Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Sünen-i Nesai

Temizlik
Sular
Hayz ve Lohusalık
Gusül ve Teyemmüm
Namaz
Namaz Vakitleri
Ezan
Mescitler
Kıble
İmamet
Namaza Başlama
Tatbik
Namazda Yanılma (Sehv)
Cuma
Namazı Kısaltmak
Güneş ve Ay Tutulması
Yağmur Duası
Korku Namazı
Bayram Namazları
Gündüz ve Gece Kılınan Nafile Namazlar
Cenazeler
Oruç
Zekat
Hacc
Cihad
Nikah
Talak (Boşanma)
Atlar
Vakıf
Vasiyetler
Bağış
Hibe
Rukba
Umra
Yeminler ve Nezirler
Müzarea Ziraat Ortaklığı
Kadınları İyi Geçinmek
Kan Dökmenin Haramlığı
Ganimet
Biat
Akika
Deve Kurbanı - Recep Kurbanı
Avcılık
Kurban
Alışveriş
Kasame
Hırsızın Elinin Kesilmesi Kitabı
İman ve Özelikleri
Süslenme
Hakimlik Adabı
Allah'a Sığınma
İçecekler
31- BAĞIŞ KİTABI (Bölümleri)
KİŞİ SAĞLIĞINDA TÜM ÇOCUKLARINA ÂDİL DAVRANMALIDIR
3612- Numan b. Beşir (r.a)’den rivâyete göre, babası ona bir köle bağışlamıştı ve Rasûlullah (s.a.v)’i de bu yaptığı işe şahit tutmak için Onun yanına gelmişti. Rasûlullah (s.a.v): “Tüm çocuklarına aynı şekilde bağışta bulundun mu?” diye sordu. Beşir: “Hayır” dedi. Rasûlullah (s.a.v): “Öyleyse onu geri al” buyurdu. (Tirmizî, Ahkam: 30; Müslim, Hibât: 3)
3613- Numan b. Beşir (r.a)’den rivâyete göre, babası onu Rasûlullah (s.a.v)’e getirdi ve: “Ben bu oğluma bana ait olan bir köle bağışladım” dedi. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Her çocuğuna aynı şekilde bağışladın mı?” diye sordu. Beşir: “Hayır” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Öyleyse o bağışından dön” buyurdu. (Tirmizî, Ahkam: 30; Müslim, Hibât: 3)
3614- Numan b. Beşir (r.a)’den rivâyete göre, babası onu Rasûlullah (s.a.v)’e getirdi ve: “Ben bu oğluma bana ait olan bir köle bağışladım” dedi. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Her çocuğuna aynı şekilde bağışladın mı?” diye sordu. Beşir: “Hayır” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Öyleyse o bağışından dön” buyurdu. (Buhârî, Hibe: 11; Müslim, Hibât: 3)
3615- Numan b. Beşir (r.a)’den rivâyete göre, babası onu Rasûlullah (s.a.v)’e getirdi ve: “Ben bu oğluma bana ait olan bir köle bağışladım” dedi. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Her çocuğuna aynı şekilde bağışladın mı?” diye sordu. Beşir: “Hayır” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Öyleyse o bağışından dön” buyurdu. (Buhârî, Hibe: 11; Müslim, Hibât: 3)
3616- Numan b. Beşir (r.a)’den rivâyete göre, babası kendisine bir bağışta bulunmuştu. Annesi de oğluma bunu bağışladığına dair Rasûlullah (s.a.v)’i şahit yap dedi. Bunun üzerine Beşir b. Sa’d, Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek durumu anlattı. Rasûlullah (s.a.v)’de bu şahitlik işini ve yapılan işi hoş karşılamadı. (Buhârî, Hibe: 11; Müslim, Hibât: 3)
3617- Numan b. Beşir (r.a)’den rivâyete göre, babası ona bir köle bağışlamıştı ve Rasûlullah (s.a.v)’i de bu yaptığı işe şahit tutmak için Onun yanına gelmişti. Rasûlullah (s.a.v): “Tüm çocuklarına aynı şekilde bağışta bulundun mu?” diye sordu. Beşir: “Hayır” dedi. Rasûlullah (s.a.v): “Öyleyse onu geri al” buyurdu. (Buhârî, Hibe: 11; Müslim, Hibât: 3)
3618- Hişam b. Urve (r.a) babasından naklediyor. Beşir, Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Numan’a bir şeyler bağışladım ne dersin” dedi. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Diğer kardeşlerine de aynı şekilde verdin mi?” buyurdu. O da: “Hayır” deyince, “Öyleyse o bağışından vazgeç” buyurdu. (Buhârî, Hibe: 11; Müslim, Hibât: 3)
3619- Numan (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Babası onu Peygamber (s.a.v)’e götürdü ve Ey Allah’ın Rasûlü! şahit ol, ben malımdan şunu bunu Numan’a bağışladım demişti. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Tüm çocuklarına Numan’a verdiğin gibi verdin mi?” buyurdu. (Buhârî, Hibe: 11; Müslim, Hibât: 3)
3620- Numan (r.a)’dan rivâyete göre, babası onu Peygamber (s.a.v)’e getirerek kendisine yaptığı bir bağıştan dolayı şahit olmasını istedi. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Tüm çocuklarına aynı şekilde bağışta bulundun mu?” dedi. O da: “Hayır” deyince; Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Öyleyse ben böyle haksızlık yapılan bir işe şahitlik yapmam. Tüm çocuklarına karşı hayır ve iyilikte bulunman seni sevindirmez mi?” buyurdu. O da: “Evet” deyince: “O halde neden bu haksızlığı yapıyorsun” dedi. (Buhârî, Hibe: 11; Müslim, Hibât: 3)
3621- Numan b. Beşir el Ensarî (r.a)’den rivâyete göre, Annesi –Revaha’nın kızıdır- babasından Numan’a malından bir miktar bağışlamasını istedi. Fakat Numan’ın babası işi ağır aldı ve bir yıl geciktirdi sonra da oğluna bir şeyler bağışladı. Fakat karısı Rasûlullah (s.a.v)’i şahit tutmaz isen buna razı olmam dedi. Bunun üzerine Numan’ın babası Rasûlullah (s.a.v)’e geldi ve Ey Allah'ın Rasûlü! Bu çocuğun annesi yani karım bu çocuğa yaptığım bir bağıştan dolayı beni uğraştırıyor. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v): “Ey Beşir! Bu çocuğundan başka çocukların var mı?” buyurdu. Beşir: “Evet” dedi. Rasûlullah (s.a.v): “Öyleyse aynen bu oğluna verdiğin miktarda onlara da bir şeyler verdin mi?” buyurdu. Beşir: “Hayır” deyince, Rasûlullah (s.a.v): “Öyleyse beni bu işe şahit tutma! Zulüm olan bir işte ben şahitlik yapamam” buyurdular. (Buhârî, Hibe: 11; Müslim, Hibât: 3)
3622- Numan (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Annem, babamdan bazı şeyleri bana bağışlamasını istemişti. Babam da onları bana bağışlamıştı. Fakat annem: “Rasûlullah (s.a.v)’i şahit tutmadıkça ben buna razı olmam” dedi. Numan diyor ki: “Ben bir çocuktum babam elimden tuttu Rasûlullah (s.a.v)’e getirdi ve Ey Allah’ın Rasûlü! Bu çocuğun annesi -ki Revaha’nın kızıdır- bu çocuğa bağışta bulunmamı istedi ve yaptığım bu bağışta da Seni şahit tutmamı istiyor” dedi. Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Ey Beşir! Senin bundan başka çocukların var mı?” Beşir: “Evet” dedi. “Buna verdiğin gibi onlara da verdin mi?” buyurdu: Beşir: “Hayır” dedi. Rasûlullah (s.a.v): “Öyleyse Beni şahit tutma! Ben adîl olmayan, haksızlık olan bir işte şahitlik yapamam” buyurdu. (Buhârî, Hibe: 11; Müslim, Hibât: 3)
3623- Amir (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Bana haber verildiğine göre, Beşir b. Sa’d Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek şöyle dedi: “Ey Allah’ın Rasûlü! Karım Amre binti Revaha, oğlu Numan’a bir bağışta bulunmamı istedi ve Seni de bu işte şahit yapmamı istedi” dedi. Peygamber (s.a.v) ona dedi ki: “Senin bundan başka çocukların var mı?” Beşir: “Evet” dedi. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Buna verdiğin şeylerin aynısını onlara da verdin mi?” buyurdu. Beşir: “Hayır” deyince, Rasûlullah (s.a.v): “Öyleyse Beni zulüm ve haksızlık olan bir işte şahit tutma” buyurdu. (Müslim, Hibât: 4; Buhârî, Hibe: 11)
3624- Abdullah b. Utbe b. Mes’ud (r.a)’dan rivâyete göre, bir adam Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek: “Ben oğluma bir şey bağışladım Sen şahit ol” dedi. Rasûlullah (s.a.v): “Ondan başka oğlun var mı?” buyurdu. Adam: “Evet” deyince, Rasûlullah (s.a.v): “Onlarada buna verdiğinden verdin mi?” buyurdu: Adam: “Hayır” deyince, Rasûlullah (s.a.v): “Zülüm ve haksızlık olan bir işe şahit olacağım ha!” buyurdu. (Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.)
3625- Müslim b. Subeyh (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Numan b. Beşir’den işittim şöyle diyordu: “Babam bana verdiği bir şeyde Rasûlullah (s.a.v)’i şahit tutmak için beni Onun yanına götürmüştü. Rasûlullah (s.a.v) “Ondan başka çocuğun var mı?” buyurdu. Babam: “Evet var” dedi. Rasûlullah (s.a.v) ellerini bir araya getirerek: “Onların arasında adil olmalı değil miydin?” buyurdu. (Buhârî, Hibe: 11; Müslim, Hibât: 4)
3626- Müslim b. Subeyh (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Numan’dan işittim şöyle diyordu: “Babam bana yaptığı bir bağışta Rasûlullah (s.a.v)’i şahit tutmak için beni Rasûlullah (s.a.v)’e götürmüştü. Rasûlullah (s.a.v)’de: “Senin bundan başka çocukların var mı?” buyurdu. Babam: “Evet” deyince “Aralarında adil davran” buyurdu. (Buhârî, Hibe: 11; Müslim, Hibât: 4)
3627- Hacib b. Mufaddal b. Mühelleb (r.a) babasından naklederek şöyle diyor: Numan b. Beşir konuşurken şöyle işittim. Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Çocukların arasında adaletle muamele edin! Çocuklarınız arasında adaletle muamele edin.” (Buhârî, Hibe: 11; Müslim, Hibât: 4)

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 63 misafir olmak üzere toplam 63 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63,
Reklamlar:

Faruki.net