Forum    Kuran-ı Kerim  
     Yazan: semair   Son Yazan: siyahzambak (08.09.2007 12:38:05)     Cevap: 0    Okunma: 10148
      Konu Adı: Kur'an hayatımızın neresinde?

Yazan

Mesaj

 


semair
(normal)


Mesaj Sayısı: 33

   Mesaj Tarihi: 24.01.2007 14:31:15   
 
 

Bir kişinin Mslman olması, Kur?an?ı hayatına mdahil kılmasını gerektirir. Kur?an?ın hayata mdahale etmesi ise, bir meseleyi akademik boyutu veya detaylarıyla bilmekten te, en nemlisi hayata aktarmak iin bilmek ve bildiklerimizle de amel etmek demektir. Kur?an, insanların bireysel ve toplumsal sorunlarının zmlerini bildirir. Rabbimiz (c.c.), bu zmleri bildirirken, teorinin pratiğe gemesi, hayatın iinde yer alması iin de Hz. Peygamber?i (a.s) eğiterek rnek bir şahsiyet modeli oluşturmuştur.

?Biz seni alemler iin yalnızca bir rahmet olarak gnderdik.? (Enbiya, 21/107),

?Andolsun, sizin iin, Allah'ı ve ahiret gnn umanlar ve Allah'ı oka zikredenler iin Allah'ın Resulnde gzel bir rneklik vardır.? (Ahzab, 33/21)

Hz. Peygamber?in ashabından bazıları, İslam?dan nce şirkin insanıydı. Şirkin bataklığındaydılar. Allah?ın insanlara lutfettiği hidayet rehberi Kur?an, cahillerden alimler, hayasızlardan gzel ahlaklılar, zulm edenden adaletli rnek şahsiyetler ortaya ıkardı. Kur?an?ın inşa ettiği rnek şahsiyetler ?Saadet Asrı?nın ortaya ıkmasına ve yaşanmasına nayak olmuşlardır.

rnek bir şahsiyet olarak Bilal-i Habeşi (r.a.) ile ilgili bir hadiseyi hatırlatmak istiyorum. Bilal (r.a.) bildiğiniz gibi İslam?dan nce kle idi. Mslman olunca efendisi tarafından byk eziyetler ve işkencelere maruz bırakıldı. Bu kişi daha sonraları Mslman olunca, Bilal?le karşılaştığında utandı ve af diledi. Buna karşılık Bilal (r.a.) ona şu cevabı verdi: ?Cahiliye dneminde yapılanlar cahiliye dneminde kalmıştır.? Buna karşılık eski efendisi Bilal?e, ?Ey Bilal, sen ne gzel bir kardeş ve ne gzel bir okulsun.? Bir zamanlar kle olan Bilal (r.a.) hayatını Kur?an?la şekillendiriyor, Kur?an?la konuşuyor ve onun ilkelerine gre hareket ediyor; bağışlıyor, affediyor ve sonraki nesillere rnek bir şahsiyet haline geliyor.

Gnmzde neden Mslmanların durumları farklı. Kur?an?ın izdiği yol ile Mslman olduklarını syleyen toplumların durumları birbiriyle rtşmyor. Bu noktada ncelikle kendimizden başlayarak yanlışlıkları tespit etmemiz gerekiyor.

Kur?an hidayet ve rahmet kaynağıdır, fakat onun hidayet ve rahmet oluşu herkes iin değildir. Yalnızca onu okuyor olmak, evinde, işinde, hafızasında vs. bulundurmak hidayet ve rahmet garantisi olamaz. O ancak Allah?tan gereği gibi sakınanlar iin bir hidayet ve mminler iin şifadır. (Bkz. Bakara, 2/2; İsra, 17/82)

Mslmanların Kur?an?ı okurken sanki kendisine vahyolunuyormuş gibi dşnmesi gerekiyor. Muhatap olarak kendimizi grmeliyiz. Kur?an?a yanlış bir yaklaşım sonucunda şunları duyabiliyoruz; şu ayet İsrailoğulları, bu ayet Hıristiyanlarla ilgili, şunlar da Hz. Peygamber ve sahabesiyle ilgili diyerek aradan sıyrılıp ıkılabiliyor. Ayetlerin ilk muhatapları değişebilir ama mesajı herkesi kapsar. Kur?an?ın zelliğidir, doğrudan Hz. Peygamber?e hitap eden birok ayet aynı zamanda mminlere de hitap eder, hem Kur?an?da birok ayet, ?Ey insanlar? ve ?Ey iman edenler? diye başlar. Nzul sebebi Ebu Cehil, Ebu Leheb olan bir ayet bile bugnk haleflerinin durumunu aıklayıp, onlara, durumlarını değiştirmezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğunu bildirirken; mminlere ise onlar gibi zalim, nankr olmayın mesajını verir.

ncelikle Kur?an?a yaklaşma ve O?nun sunduğu ebedi hakikatleri algılama biimindeki problemleri ortadan kaldırmak gerekir. Hayatın iinde olması, hayata mdahele etmesi gereken Kur?an maalesef kltrmzde yceltilerek ulaşılmaz hale getirilerek belli geceler okunmaktan te işlev sahibi kılınmamıştır.

Kur?an?ı, anlamadan sırf sevap kazanmak amacıyla okumak bir erdem kabul edilir oldu. Onun, anlaşılması iin, akledilmesi, fıkhedilmesi, tefekkr edilmesi, tedebbr edilmesi, tezekkr edilmesi iin inzal olduğu unutularak, anlamadan okumanın da iyiliğe gtreceğine inanılır oldu. Hatta Kur?an kendisini kolay anlaşılır olarak tanımlamasına rağmen; ona adeta sen anlaşılmazsın ve seni anlayamayız diyenler oldu. Bunun acı sonularını, İslam aleminin iinde bulunduğu duruma bakarsak anlarız. İine dşlen problemlere bakıp, bunlar niin başımıza geliyor, bu onur kırıcı ve aşağılayıcı durumdan kurtulup, tekrar şerefli ve izzetli hale nasıl gelebiliriz diye sylenip duruyoruz. Gerekten hayatımızın merkezine Kur?an?ı yerleştirirsek, onun emir ve yasaklarına uyarsak hem dnyamızı kazanırız, hem de ahiretimizi. Fakat onu kendi anlayışımıza, mezhep ve meşrebimize uydurursak hem dnyamızı, hem de ahiretimizi kaybederiz.

Hayatımızın yeniden inşası iin, kendimizi Allah?ın (c.c.) en byk rahmeti olan Kur?an?a tabi kılmak ve onun bize sunduğu gzel rnek olan Hz. Peygamber gibi yaşamak zorundayız.

?Ve bu da ycelerden indirdiğimiz bereketli bir İlah kelmdır: yleyse ona tbi olun ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ki O'nun rahmetine layık olabilesiniz.? (Enam, 6/155)

?Rabbinizden size indirilene uyun, O'ndan başka velilere uymayın. Ne az ğt alıyorsunuz?? (Araf, 7/3)

?İman edenlerin, Allah'ın ve haktan inmiş olanın zikri iin kalplerinin 'saygı ve korku ile yumuşaması' zamanı gelmedi mi? Onlar, bundan nce kendilerine kitap verilmiş, sonra zerlerinden uzun bir sre gemiş, bylece kalpleri de katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan oğu fasık olanlardı. Bilin ki gerekten Allah, lmnden sonra yeryzne hayat verir. Şphesiz Biz, umulur ki aklınızı kullanırsınız diye size ayetleri aıkladık.? (Hadid 57/16-17)

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 171 misafir olmak zere toplam 171 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:4493350  Toplam:98824564  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171,