Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sünen-i Nesai

Temizlik
Sular
Hayz ve Lohusalık
Gusül ve Teyemmüm
Namaz
Namaz Vakitleri
Ezan
Mescitler
Kıble
İmamet
Namaza Başlama
Tatbik
Namazda Yanılma (Sehv)
Cuma
Namazı Kısaltmak
Güneş ve Ay Tutulması
Yağmur Duası
Korku Namazı
Bayram Namazları
Gündüz ve Gece Kılınan Nafile Namazlar
Cenazeler
Oruç
Zekat
Hacc
Cihad
Nikah
Talak (Boşanma)
Atlar
Vakıf
Vasiyetler
Bağış
Hibe
Rukba
Umra
Yeminler ve Nezirler
Müzarea Ziraat Ortaklığı
Kadınları İyi Geçinmek
Kan Dökmenin Haramlığı
Ganimet
Biat
Akika
Deve Kurbanı - Recep Kurbanı
Avcılık
Kurban
Alışveriş
Kasame
Hırsızın Elinin Kesilmesi Kitabı
İman ve Özelikleri
Süslenme
Hakimlik Adabı
Allah'a Sığınma
İçecekler
9- KIBLE KİTABI (BÖLÜMLERİ)
1- NAMAZ KILARKEN KIBLEYE DÖNMEK
734- Bera b. Azib (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), Medine’ye geldikten sonra on altı ay Beyt-i Makdis’e doğru namaz kıldı. Daha sonra ise Kâbe’ye yöneldi. Kıble değiştiğinde Rasûlullah (s.a.v) ile beraber namaz kılan ensarlı biri, namaz kılan bir cemaate rastladı ve: “Rasûlullah (s.a.v)’in Kâbe’ye doğru namaz kıldığına şahitlik yapıyorum” dedi. Bunun üzerine o cemaat da Kâbe’ye doğru döndüler. (Müslim, Mesacid: 2; Dârimi, Salat: 30)
2- NAFİLE NAMAZLAR BİNİT ÜZERİNDE KILINIR
735- İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) yolculukta binitine binmiş vaziyette nafile namazını, binit nereye dönerse dönsün onun üzerinde kılardı. Malik ve Abdullah b. Dinar’ da şöyle dediler: “İbn Ömer’de aynı şekilde yapardı.” (Dârimi, Salat: 181; Ebû Davud, Salat: 278)
736- Abdullah b. Mes’ud (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), devesi üzerinde deve nereye dönerse dönsün nafile namazları ve vitir namazını kılardı. Sadece farz namazlarını devesi üzerinde kılmazdı.” (Dârimi, Salat: 180; Ebû Davud, Salat: 278)
3- KIBLENİN DEĞİŞMESİ HABERİYLE YÖNLER NAMAZDA İKEN DEĞİŞTİRİLDİ
737- İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Kuba’da, Müslümanlar sabah namazını kılarlarken birisi gelip: “Rasûlullah (s.a.v)‘e bu gece bir ayet nazil oldu ve Kâbe’ye dönmesi emredildi” dedi. O anda Şam’a doğru namaz kılan cemaat hemen Kâbe’ye doğru döndüler.” (Müslim, Mesacid: 2; Dârimi, Salat: 30)
4- NAMAZ İÇİN KULLANILAN SÜTRENİN ÖLÇÜSÜ
738- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Tebük seferinde Rasûlullah (s.a.v)’e, namaz kılanın dikeceği sütrenin büyüklüğünden sordular. O da: “Hayvanın semerinin arkasındaki dayanılacak tahta kadardır” buyurdular. (Tirmizî, Salat: 250; Müslim, Salat: 50)
739- İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v), önüne bir harbe diker ve ona doğru namazını kılardı.” (Buhârî, Salat: 92; Dârimi, Salat: 124)
5- SÜTREYE YAKIN OLMAK
740- Sehl b. Ebû Hasme (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz sütre dikip namaz kılacağında sütresine yakın olsun ki şeytan onun namazını kesmesin.” (Dârimi, Salat: 124; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 39)
6- PEYGAMBERİMİZ KABE İÇERİSİNDE NASIL NAMAZ KILMIŞTI
741- Abdullah b. Ömer (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) Kâbe’ye girdi, yanında Usame b. Zeyd, Bilal, Osman b. Talha el Hâcebi de vardı. İçeri girince kapıyı kapadı. Abdullah b. Ömer diyor ki: Bilal’e sordum: “Rasûlullah (s.a.v) içeride ne yaptı” diye, Bilal şöyle dedi: “Kâbe’nin içerisindeki bir direği soluna iki direği de sağ tarafına aldı. Üç direği de arkasına aldı, o zamanlarda Kâbe’nin içerisinde altı direk vardı. Sonra namaz kıldı. Namaz kılarken kendisiyle duvar arasında üç zira’ kadar mesafe vardı.” (Dârimi, Salat: 43; Muvatta', Hac: 63)
7- SÜTRESİZ NAMAZ KILINDIĞINDA NAMAZI BOZAN ŞEYLER
742- Ebû Zer (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle demiştir: “Sizden biriniz namaz kılacağında önünde semerin arkasındaki tahta kadar bir şey oldu mu yeterlidir. Böyle bir sütre bulunamaz ise o kimsenin namazını kadın, merkeb ve siyah köpek bozar.” Ravi diyor ki: “Niçin sarı ve kırmızı değil de siyah köpek” dedim. Ebû zer şöyle cevab verdi: Senin bana sorduğun gibi ben de Rasûlullah (s.a.v)’e sordum O da: “Siyah köpek şeytandır” buyurmuştu. (Dârimi, Salat: 43; Tirmizî, Salat: 253)
743- Katade (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Câbir b. Zeyd’e: “Namazı ne bozar?” diye sordum. O da şöyle dedi: İbn Abbas şöyle dedi: “Hayızlı kadın ve köpek namaz kılanın önünden geçerse namaz bozulur.” (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 38; Ebû Davud, Salat: 110)
744- İbn Abbas (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ben ve Fadl, dişi bir eşeğin üzerinde Arafat’a geldik. Rasûlullah (s.a.v), insanlara namaz kıldırıyordu. -veya buna benzer bir şeyler söyledi- Bazı safların önünden geçtik sonra merkepten inip merkebi otlamaya bıraktık. Rasûlullah (s.a.v) bize bir şey demedi. (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 38; Müslim, Salat: 47)
745- Fadl b. Abbas (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), çölde kalmakta olan Abbas’ı ziyarete gelmişti. O günlerde bizim de küçük bir köpeğimiz ve otlayan bir eşeğimiz vardı. Rasûlullah (s.a.v), o eşek ve köpek önünde olduğu halde ikindi namazını kıldı ne onları kovaladı ne de arkasına aldı.” (Ebû Davud, Salat: 114; Müslim, Salat: 47)
746- Suheyb (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: İbn Abbas’ın şöyle söylediğini duydum: “Ben ve Benî Hâşim‘den bir çoçuk, Rasûlullah (s.a.v) namaz kılarken bir merkeb üzerinde iken önünden geçtik. Sonra merkepten inerek, Rasûlullah (s.a.v) ile beraber namaz kıldık. Fakat, Rasûlullah (s.a.v) namazını bozmadı. Orada Abdulmuttalib oğullarından iki kız koşarak geldiler ve Rasûlullah (s.a.v)’in dizinin dibine oturdular. Rasûlullah (s.a.v) onları yanından uzaklaştırdı ve namazını bozmayıp devam etti.” (Ebû Davud, Salat: 113; Dârimi, Salat: 129)
747- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) namaz kılarken ben O’nun önünde yatıyordum. Kalkıp önünden geçmeyi doğru bulmadım ve O’nun önünden yavaşça yataktan sıyrılıp çıktım.” (Buhârî, Salat: 103; Dârimi, Salat: 128)
8- NAMAZ KILANLA SÜTRESİ ARASINDAN GEÇİLMEZ
748- Büsr b. Said (r.a)’den rivâyete göre, Zeyd b. Halid, Ebû Cuheym’e, Büsr b. Said’i namaz kılanın önünden geçen kimse hakkında Rasûlullah (s.a.v)’den ne duyduğunu haber vermesi için göndermişti. Bunun üzerine Ebû Cüheym dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) buyurdu ki: “Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günah işlediğini bir bilseydi namaz kılanın önünden geçmektense kırk bilmem şu kadar zaman yerinde durmayı daha hayırlı bulur ve geçmezdi.” (Müslim, Salat: 48; Dârimi, Salat: 128)
749- Ebû Said el Hudri (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz namaza durduğunda önünden kimsenin geçmesine izin vermesin. Eğer o kimse dinlemez ve geçmek isterse onu öldürsün” (Dârimi, Salat: 127; Ebû Davud, Salat: 108)
9- HANGİ DURUMLARDA NAMAZ KILANIN ÖNÜNDEN GEÇİLİR
750- Kesir b. Kesir (r.a), babasından ve dedesinden aktararak şöyle diyor: “Rasûlullah (s.a.v)’i gördüm. Kâbe’yi yedi defa tavaf etti. Sonra Makam-ı İbrahim’in yanı başında ayakkabılarıyla iki rekat namaz kıldı. Kendisiyle tavaf edenler arasında hiçbir şey yoktu.” (Ebû Davud, Menasik: 49; İbn Mâce, Menasik: 33)
10- UYUYAN KİMSEYE DOĞRU NAMAZ KILINIR MI?
751- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), gecenin bir bölümünde teheccüd namazı kılardı. Ben ise O’nunla kıblesi arasına yatağa uzanmış vaziyette yatıp uyurdum. Vitir kılmak istediğinde beni de uyandırırdı, ben de vitiri kılardım.” (Buhârî, Salat: 104; Ebû Davud, Salat: 112)
11- KABİRLERE DOĞRU NAMAZ KILINMAZ
752- Ebû Mersed el Ganevi (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kabirlere doğru namaz kılmayınız ve kabirlerin üzerine de oturmayınız.” (Tirmizî, Cenaiz: 57; İbn Mâce, Cenaiz: 45)
12- RESİM BULUNAN ÖRTÜYE DOĞRU NAMAZ KILINMAZ
753- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Evimde üzeri resimli bir kumaş vardı, onu perde olarak kullanmıştım. Kıble tarafına düşüyordu. Rasûlullah (s.a.v): “Onu çıkar” buyurdular. Ben de çıkarıp minder yüzü yaptım.” (Buhârî, Libas: 91; Tirmizî, Sıfat-ül Kıyame: 32)
13– NAFİLE NAMAZ KİŞİYİ USANDIRMAYACAK KADAR KILINMALI?
754- Yine Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’in bir hasırı vardı, gündüzleyin onu serer üzerinde namaz kılardı. Geceleyin ise; muhafaza altına alırdı. Müslümanlar, Rasûlullah (s.a.v)’in bu gece ibadetini öğrenince O’nunla birlikte gece ibadeti olan namaz kılmaya başladılar, aralarında da o namaz kıldığı hasır vardı. Bu yapılanı gören Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Gücünüzün yeteceği kadar işi (ibadeti) üzerinize alın yoksa sizler usanmadıkça, Allah usanmaz. Allah katında amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olandır.” Daha sonra, Rasûlullah (s.a.v) orada namaz kılmayı terketti ve bir daha Allah ruhunu alıncaya kadar oraya dönmedi. Rasûlullah (s.a.v) bir şey yapmaya başladığında ona devam ederdi. (Buhârî, iman: 32; Müslim, Salat-ül Müsafirin: 30)
14- TEK KAT ELBİSEYLE NAMAZ KILINIR MI?
755- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, bir kimse; Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek tek bir elbise ile namaz kılınıp kılınmayacağını sormuştu da Rasûlullah (s.a.v): “Hepinizin iki elbisesi var mıdır ki?” buyurdular. (Müslim, Salat: 52; Tirmizî, Salat: 254)
756- Ömer b. ebi Seleme (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v), Ümmü Seleme’nin evinde iki ucunu boynuna dolamış vaziyette tek bir elbise içerisinde namaz kılarken gördüm.” (İbn Mâce, İkametü’s Salat: 69; Ebû Davud, Salat: 78)
15- TEK GÖMLEKLE DE NAMAZ KILINABİLİR Mİ?
757- Seleme b. Ekva (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bazen su için çıkıyorum, üzerimde bir gömlekten başka bir şey de olmuyor, o durumda namaz kılabilir miyim?” diye sordum. “Bir dikenle bile olsa iki ucunu birbirine bağla ve namazını kıl” buyurdular. (Ebû Davud, Salat: 80; Müsned: 15923)
16- AVRET YERLERİNİ ÖRTMEYEN VE BOZUK GÖRÜNTÜ MEYDANA GETİREN ELBİSELERLE NAMAZ KILMAK
758- Sehl b. Sa’d (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Bazı kimseler elbiseleri dar ve uygun olmadığı için çocuklar gibi vücutlarına bağlayarak namaz kılıyorlardı. Böylesi durumlarda erkeklerin arkasındaki saflarda namaz kılan kadınlara: “Erkekler secdeyi bitirip oturmadıkça siz kadınlar başınızı kaldırmayın” denildi. (Ebû Davud, Salat: 79; Buhârî, Salat: 6)
759- Amr b. Seleme (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Kavmimden, Rasûlullah (s.a.v)’in yanına gidenler döndüklerinde dediler ki: “Rasûlullah (s.a.v): “İçinizde Kur’an’ı en iyi okuyanınız size imam olsun” buyurdu. Sonra beni çağırarak; rükû’ ve secdelerin nasıl yapılacağını bana öğrettiler. Ben de onlara namaz kıldırmaya başladım. Namaz kıldırırken üzerimde yırtık paramparça bir elbise vardı. Arkamda namaz kılanlar babama: ”Oğlunun avret yerlerini örtmeyecek misin?” diyorlardı. (Ebû Davud, Salat: 79; Müsned: 19864)
17- BİR KISMI KARISINI ÖRTEN ELBİSEYLE NAMAZ KILINIR MI?
760- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v), geceleyin namaz kılardı. Ben de: Hayızlı olduğum halde yanında bulunurdum ve üzerimdeki elbise parçasının bir kısmı Rasûlullah (s.a.v)’in üzerinde olurdu. (Müslim, Salat: 52; Ebû Davud, Tahara: 136)
18- TEK PARÇA ÇARŞAF VE PEŞTEMAL GİBİ BİRŞEY İLE NAMAZ KILINIR MI?
761- Ebû Hüreyre (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: ”Sizden biriniz üzerinde tek parça çarşaf gibi bir şey varken onu boynuna bağlamaksızın namaz kılmasın.” (Dârimi, Salat: 104; Buhârî, Salat: 19)
19- RASÛLULLAH (S.A.V) İPEK ELBİSEYLE NAMAZ KILMIŞMIDIR?
762- Ukbe b. Amir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’e ipekten yapılmış bir elbise hediye edilmişti. Onu giyip namaz kıldı. Namazını bitirince hoşlanmamış gibi çıkarıp attı ve: “Bu elbise muttaki yani yolunu, Allah ile bulanlara yakışmaz” buyurdu. (Buhârî, Salat: 16; Müslim, Libas: 2)
20- DESENLİ ELBİSELER NAMAZDA KİŞİYİ MEŞGUL EDER Mİ?
763- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) üzeri desenli bir elbiseyle namaz kıldı ve şöyle buyurdu: “Şu kumaşın üzerindeki desenler namazda beni meşgul etti. Bu elbiseyi bana hediye eden; Ebû Cehm’e götürün de onun giydiği Enbicaniyye isimli elbiseyi bana getirin.” (İbn Mâce, Libas: 1; Buhârî, Salat: 14)
21- KIRMIZI ELBİSEYLE NAMAZ KILINIR MI?
764- Avn b. Ebû Cuhayfe (r.a), babasından rivâyet ederek şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) kırmızı bir elbise giyerek çıktı. Bir harbe’yi sütre olarak dikti ve ona doğru namaz kıldı. O harbenin arkasından köpek, kadın ve eşekler geçiyordu.” (İbn Mâce, Libas: 20; Buhârî, Salat: 17)
22- HAYZ KANI BULAŞAN ELBİSE NE YAPILARAK NAMAZ KILINIR
765- Hılas b. Amr, Aişe (r.anha)’dan şöyle dediğini işitmiştir: “Ben ve Rasûlullah (s.a.v), Ebûl Kasım tek bir çarşaf içindeydik. Ben de hayızlı idim ve üzerimde hayız kanından izler vardı, bu hayız kanından Rasûlullah (s.a.v)’e bir şey bulaşırsa, bulaşan yeri yıkar başka yerlere dokunmaksızın namazını kılardı. Sonra tekrar yanıma döner birlikte yatardık yine benden bir şey kendisine bulaşırsa yine aynı şekilde yapar başka bir şey yapmaksızın namazını kılardı.” (İbn Mâce, Tahara: 125; Müslim, Hayz: 3)
23- MEST GİYEN KİMSE ABDESTİ BOZULDUĞUNDA MESTLERİNE MESHEDEREK NAMAZINI KILAR
766- Hemmam (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Cerir’i gördüm küçük abdest bozmuştu. Sonra su getirtti ve abdest aldı mestleri üzerine meshetti. Sonra kalkıp namaz kıldı. Bu yaptığı kendisine sorulunca, “Rasûlullah (s.a.v)‘i böyle yaparken gördüm” dedi. (Buhârî, Salat: 25; Ebû Davud, Tahara: 62)
24- AYAKKABI İLE NAMAZ KILMAK
767- Ebû Mesleme (r.a)’den rivâyete göre, -ki adı Said b. Yezid el Basri’dir güvenilen bir kimsedir.- şöyle demiştir: “Enes b. Malik’e sordum; “Rasûlullah (s.a.v), ayakkabılarıyla namaz kılarmıydı?” O da: “Evet” dedi. (Buhârî, Salat: 24; Dârimi, Salat: 103)
25- İMAM, NAMAZ KILDIRIRKEN ÇIKARDIĞI AYAKKABILARINI NEREYE KOYAR?
768- Abdullah b. Saib (r.a)’den rivâyete göre: “Rasûlullah (s.a.v) Mekke fethi günü cemaate namaz kıldırırken ayakkabılarını sol tarafına koymuştu.” (Ebû Davud, Salat: 89; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 205)

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 162 misafir olmak üzere toplam 162 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162,
Reklamlar:

Faruki.net