Forum    Kuran-ı Kerim  
     Yazan: semair   Son Yazan: semair (24.01.2007 14:09:01)     Cevap: 0    Okunma: 6398
      Konu Adı: yeni bir asır ve "asr suresi"...

Yazan

Mesaj

 


semair
(normal)


Mesaj Sayısı: 33

   Mesaj Tarihi: 24.01.2007 14:09:01   
 
 

İnsanı kuşatan en nemli evre faktrlerinden biri de zamandır. Birimleri saat, gn, hafta, ay, yıl ve asır gibi değişik ifdelerle anlatılsa da hedef bellidir: İnsanın kullandıka tkettiği bu en kıymetli sermayesini en iyi biimde değerlendirmek.

Allah Tel'nın Kur'an-ı Kerim'de zamanla ilgili pek ok konuya yemin etmesi bundandır. Asr, gn, gece, kuşluk vakti, sabah, gneş, ay ve yıldızlar, Kur'an'da Allah'ın zerlerine yemin ettiği zaman ve dehr ile ilgili kavramlardır. Allah Tel bu yeminlerle det bizi zaman konusu zerinde dşnmeye ve zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye ağırıyor.
İnsanın mr, sermyesi ve en kıymetli hazinesidir. İnsan ne kazanacaksa onunla kazanacaktır. mr ise klli zamandan bir paradır. mr her nefes, her saat harcanıp tkenmekte ve her nefes getike hesap vakti yaklaşmaktadır. Eğer bu nefesler insanın istediği gibi kullanacağı şekilde kendisine aid olsaydı, insan onu dilediği gibi kullanmakla hibir zarara uğramazdı. İnsanın mrden btn istifadesi, harcama ve alış verişinden elde edilecek krına bağlıdır. Onun iin "İnsana alışmasından başka birşey yoktur" (en-Necm, 53/19) buyurulmuştur.
Asr sresinde Cenb-ı Hakk, asra; zaman dilimine yemin ile insanlığın zararda olduğunu belirterek bu sermayeyi bilinsizce tketmenin zararına dikkat ekmiş oluyor. nk krsız geen her an, o değerli sermayeden heder edilen bir ziyndır. Zamanı delip kardelen ieği gibi ıkan mn ve slih amellerle insan, ebed saadetin kapısını aralama imknı bulmaktadır. İnsan, mrnn hangi lhzada sona ereceğini bilemediği iin her nefesi son nefes ve ganimet bilerek ve'l-asr sresinin rhuna ship ıkmalıdır. Ne buyuruluyordu Asr sresinde: "Asra kasem olsun ki, insan mutlak bir hsrandadır; ancak o kimseler başka ki, iman edip slih ameller işlediler, birbirlerine Hakk'ı tavsiye ettiler ve birbirleriyle sabır hussunda vasiyetleştiler."
Bu helktan kurtulabilecek olanlar şu drt sıfata sahip olanlardır.
1. İman edenlerdir. Allah'ın varlığını birliğini ve indirdiğini kabl ile iyi ve ktnn, hayır ile şerrin, isyankr ile itatkarın Allah nezdinde farklı olduğuna ve her yapılan işin karşılığının verileceği kıyamet gnne ve daha inanılması gereken herşeye inanmışlardır.
2. Gzel ameller işleyenlerdir. Bunların imanları sdece dillerinde ve gnllerinde kalmamış, akıllarına, duygularına ve topyekn organlarına nfz etmiş ve davranışlarına yansımıştır. Yasaklanan şeylerden kaınmışlar, tertemiz ve istikamet zre bir hayat yaşamışlardır. İşlerine ve mumelelerine hle, hud'a ve riy karıştırmamışlardır. Allah'ın emrettiği ve İslm'ın esasları sayılan amel ve ibdetler iki temel zeredir. Birincisi et-Ta'zim li-emrillh; yni Allah ile ilişkisinde kulluk bilinciyle hareket ederek ilhi emirleri yceltmek. Namaz ve oru bu trden olup kulun gnl dnyasını imra, imnını takviyeye ve ihsn kıvamında bir kulluğa ermeye yardımcı olur.
İkincisi: eş-Şefekat li-halkıllh, yni Allah'ın yaratıklarına şefkat ile mumeledir ki, zekt ve sadaka bu trdendir. Hac'da ise ikisi birden yaşanmaktadır. Yni hem ilh emirleri yceltme, hem de yaratılanı Yaratanından tr sevme hussiyeti birlikte idrak edilmektedir.
3. Birbirlerine Hakk'ı tavsiye edenlerdir, Hakk, Allah'ın isimlerinden biri olduğundan bu yet ncelikle O'na ynelişi; iman, amel ve szlerin hep Hakk iin sarfedilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. nk Hakk iin sarfedilmeyen her şey boştur ve hsranı gerektirir. Hsran ve ziyandan kurtaracak iman, amel, sz Hakk'a mteveccih olandır. Her şey Hakk'ın elindedir. O'nun elinde olana ulaşmak iin de O'na koşmak lzımdır. O'na koşmayan, O'ndan kaan O'nun elindekine ulaşamaz. Ayrıca Hakkı tavsiye etmek, hakk zere vasiyetleşmek maruf; yni doğru ve gzel olanı yaymak iin dayanışma iinde olmak ve yardımlaşmak demektir. İyiliği emir ve ktlğ nehyetmenin messese haline gelmesi toplumlarda ktlk ve fenlığın yayılmasını nler. Toplumsal dayanışma ve sosyal meyyidelerle toplumun mtecnis yapısını geliştirir. Toplum ferdleri farklı karakter yapısında olsalar da ortak akıl ile mşterek değerlere sahip olurlar ve ortak bir nabız oluştururlar.
4. Birbirleriyle sabr zere vasiyetleşenlerdir. Hakk'ı tavsiyeden sonra Hakk ile buluşan insanların bu gzelliği elinde tutabilmesi iin deyeceği bir bedel vardır. O da sabırdır.
Hakk'ı kabul ve ona riayet konusunda insanın karşılaşacağı en byk engel nefsidir. Dnyanın ekiciliğine kolayca aldanan nefs, hevsının baskısı sonucu Hakk'a teslimiyet ve bağlılıkta oğu zaman bocalar. Bir dış destek ve yardım grmeyince Hakk'a itat konusunda gevşeyebilir. Bu yzden insanların birbirlerine uyarıları Hakk'a itat ve Hakk'ı kabl noktasında ok gereklidir. Bu uyarının ardından nefs engelinin sabır ile aşılması mmkndr. "Sabırla koruk helva olur" demişler. Hakk yolunda yrmek ok kolay bir iş değildir. Yerine gre mcdeleyi, acı ekmeyi ve zorluklara katlanmayı gerektirebilir, Hakk yolunda gzel iş grmek, bu dnyada gzel işler yapmak ve bu uğurda can vererek Hakk'a şehid olarak kavuşmak en byk sadettir. Ancak bunların hepsi azim ve sabıra bağlıdır. Zaten sabır nefsin iyi bir şey yapmak veya ktlklerden kaınmak iin acıya ve meşakkate tahamml gstermesi, sızlanmayı terketmesidir. Allah'dan yardım dilemenin fili yolu sabır, kavl yolu dudır.

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 84 misafir olmak zere toplam 84 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:95938  Toplam:94427152  Bugn ye:3  Dn:0  Toplam:32265  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84,