hafdini Sadaka Hurmayı Yemekten Men'ine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Hurma devşirildiği sırada Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e (sadaka) hurma getirilirdi: şu (biri bizzat) hurmasiyle gelirdi. O (biri) de hurmasından (gnderirdi). Bu hurmalar Reslullh'ın yanında bir harman, bir tınas olurdu. (Bir kere) Hasen, Hseyn radiya'llhu anhm bu hurmalarla oynarken ocuklardan biri, (Hasen İbn-i Al) ansızın (bu sadaka hurmasından) bir hurma alıp ağzına koydu. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ocuğa (şyle bir) baktı. (Zek) ocuk hemen hurmayı ağzından ıkardı. Sonra Reslullh: Sen Muhammed'in ehl-i beytinin sadaka malı yemediklerini bilmez misin? buyurdu.

Hadis No: 739

Konu: Hbeden Dnmek (rc') (2)
Başlık: Sadaka Eden Kimsenin Sadakasına Rcu Sahih Değildir
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: (Bir kere yaya bir mchide) Allah rızsı iin bir at vermiştim. At tasarrufunda bulunan bir adam, (bakmıyarak) hayva (nın değeri) ni kaybetti. Bu cihetle hayvanı bundan almak istedim. Ucuzca da satar sanıyordum. Bu dşncemi Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'den sordum. Reslullh: (Sakın) bu atı satın alma, sana bir dirheme verse de sadakana rc' etme! nk sadakasına rc' eden kişi, kustuğu nesneyi yemeğe dnen kimseye benzer, buyurdu.

Hadis No: 740

Konu: l Hayvanın Derisi
Başlık: l Hayvan Derisinin Debğatle Tahreti Hakkında İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: (mm'l-m'minn) Meymne radiya'llhu anh'in mu'takası, kendisine sadaka malından verilen bir koyunu lmş buldu. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem: - Bunun derisinden istifde eder misiniz? diye sordu. Orada bulunanlar: - Y Resla'llh! Bu koyun ldr, diye cevb vermişlerdi. Reslullh: - l hayvanın ancak etini yemek haram oldu, buyurdu.

Hadis No: 741

Konu: Hediye (9)
Başlık: Başkasına Sadaka Olarak Verilen Etin Peygamber Efendimize (s.a.v) İkram Edilmesi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: (Bir kere) Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in huzruna Berre'ye sadaka edilmiş bir (para) et getirildi. (Ve Hazret-i işe tarafından) bu et, (zadlım) Berre'ye sadaka verilmiştir, (yer misiniz?) denilmesi zerine aleyhi's-salt ve's-selm: - Bu, Berre'ye sadakadır, bize de hediye, diye cevb verdi.

Hadis No: 742

Konu: Mazlmun Beddusı
Başlık: Mazlmun Bed-dusından Tahzre Dir Muz İbn-i Cebel Hadsi
Ravi: Muz (2)
Hadis:

Muz hadsi ve Reslullh'ın Muz'ı Yemen'e vli gndermesi keyfiyeti yukarıda (İbn-i Abbs rivyetiyle) gemişti. Buradaki rivyette de (Reslullh'ın): Ey Muz, mazlmun (fen) dusından hazer et!. Zr mazlm ile Allah arasında (dunın kablne) hi bir hil yoktur (buyurduğu bildirilmiştir).

Hadis No: 743

Konu: Zekt Verene Du Etmek
Başlık: Resl-i Ekrem'in Sadaka Shiblerine Du Buyurması
Ravi: Abdullh İbn-i Eb Evf (10)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in det-i seniyyeleri, huzruna bir cemat zektlariyle geldiğinde: Reslullh (her zektını aldığı kimse hakkında): Y Rab! Filn ilesine rahmet ve mağfiret ihsn eyle! diye du ederdi. Babam Eb Evf da sadakasiyle geldiğinde onun iin de: Y Rab! Eb Evf ilesine rahmet eyle! diye du buyurdu.

Hadis No: 744

Konu: Ben İsrl'in İbretli Kıssaları;bor demek
Başlık: Denizden ıkarılan Eşya Vergiye Tabi'midir? Bu Babta Rivayet Olunan Hadis-i Haşebe (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Ben İsrilden birisi bzı vatandaşlarından karz-ı hasen olarak bin dnar ister. Bu parayı (muayyen vde ile) bir dostu verir. Parayı alınca deniz (seferin)e ıkar. (Parayı mdında gndermek ister,) vapur bulamaz. Bunun zerine bir odun parası alır. Odun ktğn oyarak iine bin dnar (ile bir mektub) koyup: (Allhım! Shibine ulaştır, diye) denize atar. dn veren kimse de (medyn mdında gelir midiyle deniz kenarına) ıkmış bulunur. Shilde bir odun parasiyle karşılaşır. Odunu, ilesinin evde yakması iin alır. -rv hadsin bakiyesini zikrettikten sonra- mstakriz evinde odun parasını kesip kırınca bin dnrı bulur, (fıkrasını da rivyet eder).

Hadis No: 745

Konu: Definenin Beytulml Hissesi;tazmin (deme)
Başlık: Denizden ıkarılan Eşya Vergiye Tabi'midir? Bu Babta Rivayet Olunan Hadis-i Haşebe (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: (Bağlanmış) behme (nin cinyet ve zararı) hederdir. Kuyu (zararı) da hederdir. Mden (zararı) de hederdir. (Tazminleri lzım gelmez).. Ml-i medfunda da hums (nisbetinde harc) vcibtir.

Hadis No: 746

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem'in Zekt millerinden İbn-i Ltbiyye'yi Muhsebe Ve Mhaze Buyurması
Ravi: Eb Humeyd Ensr-i Sid (8)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Esed kablesinden İbn-i Ltbiyye denilen birisini Ben Sleym'in sadakaları (nın tahsli) ne mil tyin buyurmuştu. İbn-i Ltbiyye (vazfeden) geldiğinde Reslullh'a hisab verdi.

Hadis No: 747

Konu: Hayvanları Damgalamak
Başlık: Resl-i Ekrem'in Sadaka Develerini Damgalaması
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Bir kuşluk vakti (kardeşim) Abdullh İbn-i Eb Talha'ya (teberrken) bir iğnem istemek iin onunla Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'e gelmiştim. Reslullh'a (bir davar ağılında) mlk oldum. Elinde hayvan dağladıkları demir vardı. Sadaka develerini damgalıyordu.

Hadis No: 748

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 168 misafir olmak zere toplam 168 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168,
Reklamlar:

Faruki.net