ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
         Bu blmde toplam 10 Hadisi Şerif var.
Konu: Vasiyyet (2)
Başlık: Vasıyyete Tergbe Dellet Eden Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: Vasıyyet edecek dnylığı bulunan mslman bir kişiye, vasıyyeti yanında yazılı bulunmadıka, iki gece yatması muhakkak srette ciz değildir.

Hadis No: 1166

Konu: Hz. Peygamber'in Terikesi
Başlık: Peygamberimizin Terikesi Hakkında Amr İbn-i Hris Hadsi
Ravi: Amr İbn-i Hris
Hadis:

Amr İbn-i Hris'ten -ki, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in kayın-birderi, (mm'l-m'minn) Cveyriye binti'l-Hris'in kardeşi idi- şyle dediği rivyet edilmişti: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem veftı zamnında ne bir dirhem, ne bir dnar, ne bir (zadlanmamış) kle, ne de bir şey bırakmadı. Yalnız beyaz dişi bir esterle (harb) silhını, bir de (fakir yolculara) vakfettiği (Fedek ve Hayber'deki) arzyi bıraktı.

Hadis No: 1167

Konu: Vasiyyet (2)
Başlık: Vasıyyetin Kur'n İle Te'ss Olduğuna Dir Abdullh İbn-i Eb Evf Hadsi
Ravi: Abdullh İbn-i Eb Evf (10)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, bir kere mşrn-ileyh Hazretlerinden: - Neb salla'llahu aleyhi ve sellem vasıyyet etti mi? diye sorulmuş. O da: - Hayır, Reslullah (bir şey) vasıyyet etmedi, demiştir. Sil tarafından: - yle ise nse vasıyyet ne sretle emr olundu. Yhud ns, nasıl vasıyyetle emrolundular? diye sorulmuş da İbn-i Eb Evf: - Reslullah Kitbu'llah'a temessk ederek emir buyurdu, diye cevab vermiştir.

Hadis No: 1168

Konu: Sadakanın Efdali;vasiyyet
Başlık: Sadakanın Efdali Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Mşrn-ileyh demiştir ki: Bir kere Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e bir kimse (gelerek): - Y Resla'llah! Hangi sadaka efdaldir (sevb cihetiyle daha byktr)? diye sormuştu. Resl-i Ekrem: - Sadakanın efdali, vcdun tammen sıhhatte bulunup mal canlası olarak zenginlikten hoşlanıp fakirlikten korkarak verdiğin sadakadır. Ey sil! Sen sadakanı, can hulkuma yaklaşıp da: - Şu malım flnındır, bu malım da falanındır, diye vasıyyet etmeğe başladığın, halbuki o mal, falan (vris) in olduğu son dem-i haytına kadar te'hr etme! diye cevab verdi.

Hadis No: 1169

Konu: Hz. Peygamber'in Kureys'i İslm'a Dveti
Başlık: Peygamberimizin Nbvveti, Saf Tepesinde rd Edilen Bir Nutuk İle Kureyş Soylarını İslm Dnine Da'veti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Mşrn-ileyh demiştir ki: Allah Azze ve Cell (En yakın kavim ve kablen efrdını azb ile korkut!) yet-i kermesini inzal buyurduğunda Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem kalktı. (Saf tepesinde bir hutbe rd edip ezcmle) şyle buyurdu: - Ey Kureyş cemati! (Yhud buna benzer bir hitb ile) Mslman olup nefislerinizi Allah'ın azbından koruyunuz!. Yoksa ben, Allah'ın azbından hi bir şey'i sizden men' edemem. Ey Abd-i Menf oğulları! Sizden de ben Allah'ın azbından hi bir şeyi def' edemem. Ey Abbs İbn-i Abdilmuttalib! Senden de Allah'ın azbından hi bir parasını men' edemem. Ey Resla'llah'ın babası hemşresi Safiyye! Senden de ben Allah'ın azbından bir kısmını olsun def' edemem. Ey Muhammed (salla'llahu aleyhi ve sellem) in kızı Ftıme! Malımdan ne dilersen iste, (veririm. Fakat) Allah'ın azbından bir parasını bile senden def' edemem.

Hadis No: 1170

Konu: Vakıf
Başlık: Bu Hussa Dir Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Mşrn-ileyhin pederi Hazret-i mer Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in zamn-ı sadetinde Semğ denilen z malı bir hurmalığı vakfetmek istiyerek: - Y Resla'llah! Ben nazarımda en gzel ve kıymetli bir hurmalığa mlik bulunuyorum. Hlis kazancım olan bu malımı vakfetmek istiyorum, diye Resl-i Ekrem'den sormuş. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem: - Bu hurmalığın aslını, rakabesini vakfet! Artık o satılmaz, hibe edilmez, vris olunmaz, yalnız onun mahsl (mstahikkına) infk edilir, yedirilir, buyurdu. mer de bu malını o sretle vakfetti. Ve bu sadakası, Allah yolunda gaz eden mchidlere, esretten kurtulmak istiyen klelere, konuklara, misfirlere, vkıfın yakın akrabsına meşrt idi. Bununla berber mtevell nasb olunan kimsenin, vakfın rakabesine tecvz etmiyerek yalnız nemsından rfe gre yemesinde, yhud dostuna yedirmesinde de gnah yoktur.

Hadis No: 1171

Konu: Adam ldrmek;fiz;harpten Kamak;iffetli Kadınlara Zina İsnadı (kazf);kazf;sihir;şirk;yetim Malı Yemek
Başlık: Peygamber Efendimiz'in: İnsan Fazletini ldren Yedi Fazha Vardır Ki: Allh'a Şirk, Sihir, Katil, Rib, Yetim Malı Yemek, Gaz Meydanından Kamak, Nmuslu Bir Kadına Zin İsnd Etmek, Buyurduğuna Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet edilmiştir: bir kere Reslullah: - Mhlik olan yedi şeyden ekininiz! buyurmuştu. Ashab: - Y Resla'llah! Bu yedi şey nedir? diye sorduklarında Resl-i Ekrem: - 1) Allah'a şirk, 2) Sihir, 3) Allah'ın katlini haram kıldığı bir haytı ldrmek; haklı ldrlen mstesn, 4) Fiz kazancı yemek, 5) Yetim malı yemek, 6) Dşmana hcm sırasında harbten kamak, 7) Zindan masn olup hatırından bile gemiyen mslman kadınlara zin isnd etmek, buyurdu.

Hadis No: 1172

Konu: Hz. Peygamber'in Terikesi;vakıf
Başlık: Vasıyyet Ve Vakıf Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: (Veftımda) vrislerim ne bir dnar, ne bir dirhem paylaşmaz. Bıraktığım şey (ki, hurmalıklardır. Bunun) kadınlarımıın nafakasından, işimin cretinden geri kalanı vakıftır.

Hadis No: 1173

Konu: Asker Techzi;su Hayrı Yapmak
Başlık: Vkıfın Vakfettiği Maldan Kendisinin De İstifdesini Şart Etmesinin Ciz Olduğuna Dir Hazret-i Osmn Hadsi
Ravi: Osmn B. Affn (6)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, mşrn-ileyh (Mısırlılar tarafından) kuşatıldığı sırada (evinin stnde grnerek ve Al, Talha, Zbeyr ve Sa'd İbn-i Eb Vakkas'a hitb ederek) şyle demiştir: Allah aşkına size sorarım. Ve kimseye sormam, ancak Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in Ashbına sorarım: siz bilmezmisiniz ki, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem Rme kuyusunu kim kazarsa onun iin Cennet vardır, buyurmuştu da hemen onu ben kazmıştım. Bilir misiniz ki: Reslullah Ceyş'l-usre'yi kim techz ederse, onun iin Cennet vardır, buyurmuştu da hemen onu ben techz etmiştim. Rv der ki: Ashb, Osman'ın szn tasdk ettiler.

Hadis No: 1174

Konu: Şhitlik
Başlık: Bdeyl İbn-i Verka'ın Bir Gemi İinde lrken Vasıyyetnme Yazması Ve Temmdr İle Adiy İbn-i Bedd'i Vas Ta'yni Ve Netcesi Garip Bir Vak'a Olan İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Ben Sehm'den (mslman) bir kişi, Temm-dr ve Adiy İbn-i Bedd' ile birlikte (sefere) ıkmış ve mslman bulunmıyan bir yerde lmşt. Bunlar, Sehm'nin terikesiyle (vrislerin yanına) geldiklerinde vrisler (eşya arasında) altun kakmalı gmş bir bardağı bulamadılar. (İki yoldaşın inkrı ve da'vnın Reslullah'a arzı zerine) Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem bunlara yemn ettirdi. Sonra bardak Mekke'de bulundu. Ve bardağın zilyedleri: - Biz bunu Temm ile Adiy'den satın aldık, dediler. Bunun zerine Sehm'nin vellerinden iki kişi kalkarak: - Bizim şehdetimiz onların şahdetlerinden şphesiz daha haklıdır. Ve bu bardak kat' srette shipleri (mrasıları) na ittir, diye yemn ettiler.

Hadis No: 1175

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 384 misafir olmak zere toplam 384 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238, Misafir239, Misafir240, Misafir241, Misafir242, Misafir243, Misafir244, Misafir245, Misafir246, Misafir247, Misafir248, Misafir249, Misafir250, Misafir251, Misafir252, Misafir253, Misafir254, Misafir255, Misafir256, Misafir257, Misafir258, Misafir259, Misafir260, Misafir261, Misafir262, Misafir263, Misafir264, Misafir265, Misafir266, Misafir267, Misafir268, Misafir269, Misafir270, Misafir271, Misafir272, Misafir273, Misafir274, Misafir275, Misafir276, Misafir277, Misafir278, Misafir279, Misafir280, Misafir281, Misafir282, Misafir283, Misafir284, Misafir285, Misafir286, Misafir287, Misafir288, Misafir289, Misafir290, Misafir291, Misafir292, Misafir293, Misafir294, Misafir295, Misafir296, Misafir297, Misafir298, Misafir299, Misafir300, Misafir301, Misafir302, Misafir303, Misafir304, Misafir305, Misafir306, Misafir307, Misafir308, Misafir309, Misafir310, Misafir311, Misafir312, Misafir313, Misafir314, Misafir315, Misafir316, Misafir317, Misafir318, Misafir319, Misafir320, Misafir321, Misafir322, Misafir323, Misafir324, Misafir325, Misafir326, Misafir327, Misafir328, Misafir329, Misafir330, Misafir331, Misafir332, Misafir333, Misafir334, Misafir335, Misafir336, Misafir337, Misafir338, Misafir339, Misafir340, Misafir341, Misafir342, Misafir343, Misafir344, Misafir345, Misafir346, Misafir347, Misafir348, Misafir349, Misafir350, Misafir351, Misafir352, Misafir353, Misafir354, Misafir355, Misafir356, Misafir357, Misafir358, Misafir359, Misafir360, Misafir361, Misafir362, Misafir363, Misafir364, Misafir365, Misafir366, Misafir367, Misafir368, Misafir369, Misafir370, Misafir371, Misafir372, Misafir373, Misafir374, Misafir375, Misafir376, Misafir377, Misafir378, Misafir379, Misafir380, Misafir381, Misafir382, Misafir383, Misafir384,
Reklamlar:

Faruki.net