ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L-ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
         Bu blmde toplam 24 Hadisi Şerif var.
Konu: Hz. Peygamber Son Peygamberdir
Başlık: Cbir İbn-i Abdullh Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet olunmuştur: Benimle Peygamberler (zmresin)'in benzeri, şu bir kimsenin meseli ve benzeri gibidir ki, o kişi, bir ev yaptırmış ve binyı tamamlayıp sslemiş de yalnız bir tuğlası eksik kalmış. Bu vaziyette halk binya girip gezmeğe başlarlar. Ve (eksik yeri grp) hayret ederek: Şu bir tuğlanın yeri boş (bırakılmış) olmasaydı! dediler. Eb Hreyre radiya'llahu anh'den gelen bir rivyet tarkında da: Şu kşede bir kerpi yeri boş bırakılmı olmasaydı! ziydesi vardır. Bunun sonunda da Reslullah'ın: Ben o (yeri boş bırakılan) kerpicim, ben Htem'n-Nebiyyn'im (Peygamberlerin sonuyum!) buyurduğu rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1441

Konu: Hz. Peygamber'in Yaşı (2)
Başlık: Peygamberimiz Salla'llhu Aleyhi Ve Sellem'in 63 Yaşında Veft Ettiğine Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem altmış yaşında veft etti, dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1442

Konu: -
Başlık: Peygamberimizin Sib İbn-i Yezd'e Duası
Ravi: Sib B. Yezd (7)
Hadis:

Rivyete gre, mşrn-ileyh doksan drt yaşında bnyesi sağlam, evik, boyu bosu dimdik olduğu halde şyle demiştir: Pek iyi bilirim ki (şu yaşımda) kulağımla, gzmle (işitip grerek) mstefd olmam, ancak Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in dusı (berektı) iledir. Hakkaten (ocukluğumda) teyzem beni Reslullah'ın huzruna gtrmşt. Reslullah'a: - Y Resla'llah, hemşre-zdem hastadır. Onun (şifsı) iin Allah'a du buyursanız! demişti. Bunun zerine Reslullah bana (fiyetime) du etti (de vcdum zinde, havassım yerinde olarak yaşıyorum).

Hadis No: 1443

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Hafdi Hasan İbn-i Al'nin Peygamberimize Benzediğine Dir Hazret-i Eb Bekr'in Sz Ve Hazret-i Hasan'ı Taltfi
Ravi: Ukbe B. El-hris (4)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: (Reslullah'ın veftından bir ka gn sonra) Eb Bekr radiya'llahu anh ikindi namazını kıldı. Sonra (mescidden) ıkıp (Al ile berber) gidiyordu. (Yolda Al'nin oğlu) Hasan'ı grd. Hemen ocuklarla oynuyordu. Eb Bekr ocuğu tutup omuzuna alarak: - Peygambere benzeyen, Al'ye benzemiyen (yavru) babam sana fed olsun! dedi. Al ise glyordu.

Hadis No: 1444

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Sıfatları Hakkında Eb Chayfe Vehb İbn-i Abdullah (radiya'llahu Anh) Hadsi
Ravi: Eb Cuhayfe (9)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Ben, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'i grdm. (Tereddtsz derim ki:) Hasen İbn-i Al ona (ok) benzerdi. (Eb Cuhayfe'nin rvsi İbn-i Eb Hlid İsmil tarafından) Eb Cuhayfe'ye: - Reslullah'ı vasfedip bize bildirseniz!, denildi. O da: - Reslullah (ın teni, smsı) beyazdı. Siyah saına beyaz karışmıştı. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem bize (Ben Sva hey'etine) on gen dişi deve (hediye) verilmesini emretti. Fakat biz bu develeri almazdan nce Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (Allah'ın dvnına) alındı, demiştir.

Hadis No: 1445

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Bu Husstaki Abdullh İbn-i Bsr Hadsi
Ravi: Abdullah İbn-i Bsr
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in yri ve hem-demi olup kendisinden memnn olduğu -Abdullah İbn-i Bsr'den rivyete gre (bir kere Harz İbn-i Osmn tarafından) İbn-i Bsr'e: - Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'i grdn m, ihtiyar mı idi, diye sorulmuş, O da: - Alt dudağiyle enesi arasında (ki siyah salar arasında) bir ka beyaz tel bulunuyordu, de(ye kocamadığına işret et) miştir.

Hadis No: 1446

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Sıfatları Hakkında Enes İbn-i Mlik (radiya'llhu Anh)'in Rivyetleri (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

(Reslullah'ı şyle ta'rf ve tavsf ettiğini) rivyet etmiştir: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem kavminin orta boylusu idi: ne ok uzun, ne de fazla kısa endamlı idi. Reslullah ezher'l-levn idi: (Teni ve smsı, kırmızı rengi iyice emmiş beyazdı) ne (kire renginde) duru beyazdı, ne de kara yağızdı. Reslullah (Sdnler gibi) kıvırcık, kısa salı değildi. Dz, ve uzun salı da değildi. O, mu'tedil sarkık salı idi. Ona kırk yaşı (nın tammı) nda (Vahy) indirildi. Vahy indirilmekte olduğu halde Mekke'de on yıl ikamet etti. Medne'de de on yıl (yaşadı). Ve başı(nın saı)nda ve sakalında yirmi tel ak sa bulunmıyarak (Refk-ı A'l'ya = Cenb-ı Hakk dvnına da'vet olunup) alındı. (Ve altmış yaşının tammında veft etti).

Hadis No: 1447

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Sıfatları Hakkında Enes İbn-i Mlik (radiya'llhu Anh)'in Rivyetleri (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem ne ifrat derecede uzundu; ne de kısa boylu idi. O, ne (st gibi) sfi beyazdı; ne de kara yağızdı. O, ne kısa kıvırcık salı idi; ne de dz uzun salı. Kırk yaşını doldurunca Allah onu Peygamber gnderdi. Enes İbn-i Mlik (bundan sonra, bundan nce rivyet olunan) hadsin tammını zikretti.

Hadis No: 1448

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Peygamberimiz Hilkaten Ve Ahlkan İnsanların En Gzeli, Ne ok Uzun, Ne De Kısa Olduğuna Dir Ber' İbn-i zib Hadsi
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Şye dediği rivyet olunmuştur: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem smca insanların en gzeli idi. Ahlk i'tibriyle de en gzeli idi. (Endmının) yaratılışı cihetiyle de insan (tip) leri (ni)n en gzeli idi. O, ne ok uzundu, ne de ok kısa boylu idi.

Hadis No: 1449

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Reslullh'ın Sir Vasıfları Hakkındaki Diğer Rivyetler (4)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (saını) boyadı mı? diye sorulmuş. O da: hayır, boyamadı. nk biraz beyazlık onun yalnız -iki gziyle iki kulağı arasına dklen- iki zlfnde vardı, demiştir.

Hadis No: 1450

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Reslullh'ın Sir Vasıfları Hakkındaki Diğer Rivyetler (4)
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Reslullah'ı şyle vasf ettiği rivyet olunmuştur: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem uzunla kısa boy arası mu'tedil bir endamda yaratılmıştı. Onun iki omuzu arası genişti. İki kulağı yumuşağına kadar inen gr saı vardı. Ben (gnn birisinde) Reslullah'ı kırmızı (ve yeşil ubuklu) bir libs iinde grmştm. Kat' olarak derim ki: ben, gzellikte ona denk olabilecek hi bir şey grmedim.

Hadis No: 1451

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Reslullh'ın Sir Vasıfları Hakkındaki Diğer Rivyetler (4)
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

- Bize syler misin Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in yz kılı gibi (parlak) mı idi? diye sorulmuş. O da: - Hayır, kılı gibi değil, ay misli (parlak ve toparlak ehreli) idi, diye cevap verdiği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1452

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Reslullh'ın Sir Vasıfları Hakkındaki Diğer Rivyetler (4)
Ravi: Eb Cuhayfe (9)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'i gneşin en sıcak zamnı gn ortasında Bath (mevkiin) de namaz kılarken grdğ ve karşısında ucu demirli bir harbe bulunduğu rivyet olunmuştur. Bu hads yukarıda gemiştir. Buradaki rivyette Eb Cuhayfe (şunları da) sylemiştir: Halk, Reslullah'ın iki elini tutmağa ve onu yzlerine srmeğe başladılar. Ben de Reslullah'ın elini tuttum. Ve yzme srdm. Bir de ne greyim, onun eli (o sıcak zamanda) kardan daha serindi. Ryiha cihetiyle de miskten daha hoş kokulu idi, demiştir.

Hadis No: 1453

Konu: Hz. Peygamber'in Soyu;hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe
Başlık: Peygamber Efendimiz'in: ben Devirden Devire, ileden ileye İntikal İle Istıf Eden dem-oğulları Soylarının En Temizinden Naklolundum, Nihyet Şu İinde Bulunduğum Hşim Cmiasından Neş'et Ettim Kavl-i Şerfinin zhı
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: [Ben, -devirden devre ve ileden ileye intikal (ile ıstıf') eden- dem oğulları soylarının en temizinden naklolundum. Nihyet şu iinde bulunduğum (Hşim) cmia (sın) dan neş'et ettim] dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1454

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Peygamberimiz Her Hl Ve Hareketinde Taşkınlık Yapacak Seciyede Değildi (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Şyle rivyet olunmuştur: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem (alın) saını, (peremini) alnının stne bırakırdı. Mşrikler ise cebhenin iki tarafına ayırır (bırakır) lardı. Ehl-i Kitb olanlar da alınlarına salıverirlerdi. Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem, hakkında (msbet, menf) hibir şey ile emrolunmayan hallerde Ehl-i Kitb'a uygun olmaktan hoşlanırlardı. Sonraları Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem de başı(nın saı)nı iki tarafa (ayırıp) bırak (makta mahzur grme) di.

Hadis No: 1455

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe;taşkınlık
Başlık: Peygamberimiz Her Hl Ve Hareketinde Taşkınlık Yapacak Seciyede Değildi (2)
Ravi: Abdullh B. Amr B. s (28)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem sznde, fiil ve hareketinde taşkınlık yapacak seciyyede değildi. Taşkınlık da yapmış değildir. Abdullah, herkese: İyi biliniz ki, sizin en gzel huylunuz, en hayırlı olanınızdır, derdi.

Hadis No: 1456

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);kolay Olanı Tercih;şemil-i Şerfe
Başlık: Reslullh'ın Ahlkı Kur'n İdi. Her Emrin Kolayını İltizm Ederdi (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem (dny işlerinden) iki şey arasında muhayyer kılındı mı o, muhakkak onlardan en kolayını alırdı. Şu kadar ki, o kolay şey gnah olmaya. Eğer gnhı mcib olursa, o kolay şeyden halkın en uzak bulanın Reslullah olurdu. Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem kendisi iin kin tutup almamıştır. Meğer ki, Allah'a karşı hrmetsizlik edilmiş ola. Bu halde irtikb edilen hrmetsizlik sebebiyle Allah iin (fkelenir,) intikm alırdı.

Hadis No: 1457

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Reslullh'ın Ahlkı Kur'n İdi. Her Emrin Kolayını İltizm Ederdi (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Ben haytımda Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in elinden daha yumuşak hi bir ipeğe, hi bir dbya yapışmadım. Yine ben mrmde Reslullah'ın kokusundan daha hoş bir koku da ebed koklamadım.

Hadis No: 1458

Konu: Hay;hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe
Başlık: Reslullh Hay Cihetiyle Kendi Kşesinde Oturan Bkir Kızdan Daha Utangatı
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem hay cihetiyle kendi kşesinde oturan bkir kızdan daha ok utangadı dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1459

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe (15)
Başlık: Reslullh Bir İşden Hoşlanmazsa Shibinin Yzne Vurmazdı. Hoşlanmadığı, Yalnız Yznde Grlp Bilinirdi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

(Metni ve senedi bundan evvelki hadse benzeyen) diğer bir rivyette de (ziyde olarak): Reslullah bir şeyden de hoşlanmazsa (onu shibinin yzne vurmazdı;) hoşnutsuzluğu (yalnız) yznde (grlp) bilinirdi, (denilmiştir).

Hadis No: 1460

Konu: Hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe;yemek Sememek
Başlık: Peygamberimiz Yemek Beğenmemezlik Etmezdi. Arzu Ederse Yerdi, Etmezse Bırakırdı
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem hi bir zaman hi bir yemeği beğenmezlik etmedi. Arzu ederse yerdi, etmezse bırakırdı dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1461

Konu: Hz. Peygamber'in Konuşması;hz. Peygamber'in Szleri;hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);şemil-i Şerfe
Başlık: Bir Şeyi Anlatırken Dne Dne Sylerdi. Ve Szlerinin Kelimeleri Sayılmak Arzu Olunsa Sayılabilirdi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle rivyet olunmuştur: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem bir hdiseyi hikye ettiği olurdu. (Anlatırken tefhimde mblğa ederdi de) onun sz (lerinin kelime) lerini saymak isteyen kişi saysaydı muhakkak sayabilirdi, demiştir.

Hadis No: 1462

Konu: Hz. Peygamber'in Konuşması;hz. Peygamber'in Szleri;hz. Peygamber'in Şemili (vasıfları);isr Ve Mi'rac;mi'rc;şemil-i Şerfe
Başlık: Peygamberimiz Zincirleme Sz Sylemezdi. Hazret-i işe'nin Bu Hussa Dir Rivyeti. Ve Eb Hreyre'yi Tenkdi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem sz, -sizin biribirine zincirlediğiniz gibi- oyalıyarak rd etmek i'tiydında değildi. (O, sz ayıra ayıra sylerdi, dinleyenlerin gnllerine sinerdi) dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1463

Konu: Peygamberlerin Kalbleri Uyumaz
Başlık: Peygamberimizin Mi'rcı'nın Mukaddimesi Olup Nbvvetten nce Meleklerle K'be'de Mlktı
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in Mi'rc gecesi Mescid-i Harm'dan (Beyt-i Makdis'e) sefer ettiğine dir haber (in mukaddimtın)ı şyle hikye ettiği rivyet olunmuştur: Reslullah'a vahyolunmazdan (ve Nbvvet gelmezden iki sene) nce (bir gece o, K'be mescidinde Hamza ile Ca'fer'in arasında uyurken) yanına Melek geldi. Bunlardan birincisi birisine: - O (Muhammed) hangisidir? diye sordu. O da: - Ortadaki, o, bunların hayırlısıdır, diye cevap verdi. En sondaki (nc) Melek de: - Haydi hayırlısını alınız! dedi. Ve Mi'rc kıssasının mukaddimtı bundan ibret bulundu. (Bu gece başka bir şey vuku' bulmadı). Bu sretle Reslullah (uyurla uyanık arasında) kalbinin grmesi hlinde bu melekleri -başka bir gece gelmelerine kadar- bir daha grmemiştir. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in iki gz uyurdu: fakat kalbi uyumazdı. Başka Peygamberler de hep byledir: gzleri uyur da gnlleri uyumaz. Bunun zerine Cibrl (mdı geldiğinde) Reslullah'ı alarak geri dnmş sonra Reslullah ile semya ıkmıştır.

Hadis No: 1464

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 129 misafir olmak zere toplam 129 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129,
Reklamlar:

Faruki.net