ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
         Bu blmde toplam 5 Hadisi Şerif var.
Konu: Ben Nadr Gazsı;ben Ndir Yahdilerinin Srlmesi
Başlık: Medne Yehdlerinin Kısmı
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Reslullah'a karşı (nce) Nadr, (sonra) Kureyza (oğulları) harb atılar. Bunun zerine Reslullah Ben Nadr'i (yerlerinden) srp ıkardı. (Ben) Kureyza'yı ise yerlerinde bıraktı. Ve onlara (bir şey almamak sretiyle) ltfetti. Nihyet Kureyza da (ahdini bozarak) harb etti. Reslullah da onların erkeklerini ldrd ve kadınlarını, ocuklarını, mallarını da mslmanlar arasında blştrd. Şu kadar ki bunlardan bzıları Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e dehlet etmişlerdi, Reslullah onlara aman verdi. Onlar da mslmn oldular. Bu sretle Reslullah Medne yehdlerinin hepsini -ki bunlar, Abdullah İbn-i Selm'ın kablesi olan Kaynuka' oğullarıdır- ve Ben Hrise yehdlerini, (hulsa) Medne yehdlerinin hepsini Medne'den srgn etti.

Hadis No: 1575

Konu: Ben Ndir Hurmalıkları
Başlık: Hurma Ağalarının Kesilmesi Ve Yakılması
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem (muhsara sırasında) Ben Nadr'in (yaş) hurma ağalarını (harb cbı olarak) yaktırdı. Ve kes (ilmesini emret)ti. Bu harb mıntıkası (Ben Nadr'in hurmalığı olan) Bveyre (mevkii) dir. Bunun zerine şu (meldeki) yet nzil oldu: Herhagni hurma ağacını kestinizse, yhud kkleri zerinde dikili bıraktınızsa (bu hareketiniz) hep Allah izniyledir. Ve fsıkları perşan etmek iindir.

Hadis No: 1576

Konu: Peygamberler Mras Bırakmaz (2)
Başlık: Ben Nadr Arzsi Harbsiz Alındığı İin Ganmet Olmayıp Resl-i Ekrem'e Ve Beyt'l-ml'e id Oldu
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in kadınları Osman'ı Eb Bekir'e gnderip Allah'ın, Resl salla'llahu aleyhi ve sellem'e tahss buyurduğu hurmalıklardan smn (=sekizde bir) hisselerini istediler. Ben de onları karşılıyarak kendilerine: Allah'dan sakınmaz mısınız? Neb salla'llahu aleyhi ve sellem: [Biz (Peygamberler cmiasının terikesine) vris olunmaz. Bizim bıraktığımız her mal sadakadır (mlkiyeti beytlmle ait vakıftır) derdi. Bu szle Reslullah kendisini kasdederek: Ancak Muhammed'in ilesi bu mal (ın gelirin) den istifde edebilir! buyurdu] dedim. Ve Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in kadınlarının mrcaatı, benim kendilerine vkı' olan bu ihbrım zerine sona erdi.

Hadis No: 1577

Konu: K'b B. Eşref'in Katli
Başlık: Yehd Şiri K'b İbn-i Eşref'in Katli
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Rivyete gre Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem bir kere Ashb'a: - K'b İbn-i Eşref (i ldrmek) iin kim hazırdır? diye sordu. nk o, Allah'a ve Reslne ez etmiştir! buyurdu. Muhammed İbn-i Mesleme: - Y Resla'llah! İster misin onu ben ldreyim? dedi. Reslullah: - Evet, isterim! buyurdu. İbn-i Mesleme: - yle ise (K'b'a hakkınızda hoşlanacağı) bir şey sylememe msaade buyurunuz! dedi. Reslullah: - Ne istersen syle! buyurdu. Bunun zerine Muhammed İbn-i Mesleme K'b'a vardı: - Şu kişi (yni Reslullah) bizden sadaka istedi. Ve bize g vergi teklf etti. Ben de dn bir şey almak iin sana geldim! dedi. K'b da İbn-i Mesleme'nin dediği gibi sylendi: - Muhakkak o, sizin usancınızı daha artıracaktır! szn de ekledi. Muhammed İbn-i Mesleme: - (Ne yapalım) bir kere ona uymuş bulunduk. Onu derhal bırakmak istemiyoruz. Bakacağız, onun hli ne olur, sona erinceye kadar bekliyeceğiz. Şimdi biz, senin bir vesk, yhud iki vesk dn (hurma) vermeni istiyoruz! dedi. Bunun zerine K'b: - Pek iyi, siz bana rehin veriniz! dedi. İbn-i Mesleme ile refikleri: - Rehin olarak ne istersin? diye sordular: K'b: - Kadınlarınızı! dedi. Onlar: - Kadınlarımızı sana nasıl rehin edebiliriz. Bugn sen arabın en gzel bir smsısın! (Kadın gnl akıverir!) dediler. K'b: - yle ise oğullarınızı rehin veriniz! dedi. Onlar: - Oğullarımızı nasıl rehin ederiz? Sonra bunların biri hakkında: Bir, iki deve yk hurmaya rehin olundu! diye svlr ki, bu bize ebed bir ardır (silinmez bir lekedir); lkin biz sana silhımızı, zırhımızı terhn edelim! dediler. (K'b muvfakat ederek) kendisine gelmesi iin İbn-i Mesleme'ya zaman ta'yn etti. Muhammed İbn-i Mesleme bir gece K'b'a geldi. (Kale dışından seslendi.) Yanında K'b'ın st kardeşi Eb Nile vardı. K'b bunları kale iine da'vet etti ve misfirleri karşılamak iin onların yanına indi. K'b'ın karısı kocasına: - Bu saatte nereye ıkıyorsun? diye i'tirz etti ise de K'b: - Bu seslenen Muhammed İbn-i Mesleme ile kardeşim Eb Nile'dir! diye karşıladı. Kadın: - Emn ol ben bir ses işittim ki, ondan kan damlıyor (şer seziliyor)! dedi. K'b: - O benim kardeşim Muhammed İbn-i Mesleme ile st kardeşim Eb Nile'dir. Hem, kerm olan bir gen, geceleyin kılı darbesine ağrılsa bile, o ağrıya muhakkak icbet eder, dedi (ve yanlarına indi). Muhammed İbn-i Mesleme kendisiyle berber iki kişi de kaleye soktu. Bir rivyette bunlar Eb Abs İbn-i Cebr, Hris İbn-i Evs, Abbd İbn-i Bişr (olmak zere ) dr. Muhammed İbn-i Mesleme bu arkadaşlarına (nce) şyle kumanda etmiş: K'b gelince ben onun başını tutup saını koklarım. Siz benim K'b'ın başını sıkıca yakaldığımı grnce hemen kılılarınızı ekip K'b'ı vurunuz! demişti. (Hadsin rvsi Amr İbn-i Dnr) bir kere de İbn-i Mesleme'nin arkadaşlarına: K'b'ın başını size de koklatırım! dediğini de rivyet etmiştir: Şimdi K'b İbn-i Eşref mkellef giyimli ve hamilli olarak, etrfına gzel koku saarak misfirlerin yanına indi. Bunun zerine İbn-i Mesleme: - (Aman bu ne gzel koku) bugnk gibi gzel koku (mrmde) duymadım! diye yaklaştı. K'b: - (Ne sanıyorsun) Arabın en sil ve en gzel kokulu kadınları snemde yaşıyor! dedi. Muhammed İbn-i Mesleme: - Başını, saını koklamama msaade eder misin? dedi. K'b: - Evet ederim! dedi. İbn-i Mesleme kendi kokladı. Sonra arkadaşlarına da koklattı, sonra: Bana bir daha koklamağa msaade eder misiniz? dedi. K'b: - Evet dedi. Bu defa İbn-i Mesleme K'b İbn-i Eşref'in başını sımsıkı yakaladı. Ve arkadaşlarına: - Haydi kılı darbesine tutup vurunuz! dedi. Bu sretle İbn-i Eşref'i ldrdler. Sonra Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e gelip haber verdiler.

Hadis No: 1578

Konu: Eb Rfi'in Katli
Başlık: Azgın Yehd Ve Mslman Dşmanı Eb Rfi'in Katli
Ravi: Ber' B. zib (31)
Hadis:

Rivyete gre şyle demiştir. Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem Ensr'dan birtakım kimseleri yehd Eb Rfi' (i ldrmek)e gnderdi. Bunlar zerine de Abdullah İbn-i Atk'i bey yaptı. Eb Rfi', Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e ez eder ve aleyhinde (ki her harekete mlen) yardım eylerdi. Bu (zengin yehd) Hicaz toprağında kendisine id (mstahkem) bir kalede otururdu. Abdullah İbn-i Atk ile arkadaşları kaleye yaklaştıklarında gn batmıştı. Ky halkı da (deve, sığır, koyun gibi) yaylım hayvanlariyle mer'adan dnmşlerdi. Bu vaziyet zerine Abdullah İbn-i Atk arkadaşlarına: - Siz yerinizde oturunuz da ben (Eb Rfi'nin kalesine) gideyim. Ve (kale) kapıcılarına nezketli bulunayım. Bu sretle kaleye girebileceğimi sanırım! dedi, kale kapısına doğru yrd. Nihyet kapıya yaklaştı. Sonra (kendisini saklamak zere) maşlahına brnd. Sanki bir ihtiycını gideriyordu. Artık halk tammiyle kaleye girmişti. Bu sırada kale kapıcısı: - Ey Allah'ın kulu, kaleye girmek istersen hemen gir! Zr ben kapıyı kapamak istiyorum! dedi. Ben de hemen girdim. Ve (merkeb ahırına) gizlendim. Halkın kaleye girmesi zerine kapıcı kapıyı kilitledi ve anahtarları bir direğe astı. İbn-i Atk der ki: Hemen kalktım: Anahtarları alarak kapıyı atım. Eb Rfi'nin yanında akşamdan sonra gece sohbeti yapılırdı. Ve bu sohbet, kalenin st katlarında yapılırdı. Bu gece sohbeti sona erip dostları Eb Rf'in yanından dağılınca hemen ben yanına ıktım. Ve her kapıyı atıka i tarafından srmeliyordum. Dşnmştm ki, eğer Eb Rfi'in adamları beni anlarlarsa herifi ldrnceye kadar bu iyi fırsatı bana bırakmazlar. Bu sretle Eb Rfi'in yattığı odaya kadar vardım. O, karanlık bir oda iinde, ilesinin arasında (yatmış) idi. Odanın neresinde olduğunu kestiremedim. Anlamak iin: - Eb Rfi'! diye seslendim: - Kim o? diye cevb verdi. Hemen ben ses tarafına yaklaştım. Ve kılıcımla ilk darbeyi yerleştirdim. Fakat dehşet iinde idim, bir iş gremedim (ldremedim). Eb Rfi' haykırdı. Hemen ben odadan dışarı ıktım. Ve kısa bir zaman eğlenip sonra odaya (tekrar) daldım da (sesimi değiştirerek): - Bu feryat nedir, y Eb Rfi'? dedim. - Anan Cehennem'e! Sen seslenmeden nce birisi beni oda iinde kılıla vurdu! dedi. Abdullah İbn-i Atk der ki: Ona bir darbe daha yerleştirdim, iyice yaraldım. Fakat yine ldremedim. Sonra kılıcın keskin ucunu karnına bastım. Nihyet Eb Rfi' arkasına devrildi. Bu defa herifi ldrdğm anladım ve hemen kapıları birer birer amağa başladım. (Bu sretle savuşup) kale merdiveninin t son basamağına varmıştım. Burada yere erdiğimi sanarak ayağımı atmıştım. (Meğer daha sona gelmemiş olduğumdan) mehtaplı bir gecede merdivenden dştm. Baldırım kırıldı. Hemen bir sargı ile bu kırığı sardım, sonra yrdm. Kapıya kadar varıp orada oturdum. Ve kendi kendime: Şunu ldrp ldrmediğimi iyice anlayıncaya kadar bu gece kaleden ıkmam, dedim. Horoz tmeğe başlayınca l i'lncısı kale srunun stne durup: - Hicz ahlsinin tciri Eb Rf'in lmn bildiririm! diye i'ln etti. Bunun zerine ben artık arkadaşlarımın yanına gittim. Onlara: - Artık hals, Allah Eb Rfi'i katletti (ve haydi yrynz) dedim. Nihyet Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in huzruna vardım. Vkıayı arzettim. (Ayağımın kırıldığını duyunca) bana: Ayağını uzat! buyurdu. Ben de ayağımı uzattım. Reslullah ayağımı sıvazladı. Sanki hi ağrı duymamışa dndm.

Hadis No: 1579

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 193 misafir olmak zere toplam 193 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193,
Reklamlar:

Faruki.net