Forum    Tasavvuf  
     Yazan: kadiri43   Son Yazan: kadiri43 (26.12.2006 08:48:15)     Cevap: 0    Okunma: 6721
      Konu Adı: kalbin hastalığı

Yazan

Mesaj

 


kadiri43
(normal)


Mesaj Sayısı: 24

   Mesaj Tarihi: 26.12.2006 08:48:15   
 
 

Nefsini bırak! Ve ondan uzaklaş!.. Nisb olarak kendine izafe ettiğin mlkten ayrıl!.. Hepsini Allah?a (CC) teslim et!.. Ve kalbin kapısında beki ol!.. Allah?ın (CC) ?gnlne sakla? dediklerini ieri al ve ?alma? dediklerini kalbine sokma!.. Kt istekleri kalbinden ıkardıktan sonra bir daha yaklaştırma!.. Bu şeytani arzuları kalbten ıkarmak, her halde ona uymamak ve daima muhalefet etmekle olur.

Allah?ın (CC) iradesi dışında bir şey isteme!.. O?ndan (CC) başka bir şey istemek boş bir temennidir. Akılsızlıktır. Sakın byle bir hevese dşme!.. Telef olursun.. Helak olursun!.. Hakk?ın (CC) merhametinden uzak kalırsın.

Sonuna kadar Allah?ın (CC) emirlerini tut!.. Sonuna kadar yasak ettiği şeylerden ka!.. Sonuna kadar O?nun (CC) kaderine teslim ol!.. Yarattığı şeylerden hi birini O?na (CC) ortak yapma. Şirk koşma!..

İsteğin, arzun, şehvetin, hepsi O?nun (CC) yarattıklarıdır?

İsteme! Kt arzularına kapılma! Şehvete dşkn olma!.. Ta ki mşrik olmayasın!..

Ayetten: ?Bir kimse Rabbına (CC) kavuşmayı istiyorsa, yarar iş yapsın. Rabbı (CC) iin yaptığı ibadetlere şirk katmasın.?

Şirk, yalnız putlara tapmak değildir. Kendi şahsi arzu ve isteklerinde tesir grerek, uyman da bir nevi şirk ve putperestliktir. Dnya ve onun metaından, ahiret ve onun nimetlerinden herhangi birine gnl kaptırarak, seni Yaratanın (CC) sevgisini değil, bunlardan her hangi birinin sevgisini stn tutarsan, şirk etmiş olursun?

Bunlardan herhangi birine kapılman, gizli şirktir. Bunun iin, daima sakın, onlara yanaşma, kork, emniyet etme. Gafil olma!?

Her şeyi iyice tahkik et! Ancak bu halle rahata kavuşursun. Kendini hibir hal ve makama sahip yapma. Ama bir makama sahip bulunuyorsan bırakıp da kama! Sana manevi bir vazife verilirse ve bir makama ıkarılırsan herhangi birini seme! nk Allah- Teala (CC) her an bir iş yapar! Tağyir eder, tebdil eder? Ayetten: ?Kişi ile kalbi arasında gelip geeni O (CC) idare eder.?

Usuz bucaksız bir varlık bul, kendini muayyen llere kaptırma. Muayyen bir ereve iersinde kalırsan, doğruluğunu haber verdiğin yanlış olabilir. Kalacağını haber verdiğin nesne, bakarsın ki kaybolmuş? Hakk?ın (CC) iradesine tabi ol ve hibir şeye karışma!.. Keşif ve keramet nevinden sayarak, bir şeyler sylersin, ama aksi olunca utanır, rsvay olursun? Sana bu halde yine bir vazife dşer; halini saklamak? Ve senden başkasına bunları duyurmamak? İşte bu, tam sebat ve beka halidir. Bunların Allah (CC) tarafından, sana bir hediye olarak verildiğini bil. Bu hale şkr etmek iin O?ndan (CC) yardım iste. Başkasına gstermemek iin rt. Eğer bu haller gider de, yerine başka bir hal gelirse, zlme; onda da eşitli bilmediğin nimetler gizlidir? İlim vardır? İrfan, marifet vardır; ayıklığını arttırır ve edep terbiye ğretir sana? Bir Ayet-i Kerime de şyle buyurulur:

- ?Biz hibir ayeti, ondan daha iyisini veya benzerini getirmemek şartı ile değiştirmeyiz? Allah?ın (CC) her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun??

Allah?ın (CC) kudretini kk grme!.. Takdir ve tedbirde, O?nu (CC) itham etme? O?nun (CC) vaadinin doğruluğunda şpheye dşme? Hz. Peygamberi (SAV) kendine rnek al? O byk insana (SAV) inen ve mushaflarda yazılan, dillerde okunan bazı ayetler kaldırıldı? Bazısı değişti, yerine başka ayet geldi? Biraz nce haber verdiğinin aksini az sonra syledi. Ama bu hal zahirde byle oldu. br ynn, ancak, Allah?la (CC) kendi arasında bir iş olarak kabul ederiz?

İşte yukarıda anlatılan hale işaret ederek Peygamber (SAV) Efendimiz şyle buyurur:

- ?Kalbimde değişik haller olur, bu yzden her gn yetmiş defa istiğfar ederim.? Diğer rivayette ?Yz defa.?

Peygamber (SAV) Efendimiz, daima hal değiştirirdi. Bir halden diğer hale geer ve olgunluğa doğru ilerlerdi. Gayb aleminin hazinelerine ererdi. eşitli manevi sslerle sslendi. İşte efendimiz byle ykselirdi. Her ykseldike de evvelkinin noksanlığını anlar; mahdut bir halde kalmayı noksan sayar, istiğfar ederdi. Kendisi yaptığı gibi Ashabına (RA) da istiğfar telkin ederdi. nk istiğfar ve tevbe halinde bulunmak kulun vazifesidir. İnsana en ok yakışan şey, istiğfar ve tevbe etmektir. Btn ktlkleri, bir daha yapmamak şartı ile bırakmak babası Hz. Adem?den (AS), Hz. Rasulallah?a (SAV), O?ndan da (SAV) bizlere veraset yolu ile geldi? Ki Adem aleyhisselam?ın her yanını zulmet kaplamıştı; işte o zaman istiğfar etti, sonra karanlık aıldı, her yanı nur kapladı; kurtuldu. nk O (AS) bir zamanlar ahdi unuttu. Dar-ı Selam?da daimi kalacağını, Rahmn ve Mennn olan Allah (CC), kendisini Cennetten ıkarmayacağını sandı? Melekler kendisini daima selamlar, vmelerle geleceğini tahmin etti. Bylece nefsine uydu ve her şeyi unuttu? İş değişti. O gzel sslerden soyundu, saltanat gitti. Derecesi dşt? O nurlu alem, aniden karanlığa gmld. nceki safiyet bozuldu.

Bylece her şey elinden alındıktan sonra işin nereden geldiğini anladı. İinde bulunduğu byk safiyeti dşnd? İtiraf yolunu tuttu. Unuttuğunu, hata işlediğini itiraf etti. Kendi kendine istiğfar telkin etti:

- ?Ya Rabbi (CC)! Biz nefsimizi ktledik, kirlettik, bizden mağfiretini, merhametini esirgersen, sonumuz fena olur.?

Bu tevbe ve itirafa karşı kendisine hidayet yolları grnd. Nasıl işler yapacağı bildirildi. Ve O (AS), o tevbedeki gizli marifet nurları ve bundan evvel kendisine keşfolunmayan iyilikleri ğretildi. Ve neticede şuna kani oldu:

- ?Btn kaybettiğim haller bana tevbe yolu ile aılacaktır.?

Her şey değişti? İstek şimdi başka oldu. Hal başka hal oldu. Byk bir saltanat geldi. İlk nce dnyada bir velayet-i Kbra; sonrası da ahirette? Dnya kendine ve evladına yer oldu. Ahiret ise ebedi bir yuva? Ve sonsuz bir sığınak?

Ey mmin! Senin iin Hz. Adem (AS) ve Hz. Muhammed de (SAV) dostluk ve muhabbet iin iyi adetler var? Herhalde hatanı bil, tevbe et!

 

Kaynak: Gavsulazam Abdulkadir-i Geylani (KSA), Fth-ul Gayb (Gizliden Sesler)

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 90 misafir olmak zere toplam 90 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:394290  Toplam:94725504  Bugn ye:14  Dn:0  Toplam:32276  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90,