Forum      
     Yazan: Minare   Son Yazan: Minare (18.03.2007 23:06:51)     Cevap: 9    Okunma: 8184
      Konu Adı: Kıyamet Alametleri...

Yazan

Mesaj

 


Minare
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 18.03.2007 22:47:18   
 
 

Esselamunaleykum, Bu baslık altında kıyamet alametleri isimli kitabın icerigini işleyecegiz.

KIYAMET ALMETLERİ
Rmz el-Ehds'ten Dersler

İİNDEKİLER:


nsz


Kıyametin Kopmasından nce Zuhur Edecek Kk Almetler
a. eşitli Almetler
b. Ticaretin Artması, Malın oğalması
c. ocukların Durumu
d. Kur'an'ın Merasimi ve Mslmanlığın İsminin Kalışı
e. Ulemnın Durumu
f. Umernın Durumu
g. İmanı Muhafazanın ve Snnete Uymanın Gleşmesi
h. Fitnelerin Zuhuru
i. Deccal'in nsıra Olacak Hadiseler

Kıyametin Byk Almetleri
a. Kıyametin On Byk Almeti
b. Melhameler ve Melhame-i Kbr (Byk Harb)
c. Hz. Mehdi AS'ın Zuhru, Vasıfları ve Mddeti
d. Kıyamete Kadar Hak zere Bir Grubun Bulunacağı
e. Kostantıniyye'nin ve Roma'nın fethi
f. Hadramut'tan Bir Ateşin Zuhuru

Deccal'in ıkışı, Vasıfları ve Helkı
a. mmet İinde ıkacak Yalancılar
b. Peygamberlerin Kavimlerini Deccal'e Karşı İkazları
c. Deccal'in ıkacağı Zaman
d. Deccal'in ıkacağı Yer ve Kendisine Tabi Olacak Kimseler
e. Deccal'in Vasıfları ve Yapacağı Bazı İşler
f. Deccal'in Varamayacağı Yerler
g. Hz. İs AS'ın Deccal'i ldrmesi
h. Beklenen Yedi Şey Dolayısıyla Amellere Acele Etmek Lzumu

Hz. İs As'ın Zuhuru
a. Hz. İs AS'ın Tekrar Dnyaya Geleceği
b. Hz. İs AS'ın Vasıfları ve Devrindeki Durum
c. Hz. İsa AS'ın Haı Kırıp, Cizyeyi Kaldırması ve Malın Artması
d.İmanın Medine'de Toplanması

Ye'cc ve Me'cc'n ıkışı, Vasıfları ve Helkı
a. Ye'cc-Me'cc'n, Adem AS'ın sulbnden olduğu
b. Hz. Hızır ve İlyas AS'ın Her Gece Sed zerinde Buluşması
c. Kendileri ile Harb Yapılacak Bazı Kavimler
d. Ye'cc ve Me'cc'n Vasıfları
e. Ye'cc ve Me'cc Hadisesinde Toplanma Merkezinin Tur-u Sn Olacağı
f. Ye'cc ve Me'cc'den Sonra da Hac ve Umre Yapılacağı

Dabbetl-Arz'ın Zuhuru ve Gneşin Batıdan Doğması
a. Dabbetl-Arz'ın Yapacağı Şeyler
b. Gneşin Batıdan Doğması
c. Gneşin Batıdan Doğuşu ile Tevbe Kapısının Kapanacağı

Gneşin Batıdan Doğuşundan Kıyamete Kadar Olacak Haller
a. Fitnelerin Artması
b. İlk Helk Olacak Kavimler
c. Bir Takım Genlerin ve İnsanların Durumu
d. Mslmanların Durumu ve Şeytanların ıkışı
e. Kbe'nin Yıkılması ve İbadetin Kalmaması
f. Bazı Harikulde Hadiselerin Zuhuru
g. Zamanda Yakınlık ve Herc Merc'in Artması
h. Yere Batma, Taş Yağması ve Sret Değiştirme Hadiseleri
i. Yağmurlarda Bereket Kalmaması ve Yıldırımların Artması
j. Kur'an'ın Silinmesi ve Kalkması
k. Salihlerin lm ve Kıyametin Kopması

Peygamber SAS Efendimiz'in Tavsiyeleri
a. Ma'rufla Emir, Mnkerden Nehy Etmek
b. Amelde Msaraat (Acele) Etmek
c. Zalim Umera ile Birlikte Olmamak
d. Şam'da Toplanmayı Tavsiye
e. Mcahidlerin Fazleti
f. Aczin Fcra Tercih Edileceği Zaman
g. Fitne ve Bellardan Kurtulma areleri
h. Gam, Keder ve Musibet İsabetinde Sylenecek Dualar

Konular tek tek işlenecek insallah ve daha sonra tum konular işlenince
bu ilk mesajı index haline getirecegim. Bir E-book kaynagı gibi olacak.
Selametle Thumbs Up
 

Cevap(1)
Minare
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 18.03.2007 22:55:31  
 
 

KIYAMETİN KOPMASINDAN NCE ZUHUR EDECEK KK ALMETLER

a. eşitli Almetler

296/7. Altı şey kıyamet almetlerindendir: Benim lmm, Kuds'n fethi, bir adama bir dinar (altın) verildiği halde azımsaması, her mslmanın evinde ateşi duyulan fitne, koyun boynuzu kıvrımları gibi insanlar arasında lm okluğu, Rumun gadri. Şsk seksen sancakla mslmanların zerine yrmeleri.

Hz. Muaz RA

(Rumun bu gadri, Antakya Amik ovasında, mttefik oldukları halde, mslmanlar zerine yrmeleri hadisesi olan "Melhame-i Kbra" olayıdır.)

296/8. Ey mmet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz: Peygamberinizin veftı. Aranızda malın artması, yle ki bir adama on bin dirhem (gmş para) verilecek de yine fkelenecek. Sizden her erkeğin evine giren bir fitne. Koyun boynuzu kıvrımları gibi lm okluğu Ben esferle (Rumlarla) aranızdaki sulh. yle ki, kadının hamileliği gibi dokuz ay toplanırlar, sonra size gadirlik yaparlar. Medinenin fethi.

Denildi ki:

"--Hangi Medine?"

Buyurdu ki:

"--Kostantıniyye. (Bu Kostantiniyye'nin Mehdi AS'ca yapılacak fethidir.)

Hz. İbn-i Amr RA

448/8. Kıyamet almetlerindendir: ocuğun fkeli, yağmurun hararetli olması, şerlerin taşması; yalancının tasdiki, doğrunun yalanlanması, hine gvenilmesi, emine ihanet edilmesi; mnafıkların kabileye efendi olması, arşıya mnafıkların hkim oluşu; mihrabların sslenmesi, kalplerin harab edilişi; erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla yetinmesi; dnyanın mmur kısmının harab, harab kısmının mamur olması; şbhenin ve fizin şikr olması, algının ve eğlence aletlerinin alenleşmesi, ikinin iilmesi; zaptiyenin, gammazların ve gıybetilerin oğalması.

Hz. İbn-i Mes'ud RA

46/7. İnsanların akidlerini bozduklarını, emnetleri hafife aldıklarını ve --parmaklarını birbirine geirip-- byle olduklarını grdgn zaman, evini tercih et! Lisanına sahip ol, maruf olanı al, mnkeri bırak, kendi işinle meşgul ol ve ammenin işlerini kendine bırak!

Hz. Abdullah ibn-i Amr RA

53/8. Emnet zayi edildiğinde kıymeti bekle.

Denildi ki:

"--Emanetin zayi edilmesi nasıl olur?"

Buyurdu ki:

"--Vazife ehlinden başkasına verildiği zaman, kıyameti bekleyin!"

Hz. Eb Hreyre RA

459/1. Nefsim yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, kıyamet kopmaz, hasisilik, fuhuş zahir oluncaya, emine hıyanet edilinceye, haine gvenilinceye, "vuul" helk oluncaya, "tuhut" zahir oluncaya kadar.

Denildi ki:

"--Vuul ve tuhut nedir?"

Buyurdu ki:

"--Vuul insanların eşrafı, tuhut ise, insanların ayak takımıdır."

Hz. Eb Hreyre RA

91/7. Allah-u Zlcell Hazretleri, fhiri de mtefhiri de sevmez. Fuhuş ve tefahuş aık olmadan, komşular fenlaşmadan, hainler emin, eminler hain sayılmadan, akrabalık arasında soğukluk olmadan kıyamet kopmaz.

Hz. mer RA

448/6. Kıyamet almetlerindendir, hine itimad edip, emine ihanet edilmesi.

Hz. İbn-i Amr RA

121/4. Kıyametin n sıra, sadece tanıdık kimselere selam vermek det olur. Ticaret meydan alır, o derece ki kadın erkeğine yardımcı olur. Akraba yoklamaları kalkar. Yalancı şahitler ıkar, gerek şahitlik gizlenir. Muharrirler ise oğalır.

Hz. İbn-i Mes'ud RA

448/7. Kıyamet almetidir, komşuluğun ktleşmesi, akrabanın yoklanmaması, cihadın kalkması, dnyanın dini ihll etmesi.

Hz. Eb Hreyre RA

338/5. Bina kıyamet almetindendir. Bir adamın camiden geip de iki rekat kılmaması, tanıdığından başkasına selm vermemesi ve ocuğun yaşlı bir kimseyi işe koşturması da kıyamet almetlerindendir.

Hz. İbn-i Mes'ud RA

132/7. Mmur yerlerin harabe olması, harabe yerlerin mar edilmesi, cihadın terki, devenin pervasızca otlaması gibi bir adamın da elindeki emanetten faydalanması, kıyamet almetlerindendir.

Hz. Atiyye RA

265/5. Şu şeyi grdğn zaman kıyametin kopması yakındır: Mamur yerler yıkılıp, harap yerler imar ediliyor. Maruf mnker, mnker ma'ruf addediliyor. Deve yaprağa nasıl davranırsa, adam da emanete yle davranıyor.

Hz. Urve RA

258/7. Altı hal var ki, onlar vaki olduğunda lm temenni edebilirsiniz: Sefihlerin beyliği, hkmn para ile satılması, kanın istihfaf edilmesi, zaptiyenin oğalması, akrabalığın kesilmesi, Kur'an-ı Kerim'i eğlence yapanların oğalması ve onun musiki yerine dinlenmesi. yle ki, adamı mihraba, nağme dinlemek iin geirirler. Halbuki o adamın fıkıhtan haberi bile yoktur. İşte bu durumlarda lm istemekte haklı olursunuz.

Hz. Abin el Gefani RA

304/6. mmetimden ehl-i kitaptan bir cemaat ve ehl-i liban (l halkı) helk olacak.

Denildi ki:

"--Ehl-i kitap kimdir?"

Buyurdu ki:

"--Kitabullahı ğrenip mslmanlarla mcadele edecek bir kavimdir."

Denildi ki:

"--Ehl-i liban kimdir?"

Buyurdu ki:

"--Şehvetlerine uyup, namazı terk edecek bir kavimdir."

Hz. Ukbe RA

.....

 

Cevap(2)
Minare
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 18.03.2007 22:56:58  
 
 

b. Ticaretin Artması, Malın oğalması

33/7. Kıyamet yaklaştığında, taylasan giyilmesi oğalır. Ticaret artar, mal oğalır, mal sahibine malı iin tzim edilir. Fuhuş yayılır. ocuklar mir duruma gelir. Kadınların sayısı artar. Sultan zulmeder. Eksik l ve tartı yapılır. Bir adamın kpek yavrusu yetiştirmesi, kendi ocuğunu yetiştirmekten daha cazip gelir. Byğe hrmet, kğe de merhamet edilmez. Gayri meşr ocuklar oğalır. Hatta, yol ortasında adam kadınla yakınlaşır. İnsanlar, kalbleri kurt olduğu halde, koyun postuna brnrler. O zamanda insanın en iyi grneni mdhin olanıdır. (Ktlkleri grdğ halde karışmayıp kendi işine bakan kimse.)

Hz. Eb Zer RA

476/12. Sizde mal oğalıp artmadıka kıyamet kopmaz. yle ki mal sahibi zektını kabul edecek birini arar da, ona arz eder. O da şyle der:

"--Benim (şimdi) buna ihtiyacım yok!"

Hz. Eb Hreyre RA

459/5. Nefsim yed-i kudretinde olana kasem ederim ki, İran ve Rum diyarı fetholunacak ve dnya devleti zerinize yağacak. Ekmeğiniz, etiniz bollaşacak... O kadar ki, bunların oğuna besmele bile ekilmeyecek.

Hz. Abdullah ibn-i Busr RA

472/6. "L ilhe illallah" kelimesi halktan gamı, kederi men etmeye devam eder; dnyaları dzelip de dinden gideni ehemmiyetsiz grmedike... O zaman bu kelimeyi sylediklerinde, kendilerine "Yalan sylyorsunuz, siz onun ehli değilsiniz!" denilir.

Hz. Zeyd ibn-i Erkam RA

78/6. Kıyamet yaklaştıka insanların ancak dnyaya tamahları ve Allah'tan uzaklaşmaları artar.

Hz. İbn-i Mes'ud RA

504/7. İnsanlar zerine bir zaman gelecek, kaygıları mideleri, şerefleri malları, kıbleleri kadınları olacak. Dinleri de altın ve gmşleri olacaktır. Bunlar halkın şerlileridir ve Allah yanında onların nasibleri yoktur.

Hz. Ali RA

503/1. İnsanlar zerine yle bir zaman gelir ki, yanında altın ve gmş olmayan rahat etmez.

Hz. Mikdam RA

59/15. Ahir zaman geldiğinde, insanlar iin dirhem ve dinara (paraya) ihtiya daha fazla olur. Zira insan o zaman din ve dnyasını onlarla ayakta tutabilir.

Hz. Mikdam ibn-i Madikerb RA

504/6. İnsanlar zerine bir zaman gelecek, gnaha girmeksizin aralarında geinmeye kuvvet bulamayacak. yle ki, adam yalan syleyecek ve yemin de edecek. Bu zaman gelince kaın!

Denildi ki:

--Nereye kaalım?

Buyurdu ki:

--Allah'a, kitabına ve Peygamber'in snnetine kaın!

360/7. İnsanlar zerine bir zaman gelecek ki, adam malı hellden mi, haramdan mı, nereden aldığına ehemmiyet vermeyecek.

Hz. Eb Hreyre RA

502/9. İnsanlar zerine yle bir zaman gelecek ki, adam malın kendisine nereden geldiğine, hellden mi, haramdan mı geldiğine aldırmayacak.

Hz. Eb Hreyre RA

456/7. Beni hak ile baas eden Allah'a yemin ederim ki, benden sonra mmetimin iinde fetret devri olacak. O devirde herkes helli aramadan mal talebinde bulunacak, kanlar akıtılacak ve şiir Kur'an'a bedel tutulacak.

Hz. İbn-i mer RA

360/8. İnsanlar zerine bir zaman gelecek ki, onlardan riba yemeyen hi kimse kalmayacak. Yemese bile, hi olmazsa kendisine tozu isabet edecek.

Hz. Eb Hreyre RA

503/7. İnsanlar zerine bir zaman gelir ki, o zamanda onlar riba yerler, yemeyene de tozu bulaşır.

Hz. Eb Hreyre RA

141/4. İnsanlar zerine yle bir zaman gelir ki, faiz yemeyen adam kalmaz. Onu yemese bile kendisine tozu isabet eder.

Hz. Eb Hreyre RA

29/8. Bu mmet şarabı zm suyu, faizi alış-veriş, rşveti hediye gibi kabul eder ve zektı (şr) ticaret vesilesi yaparsa, işte bu, gnahı artırdıklarından dolayı helklarına sebep olur.

Hz. Huzeyfe RA

503/4. İnsanlar zerine bir zaman gelir ki, camilerde halka halinde toplanılar, gayeleri dnyev olur. Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur. Bunların arasına girmeyin!

Hz. Enes RA

301/3. İnsanlar zerin bir zaman gelecek ki, camilerde halk halka oturacaklar, ancak dnya zerine muhabbet edecekler. Bunlara rastlarsanız, onlara katılmayın! Zira Allah-u Zlcell Hazretleri'nin o kimselerle alkası yoktur.

Hz. İbn-i Mes'ud RA

304/1. mmetimin sonunda bir takım kavimler olur ki, camilerini ssler, kalblerini ise viran ederler. Onlardan birisi dinine vermediği ehemmiyetten fazlasını elbisesine verir. Bunlar, dnyaları selmet oldu mu, ahiret işini kaale almazlar.

Hz. İbn-i Abbas RA

476/5. Kıyamet kopmaz, t ki insanlar mescidler hususunda tefhur etmedike.

Hz. Enes RA

 

Cevap(3)
Minare
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 18.03.2007 22:59:28  
 
 

c. ocukların Durumu

478/3. ocuk fkeli, yağmur sıcak olmadıka, d kimseler iyi addedilmedike, iyilere kızılmadıka, kk byğe ve karaktersiz kimse iyi insanlara cr'etkrlık yapmadıka kıyamet kopmaz.

Hz. Aişe RA

504/4. İnsanlar zerin bir zaman gelecek, şeytanlar onların evldlarına ortak olacaklar.

Denildi ki:

--Bu da olacak mı y Raslallah?

Buyurdu ki:

--Evet.

Dediler ki:

--Bizim evldlarımızı onların evldlarından nasıl ayırd edeceğiz?..

Buyurdu ki:

--Hay ve merhamet azlığından anlaşılacak.

477/13. Kalbler birbirine yabancı olmadan. szler birbirinden ayrılmadan, ana-baba bir kardeşler farklı dinden olmadıka kıyamet kopmaz.

Hz. Huzeyfe RA

 

Cevap(4)
Minare
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 18.03.2007 23:00:38  
 
 

d. Kur'an'ın Merasimi ve Mslmanlığın İsminin Kalışı

301/4. İnsanlar zerine bir zaman gelecek ki, Kur'an'ın merasimi ve mslmanlığın da ismi kalacak. Onlar mslman ismi alırlar, halbuki kendileri mslmanlıktan insanların en uzağıdırlar. Camileri ssl olur, hidayet bakımından ise viran olur. O zamanın limleri, gk kubbesi altındaki limlerin en şerlisi olup, fitne onlardan başlar ve yine onlara dner.

Hz. Muaz RA

301/1. mmetime yakında bir zaman gelir ki, Kur'an okuyucu ok, fakihler az olur. İlim kabzolunur. Kargaşalık oğalır. Ondan sonra bir zaman gelir ki, mmetimden bir takım adamlar Kur'an okurlar ama, bu gırtlaklarını gemez. Bundan sonra yine yle bir zaman gelir ki, mşrik m'minle aynı mevzuda sylediğinin mislinde mcadele eder.

Hz. Eb Hreyre RA

302/12. Benden sonra, yakında, mmetimden bir taife zuhur eder ki, Kur'an okurlar ama boğazlarını gemez. Dinden de okun yaydan ıktığı gibi ıkarlar ve avdet de etmezler. Onlar halkın ve mahlktın en şerlisidir. Almetleri de yzn, gzn tıraş etmeleridir.

Hz. Eb Zer RA

303/3. Benden sonra mmetimden bir kavim gelir. Kur'an'ı okur, dini ilimlerden de ma'lmtları olur. Şeytan onlara gelir:

"--Dnyalığınızı dzeltmek iin hkmete sokulsanız ya! Siz yine dininizde onlara uymazsınız." der.

Nasıl alıdan dikenden başka bir şey alınmazsa, onlara sokulmaktan da gnahtan başka bir şey elde edilmez.

Hz. İbn-i Abbas RA

 

Cevap(5)
Minare
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 18.03.2007 23:01:59  
 
 

e. Ulemnın Durumu

504/5. İnsanlar zerine bir zaman gelecek, ulemsı da, hukemsı da fitne olacak. Mescidler ve kurr oğalacak ama hi lim bulunmayacak, tek tk ulem kalacak.

503/9. mmetim zerine bir zaman gelir ki, fukaha birbirini ekemez. Tekelerin birbirlerini kıskandığı gibi, birbirlerini kıskanırlar.

Hz. İbn-i mer RA

448/10. Kıyametin yaklaşmasındandır, minberlerin hatiplerinin oğalması; ulemnın sslere meyledip haramı hell, helli haram etmeleri ve insanların istediği gibi fetva vermeleri; altın ve gmşlerinizi hell saymayı ğtlemeleri ve Kur'an'ı ticaret metaı edinmeleri.

Hz. Ali RA

503/12. İnsanlar zerine bir zaman gelir ki, onda ulema, kpekler ldrlr gibi ldrlr. Keşke o zaman ulema birlik olsaydı!..

Hz. İbn-i Abbas RA

449/1. Kıyametin yaklaşmasındandır, yağmurun ok, ekinin az, okumuşun ok, fakihin az oluşu ve umernın ok, emin adamın az oluşur.

Hz. Abdurrahman ibn-i Amr RA

472/7. mmet şeriat-ı hasene zere devam eder, aralarında şu hal zahir olmadıka: Aralarında habis veled oğalmadıka, "sakkrn" aralarında zhir olmadıka.

Dediler ki:

"--Sakkrn nedir?"

Buyurdu ki:

"--Bunlar imeden sarhoş olanlardır. Ahir zamanda gelirler, birbirleriyle karşılaştıklarında aralarındaki selmları lnetleşmektir."

Hz. Muaz ibn-i Enes RA

303/7. Ahir zamanda mmetimden birtakım insanlar meydana gelir ki, kendimizin de babalarımızın da işitmediği şeyleri anlatırlar. Sizler ve babalarınız bunlardan kendinizi ekin!

Hz. Eb Hreyre RA

61/4. Ahir zaman olduğu ve heva hevesler muhtelif olduğu zaman (bid'atler hususunda) işte o zaman size ky ehlinin ve de kocakarıların itikadını tavsiye ederim.

Hz. İbn-i mer RA

(Bundan maksad, fazla bilgi sahibi oluyorum zannı ile insanın itikadını karıştırması yerine, az fakat z bilgisi olan bir kyl veya kocakarı gibi sağlam itikad sahibi olmayı tavsiye ediyor.)

136/2. Siz bugn yle bir zamandasınız ki, alimleri ok, hatibleri azdır. Bugn bir kimse bildiğinin onda birini terketse, dşer. Bir zaman gelecektir ki, bileni az, anlatmaya alışanı (hatibleri) ok olacak. O zamanda bildiğinin onda birini yapan kurtulacaktır.

Hz. Eb Zer RA

 

Cevap(6)
Minare
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 18.03.2007 23:03:20  
 
 

f. Umernın Durumu

360/9. İnsanlar zerine bir zaman gelecek ki, onlara sefih nderler hakim olacak. Şerlilerini ne geirecekler. Onlar da suret hayırlıların sevgisini izhar edecekler. Namazı vaktinden sonraya bırakacaklardır. Kim bu zamana yetişirse reis olmasın, memur olmasın, vergi memuru olmasın, maliyeci de olmasın!

Hz. Eb Said RA

121/2. Kıyametin n sıra hilekr seneler vardır. O zamanlarda emin adamlara thmet, haine emniyet edilir. Ve emin susturulur. Yalancıya emin nazarı ile bakılır. Ve rveybida sz sahibi olur.

"--Rveybida kimdir?" diye soruldu.

"--Ammenin işleri hakkında sz sahibi olan sefih kimselerdir." buyruldu.

Hz. Avf ibn-i Mlik RA

121/1. Kıyametin n sıra yalancılar vardır. Onlardan sakının!

Hz. Cbir ibn-i Semre RA

518/6. Ahir zamanda zalim umera, fasık vzera, hain hakimler ve yalancı ulema gelir. Her kim onlara yetişirse sakın onların yardımcıları, vergi memuru, haznedarı ve onların emniyet memurları olmasın!

Hz. Eb Hreyre RA

507/12. Ahir zamanda cahil reisler topluluğu ıkar, insanları fitneye dşrrler. Hem dallete dşerler, hem de dallete dşrrler.

Hz. Eb Hreyre RA

300/2. Yakında başınıza bazı emirler gelecek. Rızıklarınıza el atacak, sizi yalanlarla avutacaklar. İş yapacaklar lkin yaptıkları fena olacak. En fena tarafları da ktlklerini siz gzel grmedike ve yalanlarını tasdik etmedike sizden razı olmayacaklar. O zaman (yalnız) emirlik haklarını tanıyın. Sizi de tecavzle kendilerine uydurmaya kalktıklarında, onlarla mukatele edin. Kim bu yolda ldrlrse o şehiddir.

Hz. Eb Slbe el-Eslem RA

303/4. Yakında bazı emirler gelecek. Siz onların bazı işlerini beğenecek, bazılarından ise hoşlanmayacaksınız. Kim onlarla mcadele ederse necat bulur. Kim onlardan ayrılırsa selmet bulur. Kim de onlara karışırsa helk olur.

Hz. İbn-i Abbas RA

299/1. Benden sonra, yakında sizin zeriniz bazı umera gelecek. İyi grmediğinizi amel edecekler ve fena grdklerinizi de yapacaklar. Bunlar emiriniz değildir.

Hz. Ubade RA

303/6. Sizin zerinize bazı umera peydah olur. Namazı vakitlerinden geciktirir ve bid'atler ıkarırlar.

İbn-i Mes'ud RA dedi ki:

"--Onlara yetişirsem nasıl yapayım?"

Buyurdu ki:

"--Ey mm- Abd'in oğlu! Benden nasıl yapacağını soruyorsun. Allah'a isyan edene itaat yoktur!"

Hz. İbn-i Mes'ud

140/8. Sizin zerinize yakında kabul edeceğiniz veya kabul etmeyeceğiniz işler yapan umera gelr. Kim ki bunu reddeder, beraat kazanır. Hoşlanmayan selmet kazanır. Hoşlanan, uyan fitneye uğramış olur.

Dediler ki:

"--Onlarla cenkleşmeyelim mi?"

Buyurdu ki:

"--Namaz kılarlarsa, cenkleşmeyin!"

Hz. mm Seleme RA

302/11. Benden sonra yakında bir takım sultanlar peydah olur. Kapılarında fitneler develerin yatakları gibidir. Kimseye bir hayır gstermezler. Bir şey verilirse, ancak onların dinlerinden bir taviz kopararak verilir.

Hz. Abdullah ibn-i Hars RA

298/3. Benden sonra birtakım emirler gelecek ve dedikleri dedik olacak. İşte bunlar maymunun atılması gibi cehenneme atılacaklar.

Hz. Muaviye RA

302/10. Ahir zamanda, zalim hkmdarın avanesi olur ki, onlar sabah Allah'ın gazabında yrrler. Akşamda Allah'ın buğzu iinde dolaşırlar. Sakın onların sırdaşlarından olmayın!

Hz. Eb Umme RA

46/8. mmetimin zalime, "Sen zalimsin!" demekten koktuğunu grrsen, onlardan ayrılabilirsin.

Hz. Abdullah ibn-i Amr RA

502/11. insanlar zerine yle bir zaman gelir ki, onların yzleri insan yz, kalbleri şeytan kalbidir. Kan dkcdrler. irkin hareketlerden kamazlar. Eğer sen onlara tbi olursan, seni gzetirler. Eğer onlara gvenirsen, sana ihanet ederler. Onların ocukları ahlksız, genleri arsız olur. Yaşlıları ise ma'rufu emretmez, mnkeri nehyetmez olur. Snnet aralarında bid'at, bid'at ise aralarında snnet gibidir. İdarecileri sapıktır. İşte bu zamanda Allah onlara şerlilerini musallat kılar. Hayırlıları dua eder, fakat duları kabul olmaz.

Hz. İbn-i Abbas RA

458/9. Nefsim yed-i kudretinde olana kasem ederim ki, kıyamet kopmaz, imamınızı ldrnceye, kılıcınızı birbirinizde deneyinceye ve şerirleriniz dnyaya hakim oluncaya kadar.

Hz. Hreyre RA

518/7. Ahir zamanda bir kavim sultanın huzuruna varır. Sultanlar Allah'ın emri ile hareket etmezler, onlar da nehyetmezler. Allah'ın lneti işte bunların zerine olsun!

Hz. İbn-i Mes'ud RA

 

Cevap(7)
Minare
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 18.03.2007 23:04:55  
 
 

g. İmanı Muhafazanın ve Snnete Uymanın Gleşmesi

503/11. İnsanlar zerine bir zaman gelir ki, adamın imanı soyulur da haberi olmaz. Halbuki o, gmleğinin soyulduğu gibi soyulmuştur.

Hz. Ebd-Derd RA

360/5. İnsanlar zerin bir zaman gelecek ki, kableri acem kalbi olacaklar.

Denildi ki:

"--Acem kalbi nedir?"

Buyurdu ki:

"--Kalblerinde dnya muhabbeti, detleri bedev deti gibi. Kendilerine rızık verildi mi hayvanlarnı oğaltır, gazayı zarar addeder ve zektı cereme sayarlar."

Hz. İbn-i mer RA

502/10. insanlar zerine yle bir zaman gelecek ki, mmetin ihtilfı sırasında benim snnetime tutunan eliyle ateş tutan bir kimse gibi olacaktır.

Hz. İbn-i Mes'ud RA

477/12. Zhd lftan, vera' da yalandan ibaret olmadıka kıyamet kopmaz.

Hz. Eb Hreyre RA

503/10. Sizin zerinize bir zaman gelir ki, adam acizlikle fcirlik arasında muhayyer kalır. Kim bu zamana ulaşırsa, aczi fcura tercih etsin!

Hz. Eb Hreyre RA

504/1. İnsanlar zerin bir zaman gelecek ki, şimdi sizin aranızda mnafığın gizlendiği gibi, m'min gizlenecek.

Hz. Cbir RA

504/2. İnsanlar zerine bir zaman gelecek, adam bir kavmin iinde oturacak da, kendisini dile alacaklar korkusu ile kalkamayacak.

Hz. Eb hreyre RA

 

Cevap(8)
Minare
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 18.03.2007 23:05:32  
 
 

h. Fitnelerin Zuhuru

476/13. iki byk taife, davaları bir olduğu halde arpışmadan kıyamet kopmaz. aralarında byk bir mukatele olur ve otuza yakın deccal ve yalancı baas olunur. Onların hepsi de kendini Allah'ın rasl zanneder.

Hz. Eb Hreyre RA

243/2. Kaprakanlık gece paraları gelmeden amellere msraat ediniz ki, o devirde de insan sabah m'min olur, akşama kfir olarak ulaşır. M'min olarak geceye gider, kfir olarak sabaha ıkar. Ve o gnn adamları, dinini dnyadan az bir şeye karşılık satarlar.

Hz. Eb Hreyre RA

299/7. Yakında fitneler olur. Adam mslman sabahlar, akşama kfir olur. Ancak, Allah'ın kendisini ilmi ile ihy ettikleri mstesn.

Hz. Eb Umme RA

299/9. Yakında hadiseler, tefrika, fırka ve ihtilflar olacak. O gnde katil olmaktan kurtulup maktul olabilirsen ol!

Hz. Halid ibn-i Urfuta RA

18/11. Sizleri benden sonra vuku bulacak yedi fitneden sakınmaya davet ederim: Medineden ıkacak bir fitne, Mekke'den ıkacak bir fitne, Yemen'den ıkacak bir fitne, Şam'dan ıkacak bir fitne, şarktan ıkacak bir fitne, garbdan ıkacak bir fitne... Bir fitne de Şam'ın merkezinden zuhur eder ki, işte bu Sfyn'nin fitnesidir. (Mehdi AS'dan bir sene evvel ıkacak bir fitne.)

Hz. İbn-i Mes'ud RA

300/3. Benden sonra fitneler olur. Birisi de ahls fitnesidir. (Deve ulu fitnesi, yni milletin boynunda temelli kalır.) Harpler, hicretler olur. Sonra daha şiddetli bir fitne olur. Ha bitti denir, daha da devam eder. O derece ki, fitnelerin kendine dokunmadığı ev ve mslman kalmaz. Bu hal ehl-i beytimden bir mslman (Mehdi AS) ıkıncaya kadar devam eder.

Hz. Eb Said RA

300/1. Yakında drt fitne olacak: Kanın mubah sayıldığı fitne; kanın mubah ve malın hell sayıldığı fitne; kanın mubah, malın ve namusun hell sayıldığı fitne... (Drdncs Deccal fitnesidir.)

Hz. İmran RA

 

Cevap(9)
Minare
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 18.03.2007 23:06:51  
 
 

i. Deccal'in nsıra Olacak Hadiseler

132/5. Malın meydan alması, ktiplerin artması, ticaretin oğalması, cehlin yayılması, insanın ticareti "Falan kimselerden izin olmadıka olmaz!" şeklinde yapması; mstakil bir mahalde ktib bulunmaması (Ticaretin okluğundan yazmaya vakti olan adam bulunmaz.) kıyamet almetlerindendir.

Hz. Amr ibn-i Tuğlabe RA

503/8. İnsanlar zerine bir zaman gelir ki, zenginler tenezzh iin, orta halliler ticaret iin, onların kurrları riya ve gsteriş iin, fakirleri ise dilenmek iin haccederler.

Hz. Enes RA

303/8. mmetimin sonunda bir takım kadınlar peydah olur ki, erkekler gibi eğerlere biner ve mescidin kapısında inerler. Onlar giyinik ıplaklardır. Başlarını da zayıf devenin hrgc gibi yaptırırlar Bunları tel'in edin! Zira onlar mel'undurlar. Eğer sizden sonra gelecek mmet olsaydı, bunlar da o gelecek mmete hizmeti olurlardı. Nasıl ki sizden evvelki mmetlerin kadınlarının size hizmeti oldukları gibi.

Hz. İbn-i Amr RA

141/1. hir zamanda mmetim zerine şiddetli bir bel zuhur eder. Bundan ancak iki sınıf kurtulur: Biri Allah'ın dinini tanır ve onun iin lisan ve kalbi ile mcadele eder. İkincisi ise dinini anlamış, dinlemiş ve tasdik etmiştir. (Cahil kalanlar bu belda tehlikededir.)

Hz. mer RA

29/9. mmetim şu beş şeyi hell saydığı zaman, helak onların zerine hemen gelir. Aralarında lnetleşmenin ortaya ıkmasını, ipekli giyilmesini, şarkıcı kadınlar ittihaz edilmesini, şarab iilmesini; erkeğin erkekle, kadının kadınla iktifa etmesini hell saydıkları zaman.

Hz. Enes RA

503/5. İnsanlar zerinde yle bir zaman gelir ki, boğulmaya maruz adam gibi dua etmeyen yakayı kurtaramaz.

Hz. Huzeyfe RA

503/3. Sizin zerinize yle bir zaman gelir ki, boğulmaya maruz adam gibi dua etmeyen yakayı kurtaramaz.

Hz. Huzeyfe RA

457/2. Nefsim yed'i kudretinde olana kasem ederim ki, dnya gitmez. Ta ki bir adam bir kabre uğrar da, onun zerinde yuvarlanarak, "Keşke şu kabir sahibinin yerinde ben olsaydım." demedikce... Sanki din onun başının belsı gibi olur.

Hz. Eb Hureyre RA

346/8. İslm'ın usulleri teker teker bozulacak ve halkı dallete dşrc hkmet adamları ıkacak ve ondan sonra da onların zerine deccal gelecek.

Hz. Huzeyfe RA

346/7. Hi şphe yok ki, İslm'ın usulleri birer birer bozulacak, birisi bozulduğunda halk tekine hcum edecek. İlk evvela hkm kaldıracaklar, en sonra da namazı bozacaklar.

Hz. mme RA

346/9. Sizler hi şphe yok, evvelkilerin detlerini karış karış ve arşın arşın yapacaksınız. Hatta birisi kelerin deliğine girse, siz de gireceksiniz. Onlardan birisi yolda kadını ile mnasebette bulunsa, siz de yapacaksınız.

Hz. İbn-i Abbas RA

121/3. Kıyametin n sıra Deccal ve onun n sırada otuz kadar ve daha fazla yalancı gelir. Bu yalancıların almetleri soruldu. Buyruldu ki:

"--Onlar sizde olmayan detler getirirler ve diyanetinizi o detlerle değiştirirler. Bunları grdğnzde onlardan sakının ve onlara dşman olun!"

Hz. İbn-i mer RA

258/8. Deccal'in n sıra hud'alı seneler olur: Yağmur ok yağar, fakat nebat az olur. Sdıklar tekzib olunur, yalancılar ise tasdik olunur. Haine itimad edilir, emin ise hain addedilir. Ve "Rveybiza" sz sahibi olur.

Denildi ki:

"--Y Raslallah, Rveybiza nedir?"

Buyurdu ki:

"--Kendisine itimad olunmayan ve kıymet verilmeyen kimselerdir."

Hz. Avf ibn-i Mlik RA

504/3. İnsanlar zerine bir zaman gelecek ki, onların hepsi Kur'an okur, ibadete alışırlar ve ehli bid'atle de meşgul olurlar. Lkin bilmedikleri cihetten mşrik olurlar. Okumalarına ve ilimlerine bedel rızık alırlar ve dnyayı din karşılığında yerler. İşte bunlar kr Deccal'in avanesi olacaklardır.

Hz. İbn-i Mes'ud RA

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 132 misafir olmak zere toplam 132 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:2163249  Toplam:96494463  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132,