Forum    Serbest Krs  
     Yazan: resule hasret   Son Yazan: resule hasret (24.05.2007 11:26:07)     Cevap: 0    Okunma: 7639
      Konu Adı: SİHİR VE BY

Yazan

Mesaj

 


resule hasret
(normal)


Mesaj Sayısı: 20

   Mesaj Tarihi: 24.05.2007 11:26:07   
 
 

Sihir ve By;

Sihir, bedenlere vede gnllere tesir eden, İnsanı hasta yapan, hatta ldren, karı ile koca arasını aan bazı dzenlerdir. Bunun Trke karşılığı "By" dr.

By vardır, yani tesir edebilir. Ancak haramdır. İmlam by ve byclğ yasaklamıştır. By ğrenenler hakkında Kura'an-ı Kerim şyle buyurur:

"Kendilerine zarar verecek, faydalı olmayacak şeyleri ğreniyorlar." (88)

Allah Resul, aralarında şirkinde bulunduğu yedi byk gnah arasında by yapmayı da saymıştır.(89)

Bynn islami hkm şyle verilmiştir: Eğer yapılan by imanın şartlarından birini inkar etmek varsa o by kfr gerektirir. Yoksa gerektirmez. Mesela birisi, byclerin herşeyi yapabileceğine inanırsa, Alla'a şirk koştuğunda kfir olur. Allah Muhafaza.

Eğer lm veya hasta etme veya karı ile koca arasını ama sıhri yaparsa fasık olur. Bazı mctehitlere gre her ikisi de ldrr.

Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin hadislerinden bazı şeyler okuyarak yapılmış byleri bozmak cizdir. Allah Resullne yapılan by felak ve nas sreleri okunarak bozulmuştur.(90)

Bazı Byler gz boyamaktan ibarettir. hokkabazlıktır.Bunların gerek bir yanı yoktur. Bazı byler ise insanı gerekten etkiler. Bu ikinci tip by ile meşkul olan byclerin yaptıkları zındıklıktır. Bunun iin mutlaka dnyada cezalandırılmaları gerekir.

Kur'an-ı Kerim, bize byclerin şerrinden Allah'a sığınmamızı ğretmiş ve bu konuda şyle buyurmuştur. "Dğmlere fleyen byclerin şerrinden Allah'a sığınırım de."(91)


Kaynak;

(88 Bakara Suresi:102)
(89 Buhari, Vesaye;23)
(90 Medariku'- Tenzil Felak Suresi)
(91 Felak Suresi; 4)Nazar, nazar boncuğu ve muska;

Nazar, bakış, gz değmesi demektir. Allah Resul, "Nazar haktır" buyuruyor(92) Yani bazı insanların bakışlarının maddi ve manevi yapıları zerinde olumsuz etkiler yapması bir gerektir.
Bundan Allah'a sığınılmalıdır. Yine Allah Resul; Eğer kaderi geride bırakabilecek bir şey varsa o da gzdr." buyurmuştur.(93)

Ancak nazar değmesi diye insanlara veya herhangi bir eşyaya boncuk, nazarlık takmak caiz değildir. Bunar cahiliyet devrinden kalma adetlerdir. Allah Resul buyuruyor; "Muska ve by şirktir."(94) On kişilik bir hey'et biat etmek zere Allah Resulnn huzurna gelmişlerdi

Dokuz tanesi biatını yapmıştı. Onuncusu geldiğinde Allah Resul elini ona vermemişti. Sebebi sorulduğunda,"O'nun kolunda muska vardır." demişti.Bunun zerine o adam, kolundaki muskayı paralamış. Sonra biat etmesi iin peygamberimiz elini uzatmış ve şyle buyurmuştur. "Muska asan şirk koşmuş olur."(59) Yani muska asıpta kalbini ona bağlayan şirk koşmuş olur.

Allah Resul bir adamın pazusun da altın bir bilezik grmş. Onu kınayan bir dille: "Bu da ne?" diye sormuş. Adam "Omuzumdaki bir hastalıktan dolayı takıyorum" deyince kendisine şu cevabı vermiş. "Aman bu bilezik, senin hastalığını dahada arttıracaktır.ıkar, at Eğer bu senin zerindeyken lecek olursan ebediyyen iflah olmazsın."(96)

İbrahim en-Nehai şyle diyor; "Sahabiler,Kur'an ayetlerinden olsa bile muskaları hoşkarşılamazdı. Ancak Allah Resulnn gz değmesine, zehirli hayvan sokmasına, nemle denen yaralardan meydana gelen kurtlara karşı yalnız okumaya ruhsat verdiğine dair rivayetler mevcuttur."(97) Hz. Aişe diyor ki; Allah Resul gz değmesine karşılık okumayı bana emrederdi."(98)

İnsan ve cin gz değmesine karşı peygamberimiz, felak ve nas surelerini okuyup kendine flediği rivayet edilmiştir.(99) Allah Resul, eşitli hastalıkları okuyarak tedavi etmiştir.(100)

O şyle derdi; "Allah hibir dert gndermemiş ki, dermanınıda gndermesin."(101)

Kur'an Ayetleri peygamberimizin yaptığı dua ve zikirlerle hasta okumanın caiz hatta snnet olduğu hususunda icma vardır. (104)Kamil Miras da şyle syler; "Şer'an haram olan nefes, frklerin ve cinlerin emrinde olduğu iddia eden cincilerin nefesidir."(105)

Muska, boncuk tamka, arabalara, binalara kemik, biber veya gz değmesine mani olacağı inancıyla birşey asmak, kurşun dkmek haramdır."(106)

Muska, eğer tılsım gibi şeylerden olursa caiz değildir.(107) Şayet Kur'an'dan bazı ayetler ve Resulullah'ın bazı dualarından olursa caiz olduğunu syleyenlerde vardır.(108) Ancak zerinde muska olarak Kur'an ayetlerini taşıyan kişi tuvalete girebilir, cnp olabili, kadın adet halinde olabilir. İşte bu sebeplerden dolayı muska taşımamak en doğru yol olur. Allah Resulnn snnetinden ayetleri akuyarak tedavi etmek vardır, fakat muska kesinlikle yoktur. O, muskaya msade etmemiştir.(109)


Kaynak;

(93 Tirmizi)
(94 Ebu Davut)
(95 Ahmet bin Hnbel)
(96 Ahmed bin Hanbel)
(97 Buhari)
(98 Buhari)
(99 İbn-i Mace)
(100 Buhari)
(101 Buhari)
(102 Umdetu-l Kari)
(103 Ebu Davud)
(104 Neylu'l-Evtar)
(105 Tecrid-i Sarih)
(106 İbn-i Abidin)
(107 Ebu Dabud)
(108 Davudoğlu, Mslim,selam)
(109 Ahmet bin Hanbel)Not= By'den korunmak iin Allah Resulnn bize bildirdiği Felak ve Nas Surelerini ok okuyalım Ay'da binlere yakın salavat ekelim...Evinizde By olduğundan şphe duyar bulursanız. O evdeki Bereketin artması cin ve şeytanların kovulması iin Bakara Suresinin ilk Ayetini bol bol okuyun.
Aşka Mecnun

Bir insan kendisine by yapılıp,yapılmadığını nasıl anlar bu konu iin hocalara,kalp gz aık zatlara danışabilirmi ve bu zatların ğtlerini yerine getirebilirmi bu zatların gvenilir olduklarını nasıl anlarız?

Değerli Kardeşlerim;

Bu konuda olur olmaz herkese mracaat etmek doğru olmaz. İlmine ve takvasına gvenilen ve hi bir maddi menfaat beklemeden Allah rızası iin isanlara yardım eden ilim sahibi kişilerin tavsiyelerine gre de hareket edilebilir. Durum psikolojik bir rahatsızlıkta olabilir. necelikle dindar bir psikoloğa mracaat etmeyi tavsiye ederim. Eğer by yapıldığı tesbit edilirse okunması gereken bazı sure ve dualar vardır. Bunları okumaya devam etmek faydalı olur.

Kişinin Allah'a sığınması, iman ve ibadet konusundaki titizliği ile, bynn tesir etmesinde etkili olan şeytanın insana yaptığı telkinlere kulak asmaması, şeytanın insanlar zerindeki etkisini azaltır ve bynn tesirinden de korunmuş olur. nk şeytanın yaptığı, sadece telkin yoluyla korkutmak, şpheye dşrmek, vesvese vermekten ve temelsiz kuruntulardan, neticesi olmayan vaatlerden başka bir şey değildir. Nitekim, Kur'n-ı Kerim'de şyle denir: "(Şeytan) onlara sz verir ve onları mitlendirir; halbuki şeytanın onlara sz vermesi, aldatmacadan başka bir şey değildir." (Nisa suresi, 120)

Ayette geen "mitlendirme" ve "sz verme", bilindiği gibi geneldir. Ancak konumuzla ilgili olması da sz konusudur. nk insan, pek ok şey umar. Hatta kendini umduğu şeylere, yani beklenti ve mitlerine ylesine kaptırır ki, bazen kendi kendisini bile byler ve olmasını istediği şeyler iin byclere gider. Bu da, yanlış olduğunu bile bile bu yola gitmesi ve şeytanın bu konuda kendisine teminat vermesiyle olur. Bu, genellikle haramlarda olur. Yani bir bakıma insan kendisinde by olduğunu, birilerinin bu işle ilgilendiğini dşnerek, hastalığı davet eder. Oysa, gerek yle olmayabilir.

Nitekim ayetlerde, "İman edip yalnız Rablerine tevekkl edenler zerinde şeytanın bir hakimiyeti olmayacağı"ndan, "Ancak onu dost edinip Allah'a ortak koşanlar zerinde hakimiyet kurabileceğinden sz edilir. (Nahl suresi, 99-100) Hakimiyet kurma konusunda insanın, inanmanın yanı sıra ihlaslı olması da sz konusudur. Şeytanın, ihlaslı kimseler zerinde bir hakimiyeti sz konusu olamayacağı, bu kimseleri Allah'ın koruyacağı belirtiliyor. Ancak "İhlassız ve tevekklsz kimselerden gcnn yettiklerini kandıracağı, davetiyle şaşırtacağı; svarileri ve yayaları ile onları yaygaraya boğup; mallarına, evltlarına ortak olabileceği, kendilerine vaatlerde bulunarak aldatabileceği" konusunda şeytana izin verilmiştir. (İsra suresi, 63-65) Bu da, yaşamakta olduğumuz hayatın bir imtihan olmasından kaynaklanmaktadır. Yoksa tam bir yetki değildir. Zaten şeytan, insana boş kuruntulardan başka bir şey telkin etmez.

Aıka anlaşılan odur ki, şeytanın, etkisi altına alıp rahatsız ettiği kimseler, onun kendisine sokulmasına zemin hazırlayan ve bu işe meydan veren kimselerdir. Zira şeytanın, Allah'ın halis kulları zerinde kesin bir etkisi yoktur. Bunu yapmaya alışsa bile onlar, dua ve ibadetlerle, Allah'ın kitabını okumakla bu işin stesinden gelirler. Zaten by ve byclk yapanlar hakkında indirilen ayetin sonunda da ", Ama onlar, Allah'ın izni olmadan, by ile hi kimseye zarar veremez." (Bakara suresi, 102) buyurulmaktadır.

Bynn hakikat olduğu kabul edilince, herkese tesir etmesi de tartışılmaz. Ancak daha fazla tesir ettiği kimseler de mevcuttur. Bunlar da şeytanın vesvese ve evhamlarına nem veren ve bu tr şeylere aık olan kimselerdir. Byle kimseler, daha ok kendi kendilerini bir saat gibi kurup hasta eder. nk şeytan, insana sadece vesvese verir ve yanlışı doğru olarak gstermek ister. Aslında hi de nemli olmayan ses veya grntleri kendince değişik şekillere ve seslere benzetenler evhamlı, itikadı zayıf, ibadeti ve zikri olmayan, Allah'a olan grevleri konusunda gevşek davranan ve ibadetlerini ihmal eden kimselerdir. Nitekim, ayette, bu hususlara işaret edilmektedir. (Hac suresi, 52-55)

Btn bu saydıklarımın dışında, bynn tesir ettiği takva sahibi kimseler de yok değildir. Ancak, yce Allah'a teslimiyet gsterilip tevekkl edildiği ve tam anlamıyla sığınıldığı, gnlk evrad- ezkarlar okunduğu, gnlk ibadetlere titizlikle devam edildiği, her gn birka sayfa Kur'n-ı Kerim ve Kur'n-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in (a.s.m.) okunmasını tavsiye buyurduğu sure ve dualar okunduğu takdirde bynn tesiri nlenebilir. nk kt niyetli kimseler by yapsalar bile, herkesin ve her şeyin stnde mutlak g ve kuvvet sahibi Allah vardır ki, O'nun gc dnyanın btn sihirbazlarının ve kendilerine yardımcı olan cinlerin ve şeytanların gcnden stndr. Zira, kendisinde g bulunduğunu iddia edenleri de yaratan Allah'tır. O dilemezse hi bir şey olmaz. Nitekim, Hz. Peygambere yapılan by konusunda Cenab-ı Hak (c.c.) "Felk" ve "Nas" surelerini indirip bunlarla dua edip kendisine sığınmasını istemiştir. Hz. Peygamber de yle yaparak şifa bulmuştur. Bylece Peygamberimiz, byclerin gayretlerini neticesiz bırakmış ve arzularını kursaklarına tıkamıştır.

Nitekim, "Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah'ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gereği grrler." (A'raf suresi, 201) Ayette işaret edildiği gibi, şeytani bir etki altına giren kimsenin ilk yapacağı şey, Allah'a sığınmak olmalıdır. Allah'ın emrettiği hususlar kısaca, kişinin hell ve haramları gzetmesi, dua ve ibadetlerine dikkat etmesi, madd ve manev olarak temiz, duygu ve dşnceler ierisinde, halis bir niyetle Allah'a mteveccih olmasıdır. Zira şeytan, kıyamet gn vaatlerinin birer aldatmaca, gerek gibi gsterdiği şeylerin birer kuru yalandan başka bir şey olmadığını syleyip işin ierisinden ıkacak ve byclerin ve peşinden gidenlerin hepsini yzst bırakacaktır. (İbrahim suresi, 14:22)

Bakara Sresi'nin 102. ayetinden de anlaşılan odur ki, sihirlerin en byk tesiri, ruhlar zerindedir; fikirleri bozar, kalpleri eler, ahlkı perişan eder, toplumların altını stne getirir. Şu halde, 'sihrin aslı yoktur' diye aldanmamalıdır. Ve byle sihirbazlardan sakınmalıdır.

Bununla beraber bunları yapanlar, Allah'ın izni olmadıka kimseye bir zarar veremez. nk gerek tesir ne sihirde, ne sihirbazda, ne tabiatta, ne ruhta, ne yerde, ne gkte, ne şeytanda, ne de melektedir. Hakiki messir, ancak ve ancak Allah'tır. Fayda ve zarar denilen şey de ancak O'nun izni ile meydana gelir. O halde, her şeyden nce Allah'tan korkmalı ve Allah'a sığınmalıdır ve bunlara karşı koymak iin de Allah'ın kitabına sarılmalıdır.

NS SURESİ'NİN KARANLIK GLERE VE BYYE KARŞI OKUNMASI

"De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
İnsanların hkmdarına, insanların ilahına,
O sinsi vesvesecilerin şerrinden.
O ki, insanların gğslerine vesveseler fısıldar.
Gerek cinlerden, gerek insanlardan." (Nas suresi, 1-6.)

Gerek grnp bilinen, gerekse grnp bilinmeyen gizli dşmanlarımıza karşı okunan ve kendisiyle Allah'a sığınılan dua makamında bulunan ve "Muavvizat" denilen, Kur'n-ı Kerim'in son suresi, yani "İhlas, Felk ve Nas" sureleri, her derde deva niteliğindedir ve (deyim yerindeyse) bu sure, "Kur'n eczanesinin aspirinleri"dir. Bu sebeple, bunlarla Allah'a sığınmalı ve gecenin karanlığından, şeytanların, cinlerin, byclerin, vesvesecilerin şerrinden bunlarla korunmalıdır.

Malumdur ki, bynn tesir etmesi, kişinin iinde bulunduğu psikolojik durumlarla, karamsarlık, evham ve şphelerle de yakından ilgilidir. Felk ve Nas Sresi'nde ise bu noktalara işaretle, normal durumlarda olduğu gibi, insanın başına byle bir hal geldiğinde de yine sadece Allah'a sığınması istenmektedir. Nitekim, Kur'n-ı Kerimde, "Bylece biz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını dşman yaptık. (Bunlar), aldatmak iin birbirlerine yaldızlı szler fısıldarlar" buyuruluyor. (En'am suresi, 112.)

Mealini verdiğim, bu ayete gre; insanın her trl tehlikeye aık olduğu, cinlerden ve insanlardan olan dşmanlarının gerek muhatap olduğu yaldızlı ve sihirli szlerle, gerekse kitaplara dklen ve asıl niyetlerinin ne olduğu bilinmeyen kurgu dolu yazılarla rahata kandırılabileceğini grmekteyiz. Btn bunlara karşı da, dinlediği kimseyi Allah adına dinlemesi ve işine O'nun adıyla, "Euz-Besmele" ile başlaması gerekliğini, okuduğu kitapları da hak namına okuyup, hakikate dair mesajlar almak kaydıyla ve yine "Euz-Besmele" ekerek okuması gerektiğini anlıyoruz. nk şeytan, Allah namına başlanılıp bitirilen işlerde ok rahat parmak oynatamaz. Byclerin ve insanı kandırmak amacı gden bir kısım edebiyatı ve felsefecinin kt niyetleri de ancak bu yolla akim kalır. Yoksa bunların bu yollarla insanları aldatması, okuyucularını veya dinleyicilerini konunun ritmine kaptırıp bylemeleri mmkndr. Zaten sapıtanların oğu da byle saptırılmaktadır. İşte, buna binaen, bu surede, nce İhlas Sresi ile "Tevhid İnancı" telkin edilerek başlanması, Felk ve Ns Sresi ile de Allah'a sığınılması istenmektedir.

Nitekim, Yazır, bu sureyi genişe tefsir etmiş ve bu surenin tefsirini yaparken Kurtubi'nin Ebu Zer'den naklettiği ilgin bir hadis-i şerifi de nakletmiştir. Ki, bu hadiste Hz. Peygamber (a.s.m.), "insan şeytanlarına" dikkat ekerek; "Sen insan şeytanından Allah'a sığındın mı?" (Hak Dini Kuran Dili, X. 191 ) buyurmuştur.

Kısacası, gnlk hayatımızda dua ve ibadetlerimize dikkat eder, dualarla Allah'a sığınır ve gerektiği gibi yakın olursak, O'nun himayesine girer, byden ve byy uygulayabilecek byclerden, habis ruhlardan korunmuş oluruz. 

Bu durumda, tedavi olmak iin, habis ruhlarla ilişki kurup yanlış işler de yaptığını bildiğimiz bycler yerine, doktorlara ve tıbba mracaat etmek gerekir. Dua ile yapılacak tedavilerde de, Resulullah'ın (a.s.m.) tavsiye ettiği dualara, ayrıca, Kur'n'dan rneklerini verdiğimiz dualara başvurmak gerekir. Efendimizin (a.s.m.) kendisinin de yaptığı, Hz. işe'den (r.a.) rivayet edilen şu tavsiyeye uymak da en doğru davranış olur; "Hz. Peygamber (a.s.m.), yatağına girdiği zaman, ellerine fleyip Muavvizeteyn'i ( Felak ve Nas sureleri) ve Kul Hvallahu Ehad'i okur, ellerini, yzne ve vcuduna srer, bunu da kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman, aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi." (Buhari, Fedail-ul Kur'an, 14, Tıbb,39)

Hz. Peygamber (a.s.m.), hastaları, tedavi etmek iin byclere gndermemiştir. Ya tıbba havale edip hekimlere gndermiş, ya da Kur'n ve Snnet eczahanesine gndermiştir. Bylece evrensel şifalardan faydalanmasını istemiştir. Hem zaten Yce Allah, Kur'n'ın, mminler iin bir rahmet ve bir şifa olduğunu bildirmiş (İsra Suresi,82), manevi dertlerimiz iin başvuru kaynağı olarak da Kur'n'ı gstermiştir.

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 144 misafir olmak zere toplam 144 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:1568849  Toplam:95900063  Bugn ye:42  Dn:0  Toplam:32304  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144,