ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
KİTB'L-HAYZ
         Bu blmde toplam 20 Hadisi Şerif var.
Konu: Hayız (7)
Başlık: Hiz Kimsenin Beyt'i Tavf Edemiyeceğine Dir Hz. işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Hac'dan başka bir niyyetimiz olduğunu bilmeksizin (Medne'den) ıktık idi. Serife gelince detimi grdm. Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem yanıma girdi. Ben (Mensik-i Haccı f edemiyeceğim diye) ağlıyordum. Nen var? Yoksa kirlendin mi? diye sul buyurdu. Evet. dedim. Buyurdu ki bu, Allh'ın bent-ı dem zerine yazdığı bir şeydir. Huccnın ed ettiği mensiki (sen de) ed et. Şu kadar ki, Beyt(u'llh-ı Muazzam)i (hiz bulunduğun mddete) tavf etme. -(işe radiya'llhu anh) der ki: Bir de Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem ezvcı nmına sığır kurban etti.

Hadis No: 202

Konu: Hayız (7)
Başlık: Hiz Hakkında Rivyetler (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'in (mbrek) başını hiz iken tarardım. dediği rivyet olunuyor.

Hadis No: 203

Konu: Hayız;i'tikf
Başlık: Hiz Hakkında Rivyetler (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyette kendisi hiz ve hcresinde mukm ve (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem) Mescid(-i Şerf)de (mu'tekif) iken (aleyhi's-salt ve's-selm) Efendimiz (mbrek) başını ona doğru uzatır, o da tarar imiş.

Hadis No: 204

Konu: Hayız (7)
Başlık: Hiz Hakkında Rivyetler (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Ben hiz iken Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem (mbrek) başını kucağıma yaslar, sonra Kur'n okurlardı.

Hadis No: 205

Konu: Hayız (7)
Başlık: Hizli Kadının Kocası İle Yatabileceğine Dir mm Seleme Ve işe Hadsleri (3)
Ravi: mm'l-m'minn mm Seleme (8)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile bir abaya brnerek yatıyorduk. Derken detimi grdm. (Yavaşcacık) sıvışıp hayza mahss elbisemi giydim. detin mi geldi? diye sordular. Evet. dedim. Bunun zerine beni ağırdılar. Saaklı kadifenin aldında kendileriyle birlikte yattım.

Hadis No: 206

Konu: Gusl;hayız (2)
Başlık: Hizli Kadının Kocası İle Yatabileceğine Dir mm Seleme Ve işe Hadsleri (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte -her ikimiz de cnb iken- bir kaptan yıkanırdık. (det grdğmde) onun emri zerine futa bağlardım. Ben hiz iken (mbrek) tenini tenime dokundururdu. (Kezlik) O (mescitde) mu'tekif, ben hiz iken (mbrek) başını halvetghından ıkarırdı da ben yıkardım.

Hadis No: 207

Konu: Hayız (7)
Başlık: Hizli Kadının Kocası İle Yatabileceğine Dir mm Seleme Ve işe Hadsleri (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: İimizden (yni mmeht-ı M'minnden) biri hiz olup Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem de kendisi ile mbşeret arzu ettiği zaman ona hayzın hemen bidyetinde iken futa bağlamasını emreyler ve ondan sonra mbşeret ederlerdi. (Halbuki) sizin hanginiz, nefsine Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem nefsine mlik olduğu kadar mlik olabilir?

Hadis No: 208

Konu: Kadınlar (2)
Başlık: Kadının Dnen Ve Aklen Erkeklerden Dn Olduğuna Dir Eb Sad Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle demiştir: Bir Kurban, ya Ramazan bayramında Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem Efendimiz, yanımıza namezgha ıktı. Kadınların yanından geti. Ve (onlara): Kadınlar, sadaka veriniz. Zr bana Cehennem halkı gsterildi, oğu sizler idiniz. buyurdu. (Kadınlar): Y Resl'llh, neden? diye sordular. nk siz (tekine, berikine) okca l'net eder, zevclerinize karşı kfrn-ı ni'met gsterirsiniz. (Ne acbdir ki kendini zapteden tam akıllı ve dninde) hazimli kimsenin aklını sizin kadar eksik akıllı ve dninde) hazimli kimsenin aklını sizin kadar eksik akıllı, eksik dinli hi bir kimsenini elebildiğini grmedim. buyurdu. Aklımızın, dnimizin eksikliği nedir? Y Res'llh. dediler. Kadının şahdeti, erkeğin şahdetinin yarısı değil midir? diye sordu. Evet. dediler. İşte bu aklın eksikliğinden. Hayız grdğ zaman da namaz kılmaz, oru tutmaz değil mi? buyurdular. Evet. dediler. İşte bu da dninin eksikliğinden. cevbını verdi.

Hadis No: 209

Konu: Hayız Kanının Temizlenmesi;istihza
Başlık: Mstehzanın İ'tikfının Meşriyetine Dir Hz. işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bir kere Resl-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte zevct-ı thiratından biri istihza hlinde ve kanı gelirken i'tikf etti. Kanının akmasından dolayı altına bir leğen koyduğu da olurdu.

Hadis No: 210

Konu: lye Yas Tutmak (2)
Başlık: Zevc İin Drt Ay On Gn Yas Tutmağa, Hayızdan Yıkanmak İstediğinde Koku Srnmenin Cevzına Ve Kadınların Cenzenin Ardınca Gitmelerinin Nehyine Dir mm Atıyye Hadsi
Ravi: mm Atıyye (9)
Hadis:

Şyle demiştir: Biz, bir meyyit(imiz)in veftı zerine gnden ziyde ihdddan, (yni yas tutmaktan) nehyolunurduk. Meğer ki (meyyit, kadının) zevci ola. (Zevc iin) drt ay, on gn yas tutardık. (Yas iinde gzlerimize) srme ekmez, (ss iin) boyanmış kumaş giyinmezdik. Meğer ki (Yemen'in) Asb (denilen kumaşları) ola. Tuhr (yni hayız kesilmesi) zamnında birimiz hayızdan yıkanmak istediğinde azıcık kust-ı azfr kullanmasına ruhsat verilirdi. Bir de cenzelerin ardınca gitmekten nehyolunurduk.

Hadis No: 211

Konu: Gusl;hayız (2)
Başlık: Resl-i Ekrem (s.a. Ve S.)in Gusln Keyfiyetinden Soran Bir Kadına Cevbı
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: (Ensr'dan) bir kadın Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hayızdan sonra (keyfiyet-i) gusl sordu. (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem) nasıl yıkanacağını ta'rf etti: (Sonra) bir tutam misk al da onunla temizlen. buyurdu. (Kadın: Onunla nasıl temizleneyim? diye sorunca: Sbhna'llh, temizlen işte! buyurdu. Bunun zerine kadını tutup kendime (doğru) ektim ve: Kanın izince gezdir. dedim.

Hadis No: 212

Konu: Hayız;ul'l-emre İtat
Başlık: İhramda İken det Gren Kadının Durumuna Dir Hazret-i işe Rivyetleri (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Haccet'l-Ved'da Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte ihll (yni ihrma girip yksek sesle telbiye) ettim. Ben mtemetti olup hedy (yni kurban) sevk etmiyenlerden biri idim. -işe (radiya'llhu anha) detini grp Arefe gecesi girinceye kadar tuhra dhil olmadığını (m eder sz) syledi. (O gece): Y Resl'llh, işte bu gece Arefe gecesidir. Ben ise Umre ile temett (yni Umreyi niyyet) etmiştim demiş. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem de ona: Yıkanmak zere salarını z, taran, Umrenden vazge buyurmuş. -işe (radiya'llhu anh) der ki, ben de yle yaptım. Haccı ed ettikten sonra Hasbe gecesi (yni Muhassab da bulunduğumuz gece kardeşim) Abdu'r-Rahmn'a emretti. Evvelki (başladığım) Umre'nin yerine (yeni bir) Umre'yi bana ten'mden ed ettirdi.

Hadis No: 213

Konu: Ul'l-emre İtat (5)
Başlık: İhramda İken det Gren Kadının Durumuna Dir Hazret-i işe Rivyetleri (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle demiştir: Hill-i Zi'l-Hicce'ye doğru (Medne'den) ıktık. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Her kim Umre ile ihll etmek isterse (ylece) ihll etsin. Ben de eğer hedy sevketmemiş bulunaydım Umre ile ihll ederdim. buyurdu. Bunun zerine kimi Umre ile, kimi de Hac ile ihll etti. -(işe radiya'llhu anh bunu syledikten sonra evvelki) hads (deki szler) i sylepi grdğ hayızdan bahsetti. Ve: (Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem) birderim Abdu'r-Rahmn'ı benimle birlikte ten'me yolladı. Ben de Umre ile ihll ettim. Ve bundan dolayı (keffret olarak) ne kurban lzım geldi, ne oru, ne de sadaka. dedi.

Hadis No: 214

Konu: -
Başlık: Hayız Gren Kadının Hiz İken Fevtettiği Namazları Kaz Etmiyeceğine Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Kadınlardan biri: Kadın, thir olduktan sonra (hayız zamnında fevt ettiği) namaz (lar)ını kaz etmeli mi? diye sormuş. işe (radiya'llhu anh): Sen Harriyye misin? (ki byle sylyorsun). Biz, Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte (iken) det grrdk de bize bunu emretmezdi., diğer rivyette Bunu yapmazdık. cevbını vermiş.

Hadis No: 215

Konu: Hayız;orulunun ilesini Kucaklaması
Başlık: Takblin Orucu Bozmıyacağına Dir mm Seleme Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn mm Seleme (8)
Hadis:

mm Seleme (radiya'llhu anh bldaki 206 ıncı hadsde getiği zere) Nebiyy-i Muhterem salla'llhu aleyhi ve sellem ile birlikte hamle (yni kadife yorgan) iinde iken det grdğn naklediyor. Bu rivyette de Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem'in sim olduğu halde kendisini takbl ettiğini (hadsin rviyesi Zeyneb bint-i Eb Seleme'ye) sylyor.

Hadis No: 216

Konu: -
Başlık: Hiz Olan Kadınların Namazghdan Uzak Bulunmalarına Dir mm Atıyye Hadsi
Ravi: mm Atıyye (9)
Hadis:

Şyle demiştir: İşittim, Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem buyurdu ki Tzelerle zevt-ı hudr ve hizler ıkıp (meclis-i) hayrda ve m'minlerin dusında hazır bulunsunlar. (Yalnız) hizler, namazghdan uzakca dursunlar. Biri: Hizlerde mi? diye sordu. mm Atıyye cevben: Bunlar Arafat'da, fln ve fln yerlerde hazır bulunmuyorlar mı? dedi.

Hadis No: 217

Konu: İstihza (2)
Başlık: Hayız Kanının Rengine Dir mm Atıyye Hadsi
Ravi: mm Atıyye (9)
Hadis:

Şyle demiştir: Biz (asr-ı cell-i Rislet'de kandaki) sarılığı ve bozluğu hibir şey (yni mni-i salt) addetmezdik.

Hadis No: 218

Konu: Hayız (7)
Başlık: Hayız Hlinde Beyt'in Tavf Edilemiyeceğine Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyet olunuyor ki, Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem'e Safiyye (bint-i Huyeyy) radiya'llhu anh'nın det grdğn haber vermiş. Reslu'llh salla'llhu aleyhi ve sellem: Sakın bizi (yolumuzdan) alıkoymasın. Tavf (-ı ifda'y)ı sizinle birlikte acab etmemiş mi idi? buyurdu. Evet. dediler. yle ise ıkınız. buyurdu.

Hadis No: 219

Konu: -
Başlık: Kadının Cenze Namazını Kılanın Duracağı Mahal Hakkında Semure Hadsi
Ravi: Semre B. Cndeb (6)
Hadis:

Şyle demiştir: Bir kadın lohusalığında veft etti. Nebiyy-i Mkerrem salla'llhu aleyhi ve sellem namazını kıldılar. (kılarken de bedeninin) ortası hizsına doğru durdular.

Hadis No: 220

Konu: Hayız (7)
Başlık: Hizin Necis Olmadığına Dir Hazret-i Meymne Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn Meymne B. El-hris (5)
Hadis:

Şyle demiştir: (Bzı keri) yle olurdu ki (ben) hiz bulunur, namaz kılmazdım da Nebiyy-i Ekrem salla'llhu aleyhi ve sellem (hasır) seccdeleri zerinde namaz kılarlarken secdeghlarının hizsında uzanmış bulunurdum. Secde buyurdukları vakit elbiselerinin bzı yerleri bana dokunurdu.

Hadis No: 221

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 118 misafir olmak zere toplam 118 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118,
Reklamlar:

Faruki.net