Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi

 Râvi

Abdullah İbnu Malik İbnu Büheyne

 Hadis

Resulullah (sav) öğle namazmın ilk iki rekatini tamamlamıştı (oturması gerektiği halde oturmadan) kalktı. Namazı bitirince iki (ziyade) secde daha yaptı, ondan sonra selam verdi.

 Kaynak

Buhari, Sehv 1, 5, Ezan 145, 147, Eyman 15; Müslim, Mesacid 85, (570); Muvatta, Salat 65, (1, 96); Ebu Davud, Salat 200, (1034, 1035); Tirmizi, Salat 288, (391); Nesai, Sehv 21, (3,19,20), 28, (3,34), İftitah 196, (2, 244); İbnu Mace, İkamet 131, (1206)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi

 Râvi

İbnu Mes'ud

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Namaz kılarken üç mü kıldım dört mü kıldım diye şüpheye düşerse, eğer zann-ı galibin dört ise hemen teşehhüd yap, sonra sen daha dururken ve selam vermemişken iki secde daha yap, sonra aynı şekilde teşehhüd oku, sonra selam ver." (Ebu Davud der ki: "Bu, İbnu Mes'ud'dan rivayet edilmiştir. Alimlerden kimse bunu Resulullah'a nisbet etmedi.")

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 198, (1028)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi

 Râvi

Ebu Saidi'l-Hudri

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz namazında, iki mi kıldım, üç mü kıldım diye şekke düşerse, şekki atsın, yakin kesbettiği hususu esas alsın, sonra da selam vermezden önce iki secdede bulunsun. Eğer (bu kıldığı ile) beş rek'at kılmışsa, namazını onunla (sehiv secdesiyle) çift yapmış olur. Dördü tam kılmış idiyse, o iki secdesi, şeytanın burnunu sürtme olur."

 Kaynak

Müslim, Mesacid 88, (571); Muvatta, Salat 62, (1, 95); Ebu Davud, Salat 197, (1024, 1026, 1027, 1029); Tirmizi, Salat 291, (396); Nesai, Sehv 24, (3, 27); İbnu Mace, İkamet 132, (1210), 133, (1212)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi

 Râvi

Abdurrahman İbnu Avf

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz namazında yanılır da bir mi iki mi kıldığını bilemezse, namazını bir üzerine bina etsin; iki mi üç mü kıldığını bilemezse iki üzerine bina etsin; üç mü dört mü kıldığını bilemezse üç üzerine bina etsin, sonra da selam vermezden önce iki (ziyade) secde yapsın..."

 Kaynak

Tirmizi, Salat 291, (398)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) namazın ikinci rek'atında selam verip bitirdi. Zülyedeyn (ra) kendisine: "Ey Allah'ın Resulü, namaz kısaldı mı yoksa unuttunuz mu?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Zülyedeyn doğru mu söylüyor?" diye sordu. Herkes: "Evet!" diye cevap verdi. Resul-i Ekrem (sav) de iki rek'at daha kıldı, sonra selam verdi, sonra tekbir getirip iki secde daha yaptı. Bu iki secde diğer secdelerinin uzunluğunda idi veya biraz daha uzundu. Sonra namazdan kalktı."

 Kaynak

Buhari, Sehv, 3, 4, 5, Mesacid 88, Cemaat 69, Edeb 45, Haberul-Vahid 1; Müslim, Mesacid 97, (573); Muvatta, Salat 58, (1, 93); Ebu Davud, Salat 195, (1008, 1009, 1010, 1011, 1012); Tirmizi, Salat 289, (394), 292, (399); Nesai, Sehv 22-23, (3, 20, 26)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi

 Râvi

Muhammed İbnu Şirin

 Hadis

(Resulullah (sav) öğle ve ikindi namazlarından birini iki rek'at kılmıştı - Ravi der ki: "Zann-ı galibime göre bu, ikindi namazı idi. Sonra selam verdi. Sonra mescidin ön kısmındaki kütüğe gitti. Elini üzerine koydu, (yüzünde öfke okunuyordu). Cemaatte Hz. Ebu Bekr ve Hz. Ömer de vardı. Bunlar (namazda yapılan eksiklikten) Efendimize söz etmekten (hicab edip) korktular. Cemaatin çabuk çıkanları: "(Ey Allah'ın Resulü!) namaz kısaldı mı?" diye sordular. Resulullah (sav)'ın Zülyedeyn dediği bir zat da: "Ey Allah'ın Resulü! Namaz mı kısaldı, siz mi unuttunuz?" dedi. "Ne ben unuttum, ne de namaz kısaldı!" cevabını verdi. Ama Zülyedeyn tekrar: "Hayır (farkında değilsiniz), unuttunuz!" (dedi). Bunun üzerine (Aleyhissalatu Vesselam) kalktı iki rek'at daha kıldı, sonra selam verdi. Sonra tekbir getirdi, tıpkı diğer secdeleri gibi -veya biraz daha uzun olmak üzere- (sehiv için) secde yaptı, sonra başını kaldırdı tekbir getirdi. Sonra başını koydu tekbir getirdi, peşinden önceki secdesi gibi -veya daha uzun- (sehiv için ikinci defa) secde etti, sonra başını kaldırdı ve tekbir getirdi, (oturup teşehhüd okudu ve selam vererek namazı tamamladı).

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 195, (1008)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi

 Râvi

İbnu Mes'ud

 Hadis

Resulullah (sav) namaz kılmıştı. Namazda (unutarak) ziyade veya noksanda bulundu. Kendisine: "Ey Allah'ın Resulü! Namazda (yeni bir durum mu) hasıl oldu?" diye soruldu. "Bunu niye sordunuz?" diye O da merak etti. "Şöyle şöyle kıldınız" dediler. Resulullah (sav) hemen dizlerini bükerek kıbleye yöneldi ve iki adet sehiv secdesinde bulundu, sonra selam verdi ve yüzünü bize çevirerek: "Şayet namazda yeni bir şey hasıl olsaydı ben size haber verirdim. Ancak ben bir beşerim, sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Öyleyse bir şey unutursam bana haber verin. Biriniz namazında şekke düşecek olursa doğruyu araştırsın ve onun üzerine kalanı bina etsin, sonra da iki sehiv secdesi yapsın" dedi.

 Kaynak

Buhari, Sehiv 2, Salat 31, 32, Eyman 15, Haberu'l-Vahid 1; Müslim, Mesacid 89, (572); Ebu Davud, Salat 196, (1019, 1020, 1021, 1022); Nesai, Sehv 26, (3, 31-36); Tirmizi, Salat 289, (392, 393)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi

 Râvi

Muğire İbnu Şu'be

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İmam, (yanılarak ikinci rek'atte oturacağı yerde müteakip) rek'ate kalkmaya teşebbüs eder ve tam doğrulmadan hatırlarsa, hemen otursun. Tam kalkıp doğrulmuşsa artık (geri dönüp) oturmasın, namazın sonunda sehiv secdesi yapsın."

 Kaynak

Ebu Davud, Salat 201, (1036); Tirmizi, Salat 269, (365)


 Fasıl

Namaz Bölümü

 Konu

Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi

 Râvi

 Hadis

İmam Malik (ra)'a ulaştığına göre, Resulullah (sav): "Ben de unuturum veya sünnet koymak için unutturulurum" buyurmuştur.

 Kaynak

Muvatta, Sehv 2, (1, 100)

Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 120 misafir olmak üzere toplam 120 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120,
Reklamlar:

Faruki.net