ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
ŞAHDET BAHSİ
         Bu blmde toplam 9 Hadisi Şerif var.
Konu: Sahbenin Fazleti;tbinin Fazleti;yemin
Başlık: İnsanların En Hayırlıları Benim İinde Bulunduğum Devirde Yaşayanlardır Ki, Ashab Devridir, Sonra Tbi, Daha Sonra Etb-i Tbi Devirleridir. Ondan Sonra Yalan Yere Şehdet Şyi' Olur Hadsi
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Nsın hayırlısı benim asrım (daki Ashb'ım) dır. Sonra onlara yakın olan (Tbi) lerdir. Sonra onlara yakın (Etb-ı Tbi) lerdir. Sonra birtakım kavimler gelir ki, onlardan birinin şehdeti (ihtirs ile) yemnine, yemni de şehdetine takaddm eder.

Hadis No: 1147

Konu: Ana Babaya İsyan;byk Gnahlar;şirk
Başlık: Peygamber Efendimiz'in, Yalan Yere Şahdeti, Allhu Tel'ya Şerik Koşmakla, Ana Ve Babaya s Olmakla Msvi Ve Byk Gnahların En Byğ Olduğunu Bildirdiği Eb Bekre Hadsi
Ravi: Eb Bekre Nufey' B. Hris (18)
Hadis:

Şyle rivyet olunmuştur: (Bir kere) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (Ashb'a) def'a: - Byk gnahların en byğn size bildireyim mi? buyurdu. Ashb: - Evet bildir, y Resla'llah! dediler. Reslullah: - Allah'a şirktir, anaya babaya ezdır, buyurdu. (Sonra) dayanmakta iken doğrulup oturdu. Hemen: - İyi dinleyin, bir de: yalan yere şehdettir, buyurdu. Reslullah bu sz durmayıp tekrr ediyordu. (O derece tekrarladı ki) hatt biz (Resl-i Ekrem'e acıyarak:) kşki sussa, diyorduk.

Hadis No: 1148

Konu: Kur'n-ı Kerm Okumanın Fazleti;mescitte Kur'n-ı Kerm Okumak
Başlık: Peygamber Efendimiz'in Abbd İbn-i Bişr Hakkında Gzel Bir Şahdeti Ve Abbd Hakkında Du Buyurmaları (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Sıddka-i mşrn-ileyh şyle demiştir: (Bir kere) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Mescid'de bir kişinin Kur'n okuduğunu işitti de: - Allah şu adama rahmet etsin! O bana şu şu sreden unuttuğum şu şu yeti hatırlattı, buyurdu.

Hadis No: 1149

Konu: Gece Namazı (tehecct);iftira Etmek;teheccd
Başlık: Peygamber Efendimiz'in Abbd İbn-i Bişr Hakkında Gzel Bir Şahdeti Ve Abbd Hakkında Du Buyurmaları (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Sıddka Hazretleri demiştir ki: (Bir akşam) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem benim odamda teheccd namazı kıldı. Bu sırada Mescid'de namaz kılmakta olan Abbd (İbn-i Bişr) in sesini işitti de: - Y işe! Şu ses Abbd'ın sesi midir? diye sordu. - Evet onun sesidir, dedim. Reslullah: - Y Rb, Abbd'ı rahmetine mazhar eyle! diye du buyurdu.

Hadis No: 1150

Konu: Hz.işe'ye İftira (ifk);ifk;kur'a
Başlık: İfk Hadsi Ki, Hazret-i işe Hakkında Dzlen Buthn Ve İftir Vkıasına Dir Rivyettir;hazret-i işe'nin Beret Ve Nezheti Hakkında Nzil Olan Nr Sresi'nin On yeti Ve Hadd-i Kazfin Tatbkı
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Sıddka-i mşrn-ileyh şyle demiştir: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem bir sefere ıkmak istediği zaman kadınları arasında kur'a ekmek i'tiydında idi. Onlardan hangisini kur'ası ıkarsa Reslullah ile berber o yola ıkardı. (Ben Mustalık) gazsına gitmek murd edildiği zaman da Reslullah kur'a atıp benim ismim ıkmıştı. Reslullah ile berber sefere ıkmıştım Bu sefer, Hicb yeti inzl buyurulduktan sonra idi. Ben mahmil iinde ykledilir ve (konak yerinde) mahmil iinde indirildim. Bu sretle gittik. Nihyet Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem bu gazsından friğ olup da dnerek Medne'ye yaklaştığımızda (bir konak yerine indi. Gecenin bir kısmını orada geirdi. Sonra) g edilmesini bildirdi. Hareket emri verildiği zaman ben kalkıp (kaz-yi hcet ederek dnp rhileme geldim. Bir de gğsm yokladım. Yemen'in gz boncuğundan (dizilmiş) kıldemin koptuğunu anladım. Artık dnp gerdanlığımı aradam. Fakat onu aramak beni yoldan alıkoymuştu. (Ben yle zannetmiştim ki, heyet-i seferiye bir ay meksetseler benim devemi, ben mahmilimde bulunmadıka sevketmezler.) Halbuki yolda bana hizmet edenler gelip mahfemi yklemişler, ve mahfemi rkib olduğum deve zerinde gtrmşlerdi. Onlar beni mahfe iinde sanıyorlarmış. O zaman kadınlar hafif idi. Ağır vcutlu değillerdi. Az yemek yerlerdi. Bu cihetle hizmetiler mahfeyi yklemek zere kaldırdıklarında mahfenin derece-i sıkletinin farkına varmıyarak yklemişler. Hussiyle ben kk yaşta bir kadındım. Bu cihetle deveyi srp yrmşler. Asker gittikten sonra ben kıldemi buldum. Ve ordugha geldimse de orada kimse yoktu. Orada evvelce bulunduğum menzile geldim. yle zannetmiştim ki, şimdi mahmilde beni bulamazlar da dnp bana gelirler. Ben bu dşnce ile oturduğum sırada idim ki, gzlerime uyku galebe ederek uyumuşum. Safvn İbn-i Muattal (ki, arkadan gelerek askerin metrktını toplamağa ve menzile gtrp ashbına vermeğe me'mr idi). Askerin arkasından sabaha yakın bulunduğum yere gelmiş ve bir insan karaltısının uyuduğunu grerek yanıma yaklaşmış (ve tanımış). Bu zt beni kable'l-hicb grmşt. Safvn devesini ktrdğ sırada (hayret ederek:) Biz her halde Allah'ınız ve muhakkak O'na dnp varacağız demiş, ben de bu sesle uyanmışım. (Uyanınca hemen ferceme brndm). Safvn devesinin n ayağına, (beni binsin diye ayağını) bastı. Ben de deveye bindim. Safvn, rkib olduğum rhileyi yederek nde yrd. Nihyet kafile konak yerine indikten sonra ğle sıcağında askere yetiştik. Bu sırada (hakkımda iftir ederek) helk olan helk olmuştur. İftirya ibtid' tesadd eden Sell kadının oğlu Abdullah İbn-i bey olmuş. Medne'ye gelince ben bir ay hastalandım. Meğer bu sırada halk arasında Ashb-ı İfk'in bhtanları dolaşıyormuş. (Bunlardan tammiyle b-haberdim). Yalnız hastalığımda beni işkillendiren bir cihet vardı: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'den, başka hastalığım zamnında grmş olduğum ltf- şefkati bu hastalığımda grmyordum. Ancak yaınma giriyor, selm veriyordu. Ve (adımı anmadan) hastanız nasıl? diyor (, bununla iktif ediyor) du. Benim (Ehl-i İfk'in syledikleri) hi bir şeyden haberim yoktu. Nihyet nekahet devrine girmiştim.

Hadis No: 1151

Konu: Methetmekte Mbalğa
Başlık: Şhidi Tezkiye Hakkında Eb Bekre Hadsi
Ravi: Eb Bekre Nufey' B. Hris (18)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre şyle demiştir: (Bir kere) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in huzrunda bir kişi br kimseyi sen etmişti. Bunun zerine Reslullah tekrarlayarak: - Tuhaf şey? Sen (byle vmekle) arkadaşının boynunu vurdun, yazıklar olsun sana! Sen arkadaşının boynunu vurdun, buyurdu. Sonra da: - Sizden her kim (din) kardeşini her halde medhetmek mevkiinde bulunursa: - Fln kişiyi (grnşe gre iyi) sanırım. Onun muhsibi Allah'dır. Ben, Allah'a karşı kimseyi (siyretiyle) tezkiye edemem. Onu şyle şyle kimse zan ederim, desin!. bunu da (hakkaten) o kimseyi bu sretde zan ediyorsa, yle sylesin! buyurdu.

Hadis No: 1152

Konu: Gazya İzin
Başlık: ocukların Blğ Haddi Ve Şehdete Ehliyetleri Zamnını Bildiren Abdullh İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem Uhud gn on drt yaşında bulunna İbn-i mer'i gzden geirdi de bana (sinnen bliğ değildir, diye gazya iştirke) izin vermedi. Sonra Handek gn beni gzden geirdi. O sırada ben on beş yaşında idim. Bu def'a bana izin verdi, (demiştir).

Hadis No: 1153

Konu: Kur'a;yemin
Başlık: Muhsımlardan Hi Birisinin Zilyed Olmadığı, Beyyineleri De Bulunmadığı Bir Mal Hakkında Niz Edip Mtemian Yemn Etmeğe Msreat Eden Tarafeyn Arasında Kur'a İle Yemn
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre (bir kere) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem bir cemate yemn teklf etmişti de hepsi birden yemne msreat etmişlerdi. Bunun zerine Resl-i Ekrem hangilerinin (diğerlerinden nce) yemn edeceği hussunda kur'a atmalarını emir buyurdu.

Hadis No: 1154

Konu: Yemin (2)
Başlık: Mahlkta Yemn, Mesel Peygamber, K'be, Ana, Baba, Soy, Cebril, Sahbe Adlarına Yemn Etmek Mekrhtur
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem: yemn etmek isteyen kimse Allah (ın ismine, yhud sıftından bir sıftın) a yemn etsin, yhud sussun (da asla yemn etmesin), buyurmuştur.

Hadis No: 1155

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 129 misafir olmak zere toplam 129 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129,
Reklamlar:

Faruki.net