Forum    Serbest Krs  
     Yazan: edep-haya   Son Yazan: edep-haya (17.09.2007 23:12:22)     Cevap: 0    Okunma: 6396
      Konu Adı: Peygamberimizin Dularından rnekler

Yazan

Mesaj

 


edep-haya
(normal)


Mesaj Sayısı: 68

   Mesaj Tarihi: 17.09.2007 23:12:22   
 
 
Peygamberimizin Dularından rneklerAbdullah bin Abbas -radıyallahu anhma-dan ri­vyete gre Peygamber Efendimiz'in dularından bi­ri şu du idi:

"Y Rabb! Kalbimi nurlandır, gzm nurlandır, ku­lağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, s­tm nurlandır, altımı nurlandır, nm nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saımı nurlandır, yzm nurlandır." (1)

Mugre bin Şu'be'den rivayet olunduğuna gre Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-in dualarından biri de şu idi:

"Başka bir ilh yok, ancak Allah var. O'nun şerki yoktur. Mlk O'nundur, hamd de O'nundur. O her şe­ye kaadirdir. Allah'ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahi­bi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Ya­ni servetine gvenerek sana s olanları o servetleri kurtaramaz." (2)

Abdullah bin Abbas -radıyallahu anhma-dan ri­vyete gre Resl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-e bazı kimseler gelip:

-İnsanlar; yni Eb Sfyn ve arkadaşları sizin­le muharebe etmek iin adam ve silh toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek dere­cede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye kor­kutmak istediklerinde, bu sz m'minlerin yakn mnlarını ve cesaretlerini artırıp, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de:

"Allah bize kfidir, o ne gzel vekldir!" buyurdu. M'minler de byle sylediler." (3)

Enes bin Mlik -radıyallahu anh-dan rivyete g­re: Resl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ok kere dusı:

"Ey Rabbimiz, bize dnyda da iyilik, gzellik ver, hirette de iyilik, gzellik ver. Bizi ateş azbından koru," melindeki du idi. (4)

Eb Mus el-Eş'rden rivyete gre Resl-i Ek­rem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şyle du ederlerdi:

"Y Rabb, benim hatlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden ok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, haten ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!" (5)

Eb Hreyre -radıyallahu anh-dan rivyete gre Resl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şyle buyurmuşlardır;

"Her kim gnde yz kere:

derse o kimse iin on kle azd etmiş sevabı ve­rilir, yz hasene yazılır, yz gnhı silinir, o gn akşam oluncaya kadar bu ona şeytana karşı si­per olur. Hi bir kimse ecir bakımından onu geemez, ancak bunu ondan fazla syleyen kimse mstesn." (6)

"Ey, Rabbim! Gayb ilminle ve halk zerine kudretinle, hayatı benim iin hayırlı grdke beni yaşat, l­m benim iin hayırlı grdğn zaman da beni veft ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve aıkda senden haşyetini istiyorum. Rız hlinde de, gadab hlinde de ihls sznden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidlden ayırmamanı istiyorum. Senden tkenmez bir ni'met, kesilmez bir gz ferahlığı (yzde aıka grlen neş'e ve huzr) istiyorum. Senden beni kazna rzı kılmanı, lmden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yzne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Btn bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi mn zynetiyle ssle, bizi doğru yolda olan hidyet rehberleri kıl." (7)

"Ey Eb Bekr'in kızı! Sana diğer duları da iin­de toplayan duları syleyeyim mi? Şyle du et:

"Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem abuk, hem ge olanını istiyorum. Ey Rabbim Re­slnn senden istediğini istiyorum, Reslnn sana sı­ğındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah'ım benim iin kaza ettiğin şeyin kibetini doğru yola ulaştır." (8)

"Sana bir kısım szler ğreteyim mi ki, Allah Tel kimin hayrını murd ederse onları ona ğ­retir, sonra ebediyyen unutturmaz. De ki:

"Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızn yolunda benim zaa­fımı kuvvetlendir. Beni nsiyemden tutup hayra sevk et. İslm'ı rızmın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zellim beni azz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır." (9)


"Ey Rabbim! Acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan cimrilikten, eli kolu dklr derecede takatsızlıktan kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, kfrden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yapdığını insanların duyması ve medh etmeleri iin yapmaktan, riydan, sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, czzamdan, abraslıktan ve kt hastalıklardan sana sığınırım." (10)

Reslullah -sallallahu aleyhi ve sellem- duasında: "Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen, ktlk ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl." (11)

Ekseri duları:

"Ey kalbleri ekip eviren Rabbim! Kalbimi dnin zere sbit kıl." İdi.. (12)(1) Buhr, Deavt, 9; Mslim, Msfirn, 181;
(2) Buhr, Ezn, 155, Deavt, 18; Mslim, Salt,193; Tirmiz, Salt, 108; Muvatt', Kader, 8; İbn Hanbel, Msned,3/87.
(3) Buhr.
(4) Bakara Sresi, 201.
(5)Buhr, Deavt, 60; Mslim, 70.
(6) Buhr, Ezn, 155; Tecrd-i Sarh Terc. 2/910-915.
(7) el-Camiu's Sağir.
(8) İbn Mce, Du, 4.
(9) Rmz'l-ehdis.
(10) Benzeri hadisler Buhr, Deavt, 39, vd.
(11) Camiu's-Sağir.
(12) Tirmiz, Deavt, 85.

 

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 79 misafir olmak zere toplam 79 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:92942  Toplam:94424156  Bugn ye:3  Dn:0  Toplam:32265  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79,