Forum    Paylaşım  
     Yazan: siyahzambak   Son Yazan: beşminare (22.06.2007 15:36:50)     Cevap: 2    Okunma: 6787
      Konu Adı: YAKARIŞ!!...

Yazan

Mesaj

 


siyahzambak
(kıdemli)


Mesaj Sayısı: 111

   Mesaj Tarihi: 17.06.2007 22:56:17   
 
 
YAKARIŞ
________________________________________
? Ey Rab! Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de oktur. Btn dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabuln vicdanlarımıza duyur; a ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalplerimizi iman ve itminanla doyur.
? Ey Rab! Elimizden tut, dostlarının yzne baktığın gibi bize de rahmetinle tevecchte bulun.. i dnyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi Sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından hals eyle; hals eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma.
? Senden kalplerimize ışık, iradelerimize g, dşncelerimize istikamet, niyetlerimize de huls istiyoruz. Bizleri i dnyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvm sırrını duyur.
? Senin kapının genişliği başımızı sokacak başka kapı aramaya ihtiya bırakmamıştır. Başımızı o kapıdan ieriye sokabildiğimiz kadar sokuyor, sesimizi edep ve temkinle kalibre ediyor ve Senden arızasız ibadet tat adına bir g, masiyetler karşısında sarsılmayacak sağlam bir irade ve musibetleri iyi değerlendirebilecek bir idrak ve bir basiret istiyoruz. İstediklerimizi ver ve bizi kendi darlığımıza mahkum etme.
? Ya Rab! nmzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve srmelerden, nefislerimizi cismnliğin baskılarından, gnllerimizi de hev ve heveslerin ldrc oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibr u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran lfetten koru.
? Senin yolunda yryor gibi grnp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde i ie firkat yaşamak, hep rızadan sz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazan yolu sanılan bu tr haybet vadilerinde mr tketmekten muhafaza buyur.
? Ey affı tecziyesinin nnde rahmet tahtının sultanı! Bizi bir bilinmez ve bulunmaza bırakarak tazib etme.
? İnayetine ihtiyacımız aık, aresizliğimiz her hlimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bugne kadar elli defa atlamış, kırılmış ruh dnyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İimizi Sana dkyor, kusurlarımızı Sana aıyor ve bize yeniden insan olma yollarını gstermeni diliyoruz.
? Arzu ve isteklerimizde bize inkisar yaşatma! Bize sevginden kse kse şerbetler sun ve gnllerimizi iştiyakınla coştur! Sinelerimize yle bir aşk u şevk koru sa ki, kalmasın kararımız; başımız kapının mbarek eşiğinde, nabızlarımızda Seni duymanın heyecanı, gnllerimizde aşk u vuslat hafakanı, gzlerimiz ağlayıp gitsin ve h u efganlarımız gkleri titretsin.
? Sen elimizden tutmazsan, bu mekkr, bu gaddar hasımlar karşısında kendi kendimize ayakta duramayız. Aksine maiyyetinde olursak, o zaman da hibir şeyden korkmayız. Bizleri şeytanın bu kabil ağlarına takılıp helk olmaktan, kalbimizi şeytana kaptırmaktan, şeytana kalb kaptıranlarla beraber bulunmaktan muhafaza buyur.
? Ey aresizler aresi! Sebeplerin sukut ettiği, itima ahvalin boz-bulanık bir hl aldığı, her yanda zalimlerin "hay-huy"unun duyulduğu, yığınların aresizlikle kh sağa, kh sola toslayıp durduğu şu karanlık gnlerde, zulmet zulmet iinde kıvrananlara nezdinden bir ışık gnder.. sonsuz kudretinle btn zulm ve haksızlık ateşlerine bir su serp.. şeytanın ocaklarını sndr ve iblislerin boyunlarına zemeyecekleri tasmalar geir.
? Ufuklarımızdaki ilham esintileri bir yere takıldı, gnllerimizde heyecanlar snd, dillerimizde bir kekemelik var; rahmet ilinden bize dirilten bir meltem gnder.. hakkındaki rec ve hsnzannımızı rahmetinin serhaddine ulaştır ve bizi o ufkun mitli dilencileri kabul ederek gnllerimizi iman heyecanla şahlandır ve dillerimizdeki bağları z; z ki hlimizi arz ederken yeni bir gnah işlemeyelim.
? Şu anda duygularımız derbeder, davranışlarımız ahenksiz, ruhlarımız kirli, ayaklarımız titrek, ellerimiz meflu, oğumuz itibarıyla mitlerimiz sarsık, havalar boz-bulanık, mağripler hicranla tl tl, maşrıklar ltfuna kalmış... İşte byle bir dağınıklık iinde Sana geldik. Byle gelenlerin ilki değiliz, sonuncusu da olmayacağız. Rahmetin, bu garip pişmanların mit kapısı, bizler de bu kapının nndeki liyakatsiz dilenciler. Şimdiye kadar gelip Senin kapında ihtiya izhar edenlerden boş dnen hi olmamış; hibir kakın ve pişman da o kapıdan kovulmamıştır. O kapı Senin kapın, onun başkalarından farkı da her gelene affındır. Bizi hilm silminle glendir. Zalimlere de varlığını duyur.
? Şimdi biz de, bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, son bir kere daha hlimizi arz etmek istiyoruz. Hlimiz Sana ayan, syleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. icabet buyur ey Rahm Rahmn!
? Evvela marifet ve muhabbetle gnllerimize hayat fle ve bu mevhibelerini yeni iltifatlarla talandır. İnayetinle elimizden tut ve bizi şu birka asırlık sefaletten kurtar. Her yerde pusuya yatmış din dşmanları, dine-imana taarruz bahaneleri icat ediyor ve saldırı fırsatları kolluyor. Kapının kulları geinen bir kısım densizler ise, insanların diynet hislerini kullanarak dnya peşinde koşuyor. Drt bir yan, kin ve nefret hırıltıları, hırs ve makam homurtularıyla inim inim.. kitleler şaşkın, istikbal sis ve duman, yollar amansız, yol kesenler imansız, aldananlar ise hadd hesapsız; ya katından bize bir ışık ve burhan gnder, ya da artık bu yolu nezdine dndr...
? Gzlerimiz o geniş rahmetinin tllenişinde, dşncelerimiz her tarafa serpiştirdiğin kereminin tecellilerinde.. mitlerimizi bir kere daha şahlandırarak, tevecch ve yakınlığını, uzaklıklarıyla grnmez, duyulmaz hale getiren biz kullarına yakın olduğunu duyur. Vicdan kltrnden mahrum şu derbeder gnllerimizi marifetinle doyur.
? Hlimiz Sana ayan; dn ayrı bir isyan, bugn ayrı bir isyan; ne iradelerimizde fer kaldı ne de dizlerimizde derman; her şeye rağmen kararttığımız kaderimiz Senin elinde; liyakatimize gre değil, istihkakımıza bakarak ne olur, sun ihsan stne ihsan, ey dertlerimize derman!
? En son başvurulacak merci Sensin, arz-ı hlimiz de Sanadır. Huzuruna gelip i ekişlerimize, iten olup olmadığını bilemediğim gzyaşlarımıza, bklmş kaddimize, renk atmış benzimize merhamet buyur ve bize iman ve mrifetteki neş'eyi son bir kez daha duyur.
? Dua edenlere cevap veren Sen, ızdırapları dindirip ihtiyaları gideren Sen, devrilenleri kaldırıp doğrultan Sen, atlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de Sensin! Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı; nefsnlik ve gaflet, ibadetlerimizin mn ve zn alıp gtrd; samimiyetsizlik dualarımızın kolunu-kanadını kırdı. Sinelerimiz bomboş, dşncelerimiz tutarsız, kalb ve ruh hastalıklarımız bizi yere sermek zere.. ey kimsesizler kimsesi, bize Eyyub'un hayat ırmağından bir ağıltı gnder, Mesih diyarından da bir nefes.! Hayır hayır! Bizi Ruh-u Seyyidi'l-Enm'ın nefehtıyla yeniden dirilişe erdir.. yakınlığınla gzlerimizi aydınlat ve bizi uzaklığımızın zulmetlerinden kurtar.
? Var eden Sensin, yok eden de Sen; uzak tutan Sensin, yaklaştıran da Sen; Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarımızı duyamaz ve bize imanın neş'esini tattırmasaydın şu sylediklerimizi mırıldanamazdık. Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde Sana karşı yaklaşma heyecanları uyar.
? Yaralarımızı saracak Sen, ızdıraplarımızı dindirecek de Sensin. Sensin kin ve nefretle atan kaskatı kalbleri yumuşatacak; Sensin nifak gel-gitleri iinde bocalayıp duranlara istikamet fleyecek. Nazar insanlıktan amel insan olmaya ykselememiş bahtsızların talihlerine de bir ışık yak. Uzakta duranları daha da uzaklaştırarak tazib etme; dudakları Seni tazimle ssl kulların yakarışları arasında bizim dileklerimize de icabet buyur.
? Ey, her zaman gzellikler izhar edip irkinlikleri rten ve en irkin grnen şeyleri dahi izf gzelliklerle bezeyen Gzeller Gzeli! Gnllerimizi gzellik duygularıyla mamur kıl ve bize her zaman gzel kalmanın yollarını gster!
? Ey, gnahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlerin ayıplarını grmezlikten gelerek onlara manev kirlerinden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi! Bizi gnahlarla, hatalarla kirlenmekten koru; kirlendiğimizde de mağfiret ve merhametini bizden esirgeme!
? Kalb katılığından, gafletten, başkalarına br olmaktan, aşağılıktan, aşağılanmaktan, miskinlikten; cehaletten ve faydasız bilgiden; rpermeyen gnlden, doyma bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan; nimetlerinin zeval bulmasından, ltuflarının değişip başkalaşmasından; ansızın bastıran azabından, gelip atan gazabından Sana sığınıyoruz. Senden her zaman, yalvaran diller, haşyetle rperen gnller istiyoruz.
? Tvbelerimizi kabul buyur, bizi gnahlardan arındır, dua ve isteklerimize cevaplar ltfeyle! Delil ve brhanlarımızı hedefine ynlendir, kalblerimizin ufkunu a, dilimizi doğruluğa bağla ve gnl kirlerimizi temizle!
? ALLAHım, Senden her işimizde sebat, Kur'n yolunda kararlılık ve nimetlerine karşı da duyarlılık hissi bekliyoruz. Kapına ynelenleri boş evirme, itaatte bulunanlara bol bol karşılık ver, Sana baş kaldıranlara da doğru yolu gster.. muzdariplerin dualarını icabetle talandır, sıkıntıda bulunanları ltfunla şd eyle, hasta ruhlara hususi muamelede bulun, kfr ve ilhad iinde bocalayanlara da nurunu gster; gster de kalmasın hibir yanda muzlim bir nokta.
? Hatalarımız btn denizleri kirletecek kadar cesim ve rpertici; Sana karşı tavırlarımız mahvolmuş kavimlerin hllerinden birka kadem daha ileri; kalb, ruh hastalıklarımız czzamdan, kanserden daha amansız; dertlerimizi dergahına aıyor, dermanı da Senden mid ediyoruz. Sen kimsesizler kimsesi ve bizlerin melceisin. Senden başka ilh yok ki ona el aıp yalvaralım. Kapından gayri kapı yok ki varıp ona dayanalım. Senden başka sığınak bilmiyor, Senden başka g ve kuvvet de tanımıyoruz. Gren, bilen, duyan sadece Sensin; a ufkumuzu ve bize kendimiz olma idrakini ltfeyle. Amellerimizi ihlsla derinleştir ve mitlerimizi de ye'sin insafsızlığına bırakma...
? Ey bizi hibir zaman terketmeyen Rabbimiz, şu renk atmış simalarımıza, şu tekleyen nabızlarımıza, şu ritmi bozulmuş kalblerimize ve şu yrekler acısı hlimize merhamet buyur da, iinde bulunduğumuz kahredici şu sıkıntılardan bir ıkış yolu gster ve dirilmemize izin ver.. aresizlikle kıvranırken dahi mitle arpan sinelerimize, yaşlarla dolan gzlerimize, hacletle kızaran yzlerimize şefkatle tevecch buyur, bir kez daha kapı kullarını bağışla...
? Problemlerimizin btn btn zlmez bir hl aldığı, işlerimizin her gn biraz daha etrefilleştiği, yapma teşebbslerimizin bile yıkımlara sebebiyet verdiği ve i ie yanlışlıklar ağına takılıp kaldığımız bir kapkara zamanda ey her hlimize nigehban olan Efendimiz, ruhlarımıza, ztına sığınma ihtiyacını tam duyur, gnllerimizi yakarış hissiyle coştur; solgun ve tadı-tuzu kalmamış dualarımızı husus tevecchlerinle renklendirerek onları kabul ufkuna ulaştır.
? cizlere, fakirlere, muhtalara ve ihtiyaları zaruret izgisinde bulunanlara iltifatın trnden bizleri de tevecchlerinle sevindir. Ve bu barelere are ol. Kurtuluşumuz Senin husus iltifatına kalmış; midimiz Sensin, beklentilerimiz de Sendendir.
? Meded ey gizli aık her hlimizi bilen.! Meded ey hayat ve kaderimize hkmeden.! Meded ey ilk kapı ve ilk-son merc; Senden ayrı dştğmz şu meş'um dnemde hi kimse imdadımıza koşmadı; feryadımızı duyup şefkatle el uzatan da olmadı; hep hicranla inledik ve hasretle yutkunup durduk. Eyyub'a hayatın ırmağının ağı grndğ, Yakub'a Yusuf'un gmleğinden kokular gelip ulaştığı şu gnlerde, tıpkı o hasretkeş Nebi gibi tasamızı, dağınıklığımızı Sana arzediyor ve rahmetinin ihtizazını bekliyoruz.
? Gzlerimize yaş ver ve bizi ağlat! Merhamet etmen iin, Sen'den uzak kalış hasretini duyamayışımıza ağlat! Gnllerimizin ayrılık ızdırabı ve kavuşma hasretiyle şk şk olamayışına, ağyar ateşine yanışına yle ağlat ki, sneler kebap olsun; ondan bir feryat ıksın, meleği ve feleği velveleye versin. Kararmış ruhlarımıza şefkat et de ağlat! Ağlamalarımıza dahi ağlamamız lzım geldiği iin ağlat! Bklmş şu kaddime, dağılmış kklme, solgun ve lgn rengime, burulmuş boynuma ve kırık kalbime merhamet et de ağlat! Şu en sakin anda, sızlanışlara cevap verdiğin dakikalarda, Sen'den başkasına secde etmeyen başımla Sana dnyor, titreyen dudaklarımla, bu llerde bizi perişan etmemeni ve gzyaşlarımızla bu beybnı glzra evirmeni diliyorum.
? Eğer bizler, Senin has bahenin kumrularıysak, bize bitmeyen bir nefes, kesilmeyen bir ses ltfedip, bizi varlık ve mazhariyetlerimizin bedelini demeye muvaffak eyle! Sen coşturursan coşar, Sen duyurursan duyarız.. Senin semtinden kopup gelmeyenleri boş lakırdı sayar ve Seni anlatmayan dilden, Seni terennm etmeyen nağmeden Sana sığınırız.
? Bunlar, hlimizi Sana hecelemekse, dillerimizdeki ukdeyi z; beyanlarımızı beyanın sayesine ykselt!. Gnllerimizi değişmezliğe ulaştır ve nefeslerimizi kuds nefahatınla besle ve derinleştir!
? Evet gnahlarımız, gnahlarıyla yerin dibine batanların isyanlarına denk, uzaklığımız kahrının dolaşıp durduğu dairede ne var ki, affın btn hataları aşıp eritecek enginlikte, yakınlığın da şah damarımızın berisinde isyanlarımız itibariyle değil, bağışlayıcı hususiyetinle, uzaklığımız cihetiyle değil, yakınlığın letafet ve sıcaklığıyla bizleri okşa ve maiyetini vicdanlarımıza duyur; hasta gnllerimizi teselli buyurup ruhlarımızı tevecchlerinle doyur.
? nmzdeki yollar sarp ve yokuş.. her kşe başında bir sr gulyabni gayızla gerilmiş hcm nı ve hcm bahanesi bekliyor. Dillerinde, irtica, gericilik, teokrasi ve fundamentalizm, ellerinde gcn her eşidi ve hayallerinde binbir entrika eğer biz onların dediği gibi dine, dnyaya, ilme ve gelişmeye karşı isek, Sen bizi bu sapıklıktan hals eyle..? Liyakatımız yoksa, yolların mtedeyyin, mtemeddin, mterakk ve ilim aşığı insanlara aılması iin bizleri huzuruna al ve yolları a! Yok karşı taraf yanılıyorsa, ilerinde salha aık ruhlardan hidayetini esirgeme! Temerrt ve din dşmanlığını meslek edinenlerin de birliklerini boz! Dzenlerini başlarına yık! Yurtlarına-yuvalarına feryat sal! Ve btn inananları, bu karanlık dşnce, karanlık ruh ve kara seslerin, gayretine dokunduğuna inandığımız tecavzlerine, tahkirlerine, tezyiflerine ve plnlarına karşı kapının sadık kullarını koru...!

amin amin amin


ilerlediğiniz yolda hi bir zorlukla karşılaşmıyorsanız,bilinki o yol asla sizi doğruya ulaştırmaz...
 

Cevap(1)
Hirnur__34
(normal)


Mesaj Sayısı: 23

   Mesaj Tarihi: 18.06.2007 00:10:29  
 
 

   GNLDEN AMİN AMİN AMİN RABBİM SİZDEN VE BİZE ULAŞMASINDA EMEĞİ GEEN HERKESTEN RAZI OLSUN . MEVLAM İZZETİ DERGAHINDA DUALARIMIZI KABUL EYLESİN

 

Cevap(2)
beşminare
(yeni)


Mesaj Sayısı: 0

   Mesaj Tarihi: 22.06.2007 15:36:50  
 
 

tek kelimeyle mkemmel serhan

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 121 misafir olmak zere toplam 121 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:475392  Toplam:94806606  Bugn ye:16  Dn:0  Toplam:32278  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121,