ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
TAM BAHSİ
         Bu blmde toplam 24 Hadisi Şerif var.
Konu: Aları Doyurmak
Başlık: Resl-i Ekrem'in Eb Hreyre'nin Karnını Doyurması
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Bir gn son derece acıkmıştım. Yolda mer İbn-i Hattb radiya'llahu anh'e kavuşdum. Azz ve Cell olan Allah'ın kitbında (ve l-i İmrn Sresi'nden) bir yeti bana okumasını (ve istifde etmemi) ric ettim. mer evine girdi. Ve o yeti bana okudu. (Halbuki maksadım okumak değildi, karnımı doyurmakdı. mer bunu anlamamışdı, evden ayrılıp) uzak gitmeden (şiddetli alıkdan) yz st dştm. Bu baygınlık sırasında Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in baş ucumda dikilerek bana: Y Eb Hreyre diye seslendiğini duydum. Hemen ben: Buyur y Resla'llah, emrine hazırım, her sadet senindir, dedim. Reslullah elimi tuttu, beni kaldırdı. Ve bu dşkn vaziyetimi anladı. Beni evine gtrd. Hemen byk bir bardak st imemi emretti. Onu idim. Sonra: Tekrak i y Eb Hreyre, buyurdu. Bir bardak daha idim. Sonra bir daha st emretti. Ben de tekrar idim. Artık karnımın vaziyeti dzeldi, bir ok gibi dmdz oldu. Eb Hreyre (rivyetine devm ederek) der ki: Bir mddet sonra mer'e kavuşmuştum. Ve başımdan geen bu vkıayı anlatarak: Y mer, Allah benim karnımı doyurmağa senden daha lyık bir ztı, (Resl-i Ekrem'i) me'mr etti. Vallahi ben senden bana bir yet okuyup ğretmeni ric etmişdim. Halbuki ben o yeti senden daha dzgn okurdum! dedim. Bunun zerine mer, Vallahi y Eb Hreyre, seni evime koyup doyurmak benim iin kızıl develer misli kıymetli dnylığa mlik olmakdan daha sevimlidir! dedi.

Hadis No: 1845

Konu: Yemek dbı
Başlık: Peygamber Efendimiz'in mer Radiya'llhu Anh'e Yemek dbı Ve Besmele ekmenin Fazleti Hakkındaki ğtleri
Ravi: mer B. El-hattb (32)
Hadis:

Eb Seleme'nin oğlu (ve Peygamberimizin oğulluğu) mer radiya'llahu anh'den rivyete gre şyle demiştir: Ben Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in terbiyesi altında bir oğlandım. Yemek yerken elim yemek kabının her tarafında dolaşırdı. Reslullah bana: - Ey oğul, (yemeğe başlarken) Allah adını an, (Bismi'llhi'r-Rahmni'r-Rahm de) sağ elinle ye ve sana yakın olan tarafdan ye! buyurdu. Bundan sonra ben her zaman Besmele ile, sağ elimle, nmden yemek yedim.

Hadis No: 1846

Konu: Hz. Peygamber'in Kanati (6)
Başlık: Hazret-i işe Hadsi (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Biz Esvedeyn denilen - hurma ile suya doyup kandığımız zaman Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem veft etti dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1847

Konu: Hz. Peygamber'in Kanati (6)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Yemek Hussunda Ne Derece Kanatkr Olduğunu Gsteren Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Rivyete gre mşrn-ileyh: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşana kadar ne hlis buğday unundan yapılmış ince yufka ekmek, ne de kızartılmış krpe kuzu kebabı yedi demiştir.

Hadis No: 1848

Konu: Hz. Peygamber'in Kanati (6)
Başlık: Aynı Mevzda Enes İbn-i Mlik'in Diğer Bir Hadsi Ve Eb Hreyre Hadsi (2)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Gelen bir rivyetete, mşrn-ileyh şyle demiştir: Ben Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in skrrce (denilen kk sofra gibi yemek teknesin) den yemek yediğini bilmiyorum. Hlis buğday unundan yufka ekmek yapıldığını da hatırlamıyorum. Yksek masa stnde yemek yediğini de bilmiyorum.

Hadis No: 1849

Konu: İki Kişinin Yiyeceği Kişiye Yeter
Başlık: Aynı Mevzda Enes İbn-i Mlik'in Diğer Bir Hadsi Ve Eb Hreyre Hadsi (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem: İki kişinin tamı, kişiye kifyet eder (doyurur). kişinin tamı da drt kişiye kifyet eder buyurmuştur.

Hadis No: 1850

Konu: Oburluk
Başlık: İbn-i mer'in Fukaryı İnfkı
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyete gre, İbn-i mer berber yemek zere sofrasına bir fakir getirilmedike yemek yemezdi. Yine byle bir gn birisi İbn-i mer'in sofrasına getirildi, onunla beraber yedi. Fakat adam ok yedi. Bunun zerine İbn-i mer hizmetcisine: Bu adamı bir daha yanıma koyma, nk ben Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in: M'min bir mi'desine koymak iin yer. Kfir ise karnındaki yedi bağırsağını doldurmak (karnını şişirmek) iin yer buyurduğunu işitdim, demiştir.

Hadis No: 1851

Konu: Hz. Peygamber'in Kanati;hırs;kfir Ve Mnfıkların Hırsı;kanat;m'minin Kanati
Başlık: Eb Cuhayfe Hadsi
Ravi: Eb Cuhayfe (9)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Ben bir kere Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in yanında idim. Meclisde bulunan birisine: Ben bir yere bağdaş kurup gereği gibi yerleşip kerek yemek yiyemedim, buyurdu.

Hadis No: 1852

Konu: Yemek Sememek
Başlık: Hi Bir Yemeğin Ayıblanmamasına Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem hi bir yemeği hi bir zaman ayıblamamış, yermemiştir. O, hoşlanırsa yerdi, hoşlanmazsa bırakırdı, yemezdi, demiştir.

Hadis No: 1853

Konu: -
Başlık: Sehl İbn-i Sa'd Hadsi
Ravi: Sehl B. Sa'd (32)
Hadis:

Rivyete gre (Eb Hzım tarafından) Sehl İbn-i Sa'd'a: - Siz, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem zamnında (elenmiş undan yapılmış) arı beyaz ekmek grdnz m? diye sorulmuş. O da: - Hayır grmedik, diye cevab vermiş. Sonra: - Siz arpayı (değirmende ğtldkden sonra) eler miydiniz? - Hayır elemezdik, fakat (kabuğu gitsin diye) flerdik, demiştir.

Hadis No: 1854

Konu: Hz. Peygamber'in Kanati (6)
Başlık: Eb Hreyre'nin İki Hadsi (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Bir kere Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Ashb'ı arasında hurma taksm etti. Herkese yedişer hurma verdi. Bana da yedi hurma verdi. Bunun birisi ağacında kemle ermeden kurumuş koruk hurma idi. Fakat bu hurmaların iinde, bana ondan sevimlisi yoktu. iğnerken o, (sakız gibi dayanır) ağzımda abuk erimezdi.

Hadis No: 1855

Konu: Hz. Peygamber'in Kanati (6)
Başlık: Eb Hreyre'nin İki Hadsi (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre bir kere mşrn-ileyh nlerinde koyun kebabı yemekte olan bir cemate uğramıştı. Bunlar Eb Hreyre'yi d'vet ettilerse de mşrn-ileyh icbet etmeyip: Vallahi Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem şu dnydan arpa ekmeği ile karnı doymadan ıkıp gitti! demiştir.

Hadis No: 1856

Konu: Hz. Peygamber'in Kanati (6)
Başlık: Aynı Mevzda Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Muhammed salla'llahu aleyhi ve sellem'in li, Medne'ye hicret ettikleri zaman veft edinceye değin mtevliyen gn buğday ekmeği ile karınlarını doyurmadılar dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1857

Konu: Telbine Bulamaca
Başlık: Hazret-i işe Ve Hazret-i Huzeyfe Hadsleri (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyete gre bir ev halkından birisinin veftı zerine ta'ziye iin kadınlar toplanıp sonra dağılarak yalnız hne halkı ve hısımları kaldıklarında emrettim: Bir mlek iinde telbne bulamacı pişirildi. Sonra tiridi yapılıp telbne onu zerine dkld. Sonra: Haydi bu tiritten yiyiniz, nk ben Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'den: Telbne; hastanın kalbine rahat verir. Bir kısım hzn ve kederi giderir, diye işittim.

Hadis No: 1858

Konu: Altın Ve Gmş Kap Kullanmak;dvetsiz Dğn Yerine Gitmek;ipekli Elbise Giymek
Başlık: Hazret-i işe Ve Hazret-i Huzeyfe Hadsleri (2)
Ravi: Huzeyfe B. El-yemn (15)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğunu işittim, dediği rivyet olunmuştur: (Erişi ve argacı ipek olan) harr ve (yine eriş ve argacı ipek olan) atlas elbse giymeyiniz. Ve altın, gmş kapdan imeyiniz, gmş (ve altın) tabaklardan yemek de yemeyiniz. Gmş (altın) dnyda kfirlerin, hiret'te biz mslmanlarındır.

Hadis No: 1859

Konu: -
Başlık: Eb Mes'd Hadsi
Ravi: Ensr'dan Eb Mes'd (ukbe) (2)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Ensrdan Eb Şuayb denilen bir kişi ve onun kasab bir klesi vardı. (Bir gn) Eb Şuayb klesine: Bana (beş kişilik) yemek yap. Ben Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'i beş kişinin beşincisi olarak da'vet edeceğim, dedi. Ve bu sretle Reslullah'ı beş kişinin beşincisi olarak d'vet etti. Resl-i Ekrem yanında drt d'vetli ile yanlarında (altıncı) bir kişi takıldı. Eb Şuayb'ın evine varıldığında Neb salla'llahu aleyhi ve sellem: Ey Eb Şuayb sen bizi beş kişi olarak d'vet etmiştir. Şu (altıncı) kişi bize takılıp gelmiş (bir tufeyl) dir. Bak dilersen izin ver girsin, istersen bırak gitsin, buyurdu. Eb Şuayb: Onu bırakmak y Resla'llah, izin verdim, dedi.

Hadis No: 1860

Konu: -
Başlık: Ca'fer İbn-i Eb Tlib'in Oğlu Abdullh Radiya'llhu Anh Hadsi
Ravi: Abdullh B. Ca'fer B. Eb Tlib
Hadis:

Ca'fer İbn-i Eb Tlib'in oğlu Abdullah radiya'llahu anhm'dan: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'i yeşil hurma ile hıyar yerken grdm dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1861

Konu: Borcun Tehir Edilmesi;hz. Peygamber'in Mu'cizeleri
Başlık: Hazret-i Peygamber'in Bir Mu'cizesini Anlatan Cbir İbn-i Abdullh Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Medne'de bir yehd vardı. O yehd bana her sene hurma harmanı zamnında kadar va'de ile para ikrz ederdi. Cbir'in Rme kuyusu yolunda hurma bahesi vardı. Bir sene Cbir'in hurmalığı mu'td derecede mahsl vermedi. Borcun denmesi teehhr etti. Bunun zerine yehd harman vaktinde geldi. Borcumdan bir şey veremiyeceğini sanarak gelecek harman zamnına kadar teclini ric ettim. Fakat yehd imtin etti. Bunun zerine şu mşkl vaziyetim Reslullah'a arzolundu. O da bzı Ashbına: Haydi yrynz, gidelim de Cbir iin yehdden borcun te'clin istiyelim, buyurdu. Ve Resl-i Ekrem Ashbiyle hurmalığıma geldiler. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem yehdye (te'cl iin) syledilerse de yehd: Ey Ebe'l-kasım mhlet veremem, dedi. Resl-i Ekrem yehdnin isrrını grnce kalktı. Ve hurmalıkda şyle bir dolaşdı. Sonra geldi. Yehdye bir daha va'de teklf ettiyse de yine imtin eyledi. Ben de kalktım. Reslullah'a bir mikdar yaş hurma getirdim ve Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in karşısına koydum. Resl-i Ekrem hurmayı yedi. Sonra y Cbir senin bostan ardağın nerede? diye sordu. Ben de (şurada diye) haber verdim. Haydi orada bana bir yer dşe diye emretti. Ben de hemen dşedim. Resl-i Ekrem ardağa girip bir az uyudu. Sonra uyandı. Ben gidip bir avu daha hurma getirdim, ondan da yedi. Sonra kalktı. Yehdye bir daha te'cl teklf etti. Yehd yine imtin eyledi. Sonra Reslullah kalktı. Hurmalığın iinde ikinci bir daha dolaşdı. Sonra: Ey Cbir ağadaki hurmaları toplayıp yehdnin borcunu ver, dedi. (Ben toplayıhcaya kadar) hurma harmamanın başında durdu. İşte bu topladığım hurmadan yehdye borcumu verdim. Borca verdiğim kadar da arta kaldı. Sonra bostandan ıkıp doğru Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in huzruna geldim. Ve bu bereketli vaziyeti mjdeledim. Bunun zerine Resl-i Ekrem: Şahdet ederim ki, muhakkak ben Allah'ın Resl'ym buyurdu.

Hadis No: 1862

Konu: Hurma Yemek
Başlık: Acve Hurmasının Muhassentına Dir Sa'd İbn-i Eb Vakks Hadsi
Ravi: Sa'd B. Eb Vakks (17)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Her kim her gn sabahları a karnına yedi tane (Medne'nin) Acve hurmasından yerse, o gn iinde o kimseye ne sem, ne sihir zarar vermez buyurduğu rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1863

Konu: Yemekten Paraları Yalamak
Başlık: İbn-i Abbs Hadsi (3)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Rivyete gre Neb salla'llahu aleyhi ve sellem: Sizden biriniz yemek yediği (ve elini yıkamak mmkn olmadığı) zaman yemek yediği parmaklarını yalamadıka, yhud (ilesinden birisine) yalatıp temizlemedike bir bezle silmesin! buyurmuştur.

Hadis No: 1864

Konu: Abdestten Sonra Silinmek
Başlık: Cbir İbn-i Abdullh Ve Eb mme Hadsi (2)
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem zamnında bizim (silinecek) mendillerimiz bulunmazdı. Biz (abdest aldığımızda) ellerimizi, kollarımızı, ayaklarımızı meshederdik dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1865

Konu: Yemek Dusı (2)
Başlık: Cbir İbn-i Abdullh Ve Eb mme Hadsi (2)
Ravi: Eb mme (4)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem yemeğini (yiyip yaygısını) kaldırdığı sırada şyle du buyurmak i'tiydında olduğu rivyet olunmuştur. - Allahım hamd Sen'indir. Sana ok, (riydan) temiz ve kendisinde feyz ve bereket olan hamd ile hamd ederiz. Rabbimiz (dvnından) reddolunmıyan (kabl buyurulan) ve terk olunmıyan, (ihtizm buyurulan) ve kendisinden mstağn olunmayan hamd ile hamd ederiz.

Hadis No: 1866

Konu: Yemek Dusı (2)
Başlık: Bir Diğer Eb mme Hadsi
Ravi: Eb mme (4)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem tamını yedikten sonra şyle du buyurmak i'tiydında olduğu rivyet olunmuştur: - Bize kifyet derecede ni'met veren ve bizi suya kandıran Allahu Tel'ya hamdederiz. O, bizim hamdimizi reddetmez ve bizi ni'metine kfredenlerden kılmaz, (şkredenlerden kılar).

Hadis No: 1867

Konu: rtnmek (2)
Başlık: Hicb yetinin Nzlne Dir Enes İbn-i Mlik Hadsi
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Ben hicb kıssasını herkesten iyi bilirim. beyd İbn-i K'b (bile) bu vkıayı bana sormuştu diye şyle anlattığı rivyet olunmuştur: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem Zeyneb Bint-i Cahş ile evlendiği gn -ki, Medne'de tezevvc etmişti- gn ykseldikten sonra nsı yemeğe ağırmıştı. Yemekden sonra Reslullah oturdu. D'vetliler de kalkıp gitdikten sonra bzı kimseler gitmeyip Peygamber'in yanında oturdular. Nihyet Reslullah kalkıp yrd. Ben de berber gittim. Hazret-i işe'nin odasının kapısına kadar gitti. Sonra bu oturanların ıkıp gittiklerini sanarak geri dnd. Ben de berber dndm. Geldiğimizde bu misfirlerin hl yerlerinde oturdukları grld. Resl-i Ekrem ikinci def'a geri dnd. Ben de berber dndm. Bu sefer onların kalkıp gittikleri grld. Bunun zerine Reslullah benimle kendi arasına bir perde gerdi. Bu sırada Hicb yeti inzl olundu.

Hadis No: 1868

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 157 misafir olmak zere toplam 157 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157,
Reklamlar:

Faruki.net