Forum    Tevhid - İman  
     Yazan: ihramlı   Son Yazan: ihramlı (04.04.2007 00:08:13)     Cevap: 0    Okunma: 8667
      Konu Adı: besmele

Yazan

Mesaj

 


ihramlı
(normal)


Mesaj Sayısı: 60

   Mesaj Tarihi: 04.04.2007 00:08:13   
 
 
Bemele-i Şerifin kelime manası ve değeri

Allah Teala Hazreterinin ismi şerifiyle teberruk ederek(bereketlenerek okumaya) başlarım.Öyle Allahu Teala ki,Rahman sıfatıyla muttasıf(sıfatlanıcı),yani kullarına acımakta nihayete(sona varan)hakiki nimet verici ,yine öyle Allahu Teala ki,Rahim sıfatıyla muttasıf(ziyade hakiki nimet verici).

Meal-i Şerifi

Rahman(çok acıyıcı) ve Rahim(son derece esirgeyici)olan Allah?ın(c.c)ismi(şerifi)yle (teberrük ederek,bereketlenerek)başlarım.

İZAHATI
Surelerin başındaki besmelenin ayet olduğuna ittifak(görüş birliği vardır)Aancak başında bulunduğu surelerden,bir ayet olup olmadığı hususunda ihtilaf(görüş ayrılığı) vardır.Şöyleki;Hanefilere göre besmele müstakil8başlı başına )bir ayet olup surelerin arasına ayırmak için bir kere indirilmiş ve her surenin başında tekrarlanmıştır .O surelerden bir ayet değildir.Şafilere göre ise her surenin başındaki Besmele o surenin ayetidir ve 114 sureyle beraber 114 kere inmiştir.Nitekim nesefi tefsirinde zikredildiğine göre,Medine,Basra ve Şam,kurası (kıraat alimleri9ve fukahası,(fıkıh alimleri9Besmelenin,Faitiha?dan neden diğer surelerden ayet olmadığına ittifak etmişlerdir.Neml suresinin otuzuncu ayeti kerimesindeki Besmele müstesna,zira o suredeki besmele osureden bir ayettiri

Ancak surelerin başlarındaki Besmele-i şerifeler,sureleri birbirinden ayırsın ve kendileriyle başlanarak teberruk edilsin(bereketlenilsin)diye yazılmıştır.İmam-ı azam efendimiz ve ona uyanların mezhebi budur,bundan dolayıdır ki,onlara göre namazda,Besmele cehri(sesle)okunmaz.

İbn-i Abbas (r.a)nın da:Besmele?yi terk eden Allah-u Tealanın kitabından 114 ayeti terk etmiş olur.. buyurduğu rivayet edilmiştir

İbn-i Ömer(r.a)den rivayet edilmiştir ki,Efendimiz(s.a.v)şöyle buyurdu:??Cibril-i Emin bana vahiy getirdiği zaman ilk olarak besmele çekerdi.??

İbn-i Abbas?ın (r.a) şöyle dediği rivayet edilmiştir:??Müslümanlar(Asr-ı saadette bulunan sahabe-i kiram)Besmele inmeden bir sure?nin bittiğini bilmezlerdi.Besmele-i şerife indiği zaman(surelerin arasını ayırdığı için bir surenin bittiğini ve diğer surenin başladığını)anlardılar.??

İbn-i Abbas (r.a) dan rivayet edilmiştir ki, Hazreti Osman (r.a)Efendimize(s.a.v) Besmeleden sordu,Resulullah(s.a.v) de şöyle buyurdular:

O (besmele),Allahu Teala?ın isimlerinden bir isimdir.Onunla Allah?ın en büyük ismi (İsm-i Azam) arasında ancak,gözün siyahıyla beyazı arasındaki kadar yakınlık vardır. Yani okadar yakındırlar.??

İbn-i Abbas(r.a)ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.
??Allah?ın en büyük ismi ??ALLAH?? ismi şerifidir.??

Cabir ibn-i Abdullah?tan (r.a) rivayet edildiki:
??Besmele-i şerif inince bulut şarka (doğuya)kaçtı,rüzgar sakin oldu,deniz dalgalandı,bütün hayvanlar kulakverdiler.Şeytanlarada semadan taşlar yağdı.Ve Allahu Teala Besmele-i şerife hangi şey üzerine okunursa mu-hakkak o şeyde bereket yaratacağına dair izzet ve celalline ululuğuna ve büyüklüğüne yemin etti.??

İbn-i Mesut(r.a)un şöyle buyurduğu rivayet edildi:
??Her kim,Allahu Teala?ın ondokuz zebaniden kendisini kurtarmasını istiyorsa,Besmele okusun ki,Allahu Teala onun için Besmelenin her bir harfinden ondokuz meleğin her birine karşı bir kalkan yapsın.??

İbn-i Abbas(r.a)ın merfu?an Efendimiz(s.a.v)e isnadederek şöyle dediği rivayet edilmiştir.
??Şüphesiz bir muallim bir sabiye??Besmele oku??dediği zaman ,o hocaya da, çocuğa da,onun anne ve babasına da,cehennemden bereat yazılır.??

??Cinler insanların eşya ve elbisesini kullanırlar.Sizden hanginiz bir elbise alır veya koyarsa besmele çeksin zira Allah?ın ismi mühürdür.??

Hazreti Aişe(r.a)nin şöyle buyurduğu rivayet edildi:
Besmele-i şerife inince dağlar inim ininm inledi.O kadar kş,Mekke ehli dağların uğulatusunu duydular ve:??Muhammed(s.a.v)dağlarıda büyüledi.??dediler.Bundan dolayı Allahu Teala bir duman gönderdi taki,Mekke ehlinin başına çöktü,Bunun üzerine Resulullah(s.a.v)buyurdu ki:??Her kim yakinen inanarak Besmele-i şerifi okursa,dağlar onunla beraber tesbih eder.Ancak dağların bu tesbihi duyulmaz.??

??Her kim Besmele-i şerifi okursa,onun için her harfine karşılık dört bin sevap yazılır,dört bin günahı siliniz,ve kendisi dört bin derece yükseltilir.??

??Her kim, kendisinde besmele bulunan bir kağıdı çinenmesin diye,tazimen hürmetle yerden kaldırırsa,Allah indinde sıdıklar en doğru kullar dan yazılır.Ve anne babası kafirde olsalar azapları hafifletir.??

________________
 

Google
 
Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 164 misafir olmak üzere toplam 164 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:1  Çoğul:2850575  Toplam:97181789  Bugün Üye:44  Dün:0  Toplam:32306  Dün Tekil:1  Çoğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164,