Forum    Serbest Krs  
     Yazan: EMİN   Son Yazan: EMİN (12.10.2007 15:15:48)     Cevap: 0    Okunma: 7639
      Konu Adı: Meleklerin bile hay ettiği halfe:Hz. OSMAN

Yazan

Mesaj

 


EMİN
(normal)


Mesaj Sayısı: 44

   Mesaj Tarihi: 12.10.2007 15:15:48   
 
 

Meleklerin bile hay ettiği halfe:
Hz. OSMAN
Hz. Osman, Mslman olmadan nce ticretle uğraşırdı. Zengin bir tccrdı. Cemiyette, sevilen, sayılan bir kimseydi. İ�tibrı yksek idi. Hz. Eb Bekir�in de arkadaşı, yakın dostu idi. nemli işlerinde ona danışır, onun fikrini alırdı. Chiliye devrinin pisliklerine bulaşmadı.
Peygamber kızı olsa gerek
Mslman olmasını şyle anlatır:

Benim firset sahibi olan bir teyzem vardı. Hastalandığında ziyretine gitmiştim. Bana dedi ki:

- Y Osman! Sen yle biri ile evleneceksin ki, ne o senden nce bir erkek grmş olacak, ne de sen ondan nce bir kadın grmş olacaksın. Bu kız ok gzel olup, sliha biridir. Ayrıca bu kız, Peygamber kızı olsa gerek.

Ben teyzemin bu szne ok hayret ettim. nk, peygamber olarak bildiğim kimse yoktu. Hi ortada byle bir şey yok iken, teyzem bunları nereden ıkartmıştı. Şunu da biliyordum ki, teyzem pek ok lf etmezdi. Benim hayretler iinde kendisine baktığımı grnce konuşmasına şyle devam etti:

- Merak etme, O kimseye cenb-ı Haktan vahiy gelmeye başladı. Sen O�nu bulmakta glk ekmiyeceksin!

- Ey teyzem, hep sır olan şeyler sylyorsun. Beni meraklandırıyorsun. Szlerini biraz aarak beni meraktan kurtar.

- Muhammed bin Abdullah�a peygamberliği bildirildi. Artık halkı hak dne da�vete başladı. ok zaman gemez ki, sen O�nun dnine girer kurtulursun. O�nun dni, btn lemi aydınlatacaktır.

Bu mes�ele benim zihnimi ok meşgl etmeye başladı. Her nemli mes�elede fikrini aldığım, Hz. Eb Bekir�e koştum. Teyzemin sylediklerini kendisine aynen bildirdim. Bana dedi ki:

- Teyzen doğru sylemiş. Y Osman, sen akıllı adamsın. Hi grmiyen, işitmiyen, fayda veya zarar veremiyen şeye nasıl tapınılır? O nasıl ilh olarak kabl edilir?

- Y Eb Bekir, doğru sylyorsun. Ben de bu mantıksızlığın farkındayım. Fakat re bulamamıştım.

- Merak etme, artık bize hak yolu gsteren zt geldi. Ben kendisinin peygamber olduğuna inandım, mn ettim. Gel seni de huzruna gtreyim, sen de mn et!

Cennete da'vet eder

Beraberce Reslullahın huzruna vardık. Bana buyurdu ki:

- Y Osman, Hak tel seni Cennete misfirliğe da�vet eder. Sen de bu da�veti kabl et! Ben btn insanlara hidyet rehberi olarak gnderildim.

Reslullahın, gleryzle gyet samm bir şekilde yaptığı bu da�vet zerine, hemen byk bir şevkle kelime-i şehdet getirip, Mslman oldum.

Daha sonra Reslullaha, Şam�a gittiğimde grdğm r�yyı anlattım. R�ymda, �Ey insanlar, uyanın! Ahmed Mekke�de zuhr etti� diye nid işitmiştim. Sonra da Mekke�ye gelince de, teyzem bana Reslullah efendimizden haber vermişti.

Hz. Osman, ok cmert idi. İyilik yapmayı, muhta kimselerin ihtiyalarını grmeyi ok severdi. Gzel hllerinden dolayı, Reslullah efendimiz kendisini ok severdi.

Peygamber efendimiz, Eshbının ileri gelenlerinden oğunun bulunduğu bir toplantıda, sohbet buyururken:

- Herkes dostunun yanına varsın, buyurdu.

Sen benim sevdiğimsin

Herkes sevdiği arkadaşının yanına gitti. Peygamber efendimiz de, Hz. Osman�ı yanına alıp buyurdu ki:

- Sen, dnyada ve hırette benim sevdiğimsin.

Hz. işe anlatır:

Reslullah efendimiz, bir gn istirahat ediyordu. Bu sırada Hz. Eb Bekir ieri girmek iin izin istedi.

İzin verilip ieri girdi. Reslullah hi hlini değiştirmedi. Sonra, Hz. mer izin alıp ieri girdi. Yine hlini değiştirmedi. Uzanmış vaziyette iken onlarla sohbet ettiler.

Daha sonra, Hz. Osman kapıya gelip ieri girmek iin izin istedi. Peygamber efendimiz oturdular. Hz. Osman�ı bu şekilde kabl ettiler.

Hepsi gittikten sonra sordum:

- Babam Eb Bekir ve Hz. mer ieri girdiklerinde hi hlinizi bozmadınız. Fakat Hz. Osman ieri girince, oturdunuz. Bunun sebebi nedir?

- Meleklerin hay ettikleri bir kimseden ben nasıl hay etmem.

İbni Mes�d hazretleri anlatır:

Bir gn gazda, Reslullah ile beraberdim. Yiyecek bitti, asker sıkıntı ierisindeydi. Resl-i ekrem bu hle vkıf olunca buyurdu ki:

- Allah tel size, gneş batmadan rızık gnderecektir.

Hz. Osman bu sz işitince, �Resl-i ekremin her sz muhakkak doğru ıkar� diye dşnp, yiyecek bulmaya alıştı. Bu rızkın gelmesine sebep olmak ve Reslullahı memnn etmek istiyordu.

Bunlar nedir?

Bir yerde drt deve yk yiyecek buldu. Bunu yksek fiyatla satın alıp, Reslullahın huzruna getirdi. Peygamber efendimiz Hz. Osman�a sordu:

- Y Osman! Bunlar, nedir?

- Osman�dan Allah telnın Reslne hediyedir.

Seyyid-i Kinatın buyurdukları, gecikmeden yerine gelince, m�minler sevindiler, mnfıklar mahzn oldular. Server-i lem hazretleri mbrek ellerini aıp, şyle du ettiler:

- Y Rabb! Osman�a ok ecir ver.

Hz. Osman muhta olanlara bol bol yemek yedirirdi. Fakat kendisi evde sirke ve zeytinyağı yerdi. Yola giderken, devesinin arkasına klesini de alırdı. Peygamber efendimiz şyle du buyurmuştur:

- Y Rabb! Osman�ın gemiş ve gelecek gizli, şikr btn gnhlarını affet.

Mslmanlar, Medne�ye hicret ettikleri zaman, su sıkıntısı vardı. Rme kuyusundan başka iilecek su yoktu. Bu kuyu da bir Yahdye it idi.

Yahd, Mslmanları zor durumda bırakmak iin, kuyudan her zaman su vermiyordu. 
Verdiği gnlerde de ok yksek fiyatla sattığı iin herkes alamıyor, fakir Mslmanlar ok sıkıntı ekiyorlardı.

Cenneti mjdeliyordu

Peygamber efendimiz, bu durumu grdke zlyordu. Kuyuyu satın alıp, Mslmanlara sebil edecek kimsenin, Cennette karşılığını kat kat alacağını mjdeliyor, aıka Cenneti va�dediyorlardı. Bu mjdeyi işiten Hz. Osman, hemen Yahdnin yanına varıp, pazarlığa başladı.

Yahd, Mslmanların mecbren bu kuyuyu satın alacaklarını bildiği iin, denmesi mmkn olmayan bir fiyat istedi. Bu duruma Hz. Osman ok zld. Fakat ne yapıp yapıp bu kuyuyu satın alarak Reslullahı memnun etmek istiyordu. Yahdye dedi ki:

- Senin dediğin fiyatla bu kuyuyu ben satın alamam. Sana bir teklfim var. Gel seninle beraber ortaklaşa bu kuyuyu işletelim. Bylece kuyu elinden ıkmamış olur. Kuyunun yarı hissesini bana sat. Birgn sen, birgn ben kuyuyu işletelim.

Yahd, işin neticesinin nereye varacağını anlayamadı. Teklf ok hoşuna gitti. On iki bin dirheme kuyunun yarı hissesini verdi. Kuyunun başında bir gn Yahd, diğer gn Hz. Osman durup, su veriyorlardı. Yahd yine yksek fiyatla suyu satıyor, Hz. Osman ise bedava olarak veriyordu. Mslmanlar, sıra Hz. Osman�a geldiği vakit, o gnn ihtiyalarını aldıkları gibi, ertesi gnn ihtiyalarını da doldurup gidiyorlardı.

Dolayısıyla ertesi gn Yahdye gelen olmuyordu.Yahd oyuna geldiğini anladı. Fakat iş işten gemiş oldu. Sonra gelip, kuyunun diğer yarısını da aynı fiyatla Hz. Osman�a satmak istedi. Fakat Hz. Osman kabl etmedi. Bir mddet sonra tekrar gelip, daha aşağı bir fiyat teklf etti. Hz. Osman yine kabl etmedi. Biliyordu ki, Yahd mecbren bu kuyuyu satacaktı. nk başka resi yoktu. Daha sonra Yahdinin ısrrına dayanamıyarak, ucuz bir fiyatla diğer yarısını da satın aldı. Bylece kuyunun tamamı Mslmanların ihtiyaları iin sebil edildi. Peygamber efendimiz, bu habere ok sevinip Hz. Osman�a hayır du ettiler.

Her adımına bir kle

Hz. Osman, her fırsatta, Peygamber efendimizi memnn etmek, O�nun mbrek dusına mazhr olmak iin fırsat kollardı.

Bir gn Hz. Osman, Reslullah efendimizi evine da�vet etti. Reslullah buyurdu ki:

- Yalnız beni mi da�vet ediyorsun?

- Eshb-ı kirm da da�vetlidir.

Peygamber efendimiz, Bill-i Habeş hazretlerini, btn Eshbına haber vermesi iin yolladı. Kendisi de Hz. Ali ile, Hz. Osman�ın evine doğru yrmeye başladı.

Hz. Osman geriden, Peygamber efendimizin adımlarını sayıyordu. Reslullah bunu fark edip, sebebini sorduğunda, şu cevbı verdi:

- Y Reslallah! Her adımınıza bir kle azd edeceğim.

Da�vetten sonra da, saydığı adım kadar kle azd etti.

Hz. mer�den sonra stnlk sırası, Hz. Osman-ı Zinnreyn�e gelir. Bunun hilfeti de mmetin icm�ı ile sbittir.

Mslman olduktan sonra, Peygamberimizin kızı Rukayye ile evlendi. Peygamberimizin kızları Rukayye ve mm Glsm daha nce Eb Leheb�in oğulları Utbe ve Uteybe ile nişanlanmışlardı. Peygamberimiz, insanları Mslman olmaya da�vete başlayınca, Eb Leheb dşmanlık etmeye başladı. Oğulları da dşmanlık edip, Reslullahın kızlarını almaktan vazgetiler. Bylece Reslullahı sıkıntıya dşrmek istediler.

Osman'a verirdim

Bunun zerine vahiy gelerek Rukayye Hz. Osman�a nikh edildi. Rukayye, Bedir savaşından sonra veft edince, Peygamberimizin diğer kızı mm Glsm de Hz. Osman�a nikh edildi. Bu bakımdan ona, Peygamberimizin iki kızıyla evlenme ni�metine kavuşmuş olduğu iin, iki nr sahibi ma�nsına �Zinnreyn� denilmiştir.

Reslullah efendimiz, ona, birbiri ardınca, iki kızını vermiştir. İkinci kızı veft edince;

- Bir kızım daha olsaydı, onu da Osman�a verirdim, buyurmuştur.

İkinci kızını verdiğinde, Hz. Osman�ı gyet medhetmişti. Dğnden sonra kızı dedi ki:

- Ey benim gzmn nru babam! Hz. Osman�ı gyet medheylediniz. Buyurduğunuz kadar değil.

Bunun zerine Reslullah efendimiz kızına buyurdu ki:

- Ey benim kızım! Osman�dan gkteki melekler hay ederler. Ey canım kızım, Osman�a ok saygı gster. nk, Eshbım arasında, ahlkı bana en ok benzeyen odur.

Başka bir zaman da:

- Ben Allah telnın huzrunda, Osman�ın dşmanlarının hasmıyım, onlara karşıyım, buyurdu.

Bir başka zaman da:

- Btn peygamberler, hayatlarında bir kimse ile iftihr etmiştir. Ben de Osman bin Affn ile iftihar ederim, buyurdu.

Reslullah, Hz. Osman�a buğzeden bir kimsenin cenze namazını kılmamıştır.

Hakkında yet nzil oldu

İslmiyet yayılmaya başlayınca, her taraftan Mslmanlar oğalıp Medne�ye geliyordu. Peygamberimizin mescidi dar gelmeye başlamıştı. Bunun zerine Reslullah efendimiz buyurdu ki:

- Bizim mescidimizi bir zr genişleten Cennete gider.

Hz. Osman dedi ki:

- Y Reslallah, malım mlkm sana fed olsun! Mescidi genişletme işini zerime alıyorum.

Mescidi 40 zr ya�n 20 metre genişletti ve btn masraflarını karşıladı. Bunun zerine, �Allahın mescidlerini ancak, Allaha, hiret gnne inanan, namaz kılan, zekt veren ve yalnız Allahtan korkan kimseler ta�mr eder. İşte hidyet zere bulunanlardan oldukları umulanlar bunlardır� melindeki Tevbe sresi 18. yeti nzil oldu.

Hz. Osman, Peygamber efendimizin vahiy ktiplerinden idi. Gzel yazar, gzel konuşurdu. Hitbeti kuvvetli idi. Kur�n-ı kermi ok okurdu. Ezberi ok ileri derecede idi. Namazda, bir rek�atte btn Kur�n-ı kermi okuyan drt kişiden biri de Hz. Osman�dır. ok okuduğu iin elinde iki mushaf eskimiştir.

12 sene hilfet makmında kalan Hz. Osman, ok cesr idi. Hibir felket karşısında sarsılmamıştı. Bunun iin halfeliği ok başarılı gemiştir. Bilhassa halfeliğinin ilk yılları, İslm trihinin altın yılları olmuştur. Devrinde birok yerler fethedilmiştir. Horasan, Hindistan, Mvernnehir, Kafkasya, Kıbrıs adası ve Kuzey Afrika�nın birok yerleri, O�nun devrinde İslm topraklarına katılmıştır.

Reslullah efendimiz haber verdi

Hz. Osman, herkese lyık olduğu vazfeyi verirdi. Onun ta�yn ettiği vliler, askerlikte ve memleketleri fethetmekte, en seme kimselerdi. İslm memleketleri batıda İspanya�ya, doğuda, Kbil ve Belh�e kadar genişledi.

Birgn Reslullah efendimiz, Eshb-ı kirma, meydana gelecek fitneleri zikrediyordu. O sırada kendini rtmş bir kişi geiyordu. Server-i lem buyurdu ki:

- O fitne gn bu şahıs, hidyet zere olacaktır.

Kalkıp o şahsa baktılar. Osman bin Affn idi.

O şahsı Resl-i ekreme gstererek dediler ki:

- Y Reslallah. Bu mudur?

Reslullah efendimiz buyurdu ki:

- Evet.

Yine aynı hussta Hz. işe-i Sıddka�dan rivyet edilen hads-i şerfte buyurulmuştur ki:

(Y Osman! Allah tel sana hilfet denen bir gmlek giydirecek. Eğer mnfıklar onu soymak isterlerse, bana kavuşuncaya kadar sakın onu ıkarma!)

Bu hads-i şerf sebebiyle Hz. Osman, muhsara edildiği zaman halfelikten ekilmemiştir.

Halfeliği sırasında adlet ile davranmaya ok dikkat ederdi. Birgn bir gencin kulağını ekti. Gencin kulağı acıyıp şyle dedi:

- Efendim, herkesin birbirinden hakkını alacağı kıymet gnn dşnnz.

Benim kulağımı ek

Bu sz Hz. Osman�a ok te�sr etti. Buyurdu ki:

- Ey gen, sen de benim kulağımı ek, deşelim.

Gen, Hz. Osman�ın kulağını ekti. Hz. Osman;

- Biraz daha ek, buyurunca, gen dedi ki:

- Siz Kıymet gnn dşnerek korktunuz. Ben de o gnk hesaptan korkuyorum.

Hz. Osman buyurdu ki:

- On şey ok zyi olmuştur: Sul sorulmayan lim, amel edilmeyen ilim, kabl edilmeyen doğru grş, kullanılmayan silh, iinde namaz kılınmayan mescid, okunmayan mushaf, Allah yolunda dağıtılmayan mal, binilmeyen vsıta, dnyayı isteyenin iindeki zhd ilmi, iinde hiret yolculuğu iin azık edinilmeyen uzun mr.

Hz. Osman zamanında İslm dnyası ok genişledi. Btn Arabistan, Afrika�nın byk bir kısmı, Irak, Hindistan, in, Buhara, Trkistan, İran İslmın idresi altına girdi. İslm sancağı İstanbul surları nne kadar gtrld.

Fethedilen yerlerdeki halk seve seve Mslman oluyordu. Bylece Mslmanların sayısı milyonları buldu. Mslmanların bu kadar oğalması, her milletten insanın bulunması sebebiyle, karışıklıklar da baş gstermeye başladı. Mnfıklar, Mslmanların arasına fitne tohumları ekmeye başladılar.

İbni Sebe yapıyordu

Yahdler ve diğer İslm dşmanları, Mslmanları birbirine dşrmek iin el birliği ederek gece gndz alışıyordu. Bunların elebaşılığını da Yemenli bir Yahd olan, Abdullah bin Sebe yapıyordu.

Mısır�da fitneci kimseleri başına topladı. Kurduğu bir teşkiltla, chil ve başıboş Mısır kıptlerini dnyalık şeylerle kandırarak, apulcu alayı meydana getirdi.

On bin kişilik bu apulcu takımı, Medne�ye kadar yryp Halfeyi indirmek istediler. Hz. Osman�ın evini kuşattılar. Hz. Hasan, Hz. Hseyin, Hz. Talh, Hz. Osman�ın kapısında nbet tutuyorlardı.

Hz. Osman, evini saran slere seslenip dedi ki:

- Elebaşlarınızdan iki kişi benim yanıma gelsin!

İstediği iki kişi gelince onlara sordu:

- Resl-i ekrem efendimiz, Medne�ye teşrf ettiği vakit, Mslmanlar susuzluktan kırılıyordu. Peygamber efendimiz, Rme kuyusunu satın alıp, Mslmanlara bedava su veren kimseye Cenneti va�detti. Bu va�d zerine kuyuyu satın alıp, Mslmanlara vakfeden ben değil miyim?

- Evet sen idin?

- Darda kalan, İslm ordusunun tamamını donatan, ben değil miyim?

- Evet sendin?

- Mescid dar geldiği vakit, Resl-i ekrem efendimiz, �Cennette daha hayırlısını almak zere, falancanın arsasını kim alıp mescide ilve eder� buyurduğu vakit onu satın alıp, mescide katan ben değil miyim?

- Evet sensin.

- Resl-i ekrem, Eb Bekir ve mer ve ben, Sebir dağında otururken, dağ sallanmaya başladığında, �Ey Sebir dağı dur! Zr senin zerinde bir Peygamber, bir sıddk ve iki şehdden başka kimse yoktur!� buyurmadı mı?

- Vallahi doğru sylyorsun. Aynen yle oldu.

Fitneden koru

Hz. Osman, �Allah ekber� diye tekbr aldı. Sonra:

- Şhid olun ki, ben şehdim, buyurdu.

Bu sırada, sler duvarı atlayarak ieri girdiler. Hz. Osman Kur�n-ı kerm okurken, saldırıp şehd ettiler. Son nefesini verirken şyle du etti:

- Y Rabb, mmet-i Muhammedi, tefrikadan, fitneden koru!

Bunu defa tekrarladı.

Eshb-ı kirmın byklerinden Abdullah bin Selm hazretleri anlatır:

�Muhsara esnsında, Hz. Osman�ın yanına gittim. Bana şunu anlattı:

Bu gece r�ymda, şu pencereden Resl-i ekrem efendimizi grdm. Aramızda şu konuşma geti:

- Osman seni muhsara ettiler yle mi? 

- Evet y Reslallah!

- Seni susuz bıraktılar yle mi?

- Evet y Reslallah!

İftrı bizimle yap

Bunun zerine Reslullah efendimiz bana bir bardak su verdi. Ve ben bu suyu itim. Gğsmde soğukluğunu hl duyuyorum. Bana buyurdu ki:

- İstersen seni onlara galip getirelim veya istersen iftrı bizim yanımızda yap!

- Y Reslallah, ben sizin yanınızda iftr etmeyi terch ederim.�

Abdullah bin Selm hazretleri, Hz. Osman�ın yanından ıktıktan sonra isyncılara dedi ki:

- Tarihte ldrlen her peygamber iin yetmiş bin asker ldrlmştr. ldrlen her halfe iin de onbeş bin kişi ldrlmştr. Gelin bu işten vazgein! Yoksa hirette bunun cezsını ok şiddetli olarak ekeceksiniz! Ayrıca Hz. Osman�ın zerinizde ok hakkı vardır.

Fakat sler szn dinlemediler, ayrıca kendisine hakret ettiler.

Hz. Osman, bir ocuğu doğduğu zaman, onu yedinci gn kucağına alırdı.

Kendisine bunun sebebi sorulduğunda şu cevabı verdi.

- Kalbime onun sevgisinin dşmesini istiyorum. Eğer lrse gstereceğim sabır ve metnetten dolayı alacağım sevb daha byk olur.

Bire yediyz verene verdik

Bir defasında Medne�de kıtlık vardı. O sırada Hz. Osman�ın Şam�dan yz deve yk buğday kervanı gelmişti. Eshb-ı kirm satın almak iin yanına gittiler. Hz. Osman dedi ki:

- Sizden daha iyi alıcım var ve sizden daha fazla veren var, ona vereceğim.

Eshb-ı kirm durumu Hz. Eb Bekir�e bildirip dediler ki:

- Kıtlık zamanında byle yapması uygun olur mu?

Hz. Eb Bekir buyurdu ki:

- Hz. Osman Reslullahın dmdı olmakla şeref kazanmıştır ve Cennette onun arkadaşıdır. Siz onun szn yanlış anladınız, beraber gidelim.

Hz. Eb Bekir, Hz. Osman�ın yanına gidip durumu anlatarak buyurdu ki:

- Y Osman, Eshb-ı kirm senin bir szne zlmşler.

Hz. Osman şu cevabı verdi:

- Evet ey Reslullahın halfesi, onlardan iyi alıcı olan, bire yediyz veriyor. Onlar bire yedi veriyor. Biz bu buğdayı bire yediyz verip alana verdik.

Bundan sonra yz deve yk buğdayı Medne�de bulunan fakrlere, Eshb-ı kirma bedava dağıttı. Yz deveyi de kesip fakrlere yedirdi. Hz. Eb Bekir bu işe ok sevinip, Hz. Osman�ın alnından pt.
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 138 misafir olmak zere toplam 138 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:1570384  Toplam:95901598  Bugn ye:42  Dn:0  Toplam:32304  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138,