Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

İbnu Ömer (ra) dedi ki: "Hacc ayları Şevval, Zülkade ve Zilhicce'den de on gündür."

 Kaynak

Buhari, Hacc 33 (Tercüme, yani bab başlığı olarak senetsiz kaydetmiştir.)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

Hişam İbnu Urve

 Hadis

Abdullah İbnu Zübeyr (ra) Mekke'de dokuz yıl ikamet etti. Bu esnada Zilhicce'nin hilali ile yüksek sesle telbiyeye başladı. (Kardeşi) Urve de onanla aynı şeyi yapardı."

 Kaynak

Muvatta, Hacc 50, (1, 339)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

Kasım İbnu Muhammed

 Hadis

Hz. Ömer (ra) Mekkelilere şöyle hitab etti: "Ey Mekkeliler! Ne oluyor da uzak diyardan gelenler saçları dağınık vaziyette iken sizler yağlanıyorsunuz? (Zilhicce) hilalini görünce siz de telbiyede bulunun."

 Kaynak

Muvatta, Hacc 49, (1, 339)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

 Hadis

Ata'ya: "Mücavir (Mekke'de ikamet eden) hacc için ne zaman telbiyede bulunur?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "İbnu Ömer (ra) mütemetti olarak gelince, terviye günü, öğleyi kılıp, devesine bindi mi hacc için telbiyede bulunurdur."

 Kaynak

Buhari, Hacc 82, (Tercüme yani bab başlığı olarak kaydedilmiştir. Senetsizdir)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

İbnu Abbas (ra) şunu söylemiştir: "Hacc için, sadece hacc aylarında ihrama girmek sünnettendir."

 Kaynak

Buhari, Hacc 33 (tercüme yani bab başlığı olarak kaydetmiştir)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Medineliler Zülhuleyfe'de, Şamlılar Cuhfe'de, Necidliler Kam'da ihrama girer, telbiyeye başlar."

 Kaynak

Buhari, Hacc 8, 5, 10, İlm 52, İ'tisam 16; Müslim, Hacc 1347, (1182); Muvatta, Hacc 22, (1, 330); Tirmizi, Hacc 17, (831); Ebu Davud, Menasik 9, (1737); Nesai, Hacc 17, 18, 21, (5, 122-125)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Bir rivayette İbnu Ömer der ki: Bizzat işitmemekle beraber, bana söylendiğine göre, Resulullah (sav) buyurmuştur ki: "Yemenliler de Yelemlem'de ihrama girerler."

 Kaynak

Buhari, Hacc 8, İlm 52, İ'tisam 16; Müslim, Hacc 13-18 (1182)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

 Hadis

Buhari'de gelen bir diğer rivayette belirtildiği üzere, bir zat (Abdullah İbnu Ömer'e) gelerek: "Umre için nerede ihrama girmem caiz olur?" diye sorunca: "Resulullah (sav) mikat yerleri olarak Necidliler için Karn'ı, Medineliler için Zülhuleyfe'yi, Şamlılar için Cuhfe'yi belirledi" demiş, başka bir mikat yeri zikretmemiştir.

 Kaynak

Buhari, Hacc 3


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav), Medineliler için Zülhuleyfe'yi, Şamlılar için Cuhfe'yi, Necidliler için Karnu'l-Menazil'i , Yemenliler için Yelemlem'i mikat yerleri olarak ta'yin etmiştir. Bu yerler, ora ahalileri ve oraya başka yerlerden hacc ve umre yapmak maksadıyla gelenler için mikat yerleridir. Bu söylenen mikat yerlerinin berisinde (yani mikatlarla Mekke arasında) bulunanlar için mikat, bulunduğu yerdir. Daha yakın yerde olanlar da böyledir. Nitekim Mekkeliler de Mekke'de ihrama girerler."

 Kaynak

Buhari, Hacc 7, 9, 11, 12, Cezau's-Sayd 18; Müslim, Hacc 11, (1181); Ebu Davud, Menasik 9, (1737); Nesai, Hac 20, 23, (5, 123-125)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

 Hadis

Bir rivayette şöyle denmiştir: "Kim (mikatlerin) berisinde ise, (niyeti) başlattığı yerde ihram giyer, öyle ki, Mekkeliler Mekke'de (ihrama girerler).

 Kaynak

Buhari, Hacc 7; Ebu Davud, Menasik 9, (1737)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

Ebu'z-Zübeyr

 Hadis

Hz. Cabir (ra)'e ihrama girme yerinden sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Ben Resulullah (sav)'in bu hususta şöyle söylediğini işittim. "Medineliler'in ihrama girme yeri Zülhuleyfe'dir. Diğer yol Cuhfe'dir, Iraklıların ihrama girme yeri Zat-ı Irk'dır. Necidliler'in ihrama girme yeri Karni'l-Menazil'dir. Yemenliler'in ihrama girme yerleri Yelemlem'dir."

 Kaynak

Müslim, Hacc 18,(1183)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Şu iki memleket (Basra ve Kufe) fethedildiği zaman Hz. Ömer (ra)'e halk gelip: "Ey mü'minlerin emiri! Resulullah (sav) Necidliler için Karn'ı (mikat olarak) tesbit etti. Orası bizim yolumuza sapa düşer. (Buradan) Karn'e gitmeye kalksak, bize zor olur!" dediler. Hz. Ömer (ra) onlara: "Öyleyse onun kendi yolunuzdaki hizasına bakın" dedi ve onlar için Zat-ı Irk'ı tesbit etti.

 Kaynak

Buhari, Hacc 13


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav) Iraklılar için Zat-ı Irk'ı mikat kıldı.

 Kaynak

Ebu Davud, Menasik 9, (1739); Nesai, Hacc 22 (5, 125)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav) Meşrikliler için Akik'i mikat kıldı.

 Kaynak

Ebu Davud, Menasik 9, (1740); Tirmizi, Hacc 17, (832)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

 Hadis

İmam Malik: "Bana ulaştığına göre, Resulullah (sav) Ci'rane'de umre için ihrama girdi" demiştir.

 Kaynak

Muvatta, Hacc 27, (1, 331); Ebu Davud, Hacc 81, (1996); Tirmizi, Hacc 96, (935); Nesai, Hacc 104, (5, 199)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

 Hadis

Yine imam Malik'in, nazarında güvenilir (sika) bir kimseden rivayet ettiğine göre, İbnu Ömer (ra) İliya'da hacc ihramı giymiştir.

 Kaynak

Muvatta, Hacc 26, (1, 331)


 Fasıl

Hacc Ve Umre Bölümü

 Konu

Mikat Hakkında

 Râvi

Osman

 Hadis

Hz. Osman (ra)'ın, bir kimsenin Horasan veya Kinnan'da ihrama girmesini mekruh addettiği rivayet edilmiştir.

 Kaynak

Buhari, Hacc 33, (Bab başlığında, senetsiz olarak kaydedilmiştir)

Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 220 misafir olmak üzere toplam 220 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220,
Reklamlar:

Faruki.net