Forum    Snnet-i Seniyye  
     Yazan: Zafer   Son Yazan: Zafer (30.11.2006 12:23:05)     Cevap: 0    Okunma: 9331
      Konu Adı: Snnetin nemi

Yazan

Mesaj

 


Zafer
(normal)


Mesaj Sayısı: 32

   Mesaj Tarihi: 30.11.2006 12:23:05   
 
  Snnetin nemi
 
Hak Resl olan Reslullah (s.a.v) Efendimiz?e Rabbi, Kur?n?ı şerh edip aıklamasını şu yetle emretmiştir:
?(Ey Reslm) sana da Kur?n?ı indirdik ki, kendilerine indirileni, insanlara aıklayasın.? (1)
İnsanlara da, Resl?nn aıklamalarıyla amel etmelerini, uymalarını, nehyettiklerinden sakınmalarını şu yetle emretmiştir:
?Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse onu da almayın.? (2)
İslm dninin iki temel kaynağı Kur?n-ı Kerm ve snnettir. Yce Allah (c.c)?ın kelmı olan Kur?n-ı Kerm, şeratın aslı, doğru yolun kaynağı ve gvencesidir. Hz. Peygamber (s.a.v)?in en byk mcizesi ve ağlar boyu O?nun peygamberliğine dellet eden ve edecek olan bir almettir.
Snnet ise; Kur?n?ın aıklaması, hkmlerin zhı, prensiplerinin tafsli ve getirdiği yasaların tamamlayıcısıdır. Kuşkusuz snnet, msum olan Peygamber (s.a.v)?den sdır olduğu tesbt edildiği zaman kendisine uyulması vcip olan bir knun ve hidyettir. (3)
Reslullah (s.a.v)?in risleti dneminde sz, fiil, takrr, ahlk ve hayat tarzıyla Kur?n?ı en gzel biimde aıklamış ve yaşamıştır. İşte snnet dediğimiz bu engin servet, Kur?n?ı pratiğe geirmenin bir rndr. Peygamber (s.a.v), ?Kur?n izgi? zerinde vahyin kontrolnde hayat srmş, aynı zamanda Kur?n mektebinin eğiticiliğini yapmıştır. Bu sebepledir ki, o?nun hayat tarzı, ğretileri ve uygulamaya alıştığı prensipleri o?na ?sve-i Hasene? (En Gzel rnek) olma hviyetini kazandırmıştır. O?nun vahyin kontrolnde sylediği szler, uygulamaya koyduğu hayat prensipleri, Mslmanların vazgeemeyecekleri, itat ve teslmiyet gsterecekleri prensiplerdir.
Her m?min biliyor ki; Resl-i Ekrem (s.a.v)?in emrine, snnetine sımsıkı bağlanmak, o?na itat etmek, Allah (c.c)?a itat demektir. Zr Resl-i Ekrem (s.a.v)?in snneti, Kur?n?a tbdir:
?Kim Resl?e itat ederse Allah?a itat etmiş olur.? (4)
Reslullah (s.a.v), Allah?ın Habbidir. Allah (c.c) o?nu Hak Din ile gndermiş, o?na en mkemmel şeratı, en gzel ibdeti, en dil knnu ve hayat sistemini vermiştir. (5) Dny ve hirette sadet ve kurtuluş, Allah (c.c)?ın kulları arasından semiş olduğu ve beşerin donanabileceği en gzel sıfat ve ahlklarla donattığı Resl?e ittibdadır:
?(Ey Reslm, onlara) de ki; ?Eğer Allah?ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve gnahlarınızı bağışlasın.? Allah Gafr?dur, Rahm?dir.? (6)
O Allah (c.c)?ın peygamberidir. (7) Kendi nefsinden bir şey sylemez. (8) Getirdiği her şeye kayıtsız-şartsız mn edip teslm olunan, yce bir ahlk zere bulunan emn bir Resl (9), insanlara dşkn (10), m?minlere ok merhametli ve onlara hayır dileyen, zahmet ekmemiz kendisini inciten ve zen bir Resl (11), snnetleri ile yaşantımızın kemltına, grş ve ufkumuzun genişlemesine, Rabbimiz?in bizden istediği kulluğu daha net kavramamıza ve ihtiya duyduğumuz her bilginin bize ulaştırılmasına vesle olan, şhid, mjdeci ve uyarıcı olarak, Allah (c.c)?ın izniyle, O?na dvet edici, hem de nur saan bir kandil olarak gnderilmiş olan bir Resl (12)?dr....
Resl-i Ekrem (s.a.v), Allah (c.c)?ın peygamberidir ve bizlere nefsimizden daha sevimlidir. Bu sevgi, mnı kemle erdiren bir sevgidir. (13) O, Allah?ı ve hiret gnn arz eden ve Allah (c.c)?ı ok zikreden kimseler iin en gzel rnektir. (14) O, yle bir rnektir ki, asl hevsından bir şey sylemez. (15) nk Allah (c.c)?ın rahmetiyle her trl haramdan korunmuştur. (16) o?nun rnekliği her ağda, her toplum ve her yer iin geerlidir. İbdetlerimizi ve tatlerimizi o?nun yaptığı gibi yaparız, haytımızı o?nun şekillendirdiği gibi dzenleriz. Velhsıl her işimizi o?na uydururuz. nk o, Allah (c.c)?ın Resl ve aynı zamanda ins ve cinnin peygamberidir:
?Nitekim size, iinizden yetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitap ve hikmeti ğreten ve bilmediklerimizi ğreten bir eli gnderdik.? (17)
?Allah ve Resl, bir şeye hkmettiği zaman, m?min erkek ve kadınlar iin işlerinde seme hakkı yoktur. Kim Allah?a ve Resl?ne isyn ederse muhakkak ki o apaık dallettedir.? (18)
Bu yetlerde ve daha birok yetlerde de beyn edildiği zere Allah ve Resl, Kitb ve hikmet ayrı ayrı zikredilmiştir. Allah?ın hkmetmesi ve Kitb?dan kasıt; Kur?n-ı Kerm?dir. Peygamber?in hkmetmesi o?na itat ve ?hikmet?ten kasıt da, Reslullah?ın snnetidir. (19) O hlde Kur?n?a uymak farzdır. Peki snnete uymanın hkm nedir? Hazret-i Reslullah?tan geldiği sbit olursa snnete uymak da farzdır. Ancak bu, snnette yer alan her hussa uymanın farz olduğu şeklinde anlaşılmamalı, bilakis snnete uymanın farz oluşundan ?tıpkı Kur?n?ın btnn kabl etmenin farz oluşu gibi- bir kurum veya model olarak onu kabl etmenin farz olduğu anlaşılmalıdır. (20)
Biz bu araştırmamızda Hazret-i Peygamber (s.a.v)?in, bahsetmiş olduğu snnetinin, dindeki ve Mslmanların haytındaki yeri zerinde duracağız.
Snnetin İslm dnindeki konumu olduka nemlidir. Bu durum ncelikle Kur?n yetleriyle, daha sonra da yine bizzat Reslullah (s.a.v)?in hadsleriyle temellendirilebilir. Yine snnetin Kur?n?ı beynı ve beyan eşitleri de zerinde hasssiyetle durulması gereken bir konudur.
Snnetin Mslmanların haytındaki yeri, o?nun verdiklerini almak, o?na itat,o?nun ?sve-i Hasene? oluşu gibi ynleri de konuyla alkalı mhim alt başlıklardır. Snnetin bağlayıcılığı ve onlarla ibdetlerin tamamlanması konularını da bunlara eklemeliyiz.
Sonuta hibir Mslmanın snnetten mstağn kalamayacağına ve o?nu kendisine rehber edinmesi gerektiğine, gerek sadetin ancak Reslullah (s.a.v)?in snnetine ittib ile mmkn olacağına dikkat ekmek istiyoruz.*
_______
1) Nahl (16): 44. 2) Haşr (59): 7. 3) Muhammed Eb Şehbe, Snnet Mdfaası, Tercme: Mehmet Grmez-M. Emin zafşar, Rehber Yayıncılık, Ankara, 1989, I/37. 4) Nis (4): 80. 5) Ysn (36): 4. 6) l-i İmrn (3): 31. 7) Fetih (48): 29. 8) Necm (53): 3. 9) Kalem (68): 4. 10) Kehf (18): 6. 11) Tevbe (9): 128. 12) Ahzb (33): 45-46. 13) Tevbe (9): 24. 14) Ahzb (33): 21. 15) Necm (15): 3. 16) Ysn (36): 3-4; Hac (22): 67; Neml (27): 79. 17) Bakara (2): 151. 18) Ahzb (33): 36. 19) İmm Şfi, er-Risle, Tahkk: A. M. Şkir, 65. 20) Hayri Kırbaşoğlu, İslm Dşncesinde Snnet, 184.
*Bitirme tezi olarak hazırladığım bu alışmanın isminin tesbtinde, tez hline gelmesinde yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Mcteb Uğur?a, madd ve mnev desteklerini esirgemeyen, şu nda rahmet-i Rahmn?a kavuşmuş bulunan Abdullah etin Frk Hocaefendi?ye ve destekleriyle bu alışmanın tez hline gelmesinde katkıda bulunanlara teşekkrlerimi bor biliyorum.

İbrahim Aydın


Sensiz sevinlerin ardında gzyaşı var Efendim...
 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 135 misafir olmak zere toplam 135 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:3598948  Toplam:97930162  Bugn ye:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135,