Üye Adı:    Şifre:  (Hatırla)      Üye Ol              Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara. Ekle

Kütüb-i Sitte

 A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H  I  İ  J  K  L  M  N  O  Ö  P  R  S  Ş  T  U  Ü  V  Y  Z

 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

Aişe

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muhakkak ki yediğinizin en temizi kendi kesbinizden olandır. Muhakkak ki evladlarınız da kendi kesbinizdendir."

 Kaynak

Ebu Davud, Büyu 79; Tirmizi, Ahkam, 22, (1358); Nesai, Büyu 1, (7, 249); İbnu Mace, Ticarat 1, (2137 ), 64, (2290)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

Sa'd İbnu Ebi Vakkas

 Hadis

Sanki Mudar kabilesine mensup uzun boylu bir kadın ayağa kalkıp: "Ey Allah'ın Resulü! Biz (kadın)lar babalarımız ve evladlarımız ve kocalarımız üzerine yüküz. Onların mallarında emirleri dışında, tasarrufu bize helal olan nedir?" diye sualde bulundu. Aleyhissalatu vesselam: "Size helal olan "taze"dir. Ondan hem yiyin, hem de hediye edin!" buyurdular." Ebu Davud der ki: "Tazeden maksad ekmek, sebze ve taze meyve gibi fazla kalınca bozulan yiyecekleridir."

 Kaynak

Ebu Davud, Zekat 44, (1686)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

Aişe

 Hadis

Ebu Süfyan'ın karısı Hind, (Bir gün gelerek) "Ey Allah'ın Resulü" dedi. "Ebu Süfyan cimri bir adamdır. Bana ve çocuğuma yetecek miktarda (nafaka) vermiyor. Durumu idare için, onun bilmez tarafından, almam gerekiyor! (Ne yapayım?)" Aleyhissalatu vesselam: "Örfe göre sana ve çocuğuna kifayet edecek miktarda al!" buyurdular."

 Kaynak

Buhari, Büyu 95, Mezalim 1, Nafakat 5, 9, 14, Eyman 3, Ahkam 14, 180; Müslim, Akdiye 7, (1714); Ebu Davud, Büyu 81, (3532); Nesai, Kudat 30, (8, 246)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

Kasım İbnu Muhammed

 Hadis

Bir adam İbnu Abbas (ra)'a: "Yanımda bir devesi olan bir yetim var. Devesinin sütünden içebilir miyim?" diye sormuştu. İbnu Abbas şu cevabı verdi: "Eğer deve kaybolunca arıyor, katran vesairesini sürerek tedavisini yapıyor, su yalağını onarıyor, sulama gününde suyunu içiriyorsan yavruya zarar vermeden ve memeyi tamamen kurutmadan içebilirsin."

 Kaynak

Muvatta, Sıfatu'n-Nebi 33, (2, 934)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Üzerine ücret almada en haklı olduğunuz şey Kitabullah'tır."

 Kaynak

Buhari, İcare 16 (muallak olarak kaydetmiştir), Tıbb 34


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Anlatıldığına göre, kendisine mushaf yazmanın ücreti hakkında sorulmuştu. Şu cevapta bulundu: "Bunda bir beis yok. Onlar, bu işte, ressam durumundadırlar, ellerinin emeğini yemektedirler." [Rezin tahric etmiştir.]

 Kaynak

Rezin


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

Aişe

 Hadis

Hz. Ebu Bekr (ra) halife seçildiği zaman: "Kavmim biliyor ki, benim mesleğim ailemin nafakasını te'minden aciz değildir. Ancak şimdi Müslümanların işleriyle meşgulüm. Bu sebeple Ebu Bekr'in ailesi beytü'l-malden yiyecek, o da Müslümanlar için çalışacak" dedi.

 Kaynak

Buhari, Büyu 15


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

Büreyde

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Biz kimi bir işe tayin eder, bir rızık tahsis edersek, bu tahsis edilenden maada aldığı gulüldür (devlet malından hırsızlıktır)."

 Kaynak

Ebu Davud, Haraç 10, (2943)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

Müstevrid İbnu Şeddad

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bize memur olursa, kendine bir zevce edinsin. Hizmetçisi yoksa bir de hizmetçi edinsin. Meskeni yoksa bir mesken edinsin." Hz. Ebu Bekr (radıyallahu anh) dedi ki: "Resulullah aleyhissalatu vesselamım şöyle buyurdukları bana haber verildi: "Kim bunun dışında bir şey edinirse, bu kimse haindir, hırsızdır."

 Kaynak

Ebu Davud, Haraç 10, (2945)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

Abdullah İbnu Amr es-Sa'di

 Hadis

Hilafeti sırasında Hz. Ömer'in yanına geldim. Hz. Ömer: "Bana haber verildiğine göre, sen Müslümanların işlerinden bir kısmını üzerine almışsın ve sana maaş verilince almaktan kaçınmışsın (doğru mu)?" diye sordu. Ben de: "Evet!" dedim. Bunun üzerine Hz. Ömer: "Bundan maksadın ne?" dedi. Ben de: "Benim atlarım var, kölelerim var (halim vaktim iyidir), hayır üzereyim. Ben maaşımın Müslümanlara sadaka olmasmı istiyorum" dedim. Hz. Ömer: "Hayır! Böyle yapma! Çünkü (bir ara ben de senin gibi düşünmüş), senin arzu ettiğin şeyi arzu etmiştim. Resulullah (sav) bana ihsanda bulunuyordu. Ben de: "Bu parayı ona benden daha çok muhtaç olan birine ver!" diyordum. Hatta bir seferinde (aleyhissalatu vesselam) yine bana mal vermişti. Ben yine: "Bunu, onu benden daha çok muhtaç olan kimseye ver!" demiştim. Aleyhissalatu vesselam: "Onu al, kendi malın yap, sonra tasadduk et! Bu maldan, sen talep etmeden, bekler vaziyeti almadan, gelen olursa onu al. Böyle olmayana gönlünü bağlama!" buyurdular."

 Kaynak

Buhari, Ahkam 17; Müslim, Zekat 111, (1045); Nesai, Zekat 94, (5,103)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

Vail İbnu Hucr

 Hadis

Resulullah (sav) Hadramevt'te bulunan bir araziyi ikta' etti. O sırada Hz. Muaviye orada emir idi. Kendisine o araziyi bana vermesi için yazdı."

 Kaynak

Ebu Davud, Haraç 36, (3058, 3059); Tirmizi, Ahkam 39, (1381)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

Kesir İbnu Abdillah İbnu Amr İbni Avf el-Müzeni

 Hadis

Babasından, o da ceddi (ra)'tan anlatıyor: "Resulullah (sav), Bilal İbnu Haris el-Müzeni'ye Kabaliyye madenlerini, yüksekte olanları ve alçakta olanlarıyla, (Necid'de bulunan) Kuds dağında ekine elverişli olan yerlerle birlikte ikta' kıldı. Ancak ona hiçbir Müslümanın hakkını vermedi. (Bu ikta' beratını) ona şöyle yazdı: "Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allah'ın Resulü Muhammed'in Bilal İbnu'l-Haris'e verdiği(nin beratı)dır. Ona, el-Kabaliyye mıntıkasının, alçak ve yüksek (yerlerinin) madenlerini vermiştir." [Bir rivayette şu ziyade var: "(Medine'ye dört beridlik mesafede yer alan Zatu'n-Nusub ve (Necd'de yer alan) Kuds mevkiinin ekime elverişli olan kısmını da verdi. Hiçbir Müslümanın hakkını vermedi. (Bu berat metnini Resulullah'ın emriyle, katibi) Übey İbnu Ka'b yazdı."]

 Kaynak

Ebu Davud, Haraç 36, (3062, 3063); Muvatta, Zekat 8, (1, 248)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

İbnu Ömer

 Hadis

Resulullah (sav), Zübeyr (ra)'e atının koştuğu yer(e kadar olan mesafeyi) ikta' kıldı. (Şöyle ki): "Zübeyr atı (mecali kesilip) duruncaya kadar koşturdu. At durunca Zübeyr kamçısını attı. [Resulullah (sav):] "Kamçısının ulaştığı yere kadar (o mıntıkayı) ona verin" emrettiler.

 Kaynak

Ebu Davud, Harac 36, (3072)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

Amr İbnu Hureys

 Hadis

Resulullah (sav) Medine'de yayını ile bir ev planı çizdi ve: "Sana daha da artırayım mı, artırayım mı?" diye sordu."

 Kaynak

Ebu Davud, Harac 36, (3060)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

İbnu Abbas

 Hadis

Resulullah (sav) hacamat oldu ve haccama ücretini verdi. Eğer bu (hacamat ücreti) haram olsaydı vermezdi. Ayrıca efendisine konuştu, o da vergisini hafifletti.

 Kaynak

Buhari, İcare 18, Büyu 39, Tıbb 9; Müslim, Müsakat 66 (1202); Ebu Davud, Büyu 39, (3423)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

 Hadis

Resulullah (sav)'ın muhacir ashabından bir adamın anlattığına göre, Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Su, ot ve ateş."

 Kaynak

Ebu Davud, Büyu 62, (3477)


 Fasıl

Kesb (Kazanç) Bölümü

 Konu

Mübah Olan Kazançlar

 Râvi

Esmer İbnu Mudarris

 Hadis

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir Müslümanm henüz ulaşmadığı (ot, odun, su, gibi) bir şeye önce ulaşan kimse ona sahip olur." Bunun üzerine halk çıkıp, (mubah şeyleri sahiplenmek maksadıyla) birbirleriyle hızlıca işaretleme yarışına girdiler.

 Kaynak

Ebu Davud, İmaret 36, (3071)

Önceki Konu    Sonraki Konu          Sayfa Başı

Ziyaretçi:  Sitede şu anda 0 üye ve 144 misafir olmak üzere toplam 144 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugün Tekil:  Çoğul:  Toplam:  Bugün Üye:  Dün:  Toplam:  Dün Tekil:  Çoğul:

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144,
Reklamlar:

Faruki.net