Forum    Serbest Krs  
     Yazan: edep-haya   Son Yazan: ashaba_hasret (03.10.2007 11:25:22)     Cevap: 1    Okunma: 7653
      Konu Adı: Du dbı

Yazan

Mesaj

 


edep-haya
(normal)


Mesaj Sayısı: 68

   Mesaj Tarihi: 17.09.2007 23:09:36   
 
 
Du dbıEb Hreyre -radıyallahu anh-dan rivyete gre Hazret-i Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurmuşlardır ki:

"Sakın sizden biriniz du ederken "Y Rabb, dilersen beni mağfiret eyle, dilersen bana merhamet eyle" demesin. İstediğini sağlamca ve kat'ıyyetle istesin. nk Allah'ı şu veya bu işe zorlayabilecek hibir kudret yoktur." (1)

Yine Eb Hreyre -radıyallahu anh-'dan rivyet edildiğine gre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurmuşlardır ki:

"Sizden herhangi biriniz" du ettim de kabul olunmadı" diyerek acele etmedike dusı kabul olunur." (2)

Du eden dusında ısrar etmeli, devam etmelidir. Her halde er veya ge mstecb olur.

Bir de dnyda mstecb olmasa bile kul bunu yine kendi lehine bilip Allah'dan midini kesmemelidir. Du byk bir ibdet olduğu iin hırette de bir ecir ve sevbı olur.

Dunın dabı pek okdur. Bu cmleden olarak:

1- Evvel abdestli bulunmak,
2- Bir namazdan sonra yapılmak,
3- Tevbe ve istiğfrını ve keml-i ihlsını arzeylemek,
4- Kıbleye ynelmek,
5- Dudan evvel Allah'a oka hamd sen etmek,
6- Resl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri'ne oka salt ve selm eylemek,
7- Dunın nihyetini min ile bitirmek,
8- Duda yalnız kendisini dşnmeyip btn slihleri ve btn m'minleri duya mşterek kılmak,
9- Bir hcetini isterken ellerini semya kaldırıp avularını aarak du etmek,
10- Kıtlık; umum sıkıntı ve felketlerin def'i iin ise ellerinin dışını semya evirerek du etmek ve Allah'a sığınmak,

11- Celb-i menfaat iin yapılan duların nihyetinde ellerinin avularını yzne mesh eylemek, def'-i mazarrat iin yapılan dularda mesh edilmez.
12- Dunın asıl anahtarı ise hell lokma yemektir.

Eb Musa el-Eş'ar -radıyallahu anh-dan rivyete gre Reslullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri Hayber gazsı'na giderken maiyyetinde bulunan ashab-ı kiram bir vdiye vardıkta yksek sesle tekbr ve tehll ederek bağıra bağıra zikrullah etmeğe başladılar. Reslullah -sallallahu tel aleyhi ve sellem- Hazretleri:

"-Kendinize rıfk u merhamet ediniz. Zra siz ne sağıra, ne de gibe du ediyorsunuz. Ancak her şeyi hakkıyle işiten ve size sizden yakn olan Allah'a du ediyorsunuz. Ve Allah Tel Hazretleri siz nerede olursanız berberinizdedir" buyurdu.

Yani; yle kendinize bu derece bağırmakla zahmet vermenize hcet yoktur. Cenb-ı Hakk'a nisbetle haf ve cehr yapılan zikir msvidir.

Eb Ms diyor ki: O esnda ben, Reslullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretlerinin hayvanının arkasında Zt-ı risletpenhleriyle birlikte beraberdim.

Ve lisnımla

diyordum.

Reslullah -sallallahu aleyhi ve sellem-Hazretleri bana hitben:

- Ey Abdullah bin Kays' buyurdu. Ben de icbetle:
- Lebbeyk y Resllallah, dedim. Reslullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri bana hitben:

- Ben sana cennet-i a'lnın haznelerinden bir hazneye dellet edeyim mi? buyurunca ben hemen:
- Babam ve anam sana fed olsun y reslallah! Evet irşd ediniz, dedim.
Reslullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri:

"Ma'sıyetten sakınmak ve tat ve ibdetlerde kuvvet ve kudret ancak Allah Tel Hazretlerinin tevfık-i Rab-bniyyesi ve irde-i Sbhniyyesiyledir." (3)
buyurdu.

Yni cmle lemin mdebbir-i hakkisi ve mutasarrıfı, hepsinin hlikı olan Allah sbhanehu ve tel-Hazretleridir, demektir.

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz'e ve ehl-i Beyt'ine salt ve selm da dunın en mhim dabındandır.

Hads-i şerifte:

"Yapılan bir duda, Muhammed -aleyhi's-salt ve's-selm- ve ehl-i Beytine salt ve selm edilmedike o du, makam-ı icbete vsıl olamaz."(4) buyurulmuştur.

Du eden kimse, dunın başında, ortasında ve sonunda Peygamber Efendimize salt ve selmı tekrar etmeli. Huls-i kalb, nezfet, tahret, istikbl-i kıble, izhr-ı tezelll, tazarru, enbiy ve evliy ile tevessl, gnahkr ve mcrim olduğunu ikrar ile tevbe ve istiğfar edip haram lokmadan ictinb etmelidir. Bu sretle yapılacak hayır duların kabl hakkında şbhe etmemelidir.

Şunu da ilve edelim ki:
Nsın bzısı her ne kadar Cenbı-Hakk'ın kaz ve kaderine rız gsterip skt eylemeyi duya terch etmişlerse de, muhakkik limlerin ekserisi, dny ve hiret işlerinin esbbından mretteb olduğunu, mstecb dular ise sebeblerden ber bulunduğunu beyn ile, duyı terketmek, kazya rız gstermek fikriyle bir şey yememek, şiddetli kışda elbise giymemek, hasta olunduğunda il, muharebede silh kullanmamak gibi bir takım meşru' olmayan hareketleri irtikb etmek gibidir, demişlerdir.

Hussiyle du izhr-ı ihtiy, Cenb-ı Hakk'a iltic olduğundan mstakıllen bir ibdet makamına kaaim olacağından şu halde lisnen du eylemek ve kalben tazarruda bulunmak gerekmektedir.


(1) Buhr, Deavt,, 21.
(2)Tirmiz,Deavt, 12.
(3) Buhr, Megaz, 38.
(4) Buhr, Megaz, 38.

 

 

Cevap(1)
ashaba_hasret
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 03.10.2007 11:25:22  
 
 

elinize sağlık efendim bizi bilgilendirdiğiniz iin allahım cc sizden razı olsun....

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 208 misafir olmak zere toplam 208 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:1585330  Toplam:95916544  Bugn ye:42  Dn:0  Toplam:32304  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208,