Forum    Tasavvuf  
     Yazan: siyahzambak   Son Yazan: siyahzambak (12.11.2006 18:25:13)     Cevap: 0    Okunma: 8185
      Konu Adı: MRŞİDE İNTİSAP

Yazan

Mesaj

 


siyahzambak
(kıdemli)


Mesaj Sayısı: 111

   Mesaj Tarihi: 12.11.2006 18:25:13   
 
  MRŞİDE İNTİSAP

İntisap, Kur?an ve snnette anlatılan, vlen ve teşvik edilen biat etme amelinin kapsamı iindedir. Ne var ki, biat da intisap da oğu mslmanların gndeminden tamamen ıkmış bulunuyor. Bazıları art niyetliler bu kavramları eşitli ıkarlarına alet etmiş, bazıları da aslını ğrenmeden yanlış grnt ve bilgilere aldanıp inkra kalkmıştır İntisabın dinimizde nemli bir yeri vardır. Mesele dinin ihyası, insanın ıslahıdır. Bu vazife, her devirde usulne uygun olarak yerine getirilmelidir. İntisap ya da biat... İşin adına değil, aslına bakılmalıdır. Bir farzı yerine getirmeye yardımcı olan şeyler de farz hkmnde olur. İnkrdan sakınmak, kibirden kurtulmak, ilah emirleri ihlasla yerine getirmek, haramdan kamak, gzel ahlklı olmak her mslman iin farzdır. Tasavvuf, bu farzları yerine getirmeyi hedeflemiş bir terbiye okuludur. İntisap, işte bu okula kaydolmaktır. İntisap, hakkın ipine sarılmaktır. İntisap, cemaat olmaktır. İntisap hak yolunda bir rehbere bağlanmaktır. İntisap, Allah dostuyla Allah yolunda gitmek iin akid yapmaktır. İntisap, terbiye grmş bir kmilin terbiyesine girmektir. İntisap, veliler kervanına katılmak ve nurlu silsileye tutunmaktır. İntisap, kmil mrşitle manevi bağ kurmak ve onunla Allah iin dost olmaktır. Biat ve intisap işinde asıl olarak iki taraf vardır; birisi Allahu Teal, diğeri de, kul. Mrşidin yaptığı iş, kulun Allah?a giden yolunu amak, bu yolda ona şahitlik yapmak ve delil olmaktır. İntisaptan gaye mrşid değil, Allahu Tealdır. Tasavvuftaki intisaba, ?inbe?, ?el alma?, ?el verme?, ?tevbe etme? de denir. btn bunlar aynı şeydir. Bir hak talibi mridin, mrşidine sadık ve bağlı kalacağına, Allah iin, Allah yolunda onun terbiyesine teslim olacağına, haramlardan kaıp helal ve hayırlara sarılacağına, gnahlardan tevbe edip bir daha yapmayacağına dair sz vermesine ve buna Allah?ı, Rasuln ve mrşid-i kmili şahit tutmasına intisap denir. İntisabın Kur?an ve Snnet?ten delili oktur. Rasulullah (A.S.), Allah?ın birliğini kabulden sonra, ashabıyla tek tek ve toplu halde takva, ibadet, gzel ahlk, cihad ve hizmet iin pek ok szleşme yapmıştır. Buna biat denir. Bu biat uygulaması sonraki devirlerde devlet idarecileri ve maneviyat nderleri iin birer rnek olmuştur. Kur?an?da biat Cenab-ı Hak Kur?an-ı Hakim?de biatı değişik ayetlerde zikrederek, şekil ve hedefini şyle belirtmiştir: ?Rasulm! Sana biat edenler hi şphesiz Allah?a biat etmektedirler. Allah?ın eli onların ellerinin zerindedir. Kim yaptığı ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile yaptığı ahdine vefa gsterirse, Allah ona byk bir mkafat verecektir.? (Fetih/10) ?Ey Peygamber! M?min kadınlar, seninle biat etmeye geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar iin Allah?dan mağfiret dile. Şphesiz Allah, ok bağışlayandır, ok esirgeyendir.? (Mmtehine/12) (Snnet?teki biat şekillerini, ?Mrşid-i Kmile İntisabın Şekli ve Gayesi? adlı eserimizde genişe işlemiştik. Delil ve rnekler iin oraya bakılmalıdır.) Mrşide intisabın şekli Biat ve intisabın z, kalbin teslimiyeti ve sağlam niyettir. Şekiller alamettir, gaye değildir. Ancak bunun zahiren bir usul ve adabı vardır. Bu konuda intisabın delili olan hadislerden ıkaracağımız usuller şunlardır: Rasulullah (A.S.), Allahu Teal?nın Rasul ve halifesi olarak, erkek-kadın btn insanların Peygamberi ve rehberi olduğu gibi, O?na vris olan kmil mrşidler, rabban alimler de btn beşeriyetin irşad ve ıslahını hedef almalıdır. Mrşid-i kmil hibir ayırım yapmadan herkese ve her kesime ilh daveti, iman, ihlas, takva ve gzel ahlkı tebliğ etmekle memurdur. Mrşid-i kmil, kendisine intisab edecek erkeklerle elele tutarak veya szl bir şekilde bu intisabı gerekleştirebilir. Kadınlar mrşid-i kmile intisaplarını szl olarak, bir perde veya kapı arkasından yapmalıdırlar. Kmil mrşid, Rasullullah (A.S.) Efendimiz?in yaptığı gibi bir ucundan kendisi, diğer ucundan da tevbe ve intisap edecek kimselerin tutacağı şekilde bir bez veya sarık uzatarak tevbe ettirip, intisab yaptırabilir. Bu, zellikle tevbe ve intisap edeceklerin ok kalabalık veya vaktin ok dar olduğu zamanlarda yapılır. Ayrıca, mrşid-i kmil, bir erkek veya kadını tevbe ve intisab yaptırma hususunda kendisine vekil olarak grevlendirebilir. Vekilin yapacağı, intisabı tarif etmek ve vekili bulunduğu zata irşad işinde yardımcı olmaktır. Hz. Rasulullah (A.S.)?ın Hz. mer?i ve Hz. Umeyme?yi (R.A.) grevlendirmesi gibi. Mahremi olmayan bir kadının elini, onu tehlikeden kurtarmak ve zaruri tedavi gibi dinen msaade edilen bir mazeret yokken tutup musafaha etmek, hayır gibi gzken bir iş iin de olsa caiz değildir. Bu, Snnet?e uygun olmadığı gibi, yapana hayır da getirmez. Allame Eşref Ali Tanev (Rh.A.) bu konuda şu tesbitleri yapmıştır: ?Bazı bilgisiz veya dikkatsiz kimseler, kadınlardan el ele biat alıyorlar. Bu kesinlikle caiz değildir. Yabancı kadının tenine zaruretsiz el dokundurmak gnahtır. Hadiste, bu amelin batıl ve haram olduğu belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz (A.S.)?dan daha mttaki ve iffetli kim olabilir? Kadınlardan biat alma konusunda Peygamber Efendimiz?in bu kadar ok dikkat etmesine rağmen, hibir mrşidin kendisini baba veya melek gibi grerek, sorumsuz ve hayasız bir şekilde kadınlarla biat etmesi doğru değildir. Biatın anlamı sz vermektir. Bunun szle olması yeterlidir. Son devirlerde bazı mrşidler, bağlanmayı kuvvetlendirmek ve halkın kalbini teskin iin, bir kumaş parasının bir ucunu kendisi tutup, diğer ucunu intisap edecek kimseye uzatarak intisap yaptırmaktadırlar. Bunun hi bir zararı yoktur. Ayrıca erkekler iinde zaruret halinde veya zaruret olmadan szl biat yeterli olabilir. Bunun da hibir sakıncası yoktur. Fakat elle biat yapmak, biatın en ok alışılan şeklidir ve erkekler iin bu hususta hibir mani yoktur. Hatta elle yapılması, biatın zahir ve batın manasını iinde bulundurduğuiin daha evldır.? İntisabın gerekleri İntisap eden kimseye lazım olan ilk şey ihlastır. İhlas, işini, ibadetini, hizmetini Allah?ın rızası iin yapmaktır. İntisap kmil mrşide yapılmalıdır. Bu mrşid, Hz. Peygamber (A.S.)?a kadar uzanan bir silsileye sahip bulunmalıdır. İrşad izni olmayan ve silsilesi bulunmayan kimseye yanaşmamalıdır. İntisap edilen kmil mrşidi Allah iin sevmek, bu yolda ona gvenmek, onun bu işte mahir olduğunu bilip kendisine itimat etmek, terbiye ve terakki iin şarttır. İntisap, itaat ve samimiyet ister. Yolun gereklerini, mrşidin emir ve tavsiye ettiği vazifeleri gcnce yerine getirmeyen kimse, intisabında samimi değildir. İntisabı sahih ve sağlam hale getirmek iin mrşitle aynı yolu, aynı ameli ve aynı hali bir derece paylaşmalıdır. İntisap lene kadar samimiyetle korunmalıdır. Kmil mrşidi Allah iin seven ve elinden tutan kimse, bu sevgiyi ve beraberliği hayatın her dneminde, acı-tatlı hallerinde muhafaza etmelidir. İntisabın meyveleri Bir mrşide intisap eden kimseyi, mrşidi Allah?ın bir emaneti olarak grr; sever, terbiye halkasına alır. Sadık mrid, mrşidin manevi evladı olur, onun ailesinden sayılır. Bu sayede btn silsilenin bereketine kavuşur, manevi mirasına konmuş olur, feyizlerinden nasiplenir. İnsan sevdiği ve tabi olduğu kimselerle haşrolur. Kıyamet gn Allahu Teal herkesi imamı ile birlikte huzuruna ağırır. Kmil mrşide tabi olan kimse mrşidi ve onun bağlı olduğu veliler ordusuyla birlikte mahşere gelir. Veliler, kendilerine verilen şefaat yetkisini nce tanıdıklarına kullanırlar. İntisap eden kimse bir cemaatin iine katılmış olur. Bu cemaat dua, gz yaşı, zikir ve tavsiye ile Allah yolunda birbirlerini desteklerler. Şeytana karşı siper olurlar. Cemaat halinde yapılan hayırlı amellerin sevabına btn cemaat ortaktır. Bir kmil mrşidin duaları iinde anılmak, onun yapmış olduğu zikir, amel ve hizmetlerden bir hisse almak mrid iin en byk kazantır. Dilaver Selvi


ilerlediğiniz yolda hi bir zorlukla karşılaşmıyorsanız,bilinki o yol asla sizi doğruya ulaştırmaz...
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 139 misafir olmak zere toplam 139 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:2163105  Toplam:96494319  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139,