Forum    Serbest Krs  
     Yazan: siyahzambak   Son Yazan: siyahzambak (27.01.2007 23:13:56)     Cevap: 0    Okunma: 7012
      Konu Adı: aşure gn

Yazan

Mesaj

 


siyahzambak
(kıdemli)


Mesaj Sayısı: 111

   Mesaj Tarihi: 27.01.2007 23:13:56   
 
 

Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhurdur."Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinir.  Muharrem ayının onuncu gecesi, Aşure gecesidir. Ertesi gn de Aşure gndr. Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen drt aydan biridir. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allah tel, birok duları Aşure gn kabul etmiştir. Bugnde Cenab-ı Hak on peygamberine on eşit ikramda bulunmuştur

Aşura Gnnn Allah katında da ok sekin bir yerinin olduğunu Fecr Suresinin ikinci ayeti olan

"On geceye yemin olsun" ifadelerinin tefsirinden ğrenmekteyiz.

Aşure Gn Olan ve Olacak Olan nemli Olaylar  Yerlerin ve gklerin yaratılması,
  Hz. dem'in tvbesinin kabl edilmiştir.
  Hz. Nuh'un gemisi Cudi Dağının zerine demirlemiştir.
  Hz. Ynus'un balığın karnından ıkması,
  Hz. İbrahim (a.s.)'in dnyaya gelmesi ve ateşten kurtulması
  Hz. İdris'in gğe ıkarılması,
  Hz. Sleyman (a.s.)'a saltanat verilmesi,
Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuşması, gzlerinin grmeye başlaması, Hz. Yusuf'un kuyudan ıkması
  Hz. Eyyb'un hastalıktan kurtulması,
  Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i gemesi ve Firavun ordusu ile birlikte helak olması,
  Hz. İs'nın doğumu ve lmden kurtulup, diri olarak gğe ıkarılması Aşure gn oldu.
  Hz. Musa (a.s.)'nın Firavun'un şerrinden kurtulması
  Hz. Hseyin (r.a.)'in şehid edilmesi
  Kıymetin kopması da Aşre gn olacaktır.
  Hz. Aişe'nin belirttiğine gre, Kabe'nin rts daha nceleri Aşura gnnde değiştirilirdi.

Aşre Gn Ne Yapılır ?

Bylesine manalı ve kudsı olayların gerekleştiği  bu mbarek gn ve geceda, Asr-ı saadette beri mslmanlar başka gnleredaha fazla ibadet etmişler ve daha fazla hayır hasenatta bulunmuşlardır.

1) Aşure gn oru tutmak snnettir

Aşure gn oru tutanın, bir yıllık gnahları affolur. (Hadis-i Şerif )

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mbarek gnde oru tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibdetleri kadar sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif )

Yalnız Aşure gn oru tutmak mekruhtur. Bir gn ncesi veya bir gn sonrası ile tutmalıdır!

2- Akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya eşitli yardım ile gnllerini alınmalıdır

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure gn akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur.  (Hadis-i Şerif )


3- İlim ğrenmeli

Aşure gn, ilim ğrenilen veya Allahı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer. (Hadis-i Şerif )

4- Sadaka vermek snnettir, ibdettir.

Aşure gn, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur.(Hadis-i Şerif )  

5- ok selam vermeli

Aşure gn, on Mslmana selam veren, btn Mslmanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif  

6- oluk ocuğunu sevindirmeli

Aşure gn, aile efradının nafakasını geniş tutanın, btn yıl nafakası geniş olur. (Hadis-i Şerif )

7- Gusletmeli

Aşure gn gusleden mmin, gnahlardan temizlenir. (Hadis-i Şerif )

8 - O gn, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalı,
 şura Gnnde ilk akla gelen ibadet ise, oru tutmaktır. Muharrem ayı ve şura Gn, Ehl-i Kitap olan Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da mukaddes sayılırdı. Nitekim, Peygamberimiz Aleyhissalt Vesselam Medine'ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin orulu olduklarını ğrendi.
"Bu ne orucudur?" diye sordu.
Yahudiler, "Bugn Allah'ın Musa'yı dşmanlarından kurtardığı Firavun'u boğdurduğu gndr. Hz. Musa (a.s.) şkr olarak bugn oru tutmuştur" dediler.
Bunun zerine Resulullah Aleyhissalt Vesselam da, "Biz, Musa'nın snnetini ihyaya sizden daha ok yakın ve hak sahibiyiz" buyurdu ve o gn oru tuttu, tutulmasını da emretti.(3)
Aşra gn yalnız ehl-i kitap arasında değil, Nuh Aleyhisselmdan itibaren mukaddes olarak biliniyor, İslam ncesi Cahiliye dnemi Arapları arasında İbrahim Aleyhisselmdan beri mukaddes bir gn olarak biliniyor ve oru tutuluyordu.
Bu hususta Hazret-i işe validemiz şyle demektedir:
"şr, Kureyş kabilesinin Cahiliye dneminde oru tuttuğu bir gnd. Resulullah da buna uygun hareket ediyordu. Medine'ye hicret edince bu orucu devam ettirmiş ve başkalarına da emretti. Fakat Ramazan orucu farz kılınınca kendisi şr gnnde oru tutmayı bıraktı. Bundan sonra Mslmanlardan isteyen bugnde oru tuttu, isteyen tutmadı." 'Buhari, Savm: 6
şura orucunun fazileti hakkında da şu mealde hadisler zikredilmektedir:


Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu:

"Ramazan'dan sonra ne zaman oru tutmamı tavsiye edersiniz?"
Peygamberimiz Aleyhissalt Vesselam, "Muharrem ayında oru tut. nk o, Allah'ın ayıdır. Onda yle bir gn vardır ki, Allah o gnde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o gnde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu.(5)


Yine Tirmizi?de de geen bir hadiste Peygamberimiz şyle buyurmuşlardır:
"şura Gnnde tutulan orucun Allah katında, o gnden nce bir senenin gnahlarına keffaret olacağını kuvvetle mit ediyorum."(6)
"Ramazan ayından sonra en faziletli oru, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan orutur?(7) hadis-i şerifi ise, bu gnlerde tutulan orucun faziletini ifade etmektedir.
Bu hadisin aılamasında İmam-ı Gazali, "Muharrem ayı Hicr senenin başlangıcıdır. Byle bir yılı oru gibi hayırlı bir temele dayamak daha gzel olur. Bereketinin devamı da daha fazla mit edilir" demektedir.
Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam şura Gnne denk getirmemek iin, Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve on birinci gnlerinde oru tutulması tavsiye edilmiştir.
Bu mndaki bir hadisi İbni Abbas rivayet etmektedir. Bunun iin, mstehap olan, aşure Gnn ortalayarak, bir gn nce veya bir gn sonra oru tutmaktır.
Bu gnde orutan başka hayır, hasenat ve sadaka gibi gzel detlerin de yaşatılması isabetli ve yerinde olacaktır. Herkes imknı nisbetinde ailesine, akraba ve komşularına ikramda bulunur; bugnlerin faziletini bildiren hdiseleri hatırlayarak ihsanda bulunursa şphesiz sevabını kat kat alacaktır. Bilhassa, Peygamberimiz, m'minin aile efradına şure Gnnde her zamankinden daha ok ikramda bulunmasını tavsiye etmiştir.
Br hadiste şyle buyurular: "Her kim Aşura Gnnde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder."(9) Bu aile mefhumunun iine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir. Fakat, bunun İin fazla klfete girmeye, aile btesini zorlamaya lzum yoktur. Herkes imknı lsnde ikram eder.
şura gnnn manevi ve berraklığı zerinde Kerbela karanlığının kesafeti de grlmektedir. 61. hicret yılının Muharrem'ine ait 10. gnnde Hazret-i İmam Hseyin (r.a.) 55 yaşında iken Sinan bin Enes isimli bir hain tarafından Kerbel'da hunharca şehit edilmiştir. Bu gadr ve zulmn arkasında Emevi Halifesi Yezid, onun Kfe valisi İbni Ziyad vardır. Yarım asır ncesinden Peygamberimizin bizzat haber verildiği bu ciğerleri yakan olay Hazret-i Hseyin'i Cennet genlerinin efendisi olma şanına yceltmiştir.

Şehitler mkfatını almış en yce mertebelere ulaşmıştır. Yce Allah'ın da zalimlere hak ettikleri cezayı en dil bir şekilde vereceğinden şphemiz yoktur. Kader hkme boyun eğen her m'min bu olaya zlr, ancak itidalini ve soğukkanlılığını kaybetmez. Duyguları yanlışlara ve taşkınlıklara gtrmez. nk meydana gelen btn olaylar ezel takdirin bir hkmdr. Bu aıdan bunu bir "yas merasimi" haline dnştrmek ehli-i snnetin itikat ve inancına aykırıdır.


ilerlediğiniz yolda hi bir zorlukla karşılaşmıyorsanız,bilinki o yol asla sizi doğruya ulaştırmaz...
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 180 misafir olmak zere toplam 180 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:781081  Toplam:95112295  Bugn ye:25  Dn:0  Toplam:32287  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180,