Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Buhari'nin diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "İbnu Ömer (ra) namaza girince tekbir getirir ve ellerini kaldırırdı."

 Kaynak

Buhari, Ezan 83, 84, 85, 86


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Muvatta ve Ebu Davud'da gelen bir rivayette de şöyle denmiştir: "İbnu Ömer (ra) namaz için iftitah tekbiri getirince (namaza başlayınca), ellerini iki omuzu hizasına kadar kaldırırdı, rüküdan kalkınca daha aşağı kaldırdı."

 Kaynak

Muvatta, Salat 16, (1, 75, 76, 77); Ebu Davud, Salat 117, (721, 722, 741, 743)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Muvatta'nın bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: "(İbnu Ömer) eğilip doğruldukça her seferinde tekbir getirirdi. İbnu Cüreyc der ki: "Nafi'e (Yani İbnu Ömer ellerini) ilk kaldırmada öbürlerinden daha mı yukarı kaldırıyordu?" diye sordum. Bana: "Hayır! eşitti" dedi. Ben tekrar: "Öyleyse bana işaret et (göster)" talebinde bulundum. Göğsüne hatta daha aşağıya işaret etti."

 Kaynak

Muvatta, Salat 16, (1, 75, 76, 77)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) namaza kalktığı zaman ellerini iki omuzunun hizasına kadar kaldırırdı. Sonra eller o halde iken tekbir getirirdi, rüküa giderdi. Sonra belini doğrultmak isteyince ellerini tekrar iki omuz hizasına kadar kaldırır ve, "Semiallahu li-men hamideh" derdi. Secdede ellerini kaldırmazdı. Rükudan önce getirdiği her bir tekbirde ellerini kaldırırdı ve bu hal namazın bitimine kadar devam ederdi." Yine Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde: "Rükudan doğrulunca, secdeye eğilince (kaldırır), iki secde arasında kaldırmazdı" denmiştir.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 117, (721, 722, 741, 743)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Nesai'nin rivayetinde şöyle gelmiştir: Resululah (sav) namaza girdiği zaman ellerini kaldırırdı. Rükuya gitmek istediği zaman, başını rüküdan kaldırdığı ve iki rek'at arasında kalktığı zaman aynı şekilde ellerini iki omuzunun hizasına kaldırırdı."

 Kaynak

Nesai, İftitah 1, 2,3, (2,121, 122)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Alkame

 Hadis

Size Resulullah (sav)'ın namazıyla namaz kıldırayım mı?" dedi ve namaz kıldı. Bu namazda ellerini bir kere iftitah tekbiri sırasında kaldırdı, başka kaldırmadı."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 119, (748); Tirmizi, Salat 191, (267), 188, (263); Nesai, İftitah 110, (2,196), 124, (1, 204), Sehv 70, (3, 62)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

 Hadis

Bir diğer rivayette şöyle demiştir: "Resulullah (sav) her eğilip doğrulmalarda, kıyam ve oturmalarda tekbir getirirdi. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (ra) de aynı şekilde tekbir getirirlerdi."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 119, (748); Tirmizi, Salat 191, (267), 188, (263); Nesai, İftitah 110, (2,196), 124, (1, 204), Sehv 70, (3, 62)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Bera

 Hadis

Resulullah (sav)'ı iftitah tekbiri alırken gördüm. Ellerini kulaklarına yakın kaldırmıştı. Sonra (namazdan çıkıncaya kadar) başka kaldırmadı."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 119, (762)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Rivayete göre, halka namaz kıldırdığı zaman, her eğilip doğrulmada tekbir getirirdi. Kendisine: "Bu tekbirler de ne?" dendiği vakit: "Bu, Resulullah (sav)'ın namazıdır!" diye cevap verirdi." (Bu hadis, Sahiheyn'in rivayetine lafzen uygundur. Ebu Davud ve Tirmizi'nin bir rivayetinde: "(Ebu Hüreyre) tekbir getirince parmaklarını açardı" denmiştir. Tirmizi'nin bir diğer rivayetinde "O eğilirken tekbir getirirdi" denmiştir)

 Kaynak

Buhari, Ezan 115; Müslim, Salat 27-32, (392); Muvatta, Salat 19, (1, 76); Tirmizi, Salat 177, 198, (239, 254)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde: "Şayet Peygamber (sav)'ın ön cihetinde olsaydım koltuk altlarını görürdüm (kollarını öylesine yüksek kaldırırdı)."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 118, 119, (746, 763)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Nesai'de gelen bir diğer rivayette şöyle denmiştir: "Ebu Hüreyre (ra) Beni Züreyk Mescidi'ne geldi ve dedi ki: "Üç şey var ki, Resulullah (sav) onları yapıyordu, halk ise terketmiş durumda... Namazda ellerini uzatarak kaldırırdı, (Fatihayı okuyunca kıraate geçmezden önce) bir miktar sükut buyurdu, secdeye varınca (ve secdeden kalkınca) tekbir getirirdi."

 Kaynak

Nesai, İftitah 6, (2, 124), 84, (2, 181-182), 184, (2, 236)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Vail İbnu Hucr

 Hadis

Anlattığına göre, Resulullah (sav)'ı, namaza girdiği sırada ellerini kaldırıp tekbir getirirken görmüştür.

 Kaynak

Müslim, Salat 54, (401); Nesai, İftitah 107, (2, 194), 139, (2,211), 187, (2,236), Sehv 29, (3, 34-35)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

 Hadis

Ebu Davud'da gelen bir diğer rivayette şöyle denir: "...Sonra Medine'ye geldim, gördüm ki (halk, namazı) üzerlerinde bürnuz ve kisalar olduğu halde kılıyor ve namaza başlarken ellerini göğüslerine kadar kaldırıyor."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 117, (723-729, 736, 737)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

 Hadis

Bir diğer rivayette der ki: "Resulullah (sav)'la birlikte namaz kıldım. Tekbir getirdiği zaman ellerini kaldırıyor, sonra (elbisesine) gömülüyordu. Sonra sol elini sağ eliyle tutuyor, ellerini elbisesine sokuyordu, rükü yapmak istediği zaman ellerini çıkarıp sonra kaldırıyordu. Rüküdan başını kaldırmak isteyince de ellerini kaldırıyor, sonra secde ediyordu. (Secdede) yüzünü elleri arasına koyuyor idi. Keza başını secdeden kaldırınca da ellerini kaldırıyordu. Namaz bitinceye kadar (her rekatte böyle yapıyordu)."

 Kaynak

Müslim, Salat 54, (401); Nesai, İftitah 107, (2, 194), 139, (2,211), 187, (2,236), Sehv 29, (3, 34-35)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

 Hadis

Bir diğer rivayette şöyle der: "Resulullah (sav) ellerini, omuzları hizasına kadar kaldırdı. Baş parmaklarını da kulaklarıyla, hizaladı, sonra tekbir getirdi."

 Kaynak

Müslim, Salat 54, (401); Nesai, İftitah 107, (2, 194), 139, (2,211), 187, (2,236), Sehv 29, (3, 34-35)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

 Hadis

Bir diğer rivayette: "Resulullah (sav)'ı iftitah tekbiriyle birlikte ellerini kaldırırken görmüştür."

 Kaynak

Müslim, Salat 54, (401); Nesai, İftitah 107, (2, 194), 139, (2,211), 187, (2,236), Sehv 29, (3, 34-35)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Said İbnu Haris el-Mualla

 Hadis

Ebu Saidi'l-Hudri (ra) bize namaz kıldırdı. Secdelerden başını kaldırırken, secdeye giderken, iki(nci) rek'atten kalkarken, tekbirlerini cebri (sesli) olarak getirdi ve sonunda: "Resulullah (sav)'ı böyle yapar gördüm!" diye açıklamada bulundu."

 Kaynak

Buhari, Ezan 144


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Mutarrif İbnu Abdillah

 Hadis

Ali İbnu Ebi Talib (ra)'in arkasında ben ve İmran İbnu Husayn beraber namaz kıldık. Ali (ra) secde edince tekbir getiriyor, başını kaldırınca tekbir getiriyor, iki(nci) rek'atten kalkınca yine tekbir getiriyordu." (Nesai'nin rivayetinde şöyle denmiştir: "Her eğilme ve her kalkmada tekbir getirir, rüküyu tamamlardı.")

 Kaynak

Buhari, Ezan 144, 115, 116; Müslim, Salat 33, (393); Ebu Davud, Salat 140, (835); Nesai, Sehv 1, (3, 2)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Ali

 Hadis

Resulullah (sav) farz namaza kalkınca tekbir getirir, ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırdı. Kıraatini tamamlayıp rüküya gitmek isteyince aynı şeyi yapardı. Rüküdan kalkınca da aynı şeyi yapardı. Oturur vaziyette iken ellerini hiçbir surette kaldırmazdı. İki(nci) secdeden de kalkınca ellerini aynı şekilde kaldırır ve tekbir getirirdi.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 118, (744)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Ebu Kılabe

 Hadis

İbnu Hüveyris (ra), Resulullah (sav)'ın (namaza başlarken) tekbir getirdiği, rüküya gittiği, rüküdan başını kaldırdığı zaman, kulağının üst kısmına ulaşıncaya kadar ellerini kaldırdığını görmüştür.

 Kaynak

Buhari, Ezan 84; Müslim, Salat 24-26 (391); Ebu Davud, Salat 118, (745); Nesai, 85, (2, 182); İbnu Mace, İkametu's-Salat; 15, (859)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Nadr İbnu Kesir es-Sa'di

 Hadis

Abdullah İbnu Tavus, Mescidü'l-Hayf'da yanibaşımda namaz kıldı. İlk secdeyi yapıp secdeden başını kaldırdığı zaman ellerini yüzünün hizasına kadar kaldırmıştı. Ben bunu hoş bulmadım ve Vüheyb İbnu Halid'e söyledim. Vüheyb ona: "Sen hiç kimsede görmediğin birşey mi yapıyorsun?" dedi. Ancak Tavus cevaben: "Babamın onu yaptığını gördüm. Üstelik babam şunu da söylemişti: "İbnu Abbas (ra)'ın böyle yaptığını gördüm. Üstelik onun: "Resulullah (sav) bunu yapıyordu" demiş olmasından başka bir şey de bilmiyorum."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 117, (740); Nesai, İftitah 177, (2, 232)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Meymun el-Mekki

 Hadis

Meymun el-Mekki, Abdullah İbnu Zübeyr (ra)'i gördüğünü ve kendilerine namaz kıldırdığını anlatmıştır. Devamla der ki: "Abdullah namazda kıyam, rükü, secde ve secdeden kıyama kalkma esnalarında elleriyle işaret yapıyordu (ellerini kaldırıyordu). İbnu Abbas (ra)'a gittim. Ve: "İbnu Zübeyr'i hiç kimsede görmediğim bir tarzda namaz kılıyor gördüm" deyip onun namazda yaptığı işareti anlattım. Bana: "Eğer Resalullah (sav)'ın namazını görmekten hoşlanırsan, Abdullah İbnu Zübeyr'in namazına uy!" dedi."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 1l7,(739)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav) namaza kalktığı zaman, ellerini iki omuzunun hizasına kadar kaldırır sonra tekbir getirirdi. Rüku yapmak isteyince de (ellerini iki omuzu hizasına kaldırmak suretiyle) aynı şeyi yapardı. Rükudan başını kaldırınca da aynı şeyi yapardı. Ancak bunu, secdeden başını kaldırırken yapmazdı." (Bir başka rivayette: "Bunu, secde ederken yapmazdı" denmiştir)

 Kaynak

Buhari, Ezan 83, 84, 85, 86; Müslim, Salat 22, (390); Tirmizi, Salat 190, (255); İbnu Mace, İkamet 15, (858 - 868)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Bir diğer rivayette: "Başını rüküdan kaldırınca, ellerini aynı şekilde kaldırır ve: "Semi'allahu li-men hamideh, Rabbena ve leke'l-hamd. (Allah kendine hamdedeni işitir. Rabbimiz, hamd sanadır)" derdi" şeklinde gelmiştir. [Bu ibarenin elfazı Sahiheyn'e aittir.]

 Kaynak

Buhari, Ezan 83, 84, 85, 86; Müslim, Salat 22, (390)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İmran İbnu'l-Husayn

 Hadis

Bende basur vardı. Namazı nasıl kılacağım diye Resulullah (sav)'a sordum. "Ayakta kıl, muktedir olmazsan oturarak kıl, buna da muktedir olmazsan yan üzeri (yatarak) kıl" buyurdu.

 Kaynak

Buhari, Taksiru's-Salat 18, 17, 19; Ebu Davud, Salat 179, (951, 952); Tirmizi, Salat 274, (372); Nesai, Kıyamul-Leyl 21, (3, 223-224)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İmran İbnu'l-Husayn

 Hadis

Diğer bir rivayette geldiğine göre, İmran Resulullah (sav)'a kişinin oturarak kılacağı namaz hususunda sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Ayakta kılarsa bu efdaldir. Kim de oturarak kılarsa, ona ayakta kılanın ecrinin yarısı verilir. Kim de yatarak kılarsa ona da oturarak kılanın ecrinin yarısı verilir" buyurdu.

 Kaynak

Buhari, Taksiru's-Salat 18, 17, 19; Ebu Davud, Salat 179, (951, 952); Tirmizi, Salat 274, (372); Nesai, Kıyamul-Leyl 21, (3, 223-224)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Abdullah İbnu Şakik

 Hadis

Hz. Aişe (ra)'ye: "Resulullah () oturarak namaz kılar mıydı?" diye sordum. Bana şu cevabı verdi: "Evet! Halk -veya yaş demişti- O'nun dermanını kesince (yani insanların meseleleriyle ömrünü tüketince, dermandan kesilince demektir)."

 Kaynak

Buhari, Taksiru's-Salat 20, Teheccüd 16; Müslim, Salatul-Müsafirin 112, 115, (731, 732); Muvatta, Cum'a 20, (1, 137, 138); Ebu Davud, Salat 179, (953-956); Tirmizi, Salat 257, (374, 375)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav) oturarak namaz kılar, oturduğu halde kıraat buyurur, kıraatinden takriben otuz-kırk ayet kalınca kalkar, kıraatına ayakta devam eder, sonra rüküya ve secdeye giderdi. ikinci rek'atte aynen bunun gibi yapardı. Namazı bitince, ben uyanıksam benimle konuşurdu, uyuyor isem yatardı.

 Kaynak

Buhari, Taksiru's-Salat 20, Teheccüd 16; Müslim, Salatul-Müsafirin 112, 115, (731, 732); Muvatta, Cum'a 20, (1, 137, 138); Ebu Davud, Salat 179, (953-956); Tirmizi, Salat 257, (374, 375)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

 Hadis

Nesai'de gelen bir rivayette şöyle denmiştir: "Resulullah (sav)'ı (oturarak namaz kılarken) bağdaş kurma şeklinde oturmuş gördüm." (Nesai der ki: "Bu hadisin hatalı olduğu kanaatindeyim.")

 Kaynak

Nesai, Kıyamu'l Leyl, 18, 22, (3, 219-224)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Ümmü Seleme

 Hadis

Resulullah (sav)'ın ölümüne yakın, farzlar dışındaki namazlarının çoğu oturarak idi. Ona göre, amellerin en güzeli, az da olsa devamlı olanı idi.

 Kaynak

Nesai, Kıyamu'l-Leyl 19, (3, 222)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Hafsa

 Hadis

Resulullah (sav)'ın, nafile namazlarını kılarken, ölümüne bir yıl kalıncaya kadar hiç oturduğunu görmedim. Bundan sonra hep oturarak kıldı. Namazda sureyi hep tertil üzere okurdu. Bundan dolayı o sure, aslında ondan daha uzun olan sureden daha uzun görünürdü.

 Kaynak

Müslim, Müsafirin 118, (733); Muvatta, Cum'a 20, (1, 137); Tirmizi, Salat 275, (373); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 19, (3. 223)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İbnu Amr İbni'l-As

 Hadis

Bana Resulullah (sav)'ın: "Kişinin oturarak kıldığı (nafile) namaz, normal şekilde kıldığı namazın (sevapça) yarısına denktir" buyurduğu söylenmişti. (Kendisinden sormak üzere) derhal yanına gittim. Varınca, Efendimizi oturarak namaz kılıyor buldum. Elimi başının üzerine koydum. Bana: "Ey Abdullah İbnu Amr! Meselen nedir?" dedi. Ben: "Ey Allah'ın Resulü, bana "Kişinin oturarak kıldığı namaz, normal namazın yarısına denktir" buyurduğunuz söylendi. Halbuki siz de oturarak kılıyorsunuz?" dedim. Aleyhissalatu vesselam: "Evet öyledir. Ancak ben sizlerden biri gibi değilim" cevabını verdi.

 Kaynak

Müslim, Müsafirin 120, (735); Muvatta, Salatu'l-Cema'a 20, (1, 136, 137); Ebu Davud, Salat 179, (950); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 20, (3, 223)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Muharib İbnu Disar

 Hadis

Huzeyfe (ra), namaz kılmakta olan ve bu sırada belini tam doğrultamayan bir adam görmüştü. Namazdan çıkınca: "Sırtında bir rahatsızlığın mı var?" diye adama sordu. "Hayır!" cevabını alınca: "Şayet, bu halin üzere ölecek olsan Resulullah (sav)'ın sünnetine muhalefet üzere ölürsün" dedi. (Rezin ilavesidir; Derim ki: "Bu rivayet Buhari'de şu şekilde gelmiştir: "Huzeyfe, (namazda) rükü ve secdesini tamamlayan bir adam gönnüştü. Namazını kılıp bitirince Huzeyfe (ra) ona: "Sen namaz kılmadın. Eğer ölecek olsan, Allah'ın Muhammed (sav)'i yarattığı fıtrattan başka bir fıtrat üzere ölürsün" dedi. Gerçeği Allah, bilir.")

 Kaynak

Buhari, Ezan 119,132


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Ebu Hazım

 Hadis

Sehl İbnu Sa'd (ra) demişti ki: "İnsanlara, namazda sağ elini sol kolu üzerine koysun" diye emredilmişti." Ebu Hazım devamla der ki: "Ben onun (Sehl'in), bu hadisi Resulullah (sav)'a nisbet ettiğini biliyorum."

 Kaynak

Buhari Ezan 89; Muvatta, Kasru's-Salat 47, (1, 869)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İbnu Mes'ud

 Hadis

Anlattığına göre, namaz kılarken sol elini sağ eline koymuştur. Bunu gören Resulullah (sav) (bizzat elleriyle tutarak) sağ elini sol elinin üzerine koymuştur.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 120, (755); Nesai, İftitah 10, (2, 126)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Vail İbnu Hucr

 Hadis

Resulullah (sav)'ı namazda kıyamda iken, sağ eliyle sol elinin üstünden tutmuş gördüm.

 Kaynak

Nesai, İftitah 9, (2,125,126)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İsmail İbnu Ümeyye

 Hadis

Nafi' merhuma namazda ellerinin parmaklarını kenetleyen kimse hakkında sormuştum. Bana: "Bu hususta Abdullah İbnu Ömer (ra)'i işittim: "Bu, Allah'ın gadabına uğrayanların namazıdır" demişti" diye cevap verdi. (Rezin'in ilave ettiği bir rivayette de şöyle denmiştir: "İbnu Ömer (ra), namazda kuud halinde (otururken) sol elini kabası üzerine dayanan bir adam görmüştü, hemen müdahale ederek: "Böyle oturma, zira azaba uğrayanlar bu şekilde otururlar!" dedi.)

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 187, (993,994)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "(Namazın) sünnetlerinden biri namazda (sağ) avucu (sol) avuç üzerine koyup, her ikisini birlikte göbeğin altına yerleştirmektir."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 120, (756)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) namazda ihtisarı (elleri böğre koymayı) yasakladı.

 Kaynak

Buhari, Amel fi's-Salat 17; Müslim, Mesacid 46, (645); Ebu Davud, Salat 176,(947); Tirmizi, Salat 281, (383); Nesai, İftitah 12, (2, 127)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Aişe

 Hadis

Hz. Aişe (ra), kişinin ellerini (ihtisar yaparak) böğrüne koymasını mekruh addeder ve: "Bunu yahudiler yapar" derdi.

 Kaynak

Buhari, Enbiya 50


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

 Hadis

Rezin'in rivayet ettiği diğer bir hadiste: "Resulullah ihtisarı (eli böğre koymayı) namazda ve namaz dışında yasakladı" demiştir.

 Kaynak

Rezin


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Ziyad İbnu Sübeyh el-Hanef'i

 Hadis

İbnu Ömer (ra)'in yanı başında namaz kıldım. Ellerimi de böğürlerime koydum. Namazı bitirince: "Bu, namazda haç(a benzemek)dir, Resulullah (sav) bunu yasaklamıştı" buyurdu.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 160, (903); Nesai, İftitah 12 (2,127)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

İbnu Mes'ud

 Hadis

Anlatıldığına göre, ayaklarının arasını bitiştirerek namaz kılan bir adam görmüştü. Şöyle söylendi: "(Bu adam) sünnete muhalefet etti. Ayaklarını sırayla dinlendirse daha iyidir."

 Kaynak

Nesai, İftitah 13, (2,128)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri

 Râvi

Ümmü Kays Bintu Mihsan

 Hadis

Resulullah (sav) yaşlanıp biraz şişmanlayınca, namaz kıldığı yerde bir sütun bulundurdu namazda ona dayandı.

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 177, (948)

Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 109 misafir olmak üzere toplam 109 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109,
Reklamlar:

Faruki.net