Forum    Snnet-i Seniyye  
     Yazan: GL-i NidA   Son Yazan: GL-i NidA (25.01.2007 23:17:01)     Cevap: 0    Okunma: 6796
      Konu Adı: FİL VAKASI (EBABİL KUŞLARI)

Yazan

Mesaj

 


GL-i NidA
(normal)


Mesaj Sayısı: 48

   Mesaj Tarihi: 25.01.2007 23:17:01   
 
 

FİL VAKASI (EBABİL KUŞLARI)

 Kbe'yi yıkmak zere byk bir orduyla gelen Yemen valisi Ebrehe'nin ordusuna saldıran kuşlar.

Ebbil, Arapa'da "blkler, sr, srler" demektir. Kelime, Kur'n-ı Kerim'de Fil sresinin nc yetinde gemektedir. Fil sresinde olay şyle anlatılmaktadır: "Grmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını boşa ıkarmadı mı? stlerine sr sr kuşlar gnderdi. Onlara amurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Nihyet onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı." (el-Fil, 105/1-5).

Bu olay Hz. Peygamber'in doğduğu yıl olmuş ve orduda bulunan fil/fillerden dolayı Araplar arasında "Fil Vak'ası", getiği yıl ise "Fil Yılı" olarak meşhur olmuştur. Olay kaynaklarda şyle zikredilmektedir:

Habeşistan Kralı Necşi Ashame'nin, Yemen'e hkmdar tyin ettiği Ebrehe b. Sabbah el-Eşrem, Mekke'ye giden kervan ve Kbe ziyaretilerini ekmek ve San'a şehrini ticaret merkezi haline getirmek zere burada Kulleys veya Kalis denilen bir tapınak (kilise) yaptırdı. Ancak tapınağa gelen olmadığı gibi Fukaym kabilesine mensup bir Arap veya bir grup Arap kiliseye girerek pislediler. Bunu ğrenen Ebrehe ok kızdı ve Kbe'yi yıkacağına yemin etti. Byk bir ordu ve gayet iri csseli "Mamud" adlı fili nde olduğu halde Mekke'ye yneldi. M.S. 570 veya 571 yılında altmış bin asker ve on yahut dokuz fille yola ıktı. (İbn'l-Esir, el-Kmil fi't Trih, Nşr: Tornberg, Beyrut 1965, I, 442).

Ebrehe yolda Yemen kralı Z Neferi bozguna uğrattı, ardından Has'amlıları yendi ve bunların Nufeyl b. Nubeyb adındaki liderinin hayatını bağışlayarak kendisine Mekke'ye gidişte rehber yaptı. Taif'teyken Sakif'liler tanrıları Lt'ı korumak uğruna Ebrehe ile işbirliğine yanaşıp Eb Regal'i ona rehber olarak verdiler. Ebrehe'nin fillerin desteğindeki muazzam ordusunun karşısında hibir ordu dayanamadı ve Kureyş'liler bu gelişe bakarak Kbe'nin yıkılacağına kesin olarak inanmaya başladılar.

Abdlmuttalibin Ebrehe ile Grsmesi

Mekke yakınında Mugammes denilen yerde Ebrehe ordusu adırlarını kurdu ve evredeki Mekke'lilere it develeri yağmaladılar. Burada, Eb Regal ld. Develerin iinde Abdlmuttalib'in de iki yz devesi vardı. Ebrehe'nin elisi Hınata el-Himyeri Mekke'ye giderek Kureyş'lilerin ileri gelenleriyle grşt ve "Kbe'yi tavaf etmeyi bıraktıkları takdirde onlara saldırmayacaklarını" syledi. Onlara sadece Kbe'yi yıkmak iin geldiklerini, kendileri ile savaşmayacaklarını bildirdi (İbn'l-Esir, a.g.e., s.443).

Abdlmuttalib, "Biz onunla savaşmak istemiyoruz, buna gcmz de yetmez. Orası Beytullah'tır, eğer korursa O (Allah) Harem'i korur" dedi; develerini grşmek zere Ebrehe'nin yanına vardı. Abdlmuttalib'e iyi davranan ve nce onu takdirle karşılayan Ebrehe, Abdlmuttalib develerini isteyince şyle dedi: "Seni ilk grdğmde gzme byk bir şahsiyet olarak grnmştn. Ama sen Kbe'nin korunmasını isteyeceğin yerde develerinin peşine dşnce gzmden dştn." Abdlmuttalib, "Ben develerin sahibiyim. Kbe'nin de sahibi var, O onu korur" dedi.

Abdlmuttalib develerini alıp Kureyş'lilerin yanına dnd, onlara olup biteni anlattı ve hepsi, muhtemel bir katlima karşı Mekke'den ayrılıp dağlara ekildiler.

Fillerin Yere Ckmesi

Sabaha karşı Ebrehe, Mekke'ye ilerledi. Mamud denilen byk fil, şehre yaklşınca yere kverdi; kalkması iin ok uğraştıkları halde kalkmadı. teki fillerin de, Kbe ynnde srldklerinde yere ktkleri, başka bir yne yneltildiklerinde koşarak kamaya alıştıkları grld. Bu mucizeyi olayın sıhhati Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Kusva adlı devesinin Mekke yakınlarında kmesi olayında, Nebi (s.a.s.)'in sylediği szlerle sbit olmuştur: Devesi knce Raslullah'ın ashbı, "Deve kt" dediğinde, Raslullah; "Hayır, Kusva kmedi, yalnız onu 'Fili engelleyen' engelledi" buyurmuştur. Buhri ve Mslim'de, Raslullah (s.a.s.)'in Mekke'nin fethi gn şyle dediği nakledilmektedir: "Yce Allah filleri Mekke'ye girmekten alıkoydu. Ama Rasln ve m'minleri oraya gnderdi. Dn olduğu gibi bugn de oranın hrmeti ide olmuştur. Dikkat edin, hazır olan olmayana bildirsin. "

Kuşlarn Ebrehe Ordusuna Saldirmasi

Ebrehe ordusu Mekke'ye girerken deniz tarafından, dah nce o blgede hi grlmemiş, kırlangıca benzer kuş srleri bir anda ortaya ıkarak Ebrehe ordusuna saldırdılar. Gaga ve penelerinde taşıdıkları taşları ve amurdan balıkları askerlerin zerine bıraktıklarında onlar, kurumuş, parampara olmuş ağa yaprakları gibi dağıldılar. Rehberleri Nufeyl katı, askerler kuş saldırısında telef olup feci şekilde ldler; yolda kalanlar, geriye dnenler de helk oldular. Mekke'liler bu mucizeyi dağlardan seyrederken Allah'ın irdesi karşısında hayret ve dehşet iindeydiler. Ebrehe, bu saldırıda etleri paralanmış, rmş halde San'aya dnerken, Hasm kabilesinin yaşadığı blgede gğs ikiye yarılarak acıklı şekilde ld (Kadı Beydv, Envr't-Tenzil, Fil Sresi tefsiri).

Kuşlar ve attıkları taşlar hakkında eşitli rivyetler vardır. Bu olay Raslullah'ın dnyaya geldiği yılda vuk bulduğundan, Peygamberimizin ilk mucizelerinden sayılmıştır. Muhammed b. İshak ve İkrime o yıl iek hastalığının Mekke'de yaygınlaştığını sylemişlerdir. Muhammed Abduh (v. 1905) bu rivyetlerden hareketle Kur'n'da geen "Tayran Ebbile" ifdesiyle kastedilenin "sinekler" olduğunu ayaklarında salgın hastalık mikrobu taşıyan sinek srlerini Allah'ın, Ebrehe ordusuna musallat kıldığını belirtmektedir. Yeryznn en ihtişamlı ordusu ve hayvanları (filleri) ile gelen Ebrehe ve ordusunu Allah, bir ibret olsun diye gzle grlemeyen kk canlılarla mikroplarla helk etmiştir. Bu grş yukarıda zikrettiğimiz gibi daha nce ilk siyercilerden Muhammed b. İshak da kaydetmiştir.

Bu tefsirde nemli olan husus; Muhammed Abduh, Reşid Rıza, ve diğer bazı mfessirlerin, Allah'ın, olağanst, fevkalde, harikulde mucizesi ile bu Allah dşmanı orduyu helk edişini dile getirmeleridir. Tefsirlerde kuşların mhiyeti hakkında değişik grşler bulunmaktadır. İbn Abbas ile Dahhak, Ebbil'i "birbiri arkasından gelenler" diye yorumlamışlardır. Hasan-ı Basri ile Katde, "ok" mnsına; İbn Zeyd "eşitli, sağdan soldan gelenler" mnsına; Mchid, "toplu halde arka arkaya gelen" mnsına geldiğini sylemişlerdir. Kuşların, blk blk, karışık trde oldukları anlaşılmaktadır. Rivyetlerde kuşlar; kırlangıca, kekliğe, sığırcığa, yarasaya, hatta "zmrd anka"ya benzetilmektedir .

"Siccil" kelimesi, taş ve amur demektir. Yahut, amurla sıvanmış taş anlamına gelir. "Asf" kelimesi, ağa yaprağı anlamına gelir. Haşerelerin ağa yaprağını yiyip ufalttıklarında yaprak yenik yenik hale gelir ki, srede anlatılmak istenen budur.

Srenin anlamı; Allah'ın, Kbe'nin mdafaasını mşriklere bırakmadığını, saldırganları alışılmadık şekilde helk ettiğini bize anlatmaktadır.

Olayın Gerceklestigi Yer

Fil olayı, Mzdelife ve Mina arasındaki Muhassab vadisi arasında bulunan Muassıb'da meydana gelmiştir. Mslim ile Eb Dvd, Cbir'den rivyetle onun şyle dediğini yazarlar: "Raslullah Mzdelife'den Mina'ya hareket ettiği zaman Muassıb vadisin de hızlanmıştı." İmam Nevev bunu şyle izah etmiştir: "Ashb-ı Fil olayı burada cereyan etmiştir. Onun iin, snnet olan, hacıların buradan hızla gemesidir" (Mevdd, Tefhimul Kur'an Trc: Muhammed Han Kayanı ve diğerleri, İstanbul 1988, VII, 238)

İmam Mlik de Hz. Peygamber'den, "Mzdelife durma yeridir, ama Muassıb vadisinde durulmamalıdır" hadisini nakleder.

Mşrik Kureyşlileri bu olay o kadar etkilemiştir ki, yz altmıştan fazla Kbe putunu unutup yedi yahut on sene Allah'a tapmışlardır. Fil sresin de Allah, Ashb-ı Fil'in acı kıbetinin fecatine sadece ana hatlarıyla değinmiş ve mşriklere, Hz. Muhammed (s.a.s.)'in dvetine karşı ıktıklarında, onların başlarına gelebilecek acıklı azabı hatırlatmıştır.


Aıl ey gonca glm..Ağlama şeyda blblmmm.. Bu inleyen garip dilim Ahı figanı gldr gll....
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 120 misafir olmak zere toplam 120 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:490326  Toplam:94821540  Bugn ye:16  Dn:0  Toplam:32278  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120,