Forum    Snnet-i Seniyye  
     Yazan: GL-i NidA   Son Yazan: GL-i NidA (05.02.2007 00:36:10)     Cevap: 0    Okunma: 8744
      Konu Adı: HUNEYN SAVAŞI

Yazan

Mesaj

 


GL-i NidA
(normal)


Mesaj Sayısı: 48

   Mesaj Tarihi: 05.02.2007 00:36:10   
 
 

HUNEYN SAVAŞI

 (Şevval, 8. H/630 M.)
 
 
 
Mekke'nin fethinden sonra Mslmanlarla Havazin Mşrikleri arasında meydana gelen savaş. Raslllah (s.a.s) Mekke'nin fethi iin Medine'den ayrıldığı zaman, nereye gideceğini aıklamamıştı. Raslllah'ın Havazin kabilesi kendi zerlerine gelebileceği endişesiyle savaş hazırlıkları yapmıştı. Mslmanlar Mekke zerine yryp orayı fethedince, Havazin kabilesi artık sıranın kendilerine geldiğini anladılar ve savaş hazırlıklarını tamamlayıp kendilerinin saldırmalarının daha uygun olacağını hesapladılar. Raslllah btn Arabistan'ı tevhid bayrağı altında birleştirmek kararında olduğu iin, mslmanlarla mşriklerin er veya ge atışmaları kaınılmazdı. Havazinliler; Taifli Sakifoğulları ve diğer mşrik Arap kabileleri ile ittifak kurarak kısa bir zaman iinde yirmibin kişilik bir ordu hazırlamışlardı. Havazinlilerin lideri Mlik bin Avf, bu savaşın bir lm kalım savaşı olduğunun farkında idi. Askerlerinin btn gleriyle savaşmasını sağlamak iin kabilesinin btn ocuklarını, kadınlarını ve mallarını birlikte getirmişti. Bu hareketiyle, bir yenilginin onlar iin top yekn yok olma anlamı taşıyacağını herkese anlatmak istiyordu. Raslllah (s.a.s), mşrik kabilelerin bu ittifaklarını ve savaş hazırlıklarını haber alır almaz derhal savaş hazırlıklarına başladı. Hazırlıkları sratle tamamladıktan sonra 12.000 kişilik bir orduyla Mekke'den ıktı. İslm ordusunun drtbini Ensardan, bini Muhacirlerden, beşbini mslman olan Arap kabilelerinden, ikibini de Mekkelilerden oluşuyordu. Hatta Seksen kadar Mekkeli mşrik de onlarla birlikte idi. Mşriklerin başlıca amacı, galibiyet halinde ganimetten pay almak ve mslmanların durumlarını grmekti. İslm ordusu muntazam bir yryşle Huneyn civarına geldi. İslm ordusunun bylesine byk bir kuvvetle savaşa ıkması mslman savaşılar zerinde son derece byk bir etki uyandırdı. Hatta ilerinden bazıları işi kibir noktasına kadar gtrerek byle byk bir ordunun asla yenilemeyeceğini dşndler. Bunu Raslllah'a aıka syleyenler bile oldu. Rasl aleyhisselam bu szlerden hi hoşlanmadı. nk, ordu ne kadar byk ve kuvvetli olursa olsun, gurur ve ihmal yznden darma dağın olabilirdi. Mslmanları şimdiye kadar zafere ulaştıran sayıları ve kuvvetleri değil, Allah'a olan imanları ve Allah'ın yardımı idi. Bunu unutmak, kulluk bilincinin zedelenmesine ve her zaman felketlere neden olmuştu. Mlik bin Avf, ordusuyla Huneyn'e daha nce gelmişti. Huneyn, Mekke ile Tif arasında, Tihame blgesinde birok inişli ıkışlı, dar geitleri ve gizli yolları olan geniş bir vdidir. Mlik, vadinin doğal durumundan yararlanarak ordusunu pusuya yatırdı. Raslllah Huneyn civarına gelince bir yoklama yaparak İslm ordusuna savaş dzeni aldırdı. ğtler vererek arpışmaya teşvik etti; sadakat ve bağlılık gsterirler, glklere gğs gererek dayanırlarsa zafere ulaşacaklarını mjdeledi. İslm ordusunun nc svr birliğinin kumandanı Halid b. Velid idi. Ordu Huneyn vadisine doğru hareket etti. Halid b. Velid gururlu bir şekilde, dşmanın pusu kurması ihtimalini hi hesaplamaksızın dşmanın işgal ettiği tahmin edilen yere doğru ilerledi. Fakat hi ummadıkları bir anda mthiş bir saldırıya uğradılar. Askerler ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu ani ve amansız saldırı, Halid b. Velid'in komuta ettiği Sleymoğulları atlıları arasında byk bir bozguna yol atı. Geriye dnp hızla kamaya başladılar. Korku ve panik bir anda asıl ordu iinde de yayıldı. Ordu şaşkın bir vaziyette kaışmaya başladı. Yirmi yıldır etin mcadelelerle elde edilen parlak sonu, şimdi, bu sabahın alaca karanlığında bir anda snp gidecek miydi? Hayır. Allah, Rasln bırakmaz, dnya yine şirkin karanlığına dnemez, tevhid dini snmezdi. Ufuktan gneş doğmadan, sabahın alaca karanlığında, İslm'ın gneşi batamazdı. Yalnız Allah'ın emir buyurduğu zere sabretmek, dayanmak gerekiyordu. Raslllah da yle yaptı. Yanında sadece Hz. Ali, Hz. Abbas, amcası Haris'in oğlu, Ebu Sfyan ve iki oğlu (ki birisi ilk anda şehid olmuştur) Fazl ibn Abbas, Eymen ibn Ubeyd (Raslllah'ın azadlısı mm Eymen'in oğlu) ve same İbn Zeyd'den oluşan sekiz kişi kalmıştı. Buna rağmen byk bir kahramanlık ve dayanaklılık rneği gstererek yanında kalan bir avu mslmanla birlikte savaşa koyuldu. Hz. Abbas, Raslllah (s.a.s)'e bir zarar gelmemesi iin atının dizgininden tutmuş, evrelerini saran dşmanı yarmaya alışıyordu. Bu arada, bazı Mekkeliler mslmanların dağılışını grnce, sevin duygularını gizlemeye bile gerek grmeden kalblerinde bulunanı dile getiriyorlardı. antasında taşıdığı fal oklarıyla savaşa gelen Ebu Sfyan b. Harb, "artık onların bu bozgunları denize varıncaya kadar srer. Andolsun ki Havazinliler onları yener" derken, Safvan b. meyye'nin szde mslman olan kardeşi Kelede, "Muhammed ile ashabının bozguna uğradıklarım mjdelerim; artık bugn sihir bozuldu" diyordu. Uhud'da ldrlen Kureyş'in sancaktarı Osman ibn Ebi Talha'nın oğlu Şeybe ise, "Bugn Muhammed'den intikam alıyorum" diye bağırıyor, fırsattan istifade ederek Rasl aleyhisselmı ldrmenin yollarım arıyordu. Savaşın kargaşası iinde Raslllah vadinin sağ tarafına doğru ekildi. Cbir'den yapılan bir rivyete gre Raslllah (s.a.s) kaışan mslmanlara, "Nereye gidiyorsunuz ey insanlar! Ben Raslllahım, Ben Muhammed b. Abdullah'ım" diye sesleniyordu. Fakat develer birbirine giriyor, insanlar alabildiğine kaışıyordu. Bunun zerine Rasl aleyhisselm yanındaki Hz. Abbas'tan mslmanları ağırmasını istedi. Hz. Abbas yksek sesle "Ey Akabe'de biat eden Ensar, gelin! Ey Rıdvan ağacı altında bey'at edip sz veren Muhacirler, dnn! Muhammed buradadır! Nereye gidiyorsunuz?" diye bağırmaya başladı. Bu ağrıyı duyanlar "lebbeyk" diyerek koşup Raslllah'ın evresinde toplanmaya başladılar. Raslllah (s.a.s), evresinde toplanan mslmanları muntazam bir birlik haline getirerek dşmana karşı saldırıya geti. arpışmanın olağanst bir şiddet kazandığı sırada "İşte ocak şimdi kızıştı" buyuran Raslllah, yerden bir avu toprak alıp dşmanların zerine fırlattı. arpışma şiddetle srerken Hz. Ali byk bir fedkarlık ve teslimiyet rneği gstererek Havazin kabilesinin sancaktarını ldrmeye muvaffak oldu. Bu olay mslmanların savaş g ve isteklerini bir kat daha artırdı. Savaş ylesine şiddet kazanmıştı ki, dşman bu kesin taarruza karşı koyamayarak hezimete uğradı ve kamaya başladı. Allah'ın yardımı bir kere daha yetişmişti. Allah mslmanları sınamış, bir anlık gafletlerinin sonucunu onlara acı bir şekilde gstermişti. Bu savaştan sonra nazil olan bir yette bu durum şyle dile getirilmektedir: "Andolsun ki. Allah size birok yerlerde ve okluğunuzun sizi bbrlendirdiği fakat bir faydası olmadığı, yeryznn geniş olmasına rağmen size dar gelip de bozularak arkanızı dndğnz Huneyn gnnde yardım etmişti" (et-Tevbe, 9/25). Raslllah (s.a.s) dşmanın kamaya başladığını grr grmez derhal takip edilmesini emir buyurdu. Dşman gayet şiddetli bir şekilde takip edilmeyle başlandı. Havazin kabilesi reisi Mlik bin Avf yanında az bir kuvvet olduğu halde yksek bir tepe zerinden ordusunun geri ekilmesini himaye etmeye alıştı. Fakat ordu ile birlikte getirdiği kadın ve ocukları savunma başarısını gsteremedi. Bu savaşta mslmanlar dşmandan ok sayıda esir ve ganimet elde ettiler. Savaşta ldrlmş olanların miktarı sayıldığında İslm ordusunun beş şehid, dşman ordusunun ise yetmiş kayıp verdiği anlaşıldı. Dşman ordusu dağınık biimde ve değişik ynlerde geri ekildiği iin birok kollara ayrıldı. Bir kısmı Mlik bin Avf komutasında oldukları halde Mekke-Taif yolunu izleyerek Taif kalesine, bir kısmı Batn-ı Nahle'ye, bir kısmı da Evts taraflarına gittiler. Raslllah Evts ynnde kaanları izlemek zere bir birlik grevlendirdi. Bu birlik dşmana Mekke'nin kuzey doğusunda bulunan Evts'a vardı. Aralarında son derece kanlı bir savaş oldu. Hatta savaş sırasında mslman birliğin komutanı Ebu Amr şehid oldu. Fakat onun yerine geen kardeşi Ebu Ms el-Eş'ar dşman kesin bir yenilgiye uğrattı. Raslllah (s.a.s) bu zaferden son derece byk bir memnunluk duydu. Elde edilen ganimeti mnasib bir zamanda mslman savaşılar arasında taksim etmek zere bir sahabenin muhafazasına bırakan Taif` kalesine sığınan dşmanı takiben Taif'e doğru hareket etti. Huneyn savaşıyla Arap yarımadasının Şirkten temizlenmesi ve tevhidin hakim kılınması yolunda nemli bir adım daha atılmış oluyordu .

Aıl ey gonca glm..Ağlama şeyda blblmmm.. Bu inleyen garip dilim Ahı figanı gldr gll....
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 139 misafir olmak zere toplam 139 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:2931891  Toplam:97263105  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139,