Forum    Snnet-i Seniyye  
     Yazan: GL-i NidA   Son Yazan: GL-i NidA (26.01.2007 22:23:05)     Cevap: 0    Okunma: 6621
      Konu Adı: HABEŞİSTAN HİCRETİ

Yazan

Mesaj

 


GL-i NidA
(normal)


Mesaj Sayısı: 48

   Mesaj Tarihi: 26.01.2007 22:23:05   
 
 

HABEŞİSTAN HİCRETİ

 Mslmanların Mekke mşriklerinin zulmnden kurtularak İslm'ın ngrdğ biimde zgrce yaşayabilmek amacıyla Habeşistan'a yaptıkları g. Mslmanlar, ilki Hz. Muhammed'in peygamberlikle grevlendirilişinin beşinci yılında (614), ikincisi de altınca yılın (615) başlarında olmak zere iki defa hicret ettiler. Bu hicretler birinci Habeşistan hicreti ve ikinci Habeşistan hicreti olarak adlandırılır.

Kur'an'da hicret, cihaddan sonra en nemli eylem olarak değerlendirilir. Bunun nedeni aıktır. Bir mmin iin en nemli şey imanı ve imanının gereklerini yerine getirerek Allah'ın rızasını kazanmaktır. Gerek bir mmin kendi lkesinde, yaşadığı evrede bu amacına ulaşamıyorsa, yurdunun, işinin-gcnn, malının mlknn, akraba ve dostlarının hibir anlam ve nemi kalmaz. Bunlarla imanı arasında seim yapmak zorunda kalan insan, imanı seiyorsa, ancak o zaman gerek bir mmindir. Bu nedenle Mekke'de, mminler mşriklerin baskı ve işkenceleri yznden byle bir seim yapma noktasına doğru gelince, Kur'an onları, hicretin anlam ve nemini bildiren ayetlerle muhtemel bir hicrete hazırlamaya başladı. Bu konudaki bir ayette, "De ki: Ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dnya hayatında gzel davrananlara gzellik var. Allah'ın arzı geniştir. Ancak, sabredenlere mkafatları hesapsız denecektir" (ez-Zmer, 39/10) buyrularak bir hicretin gerekebileceği ima edilir. "Kendilerine zulmedildikten sonra Allah uğrunda hicret edenleri dnyada gzelce yerleştireceğiz; ahiret mkafatı ise daha byktr" (en-Nahl,16/41), ayeti ise mminleri hicrete aıka teşvik eder.

Kur'an, bir yandan mminleri hicrete hazırlarken, diğer yandan da hristiyanlık ve Hz. İsa hakkında gerekli bilgilerle donatıyordu. Habeşistan hicretinin hemen ncesinde gelen Meryem suresi, mminleri bu konuda yeterince bilgilendirdi. Ayrıca, mminlere hristiyanlarla nasıl mcadele etmeleri gerektiği ğretildi: "İlerinden zulmedenleri hari, kitap ehliyle ancak en gzel tarzda mcadele edin ve deyin ki; "Bize indirilene de, size indirilene de inandık. İlhımız ve ilhınız birdir, biz de O'na teslim olanlarız" (el-Ankebt, 29/46). Bu hazırlama ve bilgilendirmeden sonra, mminlerin hicreti bilfiil gerekleştirmeleri ynnde aık işaretler taşıyan şu ayetler geldi: " Ey inanan kullarım, benim arzım geniştir, bana kulluk edin. Her can lm tadacaktır. Sonra bize dndrleceksiniz. İnanıp iyi işler yapanları cennette, altlarından ırmaklar akan yksek odalara yerleştiririz; orada ebed olarak kalırlar. alışanların creti ne gzeldir. Onlar ki sabredenler ve Rabblerine tevekkl ederler. Nice canlı var ki rızkını taşıyamaz; onları da, sizi de Allah besler. O işitendir, bilendir" (el-Ankebt, 29/56-60). Ankebt suresi, oğu mfessire gre Habeşistan hicretinden ok sonra, Medine'ye hicretten hemen nce inmiştir. Ancak merhum Mevdd, yaptığı tahkikle surenin Habeşistan hicretinden nce indiği sonucuna varır. Ona gre nceki mfessirleri surenin hicretle ilgili ayetleri yanıltmış, yanlış değerlendirmelerine neden olmuştur. Daha nce merhum Derveze de aynı sonuca ulaşmış olmalı ki, Trke'ye "Kur'an'a Gre Hz. Muhammed'in Hayatı" adıyla evrilen eserinde andığımız ayetlerin Habeşistan hicretinin gerekleştirilmesine işaret eden bir anlam taşıdıklarını belirtir (II, 233).

Andığımız son ayetler indiği sırada artık hicret zamanı gelmişti. nk mşriklerin zulmleri, baskı ve işkenceleri dayanılmaz bir hadde ulaşmıştı. Hz. Peygamber, mminlerin Habeşistan'a hicret etmelerini buyurdu. Rivayetler, hicret yurdu olarak Habeşistan'ın seilmesinin nedenini, Necş'nin zulme rıza gstermeyen, adil bir insan olmasına bağlar. Buna ilve olarak sıkı ticaret ilişkileri nedeniyle tanınmasının, halkının ilh kaynaklı bir inanca (Hristiyanlık) sahip olmasının ve son olarak İslm'ın orada yayılma imknının bulunmasının da seimi etkilediği sylenebilir.

Hz. Peygamber'in tavsiyesi zerine bir grup mmin Mekke'den ayrılarak Habeşistan'a gt. Nbvvetin beşinci yılının (614) Receb ayında gerekleşen ilk bu hicrete en ok kabul gren rivayete gre onbiri erkek, drd kadın olmak zere toplam onbeş kişi katıldı. Bunlar arasında Hz. Osman b. Affn, Zbeyr b. Avvm, Abdurrahman b. Avf, Osman b. Maz'un, Mus'ab b. Umeyr, Eb Seleme b. Abdu'l-Esed gibi nde gelen sahabler de bulunuyordu. Bu ilk muhcirler Habeşistan'da son derece iyi karşılandılar. Kendi ifadeleriyle, dinlerini yaşama konusunda tam bir zgrlk ve gven iindeydiler. Allah'a istedikleri gibi ibadet ediyorlar ve kimse tarafından rahatsız edilmiyorlardı. Ne eziyet gryor, ne de kt laflar işitiyorlardı. Fakat iki ay sonra, mşriklerin mslman oldukları yolunda yanlış bir haber nedeniyle Habeşistan'dan ayrılarak Mekke'ye dndler. Mekke yakınlarına gelince gereği ğrendilerse de iş işten gemişti. aresiz, herbiri bir kable reisinden emn alarak Mekke'ye girdiler.

Habeşistan'dan dnen mminlerin byk oğunluğu kendi aileleri tarafından yeniden baskı altına alındı. Mşriklerin zulmleri de her geen gn biraz daha şiddetlendi. te yandan ilk hicret, Habeşistan'ın mminler iin gvenli bir yer olduğunu gstermişti. Bu nedenle Hz. Peygamber mminlere ikinci kez hicret izini verdi. Nbvvetin altıncı yılı (615) başlarında, Ca'fer b. Eb Tlib'in nderliğinde gerekleştirilen bu ikinci hicrete 18 ya da 19'u kadın olmak zere toplam 101 ya da 103 mslman katıldı. İlk muhcirlerin hemen tm, ikinci hicrette de yeraldı. İkinci hicret, Mekke'de tam bir matem havası estirdi. nk Mekke'de en az bir ferdi hicrete katılmayan aile yok gibiydi. Bir ailenin oğlu gitmişse diğerinin damadı; birinin kardeşi gitmişse, diğerinin babası ya da amcası gitmişti.

İkinci Habeşistan hicreti mşrik liderleri byk bir telaşa dşrd. Bylesine byk bir kitle hlinde gelen mslmanlar, son derece msit bir lke olan Habeşistan'ın İslamlaşmasına neden olabilir, ya da en azından Hz. Peygamber'e gl bir mttefik kazandırabilirlerdi. Byle muhtemel bir tehlikenin nne gemek iin Kureyş'in iki nl diplomatı Amr b. El-s ile Abdullah b. Eb Raba'yı Habeşistan Necş'sine eli olarak gndermeyi kararlaştırdılar. Planlarına gre eliler nce Necşi'nin yakın evresindekileri hediyeleriyle yanlarına ekecekler, daha sonra onların da yardımlarıyla. Necş'nin mslmanları Mekke'ye iade etmesini sağlayacaklardı. Fakat sonu hi de umdukları gibi olmadı. Geri eliler yakın evresinin desteğini sağladılar ama, gerekten adil bir insan olan Necşi'yi btn diplomatik oyunlarına rağmen zulmlerine ortak edemediler.

Eliler Necş ile grşerek muhacir mslmanların birtakım beyinsiz genler olduklarını, kendi dinlerini terkettiklerini fakat hristiyan da olmayarak yeni bir din icad ettiklerini, onları gzetmek amacıyla akrabalarının iade edilmelerini istediklerini sylediler. Necş, kendileriyle grşmeden bir karar veremeyeceğini belirterek mslmanları yanına ağırttı; elilerin taleplerini aktararak ne diyeceklerini sordu. Ca'fer b. Eb Tlib byle bir talebe hakları olmadığını gstermek amacıyla elilerden; kendilerinin kleleri, borluları ya da kısas etmek istedikleri katiller olup olmadıklarının sorulmasını istedi. Amr'ın sorulara olumsuz cevap vermesi zerine, ne hakla iade talebinde bulunulduğunu ğrenmek istedi. Amr'ın daha nceki szlerini tekrarlaması ve Necş'nin İslm hakkında bilgi istemesi zerine Hz. Ca'fer nl konuşmasını yaptı.

Ca'fer b. Eb Tlib, İslm ncesi durumları ile Hz. Peygamber ve İslm hakkında kısaca bilgi verdiği bu konuşmasında şunları syledi: "Ey Hkmdar, biz, cahil bir kavim idik. Putlara tapardık. l eti yerdik. Her ktlğ işlerdik. Akrabamızla ilgilenmez, ilgimizi keserdik. Komşularımıza iyi davranmaz, ktlk yapardık. İimizden gl olanlar zayıf olanları yer, ezerdi. Yce Allah bize kendimizden, soyunu sopunu, doğru szllğn, eminliğini, iffet ve nezhetini bildiğimiz bir peygamber gnderinceye kadar biz hep bu durum ve tutumda idik. O peygamber, bizim ve babalarımızın Allah'tan başka tapına geldiğimiz taştan vesireden yapılmış putları bırakarak Allah'ın birliğine inanmaya ve yalnız O'na ibadet etmeye bizi davet etti. Doğru sylemeyi, emaneti sahibine vermeyi, akraba ile ilgilenmeyi, komşularımızla iyi geinmeyi, haramlardan, kan dkmekten vazgemeyi bize emretti. Bizi her trl irkin, yz kızartıcı sz ve işlerden, yalan sylemekten, yetim malı yemekten, iffetli kadınlara dil uzatmak ve iftira etmekten men ve nehyetti. Kendisine hibir şeyi eş, ortak koşmaksızın yalnız Allah'a ibadet etmemizi bize emretti. Ve yine bize namazı, zektı, orucu de emretti. Biz ona inandık ve kendisini tasdik edip doğruladık. Onun Allah tarafından getirdiklerine gre kendisine tabi olduk. Hibir şeyi eş, ortak koşmaksızın yalnız Allah'a ibadet ettik. Onun bize haram kıldığı şeyi haram, hell kıldığı şeyi hell bildik. Fakat kavmimiz zerimize yryp bizi yce Allah'a ibadetten vazgeirerek putlara taptırmak, dinimizden dndrmek, teden beri serbeste işleyegeldiğimiz ktlkleri tekrar işletmek iin trl işkencelere uğrattılar. Onlar bize galebe alıp zulm ve tazyikleri altında ezmeye başladıkları, dinimizle aramıza girdikleri zaman, senin lkene ıkmak, sığınmak zorunda kaldık. Seni başkalarına tercih ettik. Senin himayene can attık. Ey Hkmdar, bir, senin yanında hibir zulme ve haksızlığa uğramayacağımızı umuyoruz" (M. Asım Kksal, İslm Tarih,i, Mekke Dnemi, IV. 191-192; bk. İbn Hişm, es-Sire, I, 356-362; Taber Tarih, II, 225).

Konuşmayı dikkatle dinleyen Necş, yanlarında Kur'an'dan bir blm bulunup bulunmadığım sordu. Bunun zerine Ca'fer, hicretlerinden hemen nce nazil olan Meryem Suresinin ilk otuzbeş ayetini okudu. Rivayetlere gre, ayetleri gzyaşları iinde dinleyen Necş, bunların Hz. Musa ve İsa'nın getirdikleriyle aynı kaynaktan geldiğini tasdik ederek, elilere mminleri teslim etmeyeceğini bildirdi. Amr'ın, mslmanların Hz. İsa hakkında ok kt szler kullandıklarını syleyerek Necş'nin kararını değiştirme abası da Ca'fer'in, "O, Allah'ın kulu, resulu, ruhu ve O'nun, dnyadan ve erden geerek Allah'a bağlanmış bir bakire olan Meryem'e ilka ettiği kelimesidir" şeklindeki cevabıyla yalnızca Necş'nin bu konudaki gereği kavramasına yaradı.

Habeşistan muhacirleri uzun yıllar hayatlarını burada huzur ve gven iinde srdrdler. Bu sre iinde başta Necş olmak zere birok kişinin mslman olmasına vesile oldular. Bunların bir blm, Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden nce Mekke'ye geri dnd. Başta Ca'fer b. Eb Tlib olmak zere byk blm ise Hicret'ten sonra, Hayber'in fethi (H. 7/628) sırasında Medine'ye gelerek mslmanlara katıldı.

HABEŞ LKESINE ILK HICRETIN TARIHI VE ORAYA ILK HICRET EDENLER:

Nbvvet'in beşinci yılında, Receb ayında

1) Hz. Osman b. Affan, b. Ebil'As, b. meyye

2) Hz. Osman'ın zevcesi Hz. Rukayya bint-i Resulllah

3) Ebu? Huzeyfe b. Utbe, b. Rebia, b. Abd. Şems

4) Ebu? Huzeyfe'nin zevcesi Sehle bint-i Suheyl, b. Amr

5) Zubeyr b. Avvam, b. Huveylid, b. Esed

6) Mus'ab b. Umeyr, b. Haşim, b. Abd. Menaf, b. Abduddar

7) Abdurrahman b. Avf b. Abd. Avf, b. Abd, b. Haris, b. Zhre

8) Ebu? Seleme b. Abdul'esed, b.. Hilal, b. Abdullah, b. mer, b.Mahzum

9) Ebu Seleme'nin zevcesi mm Seleme bint-i Ebi meyye, b. Mugire, b. Abdullah, b. mer, b. Mahzum

10) Osman b. Mazun, b. Habib, b. Vehb, b. Huzafe, b. Cumah

11)Amir b. Rebia'el'Anzi

12)Amir b. Rebia'nın zevcesi Leyla bint-i Ebi Hasme

13) Eb? Sebre b. Ebu Rhm, b. Abdul'uzza'l'Amiri

14) Ebu Sabre'nin zevcesi: mm Klsum bint-i Suheyl b. Amr

I5) Hatıp b. Amr, b. Abd şems

16) Sheyl b . Beyza

17) Abdullah b. Mes'ud

Dinlerinden dndrlmekten korkup dini bir vazife olarak , Kimi, yalnız başına, kimi, zevcesiyle,birlikte, Habeş lkesine hicret etmek zere kimi, binitli, kimisi de, yaya olarak.Mekke'den, gizlice yola ıktılar. Bu, İslam'da, ilk hicret idi.

 GARANİK HADİSESl VE İ YZ

Resulullah Aleyhisselam bir gn Mekkede Kabe de Necm suresini okumağa başlayıp surenin ,son ve Secde ayeti olan 62. Ayetini okuduktan sonra, orada ,Secde etmiş,orada bulunan yanındaki arkasındaki herkes,Mslmanlar, Peygamberimize uyarak secde etmiş, cemeatten, secde etmeyen kimse kalmamıştır.Mşrikler, putlarının adını işittikleri iin,putlarına, tazim maksadıyla secde etmişlerdi.Bu habesistandaki mslmanlara yanlis aksettirildi. Mekkeli Msriklerin Mslman olduklari zannedilerek bazi mslmanlar Habesistandan Mekkeye geri Dnmslerdi.


Aıl ey gonca glm..Ağlama şeyda blblmmm.. Bu inleyen garip dilim Ahı figanı gldr gll....
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 84 misafir olmak zere toplam 84 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:288644  Toplam:94619858  Bugn ye:11  Dn:0  Toplam:32273  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84,