Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. (Bu metin Sahiheyn'in metnidir, Muvatta'nın rivayetinde: "...her abdestte..." denmiştir.)

 Kaynak

Buhari, Cuma 8, Temenni 9; Müslim, Taharet 42, (252); Muvatta, Taharet 115, (1, 66); Ebu Davud, Taharet 115, (46); Tirmizi, Taharet 18, (22); Nesai, Taharet 7, (1, 12)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Zeyd İbnu Halil el-Cüheni

 Hadis

Resulullah (sav)'nın şöyle söylediğini işittim: "Ümmetime zahmet vermeyecek olsam, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim ve yatsı namazını da gecenin üçte birine kadar te'hir ederdim."

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 25, (47); Tirmizi, Taharet 18, (23)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

 Hadis

Tirmizi şu ziyadede bulundu: "Zeyd İbnu Halid, namaza geldiği zaman misvağı kulağının üstünde olurdu, tıpkı katibin, kulağı üstündeki kalemi gibi. Misvaklanmadan namaza durmazdı. Misvaklandıktan sonra yine yerine koyardı."

 Kaynak

Tirmizi, Taharet 18, (23)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Huzeyfe

 Hadis

Resulullah (sav) gece (namaza) kalktığı vakit ağzını misvakla ovalardı. [Bu metin Sahiheyn'e aittir.]

 Kaynak

Buhari, Cuma 8, (2, 212), Vudu 73, Teheccüd 9; Müslim, Taharet 45, (254); Ebu Davud, Taharet 30, (55); Nesai, Taharet 2, (1, 8)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav)'ın abdest suyu ve misvakı (akşamdan hazırlanıp yanına) konulurdu. Gece kalkınca abdest bozar, sonra misvaklanırdı."

 Kaynak


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

 Hadis

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) gece ve gündüz yattığında ve kalktığında mutlaka abdest almazdan önce misvaklanırdı."

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 27, 30, (51, 56, 57); Müslim, Taharet 45, (253); Nesai, Taharet 8, (1, 13)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: ""Misvak ağız için temizlik vasıtasıdır. Rab Teala için de rıza vesilesidir."

 Kaynak

Nesai, Taharet 5, (1, 10)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Ebu Musa

 Hadis

Resulullah (sav)'a uğramıştım. Elindeki bir misvakla dişlerini misvaklıyordu ve ü, ü diye bir ses çıkarıyordu, misvak ağzındaydı, sanki kusuyor gibiydi.

 Kaynak

Buhari, Vudu 73; Müslim, Taharet 46, (255); Ebu Davud, Taharet 26, (49); Nesai, Taharet 3, (1, 9)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rüyamda gördüm ki, bir misvakla dişlerimi misvaklıyorum. İki kişi yarnıma geldi, biri diğerinden büyüktü. Elimdeki misvakı onlardan küçük olana uzattım. Bana: "(Büyüğü) büyükle!" dendi. Bunun üzerine misvağı büyük olana verdim." (Hadisi, Buhari muallak (senetsiz) olarak kaydetmiştir, Müslim ise senetli olarak kaydetmiştir)

 Kaynak

Buhari, Vudu 74; Müslim, Rü'ya 19, (2271)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav) bana misvağını yıkamam için verirdi. (Teberrük için, yıkamazdan) önce kendim kullanırdım, sonra yıkayıp ona verirdim.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 28, (52)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulllah (sav) buyurdular ki: "Uykudan uyanınca, sizden hiç kimse, üç sefer yıkamadıkça ellerini kaba banmasın. Çünkü o, ellerin geceyi (vücudunun neresinde) geçirdiğini bilemez."

 Kaynak

Buhari, Vudu 26; Müslim, Taharet 87, (278); Muvatta, Taharet 9, (1, 21); Ebu Davud, Taharet 49, (103, 104, 105); Tirmizi, Taharet 19, (24); Nesai, Taharet 1, (1, 6, 7)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Ebü Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim abdest alırsa istinsarda bulunsun (sümkürsün), kim taşla istinca yaparsa teklesin."

 Kaynak

Buhari, Vudu 25; Müslim, Taharet 20, 22, (237); Muvatta, Taharet 2, 3, (1,19); Ebu Davud, Taharet 55, (140); Nesai, Taharet 70, 72, (1, 66, 67)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

 Hadis

Müslim'in bir rivayetinde şöyle gelmiştir: "Sizden biri abdest alınca burnuna su çeksin, sonra sümkürsün." (Bir diğer rivayette: "... Burun deliklerine su çeksin, sonra sümkürsün" şeklindedir.)

 Kaynak

Müslim, Taharet 20,21, (237)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün. Zira şeytan, burnunun içinde geceler."

 Kaynak

Buhari, Bed'ül-Halk 11, (6, 243); Müslim, Taharet 23, (238); Nesai, Taharet 73, (1, 67)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Abdullah İbnu Zeyd

 Hadis

Resulullah (sav)'ı bir avuç su ile hem mazmaza hem de istinşak yaparken gördüm, bunu üç kere yapmıştı.

 Kaynak

Tirmizi, Taharet 22, (28)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Talha İbnu Musarrıf (an ebihi an ceddihi)

 Hadis

Resulullah (sav)'ın yanına girdim, abdest alıyordu. Su, yüzünden ve sakalından göğsüne akıyordu. Mazmaza ve istinşakın arasını da ayırmıştı.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 54, (139)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Ali

 Hadis

Ravi, anlatıldığına göre su istemiş ve mazmaza ve istinşak yapmış, sol eliyle sümkürmüş sonra da: "Resulullah (sav)'ın temizliği böyleydi" demiştir.

 Kaynak

Nesai, Taharet 74, (1,67)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Osman İbnu Affan

 Hadis

Ravinin anlattığına göre, Resulullah (sav) sakalını hilalliyor idi.

 Kaynak

Tirmizi, Taharet 23, (31)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Enes

 Hadis

Resulullah (sav) abdest alınca bir avuç su alır, onu çenesinin altına tutup onunla sakalını hilaller ve: "Aziz ve Celil olan Rabbim böyle emretti" derdi.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 56, (145)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Müstevrid İbnu Şeddad

 Hadis

Resulullah (sav)'ı gördüm. Abdest aldığı zaman ayaklarının parmaklarını serçe parmağı ile hilalliyordu.

 Kaynak

Tirmizi, Taharet 30, (40); Ebu Davud, Taharet 58, (148)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Lakit İbnu Sabıra

 Hadis

Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Bana abdestten haber ver!" Aleyhissalatu vesselam: "Abdesti tam al, parmaklar arasını hilalle, istinşak'da mübalağa yap, oruçlu olursan mübalağa yapma." buyurdu.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 55, (142,143, 144); Tirmizi, Taharet 30, (38); Nesai, Taharet 71, 92, (1, 66, 79)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Rebii Bintu Muavviz

 Hadis

Resulullah (sav) abdest aldı, (bu esnada) elini kulaklarının hücresine Soktu.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 50, (131)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Nafi

 Hadis

İbnu Ömer, kulakları için suyu parmağıyla alırdı.

 Kaynak

Muvatta, Taharet 37, (1, 34)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ümmetim Kıyamet günü çağırıldıkları vakit abdestin izi olarak (nurdan) bir parlaklıkları olduğu halde gelirler. Öyleyse kimin imkanı varsa parlaklığını artırsın."

 Kaynak


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

 Hadis

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Ebu Hüreyre (ra) abdest aldı, yüzünü yıkadı, ellerini yıkadı ellerini yıkarken nerdeyse omuza kadar yıkıyordu. Sonra ayaklarını yıkadı ve nerdeyse bacaklarına kadar yükseldi. Sonra dedi ki: "Ben Resulullah (sav)'ı "Ümmetim Kıyamet günü (abdest uzuvlarındaki) parlaklıkla gelir.." Gerisi yukarıdaki gibi devam ediyor.

 Kaynak


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

 Hadis

Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Resulullah (sav)'ın "...Mü'minin zineti, abdestin yükseldiği yere kadar yükselir."

 Kaynak

Buhari, Vudu 3; Müslim, Taharet 34, 35, 40, (246, 250); Nesai,Taharet 110, (1, 94, 95)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Enes

 Hadis

Resulullah (sav) (miktarca) bir sa'dan beş müdd'e kadar olan su ile yıkanır, bir müdd su ile abdest alırdı." Bir başka rivayette: "...beş mekkük ile yıkanır, bir mekkük ile de abdest alırdı" denmiştir. Bir diğer rivayette: "...beş..." denmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Abdest için iki rıtl su kafidir." Ebu Davud'un rivayetinde: "...Resulullah (sav) iki rıtl ihtiva eden kapla abdest alır, bir sa' ile guslederdi" denmiştir.

 Kaynak

Buhari, Vudu 47; Müslim, Hayz 51, (325); Ebu Davud, Taharet 44, (95); Tirmizi, Salat 425, (609); Nesai, Taharet 59, (1, 57, 58)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Sefina

 Hadis

Resulullah (sav)'ı bir sa' miktarındaki su cenabetten yıkar, bir müdd su da abdestine yeterdi."

 Kaynak

Müslim, Hayz 52 (326); Tirmizi, Taharet 42 (56)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Ümmü Ammare

 Hadis

Resulullah (sav) abdest aldı. Bu maksadla kendisine içerisinde üçte iki müdd miktarında su bulunan bir kab getirilmişti. (Nesai şunu ilave etmiştir: "Şu'be der ki: "Ben, Aleyhissalatu vesselam'ın kollarını yıkadığını ve onları ovduğunu, kulaklarının iç kısmını meshettiğini öğrendim. Ancak kulakların dışını da meshettiğini bilmiyorum.")

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 44, (94); Nesai, Taharet 59, (1, 58)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Abdullah İbnu Zeyd

 Hadis

Bize Resulullah (sav) gelmişti. Kendisine bakır kapta su getirdik, onunla abdest aldı.

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 47, (100)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Ubeyy İbnu Ka'b

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Abdest (sırasında) vesvese veren bir şeytan vardır. Adı da el-Velehan'dır, öyleyse suyun vesvesesinden kaçının..."

 Kaynak

Tirmizi, Taharet 43, (57)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav)'ın abdest aldıktan sonra kurulandığı bir bezi vardı.

 Kaynak

Tirmizi, Taharet 40, (53)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Mu'az

 Hadis

Resulullah (sav)'ı gördüm, abdest alınca elbisesinin bir kenarıyla yüzünü siliyordu.

 Kaynak

Tirmizi, Taharet 40, (54)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular: "Abdesti olmayanın namazı yoktur. Üzerine Allah'ın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti de abdest değildir."

 Kaynak

Ebu Davud, Taharet 48, (101)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Rabah İbnu Abdirrahman İbnu Ebi Süfyan İbnu Huveytip an ceddetihi an ebiha

 Hadis

Ben Resulullah (sav)'ı işittim. Diyordu ki: "Üzerine Allah'ın ismini zikretmeyen kişinin abdesti yoktur."

 Kaynak

Tirmizi, Taharet 20, (25)


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Ebu Hüreyre

 Hadis

Resulullah (sav)'ı işittim. Diyordu ki: "Kim abdestinin başında Allah'ı zikrederse bedeninin tamamı temizlenir. Eğer Allah'ın ismini zikretmezse bu kimsenin sadece abdest uzuvları temizlenir." [Rezin tahric etmiştir. Feyzu'l-Kadir, 6,128)]

 Kaynak

Rezin


 Fasıl

Taharet Bölümü

 Konu

Abdestin Sünnetleri

 Râvi

Ebu Musa

 Hadis

Resulullah (sav)'a geldim,abdest alıyordu. Şu duayı okuduğunu işittim: "Allahümma'ğfirli zenbi ve vassili ve barik li fi rızki (Allah'ım günahımı mağfiret et evimi bana genişlet, rızkımı bana mübarek kıl." [Rezin tahric etmiştir. İbnu's-Sünni Amelü'l-Yevm ve'l-Leyl, 5,10)]

 Kaynak

Rezin


Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 111 misafir olmak üzere toplam 111 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111,
Reklamlar:

Faruki.net