ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
KUR'N-I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
         Bu blmde toplam 22 Hadisi Şerif var.
Konu: Kıymette Peygamberimiz'in mmetinin ok Oluşu;kur'n-ı Kerm Mu'cizesi
Başlık: Cenb-ı Peygamber'in Kur'n Mu'cizesine Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet olunmuştur: Hi bir peygamber yoktur, ancak ona (bir mu'cize) verilmiştir ki, onun benzerine beşer cmiası (vaktiyle) mn etmiş (de modası gemiş) değildir. (O, devre gre yepyenidir). Hi şphesiz ki, bana ihsn buyurulan (en byk) hrika, Allah'ın bana vahyettiği Kur'n (mu'cizesi) dir. Umarım ki, ben kıymet gn btn peygamberlerin ok mmetlisi bulunayım.

Hadis No: 1764

Konu: En Fazla Vahiy Gelen Gn;kur'n-ı Kerm'in İnişi;vahyin Kesiksiz Gelişi
Başlık: Kur'n Mu'cizesi İle br Mu'cizeleri Mukyese Kur'n'ın slbundaki Belgati Ve Meden, Adl Bir ok Ahkmı İhtiv Etmesi Ve Enes İbn-i Mlik İbn-i Abbs Radiya'llhu Anhm Hadsinin Tefsri
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle rivyet olunmuştur: Allahu Tel Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e veftından evvele kadar Kur'n indirdi. Hatt veftı, vahiy en ok geldiği bir sırada vuku' bulup bundan sonra Reslullah veft etmişti.

Hadis No: 1765

Konu: Hurf-u Seb'a;kıret-i Seb'a
Başlık: Yedi Lehce Ve mer İbn-i Hattb Radiya'llhu Anhm Hadisi
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in sağlığında (namazda) Hişm İbn-i Hakm'in Furkan Sresi'ni okuduğunu işittim. Duydum ki, Hişm bu sreyi Reslullah'ın bana okumadığı birtakım lehcelerle okuyor. Az kaldı zerine atılacaktım. Fakat selm verinceye kadar glkle sabrettim. Selm verir vermez (kaırmamak iin) hemen ridsını gğsnn zerinde toparlayıp: - Bu sreyi sana -duyduğum gibi- kim okuttu? diye sordum. Hişm: - Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem okuttu, dedi. - Yalan sylyorsun. nk Reslullah bu sreyi bana, senin okuduğundan başka bir lehce ile okuttu dedim. Ve onu yakasından tutarak Reslullah'a gtrdm: - Y Resla'llah, şunun Furkan Sresi'ni bana okuttuğun lehceden başka bir lgatla okuduğunu işittim, dedim. Reslullah bana: Hişm'ın yakasını bırak, buyurdu. Ona da: - Y Hişm, oku diye, emretti. O da işittiğim vehile Reslullah'a da okudu. Bunun zerine Reslullah: - Bu sre byle inzl olundu, buyurdu. Bundan sonra bana da: - Y mer oku, diye emretti. Ben de Reslullah'ın bana vaktiyle okuttuğu gibi okudum. Bana da: - Bu sre byle indirildi. Y mer! Bu Kur'n yedi lgat ve yedi lehce zerine gnderildi. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz, buyurdu.

Hadis No: 1766

Konu: Cebril (a.s)'ın Hz. Peyganber'e Kun'n-ı Kerm ğretmesi
Başlık: Arza-i Ahre Ve Hazret-i Ftıma'nın Bir Hadsi
Ravi: Ftıma
Hadis:

Rivyete gre der ki: Bana; (Babam) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem gizlice şyle syledi: Her sene Cibrl Kur'n'ı benimle bir kere mukabele ederdi. Bu sene iki def'a mukabele eyledi. yle sanıyorum ki (kızım) ecelim yaklaşmıştır.

Hadis No: 1767

Konu: -
Başlık: İbn-i Mes'd'un Reslullh Dilinden Yetmiş Kadar Sre Hıfzı (2)
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Vallahi ben, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in (doğrudan doğruya) ağzından yetmiş bu kadar sre ğrendim, dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1768

Konu: İki İene Hd Tatbiki (5)
Başlık: İbn-i Mes'd'un Reslullh Dilinden Yetmiş Kadar Sre Hıfzı (2)
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

(Alkame İbn-i Kays'ın) rivyetine gre Abdullah İbn-i Mes'd ben Hıms'da bulunduğum sıra Sre-i Ysuf okumuştum. Bunun zerine bir kimse i'tirz ederek: - Hayır, bu sre byle nzil olmadı, dedi. İbn-i Mes'd da: - Ben Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e okudum da bana: Gzel okudun, diye tahsn buyurdu, dedi. (Ve byle grşrken bir de) İbn-i Mes'd herifde şarab kokusu duydu. Bunun zerine İbn-i Mes'd: - Be adam sen Allah Kitbı'nı yalanlamakla şarab imeği cem' eder misin? dedi. Ve herife hadd-i (şirb) vurdu.

Hadis No: 1769

Konu: İhls Sresinin Fazleti (3)
Başlık: İhls Sresi'nin Fazleti İhls Sresi Kur'n-ı Kerm'in te Birine Mudildir (2)
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre bir kişi, br kişinin btn gece tekrarlıyarak Kul hva'llahu ahad sresini okuduğunu işitir. Sabah olunca Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e gider. Ve btn gece İhls okunmasını azınsıyarak Resl-i Ekrem'e arz eder. Reslullah da cevben: Haytım yed-i kudretinde olan Allah'a yemn ederim ki, bu sreyi okumak, btn Kur'n'ın de birisine mudildir, buyurur.

Hadis No: 1770

Konu: İhls Sresinin Fazleti (3)
Başlık: İhls Sresi'nin Fazleti İhls Sresi Kur'n-ı Kerm'in te Birine Mudildir (2)
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Rivyete gre Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Ashbına: - Ashbım! Kur'n'ın de birisini bir gecede okumak size glk verir mi? diye sormuştu. Bu teklf Ashb'a g gelerek: - Y Resla'llah! Bizim hangimizin buna gc yetişir? demişlerdi. Bunun zerine Peygamber Efendimiz: - Allah'l-vhid's-samed Sresi Kur'n'ın de birisidir, buyurdu.

Hadis No: 1771

Konu: İhls Sresinin Fazleti (3)
Başlık: Peygamber Efendimiz'in İhls Okumağa Devm Buyurması Ve Hz. işe Hadisi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem her gece yatağına geldiği zaman iki elini birleştirerek bunlara nefes etmeğe başlayıp: Kul Hva'llah Ehad ve Kul Ez Bi-Rabbi'l-Felk ve Kul Ez Bi-Rabbi'n-Ns (srelerini) okurdu. (Ellerine flerdi.) Sonra iki eliyle vcdunun n kısmını meshetmeğe başlardı. (Sonra vcdunun arka tarafını meshederdi) Ve byle okuyup fliyerek vcdunu meshetmeyi def'a tekrarlardı.

Hadis No: 1772

Konu: Bakara Sresi Okumak;kur'n-ı Kerm Okunurken Meleklerin İndiği;mu'avvizeteyn
Başlık: Kur'n'ın Fazleti Hakkında seyd İbn-i Hudayr Hadsi
Ravi: seyd İbn-i Hudayr (2)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Bir kere seyd gece vakti Bakare Sresi okuyordu. Atı da yanında bağlanmıştı. Kur'n okunurken birden at deprenmeye başladı. seyd sustu. O susunca at da skinleşti. seyd tekrar okumağa başladı. At yine şahlandı. seyd sustu; at da skinleşti. Bundan sonra seyd bir daha okumağa başladı. At yine hırınlaştı. seyd de artık vaz geti. seyd'in oğlu Yahy ise ata yakın bir yerde (yatmakta) idi. Atın ocuğa bir zararı dokunmasından endişe ederek ocuğu geriye ekti. Bu sırada başını kaldırıp gğe baktığında beyaz bulut glgesine benzer bir sis iinde kandiller gibi birtakım ecrmın parlamakda olduklarını grd. Sabah olduğunda seyd Reslullah'a bu vakıayı arzetti. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem ona: - Oku ey Hudayr oğlu, oku ey Hudayr oğlu, di(yerek okumağa devm edilmesi lzım olduğunu bildir) di. seyd: - Y Resla'llah atın Yahy'yı iğnemesinden endişlendim. nk ocuk ata yakın bir yerde idi. (Onun iin okumayı kesdim.) O sırada başımı gğe doğru kaldırdığımda gkyznde bulut glgesi gibi bir beyazlık iinde kandiller gibi ecrmın parlamakda olduklarını grdm. Artık bu beyaz glge tabakası, iindeki ziy manzmesi ile gğe doğru ekilip ıktı. Nihyet onu grmez oldum, dedi. Resl-i Ekrem: - Bilir misin onlar nedir? buyurdu. seyd der ki: Ben de: Hayır, diye cevab verdim. Resl-i Ekrem: - Ey seyd onlar meleklerdi, senin sesine yaklaşmışlardı. Eğer okumağa devm etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi. Ns da onlara bakardı. Halkın gznden gizlenmedi, buyurdu.

Hadis No: 1773

Konu: Casus;kur'n-ı Kerm Okumanın Fazleti
Başlık: Hased Olunan İki Huy Hakkında Eb Hreyre Radiya'llhu Anhm Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet olunmuştur: Hased (hi bir şeyde) ciz değildir, ancak iki (huy) hakkında cizdir: 1) O kimseye hased (gıbta) olunur ki, Allah ona Kur'n ğretmiş, o da gecenin (kutlu) saatleriyle, gndzn (muayyen) zamanlarında Kur'n okur ve komşusu işidir de: Keşke (komşum) filna verilen Kur'n ni'meti gibi bana da ihsn olunsaydı. Ve onun mcibiyle amel ettiği gibi ben de amel etseydim der. 2) br kimseye de gıbta olunur ki, ona da Allah mal vermiştir, o da malını hak yolunda sarfetmektedir. Şimdi birisi: Keşke şu hayır seven kişiye verilen mal gibi bana da verilse idi de onun hayır işlediği gibi ben de işlemiş olsaydım! diye imrenir.

Hadis No: 1774

Konu: Kur'n-ı Kerm Okumanın Fazleti (2)
Başlık: Kur'n'ın Fazleti Hakkında Osmn, İbn-i mer, İbn-i Mes'd Hadsleri (5)
Ravi: Osmn B. Affn (6)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Sizin hayırlınız Kur'n ğrenen ve ğretendir, buyurduğu rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1775

Konu: Kur'n-ı Kerm Okumanın Fazleti (2)
Başlık: Kur'n'ın Fazleti Hakkında Osmn, İbn-i mer, İbn-i Mes'd Hadsleri (5)
Ravi: Osmn B. Affn (6)
Hadis:

Bir rivyette de Neb salla'llahu aleyhi ve sellem: Sizn en fazletliniz Kur'n ğrenen ve ğretendir, buyurdu, denilmiştir.

Hadis No: 1776

Konu: Hfızların Fazleti
Başlık: Kur'n'ın Fazleti Hakkında Osmn, İbn-i mer, İbn-i Mes'd Hadsleri (5)
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyete gre Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Kur'n shibi (hfızın) benzeri, bağlı devenin shibinin misli gibidir. Deve shibi devesini gzetirse tutabilir. Mukayyed olmayıb bırakırsa kaar gider.

Hadis No: 1777

Konu: Kur'n-ı Kerm'i Unutmamak (2)
Başlık: Kur'n'ın Fazleti Hakkında Osmn, İbn-i mer, İbn-i Mes'd Hadsleri (5)
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet olunmuştur: Kur'n shiblerinin birisi iin: Şu şu yetleir unuttum, demek ne fen şeydir. Belki unutuldu, denilmek gerektir. Ey Kur'n shibleri hfızlar, Kur'n'ı dmi okuyup mzkere ediniz! nk Kur'n'ın, hfız kişilerin gnllerinden ayrılıp kaması, deve (nin boşanıp kamasın) dan daha zorludur.

Hadis No: 1778

Konu: Kur'n-ı Kerm'i Unutmamak (2)
Başlık: Kur'n'ın Fazleti Hakkında Osmn, İbn-i mer, İbn-i Mes'd Hadsleri (5)
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet olunmuştur: Kur'n'ı muhfazaya ithimm ediniz! Haytım yed-i kudretinde olan Allah'a yemn ederim ki: Kur'n'ın hfızadan ıkıp kaması, bağlı devenin (ihtimmsızlık eseri) boşanıp kamasından daha zorludur.

Hadis No: 1779

Konu: Besmele Okunuşu;hz. Peygamber'in Kur'an Okuma Tarzı
Başlık: Peygamber'in Besmele-i Şerfe'yi Med Edip ekmesi Hakkında Enes İbn-i Mlik Radiya'llhu Anhm Hadisi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Rivyete gre: Enes İbn-i Mlik'den Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in Kur'n okuyuşu nasıldı? diye sorulmuştu o da: Reslullah Kur'n okurken (meddi cb eden harfleri) meddederdi diye cevab verdi. Sonra Enes, (Misl olarak) Bismi'llhi'r-Rahmni'r-Rahm'i okuyarak: Reslullah Bismi'llhi meddederdi, Er-Rahmni de meddederdi, Er-Rahmi dahi meddederdi, demiştir.

Hadis No: 1780

Konu: Dvud (a.s)'ın Mezmuru
Başlık: Eb Ms El-eş'ar'yi Resl-i Ekrem'in Sen Buyurması
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Rivyete gre Neb salla'llahu aleyhi ve sellem ona: - Ey Eb Ms, muhakkak sana Dvud (Peygamber) in nağmelerinden bir nağme (Bir sad hengi) verilmiştir, buyurdu.

Hadis No: 1781

Konu: Belirli Gnlerde Oru Tutmak
Başlık: Abdullh İbn-i Amr'ın İbdet Haytı Ve Dvud Orucu
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Babam beni asletli bir ile kadıniyle evlendirdi ve her zaman geimimiz hakkında gz kulak olup gelininden kocası (Abdullah) hakkında sorguda bulunurdu. Karım da: Abdullah erkek nev'i arasından (seme) gzel bir kocadır; Ben ona geleliberi ile dşeğimize ayak basmadı (yatmadı), rtl eteğimizi araştırıp yoklamadı (amadı) demiştir. Babam Amr'in bu yoldaki incelemeleri uzayınca nihyet Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e oğlunun bu hlini arzetti. Resl-i Ekrem de: Abdullah'ı bana getir, buyurdu. Abdullah der ki: Reslullah'a mlk olduğumda bana; nasıl oru tutarsın? diye sordu. Ben de: her gn, dedim. Nasıl hatim edersin? dedi. Her gece, dedim. Bunun zerine Reslullah, Her ayın gnnde oru tut, her ayda da bir, Kur'n'ı okuyup hatmeyle buyurdu. Ben: bundan oğuna da gcm yetişir, dedim. Resl-i Ekrem: yle ise her haftada gn oru tut, buyurdu. Ben: Bundan oğuna da gcm yetişir dedim. Resl-i Ekrem: iki gn iftr et, bir gn tut, dedi. Ben de: bundan oğuna da gcm yetişir, dedim. Resl-i Ekrem: oruların efdali olan Dvud peygamber orucu tut ki, bir gn oru, bir gn iftrdır. Bir de yedi gecede bir kere Kur'n okuyup hatim eyle, buyurdu. (Abdullah İbn-i Amr İbn-i s rivyetine devm ederek:) Keşki ben Reslullah'ın bana verdiği ruhsat ve msadeyi kabl etseydim. İşte şimdi yaşlandım, ihtiyar oldum, zaf dştm, diye hayıflanıyordu. Bu cihetle ihtiyarlık ağında Abdullah İbn-i Amr Kur'n'ın yedide birisini gndzden ilesinden bzılarının yanında okurdu, ve (gece) okuyacağı Kur'n'ı gndz okuyup hazırlardı ki, gece okuması hafiflesin. Oru hussunda kuvvetli bulunmak isteyince de bir ka gnler arka arkaya iftr ederdi ve bu iftr ettiği gnleri sayardı. Ve -Reslullah'tan ayrıldığı sıradaki ibdet haytından bir şey bırakmağı irkin grdğnden- iftr gnleri sayısınca arka arkaya oru tutardı.

Hadis No: 1782

Konu: Kur'n-ı Kerm Okumanın Fazleti;tecrbesiz Genler
Başlık: Eb Sad Hudr'nin, Al'nin Hricler Hakkında Rivyetleri
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle rivyet olunmuştur: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'den şyle buyurduğunu işittim: Sizin iinizde yle zmreler treyecektir ki, siz, onların namazlarının yanında kendi namazlarınızı, onların orularının yanında kendi orularınızı, onların iyi işleri yanında kendi slih amellerinizi kk greceksiniz. Onlar Kur'n da okuyacaklar. Fakat Kur'n (ın feyzi) onların hanerelerine gemiyecek. Onlar, okun avdan (delip) ıktığı gibi dinden ıkacaklar: Okun shibi (avı delip geen) okunun demirine bakar (kan nmına) bir şey gremez. Ağa kısmına bakar, orada da bir şey gremez. Yelesine bakar onda da (kan) bulaşığı gremez. Sonra avcı (Acab ava dokunmadı mı?) şphesiyle fok (denilen veter medhlin)e bakar (orada da kan izi grlmez).

Hadis No: 1783

Konu: Kur'n-ı Kerm Okumanın Fazleti;kur'n-ı Kerm Okumayıp Gereği İle Amel Edenler;kur'n-ı Kerm Okuyup Gereği İle Amel Edenler;kur'n-ı Kerm Okuyup Gereği İle Amel Etmeyenler
Başlık: Kur'n-ı Kerm'in Fazleti Hakkında Eb Ms El-eş'ar Hadisi
Ravi: Eb Ms El-eş'ar (55)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet olunmuştur: Şu bir hlis m'min ki: Kur'n okur ve onun muktezsiyle amel eder, o, tadı gzel, kokusu gzel turun (meyvesi) gibidir. Şu bir m'min de Kur'n okumaz, fakat m'cebiyle amel eder. Bu da tadı gzel, fakat kokusu olmıyan hurma gibidir. Kur'n okuyan (fakat m'cebiyle amel etmeyen) munfıkın benzeri de kokusu gzel fakat acı reyhne (otu) gibidir. Kur'n okumayan munfıkın benzeri de tadı acı ve kt, kokusu acı Eb Cehil karpuzu gibidir.

Hadis No: 1784

Konu: -
Başlık: Cndeb Bahsi
Ravi: Cndb B. Abdullh (6)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet olunmuştur: Kur'n zerinde gnlleriniz birleştikce Kur'n okuyunuz. Kur'n hakkında ihtilf edince de artık kalkıp oradan dağılınız!.

Hadis No: 1785

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 155 misafir olmak zere toplam 155 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155,
Reklamlar:

Faruki.net