ye Ad:    ifre:  (Hatrla)      ye Ol              Giri Sayfas Yap / Sk Kullanlanlara. Ekle

Sahih-i Buhari

1 TECRD'İN METNİ
2 KİTB'L MN
3 KİTB'L İLİM
4 KİTB'L VUD'
5 KİTB'L GUSL
6 KİTB'L HAYZ
7 KİTB'T TEYEMMM
8 KİTBU'S SALT
9 KİTBU MEVKTİ'S SALT
10 BBU BED'İ'L EZN
11 CUM'A BAHSİ
12 SALT İ HAVF BAHSİ
13 İYDEYN BAHSİ
14 VİTİR BAHSİ
15 İSTİSK BAHSİ
16 KSF BAHSİ
17 SCD I KUR'N BAHSİ
18 TAKSR İ SALT BAHSİ
19 TEHECCD BAHSİ
20 TERVİH NAMAZI
21 İSTİHRE HADSİ VE DUSI
22 MEKKE VE MEDNE MESCİDLERİNDE KILINAN NAMAZIN FAZLETİ BBI
23 SEYYİD'L MRSELN SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM'İ ZİYRET
24 NAMAZDA İSTİNE BAHSİ
25 NAMAZDA SEHİV BAHSİ
26 CENZE BAHSİ
27 KİTB'Z ZEKT
28 SADAKA İ FITIR BAHSİ
29 KİTB'L HAC
30 EBVB'L MRE
31 EBVB'L MUHSAR
32 CEZ İ SAYD BBI
33 FAZİL İ MEDNE
34 KİTB'S SAVM
35 TERVH NAMAZI
36 KADİR GECESİ'NİN FAZLETİ
37 MESCİDLERDE İ'TİKF
38 KİTB'L BY'
39 İHTİKRIN ZEMMİ
40 HİBE BAHSİ
41 MENHA FASLI
42 ŞAHDET BAHSİ
43 SULH VE İNSANLAR ARASINI ISLAH BAHSİ
44 ŞARTLAR BAHSİ
45 VASIYYETLERİN AHKMI BAHSİ
46 CİHAD VE SİYERİN FAZLETİ BAHSİ
47 HR'L YN VE ONLARIN MSTESN SIFATLARI
48 BED'L HALK BAHSİ
49 AHDS İ ENBİY ALEYHİM'S SALT VE'S SELM BAHSİ
50 İBRET MİZ BEN İSRİL KISSALARI
51 KİTB'L MENKIB
52 KUREYŞ'İN MENKIBI BAHSİ
53 HUZA KISSASI
54 EB ZERR İ GIFR (RADİYA'LLHU ANH)İN İSLM'I VE ZEMZEM KISSASI
55 PEYGAMBERİMİZİN İSLM'A ALEN İLK DA'VETİ
56 PEYGAMBERİMİZİN HTEM'L ENBİYLIĞINI TEBLĞ BUYURMASI
57 İSLM'DA NBVVET ALMETLERİ
58 AYIN İKİYE BLNMESİ MU'CİZESİ
59 EB BEKR ES SIDDK RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
60 MER İBN İ HATTB RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
61 OSMN İBN İ AFFN RADİYA'LLHU ANH
62 AL İBN İ EB TLİB RADİYA'LLHU ANH
63 ZBEYR İBN İ AVVM RADİYA'LLHU ANH
64 TALHA RADİYA'LLHU ANH
65 SA'D İBN İ EB VAKKS RADİYA'LLHU ANH
66 PEYGAMBERİMİZ'İN DMATLARINDAN EB'L S
67 ZEYD İBN İ HRİSE İLE OĞLU SME RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
68 ABDULLH İBNİ MER RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
69 AMMR VE HUZEYFE RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
70 EB UBEYDE İBN İ CERRH RADİYA'LLHU ANH
71 HASEN VE HSEYİN RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
72 ABDULLH İBN İ ABBS RADİYA'LLHU ANHM
73 HLİD İBN İ VELD RADİYA'LLHU ANH'İN MENKIBI
74 SLİM İBN İ MA'KIL RADİYA'LLHU ANHM'NIN MENKIBI
75 İŞE RADİYA'LLHU ANH'NIN FAZLETİ
76 MENKIB I ENSR BAHSİ
77 RESL İ EKREM'İN HAZRET İ HADCE İLE İZDİVCI
78 MEB'AS'N NEB SALLA'LLHU ALEYHİ VE SELLEM BBI
79 İSR' VE Mİ'RC HADSİ
80 RESLULLH İLE ASHB'ININ MEDNE'YE HİCRETİ BBI
81 MEGZ BAHSİ
82 BYK BEDİR GAZSI
83 BEN NADR'İN TEHCRİ VAK'ASI
84 UHUD GAZSI
85 AHZB VE HENDEK HARBİ
86 BEN KURAYZA SEFERİ
87 HAYBER GAZSI
88 MRET'L KAZ'
89 MTE GAZSI
90 MEKKE'NİN FETHİ GAZSI
91 HUNEYN SEFERİ
92 Z'L HALASA GAZSI
93 SEYF'L BAHR GAZSI
94 RESL İ EKREM'E GNDERİLEN KABLELERİN HEY'ETLERİ
95 HACCET'L VED'
96 TEBK GAZSI
97 PEYGAMBER'İN KİSR VE KAYSER'E GNDERDİĞİ MEKTUPLAR
98 NEB SALLA'LLAHU ALEYHİ VE SELLEM'İN HASTALIĞI VE VEFATI BAHSİ
99 KUR'N I KERMİN TEFSRİ BAHSİ
100 EN'M SRESİ YETLERİ
101 KUR'N I KERMİN FAZLETLERİ BAHSİ
102 NİKH BAHSİ
103 TEADDD ZEVCE BAHSİ
104 KİTB'TALK
105 NAFAKA BAHSİ
106 TAM BAHSİ
107 AKİKA BAHSİ
108 ZEBHALARLA AVLARA VE BUNLARA EKİLEN BESMELE BAHSİ
109 SAYD'L BAHR=DENİZ AVI
110 KİTB'L ADH
111 KİTAB'L EŞRİBE
112 KİTAB'L MERZ
113 KİTB'T TIB
114 KİTB'L LİBS
115 KİTB'L EDEB
116 KİTB'L LİBS;KİTB'L EDEB
117 KİTB'L İSTİ'ZN
118 KİTB'L KADER
119 KİTB'L EYMN
120 KİTB'L KEFFRT
121 KİTB'L FARİZ
122 KİTB'L HUDD
123 KİTB'L MUHRİBN
124 KİTB'D DİYYT
125 R'Y TA'BRİ BAHSİ
126 KİTB'L FİTEN
127 KİTB'L AHKM
128 KİTB'D DA'AVT
129 KİTB'R RİKAK
130 KİTB'T TEMENN
KİTB'L-FİTEN
         Bu blmde toplam 12 Hadisi Şerif var.
Konu: mire İtat;devlete İsyan;ul'l-emre İtat
Başlık: Resl-i Ekrem'in Ashbını Fitne Ve İhtilftan Ve Bozgunculuktan Men' Ve Tahzrine Dir İbn-i Abbs Hadsi
Ravi: Abdullh B. Abbs (160)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Her kim emrinden sudr eden bir hareketi fen grrse sabretsin (isyankr vaziyet almasın!). nk her kim Sultan(a it'at)den bir arşın (dışarı) ıkarsa, o, chiliyet lmiyle lr. İbn-i Abbas'dan gelen diğer bir rivyette de Resl-i Ekrem şyle buyurmuştur: Her kim emrinden fen bir hlin sudr ettiğini grrse, onun fenlığına sabretsin, (isyn etmesin!) nk her kim (İslm) cmiasından bir karış ayrılır da lrse, muhakkak o chiliyet lmiyle lr.

Hadis No: 2112

Konu: mire İtat (2)
Başlık: Bi'l-intihab Devlet Nfz Ve Kudretini Temsil Eden Devlet Resine İtat Hakkında Ubde İbn-i Smit Hadsi
Ravi: Ubde B. Es-smit (8)
Hadis:

Rivyete gre, şyle demiştir: Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem (Akabe gecesi) biz Ensr'ı (b'at iin) da'vet etmişti. Biz de b'at ettik. bde der ki: Resl-i Ekrem Ensr zerine bir bor olarak bizden aldığı ahit ve msakta şyle b'at ettik: Allah'ım ve Resl'nn emirlerini dinleyib onlara -hem neş'eli, hem kederli zamnımızda; hem zor, hem kolay hlimizde- it'at etmek ve mirlerimiz kendi arzularını nefislerimiz zerine terch etseler dah anlara it'at etmek ve niz (kıtal) etmemek, meğer ki, emrin aık bir kfrn grseniz ki, onun kfr hakkında yanınızda Allah Kitbı'ndan kuvvetli delliniz ola. (Bu srette inkr edersiniz).

Hadis No: 2113

Konu: Kıymet Koptuğu Zaman Yetişenler
Başlık: Kıymet Ancak Nsın Şerlileri zerine Kopacaktır, Rivyeti
Ravi: Abdullh B. Mes'd (72)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şylebuyurduğunu işittim, demiştir: Kendileri hayatta bulunup da kıymetin koptuğu zamna erişen kimseler nsın şerlilerindendirler.

Hadis No: 2114

Konu: Nizmı Bozmak
Başlık: Haccc-ı Zlim'in Zulm Ve İ'tisfından Şikyet Eden Basra Halkını Enes İbn-i Mlik Radiya'llhu Anh'a Şikayeti
Ravi: Enes B. Mlik (245)
Hadis:

Rivyete gre, Haccc (-ı zlim) in halka yaptığı zulm ve i'tisaftan (bir ara) Enes İbn-i Mlik'e şikyet olunmuştu. Enes İbn-i Mlik şikyetcilere Sabrediniz (sakın memleketin nizmını bozmayınız). nk (siz yle bir zamanda yaşıyorsunuz ki) bundan sonra gelecek zaman muhakkak bundan daha fen olacaktır. Ve bu fenlık (siz lp de) Rabbinize kavuşuncaya kadar (asırlarca) byle srp gidecektir. Bu (fenlığın muzaf bir srette teselsl edeceği) ni ben Peygamberimiz (Muhammed) Salla'llahu aleyhi ve sellem'den işittim demiştir.

Hadis No: 2115

Konu: Silhla Oynamamak
Başlık: Din Kardeşe Karşı Teşhr-i Silhdan Men'e Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Sakın sizin biriniz silhını (teşhr edip de) din kardeşine işret etmesin! nk işret eden kimse bilmez ki, belki şeytan eline hız verir de (din kardeşini vurur); bu sretle Cehennem'den bir ukura yuvarlanır.

Hadis No: 2116

Konu: Fitneden Kamak (2)
Başlık: Resl-i Ekrem'in Yakın Bir İstikbalde Birtakım Fitneler Zuhr Edeceğini İhbrı, Bu Sırada Fitneye Karışmayıp Oturanın Ayakta Durandan Hayırlı Olduğunu Tenbh Buyurduğuna Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet olunmuştur: Yakın bir istikbalde birtakım fitneler olacaktır. Fitne zamnında (ona karışmayıp) oturan kişi (karışmak zere) ayakta durandan hayırlıdır. O hengmete ayakta duran da (fitne esbbını hazırlamağa) gidenden hayırlıdır. Her kim fitne vukuuna muttali' olup onu grmeğe alışırsa, muhakkak onun kahrına uğrar. Her kim o fitne zamnı iltica edecek vey sığınacak bir yer bulursa hemen sığınsın (fesadcılara karışmasın!).

Hadis No: 2117

Konu: -
Başlık: Bu Fitne Gnlerinde Seleme İbn-i Ekva' Radiya'llhu Anh İle Haccc Arasında Geen Bir Vak'a
Ravi: Seleme İbn-i Ekva' (14)
Hadis:

Rivyete gre, mşrn-ileyh hazretleri (Medne'de) Haccc'ın yanına girdiğinde Haccc: - Ey İbn'l-Ekva' sen ayağının iki kesine basarak dninden geri dndn, (Medne'yi bırakıp) bdiye arablariyle yaşadın (lme mstahak oldun) dedi. İbn'l-Ekva': - Hayır (ben hicret ettiğm Medine'den yz evirmedim) fakat Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem bana bdiyede oturamağa izin verdi, diye karşıladı.

Hadis No: 2118

Konu: Bir Kavme İnen Azap İyilerede İsabet Eder;herkes Kendi Amellerine Gre Ba's Olunur
Başlık: Allhu Tel Bir Kavme Azb İndirince O Kavmin Fask, Slih Hepsine İsbet Eder. Slihler Kıymette Mkfatlanırlar, Melinde İbn-i mer Hadsi
Ravi: Abdullh B. mer (212)
Hadis:

Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'in şyle buyurduğu rivyet olunmuştur: Allah bir kavme azb indirince, o kavim iinde bulunan (slih, fsık) her ferde azb isbet eder. Sonra (Kıymet gnnde) herkes kendi amellerine gre ba's olunurlar (slihler mkfatlanır, fsıklar azb olunurlar).

Hadis No: 2119

Konu: Nifak
Başlık: Mnfıklık Ancak Reslu'llh Zamnında Vardı. Bugn İse Nifak, mndan Sonra Kfrdr, Melinde Huzeyfe Hadsi
Ravi: Huzeyfe B. El-yemn (15)
Hadis:

Şyle dediği rivyet olunmuştur: Nifak ancak Neb Salla'llahu aleyhi ve sellem zamnında mevcut idi. Bugn ise nifk, mnından sonra kfrdr.

Hadis No: 2120

Konu: Kıymet Almetleri (4)
Başlık: Hicaz Mıntakasında Bir Ateş ıkmadıka Kıymet Kopmıyacaktır, Melindeki Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Hicaz kıt'asında bir ateş ıkmadıka Kıymet kopmıyacaktır. yle bir ateş ki, Busr'daki develerin boyunlarını ziylandıracaktır.

Hadis No: 2121

Konu: Kıymet Almetleri (4)
Başlık: Furat'ın Kuruması Kıymet Almeti Olduğuna Dir Eb Hreyre Hadsi
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyet olunduğuna gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: Frat (nehrinin suyu ekilerek) kıymetli altın haznesini aıklaması zamnı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa, ondan bir şey alma(ya uğraşma)sın! (nk ihtiyar dnynın mr sona ermiş bulunacaktır).

Hadis No: 2122

Konu: Deccl;kıymet Almetleri
Başlık: Kıymet Almetlerine Dir Eb Hreyre'nin Mufassal Bir Rivyeti
Ravi: Eb Hreyre (395)
Hadis:

Rivyete gre, Reslu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem şyle buyurmuştur: İki byk (İslm) ordusu biribiriyle harbetmedikce Kıymet kopmıyacaktır. Bu iki cmianın ikisi de bir iddida oldukları (ikisi de İslm ve hak iddisında bulundukları) halde aralarında byk bir harb olacaktır. Yine byle Kıymet kopmıyacaktır, otuza yakın yabancı, mel'n deccaller tremedike. Bu deccalların hepsi, ben Allah'ın Peygamberiyim iddisında bulunacaklardır. Yine Kıymet kopmıyacaktır, (hakk ulemnın veftiyle) İslm ilim inkırza uğramadıka, zelzeleler oğalmadıka, zaman takarb edip gece ile gndz bir olmadıka, fitneler zuhr etmedike, adam ldrmek vak'aları oğalmadıka. Yine Kıymet kopmıyacaktır, aranızda mal oğalıp sel gibi akmadıka, bir derecede oğalacak ki, mal shibi malının zektını kim kabl eder? Diye endşelenecek. Hatt mal shibi bzı kimselere zekt vermek isteyecek, fakat zekt arzettiği kimse: Benim zekta ihtiycım yok, diyecek. Yine byle Kıymet kopmıyacak, halk yksek kşneler yapmak yarışına ıkmadıka, ve bir kimse br kimsenin kabri yanından geerken: Keşki bunun yerinde ben olaydım, diye (lm temenn etmedike). Yine byle gneş batı tarafından doğup, ns bu (tabiat hilfı) hdiseyi grnce toptan mn edecekler. Fakat bu mn, evvelce mn etmemiş olan, yhut mnında hayır ve fazlet kazanmıyan kimselerin manları kendilerine fayda vermediği bir zamandır. Muhakkak ki Kıymet şphesiz kopacaktır. Hem de (alım, satım iin) byi' ile mşteri aralarında elbse aacaklar da bey' ve şir tamm olmadan (ansızın) Kıymet kopacak da o libsın drlmesi mmkn olmıyacaktır. Yine muhakkak Kıymet kopacaktır. Hem de sağmal devesinin sdn sağıp gelen kişiye sd imek nasb olmadan (ansızın) kopacaktır. Yine Kıymet şphesiz kopacak, hem de kişi havuzunu sıvyıp tmir edecek, fakat Kıymet ansızın kopacak da havuzun suyunu kullanmak nasb olmıyacak. Kıymet muhakkak kopacak, hem de ta'm etmekte olan kişi lokmasını ağzına gtrecek, Kıymet ansızın koparak yemek nasb olmıyacak.

Hadis No: 2123

                                                         nceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı
Ziyareti:  Sitede u anda 0 ye ve 121 misafir olmak zere toplam 121 kii bulunuyor.

statistikler:  Bugn Tekil:  oul:  Toplam:  Bugn ye:  Dn:  Toplam:  Dn Tekil:  oul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121,
Reklamlar:

Faruki.net