Forum    İlmihal Bilgileri  
     Yazan: GL-i NidA   Son Yazan: ihvan (10.01.2007 13:39:55)     Cevap: 1    Okunma: 6857
      Konu Adı: İHLAS.ve RİYA

Yazan

Mesaj

 


GL-i NidA
(normal)


Mesaj Sayısı: 48

   Mesaj Tarihi: 08.01.2007 20:58:35   
 
 

İHLAS

  İhlas, insanın yaptığı tm amelleri (namaz kılmadan, zikir ekmeye, sadaka vermeden bir ocuğun başını okşamaya ... dek) Allah rızasını kazanmak iin yapmasıdır.

  Riya, yapılan bir iş, ibadet, hareketin Allah rızasını kazanmak dışında (menfaat, gsteriş... iin) yapılmasıdır.

  Riya, gizli şirktir, şirk ise ebedi cehennemliklerin en byk vasfıdır. Riya, kara gecede, kara taş zerindeki kara karıncanın ayak şamatasından daha gizli, daha zor fark edilebilen şeytani bir hastalıktır.

  Bir insan dşmanını iyice tanımalı ki, ondan gelebilecek tehlikelere karşı hazır-lıklı olabilsin. Şimdi bir mslmanın en byk dşmanı olan riyayı rneklerle aıklayalım :

  Konunun zetini en kısa ve z olarak N.F. Kısakrek bizlere bildirir: Şeriat, blmdr: " ilim, amel, ihlas". Yani bir mslman, ilk emrin gereği okuyacak, ğrenecek, sonra bu ğrendiği ile amel edecek fakat bu amelini de ihlaslı yapacak. Gnmz mslmanları daha ilk aşamada sorunlarla karşı karşıyadır. Dinini, Onun yce kitabını, Onun Resulnn szlerini (hadisler) okumamaktadır, bilmemektedir. Okuyup bilenler ise bildiği ile amel konusunda yavaş davranmaktadırlar. En son aşamaya gelebilen okuyup, okuduğu ile amel edebilen mminlerde bu amellerinde ihlaslı, samimi olmakta zorlanmaktadırlar. Demek ki şeriat (Yani İslam'ın kuralları: Namaz, oru, zekat...gibi farzlar; faiz, iki, rşvet ...gibi haramlar) aşamadan oluşur, dolayısıyla Rızaullah'a cennete aşama ile ulaşılabilir:

- Okumak. nce Kur'an ve hadis sonra tm mspet ilimler.

- Okunan, bilgi sahibi olunan konuyu pratiğe geirmek, uygulamak.

- Bu uygulamayı, ihlaslı, sadece Allah rızasını kazanmak iin yapmak .

  İslam'ın kulaktan dolma, geleneksel olarak bilindiği gnmzde, uygulamada grlen eksiklik ve aksaklıklar bir yana, yapılan bu bilgiden uzak, eksik amellerin, ibadetlerin ne kadarı ihlas kavramının iine girebileceği, tartışmaya aık bir konudur.

  İslam'ın ilk emri, ilk şartı okumak, bilmek, dşnmektir sonra bu bilinenin uygulanması safhası gelir. Bizim konumuz bilen ve uygulayan insanların dikkat etmesi gereken nc aşamayı oluşturan ihlas konusudur.

  Bir insan okur ve uygular, mesela namaz kılar, oru tutar, kurban keser, Kur'an okur, ilim ğrenir... hatta dini yolunda şehit bile olur.

  Sakın byle bir insan kesinlikle cennetlik diye dşnmeyelim. Eğer bu okuyup, yaptığı işleri Allah rızası iin, ihlaslı olarak yapmıyorsa, o kişi kesin ateşe atılır, cehenneme girer. İşte ispatı :

  NAMAZ : "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gafildirler (bilinsizce namaz kılarlar... Maun : 4-5) "

  Unutmayalım ki kıldığımız namaz bizi Allah'a yaklaştırmıyor, ktlklerden uzaklaştırmıyorsa o namazımızda bir eksiklik var demektir.

" Muhakkak ki namaz aşırı davranışlardan ve ktlklerden insanı men eder uzaklaştırır."

ORU : " Nice oru tutanlar vardır ki, orucundan kendisine a ve susuz kalmaktan başka bir şey yoktur. (Buhari-Mslim)"

KURBAN : " Onların ne etleri nede kanları Allah'a ulaşır. Fakat Allah'a sadece sizin takvanız ulaşır. ( Hac : 37)"

KUR'AN OKUMA: " Nice Kur'an okuyucuları vardır ki Kur'an onlara lanet eder "

MMİN MSLMAN OLMA : " İman ettim demeyim, mslman oldum deyin "

" Ey iman edenler, Allah'a ve Resuluna iman edin ve Allah'tan korkun."

"Ey iman edenler Allah'tan korkun ve ancak mslman olarak can verin."

(Ali İmran:102)

   Allah' Teala bizlerin dış grnşne, sakalımıza, sarığımıza veya başrt-mze... değil, bizlerin kalbinde bulunan takvanın ( Allah'tan hem korkup hem de en ok O'nu sevmenin) derecesine bakar : " Allah sizin giyinişinize veya dış grnşnze değil, kalbimize bakar.". Tabi bu hadis, namaz kılmasam da kalbim temiz , dedem hacıydı ... diyenlere asla bir delil teşkil etmez. ( Kimse dedesinin yemesiyle doymadığı gibi onun ibadetiyle de cennete gidemez...).

   Kıyamet gn cehenneme ilk girecek olanlar şehitler, alimler ve zekat verenlerdir.

   Şehitler; Allah' Teala'nın, sana can verdim, kuvvet verdim, bunu nerede harcadın sualine, dnya şehidi şu cevabı verir: Canımı senin yoluna verdim, kanımı akıttım. Kendisine "Yalan sylyorsun" denir. " Sen ne kadar cesur insan denilsin diye, ne kadarda kahraman biri denilsin diye savaştın ve ldn. Sana cesur, kahraman denildi de. ". Sonra onun iin "cehenneme dek yzst srkleyin" denilir ve bu kişi cehenneme atılır.

... Alimler ; alim kişi ilmini Allah rızası iin anlatmadığından, ne kadar da alim, nede gzel vaaz ediyor, ne ok bilgisi var denilsin diye gsteriş iin ilmini anlattığından dolayı cehenneme dek yzst srklenir ve cehenneme atılır.

   Zekat ; zekat, bağış veren zenginde Allah iin değil,kulların, nede cmertmiş demesi iin malını dağıtmasından dolayı cehenneme dek yzst srklenir ve cehenneme atılır.

    Ne kadar alim, namazında, zikrinde, cihadında... biri olursak olalım, yaptıkla-rımızı, ihlaslı olarak yapmıyorsak, sevap yerine gnah kazanırız, belki de şirke dşmş, ebedi cehennemliklerden olmuş oluruz. " Ameller niyetlere gredir". Bizler niyetlerimizi salih, ihlaslı tutabilirsek, amelimizin karşılığında cenneti kazanabiliriz.

    Tabi ki riya korkusu ile tam ihlaslı yapamıyorum diye dşnerek ibadetlerimizi terk etmek en byk hata olur. Şeytanın istediği zaten budur. Bize bu vesveseyi (ihlasın yoksa şirke dşersin, amelini terk et), şeytanın verdiğini unutmamalıyız.

   Şeytan bir vesvese ile insanı bırakmaz. İnsanın amelinden ne eksiltebilirse, sevabından ne azaltabilirse kendince onu kar sayar. Mesela, namaz kılmak isteyen bir genle şeytan arasındaki mcadeleye bakalım :

   Şeytan nce genci ibadetten uzak tutmaya alışır. Gen kararlı ise, şeytan bu defa ibadete başlama yaşını ileri atmaya alışır : Daha gensin biraz gez, dolaş, hayatının tatını al sonra başlarsın der. Gen yine kanmazsa, namaz kılmaya ynelirse, şeytan bu defa: Namaz abdestini şimdi alma, ezan yeni okundu diye vesvese verir. Gen abdestini alsa bu defa , daha vaktin var sonra kılarsın otur, sohbetini... bitir diye vesvese verir. ( Şeytanın amacı, mesela ikindiyi ge kıldırtıp, snnetini terkettirmektir, bylece gen snnet sevabından uzak kalır, buda şeytan iin bir kardır...). Eğer gen namaza başlarsa bu kere onun zihnini, unuttuğu, nemli-nemsiz şeylerle meşgul etmeye başlar, namazından gafil olmasına sebep olmaya alışır veya namazı " tavuğun yemini toplaması gibi" acele acele kıldırtır, bylece tadil-i erkan'a uymasına engel olur... Her şeye rağmen gen namazını ihlaslı, huşu iinde kılarsa, şeytan son bir hileye başvurur. Genci etrafına baktırır ve "Benim gibi huşu iinde namaz kılan var mı ?" diye dşnmeye sevk eder, gencin kibirlenmesine sebep olur. Bylece amel yine boşa gitmiş, sevap kaybedilmiş, şeytan kazanmış olur.

    Bu rnekleri genelleştirebiliriz. Kim yaptığı dini bir emri, diğer m'minlere karşı stnlk vesilesi yaparsa, o kişinin ameli boşa gitmiş olur. Kıyamet gn de cenneti umut ederken, cehenneme srklenebilir.

   Bir gn Hz. Resl'n bulunduğu bir mecliste, bir şahıs hakkında vg ile bahsedilir. O kişi o sırada yznden abdest suyu damlar, elinde nalınları, alnında secde izi bulunduğu halde, uzaktan gzkr. Hz. Resul'e işte o adam denilir. Hz. Resul "Bunun yznde şeytani bir leke gryorum " der. Ashab şaşırır. Adam gelir, selam verir, oturur. Hz. Resul " Sana Allah'a yemin verdiriyorum, doğru syle, buraya gelirken bunlar arasında benden iyisi yoktur diye hatırına geldi mi? Adam "evet" der. Hz. Resul " Allah'ım bildiğim, bilmediğim hatalarımdan sana istiğfar ederim" der. Sahabi "Sizde mi korkuyorsunuz Ya Resulallah" der. Hz. Resul : "Beni hangi kuvvet emin edebilir. Halbuki insanların kalpleri Allah'u Teala'nın kabze-i kudretindedir. Onları dilediği tarafa evirir." buyurur.

    Kamil bir zat ile şeytan karşılaşır. Şeytan kamburdur. Bu zat sebebini sorar. Şeytan : " Kulun son nefesinde iman-ı kamille dnyadan ayrılmak isterim" diye yalvarması beni bu hale getirdi. Bende vay bana, ben bunu nasıl dşrp, amelini kendisine beğendireceğim derim ve benim bu şekil alışacağımı anlamasından korkarım... Beni bu dşnce kambur etti der.

    Şehit Abdullah Azam:" Okuduğunuz kitaplar, yaptığınız nafileler sizi aldatmasın" diyor. Yani okur ama uygulamaz, uygular ama riya yaparsanız, hi bir şey elde edemezsiniz, karda değil zararda olursunuz, demek istiyor byk şehit.

   İbn Mbarek :" Alim okumaya devam ettiği mddete alimdir. Ne zaman ki alim olduğunu zanneder ve ilmini artırmaktan vazgeerse işte o zaman cahil olur" demektedir.

    Hz. İsa (A.S) : " Amel iin değil de, yalnız başkasına anlatmak iin ilim ğrenen, nasıl alimlerden olabilir" der.

" İnsanlar hep helaktadır, alimler mstesna,

Alimler de helektadır, ilmi ile amil olanlar mstesna,

İlmi ile amil olanlarda helakta yalnız ihlas sahipleri mstesna,

İhlas sahipleri de byk tehlikededir" buyurulur.

  Gururlu helakta, gururdan kaan ihlaslı tehlikededir. Her an gururun penesine dşebilme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

  Bişr-i Hafi :" Nefsim konuşmamı arzu ediyor (bunun iin anlatmak istemiyorum). Nefsimin bu isteğini yenebilirsem o zaman anlatırım" der.

   Dnya malında kendisinden stekilere, dini yaşayışta kendinden aşağıdakilere bakan, ziyandadır, denilir.

   Bazı alimler; kendisini nifaktan uzak zannedenler, nifağa en yakın olan kimselerdir derler.

   Kendisinde mnafıkların listesinin bulunduğu tek sahabi olan Ebu Huzeyfe'ye bir kişi "ben nifaktan korkuyorum" der. Hz. Huzeyfe (R.A) :"Eğer mnafık olsaydın, nifaktan korkmazdın. nk mnafık nifaktan emindir" der.

   Mesele, bu soruyu kendimize sorabilmemizdir. Ben tam manasıyla iman sahibi miyim ? Unutmayalım ki emin olmak şeytandandır ve kfrdr. Hz. mer(R.A) bile mnafıkların listesinde bulunup bulunmadığını yıllar sonra, korka korka Hz. Huzeyfe'ye sormuştur.

  "mmetimin şirke dşmesinden korkuyorum. Geri onlar, puta, aya, taşa tapmazlar. Ancak amelleri ile riyakarlık yaparlar" buyuruyor Hz. Resul (İbn-i Mace)

  Ebu Sleyman Darani : "Amelde takva, amelden daha zordur" der.

  Ebu Derda (R.A) : İmanının selbinden korkmayanların imanı selp olur der. Yani amellerimizden şphe etmeliyiz ama bu şphe amelin kendisinden değil ( bu vesvesedir), amelin kabul olup olmayacağı konusunda olmalıdır. Bu da takvadır.

  Şabi : Fakirin sadakaya ihtiyacından fazla, kendisinin sadaka sevabına muhta olduğunu bilmeyen zengin, sadakasını iptal etmiş ve ecrini kaybetmiştir demektedir. Amellerimizde bu duygu ve dşncede olmalıyız. İhlas budur.

   Unutmamamız gereken diğer bir konu da aşırı tevazununda bir riya olduğudur. "Ben cahil birisiyim, ben Allah'ın aciz bir kuluyum..." gibi mslmanda bulunması gereken vakara (kimseye    kibirlenmemek , kimseyi kendine   kibirlendirtmemek ) aykırı olan bu tr aşırı tevazul cmleler riyakarlığın gstergesidirler.

   İhlaslı bir insanın camide kıldığı namaz ile evde kıldığı namaz aynı olmalıdır. İki mekan arasındaki namaz kılma hızında, sresinde ... bir farklılık varsa, iki mekanda da aynı şekilde ( her ikisinde de yavaş ve ihlaslı olarak) kılmaya zen gstermelidir.

  Fiillerde Riya : İlah kelimesi; kendisine ibadet edilen, kanunları kabul edilen, yardımı beklenen, rızası gzetilen anlamlarına gelir.

   Mslmanın tek bir ilahı (iyilik beklediği, rızasını kazanmak istediği ...) vardır o da Allah' Teala'dır. Eğer kişi yaptığı bir fiil, ibadet, namaz, sz... ile mdrnn, amirinin, babasının, hocasının, eşinin... rızasını kazanmak iin, ondan bir iyilik elde edebilmek iin, bir amel yapıyorsa o kişi, o niyeti ile "fiili şirke ", kfre dşebilir. Kişi, dini bir eylemi sadece Allah iin yapmalı, bu ynde gayret gstermelidir. Aksi o insan iin hsran olur...

   Kur'an da bir ayet-i kerime'de :" Şeytan sizi Allah'ın affı ile aldatmasın " buyuruluyor. Byklerimizin, kklere durmadan sylediği, şimdi kksn oru tutma, namaz kılma... Allah gryor, affeder... szlerine karşı, yukarıdaki ayet bizlere bu tr szlerin şeytandan gelebileceği ynnde uyarıda bulunmaktadır. M'min, mit etmeli ama korku iinde de bulunmalıdır. Hz. Ebu Bekir (R.A)'ın buyurduğu gibi " Bir kişi cennete girecek dense o kişinin ben olduğumu umarım. Bir kişi cehenneme girecek dense, o kişinin yine ben olacağından korkarım."

   Alimler: Tevhidde sadakat demek, hediye alındığı vakit vasıtaya bakılmadan nimetin Allah'tan olduğunu bilerek O'na şkretmek demektir, derler

   Hz. Resul : Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan cennete giremez buyurur. Nuh(A.S) oğullarına :Sizi iki şeyden nehyederim: "Şirk ve kibir " der . (Mslim)

   Sleyman Danani: "Bazı amirlerden duyduğum yanlış şeyleri dzeltmek isterdim. Beni ldrrler korkusu ile nazar ederdim. Fakat korkum lmden değil, bu vesile ile lm anında bana gelecek gururdan idi." demektedir.

   İnsan kendine baktıkca kibirden uzak durur:

M'sab : İki defa sidik yolundan meydana gelen insanların bbrlenmesine şaşarım der.

  Hasan-ı Basri : Ademoğullarına şaşarım. Gnde en az iki defa eli ile pisliğini yıkadığı halde, sonra dnerde yer ve gklerin cebbarı olan Allah ile muaraza eder.

  Mitraf , kibirli birini grnce : " Evvelin nutfe, ahirin toprak. Bu iki hal arasın-da ise karnını yarsak bağırsaklarından bir sepet pislik ıkar bu kibir neden ?" diye sylenir.

  mer b. Abdlaziz, halifeliği sırasında bir gece vakti, bitmekte olan lambanın yağını kendisi tazeler. Bunu ne o sırada hazır bulunan misafirine, nede uyumakta olan hizmetisine yaptırır. mer b. Abdlaziz, misafirinin şaşırdığını grnce, giderken de mer'dim, gelirken de mer, hi bir şey değişmedi. İnsanların hayırlısı tevazu gsterendir buyurur.

  Bazıları ibadetlerini gizli yapar. Ama amellerinin evresince bilinmesini ister ve bu ikilem arasında dnp durular. Bazıları ise amel eder, bu amellerinin evresince duyulmasını istemez ama herkesin kendisine hrmet gstermesini ister. Meclislerde kendilerine yer vermelerini, hizmet etmelerini... ister. evresinden hrmet grme-yince de evresine kızar, darılır.

   Namaz kılan kişinin aklına birden bir yerden bir şey alması gerektiği gelir. Yalnız olsa namazı bozacaktır. Ama grenlerden utanarak namaza devam eder. Eğer kıldığı farz ise edası gerekir... Yalnız kılan kişinin arkasına cemaat toplansın eğer namazı daha gzel şekilde kılmaya devam ederse, niyetine bakılır. Riya, niyetine galebe alarsa namazı ifsad olur.

  Hikaye olunur ki :

   Şeytan drt kişiyi yoldan evirmek ister. Birinci kişi ilim meclisine giderken, şeytan nne ıkar. Şeytan onu kendi meclisine davet eder. Adam bunu kabul etmez ve şeytanla mcadeleye başlar. Bu artık o kişi iin bir vazifedir. O kişi hakkında şeytan gayesine ulaşmıştır. Onu yolundan alıkoymuş, lzumsuz şeylerle oyalamaktadır.

  İkinci kişiyi biraz oyalar, fakat adam yoluna devam eder. Şeytan bir srede olsa o kişiyi yolundan alıkoyduğu iin memnundur.

  nc kişi ona hi iltifat etmez. Aynen yoluna devam eder.

   Drdnc kişi de şeytana hi yz vermez, yryşne hız verir, yoluna devam eder.

   Şeytan bir dahaki sefere ilk kişiden mitlidir. Ama sonuncu iin midi kalmaz. Hatta hızlanmasından korkarak karşısına ıkmaz. Bizim grevimiz drdnc adam gibi olmaktır. Namaz kılmamıza engel olmak isterse, bir an nce kılmalıdır, zekatı vermelidir... iyi niyetimizi bir an nce pratiğe geirmelidir.

   Abid biri, bir ağaca tapıldığını duyar. Allah rızası iin onu kesmek iin yola ıkar. Şeytan karşısına ıkar. Ona engel olmak ister. İbadetine dn, sana ne, der. Abid :

   Bu da benim ibadetimdir, der. Şeytan,o ağacı kesme her gn bir altın yastığının altına bırakayım, der . Abid kişi kabul eder. Altınları bir sre alır. Fakat sonra yastığının altında altın bulamaz. Yine baltasını alır, yola ıkar. Şeytan yine karşısına ıkar, dvşrler. Bu defa adam yenilir. Adam şaşırır, şeytan : İlk seferinde Allah rızası iin buraya gelmiştin, beni de yenmiştin. Ama şimdi nefsin iin geldin. Ben de seni yendim, der.

  Kaynağını Allah'tan alan kuvvet asla hsrana uğramaz. Fakat araya menfaat girerse, niyetimize gre karşılık alırız.

   Unutmamalıdır ki şeytanın her seviyedeki insanlar iin oyunları, tuzakları vardır. Bizler bunları ğrenip, tedbirlerini almalıyız ki bu tuzaklara dşmeyelim.

                                          E-ZU B'İ-LALLAHİ-MİNE'Ş-ŞEYTNİRRACM
                                               Bismillahir'-Rahmani'r- RAHİM


Aıl ey gonca glm..Ağlama şeyda blblmmm.. Bu inleyen garip dilim Ahı figanı gldr gll....
 

Cevap(1)
ihvan
(yeni)


Mesaj Sayısı: 8

   Mesaj Tarihi: 10.01.2007 13:39:55  
 
  sa bu kapsamlı alışmanızdan dolayı alalh razı oslun abi gerekten kakkını tam oarak vereemssenizde mkememle yakın olarak konuya iyi hakim olmuşsunzu rabbim sizin gibi abilerin sayısını artırsın inş rabbim razı oslun abi senden
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 99 misafir olmak zere toplam 99 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:548526  Toplam:94879740  Bugn ye:20  Dn:0  Toplam:32282  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99,