Forum    Tasavvuf  
     Yazan: kadiri43   Son Yazan: kadiri43 (29.12.2006 08:52:15)     Cevap: 0    Okunma: 8179
      Konu Adı: Geylani Hz. (Allah'a vasıl olmanın yolu)

Yazan

Mesaj

 


kadiri43
(normal)


Mesaj Sayısı: 24

   Mesaj Tarihi: 29.12.2006 08:52:15   
 
 

Her şey Allah?a (CC) kavuşmakla son bulur. Sen de Hakk?a (CC) vasıl olduğun zaman manen ve maddeten tekamln tamama erdirmiş sayılırsın.

Mevlaya (CC) vasıl olmanın manası: Halkı kalben bırakmış olmandır. Heva ve hevesin k飆 yolunu terk etmendir. İrade ve şahsi arzularını bırakmış olmandır; irade ile gitmek, bu yolda iyi sayılmaz. Bu iyi olmayan ahvali bırakıp Allah?ın (CC) emirlerine bağlandığın gn, manevi yollar artık sana aılmış demektir. Bu hale erdikten sonra iyi olmayan eski huylara doğru hi蓫ir kıpırdanma olmamalı. Başkası da seni alakadar etmemeli? Hakk?ın (CC) emri ve O?nun (CC) hikmetli işlerini g顤melisin. Bu zikrettiğimiz hal fena halidir. Hakk?ın (CC) hikmetlerinde kendini kaybetmek makamıdır. Bu makama: Vuslat, tabirini kullanırlar.

Hakk?a (CC) kavuşmak, vasıl olmak; bilinen belli başlı halkın birbirine kavuşmasına benzemez. Hakk?ı (CC) bu gibi şeylerden tenzih etmek lazımdır. O?na (CC) hi蓫ir şey benzemez. O (CC) hakikaten g顤en ve işitendir. Ama bizim gibi değil. O (CC) ycedir, mahlukatın hi biri ile kıyas olunamaz. Bu alemi, ona kavuşan ehl-i vuslat bilir. Hakk?a (CC) kavuşmanın ne demek olduğunu Allah (CC) onlara bildirmiş ve g飉termiştir?

Bu ehl-i vuslattan her birinin ayrı makamı vardır. Biri, diğerinin yerine ge蔒mez. Aynı zamanda Allah- Teala (CC) her veli ve Peygambere (AS) değişik y霵lerden tecelli eder. Hi蓫ir Peygamber (AS) diğerinin; hi蓫ir veli diğer velinin sırrına eremez, vakıf olamaz? Ve yine bu misalden olarak bir mrid şeyhinin haline akıl erdiremez. Aynı zamanda mridin de şeyhden ayrı 蔒şitli halleri vardır. Bunu da şeyh bilemez. Mridin yolu bazen şeyhin sırrına yaklaşır, yine de anlayamaz. İşte burada şeyhinden ayrılır. O mridi bundan sonra Mevla (CC) idare eder?

Artı o mrid Hakk?a (CC) teslim olmuştur. Hakk (CC) onu halktan keser. 琄ce şeyh onun i蓾n bir mrebbi vazifesi g顤yordu, o da mahluk olduğuna g顤e mrid ondan kesilir. İki yılı ge蓨ikten sonra 蔞cuğa st verilmez. Bu da bir bakıma onun gibidir. Nefis ezildikten sonra halka ihtiya kalmaz. İstek gittikten sonra kimseden bir şey beklenilmez.

Şimdi o mrid ykselmiştir. Şayet şeyh, heva ve nefisle kaldıysa mride muhta olur?

Sonra nefis ve iradeye gelince: Bunları Mevla (CC) yola getirir, yok olmak olmaz. ⑽nk yok olmak bir nevi noksan sayılır. Bu yolda ise noksanlık yoktur. Nefis 闤mez, ıslah olur.

B騽lece Hakk? a (CC) vasıl olduktan sonra, kendini masivadan emin g顤, huzur i蓾nde bil. Hak ve hakikatten başka bir şey g顤me, ondan başkasına bir varlık tanıma? Bu yolun icabı elbette bunu gerektirir.

Bulunduğun makamda iyilik, k飆lk, vermek, almak, korku, mit, hi birinde Hakk?tan (CC) başkasının tesiri olmaz. ⑽nk kendinden korkanlara yine kendisi sahip olur. Hataları 顤tecek yine O?dur (CC).

Kendini bu mertebeye getirdikten sonra, Mevla?nın (CC) hikmetli işlerini g顤meğe 蓷lış? プk hikmet taşıyan emirlerini yapmaya gayret et. Takib edeceğin yol bu olmalı. O?nun (CC) taatıyla meşgul ol. İster dnyaya, isterse ahirete ait olsun; btn mahluk şeylerden elini 蔒k. Hepsinden kalben ayrıl.

Btn mahlukatı topla. Aşağıda hikayesi anlatılacak adam gibi zavallı ve 蓷resiz olduklarını tahayyl et.

Şanı, ş鐬reti her tarafa korkun bir şekilde yayılmış, emirleri kesin, saltanatı tam bir padişah? Bir adamı yakalatıyor, ayaklarına ve boynuna zincir vurduruyor. Sonra dalgası dehşetli, derinliğine derin, akıntısı şiddetli bir nehir zerindeki ağaca astırıyor.

Sonra; 蔞k kıymetli, yce ve maddi değer bi蓾lmesi imkansız olan tahtına oturuyor. Yanına da bir 蔞k oklar, silahlar, mızraklar ve daha nice elemeli, paralayıcı ve 闤drc aletler alıyor?

Şimdi, padişah, o asılmış adama, rastgele okları, kurşunları yağdırmağa başlamıştır.

Hal b騽le olunca? O korkun manzarayı temaşa eden biri i蓾n o padişahtan korkmadan, merhamet nazarına sığınmamak ve korkmamak, o saltanatı g顤meden ge蓾p, asılmış adama bakmak ve ondan korkmamak doğru olur mu? Sonra b騽le şeyi, akıl mantık nasıl doğru bulur? Hayır, hi蓫ir zaman doğru bulmaz ve seyircinin haline şu hkm verir:

- ?Aklı gitmiş, hissiyatı bozulmuş ve neticede bir hayvandır, ki; insana benzemez.?

Her şeyin hakikatına erdikten sonra, basiretsiz, g顤mez olmaktan Allah?a (CC) sığınırız. Hakk?a (CC) vardıktan sonra ayrılmaktan, Hakk?a (CC) yaklaştıktan sonra tekrar maneviyatın kapanmasından, imandan sonra kfre, hidayetten delalete dşmekten yine O?na (CC) sığınırız?

Dnya, anlattığımız o byk ırmaktır. O her gn taşmakta olan su ise, insanoğlunun şehveti ve lezzetidir. İnsanlara 蓷rpan, k飆 mahluklar da dalgalardır. Kader-i İlahinin cereyan eden bela ve mihnetleri ise, o oklar ve silahlardır.

Evet, insan oğlunun başına bu dnyada en 蔞k gelen şey, bela ve mihnettir. İyilik ara sıra gelir, fakat zahmetler, incitici şeyler o ara sıra gelen iyiliği unutturur. Ara sıra gelen hoşluklar olsa bile, yine onda 蔒şitli felaketler gizlidir. Eğer insan, ibret nazarı ile bakacak olsa, hayatı ve iyi ge蓾min yalnız 鐽r aleme mahsus olduğunu anlayacaktır. İyi inanmış olan bunu b騽le bilir. ⑽nk bu hali bilip anlamak, i蓾nde yaşatmak ehli imana mahsustur.

Peygamber (SAV) Efendimiz buyuruyor:

- ? Hayat ancak ahiret hayatıdır.?

Yine buyuruyor:

- ?Mmin Allah?ına (CC) kavuşmadık蓷 rahata eremez.?

Bu s驆ler imanlı hakkındadır. Yine buyuruyor:

- ?Dnya mminin zindanı, kafirin cennetidir. ?

Yine buyuruyor:

- ?Allah (CC) korkusu ile dolan kalb, Hakk?a (CC) bağlıdır.?

Bu ayan beyan haberlerle birlikte, bu dnyada nasıl rahatlık iddia edilir? Şu muhakkak ki; btn rahatlık Allah?a (CC) bağlanmakta, O?nun (CC) emirlerini yerine getirmektedir. Her halde O?na (CC) uymaktır. O?nun (CC) yolunda boynu eğik olmaktadır.

Kul, ancak anlattığımız şekilde dnya belasından kurtulabilir. Kurtulunca da g霵l merhametle dolar, kendisine lutuflar, ihsanlar olur. Her işi ve her yaptığı doğru olur. Bu da Allah (CC) tarafından ona bir iyilik olarak verilir.

 

Kaynak: Gavsulazam Abdulkadir-i Geylani (KSA), Fth-ul Gayb (Gizliden Sesler)

 

Google
 
Ziyaret蓾:  Sitede şu anda 0 ye ve 219 misafir olmak zere toplam 219 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  プğul:2152684  Toplam:96483898  Bugn 閍e:44  Dn:0  Toplam:32306  Dn Tekil:1  プğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91, Misafir92, Misafir93, Misafir94, Misafir95, Misafir96, Misafir97, Misafir98, Misafir99, Misafir100, Misafir101, Misafir102, Misafir103, Misafir104, Misafir105, Misafir106, Misafir107, Misafir108, Misafir109, Misafir110, Misafir111, Misafir112, Misafir113, Misafir114, Misafir115, Misafir116, Misafir117, Misafir118, Misafir119, Misafir120, Misafir121, Misafir122, Misafir123, Misafir124, Misafir125, Misafir126, Misafir127, Misafir128, Misafir129, Misafir130, Misafir131, Misafir132, Misafir133, Misafir134, Misafir135, Misafir136, Misafir137, Misafir138, Misafir139, Misafir140, Misafir141, Misafir142, Misafir143, Misafir144, Misafir145, Misafir146, Misafir147, Misafir148, Misafir149, Misafir150, Misafir151, Misafir152, Misafir153, Misafir154, Misafir155, Misafir156, Misafir157, Misafir158, Misafir159, Misafir160, Misafir161, Misafir162, Misafir163, Misafir164, Misafir165, Misafir166, Misafir167, Misafir168, Misafir169, Misafir170, Misafir171, Misafir172, Misafir173, Misafir174, Misafir175, Misafir176, Misafir177, Misafir178, Misafir179, Misafir180, Misafir181, Misafir182, Misafir183, Misafir184, Misafir185, Misafir186, Misafir187, Misafir188, Misafir189, Misafir190, Misafir191, Misafir192, Misafir193, Misafir194, Misafir195, Misafir196, Misafir197, Misafir198, Misafir199, Misafir200, Misafir201, Misafir202, Misafir203, Misafir204, Misafir205, Misafir206, Misafir207, Misafir208, Misafir209, Misafir210, Misafir211, Misafir212, Misafir213, Misafir214, Misafir215, Misafir216, Misafir217, Misafir218, Misafir219,