Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sünen-i Nesai

Temizlik
Sular
Hayz ve Lohusalık
Gusül ve Teyemmüm
Namaz
Namaz Vakitleri
Ezan
Mescitler
Kıble
İmamet
Namaza Başlama
Tatbik
Namazda Yanılma (Sehv)
Cuma
Namazı Kısaltmak
Güneş ve Ay Tutulması
Yağmur Duası
Korku Namazı
Bayram Namazları
Gündüz ve Gece Kılınan Nafile Namazlar
Cenazeler
Oruç
Zekat
Hacc
Cihad
Nikah
Talak (Boşanma)
Atlar
Vakıf
Vasiyetler
Bağış
Hibe
Rukba
Umra
Yeminler ve Nezirler
Müzarea Ziraat Ortaklığı
Kadınları İyi Geçinmek
Kan Dökmenin Haramlığı
Ganimet
Biat
Akika
Deve Kurbanı - Recep Kurbanı
Avcılık
Kurban
Alışveriş
Kasame
Hırsızın Elinin Kesilmesi Kitabı
İman ve Özelikleri
Süslenme
Hakimlik Adabı
Allah'a Sığınma
İçecekler
19- BAYRAM NAMAZLARI KİTABI (BÖLÜMÜ)
1538- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Cahiliyye döneminde senede iki gün vardı ki insanlar o günlerde oynar ve eğlenirlerdi. Peygamber (s.a.v) Medine’ye geldiğinde sizin de eğlenip oynayacağınız iki gününüz vardır. Allah cahiliyedeki o günlerin yerine size daha hayırlısını (değiştirerek) verdi. Onlar Ramazan ve Kurban bayramı günleridir. (Ebû Davud, Salat: 246; Müsned: 12985)
1- BAYRAM HANGİ GÜNDÜR?
1539- Umeyr b. Enes (r.a) amcalarından naklediyor: Halk hilali gördü ve Peygamber (s.a.v)’e gelip haber verdiler. Peygamber (s.a.v)’de onlara güneş biraz yükseldiği vakitte oruçlarını bozmalarını ve ertesi gün bayram için hazırlanmalarını emretti. (Ebû Davud, Salat: 255; İbn Mâce, Sıyam: 6)
2- AKIL BALİĞ OLAN OLMAYANLARIN BAYRAM NAMAZLARINA KATILMALARI
1540- Hafsa (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ümmü Atıyye Rasûlullah (s.a.v)’i her hatırına getirdiğinde; Babam, O’nun yoluna feda olsun derdi. Bu söylediklerini bizzat Rasûlullah (s.a.v)’den duydun mu dedim. “Evet baban O’nun yoluna feda olsun” dedi ve Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu aktardı: “Akıl baliğ olan ve olmayan genç kızlar bayram için mescide gelsinler, Müslümanların davetine icabet etsinler. Sadece hayızlı kadınlar mescidden uzak dursunlar.” (Buhârî, Iydeyn: 18; Dârimi, Iydeyn: 224)
3- NAMAZGAHTAN HAYIZLI KADINLAR UZAK DURMALI
1541- Muhammed (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle diyor: Ümmü Atiyye ile karşılaştım ve ona dedim ki: Peygamber (s.a.v)’den bizzat kendin duydun mu dedi o da: Babam, onun yoluna feda olsun diyerek şöyle söyledi. Akıl baliğ olan ve olmayan genç kızlar bayram namazına ve Müslümanların davetine katılsınlar, hayızlılar ise mescidden uzak dursunlar. (Buhârî, Iydeyn: 18; Dârimi, Iydeyn: 224)
4- BAYRAMLARDA GÜZEL GİYİNMEK Mİ GEREKİR?
1442- Sâlim (r.a), babasından naklederek şöyle diyor: Ömer b. Hattab çarşıda kalın ipekten yapılmış bir elbise gördü, hemen onu alarak Rasûlullah (s.a.v)’e getirdi. Ey Allah’ın Rasûlü! bunları satın al, bayramlarda ve elçiler geldiğinde güzelce giyersin dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Bunu ahirette nasibi olmayanlar giyer.” Aradan belli bir süre geçmişti ki Rasûlullah (s.a.v) ipekten yapılmış bir elbiseyi Ömer’e göndermişti. Ömer o elbiseyi alıp Peygamber (s.a.v)’e kadar geldi ve: “Ey Allah’ın Rasûlü! bunu ahirette nasibi olmayanlar giyer buyurmuştunuz. Sonra da bana göndermişsiniz, bu ne haldir?” dedi. Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Onu sana giyesin diye göndermedim onu satasın ve bir ihtiyacına harcayasın diye gönderdim.” (Ebû Davud, Salat: 219)
5- BAYRAM GÜNÜ BAYRAM NAMAZINDAN ÖNCE NAMAZ KILINIR MI?
1543- Sa’lebe b. Zehdem (r.a)’den rivâyete göre, Ali b. Ebî Talib halifelik için yerine Ebu Mes’ud’u vekil bırakmıştı. O da bayram günü çıkıp şöyle dedi: “Ey İnsanlar! Bayram günü bayram namazında imamdan önce namaz kılınması sünnetten değildir.” (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
6- BAYRAM NAMAZI İÇİN EZAN OKUNMAZ
1544- Câbir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) bir bayramda hutbeden önce ezansız ve kametsiz bayram namazını kıldırmıştı. (Müslim, Iydeyn: 1; Ebû Davud, Salat: 250)
7- BAYRAM GÜNÜ NE YAPILIR?
1545- Bera b. Âzib (r.a), Mescidin direklerinden birine dayanarak şöyle demişti: Peygamber (s.a.v), kurban bayramı günü bir hutbe verdi ve hutbesinde şunları söylemişti: “Bugün yapacağınız ilk iş bayram namazını kılmaktır sonra da kurban kesmektir. Kim böylece yaparsa bizim yolumuza uymuş olur. Kurbanını önce kesenler ise aile ferdlerinin et ihtiyacını karşılamış olurlar.” Ebu Bürde b. Dinar şöyle demişti: “Ey Allah’ın Rasûlü! ben önceden kesivermiştim. O kestiğimden daha gösterişli bir hayvanım daha var, onu kesersem onun keffareti olur ve kurban yerine geçer mi?” Rasûlullah (s.a.v)’de: “Olur kes fakat bundan sonra hiç kimse için böyle bir şey olamaz” buyurdular. (Buhârî, Iydeyn: 23; Dârimi, Adhıye: 7)
8- BAYRAM NAMAZLARI HUTBEDEN ÖNCE KILINIR
1546- İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v), Ebu Bekir ve Ömer (r.anhüm) bayram namazlarını hutbeden önce kıldırırlardı. (Buhârî, Iydeyn: 23; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 155)
9- BAYRAM NAMAZGAHINA SÜTRE DİKMEK
1547- Yine İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v) Ramazan ve Kurban bayramlarında namazgaha çıkarken elinde bastonunu götürdü, onu sütre olarak diker ve ona karşı namaz kılardı.” (Buhârî, Iydeyn: 13; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 164)
10- BAYRAM NAMAZLARI İKİŞER REKATTIR
1548- Ömer b. Hattab (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Kurban bayramı namazı iki rekattır. Ramazan bayramı namazı iki rekattır, yolcu namazı iki rekattır. Cuma namazı iki rekattır. Rasûlullah (s.a.v)’in dili ile bunlar noksansız böylece ikişer rekat olarak kılınırlar. (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 73)
11- BAYRAM NAMAZLARINDA HANGİ SÛRELER OKUNUR?
1549- Ubeydullah b. Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ömer bir bayram günü çıkarak Ebu Vakıd el Leysî’ye: “Bu günde, Rasûlullah (s.a.v) namaz da hangi sûreleri okurdu?” diye sordu. O da cevaben: “Kâf ve Kamer sûrelerini okurdu” dedi. (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 157; Müslim, Iydeyn: 3)
12- BAYRAM NAMAZINDA OKUNAN BAŞKA SÛRELER DE VAR MI?
1550- Numan b. Beşir (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v), Cuma günlerinde ve iki bayram namazında Âla ve Ğaşiye sûrelerini okurdu. Bazen Cuma ve bayram aynı güne rastlardı da yine her ikisinde de aynı sûreleri okurdu. (Muvatta', Cuma: 9)
13- BAYRAM GÜNÜ HUTBE NAMAZDAN SONRA OKUNUR
1551- Ata (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: İbn Abbas’tan işittim şöyle diyordu: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte bayram namazında bulundum önce namaz kıldırdı sonra da hutbe okudu. (Buhârî, Iydeyn: 7; Dârimi, Iydeyn: 218)
1552- Bera b. Âzib (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Kurban bayramı günü bayram hutbesini namazdan sonra okudu. (Ebû Davud, Dahaya: 5; Buhârî, Iydeyn: 7)
14- BAYRAM HUTBESİNİ DİNLEMEK FARZ MIDIR?
1553- Abdullah b. Saib (r.a)’ten rivâyete göre, Peygamber (s.a.v), bayram namazını kıldırdıktan sonra: “İsteyen gitsin isteyende oturup hutbe dinlesin” buyurdu. (Ebû Davud, Salat: 253; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 159)
15- BAYRAM HUTBESİ OKUYACAK İMAM GÜZEL ELBİSELER GİYER Mİ?
1554- Ebu Rimse (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) bayramda hutbe okurken gördüm, üzerinde iki parçadan oluşan yeşil bir elbise vardı.” (Ebû Davud, Libas: 19; Tirmizî, Edeb: 48)
16- PEYGAMBER (S.A.V), DEVE ÜZERİNDE HUTBE OKUMUŞ MUDUR?
1555- Ebu Kâhil el Ahmesî (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v)’i bir bayram günü devesi üzerinde hutbe verirken gördüm. Bilali Habeşi de devenin yularını tutuyordu.” (İbn Mâce, İkmetü’s Salat: 158; Müsned: 17977)
17- İMAM, BAYRAM HUTBESİNİ AYAKTA MI OKUR?
1556- Simak (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Câbir’e: “Rasûlullah (s.a.v) hutbeyi ayakta mı okurdu?” diye sordum. “Rasûlullah (s.a.v), hutbeyi ayakta okur. Sonra bir süre oturur ve yine kalkardı.” diye cevap verdi. (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 158; Ebû Davud, Salat: 228)
18- RASÛLULLAH (S.A.V), BAYRAM HUTBESİ OKURKEN KİME DAYANMIŞTI
1557- Câbir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir bayram günü Rasûlullah (s.a.v) ile beraber namazda bulundum. Hutbeden önce namaza başladı, ne ezan okudu ne de kamet getirildi. Namazı bitirince Bilal’e dayanarak ayağa kalktı ve Allah’a hamd edip O’nu övdükten sonra cemaate vaaz etti. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve Allah’a itaat etmeye teşvik etti. Sonra Bilal’i de yanına alarak kadınların bulunduğu tarafa gitti. Onlara da Allah’a karşı sorumluluk bilinci içerisinde olmalarını hatırlatıp vaaz etti. Bazı hatırlatmalarda bulundu. Allah’a hamd-ü sena edip, onları da Allah’a itaate teşvik etti. Sonra: “Sadaka veriniz, sizlerin çoğu Cehennem odunudur” buyurdu. Bunun üzerine ileri gelenlerden olmayan esmer bir kadın: “Niçin ey Allah’ın Rasûlü!” diye sordu. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Şikayetleriniz pek çoktur, kocalarınıza karşı nankörlük edersiniz” buyurunca; kadınlar gerdanlıklarını, küpelerini, yüzüklerini çıkarıp Bilal’in elbisesi üzerine sadaka olarak atmaya başladılar. (Müslim, Iydeyn: 1; Dârimi, Iydeyn: 224)
19- İMAM, HUTBEDE YÜZÜNÜ CEMAATE DÖNER
1558- Ebu Said el Hudrî (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) Kurban ve Ramazan bayramı günleri namazgaha çıkar insanlara namaz kıldırırdı. İkinci rekata oturduktan sonra selâm verip kalkar ve oturan cemaatine karşı dönerdi. Eğer bir yere elçi gönderilmesi gerekiyorsa bunu cemaatine haber verir değilse insanlara sadaka vermelerini emrederdi ve üç defa “Sadaka veriniz” “Sadaka veriniz” “Sadaka veriniz” derdi. Çoğunlukla kadınlar sadaka verirlerdi. (Müslim, Iydeyn: 1; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 158)
20- HUTBE OKURKEN SUSUP DİNLEMEK GEREKİR
1559- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v): “İmam hutbe okurken yanındaki kimseye sus dersen boş işle uğraşmış ve sevabını azaltmış olursun” buyurdu. (Ebû Davud, Salat: 235; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 86)
21- BAYRAM HUTBESİ NASIL OKUNUR?
1560- Câbir b. Abdullah (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) hutbesini şöyle yapardı: “Önce Allah’a hamd edip onu gerektiği şekilde övdükten sonra şöyle buyururdu: “Allah’ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz, saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitab’ıdır. Yolların en güzeli Muhammed’in yoludur. Yapılan işlerin en şerlisi sonradan uydurulup ortaya çıkarılanlardır. Her sonradan uydurulan şey ise bidattir. Her bidatte sapıklıktır. Her sapıkta Cehennemliktir.” Daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıyamette ben şöyle gönderildim diyerek iki parmağını birbirine yaklaştırıp işaret ederdi. Kıyametten bahsettiğinde yüzü kızarır, sesi yükselir, şiddeti artardı. Sanki orduya bir tehlikeyi haber veren komutan gibi tavır içine girerek: “Akşama ve sabaha vay o sizin başınıza geleceklere…” der ve şöyle devam ederdi. “Mal bırakan kimsenin mirasçısı aile fertleridir. Kim de borç ve yetimler bırakarak ölürse onun yetimlerine bakmak bana aittir. Mü’minlerin böyle işlerine ben daha layığım.” (Müslim, Cuma: 13; Ebû Davud, Haraç: 15)
22- İMAM, HUTBEDE SADAKAYA TEŞVİK EDER Mİ?
1561- Ebu Said (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v), bayram günü çıkar iki rekat namaz kıldırır sonra hutbe verir sadaka verilmesini emrederdi sadaka verenlerin çoğunluğu kadınlardan olurdu. Bir ihtiyacı olursa veya bir heyet göndermek isterse onu cemaatine söyler değilse dönüp giderdi. (Müslim, Iydeyn: 1; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 158)
1562- Hasan’ı Basri (r.a)’den rivâyete göre, İbn Abbas, Basra’da bir hutbe vererek şöyle söyledi: “Orucunuzun zekatını ödeyiniz” bunun üzerine insanlar birbirlerine bakmaya başladılar. Bunun üzerine Abbas: “Burada Medineli kim var?” dedi ve: “Kalkın kardeşlerinize öğretin onlar bilmiyorlar; Rasûlullah (s.a.v), fıtır sadakasını; küçük, büyük, hür, köle, erkek, kadın herkes için yarım sa’ buğday’dan veya bir sa’ hurmadan veya arpadan verilmesini farz kılmıştı.” (Ebû Davud, Zekat: 20; Müsned: 1914)
1563- Bera (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), Kurban bayramı günü namazdan sonra bize hutbe okudu sonra şöyle buyurdu: “Kurban bayramı namazımızı kılan, kurbanımızı kesen, Allah’a karşı vazifesini yerine getirmiş olur. Bayram namazından önce kurbanını kesmiş olan kimse ise, et için hayvan kesmiş demektir.” Bu hutbe üzerine Ebu Bürde b. Niyar: “Ey Allah’ın Rasûlü! Ben bugün yeme içme günü olduğunu bildiğimden namaza çıkmadan önce kestim, acele ettim. Kendim yedim, çoluk çocuğuma yedirdim, komşularıma da dağıttım” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “O etlik için kesilmiş sayılır” buyurdular. Kurban bayramı namazından önce kestiği koyunun kurban olmadığını öğrenen Ebu Bürde: “Benim iki koyun eti kadar eti çıkacak olan bir hayvanım var, onu kessem olur mu?” diye sorunca, Rasûlullah (s.a.v): “Evet fakat senden sonra hiç kimse için böyle bir durum geçerli olmaz” buyurdular. (Buhârî, Iydeyn: 8; Ebû Davud, Dahaya: 5)
23- HUTBE NORMAL UZUNLUKTA OLMALI
1564- Câbir b. Semure (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte namaz kıldım. Namazı da hutbesi de orta uzunlukta idi. (Ebû Davud, Salat: 229; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 85)
24- İKİ HUTBE ARASINDA KONUŞMADAN OTURMAK
1565- Câbir b. Semure (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v)’i ayakta hutbe okurken gördüm. Birinci hutbeden sonra hiç konuşmadan biraz oturuyordu sonra tekrar kalkıp ikinci hutbeyi okuyordu. Kim sana Rasûlullah (s.a.v)’in oturarak hutbe verdiğini söylerse ona inanma.” (Ebû Davud, Salat: 228; Dârimi, Salat: 200)
25- İKİNCİ HUTBEDE OKUNANLAR
1566- Yine Câbir b. Semure (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v), hutbeyi ayakta okur sonra biraz oturur sonra tekrar kalkar bazı ayetler okur ve Allah’ı zikrederdi. Hutbesi de namazı da orta uzunlukta idi. (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 85; Ebû Davud, Salat: 229)
26- İMAM HUTBEYİ BİTİRMEDEN HUTBEDEN İNER Mİ?
1567- İbn Büreyde (r.a), babasından naklederek şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v), minberde hutbe okurken torunu Hasan ve Hüseyin geliverdiler. Üzerlerinde kırmızı elbiseler vardı, düşe kalka yürüyorlardı. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) hemen minberden inip onları kucağına aldı ve: “Allah: “Mallarınız ve evlatlarınız sizler için birer imtihan vasıtasıdır” demekle ne kadar doğru söylemiş bu ikisinin yürürken tökezlediklerini gördüm, dayanamadım ve inip onları kucağıma aldım” buyurdu. (Ebû Davud, Salat: 233; Tirmizî, Menakıb: 31)
27- HUTBEDEN SONRA İMAM KADINLARA DA KONUŞUR MU?
1568- Abdurrahman b. Abis (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: İbn Abbas’tan işittim şöyle diyordu: Bir adam İbn Abbas’a şöyle sormuştu: “Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte bayram için namazgaha çıktın mı?” O da: “Evet, eğer o Peygamber akrabam olmasaydı küçük olduğum için Onunla beraber olmayacaktım.” Rasûlullah (s.a.v), Kesir b. Salt’ın evinin yanına geldi, namaz kıldı ve sonra hutbe okudu. Sonra da kadınların toplu bulunduğu yere geldi ve onlara da vaaz ve nasihatte bulundu. Bazı şeyleri hatırlattı ve sadaka vermelerini emretti. Bunun üzerine kadınlar ellerini yüzüklerine götürüp çıkarıp Bilal’in elbisesi üzerine atmaya başladılar. (Müsned: 1958)
28- BAYRAM NAMAZINDAN ÖNCE VE SONRA NAMAZ KILINIR MI?
1569- İbn Abbas (r.a)’tan rivâyete göre: “Peygamber (s.a.v), bir bayram günü namazgaha çıktı, iki rekat bayram namazını kıldırdı. Ondan ne önce ne de sonra başka namaz kılmazdı.” (Ebû Davud, Salat: 257; Dârimi, Iydeyn: 219)
29- İMAM, NAMAZDAN SONRA KURBAN KESER Mİ?
1570- Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), Kurban bayramı günü bize hutbe okuduktan sonra dönüp iki boynuzlu koç kurban etmişti. (Ebû Davud, Dahaya: 9)
1571- Abdullah b. Ömer (r.a)’in haber verdiğine göre, Rasûlullah (s.a.v) namazgahta ya bir koç veya bir deve kurban ederdi. (Ebû Davud, Dahaya: 9; Dârimi, Dahaya: 1)
30- CUMA VE BAYRAM AYNI GÜNE GELİRSE NAMAZLARDA NE OKUNUR?
1572- Numan b. Beşir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), Cuma ve bayram namazlarında ’la ve Ğaşiye sûrelerini okurdu. Cuma ve bayram aynı güne rastlarsa yine aynı sûreleri okurdu. (Tirmizî, Iydeyn: 385; Ebû Davud, Salat: 242)
31- CUMA VE BAYRAM AYNI GÜNE GELİRSE BAYRAMA KATILAN CUMA’YA TEKRAR GELMESE OLUR MU?
1573- İyas b. ebi Remle (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Muaviye’nin, Zeyd b. Erkam’a: “Bayramlarda Rasûlullah (s.a.v) ile beraber bulundun mu?” diye sorduğunu duydum. O da: “Bulundum; sabahleyin bayram namazını kıldırdı sonra Cumaya gelmememize müsaade etti” diye cevap verdi. (Ebû Davud, Salat: 217; Dârimi, Iydeyn: 225)
1574- Vehb b. Keysan (r.a)’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: İbn Zübeyr zamanında bayram namazı ile Cuma aynı güne geldi. İbn Zübeyr bayram namazı için geç vakit çıktı. Hutbesini de bir hayli uzattı sonra indi, bayram namazını kıldı. O gün cemaate Cuma namazını kıldırmadı. Bu durum İbn Abbas’a bildirilince İbn Abbas: “Rasûlullah (s.a.v)’in sünnetine uymuş” dedi. (Ebû Davud, Salat: 217)
32- BAYRAMDA DEF ÇALINIR MI?
1575- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v), iki cariye Aişe’nin yanında bir bayram günü def çalarlarken yanlarına girmiş. Ebu Bekir’de hemen onları azarlamak istemiş fakat Rasûlullah (s.a.v): “Bırak onları her toplumun bir bayramı vardır” buyurmuş. (Müslim, Iydeyn: 4; İbn Mâce, Nikah: 21)
33- BAYRAM GÜNÜ GÖSTERİ YAPILIR MI?
1576- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Bayram günü Sudanlılar, Peygamber (s.a.v)’in önünde gösteri yapıyorlardı. Beni de çağırdı, omuzunun üzerinden ben de onları seyrediyordum. Kendim ayrılmak isteyinceye kadar onları seyrettim. (Müslim, Iydeyn: 4; Müsned: 24906)
34- BAYRAM GÜNÜ MESCİDDE GÖSTERİ YAPMAK VE KADINLARIN DA BUNU SEYRETMESİ
1577- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Mescidde gösteri yapan Habeşlileri seyrederken Rasûlullah (s.a.v) beni elbisesi ile örtüyordu. Ben bıkıncaya kadar onları seyrettim. Öyleyse siz genç kızların eğlenceye olan düşkünlüklerini anlayışla karşılayın. (Müslim, Iydeyn: 4; Müsned: 24906)
1578- Ebu Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Habeşliler Mescidde gösteri yaparlarken Ömer çıkageldi. Ömer onları dağıtmaya çalıştı da, Peygamber (s.a.v): “Onları bırak Ey Ömer! Onlar, Erfide oğullarıdır” buyurdu. (Müslim, Iydeyn: 4; Müsned: 7734)
35- BAYRAM GÜNÜ DEF ÇALINIR OYUN OYNANABİLİR
1579- Urve (r.a)’den rivâyete göre, şöyle anlatmıştır. Aişe (r.anha) şunları anlattı: “Ebu Bekir es Sıdık yani babam yanıma çıkageldi, o anda yanımda iki cariye def çalıp şarkı söylüyorlardı. Rasûlullah (s.a.v)’de elbiselerine bürünmüş vaziyette idi. Yüzünü açarak Ebu Bekir’e dedi ki: “Ey Ebu Bekir onları kendi hallerine bırak. Bu günler bayram ve Mina günleridir.” Rasûlullah (s.a.v), o zaman Medine’de idi. (Buhârî, Iydeyn: 25; Müslim: Iydeyn: 4)

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 159 misafir olmak üzere toplam 159 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159,
Reklamlar:

Faruki.net