Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

Amr İbnu Avf

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu din Hicaz'a çekilecek. Tıpkı yılanın deliğine çekildiği gibi. (Allah'a kasem olsun!) Yaban keçisinin dağın tepesine sığınması gibi, din de Hicaz'a sığınacaktır. Bu din garip olarak başladı, tekrar garipliğe dönecektir. Gariplere ne mutlu. O garipler ki, benden sonra insanların sünnetimden bozdukları şeyi ıslah edecekler."

 Kaynak

Tirmizi, İman 13, (2632)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kabalık ve kalp katılığı şarktadır, iman ise Hicaz ahalisi içerisindedir."

 Kaynak

Müslim, İman 92, (53)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav)'ı işittim, şöyle diyordu: "Şeytan artık Arap yarımadasında namaz kılanların kendisine ibadet etmelerinden ümidi kesti. Ancak onları aldatacaktır."

 Kaynak

Müslim, Münafıkun 65, (2812)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

İbnu Şihab

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ceziretü'l-Arap'ta iki din içtima edemez." İbnu Şihab devamla der ki: "Hz. Ömer bu meseleyi, kesin bir kanaat ve yakin elde edinceye kadar araştırdı. Gördü ki, Resulullah gerçekten bunu söylemiş. Bunun üzerine Hayber Yahudilerini sürgün etti."

 Kaynak

Muvatta, Cami' 18, (2, 892, 893)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

Ömer

 Hadis

Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Arap yarımadasından Hıristiyan ve Yahudileri mutlaka çıkaracağım, orada Müslüman olmayanı bırakmayacağım." Said İbnu Abdilaziz der ki: "Arap yarımadası, el-Vadi'(l-Kura)dan Yemen'in uzak kısmına, Irak sınırına, denize kadar olan kısımdır."

 Kaynak

Müslim, Cihad 63; Ebu Davud, Harac 28, (3030); Tirmizi, Siyar 43, (1606)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size Yemenliler geldi. Onlar, ince ruhlu ve yufka yürekli insanlardır. İman Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir. Küfrün başı şark cihetindedir. Böbürlenme ve kibirlenme deve besleyenlerdedir. Sükunet ve vakar koyun (besleyenler)dedir."

 Kaynak

Buhari, Menakıb 1, Megazi 74, Bed'ü'l-Halk 14; Müslim, İman 84, (52); Tirmizi, Fiten 61, (2244)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

İbnu Amr İbni'l-As

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir hicretten sonra bir hicret daha olacak. Arz ehlinin hayırlılarına Hz. İbrahim'in hicret ettiği yer (Şam) gereklidir. Arzda, ahalisinin şerirleri kalır. Arzları, onları (öbür dünyaya) atar. Allah Teala da onlardan hoşlanmaz. Onları ateş, maymunlar ve hınzırlarla birlikte haşreder."

 Kaynak

Ebu Davud, Cihad 3, (2482)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

Zeyd İbnu Sabit

 Hadis

Biz bir gün Resulullah (sav)'ın yanında idik. Parçalar üzerinde Kur'an (ayetlerini) tanzim ediyorduk. Aleyhissalatu vesselam: "Şam'a ne mutlu!" buyurdular. Ben: "Bu mutluluk nereden geliyor ey Allah'ın Resulü?" diye sordum. "Çünkü," buyurdular. "[Rahman'ın] melekleri onun üzerine kanatlarını geriyorlar!"

 Kaynak

Tirmizi, Menakıb, (3949)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

İbnu Havale

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu iş, sizin bir kısım toplu gruplara ayrılmanıza müncer olacak: Şam'da bir grup, Yemen'de bir grup, Irak'da bir grup!" "Öyleyse" dedi, "sana Şam'ı tavsiye ederim! Çünkü orası, Allah'ın, arzında mümtaz kıldığı yerdir. Allah kulları arasında seçkin olanları oraya tahsis eder. Ancak (oraya gitmekten) imtina ederseniz, size Yemen'inizi tavsiye eder, (oradaki) havuzlarınızdan için derim. Zira Allah, Şam ve ahalisini (fitnelerden koruma hususunda) bana garanti verdi."

 Kaynak

Ebu Davud, Cihad 3, (2483)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

Ebu'd-Derda

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Guta'daki savaş sırasında Müslümanların sığınağı, Şam şehirlerinin en hayırlısı olan Dımeşk denen şehrin yakınındadır."

 Kaynak

Ebu Davud, Melahim 6, (4298), Sünnet 9, (4639)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

Abdurrahman İbnu Süleyman

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Acem krallarından bir kral gelecek, Dımeşk hariç bütün şehirler üzerinde hakimiyet kuracak."

 Kaynak

Ebu Davud, Sünnet 9, (4639)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

Meymune

 Hadis

"Ey Allah'ın Resulü!" dedim, "bize Beytul-Makdis hakkında fetva verin!" "Ona gidin, içinde namaz kılın!" buyurdular. -O zaman her tarafta savaş vardı. [Resulullah (sav) bu durumu nazar-ı itibara alarak sözlerini şöyle tamamladılar]: -"Gidip, içinde namaz kılamıyorsanız, hiç olmassa kandillerinde yanacak zeytinyağı gönderin!"

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 14


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

Zübeyr

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Veca (vadisin)in avı ve ağaçları haramdır. Allah için haram kılınmıştır."

 Kaynak

Ebu Davud, Menasik 97, (2032)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav)'ı işittim. Buyurmuştu ki: "Allah Teala Hazretleri, Mescidu'l-Aşşar'dan, kıyamet günü bir kısım şehidleri ba's eder (yeniden diriltir) ki, Bedir şehidleriyle sadece onlar kalkar." [Ebu Davud der ki; "Mescidu'l-Aşşar, Übülle'de (Fırat) nehrinin hemen yanındaki mesciddir."]

 Kaynak

Ebu Davud, Melahim 10, (4308)


 Fasıl

Fezail Bölümü

 Konu

Yeryüzünde Faziletli Yerler

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil cennet nehirlerindendir."

 Kaynak

Müslim, Cennet 26, (2839)


Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 170 misafir olmak üzere toplam 170 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170,
Reklamlar:

Faruki.net