ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
KİTB'L-HAC
         Bu blmde toplam 92 Hadisi Şerif var.
Konu: Hac Vekleti (2)
Başlık: Haccın Vcbuna Dir Abdullh İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: (Ved' haccında) Fadl İbn-i Abbs, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in redfi idi. Has'am (kablesin) den gen bir kadın (istift iin) Reslullh'a geldi. Bu sırada Fadl kadına, kadın da Fadl' bakmağa başladı. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem hemen Fadh'ın yzn (eliyle kadından) başka tarafa evirdi. Kadın: - Y Resla'llh! Allh'ın kulları zerinde hac hussundaki farzası babama ok yaşlı ihtiyarlığında erişti. Deve zerinde duramıyacak bir haldedir. Kendisinden (vekleten) ben hac edebilir miyim? diye sordu. Reslullh: - Evet, vekleten hac edebilirsin! diye cevab verdi. Bu sual, cevab Haccet'l-Ved' sırasında vkı' oldu.

Hadis No: 752

Konu: Telbiye (6)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Z'l-huleyfe'de Tehlle Başladığına Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in Zlhuleyfe de devesine bindiğini, sonra devesi kalkıp doğrulasıya değin (yksek sesle) telbiye, (Lebbeyke, Allhmme Lebbeyk...) buyurduğunu grdm, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 753

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem Rhile zerinde Haccetti
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle dediğ rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem rhile zerinde hac etti. Resl-i Ekrem'in biniti, ağızını ve yol metını da taşardı.

Hadis No: 754

Konu: Allah Yolunda Savaş;cihat;hacc-ı Mebrr;kadınların Cihdı
Başlık: Hazret-i işe'nin, Efdal-i Cihd Hacc-ı Mebrrdur, Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Sıddka-i mşrn-ileyh demiştir ki: Bir kere ben: - Y Resla'llh biz cihdı, ibdetlerin efdali biliyoruz. Biz, cihda iştirk edemez miyiz? diye sordum. Reslullh: - Hayır, siz cihd edemezsiniz. Siz kadınlar iin efdal-i cihd, her halde hacc-ı mebrr olur, buyurdu.

Hadis No: 755

Konu: Haccın Fazleti
Başlık: Hac Yolunda Refes Ki, Cins Mukrenet Ve Devvisi İle Fsk, Cidal Yoktur
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğunu işittim, dediği rivyet edilmiştir: Kim ki (şu Beyt-i Şerf'i) Allah rızsı iin ziyrek eder de cins mukrenette ve devisinde bulunmaz ve tark-ı tatten hurc etmezse, o kimse (gnahtan sıyrılıp) anasının onu doğurduğu gnk gibi (temiz bir hayta) dnp kavuşur.

Hadis No: 756

Konu: Mikat
Başlık: Mevkit-i Hac Hakkında İbn-i Abbs Hadsi Ve Bunların Mekke'ye Bu'd-i Mesfeleri
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem (şu mevzi'leri ihrm iin) mkat tyin buyurmuştur: Medneliler iin Z'l-Huleyfeyi, Şam, (Mısır, Mağrib) ahlsi iin Cuhfe yi, Necidliler iin Karn-i Menzil mevkıini, Yemenliler iin Yelemlem i. Bu mahaller, Hac, mre etmek istiyen bild-i mezkre ahlsi ile diğer memleketler halkından yolları bu mevkıe uğrayan kimselerin mkatlarıdır. Bunlardan başka bu mkatlarla Mekke arasındaki memleketler halkı (fkler) de bulundukları mahallerden ihrma girerler. Hatt Mekkeliler de Mekke'den ihramlanırlar.

Hadis No: 757

Konu: İhram Namazı;mikat (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Hacca Giderken Şecere Yoliyle Gittiği, Gelirken De Muarres Tarkıyle Medne'ye Geldiğine Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (Mekke'den dnşnde) Z'l-Huleyfe'deki vdde devesini kertti. Sonra inip orada (iki rek'at) namaz kıldı. (İbn-i mer'in rvsi ve klesi Nfi' demiştir ki:) Abdullh İbn-i mer radiya'llhu anhm'da burada byle namaz kılardı.

Hadis No: 758

Konu: İhram Namazı;mikat (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Ved' Haccında mre İle Hacca Birlikte Niyet Ettiğine Dir Hazret-i mer Hadsi (3)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (Medne'den ıkarken Z'l-Huleyfe mescidi yanındaki) Şecere yolunu tkib ederek ıkmak mu'tdı idi. Medne'ye de (Z'l-Huleyfe mescidinden daha aşağıda ve Medne'ye daha yakın bulunan) Marres tarkıyle girerdi. Yine Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in Mekke'ye giderken Şecere mescidinde namaz kılmak, Mekke'den avdetinde ve vdnin ortasındaki Z'l-Huleyfe'de namaz kılmak ve sabaha kadar burada gecele(yerek sabahleyin Medne'ye tevecch et)mek deti idi.

Hadis No: 759

Konu: Hacc-ı Kıran (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Ved' Haccında mre İle Hacca Birlikte Niyet Ettiğine Dir Hazret-i mer Hadsi (3)
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in Vdi'l-Akk de şyle buyurduğunu işittim, dediği rivyet edilmiştir: Bana Rabbim tarafından (sefretle) gelen Cibrl, bu gece de geldi. Ve: Bu mbrek vdde namaz kıl! Ve mre iinde hacca niyet ettim, de dedi.

Hadis No: 760

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem'in Ved' Haccında mre İle Hacca Birlikte Niyet Ettiğine Dir Hazret-i mer Hadsi (3)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (Ved Haccı'nda) Vdi'l-Akk'ın ortasındaki Z'l-Huleyfe'de gecelemek zere devesinden indiği grld. (Ashb-ı Kirm tarafından) kendilerine: (Ey Rislet nru!) Sen, mbrek bir vdde bulunuyorsun, (hrmetlere lyıksın!) denildi.

Hadis No: 761

Konu: Hac Mensikı;ihrama Girmek;ul'l-emre İtat
Başlık: İhramlı İken Koku İsti'mli Hakkında Ya'l İbn-i meyye Hadsi
Ravi: Ya'l İbn-i meyye (3)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Ya'l, mer İbn-i Hattb radiya'llhu anh'e, Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e vahiy geldiği sırada Resl-i Ekrem'i bana gsteriniz! de (ye ric etmiş) di. Ya'l İbn-i meyye diyor ki: - Bir kerre Resl-i Ekrem, Ashbından bir cemat yanında bulunarak (Mekke'ye yakın) Ci'rne mevkiinde iken huzruna birisi ıkageldi. Ve: - Y Reslu'llh! Gzel koku srnmş olarak mre iin ihrma giren bir kimse hakkında ne buyurursunuz? diye sordu. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem bir mddet skt etti. Sonra kendisine vahiy gelmişti. mer radiya'llhu anh Ya'l'ya işret etti. Ya'l da geldi. (O sırada) Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in zerinde bir rt, kendisini brmşt. Ya'l başını bu rtnn iine soktu. Ve Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'i (vahyin şiddetli ağırlığından) yz kızarmış bir halde grd. Resl-i Ekrem, nimin mtereddid nefesi gibi teneffs ediyordu. Sonra Resl-i Ekrem'den (tedrcen) bu hal sıyrıldı. Ve: - Hani mreden sul eden kimse nerede, buyurdu. Bunun zerine (Huzr-ı Sadet'e) birisi getirildi. Aleyhi's-salt ve's-selm: - Bedenine ve sevbine bulaşan kokuyu kere yıka, zerindeki cbbeyi ıkar, (bu ihrmı gey), haccında f ettiğin ef'l-i hac gibi mrende de işle! buyurdu.

Hadis No: 762

Konu: İhrama Girmek;telbiye
Başlık: Bu Hussta Hazret-i işe'nin De Bir Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

[Ben Reslullh'ı ihrma girmek istediğinde ihrm iin, (bir de) ihrmı ıkardığı (nda mehzr-i ihramdan tecerrd) iin kokuladım] dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 763

Konu: Telbiye (6)
Başlık: Telbd Ve Tehll-i Nebevye Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (zamklı bir madde ile) başının salarını toplamış olduğu halde yksek sesle telbiye ettiğini işittim, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 764

Konu: Telbiye (6)
Başlık: Resl-i Ekrem'in İhrmı Hakkında İbn-i mer'in Diğer Bir Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Mescidden başka bir yerde telbiye etmemiştir, ancak Z'l-Huleyfe mescidinde telbiye buyurmuştur, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 765

Konu: Telbiye (6)
Başlık: Arafat'tan Mzdelife'ye Kadar sme'nin, Mzdelife'den De Min'ya Kadar Fzıl İbn-i Abbs'ın Resl-i Ekrem'e Deve zerinde Redif Olduklarına Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: sme İbn-i Zeyd Araft'tan Mzdefile'ye kadar Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in redfi idi. Sonra aleyhi's-salt ve's-selm Mzdefile'den Min ya gelinceye kadar da Fadl İbn-i Abbs'ı irdf etmişti. Bunların her ikisi de Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in Cemret'l-Akabeyi remyedene kadar Telbiyeye devm buyurduğunu haber vermişlerdir.

Hadis No: 766

Konu: Hac Mensikı;ihrama Girmek;ihramdan ıkmak;k'be'yi Tavaf;sa'y;telbiye
Başlık: Mensik Hakkında İbn-i Abbs'ın Cemiyetli Bir Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Reslullah salla'llhu aleyhi ve sellem (Haccet'l-Ved' iin) gerek zt-i şerifleri, gerek Ashbı salarını taradıkları, gzel kokular srndkleri, (en gzel) izr ve ridlarını geydikleri halde Medne'den (ğle ile ikinde arasında) ıkmışlardı. Resl-i Ekrem geyilmesi mu'td olan izr ve rid nev'inden hi bir şey'i geymekten kimseyi men' etmedi. Yalnız (kokusu ve rengi) vcde bulaşacak derece za'feranlı libsın geyilmesini istemiyordu. (Bu muhteşem hac mevkibi) gndzn Z'l-Huleyfe'ye vardı. (ğle namazını orada kıldı. Ve Z'l-Huleyfe'de geceledi. Sabahleyin) rhilesine bindi. Beyd' dağına ykselince Resl-i Ekrem ve Ashb'ı ihll ve telbiye eylediler. Resl-i Ekrem kurbanlık devesini (boynuna iki nal parası takarak) kıldeledi. (Hrgcnn sağ safhasını kanatarak nişanladı). Bu ihll ve taklid keyfiyetleri Zilka 'de'den beş gn kala (ayın yirmi beşinde) olmuştur. Nihyet Zilhicce'nin drdnc gn Resl-i Ekrem Mekke'ye vardı. Beyt'i tavf ve Saf ile Merve arasında sa'yetti. Kurbanlık develerine nişan taktığı iin de artık o kurbanlar Bedene olmuş ve bu sebeble Resl-i Ekrem ihramdan ıkmamıştı. Tavf ve sa'yden sonra Resl-i Ekrem Mekke'nin stndeki Hacun mevkiine nzil oldu. Resl-i Ekrem hacca niyet ederek ihramlanmıştı. K'be'yi tavf ettikten sonar Araft'dan ininceye kadar K'be'ye bir daha yaklaşmamıştır. Resl-i Ekrem Ashbına da Beyt'i tavf ve Saf ile Merve arasında sa'yetmelerini, sonra salarını kestirip ihramdan ıkmalarını emreyledi. Bu emr-i Nebev kendisiyle berber kıldelenmiş kurbanı bulunmayan hacılar hakkında idi. Byle bir kimse ihramdan ıkmakla berber yanında zevcesi varsa onunla cins mnsebeti, gzel koku srnmesi, (mu'td olan) elbsesini geymesi hall olur.

Hadis No: 767

Konu: K'be'yi Tavaf;telbiye
Başlık: Resl-i Ekrem'in Telbiyesi Hakkında Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Resl-i Ekrem'in telbiyesi şyle olduğu rivyet edilmiştir: Lebbeyke Allhmıne Lebbey, Lebbeyke, l şerke lek, Lebbeyke inne'l-hamde ve'n-ni'mete lek, ve'l-mlke l şerke lek = Y Rab! Da'vetine kirren icbet ettim, her emrini f iin dvnına geldim. Rabb'im! Sen'in her da'vetine icbet borcumdur. Sen'in saltanatında eşin ve ortağın yoktur. Allh'ım! Btn varlığımla Sana yneldim, ham Sen'indir, ni'met Sen'indir, mlk de Sen'indir, btn bunlarda eşin ve ortağın yoktur.

Hadis No: 768

Konu: Hac Mensikı;ihramdan ıkmak;kurban
Başlık: Mensik Hakkında Enes İbn-i Mlik, İbn-i mer Ve İbn-i Abbs'ın Hadsleri (3)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem (Ved' Haccı'na ıkmazdan evvel) ğle namazını Medne'de biz de kendisiyle berber olduğumuz halde drt rek'at kıldı. Sonra sabaha kadar orada geceledi. Sonra (sabahlayın devesine) bindi. Reslullh stnde olduğu halde Beyd ya doğruldu. Reslullh Allh'a hamdetti. Tesbh ve tekbr eyledi. Sonra hac ile mreye (niyet ederek) tehlil buyurdu. Maiyyetindeki huccc da hac ile mreye niyet ederek ihll eylediler. (Ve bylece ihrma girdiler). Mekke'ye geldiğimizde Reslullh nsa emretti, ihramdan ıktılar, nihyet yevm-i terviye (ki, Zilhicce'nin sekizinci gndr) olunca hac iin ihrma girdiler. Rv Enes İbn-i Mlik diyor ki: Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Medne'ye geldiğinde de (Kurban Bayramında) yakışıklı iki ko kurban etti.

Hadis No: 769

Konu: Hac Mensikı (10)
Başlık: Mensik Hakkında Enes İbn-i Mlik, İbn-i mer Ve İbn-i Abbs'ın Hadsleri (3)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: İbn-i mer Z'l-Huleyfe'de (rhilesine bindikten sonra) telbiye (ye başlar ve bil-inkıt' devm) ederdi. (hudd-ı) hareme dhil olunca da telbiyeyi keserdi. Nihyet Z-tuv ya geldiğinde burada gecelerdi. Sabah namzını kılınca da (Mekke'ye dhl iin) iğtisl ederdi. İbn-i mer, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in de byle işlediğine sahhan kanat ederdi.

Hadis No: 770

Konu: Telbiye (6)
Başlık: Mensik Hakkında Enes İbn-i Mlik, İbn-i mer Ve İbn-i Abbs'ın Hadsleri (3)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: Ben Ms'yı (Ezrak) vdsine inerken telbiye eder bir halde grdm buyurdu, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 771

Konu: Hac Mensikı;ihramdan ıkmak;sa'y
Başlık: Hacc-i Temett' Hakkında Eb Mse'l-eş'ar'nin Mufassal Bir Rivyeti
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem (Haccet'l-Ved'dan evvel) beni Yemen'e kendi kavmime (bir vazf ile) gndermişti. Yemen'e kendi kavmime (bir vazfe ile) gndermişti. Yemen'den avdetimde Resl-i Ekrem'e Baht da (ihramlı olarak) mlk oldum. Resl-i Ekrem bana: - Ne yolda ihramlandın, diye sordu. Ben de: - Reslullh'ın ihramlandığı gibi (Lebbeyk-hn olarak) dedim. Resl-i Ekrem yine sordu: -Yanında Hedyin, (kurbanın) var mı? Ben: - Hayır, yoktur, dedim Bunun zerine Reslullh bana (tavf ve sa'y etmemi) emr eyledi. Ben de Beyt'i tavf ve Saf ile Merve arasında sa'y ettim. Sonra Resl-i Ekrem ihramdan ıkmamı emreyledi. Ben de ihrmımdan ıktım. Ve kavmimden (mehrimimden) bir kadının nezdine geldim. Başımı taradı, yhud başımı yıkadı. mer radiya'llhu anh (hilfeti zamnında ve hac mevsiminde Mekke'ye) geldi. Ve dedi ki: Kitbu'llh'a mrcaat edersek, o bize (ba'de'ş-şr' mre ile haccı) tamamlamamızı emrediyor. Cenb-ı Hak (Allah iin hac ve mreyi, kurban keserek tamamlayınız) buyurmuştur. Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in snnetine mrcaat edersek, o da bize kurban kesene kadar ihramdan ıkmağa msade etmemiştir.

Hadis No: 772

Konu: Ul'l-emre İtat (5)
Başlık: İfrd, Kırn Ve Temett' Hakkında Hazret-i işe'nin Mufassal İki Rivyeti (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Hac hakkında rivyet edilen bir hadsi (yakında) gemişti. Bu rivyette Hazret-i işe demiştir ki: Biz, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ile berber hac aylarında, hac gecelerinde, hac zamanlarında (Medne'den) ıktık ve (Mekke'nin huddu olan) Serif mevkiine indik. Resl aleyhi's-selm (adırından) Ashb'ına karşı ıktı: - Sizden her kimin berberinde hedyi (kurbanı) yoksa ve haccını mreye tahvl etmek isterse, o, (mfriddir, haccını feshedip) mre yapsın!. Bir kimsenin de berberinde hedyi varsa o da haccını mreye tahvl etmesin! buyurdu. Hazret-i işe demiştir ki: - Bu ta'lm-i Nebev zerine Ashab'tan mreyi iltizm edenler de oldu, terk edenler de bulundu. Yine işe-i Sıddka demiştir ki: - Fakat Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ile Ashb'ından bir kısmı, bunlar z-kudret kimselerdi, hediyleri de kendi yanlarında idi. Bunlar, (karin olduklarından haccı feshe), mreyi iltizma muktedir değillerdi. (Bundan sonra Hazret-i) işe, hadsin geri kalan kısmını da zikr etti.

Hadis No: 773

Konu: İhramdan ıkmak (4)
Başlık: İfrd, Kırn Ve Temett' Hakkında Hazret-i işe'nin Mufassal İki Rivyeti (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Hazret-i işe şyle demiştir: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem ile biz, (eşhr-i hurumda hac seferine) ıktık. (Bu aylarda mre değil), yalnız hac edilir zannolunurdu. (Mekke'ye) varıp (mre iin) Beyt-i Şerf tavf (ve sa'y) edildikte Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem: - Hediy sevk etmiyenlerin ihramlarından ıkmalarını emreyledi. Hediy sevk etmiyenler ihramlarından ıktılar. Reslullh'ın kadınları da hediy sevk etmemişlerdi. Onlar da ihramlarından ıkmışlardı. [işe radiya'llhu anh diyor ki: - Yalnız ben Serif'te hayiz olmuştum, Beyt'i tavf edememiştim. Teşrık geceleri Muhassıb da ben: - Y Resla'llh! Herkes bir hac, bir mre ile (Medne'ye) dnyor da ben bir hac ile dnyorum, diye şikyet ettim. Reslullh: - Mekke'ye geldiğimiz gecelerde sen tavf etmedin mi? diye sordu. Ben: - Hayır, diye cevab verdim. Resl-i Ekrem: - yle ise kardeşinle Ten'me git, orada mre ihrmına gir. Sonra tavf ve sa'y edip buraya geliniz, buyurdu]. (mm'l-M'minn) Safiyye radiya'llhu anh demiştir ki: Ben de detimi grmştm. Halkı yolumdan alakoyacağımı zannediyordum. Resl-i Ekrem: - Ey şemeti halkın hareketini durduran kadın!. Sen yevm-i nahirde tavf (-ı ifzayı) etmedin mi? buyurdu. Safiyye diyor ki, ben de: - Hayır, yapmadım, diye cevap verdim. Bunun zerine Resl-i Ekrem: - Beis yoktur, (tavf-ı ved hizden skıttır,) haydi yollanınız, buyurdu.

Hadis No: 774

Konu: Hacc-ı Kıran;ihramdan ıkmak
Başlık: Yine Hazret-i işe'nin İhramlanma Hakkında Mhim Bir Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

işe-i Sıddka demiştir ki: Haccet'l-Ved' senesi biz, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem ile berber hacca ıktık. Bizden kimimiz mre niyetiyle ihramlandı. Kimimiz hacca ve mreye niyet ederek ihramlandı. Kimimiz de hac niyetiyle ihrma girdi. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem de hacca niyet ederek ihramlanmıştı. Fakat yalnız hac iin ihrma giren, yhud hac ile mreyi niyette cem' eden hacılar kurban bayramının ilk gnne kadar ihramdan ıkamazlar.

Hadis No: 775

Konu: Hacc-ı Kıran (2)
Başlık: Bu Bbta Hazret-i Osman, Hafsa Ve İbn-i Abbs'tan Gelen Rivyetler (4)
Ravi: Osman Ve Al
Hadis:

Mervn İbn-i Hakem rivyet ederek demiştir ki: Osman ve Al radiya'llhu anhm'ya (esn-yi hacda) şhid oldum. Osman (halkı Hacc-ı Temett'den,) ve hac ile mreyi cem' etmekten (tenzhen) nehyediyor, (İfrd'a terğb ediyor) du. Al, bu nehyi grnce mre ile hacca niyet ederek ve: (Lebbeyk) diyerek ihramlandı. Sonra Al: ben, Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in snnetini kimsenin sziyle terk edemem, dedi.

Hadis No: 776

Konu: -
Başlık: Bu Bbta Hazret-i Osman, Hafsa Ve İbn-i Abbs'tan Gelen Rivyetler (4)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Chiliyet devrinde mşrikler hac aylarında mre etmeği, yeryznde işlenen gnhların en ağırı zannederlerdi. Bunlar Muharrem ayındaki hurmeti de Safer ayına naklederek derlerdi ki: devenin arkasındaki yara iyi olur, hucccın ayak izleri gider, Safer ayı da ıkarsa, artık mre etmek işte o zaman mreciye hall olur. Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem Ashbiyle berber (Zilhicce'nin) drdnc gecesi sabahında hac niyetiyle telbiye ederek (Mekke'ye) gelmişlerdi. Aleyhi's-salt ve's-selm, Ashb'ına haclarını mreye evirmelerini, ve (tavf, sa'y, tıraşla) ihramdan ıkmalarını emreyledi. (Kendisinde mre edilmesini ekber-i kebirden ad ve i'tikd ettikleri iin) hac aylarında mre ile emredilmesi huccca ağır geldi. Ve Resl-i Ekrem'e: - Y Resla'llh, bu nasıl hıldir, nasıl mredir? (İhrmın haram kıldığı şeyleri bu da hall kılar mı?) diye sordular. Resl-i Ekrem: - (Eşhr-i hurmdeki) bu mrenin edsı da bunların hepsini hall kılar, buyurdu.

Hadis No: 777

Konu: İhramdan ıkmak;ul'l-emre İtat
Başlık: Bu Bbta Hazret-i Osman, Hafsa Ve İbn-i Abbs'tan Gelen Rivyetler (4)
Ravi: Hafsa (2)
Hadis:

Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in zevci Hafsa radiya'llhu anh'dan gelen bir rivyette Hafs: - Y Resla'llh! Nsa ne oluyor ki, mre ile ihramdan ıkıyorlar da sen mreden dolayı ihrmından ıkmıyorsun? diye sormuş, Resl-i Ekrem: - Ben başımı telbid, kurbanımı da (K'be nmına) takld ettim. Artık kurban kesmedike ihramdan ıkamam, buyurmuştur.

Hadis No: 778

Konu: -
Başlık: Bu Bbta Hazret-i Osman, Hafsa Ve İbn-i Abbs'tan Gelen Rivyetler (4)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: (Bir kere) İbn-i Abbas'tan birisi (Eb Cemre) Temettn hkmnden sormuş ve: - (Ben mtemetti' olarak haccetmek istiyorum), halk beni temett'den nehyediyor, demiş. İbn-i Abbas da bu adama temett' ile emretmiş. Eb Cemre diyor ki: - Ben r'yamda bana birisinin: Temett', mebrr bir hacdır, makbul bir mredir dediğini grmştm. Bu r'ymı İbn-i Abbs radiya'llhu anhm'ya haber verdim. İbn-i Abbs bana: - Temett' Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'in snnetidir, dedi. (Ve: Hele yanımda otur da sana biraz dnylık vereyim, buyurdu).

Hadis No: 779

Konu: Hac Mensikı (10)
Başlık: Haccın Ve İhramlanmanın Nev'ine Dir Cbir İbn-i Abdullh Hadsi (2)
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem (Mekke'ye) kurbanlıklar gnderdiği (hac) gn Cbir Reslullh ile haccetti. Kendisiyle kurbanlıklarını (Mekke'ye) sevkeden Ashb, o gn mfrid bi'l-hac olarak (telbiye edip) ihrma girmişlerdi. Reslullh Ashb'ına: - Haccınızı mreye tahvl ediniz, sonra Beyt'i tavf ve Saf ile Merve arasında sa'yederek, saınızı kestirerek ihramdan ıkınız. Sonra ihramsız olarak (Mekke'de) oturunuz. Terviye, (Zilhicce'nin sekizinci) gn geldiğinde hac (niyyeti) ile (Mekke'de) ihrma giriniz. Ve evvelki (ihramlandığınız) mfred haccınızı, Hacc-ı Temett' yapınız! buyurdu. Ashb-ı Kirm: - Y Resla'llh! Biz, (ilk ihramda) hac (diye) tesmiye (ve tasrh) ettiğimiz halde o haccımızı nasıl mt'a yaparız, demişlerdi. Resl-i Ekrem: - Siz, benim emrettiğimi işleyiniz!. Eğer kurban sevk etmemiş olsaydım, ben de size emrettiğim gibi işlerdim. Lkin şimdi kurbanın Min'da kesilene kadar ihramlıya harm olan şeylerden hi birisi bana hall değildir, buyurdu. Ashb-ı Kirm da Reslullh'ın emrettiği gibi işlediler.

Hadis No: 780

Konu: -
Başlık: Haccın Ve İhramlanmanın Nev'ine Dir Cbir İbn-i Abdullh Hadsi (2)
Ravi: İmrn İbn-i Husayn (10)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem zamnında biz, mtemetti' olarak haccederdik. Kur'n da (temettuun cevzı vechile) nzil oldu. Bir adam da (Hazret-i mer) hl gnl ne dilerse onu syliyor dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 781

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem'in Mekke'ye Tark-ı Duhl Ve Hurcu
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullh salla'llhu aleyhi ve sellem'in Mekke'ye Bath-i Mekke'nin Ked' denilen Seniyye-i uly yolundan girdiği, (Kd denilen) Seniyye-i sfldan da avdet buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 782

Konu: Hicr-i K'be (2)
Başlık: K'be'yi Kureyş'in Sret-i İnşsı Ve Hicr-i İsmil. Resl-i Ekrem'in K'be'yi Ess-ı İbrhm'e İrc' Etmek Arzusunda Bulunduğuna Dir Hazret-i işe'nin İki Mhim Rivyeti (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

işe-i Sıddka demiştir ki: Neb salla'llhu aleyhi ve sellem'e Hıcr-ı İsmil'in cidrından sordum: - Y Resla'llh! Bu duvar Beyt'ten midir? dedim. Reslullh cevben: - Evet, (cidar, Beyt'tendir) buyurdu. Ben yine sordum: - Kureyş'in bu Hıcr'ı K'be'ye idhal ve ilhka bdceleri kifyet etmedi, (Beyt'i daralttılar) diye cevab verdi. Ben: - K'be'nin kapısı niin bu derece yksektir? diye sordum. Resl-i Ekrem: - Senin kavmin dilediklerini Beyt'e koymak, dilediklerini de koymamak iin, cevbında bulundu. Sonra Resl-i Ekrem: Y işe! Eğer kavmin Kureyş, chiliyet devrine yakın olmasaydı ben, cidrı (Hıcr'ı) Beyt'e ilhk etmek, Beyt'in kapısını da zemin (seviyesi) ne indirmek isterdim. Fakat byle yapıldığında kaviminin kalbinin kırılmasından endşe ederim, buyurdu.

Hadis No: 783

Konu: Hicr-i K'be (2)
Başlık: K'be'yi Kureyş'in Sret-i İnşsı Ve Hicr-i İsmil. Resl-i Ekrem'in K'be'yi Ess-ı İbrhm'e İrc' Etmek Arzusunda Bulunduğuna Dir Hazret-i işe'nin İki Mhim Rivyeti (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (Hazret-i işe'ye cevben) buyurmuştur ki: kavmin, chiliyet devrine yakın olmasaydı Beyt'i emreder yıktırırdım. K'be'ye, kendisinden hric bırakılan Hıcr'ı ilhak ederdim. Beyt'i zemin seviyesine indirirdim. Bb-ı şark ve Bb-ı garb olmak zere iki kapı yapardım. Ve bylece İbrhim'in (inş ettiğ Beyt'in) vaz'-ı aslsine bliğ ve vsıl olurdum.

Hadis No: 784

Konu: M'min Kfire Vris Olmaz
Başlık: Resl-i Ekrem'in Doğduğu Hne-i Sadetleri'ne Dair Rivayet
Ravi: sme B. Zeyd B. Hrise (15)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, sme Resl-i Ekrem'e: - Y Resla'llh! (Yarın) Mekke'de nereye ineceksiniz, evinize mi? diye sormuş. Reslullh şyle cevap vermiş: - Akl (burada) evden, menzilden bir şey bırakdı mı ya? Akl ve kardaşı Tlib, Eb Tlib'e vris oldular. Halbuki Ca'fer ile Al radiya'llhu anhm Eb Tlib'e vris olmadılar. nk bunlar Mslim idiler. Akl ile Tlib ise kfir idiler.

Hadis No: 785

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem'in Abd'l-muttalib Oğullariyle Berber Şa'b-i Ben Hşim'de Kureyş Tarafından Muhsara Edilmesi Ve Bir Mu'cize-i Nebeviye
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem (Min'dan) Mekke'ye inmek istediğinde: Yarın (birisi gn) inş-Allh menzilimiz, Ben Kinne yurdu olacaktır ki, burada Kureyş ile Kinne oğulları kfr zerine ahd etmişlerdi, buyurmuştur. Resl-i Ekrem Ben Kinne Hayfi demekle, Muhassab mevkiini kasedtmişti. Bu ahd peymn, Kureyş ile Ben Kinne arasında Hşimler ve Abdlmuttalib oğulları aleyhine: Bunlarla kız alıp vermemek, alış veriş etmemek zere akdedilmişti. Hşimlerle Muttalibller Resl-i Ekrem'i Kureyş ile Kinne'ye inkıyda ikn edinceye kadar devm edecekti.

Hadis No: 786

Konu: K'be'nin Tahrbi (2)
Başlık: hir Zamanda K'be'yi İki Habeşlinin Tahrb Edeceğine Dir Eb Hreyre'nin Bir Rivyeti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in: K'be'yi (hir-i zamanda) Habeş (liler) den iki cılız bacaklı birisi tahrb edecektir buyurduğunu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 787

Konu: Aşre Orucu (4)
Başlık: Ramazan Orucu Farz Kılınmazdan Evvel Mslmanların şr Gn Oru Tuttukları Ve K'be'ye Kisve Geirdiklerine Dir Hazret-i işe'nin Bir Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

işe-i Sıddka demiştir ki: Mslmanlar Ramazan farz kılınmazdan evvel şr (Muharrem'in onuncu) gn oru tutarlardı. Ve o gn K'be'ye (yeni) rt rterlerdi. Cenb-ı Hak Ramazan orucunu farz kılınca Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem: şr orucunu tutmak istiyen onu yine tutsun, tutmak istemiyen de tutmasın buyurdu.

Hadis No: 788

Konu: Ye'cc-me'cc
Başlık: Ye'cc Ve Me'cc'un Hurcundan Sonra Da Beytu'llh'ın Haccedileceğine Dir Eb Sad-i Hudr'nin Bir Hadsi (2)
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Ye'cc ve Me'cc'un hurcundan sonra da Beyt (u'llh) haccedilir ve mre ed olunur buyurduğunu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 789

Konu: K'be'nin Tahrbi (2)
Başlık: Ye'cc Ve Me'cc'un Hurcundan Sonra Da Beytu'llh'ın Haccedileceğine Dir Eb Sad-i Hudr'nin Bir Hadsi (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in: K'be'yi yıkacak olan o apışak, iri ayaklı koyu siyah Habeşyi K'be'nin (duvar) taşlarını birer birer kopardığını grr gibi biliyorum buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 790

Konu: Hacer-i Esvad-i pme
Başlık: Hazret-i mer'in Hacer-i Esved'i İstilmından Gye-i Şerati Bildiren Bir Sz
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Mşrn-ileyh Hazretleri bir haccında Hacer-i Esved'e yaklaşıp (dudaklarını koyarak) takbl etmiş ve: ok iyi bilirim ki, sen zararı ve menfaati olmayan bir taş parasısın! Eğer Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem'in seni takbl ettiğini grmeseydim asl seni takbl etmezdim demiştir.

Hadis No: 791

Konu: -
Başlık: Beyt'in İi Putlarla Dolu Bulunmasından Kaz mresinde Reslullh'ın Beyt'e Girmediğine Dir Abdullh İbn-i Eb Evf Hadsi
Ravi: Abdullh İbn-i Eb Evf (10)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem (kaz) mre (sini f) ederek Beyt (-i Şerf)i tavf edip Makm(-ı İbrhim) in arkasında namaz kılmıştı. Yanında kendisini halktan setreden birisi de bulunuyordu. O gzcye birisi gelip, - Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem (bu mresinde) K'be'ye girdi mi? diye sordu. O da: - Hayır, (girmedi) diye cevab verdi.

Hadis No: 792

Konu: K'be'ye Konan Putlar
Başlık: Feth-i Mekke Gn Reslullh'ın Emri zerine Beyt-i Şerf Putlardan Tathr Edilirken Ellerinde Fal Kalemleriyle Hazret-i İbrhm Ve İsmil'in Sretleri De ıkarıldığında: Allh Bunu Yapanları Helk Etsin, Buyurduğu. Bundan Sonra Beyt'e Dhil Olduğu
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem (Fetih gn Mekke'ye) geldiğinde K'be'ye girmekten ekindi. nk K'be'de (chiliyyetin) lihe (edindiği putlar) vardı. Resl aleyhi's-selm bunların ıkarılmasını emretti. (Ashb tarafından) bu putlar ıkarıldı. (Bilhassa) İbrhim ve İsmil (aleyhime's-selm) ın sretlerini de ellerinde ezlm (denilen fal kalemleri) olduğu halde ıkardılar, Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem Allh'a yemn ederim ki, bu put-perestler pek iyi bilirlerdi ki: bu iki Peygamber hi bir zaman erzk-ı maksmelerini byle mnker şeylerle aramış ve dilemiş değillerdir buyurdu. Sonra Beyt'e dhil oldu. Ve Beyt'in her tarafında Tekbir getirdi. Fakat Beyt'te namaz kılmadı.

Hadis No: 793

Konu: Remel;tavafın İlk Şartından Koşmak (remel) (2)
Başlık: Beyt-i Şerfi Tavfın Şavtinde Remelin Sebebi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem Ashb'iyle berber (kaz mresi iin Mekke'ye) geldiklerinde: (tavf edilirken) mşrikler: - Ey Muhammed mmeti! (Bakınız) Peygamberiniz size takaddm ediyor, sizi Medne'nin hummsı zaf dşrmş, di (ye istihz eyle) mişlerdi. Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem (buna vkıf olunca) Ashb'ına: - Tavfın Şavtında koşmalarını, Rkneyn (-i Yemneyn) arasında da (mu'td zere) yrmelerini emreyledi. Resl-i Ekrem'i, tavfın btn Şavtlarında (ki, yedidir) koşmalarını emretmeğe mni' bir şey varsa, o da ancak Ashb'ına acımasından ibrettir.

Hadis No: 794

Konu: Hacer-i Esved'i Selmlama (istilm);istilm;remel;tavafın İlk Şartından Koşmak (remel)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Sret-i Tavfına Dir Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem (Haccet'l-Ved'da) Mekke'ye geldiği zaman ilk tavf ettiğinde Hacer-i Esved'i istilm ettiğini, yedi tavftan (ilk) nde yrrken msreat buyurduğunu grdm, demiştir.

Hadis No: 795

Konu: Hz. Peygamber'in Snnetine Bağlılık;remel;tavafın İlk Şartından Koşmak (remel)
Başlık: Remel Hakkında Hazret-i mer'den Gelen Bir Rivyet. Ve Remelin Bir Ta'rfi
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Biz neden bu remele devm ediyoruz? (Vaktiyle) biz, mşriklere reml ile (kuvvetli) grnmek isterdik. Halbuki Cenb-ı Hak, onları mahv helk etmiştir. Bundan sonra Hazret-i mer: Remel, bir şeydir ki, onu Neb salla'llahu aleyhi ve sellem işlemiştir. Biz, Peygamber'in bu snnetini terk etmeği sevmeyiz, demiştir.

Hadis No: 796

Konu: Hacer-i Esved'i Selmlama (istilm);istilm;rkn- Yemn'yi İstilm
Başlık: K'be-i Muazzama'nın Erknı. Ve Resl-i Ekrem'in Rkn-i Hacer-i Esved İle Rkn-i Yemn'yi Her Zaman İstilm Buyurduklarına Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in şu iki Rkn-i Yemn'yi istilm ettiğini grdğm zamandanberi (Harem-i Şerf) kalabalık olsun tenh bulunsun, bu iki rkn istilm etmeği hi bir zaman bırakmadım demiştir.

Hadis No: 797

Konu: Hacer-i Esved'i Selmlama (istilm);istilm (2)
Başlık: Haccet'l-ved'da Resl-i Ekrem'in Deve zerinde Mihcen İle İstilm Buyurduğuna Dir İbn-i mer Rivyeti (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Haccet'l-Ved'da Mihcen (denilen değnek) ile (Hacer-i Esved'i) istilm ederek deve zerinde tavf etti dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 798

Konu: Hacer-i Esved'i Selmlama (istilm);istilm (2)
Başlık: Haccet'l-ved'da Resl-i Ekrem'in Deve zerinde Mihcen İle İstilm Buyurduğuna Dir İbn-i mer Rivyeti (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Birisi İbn-i mer'den Hacer-i Esved'i istilmın hkmn sormuş. İbn-i mer de: - Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem'in Hacer-i Esved'i istilm (yni eliyle mess) ettiği ve takbl buyurduğunu grdm, diye cevab vermiş. Sil: - Ya mzhemeye uğrarsam? Ne dersin!. Ya kalabalığa tesdf edersem? Ne hkmedersin!. diye tekrar sormuş. İbn-i mer (bu mtevl sallerden ictihd ile hadse muraza edildiğini anlayıp mteessir olarak): - Ey Sil! Sen bu ne dersin! suallerini Yemen'e (uzak) kıl!. (Ben sana) Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem, bu (mbrek) taşı messetti, takbl buyurdu, (diyorum) demiştir.

Hadis No: 799

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem'in, Eb Bekr Ve mer'in Mekke'ye Girdiklerinde İlk Ed Ettikleri İbdet, Abdest Alıp Tavf Etmek Olduğuna Dir Hazret-i işe Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (Mekke'ye) geldiğinde fya başladığı ilk ibdet olmak zere abdest aldı. Sonra tavf etti. Sonra Resl-i Ekrem bu tavf ve sa'yi mre addetmedi, Resl-i Ekrem'den sonra Eb Bekr ve mer radiya'llhu anhm'da Resl-i Ekrem gibi haccettiler. (Tavaf ve sa'yi mre saymadılar).

Hadis No: 800

Konu: Sa'y;tavaf Namazı
Başlık: Resl-i Ekrem'in Tavftan Sonra İki Rek'at Namaz Kılıp Sonra Saf İle Merve Arasında Sa'y Ettiğine Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in tavfı hakkında rivyet olunan bir hadsi yakında gemişti. Bu rivyette de İbn-i mer: Aleyhi's-salt ve's-selm'ın tavftan sonra iki rek'at (Tavf) namazı kılıp sonra Saf ile Merve arasında sa'y etti hadsini ziyde etmiştir.

Hadis No: 801

Konu: İnsan Şahsiyetine Hrmet
Başlık: Ved' Haccından Bir Sene Evvel Beyt-i Şerf'i ıplakların Ve Mşriklerin Tavf Etmeleri Yasak Olduğu İ'ln Edildiğine Dir Eb Hreyre Rivyeti (5)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem K'be'yi tavf ederken bir insan geti. Bu zavallının eli, başka bir insana bir kayışla, yhud bir iple, yhud bunlardan başka (mendil gibi) bir şey ile bağlanmıştı. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (şafkatli) eliyle bu bağı kopardı. Bundan sonra yanındaki adama: bu zavallıyı eliyle yed! buyurdu.

Hadis No: 802

Konu: Hz. Ebbekr'in Hac Emirliği;k'be'yi ıplak Tavaftan Men;mşrik detlerinin Kaldırılması;mşrikler K'be'ye Yaklaşamaz
Başlık: Ved' Haccından Bir Sene Evvel Beyt-i Şerf'i ıplakların Ve Mşriklerin Tavf Etmeleri Yasak Olduğu İ'ln Edildiğine Dir Eb Hreyre Rivyeti (5)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Eb Bekr-i Sıddk radiya'llhu anh Ved Hacc'ından (bir sene) evvel taraf-ı Peygamber'den Emr-i Hac olarak (Mekke'ye) gnderildiğinde Eb Bekr de Eb Hreyre'yi Kurban bayramının ilk gn Min'da byk bir cemat iinde halka (şu iki maddeyi) i'lna me'mur etmiştir (Eb Hreyre): Ey ns iyi biliniz! Bu yıldan sonra mşriklerin haccetmeleri, ıplakların da K'be'yi tavf eylemeleri yasaktır! (demiştir).

Hadis No: 803

Konu: Hac Mensikı (10)
Başlık: Ved' Haccından Bir Sene Evvel Beyt-i Şerf'i ıplakların Ve Mşriklerin Tavf Etmeleri Yasak Olduğu İ'ln Edildiğine Dir Eb Hreyre Rivyeti (5)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (Ved haccında) Mekke'ye geldi. (Beyt'i) tavf, ve Saf ile Merve arasında sa'y etti. Ve bu tavaftan sonra t Araft'tan dnnceye kadar K'be'ye yaklaşmadı.

Hadis No: 804

Konu: Hacıları Ağırlamak
Başlık: Ved' Haccından Bir Sene Evvel Beyt-i Şerf'i ıplakların Ve Mşriklerin Tavf Etmeleri Yasak Olduğu İ'ln Edildiğine Dir Eb Hreyre Rivyeti (5)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

İbn-i mer: Abbs İbn-i Abdlmuttalib radiya'llhu anh huccca şerbet dağıtmak iin Min gecelerinde Mekke'de ikmet etmek zere Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Resl-i Ekrem de msade buyurdu demiştir.

Hadis No: 805

Konu: Zemzem Suyu
Başlık: Ved' Haccından Bir Sene Evvel Beyt-i Şerf'i ıplakların Ve Mşriklerin Tavf Etmeleri Yasak Olduğu İ'ln Edildiğine Dir Eb Hreyre Rivyeti (5)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem (Harem-i Şerifteki) şerbet dağıtılan sebl mahalline geldi. Ve şerbet istedi. Abbs (radiya'llhu anh) oğluna: - Ey Fadl! Anana git, yanındaki (huss) şerbetten Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem'e getir!. dedi. Reslullh: - (Hayır) bana bu şerbetten ver buyurdu. Abbs: - Y Resla'llh! Halk, buradaki şerbete ellerini sokuyorlar, demişti. Resl-i Ekrem: - İşte halkın itiği bu şerbetten ver! buyurdu.. Ve Abbs'ın sunduğu umm şerbetten iti. Sonra Reslullh Zemzem kuyusuna geldi. Ben Abbs (burada hucccı) sulayorlardı. Ve kuyudan su ekiyorlardı. Reslullh: - (Ey Abdlmuttalib oğulları) ekiniz! Siz, hayırlı bir iş işleyorsunuz, di(ye taltf buyur)ldı. Sonra Reslullh: - Halkın (su ektiğime imtisl etmek iin) tehcm etmesi endişesi olmasaydı, ben de devemden iner, hatt kuyunun ipini, [eliyle mbrek omuzuna işret ederek] şuraya kor, (sizin gibi eker) dim, buyurdu. Yine İbn-i Abbs radiya'llhu anhm'dan gelen bir rirvyette İbn-i Abbs: Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem'e Zemzem suyundan sundum. Rislet-mab ayakta olduğu halde iti demiştir. Yine İbn-i Abbs'tan gelen bir rivyette: Reslullh, o gn deve zerinde idi demiştir.

Hadis No: 806

Konu: Sa'y (3)
Başlık: Bakara Suresinin 158 Nolu yet-i Kermesinin Sebeb-i Nzlne Dir Hazret-i işe'nin limne Bir Mtlası (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

işe-i Sıddka'dan kızkardeşinin oğlu Urve İbn-i Zbeyr, Allhu Tel'nın: Saf ile Merve Allh'ın şir ve almetlerinden (iki tepe) dir. Kim ki Beytullh'ı ziyret veya mre ederse, bu iki tepe arasında sa'yetmesinde gnah yoktur melindeki kavl-i şerfinin hkmnden sorup. Şu halde: - Yemn ederim ki, hi bir kimse Saf ile Merve arasında sa'yetmemekten dolayı gnahkr olmaz, (sa'y mbah olur) demiştir. Hazret-i işe şyle cevab vermiştir: - Ey kardeşimin oğlu, ne fen sz syledin. Eğer bu yet-i kermenin hkm senin te'vl ettiğin gibi (sa'y mbah) olsaydı, yet-i kerme: Saf ile Merve arasında sa'y etmemekte gnh yoktur sretinde olurdu. Şu kadar ki, bu yet-i kerme Ensr hakkında inzl buyurulmuştur: Ensr, mslman olmazdan evvel Ment-i Tağiye putuna teabbd iin ihrma girerlerdi. Bu puta (dikili bulunduğu) Mşelled mevkiinde ibdet ederlerdi. Ensr'dan ihramlanan kimseler, (kendi putları karşısında merkz olan) Saf ile Merve putları arasıda sa'yetmeği gnh addederlerdi. Ensr mslman olunca mşkl addettikleri bu vaziyeti Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem'den sordular. Ve: - Y Resla'llh! Saf ile Merve arasında sa'yetmek bize girn geliyor, dediler. Bunun zerine Cenb-ı Hak: (Saf ile Merve şeir-i ilhiyyedendir...) melindeki yet-i kerme'yi inzl buyurdu. işe radiya'llhu anh: - Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem Saf ile Merve arasında sa'yi (lisn-ı Kur'an'la) teşr' buyurdu. Bunlar arasında sa'yi terk etmek kimse iin ciz değildir, demiştir.

Hadis No: 807

Konu: Remel;tavafın İlk Şartından Koşmak (remel) (2)
Başlık: Bakara Suresinin 158 Nolu yet-i Kermesinin Sebeb-i Nzlne Dir Hazret-i işe'nin limne Bir Mtlası (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem tavf-ı kudmu (kez tavf-ı rkn) ed ederken, (ilk) (şavtı) nda remel (ki, meşy-i ser') ile, drdnde de (mu'td zere) yrrd. Saf ile Merve arasında tavf ederken de Batn-i Mesl'de (Ml-i ahdr hizsında remelin fevkınde) sa'yederdi.

Hadis No: 808

Konu: Hac Mensikı (10)
Başlık: Haccın mreye Tahvline Dir Cbir İbn-i Abdullh Rivyeti (2)
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Ashbiyle berber hacca ihramlandıklarında Neb salla'llahu aleyhi ve sellem ile Talha'dan bir de Yemen'den gelen Al radiya'llhu anh'ten başkasının hedyi yoktu. Al kurbanını yanında getirmişti. Ve: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in ihrma girdiği gibi ihramlandım demişti. (Mekke'ye geldiğmizde) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Ashbına: - (İhramlanırken niyet ettikleri) haccı, mreye tahvl etmelerini, tavaf (ve sa'y) eylemelerini, sonra salarını kestirip ihramdan ıkmalarını, yalnız yanında hedyi (, kurbanı) bulunanların ihramlarını muhfaza etmelerini emreyledi. (Fesh-i hacca memur olan Ashb, bu hle taaccb ederek): - (Bu ne haldir?) Biz, kadınlarımızdan bile mstefd olarak Min'ya gideceğiz (de Reslullh ihramlı ve mahrum kalacaktır), demişlerdi. Ashb arasında sylenen bu sz Resl-i Ekrem'e erişince, cevben: - Hac aylarında mrenin cevzını şimdi hatırladığım (gibi) ihrma girerken de derpş eylemiş olsaydım, hediy sevk etmezdim. Ve yanımda kurbanım olmasaydı, şimdi (ben de sizin gibi) ihramdan ıkardım, buyurdu.

Hadis No: 809

Konu: Hac Mensikı (10)
Başlık: Haccın mreye Tahvline Dir Cbir İbn-i Abdullh Rivyeti (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Enes İbn-i Mlik'ten birisi (, hadsin rvsi Abdlziz İbn-i Ref'): - Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'den hatırladığın bir şey'i (yni) terviye (Zilhicce'nin sekizinci) gn ğle ile ikindi namazlarını nerede kıldığını bana haber verir misin? diye sormuş. Enes İbn-i Mlik: - Min'da kıldı, diye cevab vermiş. (Abd'l-Azz): - Min'dan dnş gn ikindi namazını nerede kıldı? diye sormuş. Enes İbn-i Mlik: - Ebtah (yni Muhassab) de kıldı, diye cevab vermiş. Bundan sonra Enes: - Ey sil! Sen de mernın işlediği gibi işle, demiştir.

Hadis No: 810

Konu: -
Başlık: Reslullh'ın Arafat'ta Orulu Olmadığına Dir mm-i Fadl'ın Rivyeti
Ravi: mm-i Fadl
Hadis:

mm-i Fadl: (Arafat'ta) Arefe gn Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in orulu bulunmasından halk şek etmişti. Ben, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e bir (bardak) şerbet (yhud st) gnderdim. Reslullh da iti, demiştir.

Hadis No: 811

Konu: Hac Mensikı;vakfe
Başlık: İbn-i mer İle Haccc'ın Arafat'ta Vakfe Hdisesi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Mşrn-ileyh Hazretleri (oğlu Slim'le berber) arefe gn zevl-i şems sırasında (Arafat'a) gelmiş ve (Emr) Haccc'ın (ekbire has) adırı nnde yksek sesle: - (Haccc nerededir? diye) seslenmişti. Haccc, zerinde sarı bir maşlahla adırdan ıkıp: - Ne var? Y Eb Abdurrahmn! (İbn-i mer'in knyesidir) dedi. İbn-i mer de: - Eğer snnete ittib' etmek istersen zevl-i şems, (tam hutbe zamnı) dır, (yrynz!) demiş. Haccc: - Şu saat mi? diye sormuş. İbn-i mer de: - Evet, bu saat demiş. Haccc: - Biraz beni bekleyiniz; başımı yıkayayım; sonra ıkarım, demiş. İbn-i mer (devesinden) inip Haccc ıkıncaya değin intizr etmiş. Nihyet Haccc ıkmış, (birlik) yrmş(ler. Giderken) babasiyle berber bulunan Slim İbn-i Abdullh Haccc'a: - Snnet-i Nebeviye'ye uymak istersen hutbeyi kısalt, vakfeyi ta'cl et! demiştir. Bunun zerine Haccc Abdullh İbn-i mer'e (istifham-krne) bakmağa başlamıştır. Abdullh İbn-i mer Haccc'ın bu teredddn grnce: - Slim doğru sylyor, demiştir.

Hadis No: 812

Konu: Vakfe (2)
Başlık: Hums Bid'ati
Ravi: Cbeyr B. Mut'im (11)
Hadis:

Arefe gn devemi kaybetmiş ve onu aramağa ıkmıştım. Bu sırada Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'i Arafat'ta vakfe ederken grdm. Ve: Va'llhi, burada vakfe eden Reslullh, (Ashb-ı) humstendir. Bilmem ki Arafat'ta niin vakfe ediyor? dedim.

Hadis No: 813

Konu: -
Başlık: Resl-i Ekrem'in Arafat'tan Sret-i İfzasına Dir sme İbn-i Zeyd Hadsi
Ravi: sme B. Zeyd B. Hrise (15)
Hadis:

sme'ye: - Haccet'l-Ved'da Arafat'tan (Mzdelife) ye dnldğnde Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem nasıl hareket buyurdu? diye sorulmuş. sme: - Reslullh, sr'atle betet arasında mutavassıt bir halde seyretti. Fakat hl bir sha bulunca sr'atle hareket ederdi, demiştir.

Hadis No: 814

Konu: Acele Etmek
Başlık: Arafat'tan Mzdelife'ye Dnldğndea Yolda Acele Ve Grlt Edenlere Resl-i Ekrem Kamısı İle İşret Ederek: Ey Ns, Ağır Olunuz! Buyurmaları (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Abdullh, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'le berber Arefe gn (Arafat'tan Mzdelife'ye) dnmşt. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem arkasında (bzı kimselerin) bağırıp ağırdığını, devesini dğdğn işitince, Reslullh bunlara kamısiyle işret ederek: Ey ns! Ağır olunuz!. Hayır, acele yrmekle te'mn edilmez, buyurdu, demiştir.

Hadis No: 815

Konu: Hac Mensikı (10)
Başlık: Arafat'tan Mzdelife'ye Dnldğndea Yolda Acele Ve Grlt Edenlere Resl-i Ekrem Kamısı İle İşret Ederek: Ey Ns, Ağır Olunuz! Buyurmaları (2)
Ravi: Eb Bekr'in Kızı Esm' (3)
Hadis:

(klesi Abdullh İbn-i Keysn'ın) rivyetine gre: Esm' (Hazretleri) akşamla yatsı namazlarının cem' edildiği gece Mzdelife'ye nzil olmuş ve orada geceleyip namaz kılmıştı. (Abdullh diyor ki:) bir saat namaz kıldıktan sonra: - Oğlum, ay battı mı? diye sordu. Ben: - Hayır, (batmadı) diye cevab verdim. Bir saat daha namaz kıldıktan sonra: - Oğlum, ay battı mı? diye (tekrar) sordu. Ben de: - Evet battı, diye cevab verdim. Esm' (Hazretleri): - yle ise Min'ya doğru yollanınız, diye emretti. Biz de yollandık, yrdk. Nihyet (Cemre mevkiine geldik) Cemre (-i Kbr) yi attıktan sonra Esm' radiya'llhu anh (Min'daki menziline) dnd. Ve bu menzilinde sabah namazını kıldı. Abdullh diyor ki, ben Esm'ya: - Anneciğim! yle zannediyorum ki, biz, vakt-i meşra takaddm ettik, dedim. Bana cevben: - Oğlum! Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem mahfetli kadınlar iin erken Cemre etmelerine izin vermiştir, dedi.

Hadis No: 816

Konu: Bir Yere Girmek İin İzin İstemek (istizan);istizan
Başlık: Haccet'l-ved'da Mzdelife'den Min'ya Harekete Dir Hazret-i işe Ve Abdullah İbn-i Mes'd Rivyetleari (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Ved' haccında biz, Mzelife'ye gelmiştik. Sevdv (bint-i Zem'a) halkın izdihmından evvel kendisinin Min'ya gnderilmesi hussunda Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'den izin istemişti. Sevde (iri yapılı), ağır canlı bir kadındı. Reslullh Sevde'ye izin verdi. Ve halkın izdihmından evvel onu Min'ya gnderdi. Biz de sabaha kadar Reslullh'ın nezdinde kaldık. Sonra Reslullh bizi de, Sevde'yi gnderdiği gibi Min'ya gnderdi. (Kşki) Sevde'nin isti'zn ettiği gibi ben de Reslullh'dan izin dileyeydim. Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem'den izti'zn etmekliğim, bana, dnyya mlik olmaktan daha sevimlidir.

Hadis No: 817

Konu: Hac Mensikı (10)
Başlık: Haccet'l-ved'da Mzdelife'den Min'ya Harekete Dir Hazret-i işe Ve Abdullah İbn-i Mes'd Rivyetleari (2)
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

(Yezd İbn-i Neha) şyle rivyet etmiştir: Abdullh İbn-i Mes'd (Araft'tan) Mzdelife'ye geldi. Akşamla yatsı namazlarından her birini başlı başına birer ezn ve ikmetle kıldı. Ve bu iki namazın arasını akşam tamı ile ayırdı. Bundan sonra İbn-i Mes'd şafak sktğ sırada (ok erken) sabah namzını kıldı. (Hatt) kimi fecr tul' etti, kimi de fecr tul' etmedi, diyordu. Sonra Abdullh İbn-i Mes'd, Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem'in: - Akşamla yatsıdan ibret olan bu iki namaz, şu Mzdelife mevkiinde (mu'td olan) vakitlerinden tahvl edilmiştir. Sakın ns, yatsı vakti girmedike Mzdelife'ye gelmeğe alışmasın. Sabah namzı (nın vakti) de (tul-ı fecre işret buyurularak): şu saattir. buyurduğunu haber verdi. Sonra İbn-i Mes'd tan-yeri ağırıncaya kadar Mzdelife'de tevakkuf etti. Sonra: - Emr'l-M'minn (Osmn radiya'llhu anh) bu saatte Mzdelife'den hareket etse, snnet-i seniyyeye muvfakat etmiş olur, dedi. (Rv Yezd-i Neha:) - İbn-i Mes'd, bu sz m evvel syledi. Yhud Hazret-i Osman'ın Mzdelife'den Min'ya hareketi mi evvel vkı' oldu? Bilmiyorum. İbn-i Mes'd, Kurban bayramının ilk gn Cemre-i akabeyi remyedinceyi kadar telbiyeye devm eyledi, demiştir.

Hadis No: 818

Konu: Vakfe (2)
Başlık: Chiliyyet Devrinde Ve Devr-i İslm'da Mzdelife Dnşlerine Dir Hazret-i mer Rivyeti
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

(Amr İbn-i Meymn) der ki: Hazret-i mer sabah namazını Mzdelife'de kıldı. Sonra (Meş'ar'l-Haram'da) vakfe etti de dedi ki: mşrikler, gneş doğmadıka Mzdelife'den Min'ya dnmezlerdi. Ve: Ey Sebr (dağı, gneşin zıysiyle) yıldıra (da biz, Min'ya gidelim) derlerdi. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Kureyş mşriklerine muhlefet edip gneş doğmazdan evvel, (alaca karanlıkta) Mzdelife'den (Min'ya) dnd.

Hadis No: 819

Konu: Kurbanlık Hayvanlar (2)
Başlık: Kurbanlık Deveye Binmek Ciz Olduğuna Dir Eb Hreyre Rivyeti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem birisinin kurbanlık devesini sevk ettiğini, (kendisi yaya olarak gittiğini) grmş de ona: - Deveye bin! buyurmuş. O kimse: - (Y Resla'llh!) Bu deve kurbanlıktır, (nasıl binerim) demesi zerine Reslullh: - Bu kurbanlık deveye bin! buyurmuş. O kimse yine: - Bu kurbanlıktır, deyince, Reslullh nc veyhud ikinci def'asında - Yazıklar olsun sana! Bin şu deveye, buyurmuştur.

Hadis No: 820

Konu: Hac Mensikı (10)
Başlık: Mensik Hakkında İbn-i mer'in Mufassal Bir Rivyeti
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem Haccet'l-Ved'da mreyi hacca terdf ile temet' buyurdu. Ve Z'l-Huleyfe'den berberinde kurbanlık sevk edip bunları (K'be'ye) hediye eyledi. Ve Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem (ihrma girerken) mre (niyeti) ile telbiyeye başlayıp, sonra hac (niyeti) ile telbiye buyurdu. Ashb, (Zlhuleyfe'de yalnız) hacca niyetle (ihramlanıp Mekke'ye geldiklerinde haccı fesh ile nihyet) mreyi iltizm ederek Neb salla'llahu aleyhi ve sellem ile berber mtemetti' oldular. Ashab'tan kurbanlık sevk edenler bulunduğu gibi sevk etmiyenler de vardı. Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelince, hccca şyle i'ln buyurdu: Hccacdan kurbanlık sevk edenler (ihramlarını muhfaza etsinler) ed-yi hac edinceye kadar ihramlıya işlemesi harm olan şeylerden hi bir şey işlemek bunlara hall değildir. Kurbanlık sevk etmiyenler ise Beyt'i tavf ve Saf ile Merve arasında sa'yetsin, saından bir para kestirip ihrmından ıksın! Sonra (Araft'a ıkılacağı sırada) hac iin ihramlansın!. (Min'da) kesecek kurban bulamayan her ferd (ihramlandıktan sonra) hac sırasında gn oru tutsun. Yedi gn de ehline (, memleketine) dndkten sonra tutsun (on gn doldursun!)

Hadis No: 821

Konu: Hacda Kurban Kesemiyenler;ihrama Girmek;kurbanlık Hayvanlar
Başlık: Kurbanlığın Kıldelenmesine Dir Misver İbn-i Mahreme İle Mervn'ın Rivyetleri
Ravi: Misver İbn-i Mahrem'e İle Mervn (2)
Hadis:

Şyle dedikleri rivyet edilmiştir: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Hudeybiyye sırasında Medne'den yz on bu kadar Ashbiyle ıktı. Nihyet Zlhuleyfe'de bulundukları sırada Neb salla'llahu aleyhi ve sellem kurbanlık hedyi kıldeledi, ve nişanladı. mre niyetiyle de ihrma girdi.

Hadis No: 822

Konu: -
Başlık: Bu Hussa Dir Hazret-i işe'nin İki Hadsi (2)
Ravi: Amre Bint-i Abdrrahmn'ın Vlidesi
Hadis:

Ziyd İbn-i Eb Sfyn işe radiya'llhu anh'ya bir mektub gnderip mektbunda: - Abdullh İbn-i Abbs radiya'llhu anhm: kim ki (Mekke'ye) kurban gnderip (K'be'ye) hediyye ederse, kurbanı kesilinceye kadar hacılara ihramlı iken haram olan şeyler, o kimseye haram olur, diyor. (Siz, ne dersiniz?) demişti. Hazret-i işe cevben demiştir ki: - Bu mes'ele, İbn-i Abbs'ın dediği gibi değildir. (Hicret'in dokuzuncu yılında) Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem'in kurbanının kılde (ip) lerini iki elimle ben bktm. Sonra Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem (aldı); iki eliyle hedyini kıldeledi. Sonra da bu kurbanlıkları babam (Eb Bekr) ile (Mekke'ye) gnderdi. İhramlı hacıya haram olan şeylerden hi bir şey Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem'e haram olmadı. (Belki) bu kurbanlar kesilinceye kadar Allhu Tel Reslullh'a bu muharremtı hall kıldı.

Hadis No: 823

Konu: Kurbanlık Hayvanlar (2)
Başlık: Bu Hussa Dir Hazret-i işe'nin İki Hadsi (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (Mekke'ye kurbanlık) koyun ihd buyurdu vrid olmuştur. Yine işe radiya'llhu anh'dan gelen diğer bir rivyette de: Resllullh salla'llahu aleyhi ve sellem (kurbanlık) koyun kıldeledi Ve ehli yanında muharremt-i ihramdan mcerred bir halde bulundu sretinde vrid olmuştur. Diğer bir tarikte de Hazret-i işe'nin: bu kurbanlıkların kıldelerin yanımdaki (renkli) bir softan bktm, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 824

Konu: Kurban Derisini Sadaka Vermek;kurbandan Tasadduk
Başlık: Hazret-i Al'ye Resl-i Ekrem Nmına Kestiği Kurban Develerinin ullarını Ve Derilerini Tasadduk Etmesini Emrettiğine Dir Hazret-i Al'nin Rivyeti (2)
Ravi: Al B. Eb Tlib (18)
Hadis:

Mşrn-ileyh: Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem bana, kestiğim kurban develerin ullarını ve derilerini tasadduk etmemi emreyledi, demiştir.

Hadis No: 825

Konu: Kurbandan Tasadduk
Başlık: Hazret-i Al'ye Resl-i Ekrem Nmına Kestiği Kurban Develerinin ullarını Ve Derilerini Tasadduk Etmesini Emrettiğine Dir Hazret-i Al'nin Rivyeti (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Sıddka-i Mşrn-ileyhnın: Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem ile biz, (Ved' Haccı'na) Zilka'de'den beş gn kala (Medne'den) ıkmıştık dediği yukarıda geti. Bu rivyette ise şu ziyde vardır: işe Hazretleri demiştir ki: Kurban Bayramının ilk gn (Min'da elinde) sığır eti ile birisi geldi. Ben: - Bu nedir? diye sordum. Eti getiren: - Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem zevceleri nmına kurban kesti. (Bu da kurbanınızın etindendir) diye cevab verdi.

Hadis No: 826

Konu: -
Başlık: Kurbanlıkların Kesilmesine Dair Hadsler (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Ravi kurbanını Menhar'de yni Reslullh salla'llahu aleyhi ve sellem'in kurban kestiği yerde kesmek i'tiydında olduğunu, klesi Nfi' rivyet etmiştir.

Hadis No: 827

Konu: Kurban Kesme Şekli
Başlık: Kurbanlıkların Kesilmesine Dair Hadsler (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Ravi'nin (Min'da) kurbanlık devesini ktrp kestiğini grdğ bir kimseye: Ayağı bağlı ve ayakta olarak kes!. Devenin bu sretle boğazlanması Muhammed salla'llahu aleyhi ve sellem'in snnetidir dediğini Ziyd İbn-i Cbeyr rivyet etmiştir.

Hadis No: 828

Konu: Kurban Kesme creti
Başlık: Kurban Etinden Zebih Ve Kesim creti Verilmiyeceğine Dir Hazret-i Al Rivyeti
Ravi: Al B. Eb Tlib (18)
Hadis:

Mşrn-ileyh Hazretleri: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem buna kurban develerine nezret etmemi ve bunların zebhi hussunda kurbandan (cret nmiyle) hi bir şey vermemekliğimi emreyledi demiştir.

Hadis No: 829

Konu: Kurban Eti;kurbandan Tasadduk
Başlık: Kurban Etinden Sret-i İntifa Dir Cbir İbn-i Abdullh Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Mşrn-ileyh demiştir ki: biz, Min'da kaldığımız gnden fazla bir zamanda kurban develerimizin etinden yemezdik. ( gnden arta kalan eti tasadduk ederdik). Sonra Neb salla'llahu aleyhi ve sellem msade etti. Ve: kurban etinizi yeyiniz! Ve (kavurup) azık yapınız, buyurdu. Biz de yedik ve azık edindik.

Hadis No: 830

Konu: -
Başlık: Haccet'l-ved'da Resl-i Ekrem'in Tıraş Olduğuna Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem (Ved) Haccı'nda başını tıraş etti dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 831

Konu: İhramdan ıkmak (4)
Başlık: Muhallikn Ve Mukassırn Hakkında D-i Nebev'ye Dir İbn-i mer Rivyeti
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem: - Y Rab, başlarını tıraş edenlere rahmet eyle! diye du buyurmuş, Ashab-ı Kirm da: - Y Resla'llah! Cenb-ı Hak salarını kestirenlere de rahmet buyursun, demişler. Reslullah yine: - Y Rab, başlarını tıraş edenlere rahmet eyle! demiş. Ashb-ı Kirm tekrar: - Y Resla'llah! Allah salarını kestirenlere de rahmet etsin, demişler. Reslallah bu def'a: - Y Rab, salarını kestirenlere de rahmet eyle! diye du etmiştir.

Hadis No: 832

Konu: İhramdan ıkmak (4)
Başlık: Bu Hussta Eb Hreyre Ve Muviye Rivyetleri (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

İbn-i mer radiya'llahu anhm'nın muhallikne du-i Nebev'yi iş'r hadsi gibi Eb Hreyre radiya'llahu anh'ten de bir hads rivyet edilmiştir. Şu kadar ki, Eb Hreyre hadsinde ... rivyet edildiği ve bu du, def'a tekrar edildikten sonra: Salarını kestirenlere de rahmet eyle! diye du buyurduğu haber verilmiştir.

Hadis No: 833

Konu: İhramdan ıkmak (4)
Başlık: Bu Hussta Eb Hreyre Ve Muviye Rivyetleri (2)
Ravi: Muviye B. Eb Sfyn (7)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in (mbrek başındaki) saından bir parasını mişkas (denilen enli bir ok veya bıak) ile kestim, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 834

Konu: Cemrelere Taş Atma (şeytan Taşlama);şeytan Taşlama (3)
Başlık: Remy-i Cimre Dir Abdullh İbn-i mer Ve Abdullh İbn-i Mes'd Rivyetleri (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

(Vebre isminde) bir kimse: - (Eyym-ı teşrikteki) cemreleri ne zaman atayım, diye sormuş. İbn-i mer de cevben: - Emr-i haccın atmağa başladığında sen de cemreleri atarsın, demiştir. Vebre slini tekrr edince, İbn-i mer cevben: - Biz, (Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem zamnında) vakt-i remyi mrkabe ederdik. Ve gneşin zevli sırasında remyederdik, demiştir.

Hadis No: 835

Konu: Cemrelere Taş Atma (şeytan Taşlama);şeytan Taşlama (3)
Başlık: Remy-i Cimre Dir Abdullh İbn-i mer Ve Abdullh İbn-i Mes'd Rivyetleri (2)
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

(Abdurrahmn İbn-i Yezd-i Neh) nin rivyetine gre İbn-i Mes'd, (Cemre-i akabeyi) vdnin ortasından (aşağıdan yukarıya doğru) atmıştır. Neha: - Y Eb Abdurrahmn: bzı kimseler Cemreyi vdnin stnden (aşağı doğru) atıyorlar, demiş. Buna cevben İbn-i Mes'd: Kendisinden başka hi bir ma'bd olmayan Cenb-ı Hakk'a yemn ederim ki: benim remyettiğim şu mevkı', bir makam-ı mbrektir ki, bunun hakkında salla'llahu aleyhi ve sellem'e Bakare Sresi inzl buyuruldu, demiştir.

Hadis No: 836

Konu: Cemrelere Taş Atma (şeytan Taşlama);şeytan Taşlama (3)
Başlık: Remy-i Cimre Dir İbn-i Mes'd'un Ve İbn-i mer'in Diğer Bir Rivyeti (2)
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

(Abdurrahmn İbn-i Yezd-i Neha'nin rivyetine gre) Abdullah İbn-i Mes'd Cemre-i kbrya (ki, Cemret'l-akabe'dir) mnteh olduğundan Beyt (-i Şerf) i sol tarafına, Min'yı da sağına alarak (Cemre mahallini istikbl etmiş) ve yedi akıl remyetmiştir. Sonra da: kendisine Sre-i Bakare ınzl buyurulan Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem de Cemreyi byle remyetti, demiştir.

Hadis No: 837

Konu: Cemrelere Taş Atma (şeytan Taşlama);hac Mensikı;şeytan Taşlama
Başlık: Remy-i Cimre Dir İbn-i Mes'd'un Ve İbn-i mer'in Diğer Bir Rivyeti (2)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

(Oğlu Slim rivyet edip) demiştir ki: İbn-i mer, Cemre-i dnyda yedi akıl atar ve her akılın remyini mtekib tekbir alırdı. Sonra İbn-i mer buradan vdnin ortasındaki dzlğe iner, ve orada kıbleyi istikbl (ve cemreyi istidbr) ederek uzun zaman kaim olur. Ve iki elini kaltırarak du ettikten sonra (cemre-i) vstyı atardı. Bundan sonra İbn-i mer vdnin şimal cihetine doğru yrr, (birincideki gibi) batn-i vddeki dzlğe iner, (ve Akabe mevkiine gelir) di. Burada da uzun zaman Kıble'ye karşı kaimen ellerini kaldırarak du ettikten sonba, batn-i vdden de Cemre-i Akabeyi atardı. Ve burada (du iin) beklemeyip dnerdi. Ve (babam) Abdullah İbn-i mer: - Bu mensiki, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in bylece ed buyurduğunu grdm, der idi.

Hadis No: 838

Konu: K'be'yi Tavaf
Başlık: Tavf-ı Ved' Hakkında İbn-i Abbs Hadsi (3)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Nsa mensik-i haclarının sonu, Beyt-i tavf (-i ved) olduğu (taraf-ı Peygamber'den) emrolundu. Şu kadar ki, bu ved tavfı hiz (kadın)lardan tahff edildi (de onlara vcib kılınmadı).

Hadis No: 839

Konu: Tavaf-ı Ved
Başlık: Tavf-ı Ved' Hakkında İbn-i Abbs Hadsi (3)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (Min'dan hareketle) Muhassab mevkiine geldiği ve burada ğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarını kılıp sonra bir mikdar uyku uyuduğu daha sonra Beyt-i Şerf'e doğru hareket edip Beyt'i, tavf-ı ved ile tavf buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 840

Konu: K'be'yi Tavaf;tavaf-ı Ved
Başlık: Tavf-ı Ved' Hakkında İbn-i Abbs Hadsi (3)
Ravi: Tvus İbn-i Keysn İbn-i Abbs
Hadis:

Mşrn-ileyhin: - Tavf-ı ifzayi (hayızdan evvel) f eden hiz iin (ved tavfını terk ederek) memleketine dnmesine (taraf-ı Rislet'ten) msade edilmiştir, dediğini rivyet etmiştir. Sonra (aynı sened ile Tvus) İbn-i mer radiya'llahu anhm'nın da: - (Evvel) hiz kadın (tethhr ve ved tavfı etmedike) memleketine dnemez, dediğini işittiğini, bundan bir zaman sonra da: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem , hize, ved tavfını terke msade buyurdu dediğini de işitip rivyet etmiştir.

Hadis No: 841

Konu: Hac Mensikı (10)
Başlık: Muhassab Mevkiinde Tevakkuf Hakkında Ulemnın İhtilfı Ve Bu Tevaffukun Sebebi?
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Muhassab, menziline inmek, mensik-i hacdan ma'dud değildir. (Belki) Muhassab, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem 'in (ba'de'z-zavl istirhat iin) nzil olduğu bir mahaldir dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 842

Konu: Hac Mensikı (10)
Başlık: Hac Mevsiminde Ticret Etmenin Cevzı. Ukz, Z'l-mecz, Mecenne, Hubşe Panayırları
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

(Nfi'in rivyetine gre): İbn-i mer, Mekke'ye gelirken Ztuv mevkiinde geceler, sabah olunca Mekke'ye dhil olurmuş. Min'dan dnşte de Ztuv'ya gelir, sabaha kadar orada gecelermiş ve: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem 'in de burada beyttet buyurduğunu yd edermiş.

Hadis No: 843

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 101 misafir olmak zere toplam 101 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101,
Reklamlar:

Faruki.net