ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
İSR' VE Mİ'RC HADSİ
         Bu blmde toplam 5 Hadisi Şerif var.
Konu: İsr Ve Mi'rac;mi'rc (2)
Başlık: Mşriklerin İsr'yı İnkr Ettikleri Mşriklerin Suallerine Peygamberimizin Cevbı
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Rivyete gre Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğunu işitmiştir: (Mescid-i Aks'ya sefer ettiğimi sylediğimde) Kureyş beni yalanlayınca (Mescid-i Harm'a gidip) Hicir'de ayakta durdum. Mtekıben Allah bana, Beyt-i Makdis'i ile gzmn arasındaki mesfeyi kaldırdı da (denemek iin ne sordularsa) Mescid-i Aks'ya bakarak onun nişnelerinden Kureyş'e haber vermeğe başladım.

Hadis No: 1550

Konu: İsr Ve Mi'rac;mi'rc (2)
Başlık: İsr' Ve Mi'rc Hakkında Mlik İbn-i Sa'saa Hadsi
Ravi: Mlik İbn-i Sa'saa
Hadis:

Rivyete gre Neb salla'llahu aleyhi ve sellem İsr ve seyhat ettirildiği gece (nin esrrın) dan Ashbına haber verip buyurmuştur ki: Bir kere ben Hatm'de yatmış (uyurla uyanık arası) bulunuyordum. -Birok rivyet tariklerinde rv Katde Hatm yerinde Hicir rivyet etmiştir-. Bu sırada bana gelen Cibrl geldi de (gğsm) yardı. -Rv Katde Enes İbn-i Mlik'in: Şuradan şuraya kadar yardı dediğini işittim, demiştir ki, rv bu işret olunan mahallin boğaz ukurundan kıl bittiği yere kadar yni n mahalli olduğunu bildirmiştir- ve kalbimi ıkardı. Sonra ii mn (ve hikmet) dolu bir tas getirildi. Kalbim de (Zemzem suyu ile) yıkandıktan sonra iin mn (ve hikmet) dolduruldu. Sonra eski hline ide olundu. Daha sonra katırdan kk ve merkepten byk beyaz bir binit getirildi. -Rv (Enes İbn-i Mlik): Bunun adı Burak'tır ki o, adımını gznn irişebildiği yerin mntehsına atardı demişti:- Ben bunu zerine bindirildim. Cibrl de benimle yollandı, bana refkat etti. (Sonra ben Cibrl ile berber Beyt-i Makdis'e vardım. Namaz kıldım. Btn peygamberler de benimle kıldılar. Sonra l makamlara ıkılacak bir Mi'rac, bir merdiven kuruldu Buna Cibrl ile bindirildim ve onunla berber ykseldim) Nihyet dny semsına vardı. Cibrl gk kapısını aldı. (Hzin, beki melek tarafından): - Kim o? denildi. Cibrl: - Cibrl'im! dedi. (Hzin tarafından): - Yanındaki kimdir? diye soruldu. Cibrl: - Muhammed! diye cevap verdi. (Hzin tarafından): - Y (gğe ıkmak iin) ona (vahiy ve Mi'rc da'veti) gnderildi mi? diye soruldu. Cibrl: - Evet gnderildi! diye tasdk etti. (Hzin tarafından): - Merhab gelen zta! Bu gelen kişi ne gzel yolcu? denildi. Ve hemen gk kapısı aıldı. Ben birinci semya varınca orada dem (peygamber)le karşılaştım. Cibrl bana: - Bu senin baban dem'dir; ona selm ver! dedi. Ben de selm verdim. dem selmıma mukabele etti. Sonra: - Merhab hayırlı, iyi oğlum, slih peygamber! dedi. Sonra Cibrl benimle yukarı ykseldi. T ikinci semya geldi. Bunun da kapısını aldı: - Kim o? denildi. Cibrl: - Cibrl'im! dedi. - Yanındaki kimdir? denildi. Cibrl: - Muhammed! diye cevap verdi. - Ya! Ona vahiy ve Mi'rc gnderildi mi? denildi. Cibrl: - Evet gnderildi! dedi. - Merhab gelen zta! Bu gelen kişi ne gzel yolcu, denildi. Ve hemen gk kapısı aıldı. Ben ikinci semya varınca orada Yahy ve s (peygamberler) ile karşılaştım. Yahy ile s teyze oğullarıdır. Cibrl bana: - Bu grdklerin Yahy ve s'dır; bunlara selm ver! dedi. Ben de onlara selm verdim. Onlar da selmıma mukabele ettiler. Sonra: - Merhab hayırlı kardeş, slih peygamber! dediler. Sonra Cibrl benimle nc semya ykseldi. Bunun da kapısın aldı. - Kim o! denildi. Cibrl: - Cibrl'im! dedi. - Yanındaki kimdir? denildi. Cibrl: - Muhammed! dedi. - Ya ona vahiy ve Mi'rc gnderildi mi? denildi. Cibrl: - Evet gnderildi! dedi. Hzin tarafından: - Merhab gelen zta! Bu gelen kişi ne gzel yolcu, denildi. Ve hemen gk kapısı aıldı. Ben nc semya vardığımda Ysuf (peygamber) ile karşılaştım. Cibrl: - Bu grdğn Ysuf'tur; ona selm ver! dedi. Ben de Ysuf'a selm verdim. O da mukabele etti. Sonra: Merhab hayırlı kardeş, slih peygamber! dedi. Sonra Cibrl benimle ykseldi. T drdnc semya vardı. Bunun da kapısını aldı.

Hadis No: 1551

Konu: İsr Ve Mi'rac;mi'rc;ry;şecere-i Mel'ne;zakkum Ağacı
Başlık: İsr' Ve Mi'rc'ın Uykuda Grlen Bir Dş Olmayıp Gzle Grlen Bir Vkıa Olduğuna Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Rivyete gre Allahu Tel'nın: Habbim! Bizim sana (İsr' gecesi) gstermiş olduğumuz r'yyı (yetleri) ns iin bir fitne, bir bel olmaktan başka bir şey kılmadık kavlindeki (r'y) hakkında İbn-i Abbs: O r'y, gzn grdğ yetlerdir ki, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e Beyt-i Makdis'e sefer ettirildiği gece gsterildi demiştir. İbn-i Abbs (yetin bakıyesindeki): Kur'n'da l'net edilmiş olan şecere de zakkum ağacıdır, demiştir.

Hadis No: 1552

Konu: Hz. Peygamber'in Hz. işe İle Evlenmesi
Başlık: Peygamberimizin Hazret-i işe İle Nişanlanması (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Ben altı yaşında bir kız iken Neb salla'llahu aleyhi ve sellem beni akd ve nikh eylemişti. ( sene sonra) biz Medne'ye hicret ettik. Hris İbn-i Hazrec oğullarının menziline indik. Mtekıben ben, sıtmaya tutuldum. Bu cihetle saım dkld. (Hastalıktan kurtulduktan sonra) saım grleşti, uzayıp omuzlarıma dkld. Bir kere ben, arkadaşlarımla berber salıncakta oynarken annem mm Rumn bana doğru geldi ve beni ağırdı. Ben de annemin yanına geldim. Beni ne edeceğini bilmiyordum. Annem elimi tuttu. T evin kapısı nn (e geldiğimizde ora) da beni durdurdu. Ben de yorgunluktan kaba kaba soluyordum. Nihyet soluğum biraz yatıştı. Sonra annem biraz su aldı. Onunla yzm, başımı sıvazladı. Sonra beni eve koydu. Evde Ensr'dan birtakım kadınlar hazır bulunyordu. Bunlar bana: - Hayır ve bereket zere geldin, hayırlı kısmet getirdin! di(ye alkışla) dılar. Annem beni bu kadınlara teslm etti. Bunlar da benim kılığımı, kıyfetimi dzlediler ve Reslullah'a teslm ettiler. Beni hibir şey sıkmadı. Ancak Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'i habersiz grnce sıkıldım. (Reslullah bir sedir zerine oturmuştu. Yanında Ensr erkeklerinden, kadınlarından oturanlar vardı. Beni Reslullah yanına oturttu). Ensr kadınları beni Reslullah'a takdm ettiklerinde ben dokuz yaşında bir kızdım.

Hadis No: 1553

Konu: Hz. Peygamber'in Hz. işe İle Evlenmesi;ry
Başlık: Peygamberimizin Hazret-i işe İle Nişanlanması (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem Hazret-i işe'ye şyle demiştir: - Ey işe sen iki kere r'ymda bana gsterildin. yle sanıyorum ki ben, bir ipekli kumaş parasında senin sretini grmştm de (Cibrl tarafından): Bu resmin shibi senin mstakbel zevcendir! denilmişti. -Şimdi ben (yznden) anlıyorum ki, o sret sen idin- Cibrl'in o sz zerine ben: Eğer şu r'yn Allah tarafından gsterilmiş ise Allah'ın takdri infz buyurulur, diyordum.

Hadis No: 1554

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 215 misafir olmak zere toplam 215 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215,
Reklamlar:

Faruki.net