Forum    Tasavvuf  
     Yazan: siyahzambak   Son Yazan: melih.s (19.11.2006 16:25:54)     Cevap: 1    Okunma: 9913
      Konu Adı: veliye hrmetin ls

Yazan

Mesaj

 


siyahzambak
(kıdemli)


Mesaj Sayısı: 111

   Mesaj Tarihi: 13.11.2006 12:33:45   
 
 

Tasavvufun dışında kalan ve ona taassupla bakan bazıları, hrmetle ibadeti birbirine karıştırıyor. yle ki, bu kimseler mridin mrşidine gsterdiği edeb, hrmet, teslimiyet ve muhabbeti ok aşırı bularak, mridi ve mrşidi şirkle suluyor. İşin tuhaf yanı, onların şirkle suladıkları Allah dostları da, bir mr boyu btn şirk eşitlerinden kurtulmak iin uğraşıyor. Aslında veli, işin en başında şirk ve gsteriş gibi en tehlikeli sulardan kurtuluyor, fakat ne yazık ki bazı kimselerin sulamasından kurtulamıyor. Veli olmanın temeli marifete ermektir. Marifet, Yce Rabbi ilhlık sıfatlarıyla tanımak ve haklarını korumaktır. Kulun hakkı ile Rabbi?nin haklarını birbirine karıştıran kimse marifet sahibi olamaz. Velinin tek hedefi tevhittir. Gerek tevhide ulaşmayan kimse veli olamaz. Veli olmayan nasıl mrşid olsun? Bizatihi ibadet edilmeye, yceltilmeye, vlmeye ve sevilmeye sadece Cenab-ı Hak layıktır. O'na ibadet ve saygı iin bir sebebin bulunması gerekmez. O cennet ve cehennemi yaratmasaydı bile, kula gereken, samimiyetle O'na kulluk etmek, btn sevgisiyle O'nu sevmek ve yceltmektir. Hrmetin asıl sebebi Peygamber ve veli de olsa hi bir insan, kendisinden kaynaklanan bir sebeple başkalarının hrmet ve hizmetini hak etmiş değildir. Şeref ve izzetin tek kaynağı Allahu Teal?dır. Btn izzet, şeref, kıymet, nimet ve ikram O'nun elindedir. O kulları iinden dilediğini seip peygamber yapar. Onu mucize ve melekleri ile destekler. Kendisini temiz fıtrat, keskin anlayış, gzel ahlk ile ssler, insanların nne bir rehber olarak koyar ve "buna tabi olun!" emrini verir. İşte o andan itibaren Peygambere itaat Allah'a itaat olur. Ona isyan eden, karşısında Yce Allah'ı bulur. Onu seveni Allah sever; zenin hakkından da O gelir. Peygamberler Yce Allah'ın en sevgili dostlarıdır. Hepsinin imamı Hz. Muhammed (A.S.) Efendimiz?dir. O, hrmetlerin en gzeline layıktır. Yapılabilecek her vg onun iin azdır, fakat ona secde etmek haramdır. Şerefli şahsını kul vasfından ıkarıp ilhlık vasfında grmek sapıklıktır. Bir veli iin de durum aynıdır. Velyet halktan değil, Allah'tan gelir. Veli, Allah tarafından eti, kemiği, soyu, malı, milleti sayesinde değil; imanı, irfanı ve edebi ile sevilir. Allahu Teal sevdiği kullarını diğer kullarına da sevdirir. Bu sevgi ona karşı hrmet ve edebi gerektirir. Allahu Teal bir kulunu sevince, onu btn meleklere, gkteki ve yerdeki varlıklara sevdirir; gnllerde ona karşı bir hrmet hissi yerleştirir. Bu ilah bir kanundur, değişmez. (Meryem/96) Allah'ın Habibi (A.S.) şu mjdeyi veriyor: "Allahu Teal bir kulu sevdiği zaman Cibril'i ağırır ve ?ben falanca kulumu seviyorum, onu sen de sev? buyurur. Cibril de o kulu sever. Sonra gk ehline seslenerek; ?Haberiniz olsun, Allah falanca kulu seviyor, onu siz de sevin!? der. Onu gk ehli de sever. Sonra o kul iin yeryznde kabul ve kullar arasında ona karşı sevgi konur.? "Şphesiz Allah, melekleri, btn gk ve yer ehli, hatta yuvasındaki karınca, denizdeki balık, insanlara hayır ğreten alim ve salih kimseye salt, dua ve istiğfar ederler." Şimdi şu soruyu sormak gerekir: İmanı, edebi, irşadı ve hizmeti ile Allah'ın dostu olduğu gn gibi aık olan bir kmil mrşide cmle alem hayran ve hrmet iinde iken, biz hangi mantıkla ilgisiz kalacağız, onu hafife alacağız, ondaki ilahi nur ve sevgiden mahrum olacağız? Hele de bu kıymetli şahsiyetlere dil uzatmak, onları alaya almak, karalamak, dşmanlık yapmak vahim bir talihsizliktir. Herkes, kalbindeki iman ve takva kadar Allah'ın sevdiklerini sever, O'nun dinine hizmet eder, ilahi emanetleri korur. Yce Rabbimiz ly şyle ortaya koyuyor: "Kim Allah'ın şeirini (varlığının delillerini ve dininin almetlerini) yceltirse, bu kalbinin takvasındandır." (Hac, 32) Byk mfessir Taber (Rh.A.), ayetin şu manaya geldiğini belirtiyor: M'min kullarıma, bana ait olan her şeye hrmet, saygı ve usulnce muamele etmek haktır, bortur." (Taber, Camiu'l-Beyan) Rasulullah (A.S.) Efendimiz uyarıyor: ?Allah adamlarını hafife alanın kendisi alalır.? (Tirmiz, Ahmed) "Byğmz (hrmet ve edeble) yceltmeyen, kğmze merhamet gstermeyen, alimimizin (kıymet ve edebini) bilmeyen bizden değildir." (Ahmed, Hakim, Tirmiz) Bazıları, tevhidi koruma niyetiyle takvasıyla meşhur velilere, zellikle de kmil mrşidlere hrmet, tazim ve edepten kamakta ve aynı zamanda halkı da bundan sakındırmaktadırlar. Bu kimseler, bilerek veya bilmeyerek iman bir tehlike iine ve ilh tehdit altına girmektedirler. Oysa tereddde ne gerek var? Bu mmetin salihleri ve irşadla meşgul kmilleri, hibir zaman yahudi ve hıristiyanların alimleri gibi ilh sınırları ve edebi iğnemediler ki tehlike arzetsinler. Kmil velilere Allah iin hrmet gsteren sadık talipler de onları kulluk vasfından ve mkellefiyet bağından ıkarmadılar ki şirke ve zarara girsinler. Herkes herşeyini Kur'an ve Snnet edebine gre yaptıktan sonra sonu rahmet ve cennettir. Bu hrmeti putlara yapılan tazime, zalimlerin nnde baş eğmeye veya mevki sahiplerine yağ ekmeye benzetenler, belli ki ilh edeb ve hrmeti bilmiyor; hak ile batılı, nur ile ateşi birbirine karıştırıyorlar. Bilinmelidir ki, kmil mrşidin mridinden, stadın talebesinden, imamın cemaatinden istediği edeb, kendi adına ve nefsi hesabına değildir. Kmil mrşid ve rabban alimler, talebelerini ilh edeble edeblendirmek ve onları Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kabul grecek şerefli bir kul haline getirmek iin uğraşırlar. İmam Şa'rani (K.S.) der ki: "Mrid, mrşidi tarafına ayağını uzatmama edebine bile dikkat etmeli, en kk adapsızlığı basit grmemeli, huzurunda ve gıyabında edebe dikkat etmelidir. Bu edebi elde eden mrid, nihayet Allahu Tel'ya karşı edebli olma haline ykselir. nk mrşid mrid iin manen ykselme sebebi, marifet ve edeb mektebidir." (el-Envaru'l-Kudsiyye) Kmil mrşid, alim, arif ve salihtir. Allah?ın dostu, Peygamberimiz?in vrisidir. Terbiyemizle uğraşan manevi bir babadır. O btn vasıflarıyla hrmet ve saygıya layıktır. İeri girince ayağa kalkmak, ziyaret ederken elini pmek, huzurda edeb iin boyun bkp sessizce oturmak, devamlı yzne bakmaktan sakınmak hrmetin zahir şeklidir. lsz yceltmenin tehlikesi Rasulullah (A.S.) Efendimiz?in şu uyarısı pek ok tehlikenin nn kesmektedir: "Ey insanlar! Sznz dikkatli syleyin. Sakın şeytan sizi basit ve boş şeylere sevketmesin. Ben, Abdullah'ın oğluMuhammed ve Allah'ın Rasulym. Vallahi, sizin beni Allah'ın ycelttiğinden daha ykseğe ıkarmanızı sevmem." (Ahmed, İbnu Kesir) Bu uyarı, mmetin nnde bulunan btn imam ve mrşidlerin, cemaat ve mridlerin temel anlayışı olmalıdır. Herhangi bir mrid, nndeki mrşidi vme ve yceltme adına esasen anlamadığı, bizatihi tecrbe ve mşahede etmediği hal ve makamları, yetki ve tasarrufları ona ait gstermekle uğraşmamalıdır. Buna gerek olmadığı gibi, bu tip yakıştırmaları ispat etme imkanı da yoktur. Bir şeyhin, Allahu Tel gibi herşeyi bildiğini sylemek kfrdr. Onun btn alemi elinde tuttuğunu iddia etmek haramdır. Mrşidi adına keşif ve kerametler uydurmak, byle hikayelerle onu insanların nazarında ycelteceğini sanmak, koyu bir cehalettir. İlmi, edebi, takvayı, taatı, hizmet ve cihadı hafife alıp, grdğ ryalar ve hlyalar ile şeyhini tanıtmaya, tasavvufu anlatmaya alışmak; mrşid adına bir cinayet, temiz tasavvuf yoluna ihanettir. Grnen hallerden ve yaşanan fiillerden birşey anlamayıp ryalarda hikmetler aramak, feraset değil gaflettir. Asıl hrmet ve edeb mrşidin huzurunda değil, onun bulunmadığı yerlerde muhafaza edilmelidir. Şu rneği iyi dşnelim: Rasulullah Efendimiz (A.S.) abdest aldığında, Ashab-ı Kiram Rasulullah'ın abdest suyunu kapıp, yzlerine ve vcutlarına sryorlardı. Rasulullah (A.S.): "Niin byle yapıyorsunuz?" diye sordu. Dediler ki: "Bereketlenmek ve sevap kazanmak iin!" Bunun zerine Efendimiz: "Kim Allah ve Rasul?nn kendisini sevmesini istiyorsa (byle şeyler yerine), konuştuğunda doğru sylesin, emanete ihanet etmesin ve komşusuna eziyet etmesin." buyurdu. (Heysem, Kurtub) Demek ki mridin mrşidine olan saygı ve sevgisi, sırf şekilde kalan hareketlerle, el pp yerlere serilmelerle değil; kalpteki samimiyet, haldeki istikamet, ve insanlara Allah iin hizmetle ispat edilebilir.


ilerlediğiniz yolda hi bir zorlukla karşılaşmıyorsanız,bilinki o yol asla sizi doğruya ulaştırmaz...
 

Cevap(1)
melih.s
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 19.11.2006 16:25:54  
 
 

Allah  razı olsun..

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 260 misafir olmak zere toplam 260 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:4256513  Toplam:98587727  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219, Misafir220, Misafir221, Misafir222, Misafir223, Misafir224, Misafir225, Misafir226, Misafir227, Misafir228, Misafir229, Misafir230, Misafir231, Misafir232, Misafir233, Misafir234, Misafir235, Misafir236, Misafir237, Misafir238, Misafir239, Misafir240, Misafir241, Misafir242, Misafir243, Misafir244, Misafir245, Misafir246, Misafir247, Misafir248, Misafir249, Misafir250, Misafir251, Misafir252, Misafir253, Misafir254, Misafir255, Misafir256, Misafir257, Misafir258, Misafir259, Misafir260,