Forum    Tasavvuf  
     Yazan: kadiri43   Son Yazan: kadiri43 (29.12.2006 08:55:02)     Cevap: 0    Okunma: 6781
      Konu Adı: Geylani Hz. (Hakkı şikayet etmemek)

Yazan

Mesaj

 


kadiri43
(normal)


Mesaj Sayısı: 24

   Mesaj Tarihi: 29.12.2006 08:55:02   
 
 

Sana tavsiye: İhsan edildiğin hibir hayrı kimseye syleme? İsterse bu dostun olsun?

Sonra? Hikmeti icabı sende yapacağı ve tecrbe iin vereceği bazı belalardan dolayı Allah?ı (CC) ithama kalkışma? Bil ki; sana dşen vazife, bela olursa sabır gstermektir, hayra da şkretmek?

Nimeti bulmadan bulmuş gibi grnp şkretmek, iinde bulunduğun bir felaketi şikayet etmekten daha iyidir?

Nimet-i İlhiye?den mahrum olan tek kişi gsterebilirmisin? Hayır!.. İşte ayet:

- ?Allah?ın (CC) nimetlerini saymağa kalksanız bitiremezsiniz??

Sende o kadar Nimet-i İlhiye var ki; hi birini grmek istemiyorsun?

Kalben hibir mahluka gnl verme. Ve, kalben hibir kimse ile nsiyet etme? Bulunduğun hali kimseye anlatma. lfetin Allah?a (CC) olsun. O?na (CC) gven. Derdini O?nun (CC) kuvvetiyle O?na (CC) aarsın? Arada ikinci bir varlık gremezsin? nk başkası varlığını ispat edip zarar veya menfaat vermeğe haklı değildir. Belayı senden yine O (CC) defeder. İzzeti ve zilleti O (CC) meydana getirir? O?ndan (CC) başkası ne ykseklik vaad eder; ne de aşağı derecelere indirir. Başkası ne zengin edebilir, ne de fakir. Ve hibir şeyi hareket ettiremez ve durduramaz. Hepsini HakK (CC) yaratır ve hepsi O?nun (CC) yed?inde ve O?nun (CC) iznindedir. Her şey O?nun (CC) emriyle cereyan eder ve yrr. Her şey muayyen vakte bağlıdır. Kafi derecede gelir. Sonra gelecek evvel gelmez. Evvel gelecek de sonraya kalmaz. Allah- Teala (CC) şyle buyuruyor:

- ?Allah (CC) sana bir zarar verecekse alacak yine O?dur (CC). Şayet sana bir hayır murat edecekse, o hayrı senden evirecek yoktur.?

İhsanını istediği kullara verir. O (CC) hem Rahm (CC), hem de Gafr?dur (CC)?

Afiyette bulunduğun halde Hakk?ı (CC) şikayete kalkışma. Yanında Allah?ın (CC) bol nimeti olduğu halde fazlasını isteme. Sana verdiği nimeti grmez olup inkar yoluna sapma. Bu halin bir nevi istihza olur. Sonra, Allah- Teala (CC) seni inceden inceye hesaba eker. Dnyada belanı arttırır, ahirette ise seni azarlar. Cehenneme atar. Sonra, seni manevi halden soyar, rahmet nazarını senden eker.

Hakikaten şekva[1] etmekten sakın. Etlerin makaslarla para para doğransa da itiraz yoluna sapma.

Sakın ha sakın itiraz etme:

- ?Allah (CC), Allah(CC)??

De? Kurtuluş iste. Fakat şekva etmekle değil. Hazer[2] et? Yanlış yola sapmaktan kork. Şekva yolunu tutmaktan ekin. nk ademoğlunun başına gelecek belalar ancak itirazından dolayı gelir?

O (CC), Erhamerrhimn olduğu halde, nasıl O?ndan (CC) şikayet edilir? Hakm (CC), Habr (CC); kullarına en ok acıyan ve ltfunu esirgemeyen O (CC) olduğu halde, nasıl O?ndan (CC) dert yanılır? O (CC), kullarına zulmetmez. Kuvvetli, işinden iyi anlayan bir doktora kızılır mı? Evladına acıyan bir ana cinayetle itham edilir mi?

Peygamber (CC) Efendimiz şyle buyuruyor:

- ?Allah- Teala (CC) kuluna ok merhamet eder; bir ananın evladını o kadar esirgemesi imkansızdır.?

Ey zavallı, Allah?a (CC) karşı edep tavrını takın. Zorla gelen belaya sabret, sabretmeye alış. Glkle de olsa kendini bu yola uydurmaya alıştır. Rıza ve muvafakat yolunu tut. Maneviyattan az buuk nasibin varsa, bu yolu tutarsın. Hakikaten bu yola devam edersen eşi bulunmaz bir cevher olursun. Aksi halde her şey elinden gider, artık bir daha bulmana da imkan kalmaz.

Allah- Teala?nın(CC) şu ayetini dinle:

- ?Kıtl[3] size farz oldu. Halbuki siz bundan hoşlanmazsınız? Bununla beraber sizin sevdiğiniz şey iyi olabilir, sevdiğiniz şey belki de fenadır; bunu siz anlayamazsınız, ancak Allah (CC) bilir.?

nk hakikat ilimleri gizlidir. Byle olunca, her hangi bir şeyi hissiyatına gre iyi veya kt grerek uygunsuz bir yola sapma.

Eğer takva halinde isen, Allah?ın (CC) emirlerine uymaya bak. Byle olmak, yolumuzda ilk basamağı teşkil eder. İkincisi velayet halidir. Burada da sakin ol. Hibir işe karışma. Nefsini gzelleştirmeye bak. Haddi hibir zaman aşma.

Son mertebe gavs?lık, bedeliyet hallerine vardığın zaman, kader yolunda sıddıkiyet mertebesine ıktığın zaman, btn yolları gnlne a. Yalnız, nefsine meydan verme. Kt isteklerini araya sokma.

Dilini şikayetten sakla? Bu halleri zne benimsettikten sonra, her şey sana hoş gelir. Gelecek hayır olursa senin iin gzelleşir. Şer gelirse korkma; seni, taat ibadet yolunda felaketlerden Hakk (CC) saklar. Seni o beladan dolayı halka rsvay etmez. Hatta, o belanın, gelip gidişinden senin haberin bile olmaz. Bir karanlığın gelişi gibi, akşam gelir; gn doğunca gider. Gidince de her taraf ışıkla dolar. Ve o bela, senin iin sıcak karşısında yok olan soğuk gibi olur.

Bu anlatılan gzel işleri, kendine rnek al ve misallerden ibret almaya alış. Bu bela geldikten sonra gnaha, ktlğe yaklaşma? Kerim olan Mevlanın (CC) huzuruna gnahla giremezsin. Oraya ancak iyiler girerler. O (CC), kapısına ancak temizleri sokar. Kapısına ancak btn manevi hastalıklardan beri olanları alır. Nasıl ki, bir padişahın huzuruna, btn koku ve kirlerden temiz olanların girmesi icap eder. Hak?ka da (CC) ancak saf, temiz olanlar gider.

Beladan korkma?. Onlar gnahlara kefaret olur. Nasıl ki; Peygamber (SAV) Efendimiz bu hali işaret ederek:

- ?Bir gnlk sıtma, bir yıllık gnaha kefaret sayılır.?

Buyurmuştur. Zahirde bela gibi grnen haller, seni daha da olgunlaştırır; bulunduğun hali muhafaza hakkı sana tanınır. İlahi sırları saklamaya emin grnrsn. Kalbin nurlanır, gnln aılır. Lisanında bir fesahet olur. Bu fesahetin sebebiyle hikmetli konuşmalar yaparsın. Sana muhabbet, sevgi yolları aılır, hep bunları anlatırsın? Sendeki bu stnlk sebebi ile herkesin sevdiği bir varlık olursun. İnsanlar da seni sever, başka yaratılmışlar da? Dnya da sana koşar, ahiret de?.

Sen artık Allah?ın (CC) sevgilisi oldun. Her şey seni sevmeğe başlar. Mahlukatın sevgisi, Hakk?ın (CC) sevgisine bağlıdır. Aynı şekilde buğzu da, O?nun (CC) buğzuna bağlıdır.

Allah (CC) seni sevince; seni her şey sever. Buğzedince de her varlık sana dşman olur.

Bu makama yetiştiğin zaman Hakk?a (CC) kavuşmuş olursun. Kendi varlığın gider. Bir şey dileyemez olursun. Yanılıp da istekte bulunacak olsan, alacağın zaman bir de bakarsın ki, o şey kaybolmuş gitmiş.

Bu halinde, dnyadan sana pek az nasip verilir. Asıl oğu senin iin teki aleme saklanır. Burada isteyip alamadığını tede bol bol alırsın. Bunların arasında o kadar byk nimetler vardır ki, akıl bir trl onun aslına eremez? Ykseğin ykseği ve gnln mesrur olacağı her byk nimet orada bulunur?

Eğer bunları beklemeden, bu meşekktli teklif evinde onlara kavuşmak istersen, az bir şey alabilirsin, fakat buna mukabil kalbin safiyeti gider, basiretin sner. Asıl istenen ve tahakkuku ahirete kalan nimetlere kavuşmaktan mahrum edilirsin. Halbuki senin isteyeceğin ne dnyaya ne de ahirete ait olmalı; sebepleri yaratan, yeri seren, semayı ykselten Mevla (CC) olmalı. Halbuki sen, ne buranın, ne de teki alemin nimetini beklemeden az bir dnyalığa razı oluyorsun.

Kullarına doğru yolu O (CC) nasip eder, O (CC) Sbhn?dır (CC), en iyiyi bilen O?dur (CC)?


[1] şikayet, hoşnutsuzluk, sızlanma

[2] sakınma, korunma, kaınma

[3] savaş, birbirini ldrme

 

Kaynak: Gavsulazam Abdulkadir-i Geylani (KSA), Fth-ul Gayb (Gizliden Sesler)

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 91 misafir olmak zere toplam 91 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:469648  Toplam:94800862  Bugn ye:16  Dn:0  Toplam:32278  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50, Misafir51, Misafir52, Misafir53, Misafir54, Misafir55, Misafir56, Misafir57, Misafir58, Misafir59, Misafir60, Misafir61, Misafir62, Misafir63, Misafir64, Misafir65, Misafir66, Misafir67, Misafir68, Misafir69, Misafir70, Misafir71, Misafir72, Misafir73, Misafir74, Misafir75, Misafir76, Misafir77, Misafir78, Misafir79, Misafir80, Misafir81, Misafir82, Misafir83, Misafir84, Misafir85, Misafir86, Misafir87, Misafir88, Misafir89, Misafir90, Misafir91,