Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sünen-i Nesai

Temizlik
Sular
Hayz ve Lohusalık
Gusül ve Teyemmüm
Namaz
Namaz Vakitleri
Ezan
Mescitler
Kıble
İmamet
Namaza Başlama
Tatbik
Namazda Yanılma (Sehv)
Cuma
Namazı Kısaltmak
Güneş ve Ay Tutulması
Yağmur Duası
Korku Namazı
Bayram Namazları
Gündüz ve Gece Kılınan Nafile Namazlar
Cenazeler
Oruç
Zekat
Hacc
Cihad
Nikah
Talak (Boşanma)
Atlar
Vakıf
Vasiyetler
Bağış
Hibe
Rukba
Umra
Yeminler ve Nezirler
Müzarea Ziraat Ortaklığı
Kadınları İyi Geçinmek
Kan Dökmenin Haramlığı
Ganimet
Biat
Akika
Deve Kurbanı - Recep Kurbanı
Avcılık
Kurban
Alışveriş
Kasame
Hırsızın Elinin Kesilmesi Kitabı
İman ve Özelikleri
Süslenme
Hakimlik Adabı
Allah'a Sığınma
İçecekler
2- SULAR KİTABI
1- Allah buyurdu ki: “… Biz gökten tertemiz su indiriyoruz” (25 Furkân: 48)
Allah buyurdu ki: “… Her türlü temizliğinizi yapasınız diye size gökten su indiren de O’dur…” (9 Enfâl: 11)
Allah buyurdu ki: “… Abdest ve gusül temizliğiniz için su bulamaz iseniz o zaman temiz toprakla teyemmüm edin…” (4 Nisâ: 43)
323- İbn Abbas (r.a)’tan naklediliyor: Rasûlullah (s.a.v)’in hanımlarından bir kısmı cünüplükten dolayı guslederlerdi. Peygamber (s.a.v)’de onlardan arta kalan su ile abdest alırdı. O suyun kendi gusüllerinden artan su olduğunu bildirdiklerinde Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Su temizdir, onu hiçbir kullanan kimsenin durumu pislemez.” (Ebû Davud, Tahara: 35; Tirmizî, Tahara: 50)
2- BUDAA KUYUSU
324- Ebû Said el Hudrî (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v)’e şöyle denildi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Budaa kuyusunun suyu ile abdest alabilir miyiz?” Bu kuyu içersine seller ve rüzgarlar köpek leşlerini, hayız bezlerini ve çöpleri çukurda olduğu için bu kuyuya getirirlerdi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Su temizdir, hiçbir şey suyu pislemez.” (Tirmizî, Tahara: 50; Ebû Davud, Tahara: 35)
325- Ebû Said el Hudrî (r.a) babasından naklediyor ve şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v)’e uğradım, Budaa kuyusundan abdest alıyordu. Ben de buradan abdest mi alıyorsunuz? Halbuki bu kuyuya hoş olmayan pislikler düşebiliyor dedim. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Suyu hiçbir şey pislemez.” (Tirmizî, Tahara: 50; Ebû Davud, Tahara: 55)
3- PİSLİKLER NE KADAR SUYU PİSLEMEZ
326- Abdullah b. Ömer (r.a) babasından naklediyor ve diyor ki: Rasûlullah (s.a.v)’e suyun durumundan ve suya uğrayan değişik hayvanların içmelerinden soruldu, Rasûlullah (s.a.v)’de şöyle buyurdu: “Su iki kulle olduğu zaman pislik tutmaz.” (Tirmizî, Tahara: 50; İbn Mâce, Tahara: 76)
327- Enes (r.a)’den rivâyete göre: Bir bedevî mescide idrarını yaptı ashaptan bazıları o kimseye müdahale etmek istediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Dokunmayın ona” buyurdu. Bedevi işini bitirince Rasûlullah (s.a.v), bir kova su getirtip idrar yapılan yerin üzerine döktü. (Buhârî, Vudu’: 61; Dârimi, Tahara: 62)
328- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bedevinin biri kalkıp mescide idrarını yaptı. Bir kısım sahabeler bedeviyi linç etmek istediler. Rasûlullah (s.a.v) onlara: “Bırakın onu, idrarının üzerine bir kova su dökün çünkü sizler zorlaştırıcı olarak değil kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz” buyurdu. (Buhârî, Vudu’: 61; Dârimi, Tahara: 62)
4- DURGUN SUDA GUSLETMENİN YASAKLIĞI
329- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştu: “Hiçbir kimse cünüp iken durgun suda yıkanmasın.” (Buhârî, Vudu’: 73; Tirmizî, Tahara: 51)
5- DENİZ SUYU İLE ABDEST ALMAK
330- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bir adam Rasûlullah (s.a.v)’e şöyle sordu: “Ey Allah’ın Rasûlü! Deniz yolculuğu yaptığımızda yanımızda az su bulunduruyoruz. O su ile abdest alsak susuz kalacağız dolayısı ile deniz suyundan abdest alabilir miyiz?” Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Denizin suyu temiz ölüsü de helaldir” buyurdular. (Dârimi, Tahara: 53; Tirmizî, Tahara: 52)
6- KAR VE DOLU SUYU İLE ABDEST ALINABİLİR Mİ?
331- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım, dolu ve kar suyu ile günahlarımı yıka. Beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi de günahlardan temizle.” (Buhârî, Deavat: 39; İbn Mâce, Dua: 3)
332- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım hata ve günahlarımı kar, su ve dolu suyu ile temizle, yıka.” (İbn Mâce, Dua: 3; Buhârî, Salat: 8)
7- KÖPEĞİN YALADIĞI KAP NASIL TEMİZLENİR?
333- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Sizden birinizin kabına köpek banarsa ve yalarsa o kabın içindekini dökün ve kabı da yedi defa yıkayın.” (Buhârî, Vudu’: 35; Tirmizî, Tahara: 68)
8- KÖPEĞİN YALADIĞI KAP TOPRAKLA DA TEMİZLENEBİLİR Mİ?
334- Abdullah b. Muğaffel (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v); av ve çoban köpeği haricindeki tüm köpeklerin öldürülmesini emretti ve şöyle buyurdu: “Köpeğin yaladığı kabı yedi defa yıkayın sekizincide toprakla sürtün.” (Buhârî, Vudu’: 35; Müslim, Tahara: 27)
335- Yine Abdullah b. Muğaffel (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) köpeklerin öldürülmesini emrederek: “Köpeklerle insanların işi ne…! İnsanların köpeklerle işi ne…!” Dedi ve av köpeği ve çoban köpeğinin bulundurulmasına izin verdi ve şöyle devam etti: “Köpeğin yaladığı kabı yedi defa yıkayın sekizincide ise toprakla ovun.” (Müslim, Tahara: 27; İbn Mâce, Sayd: 1)
336- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Köpek, birinizin kabına banıp onu yaladığı zaman ilk seferinde toprakla olmak üzere yedi defa yıkasın.” (Buhârî, Vudu’: 35; Müslim, Tahara: 27)
337- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Köpek, birinizin kabına banıp onu yaladığı zaman ilk seferinde toprakla olmak üzere yedi defa yıkasın.” (Buhârî, Vudu’: 35; Müslim, Tahara: 27)
9- KEDİNİN İÇTİĞİ SUDAN ABDEST ALINIR MI?
338- Kab b. Malik (r.a)’in kızı Kebşe anlatıyor: Ebû Katade benim yanıma geldi ve şu anlamda bir şeyler söyledi: Rasûlullah (s.a.v)’e abdest suyu hazırlamıştım, bir kedi geldi ve ondan içti. Rasûlullah (s.a.v)’de kabı eğmek sûreti ile kedinin içmesine yardım etti. Kebşe diyor ki: Ebû Katade kendisine hayretle baktığımı görünce: “Ey kardeşimin kızı hayret mi ediyorsun?” Ben de: “Evet” dedim. Bunun üzerine Ebû Katade şöyle söyledi: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştu: “Kedi pis bir hayvan değildir, onlar çevrenizde dolaşan evcil hayvanlardır.” (Tirmizî, Tahara: 69; İbn Mâce, Tahara: 32)
10- AYBAŞI GÖREN KARISININ YEMEK ARTIĞINDAN KİŞİ YER Mİ?
339- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Aybaşı olduğum günlerden birinde et yiyordum. Rasûlullah (s.a.v)’de benim ısırdığım yerden yemek sûretiyle o etten yiyordu. Yine ben hayızlı iken içtiğim kabın aynı yerine ağzını getirmek sûretiyle içerdi. (İbn Mâce, Tahara: 125; Müslim, Hayz: 3)
11- KADIN ERKEK AYNI KAPTAN ABDEST ALABİLİR Mİ?
340- İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) zamanında erkekler ve kadınlar aynı kaptaki suyu kullanarak abdest alırlardı. (Buhârî, Vudu’: 46; İbn Mâce, Tahara: 36)
12- KADININ ARTA KALAN ABDEST SUYUNDAN ERKEĞİN ABDEST ALMASI YASAK MIYDI?
341- Hakem b. Amr (r.a)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v), kadının arta kalan abdest suyundan erkeğin abdest almasını yasaklanmıştı. (Tirmizî, Tahara: 48; İbn Mâce, Tahara: 36)
13- CÜNÜP KİMSENİN GUSLETTİĞİ SUYUN ARTIĞINDAN EŞİ İSTİFADE EDEBİLİR Mİ?
342- Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Ben ve Rasûlullah (s.a.v) aynı kaptan guslederdik.” (İbn Mâce, Tahara: 36; Dârimi, Tahara: 68)
14- ABDEST VE GUSÜL İÇİN GEREKLİ SU MİKTARI
343- Abdullah b. Cebr (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Enes b. Malik‘ten işittim şöyle diyordu: “Rasûlullah (s.a.v) bir mekük su ile abdest alır beş mekük su ile de guslederdi.” (Buhârî, Gusül: 3; Müslim, Hayz: 10)
344- Aişe (r.anha)’dan rivâyet edilmiştir: “Rasûlullah (s.a.v) bir müd su ile abdest alır bir sa’ kadar su ile de guslederdi.” (Buhârî, Vudu’: 51; Tirmizî, Tahara: 42)
345- Yine Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) bir müd su ile abdest alır bir sa’ ile de guslederdi.” (Buhârî, Vudu’: 51; Tirmizî, Tahara: 42)

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 164 misafir olmak üzere toplam 164 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164,
Reklamlar:

Faruki.net