ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
HİBE BAHSİ
         Bu blmde toplam 22 Hadisi Şerif var.
Konu: Hediye;komşu Hakkı
Başlık: Hibe Edilen Şey Az Olsa Bile İstihkr Edilmemesi Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in: Ey mslman kadınlar, komşu bir kadın, kadın komşu (sunun hediye) sini, bir koyun parası olsa bile, sakın kk grmesin! buyurduğu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 1123

Konu: Hediye (9)
Başlık: Hibenin Fazleti Hakkında Hazret-i işe Hadsi (2)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

(kardeşi Esm'nın oğlu) Urve'ye şyle dediğ rivyet edilmiştir: - (Vallahi) hemşre-zdem! Biz (Peygamber kadınları) hille bakar, (grr) dk. Sonra bir hill (daha grrdk): iki ayda hill, (tamamlardık da) Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in (hane-i sadeti) odalarında bir ateş parası yakılmazdı. Urve: ben: - Ey teyze! Ya (sizin azığınız ne idi,) sizi ne yaşatırdı? diye sordum. O: - Esvedn: hurma ile su, buyurdu. Şu kadar ki, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in Ensr'dan komşuları, bunların da sağım koyunları vardı. Bunlar, koyunlarını sağarlardı, stlerinden Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e hediye ederlerdi; Reslullah da onda bize iirirdi, diye cevab verdi.

Hadis No: 1124

Konu: Dvete Katılmak (icbet);hediye
Başlık: Hibenin Fazleti Hakkında Hazret-i işe Hadsi (2)
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in: [Eğer ben bir (koyun) paası (zıyfeti) ne ağırılsam, muhakkak icbet ederdim. Yine bana bir paca hediye edilse, onu da muhakkak kabl ederdim] buyurduğunu rivyet edilmiştir.

Hadis No: 1125

Konu: Av;hediye
Başlık: Hibenin Fazleti Hakkında Enes İbn-i Mlik Hadsi Ve Bu Hadsin Rivyet Tarikleri
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, mşrn-ileyh demiştir ki: biz (bir seferde) Merr'z-Zehrn'da iken bir tavşanı rktp kaırmıştık. Hey'et-i seferiyye koştularsa da yorulup ciz kaldılar. Ben hayvana yetiştim, yakaladım; ve onu Eb Talha'ya getirdim. Eb Talha hayvanı kesti. Ve oyluğunun st tarafını, yhud iki budunu (benimle) Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e gnderdi. Resl-i Ekrem bu hediyeyi kabl buyurdu. Bir rivyette tavşanın etinden yedi de.

Hadis No: 1126

Konu: Hediye (9)
Başlık: mm-i Hfeyd'in Peygamberimize Hediyeleri. Bunların Peygamberimiz Tarafından Kabl Buyurulması
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Gelen bir habere gre, mşrn-ileyh Hazretleri demiştir ki: mm-i Hfeyd ki, İbn-i Abbs'ın halasıdır. (Bir kere) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e (Bdiye armağanı) bir mikdar keş, tereyağı, ve birka keler hediye etmişti. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem keşten, tereyağından birer mikdar yedi de kerh addederek kelerleri bıraktı. Yine İbn-i Abbs demiştir ki, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in yemek sofrasında keler yenilmiştir. Eğer keler haram olsaydı Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in sofrasında yenilmezdi.

Hadis No: 1127

Konu: Hediye (9)
Başlık: Reslullh'ın Hediyeyi Kabl Edip Yediği, Sadakadan Hazer Ettiği Hakkında Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Gelen bir rivyete gre, mşrn-ileyh şyle demiştir: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e (ile hricinden) bir taam getirildiğinde şyle sormak i'tiydında idi: - Bu hediye midir, yoksa sadaka mıdır?. Cevben: - Sadakadır! denilirse, Reslullah Ashbına: - Siz yeyiniz! buyururdu da kendisi yemezdi. Eğer: - Hediyedir! denilirse, salla'llahu aleyhi ve sellem hemen elini uzatırdı. Ve Ashbiyle berber yerdi.

Hadis No: 1128

Konu: Hediye (9)
Başlık: Reslullh'ın ilesini De Sadakadan Men' Ettiğine Dir Rivyetler (3)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, mşrn-ileyh demiştir ki: (Bir kere) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e (yemek iin) bir mikdar et getirilmişti de bunun Berre'ye sadaka edildiği haber verilmişti. Resl-i Ekrem: O, Berre'ye sadakadır; fakat bize (Berre'nin) bir hediye (si) dir, buyurdu.

Hadis No: 1129

Konu: Hediye;kadın Kıskanlığı
Başlık: Reslullh'ın ilesini De Sadakadan Men' Ettiğine Dir Rivyetler (3)
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in kadınları iki gurba ayrılmışlardı: Bunun bir gurbunda işe, Hafsa, Safiyye, Sevde; br hizbinde de mm Seleme ile Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in diğer kadınları bulunuyordu. Mslmanlar, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in işe'ye muhabbetini pek iyi bildiklerinden bunlardan birisinin yanında Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e takdm etmek istediği bir hediyesi bulunursa o hediyesini, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in işe hnesinde bulunduğu zamna kadar te'hr ederdi de hediye shibi hediyesini Reslullah işe hnesinde iken gnderirdi. Bu cihetle mm Seleme hizbi dedi-koduya başladı da bunlar, mm Seleme'ye: - (Var,) Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e syle!, Halka i'ln etsin!, Ve: her kim Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e bir hediye vermek isterse, o kimse Reslullah kadınlarından hangisinin odasında bulunursa bulunsun hediyesini versin, demişlerdi. mm Seleme, kadınların kendisine syledikleri bu sz Reslullah'a syledi. Fakat Reslullah ona cevab vermedi. mm Seleme hizbine dhil olan kadınlar mm Seleme'den vaziyeti sorduklarında, o da: - Reslullah bana bir şey sylemedi, diye cevab verdi. Onlar mm Seleme'ye: - Reslullah'a dediğimizi bir daha sylesen, dediler. O da Reslullah'ın nbeti ona dolaşıp geldiğinde sbıkı vechile Reslullah'a arzetti. Fakat Reslullah (yine) ona bir şey sylemedi. mm Seleme'den kendi hizbindeki kadınlar vaziyeti sorduklarında o da: - Reslullah bana bir şey sylemedi, diye cevab verdi. Onlar da mm Seleme'ye: - Artık Reslullah sana bir cevab verinceye kadar bu dileğimizi Reslullah'a arz eyle! dediler. Hakkaten mm Seleme de Reslullah'a kendi nbetinde dnp geldiğinde syledi. Bu def'a Reslullah cevben: - Sakın işe hakkında sylenip de bana ez verme, bana hi bir kadın nbetinde iken vahiy gelmez de yalnız işe'nin odasında iken gelir, buyurdu. mm Seleme: - Ben de y Reslullah sana ez vermekten tevbe ederek Allah'a rc' ederim, di (ye zr dile)dim, dedi. Sonra mm Seleme hizbindeki kadınlar Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in kızı Ftıma'ya mrcaat ettiler ve Reslullah'a gnderip: - Y Resla'llah! Kadınların Eb Bekr'i kızı hakkında Allah'dan senin iin adlet istiyorlar, demesini ric ettiler. Ftıma da Reslullah'a bu sretle syledi. Reslullah: - Ey kızcağım! Benim her sevdiğimi sen sevmez misin? buyurdu. Ftıma da: - Evet severim! dedi. (Reslullah): - yle ise işe'yi sen de sev! (buyurdu.) Ftıma dnp kadınlara gelerek olup biteni haber verdi. Kadınlar Reslullah'a tekrar mrcaat etmesini Ftıma'dan istediler. Fakat Ftıma imtin eyledi, (Vallahi bu hussta ebed bir kelime sylemem, dedi). Bu def'a mm Seleme hizbi Zeyneb Bint-i Cahş'i gnderiler. Zeyneb' (in Reslullah yanında mevkii yksekdi) huzra geldi. Ve gılzatle sze başlayıp: - Y Resla'llah! Kadınların İbn-i Eb Kuhfe'nin kızı hakkında Allah'tan senin iin adlet istiyorlar, dedi. Ve sesini ykselterek, o sırada oturmakta olan işe'ye taarruza kadar ileri gitti de ona sebbeyledi. Nihyet Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem mukabele eder mi diye işe'ye bakmağa başladı.

Hadis No: 1130

Konu: Hediye (9)
Başlık: Reslullh'ın ilesini De Sadakadan Men' Ettiğine Dir Rivyetler (3)
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Neb salla'llahu aleyhi ve sellem hoş koku (hediye) yi reddetmezdi, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 1131

Konu: Hediyeye Karşılık Vermek
Başlık: Peygamberimi'zin Hediye Kabl Edip Onu Mukbil Bir Hediye İle Karşılamak İ'tiydında Olduğuna Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem hediyye kabl eder ve onun (mukabil hediyye ile) ıvzını verirdi. dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 1132

Konu: ocuklar Arasında Adlet
Başlık: Babanın Evltlarından Terchan Birisine Hibesi Adlete Mnf Olduğuna Dir Nu'mn İbn-i Beşr Hadsi
Ravi: Nu'mn B. Beşr (7)
Hadis:

Rivyete gre, mşrn-ileyh şyle demiştir: Babam (Beşr annemin zoriyle) bana bir (kle) hibe etmişti. (Anam) Revha kızı Amre (babamla): - Bu hibeye sen, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'i işhd etmedike inanmam, dedi. Bunun zerine Beşr, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e geldi de: - Y Resla'llah: ben Amre bint-i Revha'dan olan oğluma bir (kle) hediye verdim. Fakat y Reslullah Amre bana seni şhid tutmamı emreyledi, dedi. Reslullah: - Nu'mn'a hediyyen gibi br ocuklarına da hibe ettin mi? diye sordu. Beşr: - Hayır etmedim, diye cevab verdi. Bunun zerine Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Beşr'e: - Allah'dan korkunuz da ocuklarınız arasında adlet ediniz! buyurdu. Nu'mn diyor ki, artık babam Peygamber'in yanından dnp geldi. Nu'mn'a verdiği hediyesini reddeyledi.

Hadis No: 1133

Konu: Hbeden Dnmek (rc') (2)
Başlık: Hibeden Rcun Ahlk Vaziyeti Ve Zemmi Hakkında İbn-i Abbs Hadsi (2)
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in: [Hibesinden geri dnen her kişi kay'eden, sonra kay'ine dne (rek yiye)n kelb gibidir] buyurdu, dediği rivyet edilmiştir.

Hadis No: 1134

Konu: Hediye;kle zad Etmek
Başlık: Hibeden Rcun Ahlk Vaziyeti Ve Zemmi Hakkında İbn-i Abbs Hadsi (2)
Ravi: mm'l-m'minn Meymne B. El-hris (5)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, mşrn-ileyh (mlik olduğu siyah) bir criyeyi zd etmiş ve Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'den istzn etmemişti. Reslullah'ın Meymne'ye gelmesi mu'td olan gn gelince Meymne: - Y Resla'llah! Farkında mısın? Ben criyemi zdladım, dedi. Reslullah: - Sahih zdladın mı? diye istiknah buyurunca Meymne: - Evet, zdladım, dedi. Bunun zerine Reslullah: - Eğer criyeyi (Ben Hill'den) dayılarına hediye etseydin ecrin daha byk olurdu, buyurmuştur.

Hadis No: 1135

Konu: Kur'a
Başlık: Peygamberin Bzı Kadınlarının Reslullh'a Hibeleri Hakkında Hazret-i işe Rivyeti
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Şyle dediği rivyet edilmiştir: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem bir sefere gitmek istediğinde kadınları arasında kur'a ekmek i'tiydında idi. Kadınlardan hangisinin sehmi ıkarsa, Reslullah berberinde o kadın olarak yola ıkardı. Yine Reslullah kadınlarından her kadının gnn ve gecesini ayırırdı. Yalnız Sevde bint-i Zem'a gnn ve gecesini, Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'in rızsını dileyerek Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in zevci işe'ye hibe etmişti.

Hadis No: 1136

Konu: Hediye (9)
Başlık: Peygamberimizin Misver İbn-i Mahreme'ye Kaftan Hediye Buyurması
Ravi: Misver İbn-i Mahreme (6)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre mşrn-ileyh demiştir ki: (Bir kere) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (Ashb'a) birtakım kaftanlar dağıtmıştı da bunlardan (babam) Mahreme'ye bir şey vermemişti. Mahreme (bana): - Ey oğulcağızım! Haydi berber Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'e gidelim. (Reslullah'ın bunlardan bir tne de bana vermesi ok yakındır.) dedi. (Misver diyor ki:) babamla berber gittim. O bana: - Haydi (Hne-i Sadet'e) gir, Reslullah'ı bana ağır! dedi. (Ben Reslullah'ı ağırmağı ağır buldum. babam bana tekrar:) - Haydi oğlum git! Peygamber mtekebbir değildir, dedi). Misver diyor ki: Peygamber'i babama da'vet ettim. Reslullah omuzlarında bu elbselerden bir kaftan bulunduğu halde babama ıktı. Ve: - Bunu senin iin sakladım! buyurdu. Misver diyor ki: Babam kaftana (nazar-ı memnniyetle) baktı. Resl-i Ekrem de: - Artık Mahreme rzı oldu mu? buyurdu.

Hadis No: 1137

Konu: -
Başlık: İpekli Gibi Erkeklere Giyilmesi Haram Veya Mekruh Olan Bir Şeyin Hediye Edilmesi Ciz Olduğunu İfde Eden İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Şyle rivyet edilmiştir. Mşrn-ileyh demiştir ki: (Bir kere) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem kızı Ftıma radiya'llahu anh'nın evine gelmişti de Ftıma'nın yanına girmemişti. Sonra Al geldi (Ftıma'yı mkedder grd.) Ftıma da ona vkıayı anlattı. Al, Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'e: - (Y Reslullah! Evimize gelip de Ftıma'nın yanına girmemeniz, kederlendirmiştir, diye) vkıayı arzetti. Aleyhi's-saltu ve's-selm: - Hakkaten ben (geldim, fakat) onun kapısında trl renklerle nakışlı bir perde grdm, diye hikye etti. Ve: Benimle (bu ziynetli) dny arasında ne mnsebet var? buyurdu. Al radiya'llahu anh Ftıma'ya gelip bunu hikye etti. O da: - Reslullah bu perde hakkında ne dilerse onu bana emretsin! dedi. (Ftıma'nın bu sz Reslullah'a erişince): - Ftıma bu perdeyi muhtac bir ile shibi olan flna gnderir! buyurdu.

Hadis No: 1138

Konu: İpekli Elbise Giymek (6)
Başlık: İpekli Giymenin Erkeklere Hurmetini İfde Eden Hazret-i Al Hadsi
Ravi: Al B. Eb Tlib (18)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, mşrn-ileyh demiştir ki: Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (bir kere) bana Siyer' (denilen ipekli) bir hulle hediye etmişti. Ben de onu giymiştim. Bunun zerine Reslullah'ın (mbrek) yznde gazab (eseri) grdm. Ben de onu paraladım, kadınlarım arasında (taksm ettim).

Hadis No: 1139

Konu: -
Başlık: Mşrikin Verdiği Hibenin Kabl Ciz Olduğuna Dir Abdurrahman İbn-i Eb Bekr Hadsi
Ravi: Abdurrahmn İbn-i Eb Bekr (3)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, mşrn-ileyh demiştir ki: (Biz bir seferde) Neb salla'llahu aleyhi ve sellem'in maiyetinde yz otuz kişi bulunduk. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem: - Sizden birinizin yanında yiyecek bir şey var mıdır? diye sordu. O sırada bir kişinin yanında bir s', yhud buna benzer bir kab erzak bulundu. Yuğrulup hamur yapıldı. Sonra başı aık perşn, uzun boylu bir mşrik kişi, koyun srsiyle srerek geldi. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem buna: - Koyunları satar mısın, yoksa atıyye veya hediye olarak mı getirdin? diye sordu. oban: - Hediye değildir, satılıktır, diye cevab verdi. Reslullah bundan bir koyun satın aldı. Koyun kesildi. Neb salla'llahu aleyhi ve sellem (evvel) ciğer takımının pişirilmesini emir buyurdu. (Rv Abdurrahmn der ki:) - Allah'a yemn ederim ki (Hey'et-i seferiyedeki) yz otuz iinde hi birisi eksik kalmadı, ill Resl-i Ekrem bu hayvanın ciğerinden bir para kesip orada hazır bulunuyorsa hemen verdi. Hrite bulunanların hissesini de onlar iin alıkoydu. Sonra koyunun eti (pişirilip) iki kaba konuldu. Bu iki kabdan hey'et-i seferiyemizin hepsi yediler. Hep doyduk. İki kab yemek yine arttı da deveye ykledik. (Rv hadsin sret-i ifdesinde şek ederek) yhud Abdurrahmn İbn-i Eb Bekr'in dediği sz gibi (diyor).

Hadis No: 1140

Konu: Sıla-i Rahm (6)
Başlık: Mslmanın Kfire Hediye Vermesi Ciz Olduğunu İfde Eden Esm Bint-i Eb Bekr Hadsi
Ravi: Eb Bekr'in Kızı Esm' (3)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, şyle demiştir: Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem zamnında mşrike olan vlidem (bir kere kuru zm, yağ hediyeleriyle) bana gelmişti. Ben, (hediyelerini kablden, kendisini de evime koymaktan imtin' ettim de) Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem'den istift ederek: - Y Resla'llah! Vlidem (oğlu Hris'le berber) bana geldi. Bana sokulmak ve mukabele grmek istiyor. Anama sıla ve iltifat edebilir miyim? dedim. Reslullah: - Evet anana sıla ve iltifat eyle! buyurdu.

Hadis No: 1141

Konu: Hediye (9)
Başlık: Peygamberimizin Suheyb İbn-i Sinn'a İki Ev Ve Bir De Evden Mfrez Bir Oda Hediye Buyurduklarına Dir Abdullh İbn-i mer'in Şehdeti Ve Rivyeti
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, mşrn-ileyh Hazretleri Mervn' (ın Medne vliliği) zamnında Suheyb'in ocukları lehine: (Vallahi) Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem Suheyb'e iki ve ve bir hcre hediye etti diye şahdet etmiş. Mervn da İbn-i mer'in bu şahdeti (ve tlibin yemni) ile Suheyb'in ocukları lehine hkmetmiştir.

Hadis No: 1142

Konu: Kayd-ı Hayat Şartiyle Hbe
Başlık: Bir Kimsenin bir Kimseye: mrn Olduka Mesel Bu Evimi Sana Bağışladım! Yhut: ben Sağ Olduka Bu Evimi Sana Bağışladım Diye Hibe Etmesi Ki, Buna Şerat rfnde Umr Denir, Ciz Olduğuna Dir Cbir Hadsi
Ravi: Cbir B. Abdullh (84)
Hadis:

[Neb salla'llahu aleyhi ve sellem Umrnın (sıhhati ve) hibe olunan kimseye idiyyeti ile hkmetti] dediği rivyet olunmuştur.

Hadis No: 1143

Konu: dn Alma
Başlık: Ziff İin Gelin Ve Gvey Sslenmek zere Elbse İstire Etmek Ciz Olduğuna Dir Hazret-i işe Hadsi
Ravi: mm'l-m'minn işe (234)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre (bir kere) işe-i Sıddka'nın huzruna (Habeş) Eymen girmişti. O sırada (Hazret-i) işe'nin zerinde kalın Yemen bezinden ma'ml, beş dirhem kıymetinde bir libs bulunuyordu. (Darlık zamanlarını yd ederek): - Ey Eymen, gzn criyeme doğru kaldır da bak!. O, (zerimdeki libsı şimdi) ev iinde giymekten arlanır. Halbuki Reslullah salla'llahu aleyhi ve sellem zamnında benim bu nevi'den bir libsım vardı. Medne'de ziff iin sslenen her kadın onu riyet almak zere muhakkak bana haber gnderirdi, demiştir.

Hadis No: 1144

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 131 misafir olmak zere toplam 131 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131,
Reklamlar:

Faruki.net