Forum    Snnet-i Seniyye  
     Yazan: abdullah   Son Yazan: n_dilek (15.11.2006 02:27:15)     Cevap: 3    Okunma: 8501
      Konu Adı: Peygamber Efendimizin Yaptığı Gnlk Dualar

Yazan

Mesaj

 


abdullah
(normal)


Mesaj Sayısı: 33

   Mesaj Tarihi: 13.11.2006 21:32:50   
 
 
Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua:Okunuşu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nşur."
Anlamı: "Bizi ldrdkten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır."  (Buhari: 11/96)Her Sabah Okunacak Dua:Okunuşu: "Allahmme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."
Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle lyoruz ve (kıyamette) varış sanadır."  (Ebu Davud: 5067)Her Akşam Okunacak Dua:Okunuşu: "Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir."
Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle lyoruz ve dnş yalnız sanadır."  (İbn Mace, Dua: 14)Şirkten Korunmak İin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:Okunuşu: "Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi."
Anlamı: "Allahım! Şphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şphesiz ki btn gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin."  (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)Yemekten Sonra Okunacak Dua:Okunuşu: "Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena mslimin."
Anlamı: "Bizi nimetleriyle yediren ve iiren ve bizi İslam zere bulunduran Allah'a hamd olsun."  (Ebu Davud, At'ime:15)Elbise Giyerken Okunacak Dua:Okunuşu: "Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin."
Anlamı: "O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi."  (Tirmizi, deavat: 107)Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike."
Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , gnahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını a."  (Mslim, msafirin:68)Camiden ıkarken Okunacak Dua (sol ayakla ıkılır):Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sımni mineşşeytanirracim."
Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru."  (Buhari, teheccd: 25)Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir):Okunuşu: "Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi."
Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allahım, her trl pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım."  (İbni Mace, Teharet: 9)Heladan ıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla ıkılır):Okunuşu: "Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani."
Anlamı: "(Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun."  (İbni Mace, taharet:10)Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:Okunuşu: "Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke."
Anlamı: "Allah'ım! Seni her trl noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hibir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum."  (tirmizi, deavat: 38)Su İtikten Sonra Okunacak Dua:Okunuşu: "Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina."
Anlamı: "Bize tatlı soğuk su iiren ve gnahlarımız sebebiyle onu iilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun."  (Ebu Nuaym)Aynaya Bakarken Okunacak Dua:Okunuşu: "Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi."
Anlamı: "Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Benim yaratılışımı gzel kıldığın gibi ahlakımı da gzelleştir."  (İbns-snni, El- Ezkar: 270)Aksırma Esnasında:


Aksıran kimsenin; "Elhamdulilllah" "Allah'a hamd olsun" demesi, o'nu işiten kimsenin de: "Yerhamukeallah" "Allah sana merhamet etsin" demesi gerekir. Aksıran kişi, yanında "Yerhamukeallah" denildiğini duyunca: "Yehdina ve yehdikumullah " " Allah bize ve size hidayet versin". Veya, "Yehdikumullahu ve yuslihu balekum" "Allah, sizi doğru yola yneltsin ve işlerinizi dzeltsin" demelidir.  (Buhari, Edep: 125)Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:
nce besmele okunur; tekbir getirilir. Sonra:Okunuşu: "Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun."
Anlamı: "Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne ycedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna g yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize dneceğiz."  (Zuhruf Suresi 13-14)Eve Girerken Okunacak Dua:Okunuşu: "Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna."
Anlamı: "Allahım! Her giriş ve ıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girer, Allah'ın adıyla ıkarız ve Rabbimize dayanıp gveniriz."  (Ebu Davud, Edeb: 112)Evden ıkarken Okunacak Dua:Okunuşu: "Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim."
Anlamı: "Allah'ın adını anarak (evimden ıkıyorum) ben, Allah'a dayanıp tevekkl ettim. (her trl) kuvvet ve kudret ancak yce Allah'ın yardımıyladır."  (Tirmizi, deavat: 34)Gece Uykudan nce Okunacak Dua:Okunuşu: "Bismike Allahumme emutu ve ehya."
Anlamı: "Senin adını anarak lr ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!"  (Buhari, Deavat: 7)


dost odurki,sana doğrusun diye dost değildir ,sana doğrusun diyen...
 

Cevap(1)
furkan
(yeni)


Mesaj Sayısı: 1

   Mesaj Tarihi: 14.11.2006 00:17:27  
 
 
s.a
kardşeim allah razı olsun. bunları hepimizin bilmesi ve uygulaması gerekir. rabbim inşaallah bu duaları hayata tektek tatbik edenlerden eylesin inşaallah.
selam vbe dua ile....

.....vefa aradıklarımdada vefasızlık buldum...
 

Cevap(2)
abdullah
(normal)


Mesaj Sayısı: 33

   Mesaj Tarihi: 14.11.2006 15:53:16  
 
 

a.s abim inş. Allah razı olsun


dost odurki,sana doğrusun diye dost değildir ,sana doğrusun diyen...
 

Cevap(3)
n_dilek
(yeni)


Mesaj Sayısı: 7

   Mesaj Tarihi: 15.11.2006 02:27:15  
 
 

Allah razı olsun inş.


GLMSE.... O?nun mmetlerinden biri olarak yaşadığın iin...
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 195 misafir olmak zere toplam 195 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:2519679  Toplam:96850893  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195,