ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
         Bu blmde toplam 5 Hadisi Şerif var.
Konu: İnsanların Arasını Bulmak;yalan Sylemenin Meşr Olduğu Yerler
Başlık: Araları Bozulan İnsanların Aralarını Dzeltmek İin Yalan Syleyen Kişi, Yalancı Gnhına Mstehık Değildir, Melindeki mm-i Glsm Hadsi
Ravi: Ukbe Kızı mm-i Glsm
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre mşrn-ileyh, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Halk arasını dzelten ve bunun iin hayır kasdiyle sz ulaştıran veya hayır kasdiyle (yalan) syliyen, yalancı değildir buyurduğunu işittim, demiştir.

Hadis No: 1156

Konu: İnsanların Arasını Bulmak (2)
Başlık: Kub Halkı Arasında ıkan Bir Nizı Peygamber Efendimiz'in Islah Buyurduklarına Dir Sehl İbn-i Sa'd Hadsi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre (bir gn) Kub halkı dğşmşler, hatt biribirlerine taş atmışlardı. Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e bu hadseden haber verilince, Reslullah (bzı Ashb'ına): Haydi bizimle gidiniz de onların aralarını dzeltelim, buyurmuştur.

Hadis No: 1157

Konu: Hudeybiye Gazsı Ve Sulh (4)
Başlık: mret'l-kaz Dnşnde Mekke'de Bulunan Hazret-i Hamze'nin Kızı Da Medne'ye Gelmişti. Bunun Kime Msfir Olacağı Hakkında Al, Zeyd İbn-i Hrise, Ca'fer Niz Ettiklerinde Reslullh'ın Aralarını Bulması Hakkında Ber' İbn-i zib Hadsi
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (altıncı sene-i Hicriyenin) Zilka'de (ayı) iinde umre etmek istemişti de (sefer etmişti. Fakat) Mekke mşrikleri Reslullah'ı Mekke'ye bırakmaktan imtin' etmişlerdi. Nihyet Reslullah Mekkelilerle (sene-i tiyede) gn Mekke'de kalmak zere (Hudeybiye) de bir sulh akdetti. Musleha-nme yazdıkları sırada mslmanlar, (Al İbn-i Eb Tlib rıdvnu'llahi aleyh yediyle): - Bu kitbe, Muhammed Reslullah'ın mcebince sulh olduğu maddeleri muhtevdir, unvnını yazmışlardı. Mşrik murahhasları Resl-i Ekrem'e: - Biz, senin risletini ikrr etmiş değiliz ki! Biz, senin Reslullah olduğunu bilmiş ve tasdk etmiş olsaydık seni (Mekke'ye girmekten) men' etmezdik. Şu kadar ki, sen, Muhammed İbn-i Abdi'llh'sın! dediler. Reslullah bunlara cevben: - (Siz, beni tekzb etseniz de vallahi) ben, Reslullah'ım, Muhammed İbn-i Abdi'llh'ım, dedi. Bundan sonra Al'ye: - Reslullah lfzını sil! buyurdu. Al: - Hayır, vallahi ben, senin (Reslullah unvnını) kat'iyen silemem! dedi. Bunun zerine Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem kitabı aldı. Ve: - Bu kitab Muhammed İbn-i Abdi'llh'ın, mcibince sulh olduğu şu maddeleri muhtevdir, diye yaz (dır) dı: 1) Mekke'ye silh sokmayacak, yalnız mahfazası iinde getirilebilecektir. 2) Mekkelilerden bir (er) kişi Muhammed'e tbi' olmak isterse, Mekke'den ıka (rak Medne'ye gide) miyecektir. Muhammed'in Ashbından birisi Mekke'de kalmak isterse, bunun da Mekke'de ikameti men' edilmiycektir. (Ferdsı sene) Reslullah Mekke'ye dhil oldu. Muayyen gn ge (meğe yaklaş) ınca Mekke mşrikleri Al'ye gelerek: - Muhede mddeti geti. Artık Peygamber'ine syle de Mekke'den ıksın! dediler. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem de (Ashbiyle birlikte) Mekke'den ıktı. (Bu sırada Hazret-i) Hamza'nın kızı (Resl-i Ekrem'e): - Y amm y amm!, diye feryd ederek arkalarına takılmıştı. Al radiya'llahu anh onu hemen tutup (mahfede bulunan) Ftıma radiya'llahu anh'ya hitb ederek: - Amucanın kızını al! deyip onu mahfeye ykledi. Rv Ber' İbn-i zib diyor ki: (Medne'ye vardıktan sonra) Hamza'nın kızının misfirliği hakkında Al, Zeyd (İbn-i Hrise), Ca'fer niz' ettiler. Al: - Bint-i Hamza benim amucamın kızıdır. Onun terbiyesine ben herkesten ziyde hak shibiyim, diyordu. Ca'fer de: - O, benim amucamın kızıdır. Teyzesi de taht-ı nikhımdır. (Terbiyesi bana dşer) demişti. Zeyd de: - O, benim kardeşimin kızıdır, bana herkesten yakın diyordu. (Resl-i Ekrem'e arz-ı husmet edildiğinde) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Bint-i Hamza'nın teyzesine id olduğuna hkmederek: - Teyze (hıdne hussunda) ana mesbesindedir, buyurdu. Sonra Hazret-i Al'ye: - Sen bana (neseble, muhabbetle) bağlısın, ben de sana muttasılım, diye taltf buyurdu. Ca'fer'i de taltf ederek: - Sen de hılkaten ve ahlkan bana benzersin! dedi. Zeyd İbn-i Hrise'ye de: - Sen bizim kardeşimiz, dostumuzun! di (ye şeref ver) di.

Hadis No: 1158

Konu: İnsanların Arasını Bulmak (2)
Başlık: Peygamber Efendimiz'in Minber zerinde Yanında Bulunan Azz Hafdi Hasan İbn-i Al'ye İşret Ederek: Benim Şu Oğlum Şeref Shibi Bir Efendidir. Yakında Allah, Oğlum Sebebiyle İki Byk Mslman Fırkasının Arasını Dzeltecektir, Melindeki Ebu Bekre Hadsi
Ravi: Eb Bekre Nufey' B. Hris (18)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre mşrn-ileyh şyle demiştir: (Bir kere) grdm ki, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem minber zerinde (hafdi) Hasen İbn-i Al radiya'llahu anhum'yı yanına alarak, bir kere cemate, diğer bir def'a da Hasen İbn-i Al'den yana dnp ona işret ederek: - Bu benim oğlumdur, şeref shibi bir Efendidir. Umarım ki Allah, oğlum sebebiyle yakında mslmanlardan iki byk fıkranın arasını ıslah ede, buyurdu.

Hadis No: 1159

Konu: Bor demek (3)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Tavsiyesi zerine Bir Dyinin Medyn İle Deynin Yarısı zerine Sulh Olması Hakkında Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, mşrn-ileyh demiştir ki: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (bir kere hne-i sadet) kapısı nnde (bir alacak da'vsından) hasımların yksek sesle niz ettiklerini işitmişti. İki muhsımdan biri, (medyn) brnden (dyinden) deynin bir mikdrını bağışlamasını, alacağını rıfk ile taleb etmesini istiyordu. Dyin ise: - Vallahi bağışlamam! diye yemn edip duruyordu. Bunun zerin Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem (hne-i Sadet'ten) bu iki muhsımın yanına ıkarak: - Ma'rf (ve meşr') olan bir iyiliği işlememek zere yemn eden nerededir (, kimdir?) diye sordu. Dyin (keml-i hicb ile): - Benim y Resla'llah! dedi ve şimdi medyun nasıl arzu ederse yle olsun (diye yarı yarıya sulh oldu).

Hadis No: 1160

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 114 misafir olmak zere toplam 114 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114,
Reklamlar:

Faruki.net