Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Enes

 Hadis

Hz. Peygamber (sav), Hz.Ebu Bekir, Hz. Ömer - ve öyle zannediyorum Osman da demişti (ra) - Fatiha süresinin dördüncü ayetinde geçen, ... kelimesini ... diye değil, elifli olarak ... diye okuyorlardı."

 Kaynak

Tirmizi, Kıra'at 1, (2929); Ebu Davud, Huruf 1, (4000)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Ebu Said

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Zülcelal Hazretleri Beni İsrail'e şöyle emretti: "Şu kasabaya kapısından secde ederek girin ve hıtta deyin de günahınız affedilsin" yani ... şeklinde" (Bakara 58).

 Kaynak

Ebu Davud, Huruf 1, (4006)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Cabir

 Hadis

Resulullah (sav): "Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin" (Bakara, 125) mealindeki ayette geçen ... kelimesini "hı" harfi kesreli olacak şekilde ... diye okudu."

 Kaynak

Ebu Davud, Huruf 1, (3969); Müslim, Hac 147, (1218)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Zeyd İbnu Sabit

 Hadis

Resulullah (sav) Nisa süresinin 95. ayetinde geçen ... ibaresindeki ... kelimesini ... şeklinde yani re'yi üstün olarak okumuştur."

 Kaynak

Ebu Davud, Hurufi, 3975


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Muaz İbnu Cebel

 Hadis

Resulullah (sav) "O vakit havariler: "Ey Meryemoğlu İsa, Rabbin bizim üstümüze gökten bir sofra indirebilir mi?" (Maide 112) mealindeki ayeti ... diye okuyordu."

 Kaynak

Tirmizi, Kıra'at, 1, (2931)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Enes

 Hadis

Resulullah (sav) kısas ayetinde geçen ... ibaresini ... diye birinci kelimeyi ötüreli okurdu."

 Kaynak

Tirmizi, Kıra'at 1, (2930); Ebu Davud, Huruf 1, (3976, 3977)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Übey İbnu Ka'b

 Hadis

Resulullah (sav), Yunus süresinde geçen, "De ki: "Bunlar, Allah'ın bol nimeti ve rahmetiyledir, Buna sevinsinler..," (58. ayet) mealindeki ... ayetinin ... kelimesini ... şeklinde "te" ile okurdu."

 Kaynak

Ebu Davud, Huruf 1, (3981)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Esma Bintu Yezid ve Ümmü Seleme

 Hadis

Anlattıklarına göre, Resulullah (sav) Hud süresinde geçen ... ayetini şöyle okumuştur: ...

 Kaynak

Tirmizi, Kıra'at 1, (2932); Ebu Davud, Huruf 1, (3982, 3983)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

İbnu Mes'ud

 Hadis

Anlatıldığına göre, Yusuf süresinde geçen "gelsene" manasındaki ... ibaresini ... diye okumuş. Keza Saffat süresinde geçen ... ayetini de ... diye nasb halinde okumuştur.

 Kaynak

Buhari, Tefsir, Yusuf 4; Ebu Davud, Huruf 1, (4005)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Übey İbnu Ka'b

 Hadis

Hz. Peygamberber (sav) Kehf süresinin 76. ayetini ... şeklinde, (yani ... kelimesindeki "nun"u) şeddeli olarak okudu."

 Kaynak

Tirmizi, Kıra'at 1, (2934); Ebu Davud, Huruf 1, (3985, 3986)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Übey İbnu Ka'b

 Hadis

Resulullah (sav), Kehf süresinin 86. ayetinde geçen ... ibaresindeki ... kelimesini ... şeklinde, hafif olarak okumuştur."

 Kaynak

Tirmizi, Kıra'at 1, (2935); Ebu Davud, Huruf 1, (2976)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

İmran İbnu'l-Husayn

 Hadis

Resulullah (sav) Hacc süresinin ikinci ayetini şöyle okudu: ...

 Kaynak

Tirmizi, Kıra'at 1, (2942)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav)'in Nur süresinin 1. ayetini, kendilerine ... şeklinde -yani ... kelimesinde şedde olmaksızın- okuduğunu söylemiştir.

 Kaynak

Ebu Davud, Huruf 1, (4008)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Aişe

 Hadis

Nur süresinin 15. ayetini şöyle okuduğu ... ve ... kelimesinin kizb (yalan) manasını taşıyan ... masdarından geldiğini söylediği rivayet edilmiştir.

 Kaynak

Buhari, Tefsir, Nur 8, Meğazi 33


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

İbnu Ömer (ra)'den yapılan rivayete göre Rum süresimn 54. ayetinde geçen ... kelimesini Hz. Peygamber (sav)'e ... diye okumuş, ancak Resulullah, kendisine, "... olacak" demiştir.

 Kaynak

Ebu Davud, Huruf 1, (3938, 3979); Tirmizi, Kıra'at 1, (2937)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Ya'la İbnu Ümeyye

 Hadis

(Zuhruf süresinin 77. ayetini) Resulullah (sav) minberde hutbe verirken ... şeklinde okurken işittim. Ebu Davud der ki: "Yani (malik kelimesinde kısaltma) terhim olmaksızın." Süfyan dedi ki: "Abdullah'ın kıraatında (malik kelimesi şöyle) kısaltmalı olarak gelmiştir: ...

 Kaynak

Buhari, Tefsir, Zuhrufi, Bed'u'l-Halk 6, 10; Müslim, Cum'a 49, (871); Ebu Davud, Huruf 1, (3992); Tirmizi, Salat 365, (508)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

İbnu Mes'ud

 Hadis

Resulullah (sav) (Zariyat suresinin 58. ayetini bana şöyle okuttu: ... "Şüphesiz ben, güç ve kuvvet sahibi, rızık vericiyim."

 Kaynak

Tirmizi, Kıra'at 1, (2941); Ebu Davud, Huruf 1, (3993)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav) Vakıa süresinin 89. ayetini şöyle okurdu: ...

 Kaynak

Tirmizi, Kıra'at, 1, (2939); Ebu Davud, Huruf 1, (3991)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

İbni Mes'ud

 Hadis

Ben Kamer suresinin 15. ayetinde geçen ... kelimesini Hz. Peygamber (sav)'e ... diye okumuştum, düzelti, ... diye okumamı söyledi."

 Kaynak

Buhari, Tefsir, İkterebeti's-Sa'a 3; Müslim, Müsafirin 280, (823); Tirmizi, Kıra'at 1, (2938); Ebu Davud, Huruf 1, (3994)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

İbnu Şihab

 Hadis

Cum'a süresinin 9. ayetini Hz. Ömer'in şu şekilde okuduğunu söylemiştir: ...

 Kaynak

Muvatta, Cum'a 5, (1, 106)


 Fasıl

Kur'an'ın Tilaveti Ve Kıraatı Bölümü

 Konu

Kıraatler Hakkında Çeşitli Hadisler

 Râvi

Übey İbnu Ka'b

 Hadis

Anlattığına göre, Resulullah (sav) kendisine: "Allah, sana Kur'an okumanı emretti" demiş ve Lem yekunillezine keferü'yu ve bu süreden olmak üzere şunu okumuştur: "Allah indindeki din muvahhid islam dinidir, ne Hıristiyanlık, ne Yahudilik ne de Mecusilik değildir. Kim bir hayır yaparsa asla zayi olmayacak." Übey İbnu Ka'b: "Bana şunu da okudu" dedi: "Ademoğlunun bir vadi dolu malı olsa ikincisini de arar. İkincisini de elde etse üçüncüsünü arar. Ademoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder."

 Kaynak

Tirmizi, Menakıb (3894)

Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 146 misafir olmak üzere toplam 146 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146,
Reklamlar:

Faruki.net