ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
         Bu blmde toplam 5 Hadisi Şerif var.
Konu: Kadir Gecesi (3)
Başlık: Kadir Gecesi'nin İhynın Fazletine Ve Sebeb-i Gufrn Olduğuna Dir İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in Ashb'ından bzı kimselere leyle-i Kadir r'yda (Ramazan'ın) seb'-i evhirinde (taraf-ı ilhden) gsterildi. Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem de Ashb'ına: R'ynızı biliyorum; Ramazan'ın seb'-ı evhirine tevfuk etmiştir. Kim ki leyle-i Kadr'i aramağa cehd ederse, onu Ramazan'ın seb'-ı evhirinde arasın! buyurdu.

Hadis No: 947

Konu: Kadir Gecesi (3)
Başlık: Kadir Gecesi'ni Dir Eb Sad-i Hudr Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Eb Sad-i Hudr (71)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: (Bir sene) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem ile berber Ramazan'ın aşr-ı evsatında i'tikf etmiştik. Reslullah yirminci (gn) n sabahı (i'tikf mahallinden) ıktı, bize bir hutbe rd etti de mtekıben şyle buyurdu: - (Menmında) bana Leyle-i Kadr (in btn almtı) gsterildi. Sonra unutturuldu. Yhud ben onu unuttum. (Ashb'ım!) Siz leyle-i Kadr'i Ramazan'ın aşr-ı ahrinde, tek (gece) de arayınız!. Ben (menmımda) kendimi su ve balık iinde secde eder grdm. Kim ki (benimle yni) Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem ile i'tikf ediyorsa, şimdi (i'tikf mahalline) ekilsin! (buyurdu). Biz de yerlerimize ekildik. (Hava aıktı;) gkte bir bulut parası (bile) grmyorduk. Sonra bir bulut parası geldi. (Yirmi birinci gece gkten şiddetli bir) yağmur boşandı. Hatt Mescid'in sakfı (Reslullah'ın secde mahalline) aktı. Mescid'in sakfı hurma ağacından idi. (Sabah) namazı kılındı. Ben Reslulllah salla'llahu aleyhi ve sellem'in suya ve balığa secde ettiğini (gzmle) grdm. Hatt (namazdan dndğnde Reslullah'a baktım;) salla'llahu aleyhi ve sellem'in alnında (ve burnunda) amur eseri grdm.

Hadis No: 948

Konu: Kadir Gecesi;ramazanın Son On Gn (2)
Başlık: Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın Aşr-i Evhirinde Aranılmasını mir İbn-i Abbs Radiya'llh Anhm'nın İki Rivyeti (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Rivyet edildiğine gre, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: (Ashb'ım!) Siz leyle-i Kadr'i Ramazan'ın aşr-ı ahrinde arayınız!. Leyle-i Kadir, ya Ramazan'dan dokuz (gece) kala, yhud yedi (gece) kala, yhud da beş (gece) kaladır.

Hadis No: 949

Konu: Kadir Gecesi;ramazanın Son On Gn (2)
Başlık: Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın Aşr-i Evhirinde Aranılmasını mir İbn-i Abbs Radiya'llh Anhm'nın İki Rivyeti (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Bir rivyette Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem: O (Kadir gecesi ya) Ramazan'ın aşr-ı ahrinde geen dokuz (gece) dedir, yhud geri kalan yedi (gece) dedir.

Hadis No: 950

Konu: Ramazanın Son On Gn
Başlık: Ramzanın Aşr-i Ahrinde Resl-i Ekrem'in Kendisini Tammiyle İbdete Hasrettiğine Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: (Ramazan'ın) aşr-ı ahr (i) girince, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (ibdet hussunda) cidd bir sa'y ictihd arzerderdi. Gecesini ihy eder, ehl ilesini de (ibdet iin) uyandırırdı.

Hadis No: 951

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 165 misafir olmak zere toplam 165 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165,
Reklamlar:

Faruki.net