Forum    Ashab/Ehlibeyt/12 İmamlar  
     Yazan: semair   Son Yazan: semair (24.01.2007 15:01:27)     Cevap: 0    Okunma: 6389
      Konu Adı: EBU'D-DERD (R.Anh)

Yazan

Mesaj

 


semair
(normal)


Mesaj Sayısı: 33

   Mesaj Tarihi: 24.01.2007 15:01:27   
 
 

Raslullah (s.a.s)'in, Kur'n, fıkıh ve hadis ilimlerinde nde gelen ashbından biri. Asıl adı Uveymir'dir. Hazrec kabilesine mensuptur. Hicr ikinci yılda mslman oldu. Vkıd'nin naklettiğine gre, Eb'd-Derd ailesi iinde en son mslman olandır. Onun rtyle rttğ bir putu vardı. Kendisini İslm'a dvet eden dostu İbn Revha bir gn putunu o evde yokken paraladı ve gitti. Eb'd-Derd eve gelince nce ok kızmış, sonra şyle demiştir: "Eğer putta bir hner olsaydı, kendini koruyabilecekti. " Ve sonra Peygamber efendimize giderek mslman oldu (Hkim, el-Mstedrek, III, 336).

Eb'd-Derd nceleri ticaretle uğraşırken mslman olduktan sonra kendini tamamen zhd ve ibdete vermiştir. Şam fakihi diye meşhurdur. Kendisi bunu anlatırken şyle der: "Peygamber efendimiz risletle geldikten sonra hem ticaret, hem ibadet yapmak istedim. Fakat ikisinin bir arada olamayacağını anlayınca, ticareti bırakıp ibadete yneldim."

İslm'a girişinden nce meydana gelen Bedir gazasında bulunmayan Eb'd-Derd, Uhud'da byk fedakrlık ve şecat gsterdi. Bu gazadan sonra Raslullah (s.a.s.)'in btn gazalarında bulundu. Eb'd-Derd'nın kardeşliği Selmn-ı Fris'dir. Eb'd-Derd, Raslullah'ın veftından sonra Hz. mer'in ona ısrarla bir grev vermek istemesine rağmen o "Bana msaade et, gidip halka Raslullah'ın snnetini ğreteyim, onlara namaz kıldırayım" demiş, Hz. mer de ona msaade etmişti. Hz. mer daha sonraları Şam'ı ziyaretinde Şam valisi Yezid b. Eb Sfyn, Amr b. el-As, Eb Musa el-Eş'ari'yi teftiş ettiğinde bu zatların kapılarının kilitli olduğunu, odalarının ipekle kaplı bulunduğunu, huzurlarına girenlerin kim olduklarını sorduklarını, mreffeh yaşadıklarını grmş; Eb'd-Derd'ya gittiğinde ise onun kapısında kilit bulunmadığı, odasında ışık olmadığı, elbisesi hafif, soğuktan muzdarip, gelenin selmını alan, kim olduğunu sormadan ieri kabul eden, altında bir kee parası bulunan bir durumda grmşt. Hz. mer, Eb'd-Derd'ya, "Ben seni Medine'de hoş tutmadım mı?" deyince o, Raslullah'tan duyduğu şu hadisi hatırlatmıştır: "Sizin dnyadan metmız bir yolcunun azığı kadar olsun " (Kenz'l-Umml, I. 78). Kendisine misafirliğe gelen arkadaşları, yatak yerine yerde yatıp da şikyet ettiklerinde şyle demiştir: "Bizim bir başka evimiz var ki, hepimiz orada toplanacağız" (Sıfat's-Safve, I, 263).

Hz. mer, Bedir'de bulunmamasına rağmen -nk o sırada mslman olmamıştı- Eb'd-Derd'ya da Bedir gazası tahsisatı bağlamıştır. Hz. Osman -veya mer- zamanında Eb'd-Derd Şam kadılığına getirilmiş ve hicretin 32. yılında veft etmiştir.

Btn mrn takv iinde geiren Eb'd-Derd'nın gzel yzl, esmer, sakalını boyayan, başına takke geirip zerine sarık saran bir zat olduğu zikredilmiştir.

Eb'd-Derd fıkıh ve hadis ilimlerinde ileri gelenlerden idi. Raslullah'tan btn ğrendiklerini, btn duyduklarını, anladıklarını mslmanlara ğretmeye alışmıştır. Kur'n-ı Kerm'i ezberlemiş ve mescidde her gn Kur'n dersi vermiştir. Şam'da yzlerce hfız yetiştirmiştir. Zevcesi mm'd-Derd es-Suğr, Kur'n kıratinde sz geen tbindendir. Eb'd-Derda'nın, tefsir ilminin gelişmesinde de emeği vardır. Raslullah'a bir gn, "Onlar ki, iman ettiler ve takv zere bulundular; onlara bu dnya hayatında mjde vardır'' (Yunus, 10/64) yet-i kerimesindeki "bşr''dan, yani "mjde"den maksat nedir? diye sormuş, Raslullah da, "Bundan murad slih ryadır" buyurmuştur (Ebu Davd ed-Tayls, Msned, 131).

Eb'd-Derd, Raslullah (s.a.s)'den birok hadis rivyet etmiştir. Ondan hadis ğrenenler arasında Enes b. Mlik, Abdullah b. mer, Abdullah b. Abbs, mmi'd-Derd... gibi rviler bulunmaktadır. Tbiin'in meşhur zatlarından Sad b. el-Mseyyeb, Alkame, Kays, Cbeyr b. Nadir, Zeyd b. Vehb, Muhammed b. Sırın vb. onun talebeleridir. Eb'd-Derd yetmiş dokuz kadar hadis rivyet etmiştir. Bunlardan en nemlileri şyledir:

''Bir insan ilim kazanmak iin bir yola girerse, Cenb-ı Hak ona cennete doğru bir yol aar. Melekler ilim peşinde koşanlardan hoşnut oldukları iin kanatlarını onun altına gererler. İlim sahipleri iin yerdekiler ve gktekiler mağfiret niyaz ederler... Peygamberlerin vrisleri limlerdir" (Ahmed b. Hanbel, Msned, V. 128).

Bir gn Raslullah Cuma hutbesinde yet okurken, Eb'd-Derd yanında bulunan Ubey b. K'b'a, "Bu ayet ne zaman nzil oldu?" diye sormuş. bey cevap vermemiş; hutbe bittikten sonra, "Cuma'nı şu boş sznle iptal ettin" demiştir. Eb'd-Derd, Hz. Peygamber'e giderek onun bu szn aktardığında Raslullah (s.a.s) şyle demiştir:

"bey doğru syledi. İmam hutbede konuşurken szn bitirinceye kadar sus ve onu dinle" (Msned, V. 190).

"Rasl-i Ekrem her hadis syledike tebessm ederdi."

"Kıymet gn insanın miznında en ağır basan şey iyi ahlktır, yani gzel huydur."

"Size namazdan, orutan, sadakadan, fazilete bir derece yksek birşey syleyeyim mi? İnsanların arasını barıştırmak."

Eb'd-Derd fıkıhta reyine başvurulan bir fakihti. Şam'da bulunduğu sırada Kfe'den ve başka yerlerden gelenler onun grşlerine başvururlardı. Zikir konusunda da hadisler rivyet etmiştir:

"Her namazdan sonra otuz defa tesbih, otuz defa tahmid, otuz defa tekbir getir" (Msned, V, 1 96).

"Ezansız-namazsız kylerde oturma; byle bir kyde oturmaktansa şehirde kal" (Msned, VI, 145).

Raslullah (s.a.s.)'in ashbı arasındaki karşılıklı saygı ve yardımlaşmayı İslm mmeti iin bir rnek olarak ifade eden bir hadisi Eb'd-Derd zikretmiştir. Bu hadiste Hz. Eb Bekir ile Hz. mer arasındaki bir mnkaşada mer'e haksızlık eden Eb Bekir'in sonradan pişman olarak mer'e gittiği; ancak mer'in onu affetmediği ve Eb Bekir'in Raslullah'ın huzuruna ıktığı; arkasından da mer'in huzura girdiği; bu esnada Raslullah'ın Eb Bekir'i dinledikten sonra mer'e dnp itab etmesinden korkan Eb Bekir'in, mnkaşada kendisinin ileri gittiğini ne srmesi zerine Raslullah şyle buyurmuştur: "Allah beni size peygamber gndermişti. Bunu size tebliğ ettiğimde hepiniz beni yalanlamıştınız da Eb Bekir inanmış, uğrumda canını, malını, fed etmişti. Şimdi ashbım, siz dostumu bu nisbetiyle ve bu hussiyetiyle bana bırakırsınız değil mi?" Eb'd-Derd o gnden sonra hi kimsenin Eb Bekir'i incitmediğini nakletmektedir (Sahih-i Buhri Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercmesi, IX, 333-334)

Eb'd-Derd hastalandığı bir sırada arkadaşları yanına gelerek "Ey Eb'd-Derd, nerenden şikayetisin?" demişler; Eb'd-Derd, "Gnahlarımdan" diye cevap vermiş; "Canın birşey istemiyor mu?" sorusuna, "Canım Cennet istiyor" demiş; "Sana bakmak iin bir hekim ağırmayalım mı?" diyen arkadaşlarına şyle demiştir: "Esasında beni yatağa dşren hekimdir" (El-Hilye, I, 218; et-Tabakat, VII, 118). Hizm b. Hakım, Eb'd-Derd'nın şyle dediğini nakleder:

"Eğer ldkten sonra neler greceğinizi bilseydiniz, iştahla ne bir yemek yiyebilir, ne bir şey iebilir ve ne de glgelenmek iin bir eve girebilirdiniz. Hep avlularda oturup gğsnze vurur ve hliniz iin ağlardınız. Vallahi isterdim ki ben kesilen ve meyvesi yenen bir ağa olaydım" (El-Hilye, I, 216).

"Bir saatlik dşnce ve tefekkr bir gece sabaha kadar ibdet etmekten iyidir" (et-Tabakat VII, 392) diyen Eb'd-Derd sevin ve bollukta Allah'ı unutmaz; insanlara, konuşmayı nasıl ğreniyorlarsa, konuşmamayı da yle ğrenmelerini, gereken yerlerde susmanın byk bir ilim olduğunu, insanların cennete veya cehenneme dillerinin sylediklerinden gtrldklerini ğtlerdi.

Eb Nuaym'dan Heysem'nin Sbit el-Bnnı'den naklettiğine gre, Eb'd-Derd Selmn el-Farisi'ye Leysoğulları kabilesinden bir kız istemek zere gitmiş, Selmn'ın stnlğn anlatmıştı. Kızın babası, kızını Selmn'a veremeyeceğini, fakat Ebu'd-Derd isterse ona vereceğini syleyince, Eb'd-Derd o kızla evlenmiştir. Daha sonra bunu Selmn'a utanarak naklettiğinde Selmn ona, "Senden ok ben utanmalıyım. Zira Allah bu kızı sana nasib etmişken ben ona talib oldum" demiştir. İşte ashbın birbirlerine karşı olan olgun davranışları byleydi.

İlim hakkında Eb'd-Derd şyle demiştir: "İlim ancak arayıp ğrenmekle olur. İlim iin sabah ıkıp akşam dnmenin cihad olmadığını sanan kimsenin aklı eksiktir" (Cmi'l-Beyani'l-İlim, I, 31, 32, 100).

 

Google
 
Ziyareti:  Sitede şu anda 0 ye ve 50 misafir olmak zere toplam 50 kişi bulunuyor.

İstatistikler:  Bugn Tekil:1  oğul:89600  Toplam:94420814  Bugn ye:3  Dn:0  Toplam:32265  Dn Tekil:1  oğul:22812

Kim Nerede:  Misafir1, Misafir2, Misafir3, Misafir4, Misafir5, Misafir6, Misafir7, Misafir8, Misafir9, Misafir10, Misafir11, Misafir12, Misafir13, Misafir14, Misafir15, Misafir16, Misafir17, Misafir18, Misafir19, Misafir20, Misafir21, Misafir22, Misafir23, Misafir24, Misafir25, Misafir26, Misafir27, Misafir28, Misafir29, Misafir30, Misafir31, Misafir32, Misafir33, Misafir34, Misafir35, Misafir36, Misafir37, Misafir38, Misafir39, Misafir40, Misafir41, Misafir42, Misafir43, Misafir44, Misafir45, Misafir46, Misafir47, Misafir48, Misafir49, Misafir50,